nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Online és nyomtatásban
Magyar-szomáli szótár

Nem sok szomáli anyanyelvű tanul magyarul, nekik azonban fontos segítség egy szótár. Az új országba való beilleszkedéskor pedig természetesen legfőbb feladataik és nehézségeik közé tartozik a nyelvtanulás.

Joachim László | 2014. július 1.
|  

A Református Missziói Központ – Menekültmisszió Iskolai Integrációs Programjának keretében hiánypótló magyar–szomáli szótár jelent meg, online és nyomtatott formában is. A Menekültmisszióban 2012 tavaszán merült fel az igény arra, hogy a magyar nyelvet tanulni kezdő szomálok kifejezetten számukra készült tanulói szótárat használhassanak a tanuláshoz és a mindennapi életben történő alapszintű eligazodáshoz. Az Iskolai Integrációs Programban a legtöbb diákunknak tudtunk valamilyen szótárat ajánlani (bár a magyar szavakról a jelentésükön kívül ezekből nem sokat lehetett tanulni, hiszen a létező magyar–arab és magyar–perzsa szótárak magyar anyanyelvűek számára készültek, így inkább az arab/perzsa szavakról szóltak).

Magyar–szomáli szótár azonban egyáltalán nem létezett. Mivel a Menekültmisszióban egyénileg vagy kiscsoportban, minél inkább személyre szabottan folyik az oktatás, közvetlenség, kölcsönös bizalom és együttműködés jellemzi tanárok és diákok kapcsolatát.  Így amikor az egyik diákom, Muhyadin Hussein Tukale óráján szembesültem a problémával, felvetettem egy magyar–szomáli szótár létrehozásának lehetőségét, és ő támogatta az ötletet. Eleinte mi sem gondoltuk teljesen komolyan, de aztán mégis egyre inkább a tervezés, majd a megvalósítás irányába kezdett haladni az ötlet, mivel úgy láttuk, hogy ha mi nem készítjük el a szótárat, akkor egész egyszerűen nem lesz ilyen segítség a magyarul tanuló szomáliak számára.

Muhyadin Hussein Tukale
Muhyadin Hussein Tukale

Nagyjából 15-17 millió szomáli él világszerte, elsősorban Szomáliában, illetve a szomszédos Etiópiában, Kenyában és Dzsibutiban. Sokan azonban messzire menekültek a polgárháború sújtotta országból (Tukale saját útjáról például a neten is lehet röviden olvasni), és diaszpórában élnek. Az új országba való beilleszkedéskor pedig természetesen legfőbb feladataik és nehézségeik közé tartozik a nyelvtanulás. A magyarul tanuló szomáli anyanyelvűek száma nem túl nagy, nekik azonban sokat segíthet egy szótár.

A kétnyelvű szótár létrehozása szempontjából az egyik kulcskérdés a szavak fordítása volt. Ez Tukale elmondása alapján sok nehézséggel járt. A két nyelv eltérő rendszere miatt nehéz volt lefordítani például a határozott névelőket (a, az). Kulturális különbségek miatt volt nehezen fordítható szó például a kifli (amelyet Tukale kissé sejtelmesen, a hold alakjára emlékeztető kenyérfélének írt le), valamint a különféle sertéshúsok megnevezése (a szomáli kultúra alapvetően muszlim). De hasonlóképp körülírással kellett megadni a szakközépiskola szó jelentését, vagy például a szökőkútét, a troliét, és a gyümölcsök egy része is körülírást igényelt. A fordításban az internet szomáli nyelvhasználata és egy angol–szomáli szótár mellett Tukale barátai is segítettek, akik időnként afféle informális nyelvi lektorként működtek közre. Az online szótárban sok helyen angol jelentés, sőt néhány cikkben fénykép is található (a nyomtatott szótárban ezzel szemben csak szomáli jelentések vannak).

A „sikerül” szócikk a nyomtatott szótárban
A „sikerül” szócikk a nyomtatott szótárban

Egy jól használható tanulói szótár azonban (néhány ingyenes online szótár gyakorlatával szemben) a szavaknak nem csupán a jelentését adja meg, hiszen ha egy szót pontosan érteni és használni tudni is szeretnének a nyelvtanulók, akkor ismerniük kell többek között fontosabb rendhagyó alakjait, vonzatát/vonzatait, kiejtését, stílusát is.

