nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Áttörés: beszélő majmok

Az Elefántcsontparton élő Campbell-cerkófok vizsgálata azt bizonyította, hogy nyelvükben van egy toldalékszerű elem. Ennek jelentését nem csak a fajtársak, hanem egy másik majomfaj egyedei is megértették.

nyest.hu | 2015. május 10.
|  

A kérdés, hogy vajon a majmok tudnak-e vagy megtanulhatnak-e beszélni, régóta izgatja a kutatókat. Számos meglehetősen sikertelen kísérletet végeztek arra, hogy a majmokat megtanítsák az emberi nyelvre. Ez nem is csoda, hisz az emberek és a majmok „beszélőszervei” jelentősen különböznek. Különféle jelnyelvek tanításával már figyelemre méltóbb eredmények születtek. De mit tudunk a majmok saját nyelvéről?

A The New York Times cikket közölt a témáról abból az alkalomból, hogy a közelmúltban kutatók új eredményeket közöltek a Campbell-cerkófmajmok hat jelből álló nyelvéről. A jelek között szótöveket és egy toldalékot is azonosítottak a megfigyelők.

Lássuk először a majomnyelv kutatásának főbb állomásait. 1980-ban megállapították, hogy a vervetmajmok jól azonosítható jeleket adnak, ha fajtársaikat egy bizonyos ragadozó közeledtére akarják figyelmeztetni. Más hangot hallatnak, ha leopárd közeledik, mintha kígyót látnak. Ha felvették a hangokat és később visszajátszották azokat a majmoknak, az állatok megfelelő viselkedéssel reagáltak, azaz megértették a jeleket. Később azt is bizonyították, hogy a páviánok kommunikációjában számít a jelek sorrendje.

Itt laknak a beszélő majmok
Itt laknak a beszélő majmok
(Forrás: Wikimedia Commons / Esculapio / GNU-FDL 1.2)

Az Elefántcsontparton élő Campbell-cerkófmajmok hímjeinek tanulmányozása azonban áttörést hozott a majomnyelv kutatásában. A kutatóknak sikerült jól körülhatárolható jelentéses egységeket azonosítaniuk. Ezek közül az egyikről (u) azt feltételezik, hogy egy képzőszerű elem. A nyelv tanulmányozói az alábbi szólistát állították össze.

krak

krak-u

hok

hok-u

bum-bum

wak-u

Az itt felsorolt „szavak” közül a krak valamilyen nagy veszélyt jelez a földön – elsősorban a leopárd közeledtét. A hok a levegőből lecsapó veszélyt jelzi, főként egy sas megjelenését. A bum-bum hangsor azt jelenti ’itt vagyok’, míg a wak jelentését eddig nem sikerült pontosan megállapítani. Az u esetében azt gyanítják a kutatók, hogy ezt akkor ragasztják a szó mögé az állatok, ha a veszély enyhébb – például nem ők látják a leopárdot, hanem a szomszédos majomcsapat ad ki ilyen értelmű riasztást.

Mindezt a kutatók már évekkel ezelőtt megállapították, és a nyest is beszámolt róla. Miért jelennek meg újra ezek az információk a világsajtóban és a magyar hírportálokon?

Közeli rokonok: a bal felső a Campbell-cerkóf
Közeli rokonok: a bal felső a Campbell-cerkóf
(Forrás: Wikimedia Commons / H.Goodchild / PD)

Az apropót az adta, hogy a cerkófok nyelvét tanulmányozó egyik kutatócsoport új eredményekről számolt be. Kísérletük a következő volt. A hím cerkófmajmok által a leopárdok megjelenése esetén használt krak és a kisebb veszélyt jelentő krak-u kiáltásokat magnóra vették. Ezekből a felvételekből mesterséges hangjeleket is készítettek: a krak-u hangsorról levágták az u toldalékot, illetve az egyszerű krak kiáltáshoz hozzáragasztották az u szuffixumot. Így összesen négyféle hangsoruk volt: természetes krak és krak-u, módosított krak és krak-u.

Ezeket a kiáltásokat lejátszották a Campbell-majmokkal gyakran együtt mozgó Diana-majmok 42 csoportjának. Azt vizsgálták, hogy a hangfelvételek hatására milyen kiáltásokat hallatnak Diana-majmok nőstényei és hímjei.

Diana-majom egy állatkertben – ő vajon megértené?
Diana-majom egy állatkertben – ő vajon megértené?
(Forrás: Wikimedia Commons / Cburnett / GNU-FDL 1.2 )

Azt találták, hogy a hímek aktívabban kiabáltak, mint a nőstények. Ám az mindkét nemnél egyértelműen kimutatható volt, hogy a krak hangsor hallatán sokkal több kiáltást produkáltak az állatok, mintha a kisebb veszélyt jelző krak-u hangsort hallották. Az állatok viselkedése is azt mutatta, hogy megértették a közlést: a krak hatására sokkal tovább pásztázták a környéket mint amikor az enyhébb krak-u-t játszották le nekik.

A hímeknél nem volt jelentős különbség a természetes és mesterséges hangsorok hatása között, ám a nőstények észlelték a különbséget. De náluk is az derült ki, hogy az elsődleges jel az u toldalék jelenléte vagy hiánya volt.

A kutatók azt a következtetést vonták le a fenti kísérletből, hogy a cerkófmajmok kommunikációjában valóban létező toldalék az u. Emellett a kísérlet azt is bizonyította, hogy a toldalék jelentését egy másik majomfaj is megértette.

Krak!
Krak!
(Forrás: Wikimedia Commons / ninara / CC BY 2.0 )

Egy másik kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a Campbell-cerkófok Tiwai szigetén élő csoportja ugyanezt a nyelvet beszéli-e, mint a kontinensen élő társaik. Ők azt találták, hogy a majmok sas érkezésekor nem csak hok, hanem krak kiáltásokat is hallattak. Ez azért lehet így, mert a szigeten nem élnek leopárdok, így a krak jelentése ’veszély!’.

A cerkófmajmok által használt kiáltások még sok kérdést felvetnek. A kutatók szeretnének több információt szerezni a hok – hok-u és a wak – wak-u jelek használatáról. Emellett a cerkófok hosszabb, bonyolultabb kiáltásai is figyelmet érdemelnek. A bum-bum krak-u krak-u például feltehetőleg egy leeső faágra figyelmezteti a fajtársakat. A kutatóknak tehát sok évre van munkájuk Elefántcsontpart erdeiben – egy-egy terepi kutatás ugyanis rengeteg időt emészt fel.

Források

Suffixation influences receivers’ behaviour in non-human primates

Deciphering the Chatter of Monkeys and Chimps

Monkey See, Monkey Speak

’Krak’ (that’s falling branch in monkey speak)

Monkey Creates 6-Word ’Language’


Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 Xebulon 2015. május 12. 22:47

Általában érdekes, hogy az intelligensnek mondott ember elvárja más élőlénytől hogy beszéljen emberül, de fordítva ritkán akar megtanulni valami állat nyelven.

A kutyáinkra is emberi jellemzőket és viselkedési szerepeket ragasztunk, azt nem is értjük mit akar mondani az ugatással.

Persze a cikkben leírtak szerint és más "értelmes" emberek túlléptek már ezen, és már az intelligens ember próbálja megérteni a nála kevésbé intelligens élőlény kommunikációját.. Végre!

Információ
X