nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Négy láb jó, két láb rossz
Egy nagyon buta infografika

Minden mindennel összefügg? Néhány példából kiindulva általánosíthatunk? Jobb nekünk, ha sablonokban látjuk a világot? Aligha, ráadásul ezzel magunk ellen fordíthatunk olyanokat, akik egyébként hajlamosak lennének egyetérteni velünk. És nem ez a legrosszabb lehetséges következmény...

Fejes László | 2015. július 26.
|  

Egy fura infografika jelent meg az oroszországi bázisú Uralistica portálon. Az infografikát megelőző összefoglaló szerint a magyar őstörténettel kapcsolatos nézetek két táborra osztják a magyarokat: uralistákra és turanistákra. Ez a kijelentés önmagában is több szempontból problémás. Először is, az uralista szó a magyar nyelvhasználatban az ’uráli nyelveket – esetleg irodalmakat, kultúrákat kutató szakember’-t jelenti, nem pedig bárkit, aki „hisz” a magyar nyelv uráli-finnugor eredetében. Másfelől a szemben álló tábor nagyon is sokszínű.

Maguk az eredeti értelemben vett turanisták nem is tagadják a „finnugor rokonságot”, sőt lelkesednek is érte – igaz, a pereputtyot kiterjesztik a török nyelvű népekre, a japánokra vagy a dravidákra is, ízlés szerint. A „finnugor rokonság” igazi ellenfelei is rengeteg „alternatív elmélettel” állnak elő, a közismertebb törökös vagy sumeros irányvonal mellett ott vannak azok is, akik az angollal vagy a latinnal akarják rokonítani a magyart, nem szólva azokról, akik szerint a magyar rokontalan nyelv, esetleg egyenesen ősnyelv, vagy akik szerint minden nyelv a magyarból származik, mely maga évezredek óta változatlan. És akkor még nem szóltunk azokról, akik ki akarnak egyezni a tudományossággal: elfogadnák a finnugor nyelvrokonságot azzal a feltétellel, hogy ez nem jelent semmit, vagy hogy „a finnugorok vették át a nyelvet a magyaroktól, és nem fordítva”, vagy egyszerűen csak azt szeretnék elismertetni, hogy a magyart már évezredek óta beszélik a Kárpát-medencében. Nem érdemes folytatni. Ezt a tábort legfeljebb az köti össze, hogy a képzeletbeli „hivatalos álláspont” ellen harcolnak, egymás elképzeléseivel szemben pedig csak azért toleránsak, mert a tudományos eredmények „bukása” elégtételt jelentene számukra.

Természetesen mindez azokra a hangadókra vonatkozik, akik különösebb jelentőséget tulajdonítanak a kérdésnek – sokan vannak, akiket különösebben nem érdekel a dolog, csak szeretnének tájékozottak lenni. Ők szoktak azzal jönni, hogy „valahol olvasták”, hogy „már megbukott a finnugor elmélet”: ha nekik megmondjuk, hogy ilyesmiről szó sincs, készséggel elhiszik, egészen addig, míg valami zagyva, de kellőképpen magabiztos hangnemű írás a kezükbe nem kerül – persze csak addig, míg megint nem találkoznak, egy megfelelő tekintéllyel, aki elmondja, hogy bizony még mindig azt érdemes fejben tartani, ami a tankönyvben volt stb.

Visszatérve a szövegre, ez olyasmiket állít, hogy

A XVIII. században Magyarország a Habsburgok uralkodása alatt állt, és a finnugor rokonságot tagadó emberek, főleg a monarchiával szembenálló értelmiségiek azt gondolták, hogy a Habsburgok által megrendelt, kreált és pártolt elgondolás volt ez, mert nekik állt érdekükben pozitívan értékelni a magyarok szibériai népekkel és számi rénszarvastartókkal való nyelvrokonságát.

Az ugyan igaz, hogy Hunfalvyról – alaptalanul – már az 1850-es években feltételezték, hogy a Habsburgok ügynöke, de arról szó sincs, hogy elterjedt nézet lett volna, hogy a finnugor nyelvrokonságot a Habsburgok akarják a magyarokra erőltetni. Ez a nézet csupán a huszadik század második felében kezdett nagyobb teret nyerni, és általánosan ismertté csak az internetnek köszönhetően vált. Az Uralistica írása (melynek szerzőjét nem sikerült azonosítanunk) az „uralista” álláspontot úgy igyekszik védeni, hogy a jelenlegi „antiuralista” narratívát visszavetíti a 19. századba, és az akkori viszonyoknak megfelelően igyekszik racionális magyarázattal a visszájára fordítani.

