nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
nagyobb örömmel ontanám?
Milyen lesz a finnugor zászló?

A Finnugor Népek Világkongresszusán felmerült az is, hogy fogadják el a finnugor népek közös zászlaját. De miféle zászlóról van szó: hogy néz ki, ki tervezte és mit szimbolizál?

Fejes László | 2012. szeptember 18.
|  

A történelem úgy hozta, hogy a finnugor (uráli) nyelveket beszélő népek nagyon különböző földrajzi, történelmi és kulturális helyzetbe kerültek, így nem alakult ki közös szimbolikájuk sem: a nemzeti ébredés korában sem született közös himnuszuk, címerük vagy zászlajuk. Mi több, az oroszországi finnugoroknak még nemzeti szimbolikájuk is meglehetősen későn, az 1980-as évek végén kezdett formálódni. Természetesen ami nincs, az pótolható: így született meg a finnugor himnusz – igaz, egyelőre nem tűnik úgy, hogy népszerű lenne és terjedne, pedig még klipp is készült hozzá.

Mint azt korábban jeleztük, a Finnugor Népek VI. Világkongresszusának egyik szekciójában döntés született, hogy fogadják el a finnugor népek zászlaját – ám a közzétett zárónyilatkozat erről nem tartalmaz semmit. Joggal merül hét fel a kérdés, hogy miféle zászlóról is van szó.

Talán némiképp meglepő, hogy a zászló ötlete és terve nem egy finnugortól, hanem egy lengyeltől, Szymon Pawlastól [simon pavlasz] származik. Szymonnak persze van némi köze a finnugorokhoz, hiszen finnugrisztikát tanul, magyarul, finnül és udmurtul is jól tud. A zászlótervezésre sem főpolgármesteri címe alapján vállalkozott, hanem mert szenvedélyesen érdeklődik a heraldika és a vexillológia (azaz a címertan és a zászlótan) iránt.

A terv

Szymon abból indult ki, hogy a zászlónak tükröznie kell az egyes finnugor zászlók színeit és formáit. Annak érdekében viszont, hogy  ne legyen túlzsúfolt, csak egyes zászlók elemeit használta fel.

A javasolt zászló
A javasolt zászló
(Forrás: varpho.net)

Az egyes finnugor és szamojéd népek zászlajairól egy némiképpen elavult lapról tájékozódhatunk.

A zászló gerincét a kék alapon fehér kereszt, a finn zászló motívuma képezi. E mellé kerülnek fel a másik két független finnugor nép színei: a magyar piros-fehér-zöld, illetve az észt kék-fekete-fehér (bár ez utóbbi esetben a sorrend módosul.

Szymon felhívja a figyelmet arra, hogy a nyolcágú csillag megtalálható a székely zászlóban is.A zászlóra még egy motívum kerül: az udmurt és a mordvin zászlóban található nyolcágú csillag – ugyanakkor a zászlón szerepelnek már az udmurt zászló fekete-fehér-piros és a mordvin zászló piros-fehér-kék színei. Az alábbi animáció a zászló felépítésének lépéseit mutatja:

A zászló animált magyarázata
A zászló animált magyarázata
(Forrás: varpho.net)

Szymon szerint a zászló magyar elemei egyben az összes ugort (tehát a hantikat és manysikat is), az udmurt elemek a permieket (tehát a komikat is), a mordvin elemek a volgaiakat (tehát a marikat is), a finn és észt elemek pedig az összes finnségit is jelképezik – utóbbiakat már csak azért is, mert náluk is gyakran megjelenik a skandináv kereszt. Sőt, úgy véli, a számik is megjelennek a csillag kimozdított helyzete által (míg az udmurt és a mordvin zászlóban a csillag középen áll, a számi zászlóban a napot jelképező kör a fenti zászlóhoz hasonlóan jobb oldalon. Mi több, úgy véli, a fehér háttér egyben a szamojédokra is utal, mivel a Nyenyec Autonóm Körzet zászlójának alapszíne is a fehér. A zászló sajátos, nem más zászlókról származó eleme a csíkok metszéspontjánál kialakuló „szövésminta”, mely egyfelől a hagyományos szövő- és fonóművességre, másfelől az összefogásra utal.

