nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Κύριε, ἐλέησον, Χριστέ, ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον!
Görög katolikus vagy görögkatolikus?

Tudja, mi a különbség a görögkeleti és a görögkatolikus között?

Fejes László | 2014. november 6.
|  

Korábbi cikkünk szerkesztése közben figyeltünk fel egy újabb érdekes helyesírási jelenségre. Mi ugyanis a katolikus egyház görög rítust követő ágát görögkatolikusnak írtuk volna (mivel szerkesztőségünk tagjai egyöntetűen csak az első szótagot hangsúlyozzák), ám ellenőriztük, és kiderült: a helyesírási szabályzat szótári része szerint görög katolikus írandó.

A szabályzat megoldása nem tűnik teljesen alaptalannak, hiszen a római katolikust is külön írjuk, és aligha van olyan magyar nyelvhasználó, aki ezt is egybe szeretné írni. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk e szerkezetek jelentését, azt látjuk, hogy van különbség: a római katolikus egyház központja valóban Rómában van, ám a görög katolikus egyháznak csak igen áttételesen van köze Görögországhoz és a görögökhöz (ezért is beszélhetünk például magyar görög katolikus egyházról): az elnevezés csupán arra utal, hogy az egyház a görög (pontosabban konstantinápolyi) szertartási hagyományt követi. (Néhány más különbség is van: a görög katolikus papok lehetnek házasok is, de csak felszentelésük előtt nősülhetnek.)

Persze érvelhetnénk itt azzal, hogy a római katolikus sem arra utal, hogy az egyház központja Rómában van, hanem arra, hogy az egyház a római rítust követi (ami azért is jó érv, mert értelemszerűen a görög katolikus egyház központja is Róma) – a köztudat azonban ezt valószínűleg nem így fogja fel. Ezért is történhetett meg, hogy a görög katolikus szókapcsolat a magyar beszélők tudatában egy szóvá vált.

A görög katolikus egyház központja
A görög katolikus egyház központja
(Forrás: Wikimedia Commons / Diliff / GNU-FDL 1.2)

A kiejtéstől függetlenül is éppen az ilyen esetekre vonatkozik A magyar helyesírás szabályainak (AkH.) 129. pontja:

Sok alárendelő összetett szavunknak elő- és utótagja között olyan bonyolult kapcsolat van, hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. Így például: vámvizsgálat = hol történő, mivel kapcsolatos vizsgálat? : vámnál történő, vámmal kapcsolatos vizsgálat; csigalépcső = mihez hasonló lépcső ?: a csiga házához hasonló lépcső; stb.

Az ilyen, úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait, köztük a hasonlító összetételeket, mindig egybeírjuk: barázdabillegető, emlékkönyv, hamutálca, motorcsónak, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás; cinóbervörös, hófehér, hollófekete, galambősz, ultramarinkék; stb.

Nos, a logika itt is működik: milyen katolikus? a görög rítust követő katolikus, tehát görögkatolikus. Úgy tűnik, nem csupán a szerkesztőség sajátos nyelvhasználatáról van szó, hiszen a görög katolikus egyház honlapja is meglehetős következetességgel a görögkatolikus formát használja.

Az igazán vicces azonban nem ez, hanem az, hogy a görög katolikushoz hasonló görögkeleti viszont már az AkH. szótári része szerint is egybeírandó. A katolikus egyháztól független görögkeleti (ortodox) kereszténység szintén számos nemzeti egyházat takar, tehát ezeknek éppen annyi közük van a görögséghez, mint a görög katolikusoknak. Ez azonban akkor sem zavarta a helyesírás szabályzóit, amikor a két alakot szinte egymás mellé írták le a szótárban.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
15 hun 2014. november 8. 17:49

a vallás mint birodalmi játszmák eszköze:

bulgaria: (kereszténység felvétele a frankoktól 862, ortodoxia 864, frankoktól 866, bizánctól 870)

moravia: (kereszténység felvétele a frankoktól 830, bizánctól 862, frankoktól 874)

822 Mojmir (prince of Moravia) baptized by bishop Reginhere of Passau, a Frank.

831 Baptism of a large number of Moravians by bishop Reginhere of Passau.

833 Mojmir (prince of Moravia) annexed the territory of Pribina, prince of the Slav territory Nitra. ...Afterwards, Pribina visited King Louis the German (840-76), under whose protection Pribina built a fortress and church at Zalavar at the western end of Lake Balaton in Pannonia (now Hungary, *and Avaria before that). Archbishop Liupram of Salzburg consecrated the church there and sixteen other churches in Pannonia.

