nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A nyelvész majd megmondja
Utoljára a bicigliről

Kevés olyan kifejezés létezik, ami ennyire képes felkorbácsolni az indulatokat. Mégis, miért lenne a „bunkóság agresszív terjedésének tünete” a bicigli?

Kálmán László | 2018. március 6.
|  

A minap „a legnagyobb közösségi portálon”, ahogy mondani szokás, megint belefutottam a bicikli – bicigli problémába. Egy ismerősöm az utóbbi változatot használta (nem erről szólt a posztja, hanem egészen másról), és erre egy másik ismerősöm szóvá tette, hogy szerinte ez a szó (legalábbis írásban, de ha jól sejtem, ő a kiejtett változatra is értette) „a bunkóság agresszív terjedésének tünete”. Most úrrá leszek az indulataimon, annak ellenére, hogy azok dúlnak bennem, egyrészt azért, mert óriási illetlenségnek tartom, ha egy közlemény tartalmától teljesen függetlenül annak nyelvi megformálásába köt bele valaki, másrészt azért, mert egy közösségi beszélgetős térben óriási illetlenségnek tartom az akadémiai helyesírási ajánlásokat számonkérni, harmadrészt pedig azért, mert szerintem – azokkal szemben, akik a leírt bicigli szót támadják – egyáltalán nem is helyesírási kérdésről van szó. Szóval félre az indulatokkal, vizsgáljuk meg, hogy milyen jelenségekről van itt szó.

„A bunkóság agresszív terjedésének tünete”
„A bunkóság agresszív terjedésének tünete”
(Forrás: CC0 - Public Domain / Pixabay)

Vegyünk egy másik példát. Annak a szónak, amit leggyakrabban már formában olvashatunk, több változata is van a magyar nyelvben. A leggyakoribb a , ezt szinte mindenki használja, valamivel ritkább a mán, de ezt is sokan mondják. Hogyan jellemezhetnénk ezeknek a változatoknak a státusát? Azt hiszem, nem vitatható, hogy a már az az alak, amit a hagyományok szerint az értekező próza normái megkövetelnek, tehát ezt az alakot olvashatjuk a sajtóban, tudományos értekezésekben, és ezt halljuk ún. „gondozott” beszédben, például hírolvasóknál, politikai beszédekben és így tovább. Ez szerintem senkinek sem okoz gondot, mindenki ismeri ezt a konvenciót, és együtt is tudunk élni vele.

Mit jelent ez a másik két változatra nézve? Semmiképpen sem azt, hogy azok „helytelenek” volnának, akár kimondva, akár írásban. Kimondva semmiképp sem, hiszen ha valaki ezeket „helytelennek” mondaná, akkor vagy azonosítaná a „helyességet” az értekező próza normájával, ami teljes tévedés lenne, vagy abba az abszurd álláspontba kényszerítené bele magát, hogy magyar anyanyelvűek milliói nem tudnak jól magyarul, „helytelenül” beszélnek, és ha megkérdeznék, hogy akkor ki is beszél „helyesen”, akkor kénytelen lenne olyanokra hivatkozni, akik szóban is mindig az értekező próza (írásbeli) normája szerint ejtik ki a szavakat, és akkor az előbb említett tévedésbe esne. Lőrincze Lajos pedig forogna a sírjában.

Fontos még egyszer kimondani, hogy nemcsak kimondva, hanem írásban is „helyesek” ezek a változatok, vagyis nem helyesírási kérdésről van szó. Mármost nagyon könnyű belátni azt, hogy nem a helyesírásnak köszönhető, hogy a már szó végén leggyakrabban -r betűt látunk. Ha ugyanis ez csak helyesírási konvenció lenne, akkor a már említett „gondozott” regiszterben beszélőknél újra és újra azt hallanánk, hogy szóban mondjuk a  vagy a mán változatot használják, éppen csak másképpen jegyzik le ezeket, mint ahogy ejtik. De erről szó sincs, hiszen abban a bizonyos regiszterben kimondva is [már]-nak hangzik ez a szó.

