nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Fun fact
Ami keveredhet, az keveredik

A kérdés: miért keverik magyarok az angol fan 'drukker' és fun 'buli' szavakat. A válasz: mert meglepő módon ugyanúgy ejtik őket.

Szigetvári Péter | 2018. június 14.
|  

A következő párbeszédtöredéket csíptük el egy 444-es kommentfolyamban:

A: […] Ha létezik olyan, hogy Isten és közel szeretnénk kerülni hozzá valamilyen formában, akkor szerintem kizárt, hogy ezt egy vallási funclubhoz való tartozás útján lehet elérni.

B: Miért cserélik fel az emberek következetesen a fun és a fan szavakat? […]

A: Hát, mert így van egy témához nem kapcsolódó jelentéktelen dolog, amibe beleköthetsz és hozzászólhatsz úgy is, hogy nem mondasz semmi érdemlegeset. :D

Az A-val jelölt kommenter szövegét csak a kontextus miatt idézzük, itt minket kizárólag B kérdése érdekel. Ugyan – ahogyan A rámutat – lehet, hogy B csak a szokásos nyelvi/helyesírási piszkálódás kedvéért tette fel kérdését, mégis elgondolkozhatunk az okokon. Először is pontosítsuk B-t: nem úgy általában „az emberek” keverik ezt a két szót, hanem leginkább a magyar anyanyelvűek.

A rövid magánhangzók

Az [ȧ] jellel a palóc a-t jelöljük, ami minőségében olyan, mint a köznyelvi [á], de rövid.

A (brit) angolban hat rövid magánhangzó van, és a többi (hosszú és kettős) magánhangzóval szemben ezeket viszonylag következetesen jelöli a helyesírás: kiss [kisz] ’csók’, kick [kik] ’rúg’, sniff [sznif] ’szimatol’; bet [bet] ’fogad’, beg [beg] ’koldul’, ten [ten] ’tíz’; bat [bȧt] ’denevér’, man [mȧn] ’ember’, rap [rȧp] ’rep’; job [dzsob] ’állás’, fog [fog] ’köd’, off [of] ’el’; push [pus] ’nyom’, full [ful] ’tele’, bulrush [bulras] ’káka’. Tehát [i]=i, [e]=e, [ȧ]=a, [o]=o, [u]=u: igazán elfogadható rendszer.

Ez a bulrush
Ez a bulrush
(Forrás: MabelAmber, Pixabay, CC0)

Azonban már a legutolsó példa is mutatja, hogy a „következetesség” viszonylagos, hiszen a bulrush-ban az első u [u], a második [a]. Már több korábbi cikkben említettük, hogy az angol rövid [u]-ja két magánhangzóvá vált. Az előfordulásai nagy részében kinyílt, ezt a magánhangzót a magyarba régebben [ö]-vel (pl. lunch: löncs, dumping: dömping, rummy: römi), ma [a]-val szokás átvenni (pl. rush [ras] ’gyékény’, fun [fan] ’buli’, Trump [tramp], Dublin [dablin]), bizonyos esetekben pedig mindkét magánhangzóval létezik a szó a magyarban: kecsap ~ kecsöp, pikap ~ piköp. A szavak egy kis csoportjában viszont megmaradt [u]-nak (pl. bull [bul] ’bika’, Bush [bus]), ezeket természetesen a magyarba is [u]-val vesszük át. (Hogy még pikánsabb legyen a helyzet, a kinyílt u-s szavak közül a legkorábban honosítottakat a helyesírást követve szintén [u]-val vette át a magyar: club, punch, rum.) Mindeme változatosságnak az az oka, hogy az angolból korábban más nyelveken (francián, németen) keresztül érkeztek szavak, ma viszont közvetlen a kapcsolat.

