nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Van-e emlékkórház?

Olvasónk azt kérdezte tőlünk, van-e emlékkórház. A magyar nyelvű weboldalakon 4040 találat van rá, de az rejtély, hogy pontosan mit is jelent. Utánajártunk egy fordítási nehézségnek.

nyest.hu | 2014. szeptember 3.
|  

Jánostól kaptuk egy igazán izgalmas kérdést, amin a szerkesztőség azonnal parázs vitát folytatott. Az alábbiakban megpróbáljuk összegezni, mire jutottunk.

Van olyan magyar szó, hogy „Emlékkórház”? Az angol „Memorial Hospital” megfelelőjeként fordítják egy páran, szerintem helytelenül, magyartalanul.

Kérem vizsgáljanak meg egy pár pro és kontra érvet itt.

Tény, hogy az angolszász nyelvterületen bevett elnevezés a memorial hospital. A Wikipédián található lista szerint Angliában ma 8 intézmény nevében szerepel, míg az USA-ban, New York államban 28 olyan egészségügyi intézményt találunk, amelynek a nevében megtalálható a memorial hospital. A floridai Jacksonville-ben pedig még olyan intézmény is található, amelynek a teljes neve ez: Memorial Hospital.

A megnevezések nyelvtani szerkezetét tekintve úgy tűnik, hogy a memorial hospital egy kórháztípust jelöl: vannak teaching (’oktató’), general (’általános’), és néhol district (’körzeti’) jelzővel ellátott egészségügyi intézmények. A Wikipédia felosztását tekintve azonban azt látjuk, hogy az intézménytípusok és az elnevezések nem fedik teljesen egymást. Valóban vannak teaching hospital-ok, azaz oktatókórházak (ez a magyar terminológiában is bevett: Jósa András Oktatókórház, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház stb.); ezek a betegellátási feladatok mellett oktatási feladatokat is ellátnak. (Magyarországon persze olyan intézmények is ellátnak oktatási feladatokat, amelyeknek a nevében nincs benne az oktató jelző; gondoljunk csak a Semmelweis Egyetem klinikáira.) A general hospital típust már nehezebb lefordítani; magyar nyelvterületen nincs általános kórház-ként megjelölt intézménytípus, azaz olyan egészségügyi intézmény, amely minden főbb egészségügyi területen végez ellátást. Ennek a típusnak a magyar intézményrendszerben leginkább a közkórház felelhet meg; ezeknek a nevében a magyar hagyomány szerint jelző nélkül szerepel a kórház megjelölés: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet. A speciális, egy-egy egészségügyi területen belüli ellátást végző intézményeket magyarul klinikák-nak nevezzük. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ennek az angol megfelelője egyáltalán nem a clinic! Az angolul clinic-nek nevezett intézmény ambuláns ellátást végez, magyarul ennek a rendelőintézet a megfelelője. A klinika pedig leggyakrabban valamilyen center (trauma center ’baleseti központ’), vagy egy szakterület nevével ellátott hospital, azaz kórház (psychiatric hospital ’pszichiátriai klinika’, chindren’s hospital gyermekkórház, gyermekklinika’).

Wisconsin Memorial Hospital – wisconsini emlékkórház?
Wisconsin Memorial Hospital – wisconsini emlékkórház?
(Forrás: Wikimedia Commons / James Steakley / CC BY-SA 3.0)

Az előző felsorolásból talán jól látható, hogy több nehézség is adódhat egy-egy intézmény nevének lefordításakor. Egyrészt: sem a magyar, sem pedig az angol terminológiában nem fedik egymást teljes mértékben az intézménytípusok és az intézmények elnevezései. Az intézményneveket egyrészt kötik a hagyományok, másrészt egyéb közigazgatási és egészségpolitikai intézkedések révén is változhatnak. Jó példa lehet erre a budapesti Szent István, Szent László és Merényi Gusztáv kórházak esete; ez a három kórház ugyanis egy intézmény, amelynek a neve: Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet. Másrészt: az angol intézménynevek nem feleltethetőek meg egyértelműen a bevett magyar elnevezéseknek, és fordítva. És itt kanyarodunk vissza az eredeti kérdéshez, ami arra vonatkozott, hogy jó magyarítása-e a memorial hospital-nak az emlékkórház.

