nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Az ember(i(es))ség nevében

Mi a helyes megnevezés: emberiség, vagy emberiesség elleni bűntett? A kérdés nem egyszerű – úgy tűnik, a magyar nyelv függetlenségi harcot folytat, és szembemegy a nemzetközi tendenciákkal. A komor témát tüskéshátú barátunk igyekszik oldani.

Kálmán László | 2013. július 10.
|  

Az ’ember’ jelentésű szótő felhasználásával a különböző nyelvekben különböző állandósult kifejezéseket lehet alkotni. (Sok nyelvben az ’ember’ jelentésű szótőt ’férfi’ jelentésben is használják, de ezt a tényezőt most tegyük félre.) Ezek között a kifejezések között vannak, amiket „szókapcsolatnak” szoktak tekinteni (pl. emberi jogok), vannak köztük úgynevezett „összetett szavak” (pl. emberbarát(ság)), és vannak „képzett szavak” (pl. emberi). De nyelvenként eltér, hogy a különböző funkciókban alaktanilag milyen felépítésűek az egyes kifejezések. Például az ’emberi jogok’ jelentésű szó a németben nem szókapcsolat, hanem összetett szó (Menschenrecht); az ’emberbarát’ jelentésű szó az arabban nem összetett (eḥsān ’emberbarátság’).

Az angolban a mankind szó jelentése ’emberiség (az emberi nem, az emberek összessége)’, a latin-francia eredetű humanity pedig ’emberiség’, de ’emberiesség, emberség’ értelemben is használatos. Ezért klasszikus probléma, hogy hogyan fordítsuk magyarra az angol crime against humanity kifejezést. Érdekes módon két olvasónk is érdeklődött erről a problémáról.

László kérdése így hangzik:

Azt szeretném kérdezni, hogy miért mondják rendszeresen a médiában, hogy emberiesség elleni bűntett, ahelyett, hogy emberiség elleni bűntettet mondanának. Óriási a különbség a kettő között!

Mihály pedig így fogalmaz:

Sok esetben a hírekben is összemosódik az emberiség és az emberiesség (elleni bűntett) kifejezés. Jó lenne tisztázni ezek jelentését!

Vagyis úgy tűnik, hogy mind László, mind Mihály meg van győződve arról, hogy a két szó teljesen eltérő dolgokra utal.

Kedves kollégám és barátom, Szilágyi N. Sándor mesélte, hogy éppen az ő szülőfaluján haladt keresztül egy izoglossza (bizonyos kifejezések használatára vonatkozó nyelvjárási határvonal): a sündisznót onnan nyugatra sündisznónak, onnan keletre pedig sünkutyának nevezték. Magában a faluban mind a két szót használták, de az a hír járta, hogy valójában két különböző állatról van szó. Sokan azt állították, hogy kinézés alapján meg is tudják különböztetni őket (például a „sünkutyának” hegyesebb az orra, mint a „sündisznónak”). Sokszor, amikor megláttak egy-egy sünit, össze is kaptak azon, hogy melyik fajtába tartozik. Természetes jelenség ez az emberi nyelvekben: kerüljük a szinonímiát, ha két kifejezésnek nagyjából ugyanaz a használata, akkor gyakran jelentéshasadás következik be, vagyis a beszélőközösség más-más funkciót kezd tulajdonítani nekik. Azt hiszem, ez történt az emberiség elleni bűntett és az emberiesség elleni bűntett kifejezésekkel is.

Sündisznó vagy sünkutya?
Sündisznó vagy sünkutya?
(Forrás: Wikimedia Commons / Gibe / GNU-FDL 1.2)

Az Index kiváló munkatársa és nyelvi blogolója, don B (Zsadon Béla) egyszer már részletesen elemezte ezt a kérdést. Zsadon arra a következtetésre jut, hogy az emberiség elleni bűntettek egy tág kategóriát jelöl, amelybe beletartoznak az emberiesség elleniek. Úgy értelmezi, hogy az emberiség elleni bűntettek magukba foglalják például a háborús bűnöket és a népirtást, továbbá az emberiesség elleni cselekményeket is, például a szándékos emberölést, a kínzást vagy az apartheidet (vagyis a szegregációt).

Valójában azonban a nemzetközi szóhasználatban ennek a megkülönböztetésnek nincsen megfelelője: egyetlen állatfajtáról van szó, akár sündisznónak, akár sünkutyának hívjuk. A crime against humanity ma érvényes meghatározása a Nemzetközi Büntetőbíróság 2002-es alapító dokumentumában, az ún. Római Statútumban található. Olyan különösen gyűlöletes bűncselekményekre utal, amelyek lealacsonyítással, emberhez nem méltó bánásmóddal járnak. Beletartozik az erőszak, a megalázás, a kényszerítés minden formája.

