nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A Finnugor Népek Világkongresszusának zárónapja

Véget ért a Finnugor Népek VI. Világkongresszusa. Mi történt az utolsó napon, és milyen eredménnyel zárult az esemény?

Fejes László | 2012. szeptember 7.
|  

A Finnugor Népek VI. Világkongresszusának harmadik, pénteki ülésnapja bejelentéssel kezdődött: a konzultatív bizottság csütörtökön este ismét megválasztotta Valerij Petrovics Markovot a a kongresszus elnökének.

Az első nap elmaradt köszöntők folytatódtak:

A nganaszanok képviselője arról beszél, hogy nyelvük már teljesen kiveszett, de nyelvi fészkekben próbálják a legidősebbek a legkisebbeknek átadni.

A magyarok nevében Pusztay János szólalt fel. Mint elmondta, szerdán azért nem tudott jelen lenni, mert Toomas Hendrik Ilves észt elnököt kísérte a Collegium Fennougricumban tett látogatásán. Előadásában a herderi jóslattól addig jutott, hogy a magyarság a határon belül és a határon túl is fogy. A határon túli és az országon belüli nyelvváltozatok folyamatosan távolodnak, és ezt elsősorban a szakszókincs mutatja. Sérelmezte, hogy bizonyos intézményekben Magyarországon is angolul folyik az adminisztráció, ez veszélyezteti a magyar nyelvet és emberi jogokat is sért. Eután arra a kérdésre tért át, hogy mit tett Magyarország az oroszországi finnugorok érdekében. A tudományos együttműködést emelte ki, de erkölcsi kötelességünknek nevezte, hogy segítsük az oroszországi finnugor népek nyelvének megőrzését – ha ezt ők is akarják. A Collegium Fennougricum terminológiai munkát vezet, melyben tíz iskolai tantárgy szakaszókincsét dolgozták ki, hogy minden tantárgyat anyanyelven lehessen tanítani. A Bibliotheca Fennougrica különböző finnugor nyelveken és oroszul ismerteti a finnugor népeket. Finnugor népek irodalmát fordítják egymás nyelveire – Literatura Fennougrica.

Ezután áttekintették a szekciók munkáját.

Az Etnopolitika és jog című szekció tevékenységét és javaslatait Muszalimov udmurt, a Nyelv és oktatás szekcióét Jelizaveta Haritonova vepsze küldött ismertette. 

Ezután Eero Heinäluoma, a finn parlament szóvivője elnöke köszöntötte a kongresszust a finn parlament nevében. A következő finnugor kongresszusra hívta a résztvevőket: ez 2016-ban lesz Lahtiban. (Heinäluoma jó eséllyel pályázhatna a kongresszus legtisztábban, legrthetőbben beszélő előadójának címére.)

Komi–számi eszmecsere
Komi–számi eszmecsere
(Forrás: Fejes László)

Ezt követően Valerij Petrovics Markov bejelentette, hogy a kongresszus elfogadta a meghívást. Ezután tíz perces szünetet jelentettek be, melynek során képernyőkön egy Lahtit bemutató rövidfilmet lehetett megtekinteni.

Ezután a Kultúra szekció munkáját ismertette a karjalai Jelena Bogdanova, az IT és média szekcióét Vlagyimir Kokko inkeri finn, az Egészség, demográfia és ökológia szekcióét Tatyjana Merkusina hanti küldött ismertette. A szekciók munkájának ismertetését a Mafun, a kongresszus ifúsági tagozatának munkájáról számolt be Vaszilij Nyemecskin, a Mafun elnöke.

Mordvin küldött népviseletben
Mordvin küldött népviseletben
(Forrás: Fejes László)

Határozat született arról, hogy a konzultatív bizottság kongresszusközi ülését 2014-ben Petrozavodszkban, a Karjalai Köztársaság fővárosában tartják.

