nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Szervusz, miniszter!
Latin szolgák

A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete levélben fordult Magyarország kormányához, illetve kormánypárti képviselőihez. Véleményüket szótörténeti érvekkel támasztották alá.

nyest.hu | 2011. május 23.
|  

A szervezet honlapján megjelent levél a következőket fejti ki:

Csak, hogy értsék miről is beszélünk: a "miniszter" szót a latin nyelvből eredeztetik, és magyar nyelvre lefordítva szolgálót jelent.

Nos, a megállapítás kétségkívül helyes. A latinban a minister valóban használatos volt 'szolga' jelentésben, de ugyanakkor 'segítő, segéd' jelentésben is használatos volt. A további fejtegetésekkel tehát, miszerint

Nos, Önök nemhogy szolgálni nem akarják munkaadóikat, de odáig merészkedtek, hogy bennünk akarnak szolgasorba süllyeszteni

nyelvészként már nehéz egyetérteni. Nyelvtörténeti alapon legfeljebb az a vád állhatná meg a helyét, hogy a miniszterek nem hajlandóak segíteni a rendvédelmi dolgozók (ill. az állampolgárok) ügyét, ügyeit.

A miniszter. Pjotr Boklevszkij illusztrációja Gogol Holt lelkek című művéhez
A miniszter. Pjotr Boklevszkij illusztrációja Gogol Holt lelkek című művéhez
(Forrás: Wikimedia commons)

Egyébként az, hogy a miniszter 'szolgá'-t jelent, szinte városi legendának tekinthető, erről egy kis guglizással könnyen meggyőződhetünk. Még a magyar Wikipédia is ezt a jelentést adja meg, holott a magyarázatnak is sokkal inkább a 'segítő, segéd' jelentés felelne meg. (További tévedés, hogy a miniszterek nem az államfőnek, hanem a kormányfőnek – azaz nem a köztársasági elnöknek, hanem a miniszerelnöknek – vannak alárendelve – legalábbis Magyarországon, illetve általában az európai államokban.)

A 'minisztérium vezetője, kormánytag' jelentés a latinban sosem volt meg, a franciában alakult ki, és innen valószínűleg a németen keresztül került a magyarba. Ebben a jelentésében tehát német jövevényszónak tekinthető, és először 1692-ből adatolt. A helyzetet bonyolítja, hogy 'tisztviselő' jelentésben már 1578-ból is van rá adatunk, sőt, feltehetően már a 14. században megvolt 'felszentelt pap' jelentésben. Lehet hajszálat hasogatni, hogy a francia-német hatásra csak a már meglevő szó jelentése módosult, vagy egy azonos alakú újabb jövevényszó került  a magyarba.

The Skating Minister – a skót festészet egyik legismertebb darabja, Henry Raeburn képe Robert Walker tiszteletest ábrázolja, címének helyes fordítása tehát: A korcsolyázó lelkész.
The Skating Minister – a skót festészet egyik legismertebb darabja, Henry Raeburn képe Robert Walker tiszteletest ábrázolja, címének helyes fordítása tehát: A korcsolyázó lelkész.
(Forrás: Wikimedia commons)

A miniszter rokonai

A miniszter legközelebbi rokona természetesen a minisztérium. Megvolt már a latinban is '(állami) szolgálat', illetve 'hivatal' jelentésben is. A 'bizonyos területért felelős legfőbb hatóság' jelentése a franciában alakult ki, a németben jelenthet 'lelkészi testület'-et is.

A miniszter távolabbi rokona a ministráns 'az istentisztelet alatt a papnak segédkező személy', amely a ministerből képzett ministrare 'segédkezik' ige úgynevezett folyamatos melléknévi igenévi alakjának, a ministransnak az átvétele: a szó tehát eredetileg azt jelenti, hogy 'segédkező'.

Te szolga!

