nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
További probléma a stadionokkal

Az hagyján, hogy a stadionokat fel kell újítani, vagy a semmiből építeni – de a nevüket le is kell tudni írni!

Fejes László | 2015. május 7.
|  

Alapjában véve örvendetes, hogy új stadionok épülnek és újulnak meg – más kérdés, hogy az ezekre fordított pénzeknek nem lenne-e jobb helyük is. Miközben erről számos helyen folyik vita, gondot okoz, hogy hogyan is írjuk a stadionok nevét. Ráadásul ez még az érintettek számára is probléma. Gazsó István, a megújuló kispesti stadion honlapjának fenntartója kérdezi:

[...] hogyan írjuk helyesen a Bozsik-stadion (Bozsik stadion, Bozsik Stadion) nevét? Az MHSZ alapján próbáltam tájékozódni, ám ott két szabályba is belefutottam (187. és 190.), amik egymásnak ellentmondanak az én értelmezésemben erre az esetre vetítve. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megújulásra kerül a stadion, a törvények és rendeletek Budapest Bozsik Stadion néven hivatkoznak rá. Ez volna a helyes írásmód?

Mellékesen jegyezzük meg, hogy A magyar helyesírás szabályai című kiadvány rövidítése nem MHSZ, többek között azért, mert a hasonló MHSz. a Magyar helyesírási szótár rövidítése. A szabályzatra az AkH. rövidítést szokás használni, amely tulajdonképpen az akadémiai helyesírás rövidítése. Ennek eltévesztéséért persze legkevésbé az egyszerű nyelvhasználók hibáztathatóak, már csak azért is, mert sem az MHSz., sem az AkH. rövidítés nem felel meg a magyar helyesírás szabályainak...

István igen dicséretes módon maga is megpróbált utánajárni a megoldásnak. A szabályzat két pontjára hivatkozik. A 187. pont a következőket tartalmazza:

A hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, tudományos intézetek, alapítványok, pártok, szövetkezetek, vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos, cégszerű nevében – az és kötőszó, valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk. – Az -i (néha -beli) képzős származékokban a tulajdonnévi vagy az azzal egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetűjét megtartjuk, a köznévi elem(ek)et pedig kisbetűvel kezdve írjuk.

Látható, hogy ez a szabály nem sokat mond arról, hogy az ilyen neveket kötőjellel vagy külön írjuk-e, ám bizonyos példák árulkodóak: Madách Színház, József Attila Gimnázium, Batthyány Lajos Alapítvány. István szerint ennek mond ellent a 190. pont:

A pályaudvarok, megállóhelyek, repülőterek, mozik, vendéglők, eszpresszók, üzletek, fürdők, temetők stb. megnevezésében az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül. Ezekben a csak intézménynévszerű megjelölésekben a tulajdonnévi, illetőleg az azzal egyenértékű tagot (tagokat) nagybetűvel írjuk, az értelmezésre szolgáló köznévi tagot (tagokat) pedig kisbetűvel kezdve különírjuk: Keleti pályaudvar, Katonatelep vasúti megállóhely, Ferihegyi repülőtér, Tabán mozi, Kis Rabló étterem, Vén Diák eszpresszó, Korona cipőbolt, Lukács fürdő, Kerepesi temető stb. – Az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tag(ok) elhagyható(k): a Keletiből indul, a Lukácsba jár úszni, a Kis Rablóban vacsoráztak stb.

[...]

Kötőjeles írásmódról itt sem esik szó, tehát a Bozsik-stadion írásmódot a két említett szabály közül egyik sem támogatja. Intézménynevekkel kapcsolatban a szabályzat egyetlen esetben sem ír elő kötőjeles írásmódot, így ezt a lehetőséget mindenképpen el kell vetnünk. Marad tehát a Bozsik stadion és a Bozsik Stadion.

Az új stadion látványterve
Az új stadion látványterve
(Forrás: honvedfc.hu)

A fent idézett szabályok, úgy véljük, ebben a tekintetben nem ellentmondásosak, csupán értelmetlenek és ráadásul pontatlanok. Mint arra korábban felhívtuk a figyelmet, teljesen értelmetlen, hogy a  színházak nevében a színház szót nagybetűvel kell írni, ám a mozik nevében a mozi szót nem. Ezt nem csupán mi tudjuk – nem véletlen, hogy a következő szabályzatban ez várhatóan változni fog. (Az persze véletlen, hogy a sok butaság közül éppen ezt javítják ki.) Az igazi nehézséget az okozza, hogy számos intézménytípus nincs felsorolva, így nem tudjuk, hogy a stadion inkább a színházhoz vagy a mozihoz hasonlít-e. Pontosabban: tudjuk, hogy az ilyen hasonlítgatás értelmetlen. Így aztán azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a szabályzat nyitva hagyja a kérdést, mindkét írásmód helyes. Az akadémiai helyesírási szótárakban nem is találtuk példát arra, hogyan kellene írni egy stadion nevét. 

Az Osiris Kiadó Helyesírás című kézikönyve (OH.) azonban tartalmaz ilyen példákat: Illovszky Stadion, Puskás Ferenc Stadion. Mivel ez az állásfoglalás szabályon nem alapulhat, jóhiszeműen feltételezhetjük, hogy a szerzők itt a szokások alapján foglaltak állást a nagybetűs változat mellett. Mivel a rendeletek is a nagybetűs formát használják, mi is ennek használatát javasoljuk – hozzátéve, hogy a Bozsik stadion forma sem hibáztatható.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 Szaladó 2015. május 11. 09:49

"... vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos, cégszerű nevében – az és kötőszó, valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk" - írja a Szabályzat. Tehát a rövidítéseiket is aszerint kellene írni! A gyakorlatban azonban a vállalatok nem alkalmazzák: a KFT, BT helyett minden cégnévben Kft, Bt (esetleg Kft., Bt.) írásmódot látunk. A részvénytársaságok már helyesebben járnak el: ZRt., NyRt. Az összetétel miatt ui. a második tag kis kezdőbetűs.

Információ
X