Mindenek előtt szögezzük le: nincs olyan magyar intézmény, amelynek az elnevezésében az emlékkórház szerepelne; magyar nyelvterületen nem ismert ez az intézménytípus. Hogy mennyire így van ez, azt az is bizonyítja, hogy azt sem értjük teljesen pontosan, hogy mire is emlékeztetne vagy emlékezne az emlékkórház. Talán vigasztalást nyújthat, hogy az általunk megkérdezett angol anyanyelvűek is bizonytalanok az elnevezés jelentését és eredetét illetően.

Szerintük a memorial jelző jelentheti azt, hogy a kórházat egy nagylelkű adományozó alapította, és a név az ő emlékét őrzi. Ebben az esetben logikus lenne, ha a memorial hospital az elnevezésekben mindig találnánk egy személynevet vagy hasonlót (pl. egy csoportra utaló szót).

Underwood Memorial Hospital – A fa alatti emlékkórház?
Underwood Memorial Hospital – A fa alatti emlékkórház?
(Forrás: Wikimedia Commons / Jrcla2)

Ez azonban nem így van: az Amsterdam Memorial Hospital elnevezésben az Amsterdam egy helységnév; az Inter-Community Memorial Hospital névben nincs személyre való utalás; a Havant War Memorial Hospital névben pedig a Havant egy helységnév, a war pedig ’háború’-t jelent (talán hadikórház volt). Egy másik, szintén anyanyelvi beszélőtől származó elképzelés szerint a memorial arra vonatkozik, hogy a kórház (részben) adományokból tartja fönn magát: a hozzátartozók eltávozott szeretteik emlékére adományoznak pénzt, illetve tárgyakat a kórház számára. Erősen kételkedünk abban, hogy a nevük alapján területi ellátást végző egészségügyi intézmények adományoktól függenének. Ugyanakkor azt is el tudjuk képzelni, hogy egy nem memorial jelzővel ellátott kórház is talál magának nagylelkű (és vastag pénztárcával rendelkező) támogatókat. Ezeket az értelmezéseket tehát kutatásaink alapján megerősíteni nem tudjuk, de kérjük olvasóinkat, hogy kommentben egészítsék ki az ezzel kapcsolatos információinkat.

Térjünk rá végül a fordítási kérdésre. Világosnak tűnik, hogy a magyar nyelvű oldalakon az emlékkórház kifejezés megjelenése minden esetben fordítás. Hogy mennyire használatos széles körben ez a magyarítás, az internet alapján nem tudjuk megállapítani: a 4040 találat persze soknak tűnhet, de fogalmunk sincs arról, hogy a memorial hospital-t hány esetben magyarították egyszerűen kórház-ként. (Tehát összehasonlítási alapunk nincs.) A 4040 találat arra utal, hogy ez a magyarítás az interneten a fordításokban elkezdett terjedni. Ennek egyébként – amennyire föl tudtuk térképezni – az lehet az oka, hogy a Google térképen ebben a fordításban szerepel. Hogy mi lesz a további sorsa, elterjed-e más nyelvhasználati területeken is, lesz-e belőle igazi, rendszerszerűen használt szó, ami bekerülhet a szótárakba? – Nem tudjuk. (De ha ez megtörténik, annak majd szentelünk egy emlékcikket.)

Emlékkórház-sorozat
Emlékkórház-sorozat
(Forrás: sites.google.com)