Jó ez nekünk?

Kétségkívül el kell ismerni, hogy a terv nagyon szellemes, ugyanakkor több kérdést is felvet. Bár a zászlótervezésnek nincsenek olyan szigorú szabályai, mint a címertannak, öt alapelvet célszerű szem előtt tartani. Ezek közül a fenti terv háromnak kétségkívül megfelel: a rajta megjelenő szimbólumoknak van jelentésük, nincs rajta felirat vagy pecsét, és jól megkülönböztethető más zászlóktól. Két alapelvet azonban súlyosan megsért. Az egyik alapelv az, hogy a zászló olyan egyszerű legyen, hogy egy gyerek is fejből le tudja rajzolni. Ebben az esetben a csíkok sorrendje okozhat nehézséget, ráadásul ha nem rajzoljuk meg a szépen a szövést, a zászló esztétikai minősége erősen romlik. Az alább bemutatandó változatban csak annyit rontottunk, hogy az egymást metsző vízszintes és függőleges csíkok összeérnek – a kissé hanyagabb kivitelezés sokat ront a benyomáson:

Milyen lesz a finnugor zászló?
Forrás: Marten Gimp

Ebben az esetben a csillag metszéspontjaihoz még nem is nyúltunk. A zászló megrajzolásakor figyelembe kell vennünk, hogy hol lesznek majd azok a pontok, ahol a csíkozás megszakad. Ez a zászló predesztinálja a kivitelezési hibákat, és ha valaha elterjed, rendkívül sokszor fogunk csúnyán kivitelezett példányaival találkozni.

A másik szabály, amit ez a zászló megszeg, az, hogy egy zászlón legfeljebb 2-3 alapszínt használjunk. Itt a fehér háttéren négy szín jelenik meg, azaz összesen öt színnel van dolgunk. Ráadásul ezek aránya sem szerencsés, hiszen a fehéren kívül a többi szín szerepe elenyésző. A színek megjelenése sem harmonikus: az egyensúly azt kívánná, hogy a fekete álljon középen. Kétséges az is, hogy mi látszik ebből a zászlóból nagyobb távolságról: próbáljuk meg a képet erősen lekicsinyíteni, vagy egy nagyobb szoba távoli sarkából szemlélni – és ekkor még nem is lobog!

Lehet, hogy a kevesebb több lenne. Ha a meglevő zászlókból indulnánk ki, épülhetne a finnugor zászló a finn zászló formájára és a magyar színeire: pl. zöld alapon fehér keretű piros skandináv kereszt. A finneket és a magyarokat jelképezve átfognánk a finnugorság két szélső ágát. Ennek a megrajzolása nem okozna gondot, és jól felismerhető lenne.

De kiindulhatnánk abból is, hogy elsősorban ne a nagyok, hanem a kicsik jelképei jelenjenek meg. Lehetne például a zászló fekete-zöld-fehér: ez a téli éjszaka képét jelképezné: a fekete égboltot, a zöld erdőt és a fehér havat. (Hasonló felépítésű a komi és a lív zászló: a komi kék-zöld-fehér esetében a kék az égboltot jelképezi; a lív zöld-fehér-kék a tengerpart látványára épül: a zöld a parti erdő, a fehér a föveny, a kék a tenger.) Ha ezt kevésnek érezzük, az égboltra még mindig feltehetjük a nyolcágú piros csillagot: a zászló jól megkülönböztethető és könnyen megrajzolható marad.

Kell ez nekünk?

