nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Most ön is találkozhat az Isten szerzőjével!
-ksz- | 2015. november 2.
|  

Isten című könyvében a finn–svéd származású író, újságíró Erik Wahlström nem kisebb dologra vállalkozott, hogy humorral és iróniával újramesélje a világ legismertebb történtét. A Biblia 20.századi feldolgozása hatalmas lendülettel kezdődik – a teremtés aktusával –mely egészen a meglepően csattanós végkifejletig tart. Most Budapesten ön is találkozhat az íróval.

Most ön is találkozhat az Isten szerzőjével!

A tavasszal megjelent könyv szerzője ugyanis a Typotex Kiadó és a Finnagora Finn Tudományos és Kulturális Alapítvány meghívására a napokban Magyarországra látogat, hogy november 3-án 17 órától az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.) bemutassa könyvét. Erik Wahlströmmel Isztrayné Teplán Ágnes (műfordító), Rácz András (Könyvkultúra Magazin főszerkesztője) és Votisky Zsuzsa (Typotex Kiadó).

Erik Wahlström 1945-ben született, finn-svéd újságíró, tudományos szerkesztő, zenei szerkesztő, sőt főszerkesztő, illetve író. Finnország leghíresebb svéd nyelvű napilapjánál Hufvudstadsblad-nál dolgozik.

A könyvről a nyest is közölt ismertetőt, amit ezen a linken olvashat.

Részlet a könyvből

Isten belső drámájának a csillagos égbolt volt a kulisszája. Vénséges vén csillagok milliárdjai.

A saját teremtése. De nem volt mondanivalójuk a számára. Némán hallgattak. Amúgy sem tudott volna mit kérdezni tőlük. Különbenis, csak az ősrobbanás, a saját visszafoghatatlan vágyának a melléktermékei.

Isten elpirult. Milyen gyerekes voltam, gondolta.

Hosszú idő telt el azóta. Olyan idegennek érzi önmagát, aki akkor volt, a kezdetek kezdetén.

Valahogy más volt az az Isten, aki a világot teremtette, ahhoz képest, akinek most érezte magát.

A csillagok mozdulatlannak és állandónak tűntek, mintha gránitból metszették volna mindet. Szilárdak voltak, és mozdíthatatlanok. Évezredek múltak el egymás után, és ők nem változtak semmit, nem volt semmi dolguk, csillogó szögek egy kozmikus kalitkában, amely a Földnek is otthont adott, kíváncsi szemek, érzékeny tekintetek.

Ha nincs a világmindenség, nincs Föld. Megteremtetted a világmindenséget, akár távozhatsz is.

A világmindenség ott marad, akár az utolsó vendég, amikor már mindenki nyugovóra tért.

Az idő valamikor kiszakadt az ősmagból, és szétterült a mindenségben, mint valami ragacsos hártya. Most, mintha semmi dolga nem lenne, nem csinál semmi érdekeset, csak elrendezi az események láncolatát, és hagyja, hogy történjenek a dolgok. Minden okozatnak

megvan az oka. Sohasem fordulhatna elő, hogy a nyíl visszafelé szálljon az azt kilövő íj felé.

Az univerzum legtávolabbi szegleteiben, olyan távol, ami mármár felfoghatatlan, szinte megállni látszik az idő. A tér besűrűsödik, szövetében nehéz csomók keletkeznek, és az idő elakad bennük, akár a halász hálója a hínárban. A csomó közepén megszűnik minden mozgás egy végső szomorúságban.

Az univerzumban sehol sincs olyan keskeny átjáró, ahol az idő lelkesen és bizakodva folyhatna át. Az idő csak vánszorog, a gyorsabb mozgás túl nagy elvárás lenne.

A tér pedig dagad, akár a kelt tészta, szinte már kész, nem volt ez másképp az ősrobbanás előtti pillanatokban sem.

Ahogy az idő, úgy a tér is hasonló, bárhol legyen is. Bizonyos helyeken, ahogy az idő is, összesűrűsödik, megfoghatatlan alakzattá válik. Akár valami furcsa égi szemétdomb. A tér itt sóhajtva meggörbül, és a tehetetlenség ezen masszív pontjain egy arcára fagyott vigyorral egy Behemót ül, és csak vár és vár a végtelenségig.