De nem a miniszter az egyetlen latin jövevényszó a magyarban, mely 'szolgá'-t (is) jelent. A latin servus 'szolga' szóból származik a szervusz köszönésünk is (és persze alakváltozata, a szerbusz). Persze meglehetősen udvariatlan dolog lenne valakit találkozásunkkor egyszerűen leszolgázni – nem is erről van szó. A köszöntés a 'szolgája vagyok', 'állok szolgálatára' jelentésű, manapság már túlságosan is behízelgőnek ható köszönési formából rövidült bizalmas köszönéssé. Ez a köszönési forma ismert a teljes egykori Habsburg birodalom területén, a szlovénoktól az ukránokig, a csehektől a románokig, a lengyelektől a horvátokig – ám manapság már inkább csak Ausztriában és a magyar nyelvterületen használatos, sőt, az egykori Habsburg birodalmon kívül Bajoroszágban és Baden-Württembergben is. Sőt, mintha Magyarországon is lassan kezdenék kiszorítani tovább rövidült, illetve torzult alakjai, a szevasz, a szia, a szió(ka) stb.

Nem ez az egyetlen eset, hogy egy 'szolga' jelentésű szó köszönéssé vált. A jól ismert olasz ciao a velencei nyelvjárásból ered, ahol a s-ciào [szcsáo] vagy s-ciào [scsávo] 'szolgá'-t jelent (ennek az irodalmi olaszban a schiavo [szkiávo] felel meg, mindkettő a görög eredetű latin sclavus 'szolga' szóból ered – ugyanez a szó a szláv népnév forrása is). Ez a köszöntés szerte a világon elterjedt, és van, ahol csak búcsúzáskor használható (mint eredetileg a velenceiben, és tipikusan a magyarban is). van, ahol találkozáskor is használt üdvözlés (mint az irodalmi olaszban: igaz, duplázva csak búcsúzáskor). A magyarban a csáó mellett további alakváltozatai is kialakultak, mint a csá vagy a cső, ebből pedig a csőváz. (Minden valószínűséggel ide köthetőek további köszönési formák, mint a csá csumi csá, csumida stb. is.)

Mém
Mém
(Forrás: Marten Gimp)

Visszatérve a latin servushoz: ebből származik az angol serf 'jobbágy' szó, illetve az igei formájából képzett folyamatos melléknévi igenévből, a serverből az angol server '(hálózati) kiszolgáló egység', ebből pedig a magyar szerver.

Források

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára

Ciao

Servus

és a cikkben idézettek.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
24 Fejes László (nyest.hu) 2011. május 24. 13:42

@siposdr: Természetesen én is utánanéztem a wikipédia forrásainak, igaz, az Ottóra vonatkozó mondat elkerülte a figyelmem. Így viszont 10., század. (https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Otto_I,_Holy_Roman_Emperor ;)

A szláv forrásokat külön köszönjük, rendkívül érdekesek.

23 siposdr 2011. május 24. 12:47

Mit mond Vasmer a "szláv" eredetéről?

WORD: славяни́н (azaz: szláv ember)

GENERAL: мн. славя́не, укр. слав᾽яни́н (Шевченко), др.-русск. словѣне -- название вост.-слав. племени близ Новгорода (Пов. врем. лет, РП; см. Карский, РП 92), словяне, ст.-слав. словѣне, словѣньскъ -- в отношении к слав. племени близ Салоß ник (Жит. Конст.; см. Нидерле, Slov. Star. 2, 2, 473), болг. слове́нин, словен. slovẹ̑nski "словенский", чеш. slovanský "славянский", slované "славяне", слвц. slovák "словак", slovenka "словачка", Slovensko "Словакия", польск. sɫowianie мн. "славяне", кашуб. sɫoviński "прибалтийско-словинский" (в Поморье), полаб. slüövenskë -- о полаб. славянах.

ORIGIN: Праслав. *slověninъ, мн. *slověne, ср.-лат. Sclaveni "славяне" (примеры у Нидерле, там же), ср.-греч. Σθλαβηνοί (мн.) -- то же. Не имеет ничего общего со *slava "слава", которое повлияло в плане народн. этимологии лишь позднее (славенский у Посошкова; см. ИОРЯС 4, 1432). Русск. -янин по аналогии ри́млянин, галича́нин и др. (Томсон 347); *slověne не может быть (несмотря на аналогию алб. shkipetár "албанцы" : shkipónj "понимаю") образовано от сло́во, так как -ěninъ, -aninъ встречаются только в производных от названий мест (см. Мi. ЕW 308; Миккола, РФВ 48, 271), однако местн. н. *Slovy (Первольф, AfslPh 8, 24 и сл.) не засвидетельствовано. Скорее всего это производное от гидронима. Ср. др.-русск. Словутичь -- эпитет Днепра (СПИ), Слуя -- приток Вазузы, в [бывш.] Смол. губ., сюда же польск. названия рек Sɫаwа, Sɫаwiса, сербохорв.

