nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Kész szerencsefazék ez az ütközőpárna!
Philipp von Zesen, a német Kazinczy

Ritterhold von Blauen álnéven több száz új német szót alkotott. Ezek egy részét ma a legközkeletűbb német szavak között tartjuk számon, mások viszont a feledés homályába merültek. Ráadásul ma nem is a németes szóalkotás dívik, hanem ismét a jövevényszavak veszik át a hatalmat.

nyest.hu | 2011. február 5.
|  

Philipp von Zesen író (életében mintegy 90 kötete jelent meg), emellett himnuszköltő is volt, a 17. században élt. Míg irodalmi alkotásait ma már senki nem olvassa, az általa alkotott szavak nem kis része nélkül ma már nehezen tudunk német nyelvű szöveget elképzelni.

Philipp von Zesen (1619–1689)
Philipp von Zesen (1619–1689)
(Forrás: Wikimedia commons)

Mindennapi szavaink

Milyen szavakat alkotott Zesen? A Moment 'perc, pillanat' helyett az Augenblick (szó szerint kb. 'szempillantás'), a Zirkulation 'cirkuláció, keringés' helyett a Kreislauf (sz. sz. kb. 'körfutás'), a Projekt 'terv, tervezet' helyett az Entwurf (sz. sz. kb. tervezés, eredetileg 'eldobás, kidobás'),  az Autor 'szerző' helyett a Verfasser (sz. sz. kb. 'megfogalmazó', eredetileg 'belefoglaló'),  a Passion 'szenvedély' helyett a Leidenschaft (sz. sz. kb. 'szenvedés'), a Distanz 'távolság' helyett az Abstand (eredetileg kb. 'elállás'), az Adresse 'cím' helyett az Anschrift (sz. sz. kb. 'ráírás, felírás'), az Universum 'univerzum' helyett a Weltall (sz. sz. kb. 'világmindenség'), a Dialekt 'dialektus, nyelvjárás' helyett a Mundart (sz. sz. kb. 'szájmód'), a Credo 'hitvallás (< latin 'hiszek') helyett a Glaubensbekenntnis (sz. sz. kb. 'hitmegvallás, hitbevallás, hitbeismerés'), a Republik 'köztársaság' helyett a Freistaat (sz. sz. kb. 'szabadállam'), az Orthographie 'ortográfia, helyesírás' helyett a Rechtschreibung (sz. sz.  'helyesírás') szavakat alkotta.

Az új szavak széles körben elterjedtek, ugyanakkor az idegen eredetű régebbiek sem tűntek el teljesen, sőt, a mai napig használatosak.

Von Zesen szóalkotásai azonban nem csupán a német nyelv történetére hatottak, hanem közvetve több más (főként közép-európai) nyelvre, így a magyarra is. A nyelvújítók ugyanis többek között az általa alkotott szavakon látták, hogy van lehetőség a nyelv saját elemeiből új kifejezéseket megalkotni, mi több, ennek a módját is elleshették – sőt, mint a példák mutatják, nem egyszer az általa alkotott szavak közvetlen mintát is szolgáltattak a magyar nyelvújítási szavak megalkotásához.

A feleségudvar nappali világítója

Természetesen ahogy a magyar nyelvújításnak sem vált be minden szóalkotása, úgy von Zesen újításai sem mindig terjedtek el. Kudarcot vallottak például a következó javaslatai: Meuchelpuffer (sz. sz. kb. 'álnok puffanó') a Pistol 'pisztoly'  (habár a német wikipédia ismeri!), Tageleuchter (sz. sz. kb. 'nappali világító') a Fenster 'ablak' (< latin fenestra),a Blitzfeuererregung (sz. sz. kb. 'villámtűzgerjedés') az Elektrizität 'elektromosság', a Weiberhof (sz. sz. kb. 'nőudvar', 'feleségudvar') a Harem 'hárem' helyett.

Nappali világítók az istambuli topkapi feleségudvarban
Nappali világítók az istambuli topkapi feleségudvarban
(Forrás: Wikimedia commons)

Bizonyos szóalkotásai csak a német nyelvterület egy részén használatosak, így például a Komma 'vessző (írásjel)' helyett javasolt Beistrich (sz. sz. kb. 'melléfestés, melléhúzás, mellévonalazás') Ausztriában használatos a mai napig.