A zavar

Eddig nem is volna semmi zavar, csakhogy ott van az eleve nyílt rövid magánhangzó, amit az európai helyesírások jellemzően a-val jelölnek, és jellemzően palócosan ejtenek. Ezt korábban a magyarban is használták, idegen szavakban (pl. akadémia [ȧkȧdémia]), de mára ez a fajta ejtés nevetségesen finomkodóvá minősült, és az [ȧ] helyét átvette az [a], ami jóval hátulképzettebb és esetleg ajakkerekítéses is. (Ez a magánhangzó azonban egyáltalán nem hungarikum, akár a brit angolban is megvan, de hosszan: heart [haat] ’szív’, vagy [j] előtt time [tajm] ’idő’, azonban nem mindenki pont így ejti.)

Már az angolok is megkeveredtek a rövid [u]-k kinyílása miatt: amikor Indiával ismerkedtek (közben az indiaiak ennek nem feltétlenül örültek), akkor az ottani [a]-kat az angolban u betűvel írták át: Punjab ’Pandzsáb’ (a perzsa [pandzs] ’öt’ és [áb] ’folyó’ szavakból), Calcutta, ma Kolkata. Ezeket a neveket a mai India próbálja visszaíratni a-sra. Sajnos az indiai [u]-kat is u-val írják az angolok, ezért tudni kell, hogy Uttar Pradesh például [u]-val kezdődik. Ráadásul, ahogy példáink is mutatják, az egész csere csak hangsúlyos szótagokban történt.

A [ə]-vel jelölt hangot a magyarban sokszor [ö]-vel helyettesítjük (pl. Churchill [csörcsil], Thatcher [szecsör]), máskor viszont a helyesírásra alapozzuk a kiejtést: Kennedy a. [kenədij], m. [kenedi], Iowa a. [ajəwə], m. [ájova].

A magyarba az angol rövid a-t leggyakrabban [e]-vel vesszük át, a fentebbi példáink mindegyike ilyen: Batman angol [bȧtmȧn], magyar [betmen], rap a. [rȧp], m. [rep], de sokáig sorolhatjuk tovább: handicap a. [hȧndikȧp], m. [hendikep], Manchester a. [mȧncsesztə], m. [mencseszter], ham and eggs a. [hȧməndegz], m. [hemendeksz], Chaplin a. [csȧplin], m. [cseplin]. Viszont ezzel elmosunk egy az angolban meglevő különbséget, hiszen ott a bat [bȧt] ’denevér’ és a bet [bet] ’fogad’, a man [mȧn] ’ember’ és a men [men] ’emberek’, a rap [rȧp] ’rep’ és a repp [rep] ’ripsz’ nem ugyanúgy hangzanak, míg ha ezeket a szavakat átveszi a magyar, akkor igen. Az angol anyanyelvűek jó része is meglehetősen [e]-szerűen ejti a rövid a-t, azonban az „igazi” rövid e-vel sosem esik egybe, az zártabb vagy legalább rövidebb. (A magyaros angolon kívül a szingapúriban esik egybe a két magánhangzó, de cikkünk szempontjából ez érdektelen.)

Fan lesz
Fan lesz
(Forrás: 858265, Pixabay, CC0)

Bizonyos esetekben azonban az angol rövid a-t nem [e]-vel, hanem [a]-val vesszük át (a legkézenfekvőbb megoldás, az [ȧ] ugye sajnos kiesik, mert nevetségesen hangzik). Ezek közé az esetek közé tartozik a fan [fȧn] ’drukker’, ami a fanatic [fənȧtik] ’fanatikus’ rövidülése, de ilyen lehet a Cameron [kȧməron], magyarosan [kameron], [kemöron] vagy [kemeron]. Viszont ha magyarul a fan is és a fun is [fan], akkor az, hogy a-val vagy u-val kell írni, olyan helyesírási kérdéssé válik, mint az, hogy egy adott [i] vajon i vagy í-e, vagy egy [j] j vagy ly-e.

Van tovább is

Ráadásul magyar [a]-val nem csak az angol rövid u kinyílt változatának (fun) vagy az angol rövid a-nak (fan; ami egyébként a ’drukker’ mellett ’ventillátort’ is jelent) a magyar megfelelője, de bizonyos esetekben az angol rövid o-é is. Ebben két dolog játszik közre.

