nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Most ön is találkozhat az Isten szerzőjével!
-ksz- | 2015. november 2.
|  

Isten című könyvében a finn–svéd származású író, újságíró Erik Wahlström nem kisebb dologra vállalkozott, hogy humorral és iróniával újramesélje a világ legismertebb történtét. A Biblia 20.századi feldolgozása hatalmas lendülettel kezdődik – a teremtés aktusával –mely egészen a meglepően csattanós végkifejletig tart. Most Budapesten ön is találkozhat az íróval.

Most ön is találkozhat az Isten szerzőjével!

A tavasszal megjelent könyv szerzője ugyanis a Typotex Kiadó és a Finnagora Finn Tudományos és Kulturális Alapítvány meghívására a napokban Magyarországra látogat, hogy november 3-án 17 órától az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.) bemutassa könyvét. Erik Wahlströmmel Isztrayné Teplán Ágnes (műfordító), Rácz András (Könyvkultúra Magazin főszerkesztője) és Votisky Zsuzsa (Typotex Kiadó).

Erik Wahlström 1945-ben született, finn-svéd újságíró, tudományos szerkesztő, zenei szerkesztő, sőt főszerkesztő, illetve író. Finnország leghíresebb svéd nyelvű napilapjánál Hufvudstadsblad-nál dolgozik.

A könyvről a nyest is közölt ismertetőt, amit ezen a linken olvashat.

Részlet a könyvből

Isten belső drámájának a csillagos égbolt volt a kulisszája. Vénséges vén csillagok milliárdjai.

A saját teremtése. De nem volt mondanivalójuk a számára. Némán hallgattak. Amúgy sem tudott volna mit kérdezni tőlük. Különbenis, csak az ősrobbanás, a saját visszafoghatatlan vágyának a melléktermékei.

Isten elpirult. Milyen gyerekes voltam, gondolta.

Hosszú idő telt el azóta. Olyan idegennek érzi önmagát, aki akkor volt, a kezdetek kezdetén.

Valahogy más volt az az Isten, aki a világot teremtette, ahhoz képest, akinek most érezte magát.

A csillagok mozdulatlannak és állandónak tűntek, mintha gránitból metszették volna mindet. Szilárdak voltak, és mozdíthatatlanok. Évezredek múltak el egymás után, és ők nem változtak semmit, nem volt semmi dolguk, csillogó szögek egy kozmikus kalitkában, amely a Földnek is otthont adott, kíváncsi szemek, érzékeny tekintetek.

Ha nincs a világmindenség, nincs Föld. Megteremtetted a világmindenséget, akár távozhatsz is.

A világmindenség ott marad, akár az utolsó vendég, amikor már mindenki nyugovóra tért.

Az idő valamikor kiszakadt az ősmagból, és szétterült a mindenségben, mint valami ragacsos hártya. Most, mintha semmi dolga nem lenne, nem csinál semmi érdekeset, csak elrendezi az események láncolatát, és hagyja, hogy történjenek a dolgok. Minden okozatnak

megvan az oka. Sohasem fordulhatna elő, hogy a nyíl visszafelé szálljon az azt kilövő íj felé.

Az univerzum legtávolabbi szegleteiben, olyan távol, ami mármár felfoghatatlan, szinte megállni látszik az idő. A tér besűrűsödik, szövetében nehéz csomók keletkeznek, és az idő elakad bennük, akár a halász hálója a hínárban. A csomó közepén megszűnik minden mozgás egy végső szomorúságban.

Az univerzumban sehol sincs olyan keskeny átjáró, ahol az idő lelkesen és bizakodva folyhatna át. Az idő csak vánszorog, a gyorsabb mozgás túl nagy elvárás lenne.

A tér pedig dagad, akár a kelt tészta, szinte már kész, nem volt ez másképp az ősrobbanás előtti pillanatokban sem.

Ahogy az idő, úgy a tér is hasonló, bárhol legyen is. Bizonyos helyeken, ahogy az idő is, összesűrűsödik, megfoghatatlan alakzattá válik. Akár valami furcsa égi szemétdomb. A tér itt sóhajtva meggörbül, és a tehetetlenség ezen masszív pontjain egy arcára fagyott vigyorral egy Behemót ül, és csak vár és vár a végtelenségig.