Von Zesen nyomában

Ma a német nyelvben igen sok angol jövevényszót használnak. Ezek túlnyomó többsége az utóbbi évtizedekben került be a nyelvbe (gyakran az angolban sem régi), de nap mint nap újabb és újabb angol szavakat kezdenek használni a németek. Elvbvben persze megvan a lehetőség, hogy ezek helyett német formákat hozzanak létre, aztán majd az idő eldönti, melyik forma marad.

Így például az Airbag 'légzsák' helyett használható lenne a Prallkissen 'ütközőpárna', a Standby 'készenléti állapot' helyett a Standstrom (sz.  sz. 'állóáram'), a Fastfood 'gyorsétel' helyett a Schnellkost (sz. sz. 'gyorsétel'), a Timing 'időzítés, ütemezés' helyett a Zeitwahl (sz. sz. kb. 'időválasztás'), a Jackpot 'dzsekpot, főnyeremény' helyett a Glückstopf (sz. sz. 'szerencsefazék'), a Display 'képernyő' helyett a Sichtfeld (sz. sz. kb. 'látványmező'), a No-go-Area 'zárt terület' (angol sz. sz. 'nem-megy/menni-terület') helyett a Meidezone (sz. sz. kb. 'elkerülőzóna', ami magyarul félreérthető lenne, hiszen bizonyára nem úgy értelmeznénk, hogy 'zóna, melyet kerülni kell', hanem inkább 'zóna, melyben kerülni lehet').

Ha ezeket a javaslatokat összevetjük a magyar megfelelőkkel, láthatjuk, hogy a magyarban a javasoltakhoz hasonló szerkezetek már megvannak. Ráadásul az eszközök is gyakran hasonlóak: amennyiben lehetséges, a nyelvújítók a tükörfordítás eszközéhez nyúlnak, azaz a formailag összetett kifejezések elemeit külön-külön lefordítják, és ezekből rakják össze az új szót. Néha akkor is megpróbálnak ezzel az eszközzel élni, amikor csak részben sikerülhet, és különösebben nem is indokolt: pl. a főnyeremény csak ritkán fazék, és a Jack nem fordítható: a Glückstopf 'szerencsefazék' esetében mégis szó szerint fordítja az utótagot a nyelvújító.

Fordított tendencia

Ma azonban sokkal kevésbé jellemző, hogy angol szavak helyett németeket hozzanak létre, sőt, inkább fordított tendencia érvényesül: angol kifejezéseket vesznek át a „jól bevált” régi helyett. A sikerfilmekere régebben azt mondták, hogy Straßenfeger (sz. sz. 'utcaseprő' – a kifejezés a hatvanas évekből ered: amikor ilyen filmeket játszottak a tévében, az utcák kiürültek), ma azt mondják, Blockbuster (angolul sz. sz. 'háztömb-megsemmisítő', azaz ha valamelyik moziban ilyet játszottak, akkor a környékbeli mozik tönkrementek). A Global Player (angolul sz. sz. 'globális játékos' kiszorítja a Weltkonzernt (sz. sz. 'világkonszern', tkp. 'multi(nacionális nagyvállalat)'), a Schlagzeilét (sz. sz. 'ütősor', tkp. 'főcím, szalagcím') felváltja a Headline (sz. sz. 'fejvonal'), egyre gyakoribb a Contest 'verseny' a Wettbewerb 'verseny, versengés' helyett. Újabban a Stalker 'zaklató' használatos a Nachsteller (sz. sz. kb. 'követő') helyett.

Látszólag a régi és az újabb alakok ugyanazt jelentik, de nem pontosan ez a helyzet. Míg a Straßenfegert elsősorban tévéfilmekre, sorozatokra alkalmazták, a Blockbuster kizárólag mozifilm lehet. A nemzetközi nagyvállalatokra vonatkozó kifejezés megváltozásában az is közrejátszhat, hogy ezek stratégiája, viselkedése stb. más a megváltozott körülmények között. A Headline feltehetően az elektronikus médiában terjedt el (pl. a tv-híradók főcímeit nevezték így: itt a Schlagzeile sosem volt használatban), és innen terjedt át a nyomtatott sajtóba. A zaklató esetében is feltételezhetjük, hogy a korábban nem ismert zaklatástípusok elterjedésével terjedt el az angol szó is.

Hálátlan utókor

Hamburgban, ahol von Zesen negyven évet töltött, s ahol végül meghalt, egy utcát neveztek el róla. Ezen kívül emlékét semmi nem őrzi. Egész Németországban még csak egy iskolát sem neveztek el róla, pedig Berlinben még John Lennon nevét is viseli egy iskola...

Forrás

Neue Wörter braucht das Land!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X