Vagyis ő sem tudja igazán, de azt kizárja, hogy a szláva - dicsőség, ill. a szlovo - szó szavakon alapulna a népnév. Feltételezi, hogy inkább valamelyik folyó neve tevődött át.

Vasmerra ráerősít Trubacsov is:

TRUBACHEV: [См. еще Мошинский, Zasiąg, стр. 138 и сл. В последнее время Отрембский (LР, 7, 1958, стр. 263 и сл.), специально возвращаясь к этому названию, приводит интересную параллель -- лит. название деревни Šlavė́nai на реке Šlavė̃, тождественное слав. slověne.

22 siposdr 2011. május 24. 12:39

Én nem kedvelem a wiki... kezdetű hivatkozásokat, ezért inkább rákerestem az angol slave etimológiájára:

slave (n.)

late 13c., "person who is the property of another," from O.Fr. esclave (13c.), from M.L. Sclavus "slave" (cf. It. schiavo, Fr. esclave, Sp. esclavo), originally "Slav" (see Slav), so called because of the many Slavs sold into slavery by conquering peoples.

This sense development arose in the consequence of the wars waged by Otto the Great and his successors against the Slavs, a great number of whom they took captive and sold into slavery. [Klein]

Forrás: www.etymonline.com/index.php?search=slave&searchmode=none

(a fenti két sor egy sorként kell érteni!)

21 El Mexicano 2011. május 24. 11:28

@Fejes László (nyest.hu): Persze, hogy a középkor, én is ezt írtam. Ebből a szempontból pedig igenis lényeges, amit Bennó kolléga említett, hogy nem mindegy, melyik latinról beszélünk, hiszen a középkori latinban már bőven lehetnek átvételek. Egy biztos, és ebben szerintem mindannyian egyetértünk: nem a latin szóból származik a szláv népnév, hanerm a latin szó származik a szlávból a görögön keresztül.

20 Fejes László (nyest.hu) 2011. május 24. 09:10

@Bennó: Szerintem itt nincs jelentősége annak, hogy a latin mely korszakából származik a szó. OK, ha középkori, újkori "mesterséges" alkotás, akkor illik jelezni,

@El Mexicano: A görögök nyilván hamarabb kerültek érintkezésbe a szlávokkal, mint a rómaiak, hiszen a szlávok a Balkánon jelentek meg és egészen Kisázsiáig elterjedtek. Egyébként meg: "The Slavs under name of the Antes and the Sclaveni make their first appearance in Byzantine records in the early 6th century. " https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Slavic_peoples#Earliest_accounts

A 'szolga' jelentésről azt olvashatjuk, hogy "The English word slave derives through Old French and Medieval Latin from the medieval word for the Slavic people of Central and Eastern Europe." https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Slaves#Etymology

Arról nem találtam adatot, hogy a latinban hol fordul először elő ilyen jelentésben. Mindenesetre feltételezhetjük, hogy ez a jelentés ott és olyan időben alakulhatott ki, ahol a szlávok nagy számban voltak szolgaságban. Ez nyilván Közép-Európa, és feltehetően minél korábbi időpont.

Megjegyezném még, hogy a 6. század már a középkor, sőt, egyesek szerint középkori latin. "Medieval Latin was the form of Latin used in the Middle Ages, primarily as a medium of scholarly exchange and as the liturgical language of the medieval Roman Catholic Church, but also as a language of science, literature, law, and administration. Despite the clerical origin of many of its authors, medieval Latin should not be confused with Ecclesiastical Latin. There is no real consensus on the exact boundary where Late Latin ends and medieval Latin begins. Some scholarly surveys begin with the rise of early Ecclesiastical Latin in the middle of the 4th century, others around the year 500 AD,[1] and still others with the replacement of written Late Latin by written Romance languages starting around the year 900 (see under Late Latin)." https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Medieval_Latin

