nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A nyelvész majd megmondja... – összegyűjtve

Rovatunkban Kálmán László nyelvész válaszol olvasóink kérdéseire. Az alábbiakban a kérdések rendszerezve láthatók.

Kálmán László | 2010. február 24.
|  

Nyelvek hasonlóságai és különbségei

Nyelvtani nem a magyarban

Igeidők a magyarban és az angolban

Néz és lát

Miért egy, hogyha sok?

Megvan az ideje minden dolognak?

A méhecskéknél másképp van,
mint az embereknél

Tulajdonnevek és névelők

Szeret, nem szeret?

Vaddisznók és vadbarmok

Ha gyakori, akkor rövid?

Pikárd kérdés

Hány maláj nyelv van?

Érdekességek az emberi nyelvekben

Archaizmus vagy újítás?

Gömb, golyó, labda

Alapszókincs

Rokonértelműség: ,,egyszerű észrevétel’’?

Egy örök áldilemma?

Amiből csak több lehet: plurale tantum

„Felesleges” változások

Volt-e a latinban magánhangzó-illeszkedés?

Több szólamban beszélünk!

„Folyamatos” és „befejezett” (Szemlélet kérdése 1.)

Időszerű kérdések (Szemlélet kérdése 2.)

A nagy orosz összeesküvés

A gégek és a toszkok titokzatos nyelve

Ki havazik?

A nyelv kifejező ereje

Anya- és apanyelvünk

Képzettársítás és jelentésváltozás

Frász Ferenc mért nem ír álnév alatt?

Rossz szomszédság sváb–bajor átok?

A mumus: emfatikus arab mássalhangzók

Olcsó árak!

Egy nem túl fontos ügy

Derekas kérdés

Mi köze a karalábénak a szoláriumhoz?

Régóta rájöttél?

Aki nem tud sumerül...

Nyelv és társadalom

PC

SMS-röv.

Létezik-e szerb-horvát nyelv?

Nyelvek születése és terjedése

A tudományok osztályozásáról és hasznosságáról

Sápadt mondja sárgának...

Cirill betűs írással fogják írni a magyart?

Kedves olvasó asszony!

Az ember(i(es))ség nevében

Kész művészek és bombasztikus eszközök

A továbbiakban...

Hazaszeretet az új évben

Szöveges értékelés és zsargon

Kamingaut

Jelek és esélyek

Van, akinek derogál kérni?

Lenni vagy nem?

Mi a különbség egy papagáj között?

Nyelv és iskola

Sok vagy kevés a nyelvtanóra?

Angolul tanuljunk-e először?

Szerencsétlen mondatok

Utak a nyelvhez

A helyesírás elvei

Többszintű helyesírás

Nemcsak/nem csak

Hanzaváros

Helyre vagy hejre?

Összetett szavak helyesírása

Egybe vagy külön: -ó/-ő-s szerkezetek

A nevek dzsungelének szélein

Kötőszavak: vesszővel(,) vagy vessző nélkül?

Miért írnak kínaiul a franciák?

Ritkítsuk-e a vesszők erdejét?

Minas Tirith titka

Fickó, Mackó és a helyesírás

Pechünk van a ch-val

Most akkor ki a zsidó?

Összetétel, szókapcsolat, vagy mi a fene?

Segítség! Elipszilon!

Unortodox helyesírás?

Nem nyelvi szavak
és a helyesírás használhatatlansága

A nyelv és a nyelvhasználat megrendszabályozása

„Kiejthetetlen” elnevezések

Mindenféle bizottságok

Felirattörvény

Magyarítsunk-e?

Magnólia

Idegen nevek magyar kiejtése

A buzgó nyelvőr

Médium, média, médiumok, médiák

Kevés vagy egy kevés?

Mi köze az ásványvíznek a kommunizmushoz?

Merre horgadsz?

Csak semmi személytelenség!

Bevezetés a szómágiába

Így nem jutunk n-ről az n + 1-re!

Vannak-e káros nyelvi változások?

Egyik kutya, másik eb?

Hát nincs elég bajunk?
(Olvasói reakció: Hát ugy látszik tényleg nincs elég bajom...)

„Rossz” elnevezések

Az olvasónők és a nyelvésznők dilemmája

Ha és amennyiben ez helyes, ...

Azzal vagy avval?

Ahol nincs, ott ne keress!

Megint a cigányokról

Egy kis nyelvészezés

Normák hálójában
Megint arról, hogy mi a legoptimálisabb

Nesze neked Neszö!

Kihúzzuk a kérdés (méreg)fogát

Hátrébb a hátrábbal!

Kitől leszünk magasabbak?

A gyűlölködők nevei

Észrevétel és kérdésfeltevés

Többek között a bunkóság

Az „elvont” jelentésű igék üldözője

A hagyma visszanyal

Most változatos legyen, vagy ne?

Helyesírási hiba vagy alakváltozat?

A magyar nyelv rendszere

Játsszák

Magyarországon vs. Magyarországban

A kötőmód

Szabadna vagy nem lenne szabad?

Ésszerű vagy észszerű (Összetett szó, vagy toldalékolt?)

Koviubi, ubi, süti: miért becézzük?

Esetrag-e a Pécsett, illetve Kolozsvárott?

Számon kérni valamit vagy valakit szoktunk?

Blogol vagy blogozik?