Nem elhanyagolható kérdés, hogy szükségünk van-e finnugor zászlóra. A nyelvcsaládoknak ugyanis nem szokott zászlajuk lenni. Nyelvrokonsági alapú zászlóként talán egyedül a kék-fehér-piros pánszláv zászlót említhetjük: a legtöbb szláv állam zászlaja e három színt variálja (de ide sorolható a bolgár fehér-zöld-piros is, mely az orosz fehér-kék pirosban hajt végre egy kis módosítást). Ez a színhármas azonban általában véve is a legnépszerűbb színhármasok közé tartozik (ezeket találjuk minden nemzeti zászló atyján, a francián is; és ezeket variálja a holland zászló is, mely I. Pétert megihlette, hogy aztán az általa kiötlött orosz zászló a szláv zászlók mintájául szolgáljon).

A pánszláv zászló azonban nem a nyelvcsalád (illetve annak ága) zászlaja, hanem egy politikai-kulturális mozgalomé. A szláv államok majdnem területi kontinuumot alkotnak (elég lett volna Bulgáriának megkaparintania Dobrudzsát, vagy Jugoszláviának és Csehszlovákiának rátenni a kezét Burgenlandra, hogy ne feltételes módban beszéljünk), és bár kulturálisan jelentős különbség van közöttük, koránt sem akkora, mint akár az ugor nyelveket beszélő népek között.

Az sem világos, hogyan erősítené meg a zászló a „finnugor tudatot”, és egyáltalán kiét – már ha egyáltalán van ilyen. A „finnugor tudat” támogatása helyett valószínűleg sokkal nagyobb szükség lenne az egyes népek saját etnikai-nemzeti öntudatának erősítésére, különös tekintettel az anyanyelv megőrzésére. Ehhez pedig aligha a zászlólengetés a legmegfelelőbb út.

Forrás

Uflag info

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
11 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 25. 09:15

@varpho: Szerintem is a 201/2, 3 a legjobb, illetve a 2006/1 is jó. A 2. sem lenne rossz, de tömör csillaggal.

A szettu zászlót sem tartom jónak, bár ott a zászlókészítés megoldható úgy, hogy a szalagot külön szövik, és ezt varrják a szövetre. Nem állítom azt sem, hogy nincsenek zászlók, ahol lenne fonat, de ez nem előnyös: igen, kétségtelenül megoldható a dolog, de bonyolultan, és sokan nem veszik a fáradságot, és csúnya zászlók készülnek. Az meg senkinek nem jó.

10 varpho 2012. szeptember 25. 01:29

@Fejes László (nyest.hu):

Igen, értem, de például a szetuk zászlaját nem régen, hanem csak 2007-ben bevezették, és ez is nagyon komplikált és inkább nehezen reprodukálható: www.crwflags.com/fotw/flags/ee_seto.html

A fonat igen ritka minta, de mégis szerepelhet néha zászlón, például itt: archive.gg.ca/heraldry/pub-reg/project-pic.asp?lang=e&ProjectID=412&

www.crwflags.com/fotw/flags/ch-ag212.html

www.crwflags.com/fotw/flags/rs-kocel.html

Végül varráskor lehetne először a csíkokat kis fehér határsávokkal körülvarrni ["fimbriation"], és csak azután ezeket összefonni, kb. mint itt: varpho.net/uflag/m/uflag-eap.jpg [bár ez természetesen nem lobogó, hanem csak egy mappa, és hiányoznak a kis fehér sávok, de most csak példaként akartam mutatni].

Igaz, hogy sok finnugor nép a "skandináv" keresztet használja, de mind e nép a balti finn ágazatba tartozik, és a kereszt Finnországra utal. Azért úgy vélem, hogy a "skandináv" kereszt használható és használandó, de ne legyen ez az egyetlen eleme a zászlónak.

Én is nem csak ez az egyetlen "finnugor zászlót" megterveztem, de csak ez a sokcsíkos híres lett. Itt vannak az első próbáim, 2006-ból:

flagdesign.livejournal.com/453.html

és négy javaslatom 2010-ből:

varpho.deviantart.com/art/Uralic-flag-179613941

leginkább a #2 és #3 javaslattal vagyok elégedett, bár lehetne még például a 8 ágú csillagot fehérként abbahagyni, hogy ne legyen túl sok szín.

