nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Nem rabszolga!
Mi a pedagógus?

Egy tanár sértőnek érzi, hogy szolgaként kezelik. De vajon tényleg ’rabszolga’-e a „pedagógus” szó eredeti jelentése?

Fejes László | 2013. szeptember 30.
|  

Az Egy pedagógus pontos véleménye című posztot egyre többen osztják meg a Facebookon. Az írás a mai oktatásban nevelésben végbemenő változásokról szól – mi azonban most ezekkel nem foglalkozunk, csupán egyetlen állítással, mely a cikk végén szerepel:

Tudom, a pedagógus görög eredetű szó, azt jelenti: rabszolga.

Nos, a pedagógus szó valóban görög eredetű, eredeti alakja παιδαγωγός [paidagógosz]. Összetett szó, két elemből áll. A παιδα a ’gyerek’  jelentésű παῖς [paisz] szó birtokos esetű alakja, tehát azt jelenti: ’a gyereknek a...’. (Ez a szó bukkan fel a pedofília elején is, ennek eredeti jelentése: ’gyermekszeretet, a gyermekek szeretése’.) Az ἀγωγός [agógosz] jelentése ’vezető’, a tövében az άγω [agó] ’vezet’ igét ismerhetjük fel. (A mai görögben a szó ’cső, csatorna, (elektomos vagy víz-)vezeték’ jelentésben használatos.)

Miből eredhet a félreértés? Az ókor Athénban a paidagógoszok valóban rabszolgák voltak. Viszont nem ők voltak azok, akik az iskolában tanították a gyerekeket. Az ő feladatuk volt a gyerekeket az iskolába, illetve onnan hazakísérni, illetve otthon is segítette a gyermeket a tanulásban. A ’gyerekvezető’ tehát nem képletesen értendő: a paidagógosz nem a tudás világába vezette a gyerekeket, csupán az iskolába.

Pedagógus gyerekkel
Pedagógus gyerekkel
(Forrás: Wikimedia Commons / Walters Art Museum)
Ezzel szemben például Spártában külön táborokban oktatták a gyerekeket (elsősorban a katonaéletre), és itt a tábori felügyelőket és oktatókat hívták paidagógoszoknak. A szó jelentése ma is nyelvenként változik. A magyarban az oktatás-nevelés területén dolgozó összes szakembert ide értik a bölcsődei nevelőktől kezdve a középiskolai tanárokig. A felnőttek oktatásában (esetleg nevelésében) részt vevőket, például a felsőoktatásban dolgozó oktatókat vagy a börtönökben dolgozó nevelőtiszteket azonban már nem szokás ideérteni. Ezzel szemben a skandináv országokban éppen az iskolai tanárokat nem nevezik pedagógusoknak, csak azokat, akiknek nem az oktatás, hanem a nevelés és a felügyelet a munkakörük: az óvónőket, a börtönök nevelőtisztjeit, az idősek otthonában dolgozó szakembereket vagy éppen a vállalatok személyzeti ügyekkel foglalkozó alkalmazottait is ide sorolják. Az angol pedagogue jelentés inkább a magyarhoz áll közel, de a szót használják ’pedáns, (negatív értelemben vett) tanáros viselkedésű személy’ jelentésben is. (Egyébként a pedáns is feltehetően a paidagógoszból ered, de története nincs tisztázva.)

Az érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy a παῖς [paisz] ’gyerek’ szónak is van ’szolga, szolgáló’ jelentése. Ez feltehetően abból ered, hogy bizonyos ház körüli feladatok elvégzésére a görögöknél is gyerekeket alkalmaztak.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
2 Imre 2014. június 9. 09:08

"Kedvenc" példám a Csillagok háborújából közismertté tett PADAVAN, tanítványként fordított megszólítás. Magyarul: PAD-ban van, vagy, padban van. Az oroszban a padavity is azt jelenti, hogy lenyomni, elnyomni..., vagyis leülésre, guggolásra ...kényszerít, de közvetlen jelentése az "alávetés" is.

A ped = pad, akkor is, ha gyerek, vagy láb jelentéssel gondolsz rá. Mindenképpen alacsony, kicsi, alul van....

A gogosz jelentése érthetőbb, ha ha gőgösre fordítjuk..., ami a fölérendeltségre utal. Ez akkor is így van, ha rabszolgaként kíséri, vagy pálcával rendszabályozza a padba kényszerültet.

1 Pistabátyám 2013. október 5. 07:48

A paisz szó gyermek illetve szolga jelentéséhez. Néhai kedves dédnagyanyám - óriási szerencse, hogy a felnőttkorhoz igen közel álltam, amikor elhunyt - írástudatlan volt, de klasszika filológiai szókincse volt /pl. nem megneheztelt, hanem megapprehendált/ valamint igen jó mesélő, előadó, nagyon színes egyéniség volt, és kiválóan számolt, gyakran szólított "kis szó'gám"-nak. Kis családi anekdota róla. A világháborúban a földesi /Hajdú-Bihar m./ Vékony portára elsőként belépő orosz/szovjet katona köszöntötte a tornácon, padon üldögélő dédnagyanyámat /Nanámat/: "Drasztvujtye Mama!" Nanám, fel sem fogva, hogy idegen nyelven köszöntik, lenézve a lábára, válaszolt: "Hát nem mondom, kopott egy kicsit, de itthonra jó ez még fiam." Úgy értette, hogy a katona a lábán lévő posztócipőre /tutyi/ tesz megjegyzést, "rossz a tutyi mama!"

Információ
X