862 Boris, Khan of the Bulgars, met with King Louis the German (840-76) along the Danube near Vienna, proposing an alliance against the Romans (Byzantines). Boris agreed to accept Christianity from the Franks.

862 To counter the encircling alliance of Franks and Bulgars (see 862 above), Ratislav, prince of Great Moravia (centered near modern Slovakia), requested that the Roman Emperor Michael III send him missionaries. Photios and the emperor chose the brothers Methodius (a monk ordained to the priesthood) and Constantine (a philosophy instructor at the University of Constantinople, who later took the name Cyril when he became a monk) to head the mission. German missionaries using a Latin liturgy had entered Great Moravia - see 822 and 831above. Cyril and Methodius were chosen because they spoke Slavic. Cyril had crafted a Slavonic alphabet and translated liturgical texts and parts of the scriptures into Slavonic.

The Roman (Byzantine) missionaries were persecuted by their Frankish (German) counterparts. The Franks claimed that there were only three legitimate languages of worship: Latin, Greek, and Hebrew - the three languages employed in the inscription on Christ’s cross. For this reason, Cyril referred to the Germans as Pilatians, in reference to the trilingual words on the cross at Calvary.

864 The Franks invaded Moravia and compelled Ratislav to acknowledge their suzerainity. Since this strengthened the German missionaries’ hand, Cyril and Methodius travelled to Pannonia (866) and then to Rome (867-8) at the request of Pole Nicholas I.

864 In exchange for the lifting of a blockade, Boris, king of Bulgaria, agreed to accept Orthodoxy. Boris attempted to force baptism on his subjects, but they rebelled. To squelch this pagan rebellion, Boris had 52 boyars and their families executed.

866 Photios demanded that the Bulgarian church be subordinate to Constantinople. Boris refused and sent to Rome and Germany for assistance. Pope Nicholas I sent a Latin mission to Bulgaria in response, where they expelled Bishop Hermanrich of Passau and remained until 870.

867-74 The Serbs converted to Christianity.

869 Death of Cyril. Pope Adrian II (867-72) appointed Methodius bishop of all Slavonic churches in Moravia and Pannonia with the title of archbishop of Sirmium.

870 At a special session of the council that met on March 4, Bulgaria was placed under the jurisdiction of Conastantinople. Boris expelled the Latin clergy from his country.

870 Return of Methodius to the Slavic mission field. When he returned to Morravia, Methodius was arrested, tried at Regensburg, and imprisoned by the Franks for two and one-half years.

874 Pannonia annexed by the east Franks. German missionaries in Moravia and Pannonia opposed the use of Slavonic in the liturgy and accused Methodius of heresy.

878 Prince Zdeslav of Croatia acknowledged the sovereignty of Constantinople. However, he was assassinated by a strong pro-papal party the following year, and Croatia fell under the influence of Rome thereafter. Branimir, Croatia’s new leader, swore to keep his nation loyal to the pope.

886 Due to continuing German persecution and Methodius’s death (see 885), most of the Slavic clergy in Moravia and Pannonia removed to Constantinople.

14 hun 2014. november 7. 22:16

és 天

.

magorumi meshekh

nem talmi devekh

13 hun 2014. november 7. 22:10

a magyar vallásban van a

goz, gonoz, ruut, randa, groz

ahriman

és

ahura mazda az örökfényű

i.imgur.com/oLYsAto.png

.

baalvani

meg

Éli

.

és

Ashar, akinek ellensége nincsen

mert amenasharuum ura

12 hun 2014. november 7. 19:53

és? milyen köze/kihatása van az "apostoli kereszténység ágainak" a bizánci "kereszténység"-terjesztő "munkásságra"? vagy éppen a római "kereszténység"-terjesztő "munkásságra"?

.

viszont az egész a gótokkal kezdődött.

az "utolsó keresztényüldözés (303-313)" után 60 évvel.

.

róma felvetette velük a kereszténységet, majd a gótok elkezdtek katolizálni (értsd: keresztényeket ölni)

majd a hunokat hívta róma ellenük segítségül

végül bizánc békét kötött velük.

"Athanaric was warmly received by Theodosius in Constantinople in 381, where he signed a treaty of friendship with the Eastern Roman Empire."

en.wikipedia.org/wiki/Athanaric

373

i.imgur.com/EvJ0IsX.gif

Athanaricus rex Gothorum in Christianos persecutione commota plurimos intersecit, de proprijssedibus in Romanum solum expellit.