Praktikusan fölvetve a kérdést: jó magyarítás-e az emlékkórház? És ha nem, hogyan tudjuk magyarítani? – Mivel az emlékkórház jelentése nem világos, nem gondoljuk, hogy közelebb vinne az eredeti, angol elnevezés megértéséhez. Ugyanígy nagyon furcsának találjuk, hogy a general hospital magyarításaként (egyébként szintén alapvetően a Google-térképre mutató rengeteg találat miatt) az „általános kórház” keresőkifejezésre  33700 találatot ad a Google. Egyik fordítást sem javasolnánk. Két lehetőséget látunk ezek elkerülésére. Az egyik az, hogy lefordítjuk mind a memorial hospital-t, mind pedig a general hospital-t kórház-ként (hiszen ezek az intézmények a magyar terminológia szerint kórházak), és a pontosság kedvéért odaírjuk zárójelben az eredeti nevet, ha ez fontos. A másik lehetőség az, hogy meghagyjuk a magyar szövegben az angol elnevezést, tehát nem fordítjuk le egyáltalán a tulajdonnevet. Ezt abban az esetben tartanánk jó megoldásnak, ha a kontextusból minden olvasónak világos, hogy ezek fekvőbeteg-ellátással foglalkozó egészségügyi intézmények,  azaz kórházak.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
40 mondoga 2014. szeptember 6. 01:56

@LvT: Mert, hogy parafrazeáljalak téged, az "elvétés" magyar nyelvhasználatnak nulla impaktja van a magyarországi magyar nyelvhasználatra. :D

Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy a félreértelmezésedet, félremagyarázásodat [ 8 LvT 2014. szeptember 4. 09:15] a magyarul beszélő többség megértő, szánakozó mosollyal veszi tudomásul. A demencia kb. ezerből egy embernél társul az emlékkórházhoz. (Ide kaján célzás illene, de inkább kihagyom. :D)

(Én tényleg nem akartam kötözködni, de amit itt műveltél, az már kicsapta a biztosítékot!)

Peace

39 mondoga 2014. szeptember 6. 01:33

@mondoga: Ezt a szóalkotási módot a magyar nyelvben is kiterjedten alkalmazzuk, ugyanolyan, vagy kissé módosított, bővített értelemben.

A magyarban az "emlék" szó használatos. Bár a vitában néhányan előhoztak példákat, de az - talán az ellenérvelő trollkodás következtében - elsikkadt, hogy az emlék- előtagú szavaink száma bőven ötven felett van!

Azt, hogy az "emlék" szó mit jelent, már a 19.sz.-ban három pontban imigyen összegezték:

1) Lelki tehetség, mely az annak előtte észrevett, észlelt tárgyakat a gondolatban visszaidézi, a múltból kiemeli s a feledéstől megóvja; máskép: emlékezet.

2) Jel, tárgy, mely valamire emlékeztet

Emléket kapni az elbucsuzó baráttól. Emléket hagyni maga után.

3) Nagyobb alkotmány, péld. gúla, szobor stb., mely valamely embert vagy tettet jelel, s azt elménkbe visszahozza.

Ezt csak azért idéztem, hogy láthassuk, már a szó feltételezett történetének korai szakaszában is elég szerteágazó jelentéssel bírt. Különös figyelmet érdemel a 3) pontban írt értelmezés, pontosabban az a tény, hogy az előtte (a 2. pontban) írt jelentéstől megkülönböztették.

Az "emlékkórház" szó a harmadik jelentéshez kapcsolódik. A magyar nyelvben feljegyezték már a valakinek emlékére létesített (emlék)-hely, -épület, -ház, -templom, -múzeum, -park, -kert, -iskola, -színház, -mozi, -központ, -pavilon, -torony, -csarnok, stb. szavakat.

Ezeknek mindegyike ugyanolyan logika szerint értelmezhető, nincs kivétel. Logikus, hogy az emlékkórház szó megalkotásánál ugyanezt a logikát követték. Minden más értelmezés téves, vagy szándékos félremagyarázás...

38 mondoga 2014. szeptember 6. 00:55

"A megnevezések nyelvtani szerkezetét tekintve úgy tűnik, hogy a memorial hospital egy kórháztípust jelöl: vannak teaching (’oktató’), general (’általános’), és néhol district (’körzeti’) jelzővel ellátott egészségügyi intézmények."

Nem, nem úgy tűnik, legfeljebb "nulladik" ránézésre, mert már az első ránézést követően kiderül, hogy a 'memorial hospital' nem egy kórháztípus.

Az angol változat az intézmény megnevezésében szerepel, vagyis a tulajdonnév része. Ha akad is véletlenszerű kivétel, általában a jelző valakire, valakikre (hősökre, esetleg áldozatokra) való emlékezést jelez.