A magyarázat végül hasonlóképpen nehezen igazolható állítások alapján a következő végkövetkeztetésre jut:

[...] e két nézőpont választóvonalán két teljesen különböző szociális csoport található, egymástól eltérő értékrendszerükkel, nézőpontjaikkal és életmódjukkal.

Ezt kívánja demonstrálni az alábbi infografika.

Megosztók
Megosztók
(Forrás: http://uralistica.com)

Eszerint az „uralisták” diplomás bölcsészek (jogászok? szociális munkások? pszichológusok? – a társadalomtudományokba ezek is beletartoznak), míg a „turanisták” műszaki értelmiségiek, illetve szakmunkások. Ez a képzet abból eredhet, hogy az antifinnugrista egyik tipikus figurája valóban a – tipikusan kiöregedett vagy kiöregedőben levő – műszaki értelmiségi, aki úgy képzeli, hogy ha szakterületéhez ért, akkor mindenhez ért, és pusztán a „logikára” alapozva képes bármilyen problémát megoldani (akár a kérdéskör alapvető tényeinek ismerete nélkül is). Egyáltalán nem igaz, hogy a finnugorellenesek kizárólag a műszaki (vagy természettudományos) irányból jönnének: Szőcs Géza például bölcsészként végzett, mégis genetikailag akarta próba alá vetni a finnugor nyelvrokonságot; Grespik László jogász, mégis a magyarság szíriuszi származását és a magyar gének csavarosságát hangoztatja stb. (Arról nem is beszélve, hogy a történészhallgatók között mennyire népszerűel az „alternatív elképzelések”.) De ez a kisebbik baj: a nagyobbik az, hogy a műszaki értelmiségre nézve sértő, h, ha automatikusan az áltudományos tanok követőihez sorolják be őket. Arról a torz világképről meg ne is beszéljünk, mely szerint csak a diplomások lehetnek okosak, aki nem végzett egyetemet, az csak buta, műveletlen stb. lehet.

A szabadidő eltöltésére vonatkozó sor még inkább érthetetlen. Mit jelképezne a labda? A labdarúgást? A sportot? Beleértve mondjuk a túrázást is? Egyáltalán nem világos, hogy a sporthoz (vagy bármely sporthoz) való vonzódás miféle összefüggésben lehet a nyelvrokonsági kérdésekhez való viszonyhoz. Az is teljesen hamis beállítás, hogy az antifinnugristák nem olvasnak: sokszor nagyon is sokat olvasnak, más kérdés, hogy olyanokat is, amiket nem érdemes.

 

Az nem egészen világos, hogy kerül az államkapitalizmus és a szabad verseny hogyan kapcsolódik össze.

Az infografika szerint az „uralisták” demokraták, kiállnak az egyenlőség mellett, nyugatosak, européerek, baloldaliak, fontos számukra a környezetvédelem stb. Ezzel szemben a „turanisták” tekintélyelvűek, rasszisták, homofóbok, jobboldaliak és legalábbis ambivalensek környezetvédelmi kérdésekben. Ebből legfeljebb annyi igaz, hogy a szélsőjobb szereti időnként meglovagolni a finnugorellenes érzelmeket. Az azonban nem igaz, hogy a jobboldal teljesen egészében, vagy akár tipikusan finnugorellenes lenne: azért, mert valaki jobboldali, még elfogadhatja a tudomány eredményeit. A finnugor nyelvrokonság tudata pedig nemhogy az egészséges, de az egészségtelen nemzettudattal is könnyen összefér. Az infografika készítője feltehetően egyáltalán nem ismeri a hazai finnugrisztikát, ellenkező esetben tisztában lehetne vele, hogy a finnugor tanszékeken számos jobboldali ember dolgozik (még az sem kizárt, hogy ők vannak többségben). Mi több, a hazai finnugrisztika számos jeles képviselőjétől egyáltalán nem idegen a rasszista, cigányellenes, antiszemita vagy homofób (és persze lingvicista!) megnyilvánulás – más kérdés, hogy ezeket a szégyenteljes megnyilatkozásaikat diszkréten teszik, hiszen tisztában vannak azzal, hogy ez a viselkedés nem szalonképes: legalábbis nyugat-európai kollégáik előtt ezt nem mernék felvállalni.

