nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Elnököket megdalolni

Finnországot mint az egyik legfejlettebb európai államot, mintaszerű demokráciát tartjuk számon. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egy évszázadon át Finnország Oroszországhoz tartozott, és ennek a mai napig fellelhetjük a nyomait. Hacsak nem feltételezzük a tadzsik-finn rokonságot.

Fejes László | 2012. október 7.
|  

A Putyinhoz kapcsolódó mémekről szóló anyagunkban már bemutattuk Tolibzson Kurbanhanov tadzsik énekes dalát, a VVP-t (a rövidítés feloldása: Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin). Kurbanhanov nem mondható népszerű sztárnak, ismertségét a Putyinról szóló daloknak köszönheti. A 28 éves közgazdász végzettségű férfi Tadzsikisztánban, Dusambéban él, pillanatnyilag autókkal kereskedik – arról nincs hír, hogy orosz állampolgár is lenne, Oroszországban szavazójoggal rendelkezne, dalaiban azonban orosz állampolgárként nyilvánul meg.

Mint az a NoNaMe című blognak elmondta, a dalt egy évtizede írja, az ötödik verzió vált ismertté. Amikor decemberben Moszkvában járt, beleütközött az ellenzéki tüntetésekbe, megdöbbenve tapasztalta, hogy vannak, akik nem szeretik Putyint. Ekkor döntötte el, hogy dalával segíti az elnököt. A felvétel Dusambéban készült, a klippet Moszkvában, újévkor, fél nap alatt forgatták. Kurbanhanov állítása szerint a dalért pénzt, támogatást nem kapott, a dal szívéből-lelkéből szól. Hallgassuk meg még egyszer, ezúttal a szövegét is közöljük, sőt, magyar fordítással is ellátjuk.

Давайте вместе вспомним мы те годы Emlékezzünk együtt azokra az évekre
Когда его не было, одни заботы Amikor ő nem volt, csak a gondok
Страна в кризисе, народ страдал Az ország válságban, a nép szenvedett
И в это время Бог его послал És ekkor Isten elküldte őt
   
Заметили, когда он пришел во власть Észrevették, amikor hatalomra került
В начале века и тысячелетия? Az évszázad és az évezred kezdetén?
Он Божий посланник, и он многое даст Ő Isten küldötte, ő sokat ad
С приходом его во всем улучшения Eljöttével minden javult
   
Хорошая стратегия, заметили вы? Jó stratégia, észrevették?
Нет никакого долга страны! Semmi adóssága nincs az országnak!
Нам доказал за свое президентство Nekünk bebizonyította elnöksége alatt
Выполняет обещания, отвечает за слова Betartja ígéreteit, tartja szavát
   
ВВП спас страну! ВВП — он защищает! VVP megmentette az országot! VVP – ő védelmez!
ВВП поднял Россию и все больше развивает. VVP felemelte Oroszországot és egyre inkább fejleszti
ВВП спас народ! ВВП оберегает! VVP megmentette a népet! VVV óv!
ВВП, когда во власти, он стабильность сохраняет. VVP, amikor hatalmon van, megőrzi a stabilitást.
   
Подъем экономики во главе его A gazdaság fellendítése jár a fejében
Страна добилась так легко Az ország olyan könnyen elérte,
Как еще доказать это тебе? Hogy bizonyítsam be még neked?
Больше всех он предан стране Mindenkinél jobban elkötelezte magát az országnak.
   
Работал агентом год за годом Éveken át ügynökként dolgozott
Лучший спортсмен и сын народа A legjobb sportoló és a nép fia
Если сравнить, то он лучший в стране Ha összehasonlítjuk, ő a legjobb az országban
Всю ответственность он несет на себе Minden felelősséget ő visel
   
Стабильною страной Россия стала Oroszország a stabilitás országává vált
Недостойные стали во власть прорываться A méltatlanok elveszítették a hatalmat
Настало время для всех и нас Eljött mindenki ideje, és a miénk
Правильно выбрать и в этот раз Hogy most is helyesen válasszunk
   
ВВП спас страну! ВВП — он защищает!
...
VVP megmentette az országot! VVP – ő védelmez!
...