9 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 24. 09:12

@varpho: Mint írom, a zászlót én is szellemesnek tartom, csak éppen alkalmatlannak arra, hogy valóban zászlóként használják (emblémának, logónak kiváló). Természetesen sok létező zászló „rossz” (a szabályoknak nem megfelelő, pl. nehezen reprodukálható), de használják. Ennek ellenére úgy vélem, hogy ha bevezetünk egy új zászlót, ennek fontos szempontnak kell lennie. A fő kérdés nem is a csíkok színe, hanem a fonat megrajzolása. Ha pedig valaki meg akarja varrni a zászlót, nem sokra megy a képekkel.

Az nem hiszem, hogy szempont, hogy egy-egy zászlót valahol már javasoltak – még az sem feltétlenül, ha használták. Azzal, hogy „túl skandináv”, nem tudok mit kezdeni, egy sor finnugor népet ez nem zavart, amikor zászlajául választotta. Arról nem is beszélve, hogy maga a „skandináv kereszt” Tallinnból származik... A te zászlódon nem olyan „nehéz” – szerintem ennek az a következménye, hogy normál zászlóhasználati körülmények között nem is látszana.

Egyébként pedig lehetséges alternatívaként nem csupán ezt a megoldást javasoltam., de egyik javaslatom sem szántam konkrét javaslatnak, csupán arra kívántam bemutatni, hogy vannak még lehetőségek olyan zászlókat kialakítani, melyek zászlóként jobban funkcionálnának – bár kétségtelenül kevésbé lennének szellemesek.

8 varpho 2012. szeptember 23. 00:20

[elnézést a rendetlenségért, de elfelejtettem, hogy nem lehet itt htmlezni]

7 varpho 2012. szeptember 22. 23:32

@Fejes László (nyest.hu):

Amikor először rajzoltam ezt a zászlót - azaz négy éve, 2008-ban - nem az volt a célom, hogy egy új közös finnugor jelképet teremtsek. De a zászló egyre népszerűbb lett finnugor interneten - írták róla Eesti Paevaleht újságban, Uralistica közösségi háló használni kezdte "üres" [default] profilképként, "marlamuter" finnugor nyelvek szótára pedig logójaként. Az oroszországi zászlótani oldalra is került. varpho.net/uflag/lnk.htm És tudomásomra a zászló tetszett. :)<br><br>

Egyetértek azzal, hogy a zászló túl bonyolult és a csíkok színeinek a sora könnyen elfelejthető. De szerintem nem az a legfontosabb, hanem maga a minta - fehér háttéren nyolcágú "csillag" és egy "skandináv" keresztet alkotó sok színes csík. Sőt, ha a zászlóban hiányozna valamilyen csík, vagy a zászló kétszínű lenne, valaki, aki előbb megismerne a "helyes" zászlót, meg is tudna, hogy a "rontott" zászló mit jelent. Ezenkívül a zászló letölthető a honlapomról különböző méretben és fájltípusban: varpho.net/uflag/dld.htm Tudom, hogy nem mindenki részesül az internethez váló tartós kapcsolásban, de végül a zászló nem a legbonyolult a világon - összehasonlíthassuk pl. a Türkmenisztán zászlajával, ahol egy . ;)<br><br>

Ami a "zöld alapon fehér keretű piros skandináv kereszt"et illeti - volt már ilyen ötlet - www.crwflags.com/fotw/flags/se!smaal.html#prop2 - de Smålandnak. Kétségen kívül ez [jobban] tenne eleget a két említett szabálynak, de szerintem túl skandinávvá válna a finnugor zászló. Igaz, hogy az én tervemben is szerepel skandináv kereszt, de a fehér háttérének és az ötös csíkjának köszönhetően a zászlóm vizuálisan nem olyan "nehéz" [bonyolult - lehet, de nem nehéz]. Szerintem senki se keveredne össze a tervemet más zászlókkal, pedig a piros-fehér-zöld skandináv keresztest vagy a háromsávost - inkább igen.<br><br>