Ha tehát beláttuk, hogy a  és a mán is „helyes”, csak annyi a különleges bennük, hogy az értekező prózában nem használjuk őket (sem szóban, sem írásban), akkor már csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk ehhez hasonló ítéleteket általában is meghozni, milyen általános kritériumai vannak az ilyen döntéseknek. (Ismétlem, azzal nem foglalkozom, hogy egy beszélgetős internetes fórumon számon lehet-e valakin kérni, hogy az értekező próza normáihoz igazodjon, ez ízlés és illem kérdése. Szerintem abszurd ilyesmire törekedni.)

Először is tisztázzuk: a helyesírás nem más, mint olyan konvenciók összessége, amelyek a kimondott (vagy legalábbis kimondható) nyelvi megnyilatkozások írásos lejegyzésére vonatkoznak. Meghatározza a hangok szokásos jelölését és a leggyakoribb tipográfiai eszközök (központozás stb.) szokásos használatát. A helyesírási konvenciók között – legalábbis a magyarban – ritka az olyan, ami a kiejtéshez képest a szokásos hangjelöléstől élesen eltérő írásmódot javasol. Nem sorolom fel, milyen esetekben fordul ez elő, hiszen mindannyian jól tudjuk őket az iskolából. Mindenesetre a „másképp mondjuk – másképp írjuk” jelensége csak a beszédhangok lejegyzésére vonatkozhat. Nem találunk olyasmit egy épeszű helyesírási tanácsadóban, hogy ha paszulyt mondunk is, írjunk babot. Ha egy parlamenti képviselő a mezőgazdaságról értekezve paszulyt mond, de az írásbeli beadványában ugyanott babot ír, az nem helyesírási döntés. Ha tényleg úgy gondolja, hogy a paszuly nem fér bele az értekező próza normájába, akkor általában a szóbeli felszólalásaiban is kerüli, és ha mégis azt mondta, akkor csak kicsúszott a száján (vagy szándékosan el akart térni attól, amit ő a normának gondol).

Más a helyzet, ha egy szó különböző változatai nem térnek el annyira egymástól, mint a paszuly és a bab, csak apróbb, egy-két hangbeli (írásban betűbeli) különbség van közöttük. Ilyenek a mármán változatok. De ezek sem szerepelnek a helyesírási szabványokban, ugyanazért, amit feljebb írtam, mert nem az a helyzet, hogy a már szót ejtik többféleképpen, hanem az, hogy a már helyett a  vagy a mán változatot használják. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy akik a  alakot használják, azok nem ejtik ki a szóvégi -r-eket (hiszen azok se mondják a rozmár-t [rozmá]-nak), illetve -n-et ejtenek helyettük (hiszen senki se mondja azt, hogy [rozmán]). Ugyanígy azok, akik a gyerek változatot használják, azok nem az m-et hagyják ki az ilyen szavakból, hiszen az ormány szót ők se mondják [orány]-nak. Összefoglalva: az általános kritérium, ami alapján dönthetünk, az, hogy csak az tekinthető a kiejtéstől való helyesírási eltérésnek, amikor egy beszédhangot valaki rendszeresen, minden szóban másképp ejt, mint ahogy a helyesírási szokás azt szentesítette. Kivételt képeznek persze a hagyomány által szentesített furcsa írásmódok, mint például a vezetéknevek hagyományőrző írásmódja (ld. Széchenyi [szécsényi]), vagy akár az ly-os írásmód, vagy az olyanok, mint amit nemrég még burának vagy árbocnakkellett írni. De ezeket lényegében senki sem ejti betű szerint a szabványos írásképnek megfelelően, és különösen nem találunk olyan pedáns „nyelvművelőket”, akik ragaszkodnának ahhoz, hogy az a „helyes” kiejtésük.

Így például a nyugat-dunántúliak zöngésen ejtik a zár- és réshangokat [v] hang előtt, tehát azt, amit mi úgy mondunk, hogy [futva], azt ők körülbelül úgy mondják, hogy [fudva]. Ugyanakkor ezt a szót jellemzően ők is t betűvel írják, kivéve, ha kifejezetten érzékeltetni akarják, hogy a megszólaló ezt a nyelvjárást beszéli. A [bicigli] kiejtés viszont nem ilyen, mert aki így nevezi azt, amit mások [biciklinek], az nem mondja [ciglon]-nak a ciklont, vagy [raglap]-nak a raklapot. A bicigliegyszerűen egy másik szó, mint a bicikli, persze jól láthatóan ugyanaz az eredete, tehát valamilyen értelemben lehet azt mondani, hogy ugyanannak a szónak egy másik változata (a gyerek – gyermek esetéhez hasonlóan).