A tízéves erőfeszítés ellenére a szöveget nem tarthatjuk retorikailag jól felépítettnek. Az első sorok in medias res belecsapnak a  lecsóba, és Putyint istenítik (szinte szó szerint). A magabiztos kinyilatkoztatás azonban a refrén után következő strófa közepén megtörik: „Hogyan bizonyítsam be még neked?”, teszi fel a kérdést a lírai én, mintha maga is érezné, hogy himnuszával nem győzi meg a hallgatóságot. (Nehéz is lenne, hiszen Putyin sikerét lényegében a külső körülmények, az olajár emelkedése tette lehetővé. Ennek köszönhetően tudta Oroszország kifizetni az adósságait, és emelkedett az életszínvonal.) Ezután Putyin vélt vagy valós érdemeinek kapkodó, rendezetlen felsorolásába kezd, majd minden előzmény nélkül a Putyinra való voksolásra szólít fel.

Az elbizonytalanodás érezhető a verselésben. Az első versszak AABB, a második ABAB, a harmadik végét azonban már nem sikerül (ritmikailag sem) zárni, így AAXX lesz az eredmény. A refrénnel látszólag minden rendben van, az AAAA rímképlet és a titmus is rendben lenne, ám az utolsó szót úgy énekli, mintha annak első szótaga lenen hangsúlyos – és ezzel meg is törik a dallam. A további versszakokban ismét előfordulnak ritmikai kilengések, bár azt el kell ismerni, hogy a zárlat nagyon szépen sikerült.

Mielőtt azonban elintéznénk a jelenséget azzal, hogy a despotikus Oroszországra jellemző jelenségről van szó, ami minket nem érint, hallgassuk meg a következő dalt – Finnországból! (Természetesen a szöveget itt is lefordítottuk.)

Tasavalta meidän suomalaisten A mi köztársaságunk, a finneké
tahtoo elää, hengittää élni, lélegezni akar
silti Suomen kansa äänestäen päätti, ezért Finnország népe szavazással úgy döntött
että uusi jälki jää hogy új nyom marad
   
Suuret haasteet, A hatalmas kihívások,
ne joita matkallansa kohtaat melyekkel útján (útjain?) találkozol,
vain ratkaisuaan odottaa csak megoldásukat várják
   
Väinämöisen jalanjäljissä nyt vaan Vejnemöjnen lábnyomaiban most csak
me Sauli Niinistöä tuuletetaan Sauli Niinistöért lelkendezünk
Häipyi viiden vuoden yksinäisyys Eltűnt öt év magány
ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus És elkezdődött hat év engedelmesség
   
Ykkösmiehen paikka täytetty on Az első ember helye be van töltve
ei se auki enää oo többé már nem üres
Liekeissä myös Saulin sammumaton Lángokban Sauli elolthatatlan
rakkaus rouva Jenni Haukioon szerelme Jenni Haukio asszony iránt
   
Tekijäänsä kerran kiittävät työt Elvégzőjüknek egyszer hálát adnak a munkák
Nuku, Sauli, linnassasi hyvin yöt Aludj, Sauli, váradban jó éjszakákat

A helyzet pikantériája, hogy Mustonen még csak nem is Niinistöre szavazott, csupán Westerlund kérésére írta meg a szöveget.