Eltekintve e néhány variációtól a tér állandó és egyöntetűen terjed a végtelenben. Persze lehetne mindez másképp is, de érdekesebb lenne-e, ha a tér görbe lenne, akár az íj, vagy gömbölyű, vagy ha Isten arca megjelenne benne? Az igazság az, hogy akkor is más forma után áhítoznánk, sohasem elégednénk meg azzal, ami van.

Amikor Isten eltűnődött a művén, kénytelen volt megállapítani, hogy az nem minden hiba nélkül való.

Akkoriban, amikor elkészült valamivel, elégedetten nézett művére.

Később azonban kiderült, hogy az mégsem volt olyan jó, ahogyan azt gondolta. Sőt, előfordult, hogy olyan rosszra sikeredett, hogy el kellett takarítania, és kezdhette elölről. Jó példa erre az özönvíz esete. Máskor javítgatott rajta, de így sem lett tökéletes, mint akkor, amikor Ábrahámra esett a választása.

A legjobb szándékkal fegyelmezte népét, és ügyelt arra, hogy betartsák a törvényeit. Tízezrével pusztította a haszontalanokat, és kivezette őket Egyiptom és Babilon földjéről. És vajon hálásak voltak érte? Nem.

Régebben a hálátlanságnak még a gondolatára is felbosszantotta volna magát, de most fáradtnak és erőtlennek érezte magát. Kimerültek kamaszos, ifjonti energiái.            

Még most is nevetve gondolt vissza azonban arra, amikor ruhát varrt Ádámnak és Évának. És tulajdonképpen ő volt az, aki rábírta őket arra, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből, számolva azzal, hogy akkor ki kell űzni őket a paradicsomból. És mégis. Kedvére való volt a ruhavarrás. És örömét lelte abban, hogy a kezében tartsa az emberek sorsát.

Isten törvényeiben még a gondoskodásra is volt utalás. Például, amikor arról rendelkezik, hogy ne arassák le a gabonát a szántóföld széléig, hogy a szegényeknek és az özvegyeknek is maradjon némi leszednivaló. És ott van a bevándorlók tiszteletben tartására vonatkozó passzus is. Csakhogy ez a néhány gondoskodó törvény csepp volt a tengerben a sok szívtelen paranccsal, tilalommal és az istentisztelet vagy a hétköznapi élet menetét részletesen leíró értelmetlen törvényekkel szemben.

Ejtsünk néhány szót a bevándorlókról… jól tették, hogy bevándoroltak, különben Isten jogot formált volna a földjeikre, a városaikra kiválasztott népe számára, vagy éppen megsemmisítette volna azokat.

Mit volt mit tenni, Isten kénytelen volt belátni az igazságot. Nem volt valami jó isten. Ő maga is valami jobbra vágyott.

Nem fogok annyit kiabálni velük, gondolta. Talán jobb, ha egyáltalán nem beszélek velük többé. Abból úgyis csak gond lesz.

Isten a csillagok felé fordította tekintetét. Szeméből egy könnycsepp szökött elő, egy pillanatra elidőzött a halántékán, majd lecsordult a fülébe.

Az apaság kiteljesíti és önzetlenné teszi az embert – morfondírozott tovább. – Olyan jó látni, ahogy az apák gondoskodnak a gyermekeikről.

Eszébe jutottak az apák, akikkel dolga akadt, az a bitang Jákob,

Izsák, de legfőképpen Ábrahám.

Vajon Ábrahám feláldozta volna Izsákot, ha Gábriel nem állítja meg a kiáltásával? Isten jelenleg nem nagyon tudott volna állást foglalni a témában. Most valahogy nem töltötte el a bizalmatlanság érzése. Valahogy nem dühítette fel a gondolat, hogy Ábrahám talán nem engedelmeskedett volna neki. Ellenkezőleg. Kínosnak találta a történetet, ahogy Jób keléseit is, és azt, hogy hagyta, hogy rászakadjon a gyerekeire a tető.

Valahol legbelül azt remélte, hogy Ábrahám nem áldozta volna fel Izsákot. Nem tesz ilyet az az apa, aki szereti a gyermekét.

Egy darabig az apai szeretet rejtelmein tűnődött.