Eltekintve e néhány variációtól a tér állandó és egyöntetűen terjed a végtelenben. Persze lehetne mindez másképp is, de érdekesebb lenne-e, ha a tér görbe lenne, akár az íj, vagy gömbölyű, vagy ha Isten arca megjelenne benne? Az igazság az, hogy akkor is más forma után áhítoznánk, sohasem elégednénk meg azzal, ami van.

Amikor Isten eltűnődött a művén, kénytelen volt megállapítani, hogy az nem minden hiba nélkül való.

Akkoriban, amikor elkészült valamivel, elégedetten nézett művére.

Később azonban kiderült, hogy az mégsem volt olyan jó, ahogyan azt gondolta. Sőt, előfordult, hogy olyan rosszra sikeredett, hogy el kellett takarítania, és kezdhette elölről. Jó példa erre az özönvíz esete. Máskor javítgatott rajta, de így sem lett tökéletes, mint akkor, amikor Ábrahámra esett a választása.

A legjobb szándékkal fegyelmezte népét, és ügyelt arra, hogy betartsák a törvényeit. Tízezrével pusztította a haszontalanokat, és kivezette őket Egyiptom és Babilon földjéről. És vajon hálásak voltak érte? Nem.

Régebben a hálátlanságnak még a gondolatára is felbosszantotta volna magát, de most fáradtnak és erőtlennek érezte magát. Kimerültek kamaszos, ifjonti energiái.            

Még most is nevetve gondolt vissza azonban arra, amikor ruhát varrt Ádámnak és Évának. És tulajdonképpen ő volt az, aki rábírta őket arra, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből, számolva azzal, hogy akkor ki kell űzni őket a paradicsomból. És mégis. Kedvére való volt a ruhavarrás. És örömét lelte abban, hogy a kezében tartsa az emberek sorsát.

Isten törvényeiben még a gondoskodásra is volt utalás. Például, amikor arról rendelkezik, hogy ne arassák le a gabonát a szántóföld széléig, hogy a szegényeknek és az özvegyeknek is maradjon némi leszednivaló. És ott van a bevándorlók tiszteletben tartására vonatkozó passzus is. Csakhogy ez a néhány gondoskodó törvény csepp volt a tengerben a sok szívtelen paranccsal, tilalommal és az istentisztelet vagy a hétköznapi élet menetét részletesen leíró értelmetlen törvényekkel szemben.

Ejtsünk néhány szót a bevándorlókról… jól tették, hogy bevándoroltak, különben Isten jogot formált volna a földjeikre, a városaikra kiválasztott népe számára, vagy éppen megsemmisítette volna azokat.

Mit volt mit tenni, Isten kénytelen volt belátni az igazságot. Nem volt valami jó isten. Ő maga is valami jobbra vágyott.

Nem fogok annyit kiabálni velük, gondolta. Talán jobb, ha egyáltalán nem beszélek velük többé. Abból úgyis csak gond lesz.

Isten a csillagok felé fordította tekintetét. Szeméből egy könnycsepp szökött elő, egy pillanatra elidőzött a halántékán, majd lecsordult a fülébe.

Az apaság kiteljesíti és önzetlenné teszi az embert – morfondírozott tovább. – Olyan jó látni, ahogy az apák gondoskodnak a gyermekeikről.

Eszébe jutottak az apák, akikkel dolga akadt, az a bitang Jákob,

Izsák, de legfőképpen Ábrahám.

Vajon Ábrahám feláldozta volna Izsákot, ha Gábriel nem állítja meg a kiáltásával? Isten jelenleg nem nagyon tudott volna állást foglalni a témában. Most valahogy nem töltötte el a bizalmatlanság érzése. Valahogy nem dühítette fel a gondolat, hogy Ábrahám talán nem engedelmeskedett volna neki. Ellenkezőleg. Kínosnak találta a történetet, ahogy Jób keléseit is, és azt, hogy hagyta, hogy rászakadjon a gyerekeire a tető.

Valahol legbelül azt remélte, hogy Ábrahám nem áldozta volna fel Izsákot. Nem tesz ilyet az az apa, aki szereti a gyermekét.

Egy darabig az apai szeretet rejtelmein tűnődött.