 A tervezett szótárak közül először az online szótár készült el, hogy tesztelhessük a rendszert, és már a javított adatbázis kerülhessen a nyomtatott változatba. A tesztidőszak alatt kisebb mértékben bővítettük is a szótárat (a felhasználók igényei alapján: a rendszer naplózza a keresőkérdéseket). A szótár így nagyjából 2000 szócikket tartalmaz. A szótárhoz fogalomköri mutató is tartozik (nyomtatott változat, pdf): a szavak így témák szerint is listázhatók. (A fogalomköri mutató a projektben szakmai tanácsadóként szerepet vállaló dr. Fóris Ágota javaslata volt.)

A „sikerül” szócikk az online szótárban
A „sikerül” szócikk az online szótárban

Az online szótárnak több előnye is van: például minden szó kiejtését meg lehet hallgatni, illetve a toldalékolt szavakat keresve is megtalálható a címszó. Ez utóbbi azért fontos, mert egy kezdő nyelvtanuló nem biztos, hogy tudja, hogy az adott mondatban szereplő menni vagy a szád alakokról a megy, illetve a száj szócikkekben találja meg az információkat. Az online szótár legnagyobb különlegessége pedig alighanem az, hogy ismeri a magyarul tanuló szomáliak legjellemzőbb helyesírási hibáit, és így a nem teljesen tökéletesen írt szavakat is megtalálja! Például a fijatal és a tsolád keresőkérdésekre felajánlja a fiatal és a család szavakat, vagy a bár formát a keresőbe gépelve a pár szót is felkínálja (a p helyett a szomáliak gyakran b-t írnak, mivel nincs [p] hang a nyelvükben). Az online szótárat a MorphoLogic gépesítette.

Akinek azonban nincs korlátlan otthoni internetelérhetősége (netán még menekülttáborban él), és időnként internetkávézót keres fel, az olyankor érthető módon inkább külföldön élő családtagjaival és barátaival tartja a kapcsolatot, mint hogy magyar–szomáli szótárat használjon. Ezért készítettük el a nyomtatott szótárat, amely számítógéptől, okostelefontól és internettől függetlenül bárhol, bármikor használható. Itt is próbáltuk segíteni a keresést (még ha olyan mértékben nem is lehetett, mint az online szótárban), többek között azzal, hogy a magyar ábécét minden lap szélén feltüntettük, mivel jelentősen eltér a szomáli nyelv ábécérendjétől (ez utóbbi első három betűje: b, t, j). Az online szótár adatbázisát a MorphoLogic alakította át a papírszótárban megjelenő nyomtatható formátumra.

A szótár borítója
A szótár borítója

Az elkészítés költségeit (elsősorban a magyar és a szomáli nyelvű tartalom létrehozása, a gépesítés, a nyomdai előkészítés és maguk a nyomdai munkálatok) az Európai Menekültügyi Alap finanszírozta: az online és a nyomtatott szótár ezért lehet ingyenes a magyarul tanuló szomáliak számára. A bevándorlók nyelvtanulásának és integrációjának segítése miatt az egész társadalom érdeke, hogy ingyenes tanulói szótárak készüljenek migránsok számára. A jelenleg is létező, ingyenesen elérhető (online) szótárak nem mindig tudják kiszolgálni a nyelvtanulók minden szükségletét: sok esetben csak ekvivalenseket, jelentéseket adnak meg (és azokat is gyakran pontatlanul), és a gépesítésük sem kimondottan felhasználóbarát (a keresőjük például nem kezeli a toldalékolt vagy az elgépelt formákat). Nevük ismerős csengése és ingyenességük miatt azonban mégis sokan használják őket: a magyar és a szomáli nyelv között a Google Fordítót, a Wikiszótárt vagy a Glosbe-t. Úgy látom, hogy az ilyen alternatívákkal még a nyelvtanítást hatékonyan segítő megoldások is csak akkor tudnak versenyezni, ha ingyenesek.

Joachim László
Joachim László

A szerkesztés során számos dilemmát okozó kérdéssel találkoztam. Mivel magyart tanuló külföldieknek eddig nem sok szótár készült, és általában azok elkészítésének hátteréről sem található túl sok információ, ezért a választott megoldások szempontjairól, a szerkesztés szakmai kérdéseiről igyekeztem részletesen beszámolni – legbővebben a nyomtatott szótár bevezetőjében, amely egyébként az online szótárról is szól, de ugyanitt többek között mintaoldalak is találhatók, valamint információ a projekt legfőbb résztvevőiről. Pozitív és negatív visszajelzéseket is szívesen veszünk, ezen az oldalon (a jobb felső sarokban található levélküldési lehetőségen keresztül), illetve közvetlenül mailben.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X