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
73 El Vaquero 2018. március 21. 17:43

@El Vaquero: természetesen a legtöbb nyelvben csak zöngés-zöngétlen szembenállás van fonológiai síkon, de én itt most a fonetikai síkról beszélek, ahol viszont többirányú különbség lehet, zöngés, részben zöngés, teljesen zöngétlen, lenis-fortis.

72 El Vaquero 2018. március 21. 17:42

@Sultanus Constantinus: így van. Szerintem a p, t, k a spanyolban is lenisesedik szó közepén és végén. Még ezt a nyúlást is elképzelhetőnek tartom. Sőt, az angol hehezés is lenis hangokkal történik, próbálják a szótag eleji hangsúlyos p, t, k hangokat elnyújtani, lassú zárfelengedéssel, ez csak abban különbözik a hosszú p, t, k-tól, hogy nem a zár van kétszer olyan hosszú ideig fenntartva, hanem a zár felengedése vagy elnyújtva lágyan. Na, meg lenis hangokról van szó, egy valódi fortis zárhang után elég nehéz és természetellenes hangzású hehezetet beszúrni. Vagy ahogy a német Tag végén sem fortis [k] van szerintem, hanem egy teljesen zöngétlen lenis hang.

71 Sultanus Constantinus 2018. március 21. 08:10

@El Vaquero: Szerintem, legalábbis az általam ismert nyelvekben, a csak zöngés--zöngétlen szembenállás sosem elegendő kontraszt. Vagy egyáltalán nincs ilyen (pl. kecsua, azték), vagy ennél több van. Ahogy a germán nyelvekben is zöngétlen hehezett <=> zöngés fortis, a spanyolban meg pl. zöngétlen fortis* <=> zöngés lenis ellentét van.

*Olyannyira, hogy magánhangzók között sokszor a /p t k/ inkább [p: t: k:] (főleg latin-amerikai nyelvjárásokban), a /b d g/ meg ugye inkább rés- vagy közelítőhang (egészen pontosan a /b d/ mindenhol rés- vagy közelítőhang, a /g/ Latin-Amerikában réshang, Észak- és Közép-Spanyolországban meg uvuláris tap, mint a francia egyperdületű r).

70 El Vaquero 2018. március 20. 17:00

@Sultanus Constantinus: sokkal inkább abban látnám a megoldást, hogy a [p, t, k], stb. hangokat eleve zöngétlen lenisként definiáljuk, míg a részleges zöngétlenséget [b, d, g], stb. alá-fülé tett üres karikával, míg a teljesen zöngés lenist [b, d, g], stb.-vel. A valódi fortis [p, t, k], stb. jelölésére meg bevezetni valami görög kisbetűt, mivel ez a ritkább. Ez a megoldás eloszlatná a tévhiteket, meg kevésbé lenne meghökkentő.

69 Sultanus Constantinus 2018. március 20. 08:59

@El Vaquero: Erre szoktam én azt mondani, hogy a hagyományos zöngés--zöngétlen felosztás helyett a valóságban inkább lenis--fortis a különbség, máskülönben nem tudnánk suttogásban megkülönböztetni egymástól pl. a [g]-t és a [k]-t, pedig meg tudjuk.

68 Sultanus Constantinus 2018. március 20. 08:55

@szigetva: Nekem eddig is világos volt, arra akartam felhívni a figyelmet, hogy más beszélőknek -- tapasztalatom szerint -- nem feltétlenül az (ezért írják sokan "kézpénz"-nek, mert abban látnak több értelmet). De abban igazad van, hogy ez nem jött le egyértelműen a kommentemből.

67 szigetva 2018. március 17. 18:15

@szigetva: Azért azt hozzá kell tenni, hogy a _lélegzet_ nem teljesen random módon van így írva: a _lélegezz_ mutatja, hogy itt át is elemezte a beszélő. Mint például a zsebkendő > zsepi esetében.