Az, hogy a szembeállítások mennyire értelmetlenek, akkor is szembeötlő, ha az „uralista – turanista” sort egyszerűen kivesszük. Hiszen hol következik az, hogy egy műszaki területen dolgozó ne legyen nyugatos, hogy egy humán értelmiségi ne vonzódjon a diktatorikus berendezkedéshez, hogy egy környezetvédő ne szeresse a focit, vagy hogy egy a romákhoz pozitívan álló személy, netán egy roma ne lehessen hímsoviniszta? Márpedig ha általában véve nem érvényesek ezek az összefüggések, miért lennének érvényesek azok körében, akik határozottan állást foglalnak a nyelvrokonság kérdésében?

A melegek is szerethetik a focit
A melegek is szerethetik a focit
(Forrás: Wikimedia Commons / loco085 / CC BY-SA 2.0)

Sajnos az infografika nem csupán buta, de kontraproduktív is. Bár a megjelenési helyéből és a bevezető szövegből kitűnik, hogy olyan készítette, aki magát az „uralista” táborba sorolja, a kép számos kívülállót éppen az ellentáborba taszít, ha azok bedőlnek neki. Képzeljünk el egy mérnököt, aki szabad idejében szeret focizni, számos esetben nem ért egyet a környezetvédőkkel, de a nyelvrokonsággal kapcsolatban nincs kialakult véleménye. Egészen természetes, hogy ha komolyan veszi az ábrát, úgy fogja érezni, hogy hozzá a „turanista” álláspont áll közel – anélkül, hogy valójában a nyelvrokonság kérdéséről bármi újat megtudott volna.

Általában véve is veszélyesek ezek az ábrák, hiszen olyan megosztottságról akarnak meggyőzni minket, mely valójában nem létezik. Tény ugyan, hogy a magyar társadalom meglehetősen polarizált, de szerencsére az egyáltalán nem igaz, hogy a különböző kérdésekben ennyire szorosan összefüggenének a vélemények. A feszültségek éppen azáltal oldhatóak, ha képesek vagyunk felismerni, hogy akivel az egyik kérdésben nem értünk egyet, azzal a másikban igen – és akivel az előbbiben egyetértünk, az utóbbiban nem. Ez segít megérteni, hogy a másik nem velejéig rossz, még akkor sem, ha bizonyos kérdésekben számunkra elfogadhatatlan álláspontot képvisel. Ellenkező esetben kialakulhat az a helyzet, amikor a másik embert menthetetlenül rossznak látjuk – ha pedig ez a látásmód kerekedik felül, az szó szerint életveszélyessé válhat.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
20 Janika 2015. szeptember 12. 19:05

@Krizsa: én a magyarság tagjának tartom magam és nem érzem magam kirekesztve.

@GéKI: a tudományban az a szép, hogy mindegy ki mondja, csak az számít, hogy mit mond.

Attól, hogy valaki a felsorolt tulajdonságokkal rendelkezik, még nem lesz hamis a tudományos eredménye. Ezért nem értem hogy ha valóban érdeklődsz a téma iránt, akkor végül is nem mindegy neked, hogy ki válaszol? Amúgy ez egy nyilvános fórum, bárki bárkinek válaszolhat, de senkinek sem kötelező.

Nekem volt egy matematikatanárom, gyakran részegen jött be órára.

Elítélendő ahogy viselkedett, azonban ettől a matematika, amit tanított nem lett áltudomány. A matematikai tételek, bizonyítások amiket meg kellett tanulnunk, nem függtek a tanár pillanatnyi állapotától. Ugyanis utólag bárki a bizonyítást újra elvégezheti.

nézzük a kérdéseidet:

1. értelmezhetetlen a válaszod, egy adott tudományos eredmény teljesen független attól, hogy hány száz vagy ezer év után váltott le egy másikat,

2. egyetértünk

3. bármiből is élnek a rénhírek szerkesztői, ez megint független attól a dologtól, hogy itt néprokonság = nyelvrokonság

4. lásd hármas válasz, és itt egy link tanulmányozásra. senki sem állít olyant, hogy a magyarok finnugorok, csak olyant hogy a magyar nyelv finnugor nyelv. renhirek.blogspot.hu/2010/05/finnugor-e-vona-gabor.html