Úgy érezte, megérett. Majdnem. A pubertásra jellemző gyűjtőmánia, az a félelemmel teli csodálat, ami a testiséget övezi, pontosabban a kérdés, hogy hogyan bánjunk a nőkkel, a sértődékenység, az énközpontúság, a csintalanságok már mind-mind a múlté volt.

Felnőtt.

Mi lenne, ha születne egy fia? – mormogta magában.

Konteó Titkos víziók vagy vizionált titkok?
Összeesküvés-elméletek az interneten

Hogyan lehetséges az, hogy a mindenki számára elérhető online források korában is töretlenül jelennek meg és rohamosan terjednek különböző tévhitek, és mindig van rájuk kereslet? Erre a kérdésre a mai napig számos kutató keresi a választ. Annyi bizonyos, hogy az egyre táguló online nyilvánosságban az álhírek forrásai is rohamosan gyarapodnak.

A kutyát nem érdekel Amikor az értelem legyőzi a nyelvtant

Egy egyeztetési anomáliáról lesz szó, ahol az ige úgy tesz, mintha határozatlan lenne a tárgya, pedig látszólag határozott.

Álhírek felsimerése nyelvi modellek segítségével

Az álhírek komoly társadalmi problémákat generálnak, a terjedésük által okozott kár pedig akár emberéletekbe is kerülhet...

Open it A nyitás tárgya

Egy újonnan nyílt szállás hirdetése kapcsán megismerkedünk a névmás-elhagyással és a meg nem határozott tárgy törlésével. A magyar névmás-elhagyó nyelv, az angol meg nem, a meg nem határozott tárgyat viszont mindkét nyelvben lehet törölni. Ebből adódik a hirdető angol szövegében a hiba.

Add a hangod: olvass fel ebben az izgalmas kutatás-fejlesztési projektben!

Segíts nekünk egy olyan eszközt fejleszteni, ami mesterséges intelligencia segítségével segíti a kis közösségi rádiókat a keresőkben történő megjelenésben!

1955. 04. 05. ‒ 2022. 07. 31 Elhunyt Nagy Emília

Elhunyt Nagy Emília, az ELTE Finnugor Tanszékének egykori oktatója. 67 éves volt.

Szamojéd erkölcsök a magyar ugaron

Minden idők legnagyobb magyar publicistája, az olykor verselgető Ady Endre 1902-ben szamojéd erkölcsűnek nevezte szeretett magyar népét. Vajon milyenek azok a szamojéd erkölcsök?

Eszperantó – a bűnözők nyelve?

1913-ban egy egészen abszurd esettel vannak tele a lapok: Sághy Lajos székesfehérvári rendőrfőkapitány betiltott egy eszperantó tanfolyamot a városban. Arra hivatkozott, hogy az eszperantó... egy tolvajnyelv!

Elhunyt Kálmán László, a Nyelvész, aki megmondja

Meghalt a nyest csapatának fontos tagja, a magyar nyelvésztársadalom ikonikus alakja, Kálmán László.

Amit ma elvárnál, holnapra teljesül!

Thomas-tétel, Pygmalion-effektus, önmagát beteljesítő jóslat – mindegyik fogalom egy olyan impulzusra épül, amely kisebb-nagyobb változásokat eredményez egy személy életében. Rendkívül meghatározó ezen jelenségeknek mind a pozitív, mind a negatív következménye. A következőben megismerkedhet az említett fogalmak hátterével és hatásával.

Megkezdte munkáját a Finnugor Népek VIII. Világkongresszusa

Június 16-án, az észtországi Tartu városában megnyílt a Finnugor Népek VIII. Világkongresszusa.

Én lenni magyar honfoglaló Idegenek az ősmagyar éjszakában

A Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés című konferencián hangzott el Török Tibor előadása: Hogyan illeszthetők a honfoglalók genetikai adatai az eddigi történeti képbe? Tényleg, hogyan?

Az ugor lovakrul

Széchenyi István Lovakrul című örökbecsű műve a romlásnak indult hajdan erős magyar lótartás újdondani virágba borítása érdekében íródott. Stefi gróf nem tudta, hogy a magyarok már akkor is lótenyésztők voltak, mikor még ők maguk magyarok sem voltak.