A dalban Sauli Niinistönek a Finn Köztársaság 12. elnökének a megválasztása tiszteletére írta az előadó Kurt „Kurre” Westerlund számára (és kérésére) Sana Mustonen dalszövegíró, akire még a finn wikipédia sem szán egynél több sort – érteni véljük, miért. (Meg kell jegyeznünk, hogy magára Westerlundra sem szántak sokkal többet – az a két sor, melyet a fenti daláról írtak, csaknem duplájára duzzasztotta a róla szóló szócikket.) Zenéjét Maki Kolehmainen szerezte, aki az egyik legsikeresebb finn popszerző, több előadónak is dolgozott. Még egy nevet meg kell említenünk, mivel szerepel a szövegben: Jenni Haukio az elnök felesége, azaz az új first lady. Haukio csaknem harminc évvel fiatalabb férjénél, és hozzá hasonlóan a Kokoomus (Koalíció) nevű pártban dolgozott, és férje elnökké választásáig a párt kommunikációjáért volt felelős. Jelenleg a Turkui Nemzetközi Könyvvásár programigazgatója. Egyébként költőként is ismert – külön érdekfeszítő kérdés, hogy miként értékelné a fenti szöveget.

Szembesítés
Szembesítés
(Forrás: Wikimedia Commons / www.kremlin.ru / CC BY 3.0 )

A finn dal szövegével összevetve már könnyebb észrevennünk az orosz dal erényeit. Kurbanhanov legalább megkísérel érvelni, felsorolja mindazokat a pozitívumokat, amelyeket Putyinnak tulajdonít. A finn dalban ilyesmivel nem találkozhatunk. Nyilván egy éppen megválasztott elnök elnöki érdemeit nehéz felsorolni, de legalább azt, hogy miért őt tartjuk a legalkalmasabbnak a pozícióra, illene néhány szóval indokolni.

A szöveg a finn anyanyelvűek számára is meglehetősen homályos. Az első versszakban egyáltalán nem világos, miért Niinistöre volt szükség ahhoz, hogy Finnország élhessen és levegőt kapjon – ennyire dramatikusnak egyetlen politikai erő sem látta az ország helyzetét. Az sem igazán értelmezhető, hogy mik azok az új nyomok, amelyet Niinistö (Finnország?) hagyni fog. A második versszakban érthetetlen, kire vonatkozik a második személy, illetve ki(k)nek az útjairól van szó – úgy tűnik, a szövegíró belezavarodott a nyelvtani személyekbe. Itt sem derül ki, milyen útról vagy kihívásokról van szó.

A harmadik versszakban a Vejnemöjnenre való utalás nehezen oldható fel. Itt a többes szám első személy talán a zenészekre utal (Vejnemöjnen a maga idején vezette a kantele-slágerlistákat). De az sem zárható ki, hogy a szövegíró ilyen szerencsétlenül próbálja beleszóni a szövegbe, hogy Niinistö második (gyakorlatilag nem használt) keresztneve Väinämö. A Viiden vuoden yksinäisyys (Öt év magány) Niinistö önéletrajzi kötete: első felesége 1995-ben hunyt el autóbalesetben, az ezt követő öt évről szól a mű. (A kötet 2005-ben jelent meg, Haukiót  2009-ben vette el.) A hat év arra utal, hogy a finn elnököt hat évre választják: az engedelmességet már a finnek is nehezen értelmezik, talán az elnök kötelességeire utal. Ennél azonban valószínű, hogy a szövegíró nem tudott ellenállni a kancsal rím csábításának. Ezek után azt, hogy egy politikai dalba miért kerülnek bele az elnök legintimebb érzései, vagy hogy miképpen hálásak a megoldott ügyek, aligha érdemes feszegetnünk.

Azért ne gondoljuk, hogy minden finn a feje lágyára esett, a dalt nagy felháborodás kísérte. A szerzők azonban nem igazán értették a kritikát, de nem igazán világos az sem, hogy komolyan gondolták-e a dalt: ezt is tagadják, de azt is, hogy iróniának szánták volna.

A jelenség mindenesetre aggasztó. Ránk nézve elsősorban a finn példa veszélyes. Ha ugyanis megtörténne, amitől félünk, ismét lehetne arra hivatkozni, hogy van rá példa az unió más országaiban is. És attól kezdve már komolyan aggódni sem lehetne.

Köszönjük kommentelőnknek, J. L.-nek, hogy segített bizonyos szövegrészek értelmezésében, és megerősítette mások értelmezhetetlenségét.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 Fejes László (nyest.hu) 2012. október 7. 19:07

@JL: Köszönjük a "Työ tekijäänsä kiittää"-vel kapcsolatos pontosítást.