A rendezvény végén a magyar kormány képviselői szólaltak fel. Először Németh Zsolt, a külügyminisztérium államtitkára – Tytti Isohookana-Asunmaa  könyve kapcsán beszélt a csángókról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a csángók sorsa nagyon hasonló az oroszországi finnugorokéhoz. A párhuzam nagyon is helyénvaló – annál inkább feltűnővé tették, hogy a csángók nem képviseltették magukat a kongresszuson (a határon túli magyarok egyébként is ritkaságszámba mentek, viszont a határon túli sajtó feltűnő súllyal volt jelen).  Előadása után Isohookana-Asunmaa szólt néhány szót.

A kongresszust L. Simon László, a az Emberi Erőforrások minisztériumának kulturális államtitkára zárta, aki megköszönte a szervezők munkáját.

A végeredmény

A kongresszus zárónyilatkozata ismét nagyon általános. Felszólítják a finnugor és szamojéd népek tagjait, hogy magánéletükben és nyilvánosan is használják anyanyelvüket; a gyerekeknek tanítsák meg e nyelvet, ebbe vonják be az idősebb nemzedékeket is; növeljék e nyelvek használatát a médiában és a közösségi hálózatokon; bátorítsák a finnugor népeket kulturális örökségük megbecsülésére és továbbadására stb.

A Finnugor Népek Világkongresszusának zárónapja
Forrás: Fejes László

Felszólítják a finnugor népek civil szervezeteit, hogy védjék az őshonos népek és nemzeti kisebbségek jogait; fejlesszék és demokratizálják szervezeteiket; fokozzák munkájukat az anyanyelveik iránti érdeklődés és tisztelet növelése érdekében; bátorítsák a fiatalokat, hogy aktívan vegyenek részt a finnugor szervezetek munkájában.

Felszólítják a konzultatív bizottságot, hogy modernizálja a világkongresszus működését, különös tekintettel a fiatalabbak bevonására; pontosítsa a konzultatív bizottság működésének szabályozását, különös tekintettl a világkongresszus résztvevőinek delegálási szabályaira;  rendszeresen adjon tájékoztatást tevékenységéről és döntéseiről.

Az egyes szekciókban konkrétabb döntések is születtek, így például arról, hogy igyekeznek elérni, hogy minden finnugor és szamojéd nyelv ábécéjének minden betűje bekerüljön a Unicode-ba. Javaslat született arról, hogy fogadják el a finnugor népek zászlaját (erről a későbbiekben még külön beszámolunk). A zárónyilatkozat küldöttek között szétosztott változatában azonban ilyen konkrétumok nem szerepelnek, így nem világos, ezek valóban részei-e a zárónyilatkozatnak, vagy más dokumentumokban fognak-e szerepelni.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
18 Árpád fejedelem 2012. szeptember 11. 12:33

Valószínűleg tényleg az R1a1 lesz a kulcs és akár a nyelvi kapocs megoldása is.

michelangelo.cn/download/08_Genetics/hungarian_genetics_magyar_genet

HA ez a HIPOTÉZIS igaz, akkor a finnek tudják jól, ők úgy tanítják a mezolitikumi Kelet-európai területekről húzódtak északra, és 10 000 éve otthon vannak mai helyükön. 2003 óta tanítják így.

Az r1a1 minden sztyeppei lovas nomád kultúrában jelen volt, sőt a szentföldön is.

17 Árpád fejedelem 2012. szeptember 11. 12:20

@Árpád fejedelem:

Ja bocs én nem ezt ismertem a 19% r1a1 a magyaroknál nonszensz.

Az a marker 30-60% os gyakoriságú régiónként eltérően. A pesti 20% -ot nem venném alapul a sok sváb, tót, zsidó, rác keveredés miatt.

16 Árpád fejedelem 2012. szeptember 11. 12:18

@fakir:

Ismerem és egyet értek vele, a szkíták magyar (finnugor) nyelvű nép voltak, melyet sumér vezértörzseiktől örököltek.

A szkíták köznépei viszont sokféle nyelven beszélhettek.

Erre régészeti bizonyíték nincs, csak pár görög fantáziából pattant személynév. Propagandának jó volt a gének koráig.

15 Árpád fejedelem 2012. szeptember 11. 12:13

@tenegri:

Azt, hogy mely régvolt kultúra milyen nyelven beszélt, azt írásos régészeti leletekből lehet megállapítani, és nem a génekből! Egy ilyen lelet látható most Budapesten a Király utcában, Issyk kul ezüst csésze, szkíta kurgánból, magyar rovással.