Spektrumon innen és túl MOZAIK podcast az autizmusról

Új podcast indult állandó szerzőnk részvételével. A MOZAIK Podcast az autizmusról elsősorban az autista embereket nevelő szülőknek szeretne segítséget nyújtani, de nem titkolt célja a társadalmi szintű szemléletformálás is.

Társadalmi nemek őseink korában A honfoglaló férfi, a gender studies pedig nő

Vajon a honfoglalás korában is nők voltak az anyák és férfiak az apák? És vajon a házasság önkéntes alapon jött létre egy férfi és egy nő között ‒ szigorúan a nemzet megmaradásának érdekében?

Elhunyt Kemény Gábor

Életének 73. évében elhunyt Kemény Gábor nyelvész, az MTA doktora, a Nyelvtudományi Intézet korábbi tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem professor emeritusa.

A kincs, ami van A cár és a sírrablók

35 évvel ezelőtt egy ködös őszi napon a leningrádi Ermitázs bejárata előtt ácsorogtam egy hosszú sor végén. A múzeum aranykincseit szerettem volna látni. Nem volt egyszerű feladat bejutni a kincsek palotájába ‒ egy napra csak kétszáz jegyet adtak el.

Hiánypótló online konferencia a digitális tanulásról

A TanárBlog Akadémia és a #school Tudásháló által viccesen csak „kisszabásúnak” nevezett konferencia fontos és időszerű kérdésekkel foglalkozik.

Horvát István csalafintaságai 4. Jáfet, Magóg és magyarok mindenhol

Sorozatunk befejező részében Horvát Istvánt felmentjük a vádak alól. Nem(csak) ő a bűnös a magyar őstörténet bibliai felhőkakukkvárának felépítésében.

Felhívás PeLiKon 2020 oktatásnyelvészeti konferenciája

Az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke és a PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport 2020. november 6–7-én online oktatásnyelvészeti konferenciát szervez.

Eszközök és lehetőségek a digitális és a hagyományos nyelvtanórán

Az idei tanév valamilyen formában elkezdődik és lesznek nyelvtanórák is: ezekhez kínálunk most pár eszköz, segédlet.

Indulj el egy úton, én is egy másikon Árpád-házi kéktúra Afganisztánból Baskortosztánba

Egy új genetikai tanulmány szerint III. Béla királyunk ősei 4500 éve Baktriából indultak Baskíriába.És onnan vajon hová mentek?

Mi az a kétnyelvűség, és miért érdekes nekünk?

Ahány nyelvet beszélünk, annyi embert érünk. Van-e ennek létjogosultsága? Ha igen, akkor mi az?

Digitális tananyagfejlesztés és értékelés: tanfolyamok tanároknak

Senki sem tudja, mire számíthatunk ősszel: lesz-e hagyományos oktatás, vagy megint digitális tanrended vezetnek be? A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány ingyenes online képzéseket indít pedagógusok számára.

Horvát István csalafintaságai 3. Szótekerészeti agybukfenc

Sorozatunk 3. részében a „délibábos etimológiák” pihent elméjű szerzői után nyomozunk. Horvát István ugyan a világ minden táján talált magyarokat, de a neki tulajdonított aranybecsű szómagyarítások többsége nem tőle származik.

Iskolai erőszak: kiderült, gyakorlatilag egy fillért sem költött a kormány prevencióra

Egy vasat sem nagyon költött a kormány az iskolai erőszak elleni prevencióra. Enélkül nyúlt a gumibothoz, szakmai megoldásoknak esélyt sem adott.

Sportos rítusaink

Vajon milyen jelentése és jelentősége lehet egy versenyről szóló tudósítás elolvasásának? Mi az, ami távolról nézve is érthetővé teszi a stadionban zajló eseményeket?

Mi a baj Trianonnal?

Trianon mai napig problémát jelent a nemzet életében. De miért? A kérdést most kognitív nyelvészeti szemszögből vizsgáltuk és elgondolkodtató eredményeket kaptunk.

Százasak vagyunk?

Nem érdemes azon keseregni, hogy elvesztettünk valamit, ami sosem volt a miénk. Pláne, ha eközben elfelejtjük siratni azt, aminek a lehetőségét eljátszottuk.

Még több cikk a nyestről...
Információ
X