Természetesen köszönöm ezt a cikket, pár évvel ezelőtt nem gondolnám volna hogy ez a rajzom olyan népszerű lesz. :)

6 varpho 2012. szeptember 22. 23:29

@Fejes László (nyest.hu):

Amikor először rajzoltam ezt a zászlót - azaz négy éve, 2008-ban - nem az volt a célom, hogy egy új közös finnugor jelképet teremtsek. De a zászló egyre népszerűbb lett finnugor interneten - írták róla <a href="dict.marlamuter.ru">"marlamuter" finnugor nyelvek szótára</a> pedig logójaként. Az <a href="

Egyetértek azzal, hogy a zászló túl bonyolult és a csíkok színeinek a sora könnyen elfelejthető. De szerintem nem az a legfontosabb, hanem maga a minta - fehér háttéren nyolcágú "csillag" és egy "skandináv" keresztet alkotó sok színes csík. Sőt, ha a zászlóban hiányozna valamilyen csík, vagy a zászló kétszínű lenne, valaki, aki előbb megismerne a "helyes" zászlót, meg is tudna, hogy a "rontott" zászló mit jelent. Ezenkívül a zászló <a href="a href="http://varpho.net/uflag/dld.htm">letölt</a>hető" rel="nofollow" target="_blank">varpho.net/uflag/dld.htm">letölt</a>hető a honlapomról különböző méretben és fájltípusban. Tudom, hogy nem mindenki részesül az internethez váló tartós kapcsolásban, de végül a zászló nem a legbonyolult a világon - összehasonlíthassuk pl. a Türkmenisztán zászlajával, ahol egy . ;)<br><br>

Ami a "zöld alapon fehér keretű piros skandináv kereszt"et illeti - volt már ilyen ötlet, de <a href="

5 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 19. 06:34

@siposdr: Linkelve van a „szabályzat”. Ott rámutat, hogy igenis sok zászló van rosszul megtervezve. Másfelől persze vannak, amelyek áthágják valamelyik szabályt, mégis jónak mondhatóak.

@siposdr: Nem egészen értem: van ott mordvin és komi-permják ex-zászló is. De éppen a jamali zászlónál az orosz wikipédiában ez szerepel: „Наличие трёх цветов на флаге подтверждает вхождение автономного округа в состав Российской Федерации.” (ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0 . Feltehető, hogy a másik kettő esetében is azért nyúltak pont ezekhez a színekhez, h az Oroszországhoz tartozást fejezzék ki, ezért szerepelnek a pánszláv színeknél.

4 tenegri 2012. szeptember 18. 23:10

@siposdr: Meg nem szlávok még a komik, a gagauzok, a csukcsok, a hakaszok és a mordvinok sem, és a Krím sem az a kifejezetten színtiszta szláv terület. De a felirat nem is mondja, hogy szláv zászlók lennének, csak azt, hogy pánszláv színeket tartalmazó zászlók :)

3 szigetva 2012. szeptember 18. 20:31

@siposdr: Azok is megszegik :)

2 siposdr 2012. szeptember 18. 19:56

Bocsánat, de még egy észrevételem van

A kék-fehér-piros pánszláv zászlós linkhez: az itt találhatók között van egy jamal-nyenyec zászló is, pedig ugyebár a nyenyecek az uráli nyelvcsaládhoz tartoznak.

1 siposdr 2012. szeptember 18. 19:45

Re "A másik szabály, amit ez a zászló megszeg, az, hogy egy zászlón legfeljebb 2-3 alapszínt használjunk."

Akkor mit tudunk mondani pl. a Dél-afrikai Köztársaság v. Mozambik zászlajáról? Vagy egy csomó kis szigetállam zászlajáról?

Információ
X