nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Életfogytig vagy életfogytiglan?
Egy válogatós toldalék sanyarú sorsa

A nyelvi kérdések holtunkiglan érdekelnek minket: mondhatni, életfogytiglan a nyelvi kérdések rabjai vagyunk. Szakértőnktől most is tanulhatunk valami újat: nem baj, úgyis divat az élethossziglan tartó tanulás.

Kálmán László | 2013. augusztus 26.
|  

Manyi nevű olvasónk olyan jelenségre irányítja rá a figyelmünket, amely magától kevés magyar beszélőnek jut eszébe.

Kérdezem milyen nyelvtani forma, hogyan képződött, van-e több ilyen szó nyelvünkben mint életfogytiglan, holtomiglan, holtodiglan? Minap hallottam rádióban így: életfogytig. Szeretném tudni, helyes-e ez a forma.

Az életfogytig alak több százezerszer előfordul az interneten (például egy film címe is). Különösen gyakori az életfogytig tartó kifejezésben, amikor börtönbüntetésről van szó. Arra, hogy „helyes”-e, nem tudok válaszolni, mert ez olyan kérdés, mint hogy „helyes”-e hátrafelé fordított baseball-sapkát hordani, vagy a bő nadrágot nem a derekunkon, hanem a csípőnkön.

A kérdés inkább az, hogy az -iglan végződés, amit az idézett szavakban látunk, vajon felbontható-e, több részből áll-e, valóban egy -ig toldalékból és a hozzá kapcsolódó -lan toldalékból áll-e, és ha igen, elhagyható-e a végéről a -lan (mint az életfogytig alakban), és van-e különbség a -lan-os és a -lan nélküli alak használata között.

Először is nézzük meg, hogy vannak-e az idézettekhez hasonló más szavak a magyarban, illetve hogy vannak-e más esetek is, amikor a -lan elhagyhatónak látszik. Az első, ami az eszembe jutott, a pedig szó pediglen alakja, ami kicsit irodalmias, de létezik. A pedig szó kialakulása nem teljesen tisztázott, de egy elterjedt nézet szerint kedig volt az eredeti alakja, ez pedig egy *kéd ∼ *ked- ’idő’ jelentésű szótőből származik. Ez az egykori tő csak más toldalékos alakokban jelenik meg, azok is régiesek, elavultak, pl. akkédig ’addig, az ideig’. Szóval a pediglen végén a -len ugyanaz a szóelem, mint a -lan az életfogytiglan végén. A TESz., az etimológiai szótár szerint ez a toldalékszerűség a 16. században még gyakran használt „nyomatékosító elem” volt. Csak találgatni tudjuk, hogy értik a „nyomatékosító” kifejezést. Valószínűleg úgy, hogy az holtomiglan olyasmit jelentett, hogy ’egészen holtomig’.

Aztán kicsit régies, de használatos kifejezések a harmadíziglen, hetedíziglen és társaik, szóval az -íziglen utótag. Ebben az íz az a szótő, aminek eredeti jelentése ’ízület, tag, (ujj)perc’; az ízben ’-szor/-szer/-ször’ névutóban is megtalálható, meg az izibe töve is ez, és az izom tő is ebből alakult ki. Régi szövegekben pedig előfordult még az addiglan és a míglen szó is. És mai szövegekben a divatszó-jellegű élethosszig mellett (ez leggyakrabban az angol lifelong learning kifejezés fordításában, az élethosszig tartó tanulásban fordul elő) elég gyakori az élethossziglan is.

Életfogytiglan tartó tanulás
Életfogytiglan tartó tanulás
(Forrás: Wikimedia Commons / Patrick Thompson)

Nagyon különös, hogy a -lan/-len mindig az -ig toldalék után fordul elő (még a míglen alakra is igaz ez, a míg történetileg szintén -ig toldalékos). Igen ritka az olyan toldalék, aminek ennyire szigorúak az előfordulási feltételei, ami csak egyetlen „képzőbokorban” fordul elő. Az ilyen toldalék, még ha eredetileg volt is önálló funkciója, könnyen elveszti az önállóságát, és egybeolvad azzal az egyetlen szóelemmel, amivel együtt előfordul, és elveszti a saját funkcióját.

