nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Az orvos nem lop

Az orvos nem lop, és nem alattomos (vagy legalábbis nem inkább, mint mások): semmi köze az orvvadászhoz, az orgazdához vagy az orgyilkoshoz.

Kálmán László | 2014. május 7.
|  

Azt hiszem, nem Magdi az egyetlen olvasónk, akiben felvetődött már a következő kérdés:

Van-e valami köze az orv-os szótőnek az orv-vadászhoz, és ha igen, honnét ered?

A történet egy részét már korábban elmondtam: az orvvadász szóban az orv- tő ugyanabból a (nagyjából ogru]-nak hangzó) ótörök szóból ered, mint az orgazda szóban az or-, és ennek a tőnek a jelentése ’lopás, tolvaj’ volt. Az orvvadász az, aki eltulajdonítja a zsákmányt, az orgazda pedig az, aki lopott dolgokkal kereskedik. De a lopással értelemszerűen összekapcsolódó ’lopva, nem nyíltan’ jelentés révén ilyen használata is kialakult ennek a tőnek. Erről tanúskodik pl. az orvul szó, meg talán ez motiválta a nyelvújításkor megalkotott orgyilkos szót (ami nem ’tolvaj gyilkost’ jelent, hanem alattomosan, lesből ölőt).

De mi köze ennek a szótőnek az orvos szóhoz? Az orvos nem lop, és nem alattomos (vagy legalábbis nem inkább, mint mások). Valóban, a nyelvtörténet szerint valószínűleg semmi köze egymáshoz a két szótőnek, bár az orvos eredete még nincs tisztázva. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (a TESz.) három hipotézist ismertet a származására vonatkozóan.

Az első lehetőség, hogy finnugor örökségről van szó, és ebben az esetben az orvos töve a finn arpa (birtokos eset: arvan) ’sors, varázsvessző’ és az arvella ’jósol’ szavak rokona lenne. A finn szónak több más finnugor nyelvben is megvannak a megfelelői, és azoknak mindenütt varázslással kapcsolatos a jelentésük. Tehát az -s képzővel együtt az orvos eredeti jelentése ’varázsvesszővel jósló’ lett volna. Az ’orvos’ jelentésű szavak sok európai nyelvben valamilyen ’varázsló’ értelmű tőből alakult ki. Ennek az eredeztetésnek az első szótag o magánhangzója mond ellent – és, teszem hozzá én, jelentésbeli problémák is vannak. Mert igaz ugyan, hogy a régi időkben az orvoslásnak (megfelelő tudás hiányában) része volt mindenféle mágikus tevékenység is, de a jós azért eléggé más szakma, mint a gyógyító.

Az orvos nem lop
Forrás: Wikimedia Commons / Robert Diedrichs (1923–1995)

Egy másik lehetőség, hogy az orvos töve ótörök eredetű, és eredetileg ’betegség’ volt a jelentése, ebből az -s képzővel alkotott szó ’az, aki betegséggel foglalkozik’. Ennek az eredeztetésnek is vannak hangtani nehézségei, mert az a bizonyos ótörök szó nagyjából [agrig] hangzású lehetett, amiből nehezen alakulhatott ki org-, majd oru- tő a magyarban. Sőt, teszem hozzá én, jelentéstani nehézségek is vannak, mert kevés olyan nyelvet ismerünk, amelyben az ’orvos’ jelentésű szó a ’betegség’ jelentésű tőből van képezve. (Inkább az ’ápoló(nő)’ jelentésűeket képezik a ’betegség’ jelentésű tőből.)

Végül a harmadik lehetőség az, hogy az orvos szó végén az -s nem is képző, és az egész szó egy nagyjából arvıssı alakú, ’varázsige’ jelentésű ótörök szó átvétele (itt az ı betűk hátulképzett i-ként ejtendők). Én ebben az eredeztetésben is látok némi jelentéstani nehézséget.

Az orvos nem lop
Forrás: Wikimedia Commons / Ilja Repin (1844–1930)

Még szerencse, hogy az igazi nyelvtörténészek, akik alaposan próbára teszik a hipotéziseiket, az összes rokon nyelv, az összes ismert hang- és jelentésváltozást figyelembe véve, nem sietik el az állásfoglalást egy-egy tő eredetét illetően. Mint ebben az esetben is, beszámolnak az egyáltalán számításba jövő lehetőségekről, és beismerik, ha egyiket sem találják megnyugtató feltételezésnek. Az interneten se szeri, se száma az ilyen meggondolásokat teljesen mellőző, légből kapott etimológiáknak. Óvakodjunk tőlük!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
12 Kormos 2015. január 9. 18:48

@Krizsa: Nem nem vizsgálják őket, mert ki vannak kiáltva bárminek is, hanem a vizsgálatok alapján állítják, hogy nem rokonok. Persze, ahogy De La Croix mondta, nem véletlen, hogy a múlt homályába vesző időkre állítasz fel "elméleteket". Ha 100 éves távlatban kellene tesztelni a "tudományodat", az első korabeli újság megbuktatná az egészet úgy ahogy van. A jégkorszakok kiváló terület neked, mert nem jön már ide egyetlen neandervölgyi sem az anyanyelvén közölni veled, hogy "Krizsa, tu marhaságut beszélszu már megunt." Így ahhoz, hogy bárki is megmutassa neked, hogy mekkora marhaságot beszélsz, akkora anyagot kellene átbúvatnia veled, amire sosem leszel hajlandó. Ezért vagyok bunkó veled. Mert felháborít, hogy mások évtizedek kemény munkájával ássák át magukat nyelvek jól dokumentált történetén, régi iratokon, krónikákon különböző korszakoktól a legrégibbtől a legújabbig, rojtosra habzik a tökük, hogy állíthassanak valami többé-kevésbé értelmeset, te meg átnyálazol néhány szótárat, és az mondod, hogy jégkorszak. Nem sül le a bőr a képedről?