Fan volt
Fan volt
(Forrás: weinstock, Pixabay, CC0)

Az egyik az az, hogy a rövid o-ra is jellemző a nyílás (főleg Amerikában, Angliában ez a folyamat az utóbbi időben látványosan visszafordult): body angliai [bodij], amerikai [badij] ’test’, Holliwood an. [holiwud], am. [haliwud], hip-hop an. [hiphop], am. [hiphap], oh my god an. [öumajgod], am. [oumájgad]. Ezeket a szavakat a magyar nem [o]-val, hanem vagy [a]-val, vagy akár [á]-val veszi át. (Érdekes, hogy itt még a rövid [ȧ] is elmegy, mintha angol eredetű szavaknál ez csak akkor volna nevetségesen divatjamúlt, ha a helyesírásban az a betűnek felel meg az [ȧ].) Arra gondolhatunk, hogy ezeket a magyar nem az angliai, hanem az amerikai angolból veszi át.

A másik [a]-nak ejtett angol [o] az az, amit a helyesírás a betűvel ír, de a kiejtésben már korán [o]-vá (az amerikaiban szabályosan tovább [a]-vá) vált. Ez akkor következett be, amikor [w] állt előtte: Washington an. [wosingtən], am. [wasingtən]. Látszólag itt is amerikai hatásról lehet szó, ennek azonban ellent mond, hogy olyan kifejezetten Angliából ismerős nevekkel is ez a helyzet, mint a Watson an. [wotsən]. Ezeket a magánhangzókat sosem veszi át a magyar [e]-ként, hiszen ugyan látjuk, hogy a, de közben meg halljuk, hogy [o], a kompromisszum pedig az [a].

Star Wars

A hosszú [ó] viszont mintha más elbírálás alá esne: water magyarosan nem [vater], hanem [vóter]. A Star Wars-t azonban lehet [sztár vársz]-nak is hallani. Az íráskép? A rím? Lézerkardot előhúzni, indulhat a kommentcsata!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
37 szigetva 2018. június 23. 18:19
36 Székej Atilla 2018. június 23. 00:50

Apró variációkat hallok, palócos á-t nem. Sajnálom, nem fogom végighallgatni mind a 8080-at, de ha küldesz linkeket, ahol azzal ejtik, szívesen meghallgatom.

35 szigetva 2018. június 22. 14:09

@Székej Atilla: Ne viccelj, mind a 8080 esetben? Az első tizet hallgattam meg, jóval nyiltabbak is voltak közte. De az egészet azért mutatom, hogy lásd (pontosabban halld), nem mindenki ugyanúgy ejti.

34 Székej Atilla 2018. június 22. 11:48

@szigetva:

Szintén mæn, kösz.

33 szigetva 2018. június 20. 19:03
32 Sultanus Constantinus 2018. június 20. 17:42

@aphelion: @Irgun Baklav: Én először nem is értettem, miért mondja többes számban a "time"-ot, mire kb. ötödszöri meghallgatásra leesett, hogy a [tʰánsz] az a "chance" akar lenni nála. Csak ugye a madridiban a /ʧ/ az [ʦʲ], az /s/ mintájára...

31 Székej Atilla 2018. június 20. 14:12

@Irgun Baklav

Azt írja, de nem azt ejti.

30 Irgun Baklav 2018. június 20. 12:28

@Székej Atilla: A rendes oxfordi szótár (ellentétben az Oxford Advanced Learner's Dictionary-vel, amit te linkeltél) az /a/ jelölést preferálja.