19 Bennó 2011. május 24. 00:06

Egy észrevételem: a szöveg kissé lazán használja a "latinban" formulát, ami szakszerű okfejtés esetén zavaró: nem árt tisztázni, hogy a "már a" meg effélék mire vonatkoznak, az aranykori latinságra, a középkorira, az újkorira (stb.), mert mindegyikre nem igazak. Erre a jövőben nem árt vigyázni. Aztán nem egyszer történt olyan is az újkori latinsággal, hogy valamelyik leányidiómából-dialektusból származott vissza a latinba új jelentésárnyalatban, teljesen új használatban egy-egy szó, sőt akár teljesen új szó is, tehát nem árt vigyázni mondjuk a Finály-féle szótár adataival, ha azt valaki korszakfüggetlenül használná, mert úgy már nem érvényesek. A Finály elsősorban ókoros szótár, bár tekintettel van bizonyos mértékig az egyházi szókincsre és a hungarikumokra.

18 Rako 2011. május 23. 19:44

@El Mexicano: A kérdésem az, hogy mikor fordult elő először akár görögül, akár latinul a "sclavus" szó rabszolga jelentéssel?

Az a bizonyíték. Az, hogy ez "középkori" lehet annyira egy politikai csúsztatás, mint hogy a magyarok rabolni jártak nyugatra.

Egyik szépíteni, a másik rágalmazni akar.

(Olvasd Vajay Szabolcs könyvét, letöltheted a MEK-ből.)

17 El Mexicano 2011. május 23. 18:45

@Rako: Pedig a sclavus középkori latin szó, tehát helyes a Wikipédia megállapítása. A középkort a Római Birodalom kettészakadásától számítjuk, és a Keletrómai (Bizánci) Birodalom hivatalos nyelve pedig a görög is volt latin mellett, a 7. századtól pedig csak a görög, így nincs ebben semmi elképzelhetetlen. A balkánon pedig mindig is a görögök voltak közelebb a szlávokhoz, és nem a rómaiak.

16 Rako 2011. május 23. 18:24

@El Mexicano:

Mivel a sclavus szó tudtommal jóval a középkor előtt keletkezett, ellentmondásos az 1-es hozzászólásod.

Vagy mutasd be, hogy az antik időben kizárólag más szót használtak a rabszolgákra, vagy hogy már annak idején kapcsolatba kerültek a szlávokkal.

Persze az is lehet, hogy egy más nép volt az akkori szlávság, és csak később kezdték analóg módon a mai szlávokra használni ezt a nevet.

A Wikipediában (ahonnan idézel) a 6. sz-ra utalnak.

Az pedig nem valószínű, hogy a latin a 6.sz-ban vett volna át egy görög szót. Főleg, mert korábban a római birodalom közelebb volt a szlávokhoz, mint a görögök.

Jó lenne, ha megnéznéd milyen szót használ Cézár, Plinius, stb a rabszolgákra.Mit az akkori görög írók, vagy hogy nevezik őket az Újszövetség eredeti szövegeiben.

15 El Mexicano 2011. május 23. 17:40

@Roland2: Igazad van, bocs, valamit nagyon benéztem...

14 Roland2 2011. május 23. 16:58

@El Mexicano: Olvasd el mégegyszer,mit is írtam...

13 El Mexicano 2011. május 23. 15:48

@Rako: Lásd az 1-es, 7-es és 9-es hozzászólásomat. :)

12 Rako 2011. május 23. 15:39

Az a kérdésem, hogy mióta ismert a latin sclavus szó?

Mióta a görög "eredetije"?

Mikor és hogy kerültek a görögök a szlávokkal kapcsolatba?

Az, hogy lehettek esetleg szláv rabszolgáik, még talán lehetséges, de kétlem hogy olyan nagy számban ami egy ilyen szó kialakulásához kellett volna.

11 Gladiatrix 2011. május 23. 15:15

Üdv!!!

A csumi, és a csumida köszönéshez csak annyit fűznék hozzá, hogy azok a csumidel szóból erednek, ami cigányul csak annyit tesz: csókol.

Pá puszi all.!

10 peterbodo 2011. május 23. 14:58

@Fejes László (nyest.hu): Köszönöm a helyesbítést.

Fentiek alapján akkor elég valószínű, hogy a slov- az eredet, nem? Különben mi értelme lenne, hogy a tőlük különböző germánokat némának hívják?

ön- és mások elnevezésében, talán logikusabb is a nyelvre alapozni, pl. barbár...

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X