A ma élő magyarság genetikája a szkítákéval azonos.

14 fakir 2012. szeptember 10. 16:54

@Árpád fejedelem:

Ajánlom figyelmedbe ezt a linket alább. Az R1a1 -nál létezhet finnugorokra jellemző alcsoport!!!! Ezt nem csak magyar kutatók mondják.

www.mma.hu/20120106-ii-czuczor-fogarasi-konferencia/192-eszak-es-del

13 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 8. 13:42

@JL: Köszönöm, javítottam. Már nem emlékszem, pontosan honnan vettem, de az angol speaker volt a forrás - az viszont szerintem csak szóvivő lehet, nem elnök. Ez a puhemies annyira megtévesztő, hogy bárki könnyen belesétálhat a csapdába.

12 elhe taifin 2012. szeptember 8. 13:20

Én leginkább a génmarker adatok forrását hiányolom...gondolom, hogy egy lektorált folyóiratban publikált cikkből származnak, csak a nagy sietségben lemaradtak a hivatkozások :))

11 Roland2 2012. szeptember 8. 13:10

@Árpád fejedelem: "A busman és hottentotta népek állnak legközelebb az afrikai őshöz!" Persze,mindenki tudja,hogy a magyarok rokonai csakis ősi népek lehetnek :))

10 tenegri 2012. szeptember 8. 13:03

@Árpád fejedelem: Elmesélnéd, hogy az említett génmarkerek melyikéből állapítod meg, hogy a hordozója milyen nyelven beszél? Ha rájössz, hogy ez a mutatvány nem sikerül, akkor máris egy picit közelebb vagy a nyelvrokonság fogalmának megértéséhez :)

9 Árpád fejedelem 2012. szeptember 8. 12:34

@Roland2:

A busmanok génmarkere A

A busman és hottentotta népek állnak legközelebb az afrikai őshöz!

Ma már ostobának kell lenni, a finnugor elmélet elfogadásához.

Mint amikor Tóthnak, vagy Érynek kijön a származási hely, és fölé rajzolnak egy feltételezett őshazát :)

Szánalom!

Nem, az őshaza ott van, ahol a gének és az antropológia mutatja.

8 Roland2 2012. szeptember 8. 12:22

@Árpád fejedelem: Azt szándékosan elhallgatod,h. a ky12ch2 génmarkert 43 % -ban tartalmazza a mai magyar populáció,amely a főként az afrikai busman ( khoiszan ) népcsoportoknál fordul elő ( szandevéknél 70 %, namáknál 53 % ), egy német nyelvészprofesszora bebizonyította a sumér, a khoiszan és a magyar nyelvek rokonságát ( mindkettő a sumérból származik ). A busman népeknek is van a csodaszarvashoz nagyon hasonló mondájuk, csak ott a két fivér Khunor ( ! ) és #Magwor (! ) egy antilopot üldöz.

Ennyi.

7 Árpád fejedelem 2012. szeptember 8. 11:51

A finnek domináns apai markere az N1c1 (kb északi-sarkköri rénvadászok30-60%) a magyaroké az R1a1 (kb 30-60% kurgánosok, szkíták, szarmaták, hunok).

további markereink (I1-skandináv, I2a észak-balkáni)

(e3b-mediterrán, J közel-keleti (termékeny félhold, sumér), G kaukázusi (alán, oszét) r1b1b (szubartui, anatóliai) R1b1b2a nyugat-európai (árja?)

Ennyi.

6 Árpád fejedelem 2012. szeptember 8. 11:44

@Roland2:

A sumér stimmel, a többit csak te hiszed el!

5 elhe taifin 2012. szeptember 8. 11:44

@Roland2: Így van, mert ez a zigasság!! Vidéken még az 1950-es években is sumérul beszéltek az emberek, csak aztán a rencer betiltotta az őschi nyelv használatát!!!

4 Roland2 2012. szeptember 8. 11:02

@Árpád fejedelem: Nem hogy inkább a magyarság atlantiszi-sumér-busman eredetének kutatására költöttük volna azt a drága pénzt... :)

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X