381

i.imgur.com/o1xlQ5Z.gif

gens Hunorum Gothos uastat, qui a Romanis sine armorum depositione suscepti, per auaritiam Maximi ducis fame ad rebellandum coacti sunt.

superatis in congressione Romanis, Gothi funduntur in thracia.

who, having been received by the Romans without weapons, avarice Maximi leads to starvation and forced to fight back.

overcome in the encounter to the Romans, the Goths broke out in Thrace.

11 maxval 2014. november 7. 19:46

@hun:

Amikor te írsz az az apostoli kereszténység 3. és 4, ága, ezek az V. szzáadban szakadtal el a többiektől. A két másik rész a XI. századig együtt volt.

10 hun 2014. november 7. 17:30

@maxval: tényleg? a római egyház és a bizánci egyház egy volt?

rómában és bizáncban állami vallás lett a kereszténység (miután a római 4-császárság üldözte (és gyilkolta) a keresztényeket.

DE rómának és bizáncnak nem volt érdekes a vallás, ők csak a vallást állami érdekeikért (államaik más népek kárára történő terjeszkedésre) használták. így játszotta ki a rómaipápa/frankok és bizánci császár egymás ellen a kisebb népeket, hogy befolyási szférájukat növeljék (és az egyházon keresztül maguk alá vessék a más népeket).

.

amikor

The Church of the East declared independence from the churches of the Roman Empire at its general council in 424, which was before the Council of Ephesus in 431, and so had nothing to do with the theology declared at that Council. Oriental Orthodoxy separated after the Council of Chalcedon in 451.

az se különválás volt, hanem egység.

ezután volt az, h

The letter of Pope Leo I to Flavian of Constantinople was widely considered in the East as the work of Satan[citation needed]; so that nobody cared to hear of the Church of Rome.

en.wikipedia.org/wiki/Justinian_I

azután volt a vallási üldözés bizánc részéről

from the time of Constantius II, would now vigorously continue. The Codex contained two statutes[73] which decreed the total destruction of paganism, even in private life; these provisions were zealously enforced. Contemporary sources (John Malalas, Theophanes, John of Ephesus) tell of severe persecutions, even of men in high position.

azután voltak a bizánci onogur püspökségek

In Asia Minor alone, John of Ephesus claimed to have converted 70,000 pagans.[74] Other peoples also accepted Christianity: the Heruli,[75] the Huns dwelling near the Don,[76] the Abasgi,[77] and the Tzanni in Caucasia.[78]

KÉRDÉS: mikor ismerte el róma a 6.században a hunokat (és magyarokat, és valószínűleg a bolgárokat is) kereszténynek?

.

meg van ilyen is hogy: patriarkák (de ez talán a bizánctól elszakadó perzsa és szíriai egyházakat jelenti)

List of Catholicoi of Seleucia-Ctesiphon and Patriarchs of the East:

és ottan azt írják:

In 424, under Mar Dadisho I, the Church of the East declared itself independent of all other churches; thereafter, its Catholicoi began to use the additional title of Patriarch.

en.wikipedia.org/wiki/List_of_Patriarchs..._the_East_until_1552

9 Galván Tivadar 2014. november 7. 16:49

@Janika: Igen. Ugyanúgy, ahogy van magyar tanár és van magyartanár.

8 Kara-kán 2014. november 7. 15:31

@hun:

Nem vágom.

7 bm 2014. november 7. 14:34

Kis színes (vagy kisszínes?, esetleg kis, színes? ;-):

Elvileg már kérve van, hogy hadd legyen egybe, ld.:

www.e-nyelv.hu/2009-10-27/uj-rovidites-alakitasa-gorogkatolikus/

(Amúgy gyakori kérdés:

www.e-nyelv.hu/index.php?s=%22g%C3%B6r%C...r%C3%B6gkatolikus%22 )

6 maxval 2014. november 7. 13:54

@hun:

A bolgár egyház megalapításakor még nem volt külön a két későbbi egyház.

5 maxval 2014. november 7. 13:53

A cikkhez: a radikálisabb ortodox források nem használják a "katolikus" szót a katolicizmusra, hiszen az ortodox álláspont szerint az ortodox egyház a katolikus (egyetemes) - ez is az egyház hivatalos neve!.

A népszerű szóhasználat: latin-frank eretnekek, latin szakadárok, finomabban: Vatikán.

4 maxval 2014. november 7. 13:49

@Janika:

Ráadásul a kevés görögországi katolikus (pár ezer fő) szinte mind bizánci rítusú, azaz ők görög görögkatolikusok. Ez kissé fura lenne "görög görög katolikusok" alakban.

3 Janika 2014. november 7. 12:24

Az én meglátásom, hogy különírva görög nemzetiségű katolikus vallásút jelent. Egybeírva jelenti a vallást, hiszen ha szavak együtt többletjelentést hordoznak, akkor egybe kell írni.