19 GéKI 2015. szeptember 9. 15:22

@Janika:

„Mi több, a hazai finnugrisztika számos jeles képviselőjétől egyáltalán nem idegen a rasszista, cigányellenes, antiszemita vagy homofób (és persze lingvicista!) megnyilvánulás – más kérdés, hogy ezeket a szégyenteljes megnyilatkozásaikat diszkréten teszik, hiszen tisztában vannak azzal, hogy ez a viselkedés nem szalonképes: legalábbis nyugat-európai kollégáik előtt ezt nem mernék felvállalni.”

Bár én tőled még oly nagyon sokat nem kérdeztem, de ha már mindenáron "fogadatlan prókátora" kívánsz lenni a @Fejes Lászlónak, akkor talán fejtsd ki a véleményedet a fenti idézetről.

A "linkeket" köszönöm - már mind elolvastam. Hiszen pontosan azért az a véleményem ami! Egyébként, e nélkül nem is mérnék véleményt formálni.

18 Krizsa 2015. szeptember 9. 14:13

@Janika: A cikkek kirekesztőek - a magyarság számára.

17 Janika 2015. szeptember 9. 14:08

@GéKI: A nyest több cikkben is foglakozott már ezzel a témával:

www.nyest.hu/renhirek/nyelvrokonsag-neprokonsag

www.nyest.hu/renhirek/neprokonsag-kulturalis-rokonsag

www.nyest.hu/renhirek/neprokonsag-genetikai-rokonsag

www.nyest.hu/renhirek/ervek-a-finnugor-nyelvrokonsag-mellett

Ha nem lenne sokszor kötözkötő, szélsőséges és kirekesztő véleményed akkor talán a szerkesztők és más kommentelők, köztük én is szívesebben válaszolnának az érdeklődő kérdéseidre.

16 Buxoro 2015. szeptember 8. 20:57

Nyestes viselkedése alapján GéKI-t valahogy úgy tudom elképzelni, hogy nap mint nap visszajár a "házias ízeket" ígérő étterembe, ahol eszik, néha ízlik is neki az étel, de minden alkalommal hangosan kijelenti, hogy "ezek az ízek valójában nem is háziasak, mert mi nem így készítjük otthon", közben követelőzik, hogy írják ki, hogy nem is házias, és ha valaki egyetért, még harsányabban teszi.

Pontosabban nem annyira: nem dobják ki, ezért azt hiszi, nyeregben van. És trollkodik tovább.

Hogy minek jár oda, ahova amúgy nem szeret, azt a pszichológus tudná megmondani.

15 GéKI 2015. szeptember 8. 19:01

@szigetva:

Attól tartok - kissé - nevetséges vagy, ezzel a senki álltal fel nem igényelt "prókátorsággal".

A @Fejes Lászlónak bizonyára van annyi vér a "pucájában", hogy válaszol... csak kissé lassú a felfogása,.... még nem értette meg, hogy mekkora gáz az ránézve ha nem válaszol... de mindenkinek megadatik a választás lehetősége.... ahogyan szoktam volt mondani, "nálam az eggyesért is meg kell szenvedni, én azt sem adom ingyen"

14 GéKI 2015. szeptember 8. 18:53

@Janika:

De természetesen beszélhetünk a válaszaidról is.

1. Szegény Giordano Bruno most bizonyára, boldog táncot jár örömében, végre egy ember, aki megérti – kár hogy neki ezért meg kellett halnia – pedig egy mindösszesen 2000 éves felfogást cáfolt, a finnugrisztika, pedig már akár 150 éves is lehet.  Persze én azért nem gyújtanám meg azt a máglyát…

2. Nincs vita.

3. Ha ez ily egyszerű volna, a RÉNHÍREK szerzői éhen halnának. Nem mondok nagyot – hidd el – ők abból élnek, hogy ez „nem egyértelmű”.

4. Sajnos ez sem igaz… többször bizonyítottam már… bár a cikkszerzők, erősen támadják, emiatt az un. laikusokat… ők maguk is, szívesen élnek a „kavarás” eme lehetőségével. Ráadásul a „rokonság” kifejezés a köztudatban egészen mást jelent mint amit a „finugrisztikusok” állítanak.