Az ember(i(es))ség nevében
Forrás: Wikimedia Commons / Harald Hoyer / CC BY-SA 2.0

A magyar nyelvszokás érdekes módon más irányba ment tehát, mint a nemzetközi gyakorlat. Nálunk beszélnek emberiség elleni bűnökről, de ez nem törvényben rögzített jogi kategória. Az Alkotmánybíróság egyik határozata (az 53/1993. számú) említi, mint a büntetőjogban béke elleni és háborús bűncselekmények összefoglaló elnevezését. És ezekbe valóban sok minden beletartozik, ami a nemzetközi gyakorlat szerint nem crime against humanity (például háborús uszítás, fegyverszünet megszegése, visszaélés a Vöröskereszttel). Utóbbira tartják fent az emberiesség elleni bűncselekmény elnevezést. Szerintem nem jó ennyire összekeverhető terminusokat használni, én az utóbbit az emberi méltóság elleni bűncselekményeknek nevezném, hogy ne álljon elő az a zűrzavar, ami a helység és a helyiség esetében.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
7 Janika 2016. április 5. 21:00

Vegyük észre hogy már az 'emberiség' szó is kettős jelentésű. Az egyik jelentése pont az 'emberség', 'emberiesség', igaz ennél jóval gyakoribb a 'Földön élő összes ember' értelmezés. Így az emberiség elleni bűncselekmény is kettős jelentésű, az átfogalmazás tulajdonképpen csak egyértelműsítés, pontosítás.

6 siposdr 2013. július 10. 19:45

Korábban én is elgondolkoztam ezen a szóhasználaton és én magam is az "ember méltóság" kifejezésre jutottam, mint a lényeget jobban kifejező megfogalmazásra.

5 arafuraferi 2013. július 10. 18:04

Hülye egy kifejezés ez az "emberiesség elleni bűncselekmények", ennél tényleg sokkal jobb a cikkben említett "emberi méltóság elleni bűncselekmények", illetve szerintem még jobb lenne az "emberietlen bűncselekmények" kifejezés, bár az nem hangzik túl hivatalosan, azaz nem eléggé jogásziasan kifacsart kifejezés, tehát a - sokszor röhejesen hangzó - hivatali nyelvben nem fogadnák el.

4 blogen 2013. július 10. 17:42

Néhány éve kezdődött ez a buta divat, hogy az "emberiség elleni bűncselekményeket" "emberiesség" ellenieknek nevezik. Az egésznek az oka valami jogi csűrés-csavarás volt a kommunizmus bűneivel a mandineresek holdudvarában. Soha korábban jogász körökben nem nevezték "emberiesség" elleninek. Később, mint minden példátlan ostobaságból, úgy ebből is törvényt csinált a FIDESZ 2011-ben.

Soha az "emberiség elleni bűncselekmények" fogalmának nem volt "emberiesség elleni" jelentése. Mint politikai fogalom a huszadik század során mindvégig az ellenséges katonai szövetség és politikai rendszer által az emberiség mint az emberi faj egésze elleni embertelen, állatias cselekmények elítélésére szolgált ezzel az emberi fajjal azonosuló, ennek a nevében az elítélt szövetség által elkövetett tettekhez hasonló tetteket elkövető szövetség propagandájában, majd amennyiben a szövetségnek háborús győzelem révén lehetősége nyílt fizikai leszámolásra az ellenséges szövetség vezetésével úgy jogi procedúrában is. Ez egy háborús propagandaszlogen, aminek a lényege az emberiség birodalmának hősies harca az állatok birodalma ellen ellentétpárban manifesztálódik. A poszthippi emberi lélek érzékenységét sértő kényelmetlenségekhez ennek a fogalomnak semmi köze.

Ők az emberiség, akik ellen ezeket a bűnöket elkövetik:

goo.gl/pqW8F

És ők az elkövetők, akiktől az emberiséget védelmezik:

goo.gl/4THMa

3 El Vaquero 2013. július 10. 16:53

Jogász körökben csak az emberIEsség elleni... megnevezést tartják szakszerűnek, annak ellenére, hogy a jogszabályok embeISég elleninek emlegetik. Utóbbit a humanity durva, hunglishos félrefordításnak tartja a szakma. A humanity ugyanis nem csak emberiséget jelent, hanem van egy emberIEsség jelentésrétege is, és ez utóbbira gondolnak a nemzetközi dokumentumok.

Ezeket ugyanis nem az emberiség, mint a Föld társadalmainak egésze ellen követik el, hanem az emberség, emberségesség ellen vétenek, meglehetősen durván. Jól írja a cikk, emberi méltóság elleni bűncselekményeknek is lehetne nevezni, sokkal pontosabb lenne, mint emberiséget emlegetni.

2 kalman 2013. július 10. 10:46

@Martha: Igen, bocs, az "n" felesleges (tudom, hogy van egyes száma is, de azért döntően többes számban szokták használni).

1 Martha 2013. július 10. 08:59

Olyan nincs, hogy (Menschenrechten), csak das Menschenrecht [~es, ~e]. Itt biztosan nyomtatási hiba csúszott be.

Információ
X