11 Krizsa 2015. január 9. 18:28

@lcsaszar: Szó sincs róla. A hiba a "rokonnyelvek" kulcsrazárt elkülönítésében van, mert a nem-rokonnyelveknek kikiáltott csoportokat EGYMÁS KÖZÖTTa hivatalos nyelvészet semmi esetre nem vizsgálja. Ez, mivel a nyelvcsaládok 1oo évvel ezelőtti elkülönítésére tudományos érv nem létezik, mintegy "vallásos hite" a nyelvészeknek.

Csakhogy az úgynevezett indoeurópai nyelvek

plusz az összes eurázsiai ragozó nyelv (köztük a finnugor)

kivétel nélkül mind a jégkorszakok menedék területeiről származó európai szubsztrányelv leszármazottai.

A jégkorszakok menedék területe főként a jéghatár alatt levő Kárpát-medence volt, az enyhülések kezdetén már kissé feljebb, kb. Dél-Németországig, meg az "ukrán-menedék"

s attól lefelé, a Földközi-tenger medencéjéig minden.

Én annyit tettem, hogy figyelmen kívül hagytam a "nyelvcsaládokat".

10 Kormos 2015. január 9. 17:12

@Krizsa: "az igazi nyelvtörténészek, akik alaposan próbára teszik a hipotéziseiket, az összes rokon nyelv, az összes ismert hang- és jelentésváltozást figyelembe véve, nem sietik el az állásfoglalást egy-egy tő eredetét illetően. Mint ebben az esetben is, beszámolnak az egyáltalán számításba jövő lehetőségekről, és beismerik, ha egyiket sem találják megnyugtató feltételezésnek. Az interneten se szeri, se száma az ilyen meggondolásokat teljesen mellőző, légből kapott etimológiáknak. Óvakodjunk tőlük!"

9 lcsaszar 2015. január 9. 15:40

@Krizsa: vagyis a magyar szavak héber eredetűek? Hogy mik nem vannak?!

8 Krizsa 2014. május 8. 18:30

A héber éráv = összekeverte, felkavarta (az orvos a gyógyszert), arev = a jótálló (pl. az egészségért),

orev = holló, orvani =szarka (fenn áll és figyel, hogy mit lehet gyorsan felkapni), és az arbáz = ezerjófű:-). - B/V hangváltozások -

Szóval az orv-os a legegyszerűbben képzett magyar szó. Milyen?: jótálló-s, kevergető-s.

Távoli rokonok az érv(ek), Ervin, Orbán (albán személynév), urbánus (városi).

7 Fejes László (nyest.hu) 2014. május 8. 18:13

@Xebulon: „Mindkét illusztráció sebészeket mutat, akik hagyományosan nem orvosok.” Nem baj, a mosóporból sem a hagyományos a legjobb.

„Szóval ha az orvos szó jelentését keressük, akkor az nem a sebészetből ered, hanem a hagyományos belgyógyászati szakmából.”

Ha az orvos jelentését keressük, akkor leginkább valamiféle kuruzslók, vajákosok között kell keresgélnünk.

Köszönjük értékes hozzászólását!

6 Xebulon 2014. május 8. 18:07

Mindkét illusztráció sebészeket mutat, akik hagyományosan nem orvosok. Az orvos-doktorok csak belgyógyászok lehettek, a harctéri sebészetet felcserek (kirurgusok) végezték.

USA-ban sokáig a sebészeket egyszerűen Mr.-nek hívták, nem doktornak.

Szóval ha az orvos szó jelentését keressük, akkor az nem a sebészetből ered, hanem a hagyományos belgyógyászati szakmából.

5 El Vaquero 2014. május 7. 10:59

A második illusztráció nagyon durva, ahogy csap rá arra az eszközre, díjnyeres horrojelenet :D

 

@hun: részben egyetértek. Nem minden átvétel, de mivel a belső fejleményt mindig gyorsan kizárják, mert a legnehezebb bizonyítani, ezért legtöbbször az átvételek között keresgélnek.

4 hun 2014. május 7. 10:57

betigh vétek

roj beteg

rojidin betegeskedni

3 hun 2014. május 7. 10:54

ezért nem fogtok soha semmit érteni, mert azt hiszitek minden átvétel.

semmit se fogtok tudni kitudjahány értelmi és hangtani átalakuláson átment idegen szőtövekből. azokat először a saját közegükben kéne elemezni.

semmit se tudtok az orvoslásról, a szellem és anyag, a lélek és test egymásra hatásáról. (és ezt jól mutatják a képek, ami azt sugallja, h az orvostudomány szerintetek alig száz éves)

2 Sultanus Constantinus 2014. május 7. 08:24

Az nem lehet esetleg, hogy az orv- tő hangzása is közrejátszott (feltéve, ha pl. ez a tő régebbi, mint az orvos szó)? A jelentés ilyenkor nem igazán számít.

1 mederi 2014. május 7. 07:57

Köszönöm szépen a részletes, körültekintő cikket, nagyon tetszik.

Ami még felmerülhet az emberben szerintem az, hogy nincs-e az "orr" szintén vitatott eredetű szavunkkal valamilyen kapcsolatban, hiszen a középkorban és gondolom az előtt is, az orvosok megszagolták ("*megorrolták") és megízlelték a vizeletet mielőtt diagnózist állítottak fel..?

Információ
X