37 mondoga 2014. szeptember 6. 00:42

Meglepett, hogy a Nyest műsorra tűzte ezt a több helyen visszatérő témát, de még jobban meglepett néhány félresiklott érv, a végkövetkeztetésről nem is szólva...

Ha Görög Ibolyát kritizálhatjuk a "Jó napot!" köszönési forma tagadása miatt, akkor a Nyest szerkesztősége se érdemel jobb "osztályzatot" az <emlékkórház> magyar szó létezésének megkérdőjelezése okán.

Le kell szögezni, a szó létezik, használják, értelmezése, jelentésének megfejtése a magyarul tudó többség számára semmilyen különleges gondot nem okoz.

Fura azt látni, hogy a magyar nyelvhez elvileg az átlagosnál többet konyító kisebbség itt vérmesen ragaszkodni látszik a 'ha a bolha összes lábát kitépjük, elveszti a hallását' todományos következtetéshez. :D

36 korhely 2014. szeptember 5. 23:54

Az élet hamarosan kikényszerìti vmi hasonlò kifejezés hasznàlatàt, és az "emlékkòrhàz" éppen kapòra jön olyan kòrhàzak megnevezésére, amelyekben màr csak a valòdi kòrhàzakéra emlékeztetö betegellàtàs folyik. Ùjdonsàg, de majd megszokjuk.

35 El Vaquero 2014. szeptember 5. 23:26

@Roland2: nem értek egyet. Az emlékkórháznál én legalábbis nem jöttem rá, hogy mi a franc akar lenni, előtte morbid hülyeségnek tűnt. Csak mikor a cikk írta a memorial szót, akkor esett le, hogy ez minek a hunglishos fordítása. A tűzcsap is teljesen rendben van, mert bár nem tűz van benne, de tényleg bevett szó, és a magyar ember érti a jelentéstömörítő összetételt, miszerint tűz oltására szolgáló csap, a csigalépcső sem csigákból felépített lépcső. A katasztrófavédelem viszont számomra is nevetségesen hangzik, míg a munka-, tűzvédelem esetén pedig nem érzem ezt, pedig ott sem a munkát és a tüzet védik. Az is lehet, hogy a katasztrófavédelem egy nagyon új valami, ritkán hallani, nincs annyira a köztudatban napi szinten, és ezért tűnik a névadás nevetségesnek több ember számára.

Viszont így másodszor is végiggondolva, szokva a gondolatot, az emlékkórház is kezd egyre kevésbé nevetséges lenni, miután az ember tudja, hogy jelentéstömörítőnek is elmegy. Ennek ellenére én fordításban nem használnám, mert akkor is olyan szó, ami nincs benne a köztudatban, és aki nem angolos, nem tudja, hogy mire gondoljon.

34 LvT 2014. szeptember 5. 21:42

@Fejes László (nyest.hu):

- emlék1 + valami -> emlékbe adott, vki/vmi emlékére alapítottvalami

- emlék2 + valami -> emlékekkel kapcsolatos valami

- valami + kórház -> vmire specializálódott kórház

33 Fejes László (nyest.hu) 2014. szeptember 5. 21:17

@LvT: OK, tehát nem az összetételsége van megkérdőjelezve. De nem értem, hogy miért lehetne három minta szerint értelmezni. Bármelyik emlék + N, N + kórház, sőt általában az N + N minta alapján lehet értelmezni.

32 LvT 2014. szeptember 5. 20:57

@Fejes László (nyest.hu): >> De azt továbbra sem értem, miért ne lenne összetétel az emlékkórház <<

Ha ez nekem szólt, akkor az <*emlékkórház> összetétel, csak három minta szerint lehet értelmezni:

- emlék1 + valami

- emlék2 + valami

- valami + kórház

31 LvT 2014. szeptember 5. 20:54

@Roland2: Hogy ezeken nem röhincsélünk, az azért van, mert van mögöttük fogalom. De ami mögött nincs, ott kénytelenek vagyunk végiggondolni az összes lehetséges jelentést, és akkor jön a röhincsélés.

