nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Mondhatta volna szebben, kis lovag...
Miért genya?

Nevezhette volna Simicska Orbánt genyónak vagy genyának is, ugyanúgy értettük volna, de szebb lett volna valamivel.

Fejes László | 2015. február 12.
|  

Hiába ismertettük a tudomány álláspontját a geci eredetéről, mindig akadnak nyelvhasználók, akik kételkednek, és úgy vélik, ők az igazság birtokosai. Cikkünk alatt több ilyen hozzászóló is megjelent, ám volt közöttük egy olyan, amelyik legalább elgondolkoztató volt:

Nem értek egyet, amikor általános iskolába jártunk, akkor felváltva használtunk a „geci”, „genyó” és „genya” alakokat.

Feltehetőleg a „genny” szóból ered tehát, amit valószínűvé tesz a kétféle testnedv hasonló színe és állaga.

Mindenekelőtt arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy mielőtt egy új etimológiával állnánk elő, illik az előző etimológiát megcáfolni, de legalábbis gyenge pontjaira rámutatni. Ezt nem lenne könnyű, hiszen a Geci mint a Gergely becéző formája jól adatolt, a párhuzamos jelentések pedig meglehetősen meggyőzőek.

Olvasónk fejtegetése például sem hangtanilag, sem jelentéstanilag nem támasztható alá. Miért lenne az ny-ből c? Ilyen hangváltozás nem szokott bekövetkezni. Meg kellene tudni mondani, minek az analógiájára változott a szóalak. A jelentésváltozás szempontjából pedig akkor lenne elfogadható, ha a geci és a genny esetében is (de legalább az egyiknél) ki tudnánk mutatni, hogy valahol valamilyen környezetben a másik jelentésében, vagy legalább hogy valamelyik szélesebb, például ’mindenféle testnedv’ jelentésben fordul elő. Ilyenről azonban nem tudunk, sőt, olyanról sem, hogy a genyó vagy a genya a genny elsődleges ’gyulladásnál keletkező váladék’ jelentésében fordulna elő. Olvasónk elképzelése tehát biztosan nem állja meg a helyét, mégis érdekes, hogy kapcsolatot feltételez e szavak között – talán nem alaptalanul.

A genyó és a genya esetében nincs okunk azt feltételezni, hogy eredetük különböző lenne, de ennek megfejtéséről nem tudunk. Természetesen nem zárhatjuk ki, hogy jövevényszóról van szó, és a szókincsnek ebben a rétegében elsősorban cigány szóra gyanakodhatnánk.Megkérdeztük Tálos Endrét, a cigány nyelvek egyik vezető szakértőjét, és ő sem ismer olyan szót, amiből származhatna – ő is úgy véli, hogy a gecivel függ össze.

Olvasónk helyesen figyeli meg, hogy a geci és a genny (illetve a genyó és a genya) személyre vonatkoztatva igen hasonló jelentésű, elsősorban a vele jelölt személy rosszindulatúságát, gonoszságát fejezi ki. Sőt például a geciláda ~ gennyláda esetében sem tudunk különbséget kimutatni. Ez mind amellett szól, hogy e szavaknak van valamilyen szótörténeti kapcsolatuk, még ha egészen más is, mint amilyet kommentelőnk feltételez.

A genny kifejezetten szép látvány is lehet – ha megfelelő képalkotási módszereket használunk
A genny kifejezetten szép látvány is lehet – ha megfelelő képalkotási módszereket használunk
(Forrás: Wikimedia Commons / Yale Rosen / CC BY-SA 2.0)

Közismert jelenség, hogy az eufemizmus számos esetben úgy működik, hogy a tabunak minősülő kifejezést egy másik, hasonló kifejezés váltja fel: a kutya életbe az a kurva életbe, a kutya fülét a kutya faszát, az az iskoláját az az istenit helyett. Mivel a geci nagyon erős tabu, ennek használatát könnyen felválthatta a hasonló kezdetű genny. A genny tulajdonképpen nem tabuszó, elsődleges jelentésében gyakorlatilag megkötések nélkül használható (talán a terített asztal mondható kivételnek), de emberre használva mégis erős: enyhítésére szolgálhat alaki torzítása, hajlítása.

Mivel ez inkább csak ötletelés, megkérdeztük Kis Tamást szlengkutatót is, mennyire tartja meggyőzőnek elképzelésünket. Elmondása szerint a genyó és a genya eredetét ő sem ismeri, de ő is hasonló irányban gondolkozna. Szerinte már akár egy szókezdő hang is elég ahhoz, hogy egy szó a másik helyébe lépjen. Szerinte az -a ~ -ó ingadozásra más példa is van, és a -nya, illetve -nyó végű szavak szolgálhattak mintául a genny ilyen torzulásához. Valóban, a rusnya, a satnya vagy a tunya erős negatív érzelmi töltettel rendelkező melléknevek, a genyó létrejöttében Kis Tamás szerint elsősorban a hernyó (’heroin’ jelentésben is használatos!), szerepet játszhatott a gúnyos tájnyelvi gányó ’dohánykertész’, a cigány eredetű hóhányó ’szélhámos’ vagy a jelentésében távolabb álló bunyó, illetve hunyó, távolabbi párhuzamként pedig a lotyó és a suttyó. (Tálos Endre a vinyó szót említette – ő ’Windows’ jelentésben ismeri, mi viszont ’winchester’ jelentésben.)

Ez biztosan vinyó
Ez biztosan vinyó
(Forrás: softicons.com / Mihaiciuc Bogdan)

A genya és a genyó tehát minden valószínűség szerint a személyre használt geci enyhítésére használt genny torzult alakja. Ez magyarázhatja azt is, hogy ha a gennyből származik is, miért nem használatos annak elsődleges jelentésében.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 kepesjános 2015. február 12. 22:02

A hasonlóságon alapuló eufemizmus speciális esete, amikor a két szó ugyanúgy kezdődik, megijesztgetjük a hallgatót, hogy kimondjuk a tabuszót, aztán a végül mégiscsak elkanyarodunk. Az idézett példákon kívül ilyen a "bassza meg" helyett "basszuskulcs", "az istenit" helyett "az istókját", "a teremtőjét" helyett "a teremburáját", "teringettét", stb.

A másik megjegyzésem, hogy sokszor nem kell, hogy a káromkodásban használt szitokszónak nem muszáj megfejthető jelentéskapcsolatban állnia a jelölttel, elég, ha megbotránkozást keltő intenzitását viszi át rá. Ilyenek a szexualitással kapcsolatos káromkodások, a "szar", "szemét", "disznó", "dög", "rohadék", "segg", "állat", "barom", "köcsög" stb. -- tudjuk, hogy utálatos szavak, ezt az erőteljes elutasítást kívánjuk átragasztani a jelöltre.

2 aphelion 2022. szeptember 16. 13:35

Én a -nya/-nyó szuffixumokat szemiproduktív szleng kicsinyítőképzőnek érzékelem (lásd benya, szenya/szenyó, vinyó, ...). Ez alapján pont hogy nem a geci lenne a genya becézése/torzítása, hanem fordítva.

Információ
X