A felvetett kérdés, hogy áll-e politikai (és esztétikai, tenném hozzá) a dal mögött, érdekes. Arra a cikkben is utaltam, hogy Kurbanhanov egyszerű Putyin.-rajongó, legalábbis tagadja, hogy anyagi érdekből írta a dalt, azt pedig bizonyára büszkén emlegetné, ha személyesen ismerné Putyint. Ami Kurre dalát illeti, azt valaki mégiscsak felrakta a Youtube-ra, ami azt jelenti, hogy mégiscsak valahol nyilvánosságra került, nem személyes ajándék. (Az külön kérdés, hogy ajándékozhat valaki ilyen dalt valakiknek, akik közül az egyik ráadásul költő is.... Niinistö irodalmi ízlését nem ismerem, de nehéz elképzelni, hogy kultúrember egy ilyen dalna körül.

Ezt most találtam véletlenül, naná, hogy ilyen is van: www.youtube.com/watch?v=RZpKnP7pQJc

Szerintem igazán nem is csak az a kérdés, hogy hány embernek tetszik, hánynak nem. Nyilván Kurbanhanov dalai sem tetszik még a Putyin-rajongók közül sem mindenkinek, de aki szereti a stílust, annak egyébként tetszhet zeneileg, a szövegtől függetlenül. Szerintem az a vészes, hogy vannak emberek, akiknek egyáltalán eszükbe jut ilyeneket írni.

(Szerintem Kolehmainennek nincs sok szégyenkeznivalója, a dal zeneileg nem rosszabb az átlagpopnál, sőt. A szöveget meg nem ő írta.)

2 Roland2 2012. október 7. 17:19

És akkor mit szóljunk ehhez : www.youtube.com/watch?v=uRvtry4gGFU :o :D

1 JL 2012. október 7. 16:03

Nem tudom, hogy Kurbanhanov remekmüvei mögött valamilyen erősebb politikai támogatás áll-e, és volt-e valaha valamilyen közelebbi kapcsolata Putyinhoz. Vagy hogy megbánta volna a nagy nyilvánosság előtt, hogy ilyen hülye dallal nevetségessé tette önmagát is, az elnök urat is...

Kurre Westerlund dala viszont egy privát baráti gratuláció akart lenni, bár persze a YouTube segítségével terjedt el a nagy közönségig. Miután a YouTube-kommentelők túlnyomó többségének nem tetszett a dal (a kommentek többségében a magyar "fos" szó etimológiai megfelelője szerepel, amelynek a finn nyelvben kicsit általánosabb a jelentése), a szerző, Maki Kolehmainen az iskelma.fi-portálnak így nyilatkozott: "Kurrénak az a szokása, hogy dalokat "ajándékoz" barátjainak születésnap vagy valamilyen jeles nap alkalmából. Mondtam neki, hogy rossz ötlet. De kedves ember lévén, belementem. Közeledtek a választások, sietni kellett... A szöveget csak a stúdióban olvastam el, gondoltam, hogy ezt nem lehet... Ha valaki mégegyszer erre kérne, nem csinálnám meg."

www.iskelma.fi/uutiset/musiikki/maki-kolehmainen-nrgmlle-kuuden-vuod

Hogy "miképpen hálásak a megoldott ügyek": ez egy közmondásra utal. "Työ tekijäänsä kiittää", szószerint "A munka meghálálja az elvégzőjét", kb azt jelenti, hogy maga az eredmény minden dicséretnél és köszönetnél fontosabb. És a legvégén a "vár" a magyar fordításban enyhén furcsán hangzik, de az államelnök szolgálati lakását tényleg csak "várnak" vagy "palotának" (Linna) szokás hívni. Szerintem az utolsó két sor nem a legrosszabban sikerült ebben a különben tényleg nagyon hülye szövegben.

Információ
X