66 El Vaquero 2018. március 17. 18:06

@Irgun Baklav: a lenis pár kisebb energiával ejtett, a zár mögött sem épül fel akkora kiáralmó nyomás, és felpattanása is kicsit erőtlenebb, lágyabb az egész hang ejtése. Természetesen a fekszik-ben is lenis k-k vannak szerintem. Az egész az írásképtől független. Gondoltam bedobom ide is, kinek milyen WTF momentje lesz tőle.

65 szigetva 2018. március 17. 17:03

@Sultanus Constantinus: A kommentedből nem az tűnt ki, hogy világos lenne, miért kész-pénz.

Egyébként pedig épp arra volt példa, hogy a [zp] és a [szp] teljesen neutralizálódik. Ha volna köztük hallható különbség, akkor nem okozna az elemzés/helyesírás problémát a beszélőnek. (Értsd: annak tudása, hogy a helyesírás _készpénz_ és nem _kézpénz_ egy érdektelen etimológiai tény. Ugyanolyan, mint a _padka_ vagy a _lélegzet_, ahol az utóbbinál a helyesírás eltér az etimológiától, az előbbinél nem.)

64 Sultanus Constantinus 2018. március 17. 14:57

@szigetva: "Dehogynem: készen, azonnal rendelkezésre álló pénz."

Hát jó, ezt mi tudjuk, na de egy átlagos beszélő erre nem gondolna. Vagy legalábbis nem erre gondolna legelőször.

(Egyébként nemrég beszélgettünk erről a családban, és apám sem tudta, hogy az "készpénz" leírva.)

63 Irgun Baklav 2018. március 17. 09:38

@El Vaquero: Az én kérdésem ehhez csak az, hogy a magyarban szerinted ugyan milyen ejtésbeli v. akusztikai különbség van eme „lenis k” és egy normál „fortis k” között? (Ami az angolban feltünő különbség, hogy van-e hehezet/magánhangzórövidülés/stb. az a magyarban nem releváns.)

A „fekszik”-ben szerinted „fortis k” van, ami eltér a „nyugszik” zöngétlen g-jétől?

62 El Vaquero 2018. március 17. 07:30

Hogy egy kicsit trollkodjak, behoznám azt az új témám, miszerint a nyugszik és bicikli/bicigli szavaknál kiejtésben fonETIkailag lenis k-hang van, azaz valójában egy teljesen zöngétlen g-nek tekinthető, nem fortis k-nak. szigetvával már megvitattuk a témát mailben (igaz angol kapcsán figyeltem meg, de ebbe ne menjünk itt most bele, hogy ne angolozzuk el a témát). Érdekelne a többiek véleménye is ezzel kapcsolatban.

 

Persze azzal továbbra sem értek egyet, hogy a nyugszik-ban az első zárhang akár csak részben zöngés lenne, a kötelező zöngésség szerinti hasonulás miatt. Ezt csak azért szögezem le, hogy senki ne higgye, hogy közelednék mondoga álláspontjához, vagy támogatnám az íráskép szerinti ejtést.

61 szigetva 2018. március 15. 15:22

@Sultanus Constantinus: Dehogynem: készen, azonnal rendelkezésre álló pénz.

@Sultanus Constantinus: Úgy látom, a publicus a populicus ÉS a pubes kontaminációja. Gondolom, épp azért kell behozni a pubes-t is, mert a [pl] > [bl] a latinban ugyanolyan fura, mint a [kl] > [gl] a magyarban.

60 Sultanus Constantinus 2018. március 15. 14:10

@szigetva: "A rómaiak kevésbé írtak szóelemzően"

Vagy pl. populus ~ publicus (< *populicus).

59 Sultanus Constantinus 2018. március 15. 14:08

@szigetva: "A készpénzt sokan kézpénznek veszik, mert ez ugyanannyira plauzibilis elemzés, mint a kész+pénz."

A mai nyelvben több értelme is lenne annak, hogy *kézpénz 'kéznél lévő pénz', mint annak, hogy készpénz (aminek gyakorlatilag semmi értelme nincs)...

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X