2 hun 2014. november 7. 00:52

911 Oleg és a bizánci császár között kötött egyezmény

"...a megállapodás engedélyezte, hogy oroszok kereskedjenek Konstantinápolyban, továbbá lehetőséget teremtett arra, hogy bizánci zászló alatt hadakozhassanak."

i.imgur.com/ha1QKr8.jpg

1 hun 2014. november 6. 23:35

ez az a vallás (nem, egyház), amely a bolgárok térítése körül zajlott*, született, találták ki.

ez az egyik egyház, amely kettéosztotta a pravoszláv ortodoxokra és római keresztényekre Európát.

Büzantion, ezt honnan van szedve? a rómaiak nem mondtak ü-t. Bizantium a latin neve magyarul. Büzantion, ez lenne a görög neve magyarul?

.

ez a bizánci görög 330-tól konstantin nevét viselő polisz

nem pontosan.

i.e.667 alapítás B(i)zasz

Márvány-tenger

hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rv%C3%A1ny-tenger

i.e.64-től római római uralom alá került, s a város nevét ekkor Byzantiumra latinosították

i.u.330-ban Nagy Konstantin császár hat évig tartó munkálatokkal átépítette, majd 330-ban Nova Roma (Új Róma) néven az ország fővárosává tette

azonban nem ezen a néven maradt híres

a ...a város török általi, 1453-as bevételéig. A törökök átvették az eredeti nevet Konsztantinije formában, s a görög Sztanbulin elnevezést is Iszlambolként.

.

a boszporuszi Gordasz, örményül Ogard, Jusztiniánusz császár idején 527-28-ban Bizáncban áttért a keresztény hitre

Maugerisz, örményül Moger, (Evlisia Evilát, Meotida Meotisz, Tanaisz Tana Don, Cimmerians Kimmer fiai Utrigur és Kutrigur)

551 Justinian egymás ellen fordítja az utrigurokat és kutrigurokat ( Sandilkh), miközben bizánc feldúlja a balkánt

552-ben a türkök megdöntötték a keleti hunok birodalmát, akik vezető törzse, az ázsiai avarok nyugatra

558-559 újabb Utigur-Kutrigur háború

558 érkeznek az avarok, átlépik az Atil volgat.

576-ban a "türkök" elfoglalják Kercs városát

626-ban ostromoltak az avarok (Dentu-Mogeri v szaka/pártus/ashkatan(?) támogatással), miután az 580-as években visszavették Szirmiumot és Zenget, a hun örökség városait (rómától?).

640 Kuvrat visszaszorítja az avarokat a kárpát medencébe

674-ben tengeri háború a szaracén(perzsa?*) flottával

681-ben jön Aszparuh, felégeti(?) Scythia Minort és összecsap a bizánci császár seregeivel, győz

"A bevonuló bolgárok hét szláv törzset tettek adófizetőikké a Balkán-hegység és a Duna között, ám hamarosan beolvadtak a szláv többségbe"

800 a frankok felbomlasztják az avar birodalmat

811 Krum legyőzi a bizánci császárt

820-as évek végén lezárultak a frank–bolgár összecsapások

820-as években a maravanok (morvák) megkeresztelése

861 Cirill (Kirillosz) találkozik a magyarokkal Kercsben (Cherson)

885 Cirill és Metód találkozik az ugor királlyal

864-ben I. Borisz kán hivatalos vallássá nyilvánította a kereszténységet bulgáriában

922 a volgai bolgár államban Almis ibn Selkej alatt hivatalos vallásá válik az iszlám (mikor kazáriában felvették a jiddis vallást)

1054 nagy egyházszakadás

.

*azt írja "arab"

Kallinikosz találmánya, a görögtűz

hu.wikipedia.org/wiki/IV._K%C3%B3nsztant...ci_cs%C3%A1sz%C3%A1r

én itt nem látok hajózó arabokat

hu.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_kalifa

Abu Bakr (632–634), majd Omár (634–644). Vezetésükkel az előretörő iszlám harcosok pár évtized alatt elsöpörték a perzsa államot és Bizáncot is tönkreverték. Uralmuk alá került Szíria, Palesztina, Mezopotámia (635–641 között), Egyiptom (639–642 között). Az Omajjád-dinasztia (661–750) irányításával a VII. század végére Keleten már az Indus völgyében jártak győztes hadaik, Közép-Ázsiában pedig már Szamarkand, a Selyemút menti gazdag kereskedőváros is behódolt az araboknak. Nyugaton Tárik vezér 711-ben átkelt a Gibraltári-szoroson

Információ
X