De a <-kórház> utótagú összetétel sem titka, ráadásul, az <emlékkép> is 'emlék + valami' mégsem 'emlékül kapott kép' a jelentése.

Ami a legutolsó megjegyzésedet illeti, eleve felesleges ilyesmivel próbálkozni. Ha lenne valami pragmatikai oka, de nincs azonkívül, hogy tükörfordításnál többre nem telik.

30 Fejes László (nyest.hu) 2014. szeptember 5. 20:53

@LvT: @Roland2: Én egyik álláspontot sem képviselem. Én azt mondom, hogy az ilyen összetételeknek elég nagy játékterük van abban, hogy mit jelenthetnek, amíg nincs lexikalizálódott jelentésük. Azt, hogy miként próbálják értelmezni őket, függ attól, hogy milyen már bevett összetételek vannak hasonló elemekből. Az emlékkórház ’vkinek/vminek emlékére alapított kórház’ értelmezéséhez nagyon jó párhuzamok az emlékpark, emlékbélyeg, emléktúra stb. – de ez nem jelenti, hogy ne merülhetnének fel más értelmezések is, vagy hogy bárkinek azonnal beugrana ez az értelmezés is.

Más kérdés, hogy a magyarban az ilyeneket nem igazán lehet használni anélkül, hogy a szerkezetben ott lenne, hogy minek az emlékére van.

De azt továbbra sem értem, miért ne lenne összetétel az emlékkórház (akár van, akár nincs ;).

29 Roland2 2014. szeptember 5. 20:39

@LvT: Ennyi erővel röhögcsélhetnénk az emléktúra ( 'amikor az emlékek kirándulnak' ), az emlékház ( 'ahol az emlékek laknak ') , emlékbizottság ( 'olyan szervezet, amit az emlékek hoztak létre' ),stb. szavakon is, vagy a tűzcsap és katasztrófavédelem szavakon is fennakadhatnánk ( milyen csap az, amiből tűz jön, vagy a katasztrófát mitől kell megvédeni ? ). Az emberek többsége mégsem teszi ezt, csak ha szereti a fárasztó, agyalágyult humort.

Fejes Lászlóval értek egyet: 'az emlék+ valami ' összetétel olyan gyakorivá vált, h. ha az emberekn többségének először furcsán is hangzana, kis belegondolással rájönnének a jelentésére.

De mint írtam, úgyis a nyelvközösség dönt majd arról, h. befogadja-e a kifejezést, hiába okoskodunk szubjektív értékítéletekről.

28 LvT 2014. szeptember 5. 20:33

>> Ez azért kemény. Milyen érvek szólnának emellett? <<

Mert, hogy parafrazeáljalak téged, a <-kórház> utótagként elég gyakori a kórházak megnevezésében.

A te érvelésed egyébként körkörös ebben: "emlék- előtagként elég gyakori ahhoz olyan összetételekben, emlyek valakinek, valakminek az emlékére készített dolgokat jelölnek". Mert vannak más jelentések is, mint az <emlékkép>, <emlékmás>, így hogy az USA-beli kifejezés tükörfordításának megfelelő értelmezést kapjunk, már eleve tudnunk kell a jelentését.

Az <ásástanár> pedig azért transzparens, mert az előtag és az utótag lehetséges jelentései nek van közös metszete, és az viszonylag szűk. De az <*emléktanár>-ról már nem tudjuk, hogy valakinek az emlékére alkamazták-e, vagy emlékezést tanít-e.

27 El Vaquero 2014. szeptember 5. 20:23

@El Vaquero: bár, most hogy meggondolom, az emlékül alapított kórház sem pontos, mert lehet eredetileg, mikor alapították, építették, még senkinek az emlékéül nem szolgált. Sehogy nem lehet ebből a tükörfordítósdiból jól kijönni. Egy utolsó tétet teszek az emlékül álló/működő kórház alakú megfejtésre.

26 El Vaquero 2014. szeptember 5. 20:19

@LvT: 'emlékül alapított kórház'

Igen, ez a legjobb magyar tükörfordítás. Ennél kifejezőbb és pontosabb nincs. Fordításban használni mégis körülményes, legyen csak kórház.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X