nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Bokros kérdésre bokros válasz

Olvasónk egy sajátos kifejezés eredete után érdeklődik, komoly fejtörést okozva szakértőnknek, akinek nem is sikerül megnyugtatóan kibogozni a szálakat. Lesz szó táncokról, lovakról, ágakról, bogakról...

Kálmán László | 2013. július 25.
|  

Akár hiszi az olvasó, akár nem, a rejtélyes cím egy régi mondás, ami azt fejezi ki, hogy ha nagyon bonyolult kérdést tesz fel valaki, akkor ne csodálkozzon, ha a válasz is bonyolult lesz. A bokros szó ebben az esetben talán az ágas-bogas mintájára a bokrok kuszaságához hasonlítja a kérdés, illetve a válasz bonyolultságát. Vagy mégsem?

Roland nevű olvasónk tette fel a következő, ha nem is bokros, de mindenesetre fogas kérdést:

Ha egy ló megvadul, kezelhetetlenné válik, azt mondjuk rá, hogy megbokrosodott. Honnan eredhet ez a kifejezés? Mi köze lehet a megvadult lónak a bokorhoz (ha valóban a növény neve található a szóban)?

A rövid válasz: nem tudom. A bokor szó ismeretlen eredetű, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz.) is csak találgatásként említi, hogy esetleg a bog tő valamilyen származéka. Minden használata nyilvánvaló módon összefüggésbe hozható azzal az értelmével, amit a mindennapokban ismerünk, amit bizonyos alkatú növényekre mondunk. Kivéve egyet: a bokros alakot.

Bokor és ló
Bokor és ló
(Forrás: Wikimedia Commons / Jim Champion / CC BY-SA 2.0)

A bokros szót használták ’bozontos’, ’összegabalyodott’ értelemben is, és ez a használata nyilván összefügghet a bokor használataival. De dokumentálva van az is, hogy egy csárdásszerű, igen gyors táncot is neveztek bokrosnak, hogy azért-e, mert a táncosok lába össze-vissza gabalyodott a gyors tempó miatt, vagy másért, azt ma már valószínűleg senki sem tudhatja. És igen régen használták lovakra is: a bokros ló a „bepánikolt”, engedetlen, össze-vissza rohangáló ló. Az kétségtelen, hogy ehhez a használatához kapcsolódik a megbokrosodik ige, amit ma is használunk. Arról viszont nincs adat, hogy ez összefügg-e akár a bokros nevű tánccal, akár a ’bozontos’-szerű használattal. És végül: nem tudhatjuk, hogy ezeknek a használatoknak bármelyike összefügg-e a növényfajta elnevezésével, a bokorral. Én még azt is el tudom képzelni, hogy a bokros mint ’táncfajta’ és (vagy) mint ’megbokrosodott’ teljesen független eredetű, mondjuk átvétel egy idegen nyelvből. Talán egyszer előkerül valamilyen régi írás, ami nyomra vezet.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
7 Diczkó 2013. augusztus 13. 09:30

"A rövid válasz: nem tudom."

- Nem baj, attól még a cikk jó.

"Talán egyszer előkerül valamilyen régi írás, ami nyomra vezet."

- Nem kell.

"... mondjuk átvétel egy idegen nyelvből."

- Először én is erre gondoltam: 'megbokrosodik, azaz megtorpan' BOKOR vö. BRAKE, BREAK, BLOCK stb.

"... táncot is neveztek bokrosnak..."

- Meglehet, ugrani kell benne, mint ahogy a lónak is az akadály előtt.

Vegyük észre, hogy a 'bokor' és az 'akadály' fogalmak összefüggnek, gátjai a haladásnak. A bokor a természetes akadály. Hasonló szavakat találhatunk e két fogalomra más nyelvekben is. (de ez egy rövid válasz) Amikor egy ló megbokrosodik, azt jelenti 'akadályt észlel' pl. kígyót a fűben, és ez megállásra készteti.

A kérdés "bokros" volt, de a válaszom remélem nem túl szövevényes.

6 mederi 2013. augusztus 12. 19:19

Vicces, hogy "Manci néni BOKROS teendői ellenére is kedves, előzékeny." Miért nem "bokrosodik meg" bokros teendői miatt?:):)

Miért éppen a lovak "előjoga" megbokrosodni..?:):)

5 Janika 2013. augusztus 12. 19:03

Nekem ez is világos :-) Ha a ló bemegy egy bokros területre, akkor össze-vissza ugrál, hogy kikerülje a szúrós ágakat.

Vagyis megbokrosodik = mintha bokrok között ugrálna.

A cikkhez még a bokréta szót tenném hozzá. Azon a nyomon nem lehet esetleg elindulni?

4 mederi 2013. augusztus 11. 16:38

Talán még a "BÓKlászás" (tetszés szerint jön-megy) kóros "változata"-ként is szóba jöhet, mert ha a ló megvadul, "BÉKés bóklászás" helyett, ugra-bugrál, a fejét vadul rángatja, mintha meg akarna "BÖK"-ni valamit, valakit, hasonlóan egy elszabadult, vad "BIKá"-hoz....:))

3 mederi 2013. augusztus 11. 16:19

Szerintem a bokorhoz semmi köze a ló megbokrosodásának.

Talán a "bók", mint "fejbólintás" lehet a megoldás...:)

Ha a BÓK (a fej bólintás) kóROS (mértékű):

1/

az embert "habókos"-nak mondjuk,

2/

a lovat pedig pedig mondhatjuk akár "bokros"-nak mert "bók(kó)ros" lesz..:))

(az első "ó" a kettős "kk" miatt lerövidült, a középső "o" kiesett, a hármas mássalhangzós torlódás miatt a második "k" is "kiesett"..)

2 Roland2 2013. július 25. 14:50

Köszönöm a választ.

1 Sultanus Constantinus 2013. július 25. 08:50

Csak mint érdekesség ehhez kapcsolódóan: bizonyos újlatin nyelvek 'erdő' (bosco, bosc, bosque stb.) és 'keres' (buscar, buscare stb.) szavai is valószínűleg egy germán/kelta (?) eredetű latin *buscus ~ *boscus 'bokor' jelentésű szóra vezethetőek vissza (ld. angol bush). Az 'erdő' jelentés nem szorul magyarázatra, a 'keres'-re pedig vö. magyar 'bokrászik, bogarászik' stb...

Információ
X