Így történhetett a -lan/-len toldalékkal is. Nem tudom, hogy a 16. században valóban nyomatékosító elem volt-e, mindenesetre ma már nem él önálló toldalékként, csak abban a néhány esetben, amiket idéztem. De gyanakszom, hogy régebben sem nyomatékosítás volt a szerepe, hanem inkább időtartamra utaló határozói funkciót jelölt. Arra gondolok, hogy az -ig végződés többértelmű. Az x-ig jelentheti azt, hogy ’valamikortól x időpontig bezárólag folyamatosan’ (pl. Pesten maradunk augusztus végéig), és jelentheti azt is, hogy ’előbb, mint x, legkésőbb x-kor’ (pl. augusztus végéig küldd el a cikket). Lehet, hogy a -lan/-len toldalék nem „nyomatékosított”, hanem inkább egyértelműen kifejezte az előbbi olvasatot.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
7 pind 2013. augusztus 27. 17:36

Mi a véleményetek arról, hogy az "idegen" az "ideiglen" szóból alakulhatott ki? Pl: "Én csak ideiglen vagyok itt."

6 Diczkó 2013. augusztus 26. 21:52

"Az x-ig jelentheti azt, hogy ’valamikortól x időpontig bezárólag folyamatosan’ (pl. Pesten maradunk augusztus végéig), és jelentheti azt is, hogy ’előbb, mint x, legkésőbb x-kor’ (pl. augusztus végéig küldd el a cikket). Lehet, hogy a -lan/-len toldalék nem „nyomatékosított”, hanem inkább egyértelműen kifejezte az előbbi olvasatot."

- Tet cikk (!)

Folyamatosan, azaz '-hosszat', akár az angol LIFELONG esetében. Az -iGLAN ugyanaz, mint az óangol LANG 'hosszú', ami megvan a többi germán nyelvben és a latinban is. Mind a magyarból erednek.

@Janika:

"hogyan? életfogytiglan (életfogytig tartóan)" - életfogytig LEVŐN

"hogyan? ideiglen (egy ideig tartóan)" - egy ideig LEVŐN

A LEVŐNből rövidült a -LEN.

/SzVSz/

5 Sultanus Constantinus 2013. augusztus 26. 14:31

Én azt tartom elképzelhetőnek, hogy a -lag, -leg határozóképző variánsáról lehet szó, a szó végi -n pedig elhasonulás eredménye lehet az -ig miatt, ami egyúttal azt is megmagyarázná, hogy miért csak az -ig toldalékkal jelenik meg. (Mielőtt a nyelvészek elkezdenének kritizálni, források hiányában nem kutattam ennek lehetőségét, csupán gondolatébresztés.)

4 Janika 2013. augusztus 26. 12:25

@Martha: az oldal a -lag, -legről semmit sem ír ami a jelentésére voinatkozna, a cikkben szereplő -lan, -len képzőről sem (nem fosztóképzőként). Azaza a belinkelt oldal nem segített a cikkben szereplő kérdést megválaszolni.

3 Martha 2013. augusztus 26. 12:04

www.c3.hu/~nyelvor/period/1241/124106.htm‎

Keszler Borbála: A szóképzés

ajánlom melegen Janikának

2 Janika 2013. augusztus 26. 10:48

szerintem az -an, -en képző egyik változata lehet a -lan, -len, amikor -ig után írjuk:

pl figyeljük meg itt:

ideiglen, ideiglenes, ideiglenesen

én idesorolnám, a -lag, -leg végződést is, amikor nem -ig után írjuk

állandó(l)an, állandólag, állandólagosan

barátlag, esetileg

de szerinterm ugyanarról van szó: a "hogyan" kérdésre válaszolunk:

meddig? életfogytig

hogyan? életfogytiglan (életfogytig tartóan)

meddig? (egy) ideig

hogyan? ideiglen (egy ideig tartóan)

milyen? baráti

hogyan? barátilag (baráti módon)

azaz szerintem a -lag, -leg végződés ha -ig után kerül, akkor átalakulhat -lan, -len végződésre.

de ez csak egy intuíció

ezeknél mindkét változat előfordul:

pediglen, pedigleg

életfogytiglag, életfogytiglan

vélemény?

1 Martha 2013. augusztus 26. 09:06

Csak egy hipotézis az én alábbi gondolatfuttatásom,

de szeríntem a névszóból névszót képző -talan, -telen fosztóképzőből is származhatott.

Az -iglan fent tárgyalt képző, összetett képző. Ezek szerint az -ig képzővel képzett időhatázozószóhoz ha járul a -talan [megrövidült -lan], már értelmét változtatva "nyomatékosító elem"-ként viselkedik.

Információ
X