Úgy érezte, megérett. Majdnem. A pubertásra jellemző gyűjtőmánia, az a félelemmel teli csodálat, ami a testiséget övezi, pontosabban a kérdés, hogy hogyan bánjunk a nőkkel, a sértődékenység, az énközpontúság, a csintalanságok már mind-mind a múlté volt.

Felnőtt.

Mi lenne, ha születne egy fia? – mormogta magában.

Horvát István csalafintaságai 3. Szótekerészeti agybukfenc

Sorozatunk 3. részében a „délibábos etimológiák” pihent elméjű szerzői után nyomozunk. Horvát István ugyan a világ minden táján talált magyarokat, de a neki tulajdonított aranybecsű szómagyarítások többsége nem tőle származik.

Iskolai erőszak: kiderült, gyakorlatilag egy fillért sem költött a kormány prevencióra

Egy vasat sem nagyon költött a kormány az iskolai erőszak elleni prevencióra. Enélkül nyúlt a gumibothoz, szakmai megoldásoknak esélyt sem adott.

Sportos rítusaink

Vajon milyen jelentése és jelentősége lehet egy versenyről szóló tudósítás elolvasásának? Mi az, ami távolról nézve is érthetővé teszi a stadionban zajló eseményeket?

Mi a baj Trianonnal?

Trianon mai napig problémát jelent a nemzet életében. De miért? A kérdést most kognitív nyelvészeti szemszögből vizsgáltuk és elgondolkodtató eredményeket kaptunk.

Százasak vagyunk?

Nem érdemes azon keseregni, hogy elvesztettünk valamit, ami sosem volt a miénk. Pláne, ha eközben elfelejtjük siratni azt, aminek a lehetőségét eljátszottuk.

Horvát István csalafintaságai 2. Magyarok a Paradicsomban

Isten első teremtménye, Ádám magyarul szólott oldalbordájához, Évához: adám néked az almát, s Éva megevé azt. Állítólag Horvát István találta ki ezt a butaságot. De ez nem igaz.

Keletre magyar! 4. rész. A sanjük birodalma

Az ázsiai hunok alapították az első nomád államot. Annyira jól sikerült, hogy később minden nomád őket utánozta. Sorozatunk lezárásaként az éji homályba veszett hsziungnu birodalom régi dicsőségét idézzük föl.

Császári paranccsal mindnyájoknak bebaszni Budenz
kabátlopási ügye

Hogyan keveredett Budenz kabátlopási ügybe? Ki fordította először Arany Jánost üzbégre? Mi volt Vámbéry nagy bűne, és kiknek akart bebaszni?

Iskolarendészet: egy látszatmegoldás diszkrét bája

A napokban ismét felröppent az a döntéshozói kezdeményezés, miszerint “ki kell vezetni az iskolából az erőszakot” mégpedig úgy, hogy az iskolarendészetet pedig be kell vezetni. Jóllehet ez a kezdeményezés nem újkeletű, mint az cikkünkből kiderül, a szakirodalom szerint inkább látszatmegoldásnak tűnik.

NAT 2020 és az anyanyelvi nevelés

A módosított NAT valójában nem módosított, hanem új, csak sajnos nem a szemléletét tekintve. Gyors elemzés az új NAT anyanyelvi, elsősorban nyelvtani tartalmakat érintő kérdéseiről.

Keletre, magyar! 3. rész. Hol a Bajkál halat dajkál

Tengerecki Pál, a nagy utazó nyomába eredtünk, és útra keltünk a Bajkál-tóhoz. Jártunk múzeumban, kolostorban, történelmi emlékhelyen, míg végre megálltunk a nagy tó partján.

Spektrumon innen és túl 30 éve az autizmussal élők szolgálatában - az Autizmus Alapítvány története

Az Autizmus Alapítvány az autizmuskutatás és –ellátás zászlóshajójának számít Magyarországon. Cikkünkből megismerheti, hogyan született meg, és hogyan működik a „Delej utca”, mely egyfelől a világ tudományos vérkeringésének szerves része, másfelől pedig sok autista embertársunk legfontosabb, és sokszor sajnos egyetlen támasza.

Ingyenes külföldi nyelvtanfolyamok: akár félmillió is járhat a kísérőtanároknak

Nem aprópénz, ami a hatályos törvények alapján járna a kéthetes külföldi „ingyenes” nyelvtanfolyamokra diákot kísérő pedagógusoknak. De kifizetik?

