nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Yoda és a magyar nyelv

Régóta tudjuk, hogy Hollywood tele van magyar sztárokkal – most a jedimester bukott le nyelvhasználatának köszönhetően?

nyest.hu | 2013. augusztus 12.
|  

Csaknem két éve, hogy egy magyarországi filmgyártó vállalat egy posztot tett fel a blogjára. A történet szerint Yoda különleges nyelvhasználata magyar hatást tükröz, és ezt egy történettel is alátámasztják. Eszerint a Birodalom visszavág forgatásakor Lucas szerette volna, ha Yoda beszéde „egzotikusabban” hangzik, ezért megkérte az egyik magyar származású technikusát, hogy előbb fordítsa a mondatokat magyarra, majd szó szerint fordítsa őket vissza. Így lett aztán az I will go mondatból Go, I will – azaz a hangsúlyos, fontos információ a mondat elejére kerül, mint a magyarban. „Úgy tűnik, az elmélet helytálló, bár a szuffixumok és prefixumok használata egy olyan agglutinatív nyelvben, mint a magyar, nehézzé teszi a szó szerinti fordítást, éppen ezért az elméletet nehéz igazolni. [...] Amíg azonban nem bizonyítjátok, hogy nincs igazunk, hinni fogunk benne.”

Yoda is magyar volt!
Yoda is magyar volt!
(Forrás: Lucasfilms, Marten Gimp)

A történet nem keltett nagy visszhangot, nemrégiben azonban Geoffrey K. Pullum brit-amerikai nyelvész levelet kapott az üggyel kapcsolatban, és blogjában foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy igaz lehet-e a történet. Pullum leszögezi, hogy nem tud magyarul, de „nincs szükség ahhoz sok kutatásra”, hogy kiderüljön: a blog állítása hamis. Mint írja, a magyarban a hangsúlytalan névmási alany kiesik, a jövőre pedig leginkább jelen idejű igelakkal utalunk, így az I will go mondat fordítása egyszavas: megyek. A jövő időt a fog segédigével lehet kifejezni, de az angol Wikipédia megfelelő szakaszára hivatkozva azt állítja, hogy a helyes szórend a fogok menni, nem pedig a menni fogok. Magyar anyanyelvűként persze tudjuk, hogy Pullum itt fájdalmasan téved – nem ártott volna, ha kicsit tovább kaparászik a kérdést illetően.

Abban azonban igaza van, hogy a magyar nyelv szórendje egyáltalán nem olyan, mint a Yoda által használt. Mint arról korábban írtunk, Yoda nyelve azért „egzotikus” az angol anyanyelvű beszélők számára, mert az ige (a segédigével együtt) mindig a mondat végére kerül, míg az angolban tipikusan a mondat második fő helyére, az alany után (bár egyes elemek az alanyt is megelőzhetik, de ez a ritkább). A Go I will ilyen szempontból kivételesnek tekinthető, ez a szórendi kicsavarás bizonyára annak köszönhető, hogy ebben az esetben az angol megszokott szabályai szerint is a mondat végén állna az ige, így nem lenne elég „egzotikus”. A Yodára jellemző másik jelenség, miszerint a tárgy kerül a mondat elejére, ebben az esetben szintén nem érvényesülhet.

Olyan mondatok, melyekben a tárgy áll elől, az ige pedig a mondat végén, a magyarban is lehetségesek, pl. A tortát Pista ette meg. Ennek azonban semmi köze a mondatrészekhez: a tipikus magyar mondat elején az áll, amiről állítunk valamit, az ige előtt közvetlenül az, amiről kizárólagosan állítjuk: ez a mondat azt jelenti, hogy Pista, és nem más volt az, aki megette a tortát, A tortát Pista megette esetében viszont Pista is az, akiről állítunk valamit (de nem állítjuk, hogy csak ő az, aki megette). (Az igekötő nélküli mondatokban, mint a A tortát Pista ette, a hangsúly dönt.) A magyar szórendnek még számos rejtelme van, de ebből is jól látszik, hogy Yoda szórendje és a magyar szórend nagyon különböző. Az azonban biztos, hogy a magyarban, szemben az angollal, lehetségesek a Yoda által használt szórendű mondatok, éppen ezért nem keltenek akkora megütközést, mint az angol anyanyelvűeknél.

Összefoglalva tehát: bár nagyon valószínűtlen, elképzelhető, hogy Yoda nyelve magyarból való oda-vissza fordításból született. Ha Lucas csak néhány mondatot fordíttat le, és az pont olyan szövegkörnyezetben hangzana el, ahol a tárgy kerül a tárgy a mondat elejére kerül, az ige pedig a végére, akkor elkezdheti használni szigorúan ezt a szórendet – de ennek már semmi köze nem lesz a magyar szórendhez. Azt azonban, hogy ez így történt, már szemtanúknak kellene igazolniuk, hiszen a magyar mellett ez számos más nyelvvel is megtörténhetett volna ugyanígy. Ami pedig Pullum válaszát illeti, hogy úgy fogalmazzuk meg értékelésünket, ahogy Antal Imre tette a szép emlékű Aki mer, az nyer műsorban: a helyes megoldásért nyolc pont jár, ám az indoklásért járó tizenkét pontból a zsűri csak hatot ítél meg.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X