13 szigetva 2015. szeptember 8. 18:03

@GéKI: Attól tartok, túl nagyra tartod magad.

12 GéKI 2015. szeptember 8. 17:56

@Janika:

Kedves vagy, és köszönöm a válaszaidat, de " bizonyos okok miatt" én személyesen a @Fejes László válaszaira lennék kíváncsi.

Meg ne haragudj, de a cikk olyan rágalmazó, demagóg, és kirekesztő állításokat tartalmaz, amelyeket lehetetlen figyelmen kívül hagyni.

Itt a finnugrisztika számos jeles képviselője lett megvádolva, rasszizmussal, homofóbiéval, cigányellenességgel…. nem sorolom….

Remélem megérted, hogy itt neked, csak véleményed lehet… válaszolni mások helyett, nem válaszolhatsz…

A véleményedet természetesen még egyszer megköszönöm.

11 GéKI 2015. szeptember 8. 17:39

@szigetva:

Engem, biztos olvasnak ... abban nyugodt lehetsz!

10 Janika 2015. szeptember 8. 17:21

@GéKI: bocsánat a szerkesztőktől de megpróbálok magam válaszolni a kérdéseid egy részére. teljesen jogosak, sokszor bennem is felmerülnek. A válasz nem hiteles, csak az én véleményem.

1. "akik elfogadják, a magyar nyelv uráli-finnugor eredetét azt hogyan hívjuk" - szerintem sehogy, pl: azokat akik elfogadják hogy a föld a nap körül kering, azokat sem hívjuk külön névvel.

2. "finnugor rokonság helyett, érdemes lenne az egész cikken belül a „finugor nyelvrokonság” kifejezést használni" - egyetértek, nekem is nehéz volt eleinte megérteni.

3. "Mit jelent a finnugor rokonság" - csak és kizáróülag nyelvrokonságot, nem többet

4. A kizárólagos „finnugor rokonság” – jelentsen az bármit a nyelvrokonságon kívül, az egészen biztosan tagadható. Így van, viszont ez senki sem állította, mindig csak nyelvrokonságként kerül szóba. Genetikailag, pl a környező népekhez hasonló a magyar polupáció.

Egy analóg példa (lehet hogy rossz): A Duna a Fekete Erődben ered, de ebből egyáltalán nem következik, az hogy a teljes vízmennyisdég Budapestnél, abból az egy forrásból jön, sőt elenyésző kevés víz származik onnan.

9 szigetva 2015. szeptember 8. 16:12

@GéKI: A Nyest szerkesztői már többször elmondták, hogy nem olvasnak minden kommentet. Emailben lehet hozzájuk fordulni.

8 GéKI 2015. szeptember 8. 08:50

@Fejes László (nyest.hu):

@GéKI: ( 2 - 3 - 5) - ben feltettem néhány kérdést!

Tudom, hogy nem vagyunk „puszipajtások” de a "nemválasz" nem egyeztethető össze a portál filozófiájával, ( és egyúttal kirekesztő is ) – azt hiszem elég türelmes vagyok, lassan egy hónapja várom a válaszaidat!

Ha nem válaszolsz és a cikkbéli mondatok - minden bizonyítás nélkül hangozhatnak el - akkor azok mint egyszerű rágalmazások.

7 GéKI 2015. augusztus 12. 15:50

@Fejes László (nyest.hu):

@GéKI: ( 2-3 ) - ben feltettem néhány kérdést!

Tudom, hogy nem vagyunk „puszipajtások” de talán akkor is illenék rá válaszolni – azt hiszem elég türelmes vagyok, nagyjából két hetet vártam.

6 arafuraferi 2015. július 30. 23:37

Az iskolai végzettséghez kötés baromság. A többi összefüggésnek is annak kéne lenni, de a politika hatására sajnos sokan önmaguktól alkalmazkodnak a fekete-fehér látásmódhoz, ezen belül is az infografika szerinti felosztáshoz. De más országokban (ahol szintén az egyszerű agyra gyúr a politikus), másféle csoportosítás lenne jellemző az arra fogékonyak körében.

"ha pedig ez a látásmód kerekedik felül, az szó szerint életveszélyessé válhat." Amíg a látásmód kerekedik felül, addig csak az elhülyülés a veszély, de ha az egyik álláspont dominánssá is válik, az lehet veszélyes.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X