"Pronunciation: man /man/"

en.oxforddictionaries.com/definition/man

Egyébként erre @szigetva: már reflektált egyszer ( "Az „angol” nem egy nyelv, hanem egy csomó nyelv közös neve. Van amelyikben [ȧ], van amelyikben [æ], van amelyikben [ɛ], lehet hosszú és diftongus is" ); meg volt már cikkben is:

"A dél-angliai standard kiejtésben jól megfigyelhető, ahogy tolódnak el a magánhangzók. Akár a Youtube-on is találhatunk felvételeket a 40-es, 50-es évekből, amin például Erzsébet kiránynő beszél. Nála a twenty ’húsz’ még [twënti] (0:36-nál; unokája, Harry herceg, már [twenti]-t ejtene), a happy ’boldog’ [hepi] (0:34-nél, Harrynél [hȧpi] volna), a today ’ma’ [tödéj] (0:43-nál; Harrynél [tödej]), a five ’öt’ [fájv] (0:36-nál; ma [fajv]) stb." www.nyest.hu/hirek/mit-irjunk-at

29 Székej Atilla 2018. június 20. 11:53

bat [bȧt] ’denevér’, man [mȧn] ’ember’, rap [rȧp] ’rep’

Biztos, hogy ez palóc ȧ lenne? Eddig még csak æ hanggal láttam/hallottam ezeket, ami kábé a magyar ember első e-je (már akinek, haha), csak kicsit túlzottabb. Nem tudom, hogy az Oxford vagy a Cambridge Dictionary mennyire releváns a téren, én azokat szoktam hallgatni. A Google Translate szerint is így van.

www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/man_1?q=man

28 Irgun Baklav 2018. június 18. 23:27

@aphelion: @Sultanus Constantinus: Kicsit bizarr, de legalább többé-kevésbé érthető a néni. Mondjuk ha Madridban ez a standard, akkor nekünk magyaroknak sincs miért szégyenkezni.

Erről jut eszembe az alábbi román gyártású angol-spanyol trash kontent is: egy dalban gagyi zenei kontent + angol akcentus + spanyol akcentus

www.youtube.com/watch?v=8qaoc2swdqg&t=2m15s (nem bikicsunáj-szint, de közelít).

27 aphelion 2018. június 18. 17:36

@Sultanus Constantinus: Itt Madridban mindenki így beszéli az angolt, nekem ez teljesen megszokott (sőt sok kollégámnál kifejezetten érthetőbben és gördülékenyebben beszél)...

Mármint "mindenki" = a helyi születésűek nagy többsége, vannak olyan kolumbiai meg venezuelai kollégák is akiknek szinte fel se tűnik az akcentusa.

26 Untermensch4 2018. június 16. 22:16

@Irgun Baklav: "(Kiváncsi vagyok pl. a hussar-t hányan ejtik/ejtenék z-vel.)"

Sztem ezt alapból magyarul "huszár"-nak mondanák sokan.

25 Sultanus Constantinus 2018. június 15. 18:48

@Irgun Baklav: @aphelion: Ez meg önmagáért beszélt (én annyit röhögtem rajta): www.youtube.com/watch?v=AYAmG3Et_5M

Ha valaki ezt átírná fonetikusan, hát beszarás lenne szerintem. :)

24 Sultanus Constantinus 2018. június 15. 11:46

@Irgun Baklav: @aphelion: Igen, igen, ahogy írjátok. :)

Rájuk aztán hatványozottan igaz, hogy amit lehet, azt kevernek, de még a saját anyanyelvükön is -- egy hasonlattal élve, kb. teljesen mindegy nekik, hogy "vasaló" vagy "vas a ló". :D

Az [ʌ] általában [o], ahogy aphelion írja, pl. a "love" az [lof] (mert ugye [v]-t sem tudnak ejteni, főleg szó végén), az "easy" az [íszi], az "is" [isz] stb. Az [sz]--[z] megkülönböztetés nekik hatalmas gond, mert szó szerint nem is hallják, mi köztük a különbség (még angolul nagyon jól beszélők sem, ld. pl. ezt azt aranyos mexikói tanárnőt: www.youtube.com/watch?v=hsLYD1Jyf3A )

23 aphelion 2018. június 15. 10:37

@Irgun Baklav: Spanyolul a fan [fán], a funt vagy szintén [fán]nak ejtik, vagy valami o-szerű hanggal próbálkoznak, [foon] ilyesmi. Az angry és a hungry között sincs feltétlenül különbség náluk, bár a h tekintetében a spanyol még a jobbik eset, általában kimondják [x]-ként, az olaszoknál viszont mindkét szó [áááángri]...

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X