Készíts te is digitális tananyagot - Prievara Tiborral!

A #school oktatóportál és a nyest.hu 12 órás tanfolyamot indít pedagógusok számára, melynek célja, hogy a résztvevőket bevezesse a digitális tananyagok létrehozásának rejtelmeibe.

Keletre, magyar! 1. rész: négy nap a Transzszibériai vasúton

A honfoglaló magyarok egyik genetikai vonala Belső-Ázsiába vezet. Elindultunk Burjátiába, az ázsiai hunok földjére, hátha találnánk még ott rokonokat.

Keletre magyar! 2. rész: nomád régészeti konferencia Ulan-Udéban

Beszámolunk a konferenciáról: összkép, néhány előadás, hun és magyar őstörténet Ulan-Udéban

Anti-PC shaming

"Úgy vettem észre, a világ eljutott oda, hogy az embert sokszor azért alázzák, mert úgy ítélik meg, a politikai korrektség nevében (akármit jelentsen is az) vannak ellenérzései valamivel kapcsolatban."

Diskurzusjelölők 14. Ha feldobom semmi, ha leesik poén

Nem tréfálunk, amikor azt állítjuk, hogy a diskurzusjelölők (pl. hát, ugye) humorosak. Persze nem magukban, hanem a humoros szövegekben válnak a humor fontos elemeivé. És ez nem vicc!

A nagy kérdés:
a helyzetem
Amíg létezünk

Ha fiktív történetekkel találkozunk, mindig ott motoszkál bennünk a kíváncsiság: vajon mennyi lehet benne az igazság? Különösen, ha a történet az igazsággal szembeötlően egybevágó elemeket is tartalmaz.

Mindennapi előítéleteink Minden nőre legalább két férfi jut a Budapest-Moszkva-Strasbourg háromszögben

Vajon férfi vagy női neveket említenek gyakrabban az online magyar sajtóban? Melyik magyar település szerepel legtöbbször az online térben? A világ mely részeiről kapunk híreket? Több mint százezer cikket vizsgáltunk meg alaposan, hogy ezekre a kérdésekre kimerítő választ tudjunk adni.

Unikornis Tábor Unikornisok márpedig léteznek!

2019. július 15-től 20-ig unikornisok lepték el a székelyföldi Csernáton falu szélén található Malomkertet. Ott jártunk, s most beszámolunk róla.

És csöpög a könny: Miért is, miért is, miért is? Hun‒ugor géntangó

Genetika és őstörténet ‒ megunhatatlan téma. Néha azonban már unjuk. „S itt valahol, ott valahol,/Esett, szép, szomorú fejekkel/Négy-öt magyar összehajol./Miért is, miért is, miért is?”

A hunok is finnugorok? A nagy finnugor dogmapara

Paradigmaváltás az őstörténetben? M. Lezsák Gabriella szerint a kommunizmus idején a pártállam által kijelölt vezető kutatók bebetonozták a finnugor dogmát. Mélyfúrással eredtünk a dogma nyomába.

Mindennapi előítéleteink Apának munkája van, anyának teste

Az úr bencés, a hölgy szexi. Az igazgató ügyvezető, az igazgatónő gimnáziumi. Falusi a CSOK, városi a hibrid Toyota. – Legalábbis ez derül ki napjaink online híroldalainak adataiból.

200 év Négy nap Reguly

Július 11-14. között Zirc városa, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Ház fesztivált rendez Reguly Antal születésének 200. évfordulója alkalmából. Az esemény fővédnöke a Magyar UNESCO Bizottság.

M1DNS Magyar DNS az Urálban

Még 2014-ben kezdődött: Fehér Tibor et al. megállapították, hogy a N3a4-Z1936 haplocsoport lehet az összekötő kapocs a magyar és a manysi gének között. A kutatók most még jobban belecsavarodtak a DNS-spirálba.

Megszűnt a Magyar Tudományos Akadémia

Módosították a „kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvényeket”.

Szelőtök? A tiétek!

Fontos tudni, mit adhatunk enni egy csecsemőnek. Kérdés viszont, hogy akik ebben a kérdésben tanácsot adnak, tudják-e valójában, mit is ajánlanak.

Még több cikk a nyestről...
Információ
X