Ikrek, mellek, cipők: hogy működik a magyar többes szám?

Semleges magánhangzók

Gyanús mássalhangzók: a dz és a dzs

Innentől, onnantól

Néhány szó az ikes ragozásról

Az igekötők „jelentése”

Ami és amely

Egy érdekes változásról

Tányérat: egy jégkrém a tét!

A nyitótövekről

Kijöttelek

Kialakul

Kis bigyók az ige előtt

Ismét a dz-ről és a dzs-ről

„Elérteni véli, mit félreért”

Hányféle vegyes hangrend van?

A nemzeti büszkeség és a szókészlet szeszélyei

A sok fejfájást okozott melléknévi igenevek

Zombitoldalék Mórott!

Egy probléma kevéssé hatékony megoldása

Válasz 150

Lenne és volna

Egyre eljebb terjed

Mondok valami érdekest!

Vagylak

A változásoknak is van előnye

Duplázzam? Ne duplázzam?

Hogy kell mondjuk?

Át és keresztül

Hogyan mondjam azt a fránya Dzsungel könyvét?

Ajtaja vagy ajtója?

A Nagy Japán Rejtély

Rossz hangzású, torz kifejezés?

Két rejtélyes személyrag

Ként vagy kenet?

Helyettesíthető igekötők

Hűt vagy hűet? Nyűt vagy nyüvet?

Ezt meg kell tudni válaszolnunk!

Ikszek és igzek

Defektivitás a családban

Országomat egy országnévért!

A beférkőzés „helyessége”

Ez egy ilyen izé

Hagyjuk a rizst? Rizset? Rizsát?

Hátravetett jelzők, azonosító értelmezők és egyéb borzalmak

Bizonytalanul a bizonytalanságról

„Vanni” és „vejszn”, a két fantom

Hol és hova áll az, aki sorbaáll?

Melyik és milyen

A magyar nyelv hősies harca a szenvedő szemlélettel

Bepillantás a műveltetés boszorkánykonyhájába

A mi latinunk

Elveszik egy igealak?

Megint ami, megint amely

Köztem és köztetek szólva

Nyelvi babonák

Nyelvi babonák

Rotring, ami nem Rotring

Felmerül

Nem harapnak a területi változatok!

Szófejtések, érdekességek a nyelvek történetéből

Szerszám, számszeríj

Kilenc és új

A gy történetéről

Ez miatt, az miatt

A múlt idejű igealakok

Al(ud)hatnék

Kína nevei

Instrukció, de instruction

Utánozás majomszokás

Felizgulni a hücpétől

„Latinos” végződések a litvánban

Miért, hvor, varför, why?

A kutya mindenségit!

Yule és Christmas – mi a különbség?

Büdös a munka?

Magyar szófejtések

Tényleg angol szó a szia?

Szerszám, számszeríj

Beéri

Mit csinál a hőség, amikor rekken?

Tök

Hol v, hol nem v

Honnan jön a dzsal?

Ki az a magánénekes?

Bugrisok és buzik

Palócok

Hét ágra süt a nap

A lényeg a lényeg: nem most jöttünk a falvédőről

Valószínűtlenül arab eredetű szavak

Mit hal? Szörnyet?

Mit csinál a levegő, amikor nem leveg?

Messzire vetem a sulykot

Zombiképzők nyomában

Mi volt előbb: vörös, vagy piros?

Kálizok Magyarországon

Ne cukkolj, ne heccelj!

A kutya mindenit!

Kaja

Pikk-pakk válasz

Bokros kérdésre bokros válasz

Miért jogsi a jogsi?

Egy válogatós toldalék

Fantomok a magyar szavakban

Az édeni gyümölcs

A hányás iránya

Ordas nagy kérdés

Csúnya-e a csúnyája?

Pityókos rosszalkodás

A magyar -ny végződések kalandos története

Mi a franc?

Különbözők, melyek nem különböznek

Hát akkor lebbezz fel!

A meditáló, fantaszta régész

Kicsinyít, vagy mást csinál?

Ció, akció, trakció, attrakció

Sérv, érv: hány tőről fakadnak?

Híre-hamva se maradt az írmagnak?

Van dunsztunk róla!

A nyelvtudomány műhelyeiből

Kik azok a generativisták, és mit akarnak?

Analógia a magyar sorszámnevekben

Főünk? Fövünk? Fővünk? Főlünk?

Szájer nyilatkozata megosztja a logikusokat

Mitől változik a nyelv?

Nádasdy Ádám és a rendszerkényszer

Az alapnyelvek megalapozása

Az elnök lemondása: derült égből?

Rasid városa és a számítógépes nyelvészet

Érez-e a nyelv késztetéseket?

Ragadós szavak

Képzelt összefüggések

Jó és rossz hangzás

Egy vakmerő vállalkozás

Ismét a pirosról és a vörösről

Nyelvek lexikai távolsága

Lágy zörejek

A rendszer fontossága

Megint a lét és nemlét határán

Lövöldözés darabokban

Mi ez az izé?

Az igei igenév ára

A szerző egyéb írásai a nyest.hu-n

Genetikusan: Kertész és Mártonfi a cél mellé lőtt

Harmadakkora válasz

Beszédhang és fonéma

Átlépték a határt (USA contra ATV)

A budapesti elméleti nyelvészeti oktatás története

Információ
X