nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Kapisztrán Szent János
Törököt vert a volt törvényszéki elnök

Szónokolhatunk-e eredményesen olyan tömegnek, amely egyetlen szót sem ért a beszédünkből? Lehet-e egy árva olasz kisfiúból Európa-szerte ismert személyiség? Meg tudja-e állítani a török szultán seregét egy hetvenéves aggastyán? Kapisztrán Szent Jánosnak mindezek sikerültek. Lássuk, hogyan.

Wenszky Nóra | 2014. október 23.
|  

Október 23-án mindenütt az 1956-os eseményekre emlékeznek az országban. Mi azonban most ötszáz évvel korábbra vetjük pillantásunkat. 1456. október 23-án egy hetven éves, lánglelkű ferences szerzetes feküdt egy Duna-parti kolostorban, amikor a bubópestis végleg legyűrte azon a napon. Ki volt Kapisztrán János és hogy lett a nándorfehérvári ütközet hőse?

Az 1386-ban, az olasz Capestrano faluban született János csupán 6 éves volt, amikor apja várát felégették. Az ifjú eleinte nem egyházi pályára készült. Jogot tanult, és végül Nápolyban a törvényszék elnökeként dolgozott, s 26 éves korára már Perugia kormányzójává tették. A tartományi villongások során az erős kezű vezetőt börtönbe vetették – és itt vett fordulatot az élete. Szabadulása után, 30 éves korában hátat fordított menyasszonyának és belépett a ferences rendbe.

Kapisztrán Szent János a Nürnbergi krónikában
Kapisztrán Szent János a Nürnbergi krónikában
(Forrás: Wikimedia Commons)

Tanítómestere a későbbi Sienai Szent Bernardin néven ismert ferences vándorprédikátor volt, aki hétköznapi olasz nyelven beszélt a népnek, elsősorban a fényűzés ellen. Emellett kikelt a szerencsejátékok, a szodómia ellen is, és erősen támadta a zsidókat beszédeiben.

Kapisztrán János tehetséges és lelkes tanítványnak bizonyult. Mesteréhez hasonlóan ő is a tömegeknek prédikált. Működési területe elsősorban Közép-Európa volt. Kedvenc témái között ott találjuk a zsidók elleni felbujtást, mellyel pogromokat is kirobbantott. Másik fő célja az eretnekek megbüntetése, és az eretnek mozgalmak kiirtása volt. Különös hévvel lépett fel a husziták mozgalma ellen, miközben tanítómesteréhez hasonlóan ő is a szerencsejátékok és a divat ellen prédikált. Milyen nyelven hirdette tanait vajon ez a hatásos szónok, aki akár százezres nagyságrendű tömeget is maga köré gyűjtött?

Husziták – nem kedvelte őket
Husziták – nem kedvelte őket
(Forrás: Wikimedia Commons / Karl Friedrich Lessing (1808–1880))

Kapisztrán János nem beszélte Közép-Európa nyelveit. Szónoklatait latin nyelven, széles gesztusokkal, erőteljes testbeszéddel és intonációval kísérve tartotta. Utazásai során tolmácsokat alkalmazott. Azt, hogy a tolmácsolás mennyire volt korrekt, nem tudhatjuk. Az az egy biztos, hogy Kapisztrán János beszédei igen nagy hatást váltottak ki a hallgatóságból. Gyakran a hiúság ellen beszélt, és prédikációjának végére a közönség máglyára vetette divatcikkeit és játéktábláit.

Le a divattal! – Máglya Kapisztrán János prédikációján
Le a divattal! – Máglya Kapisztrán János prédikációján
(Forrás: Wikimedia Commons)

Kapisztrán János utolsó nagy küldetése a törökök elleni keresztes hadjárat megszervezése volt. 1455-ben érkezett a török hadak által fenyegetett Magyarországra. Míg a magyarok urak vonakodtak hadba vonulni, Kapisztránnak sikerült jelentős hadsereget összegyűjtenie.

Nándorfehérvár 1456-os ostroma egy török miniatúrán
Nándorfehérvár 1456-os ostroma egy török miniatúrán
(Forrás: Wikimedia Commons)

Velük érkezett meg 1456 júliusában a már ostromlott Nándorfehérvárhoz. A szerzetes szónoklatától fellelkesült tömeg egyszer csak elkezdett átúszni a Száván, és a török tábort meglepte. Hunyadi János látva a keresztesek váratlan támadását, maga is kitört a várból – ez végül a magyar sereg elsöprő győzelmét hozta magával. 1521-ig a törökök nem vonultak jelentős erővel Magyarország, és ezzel együtt Európa középső része ellen.

A lánglelkű prédikátor azonban nem folytathatta sokáig a tömegek lelkesítését. Októberben pestisben megbetegedett, és Újlak (ma Ilok, Horvátország) kolostorában október 23-án elhunyt.

A ferences szerzeteshez számos csodatétel is fűződik. Mesterének, Szent Bernardinnak az ereklyéit magánál tartotta, és a tömegből hozzá áradó betegeket ezekkel megérintette. Rengeteg csodás gyógyulásról számolnak be a krónikák. A szerzetest halála után mintegy 250 évvel a katolikus egyház a szentek sorába emelte.

Kapisztrán-szobor a Budai Várban
Kapisztrán-szobor a Budai Várban
(Forrás: Wikimedia Commons / Scolaire / CC BY-SA 3.0)

Magyarországon a ferences vándorprédikátort elsősorban mint a török támadás visszaverőjét ismerik. A fővárosban, a Várban a Kapisztrán téren áll a szobra 1922 óta. Kapisztrán Szent János emléknapja, azaz halálának évfordulója pedig egybeesik az 1956-os forradalom évfordulójával.

Források

Tarján M. Tamás: 1386. június 24. Kapisztrán János születése

Magyar katolikus Lexikon: Kapisztrán Szent János

Michael Rank: The Last Crusader: John of Capistrano

Richard Wunderli: Peasant Fires: The Drummer of Niklashausen

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X