nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Hogyan változik a tankönyvrendelés?

Az oktatási tárca a szülők takarékosságát kívánja elősegíteni azáltal, hogy a következő, 2013/2014-es tanévtől kiterjeszti és általánossá teszi az úgynevezett tartós tankönyvek iskolai használatát.

Edupress | 2013. április 29.
|  

Megváltoznak az ingyenes tankönyvek igénylésének, használatának feltételei, valamint bevezetik az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét, melynek legnagyobb újdonsága, hogy az országos tankönyvellátást az állam a Könyvtárellátón keresztül (KELLO) végzi, így az iskoláknak már nem kell közvetlen kapcsolatban állniuk a kiadókkal.

Az új nemzeti köznevelési törvénynek megfelelően, a tartalmi-tantervi szabályozással kapcsolatban az oktatási tárca fontos célkitűzésként fogalmazta meg, hogy az iskolák helyi tanterveiket az állam által központilag szabályozott tantervek alapján alakítsák ki, saját igényeik érvényesítésével, majd ehhez válasszanak a tankönyvkiadók által kínált és a hivatalos tankönyvjegyzéken található kiadványokból tankönyvet. Szeptember 1-jétől az első évfolyamban már térítésmentesen biztosítja az állam a tankönyveket a tanulók számára, majd ezt a támogatást a továbbiakban a nyolcadik évfolyamig felmenő rendszerben vezetik be a következő tanévekben. A költségvetés tervezése során kialakult koncepció alapján a következő tanévben az állam várhatóan – változatlanul – tanulónként 12000 forintos hozzájárulást biztosít a fenntartóknak az ingyenes tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására.

Szigorúbb feltételekhez kötik a tartós tankönyveket

A tárca emellett kiterjesztené és általánossá tenné a tartós tankönyvek iskolai használatát; az ingyenes használatra átadott tartós tankönyvek ugyanis jelentősen enyhíthetik a gyermeket nevelő családok és a költségvetés terheit. A tankönyvrendelet útján a tárca a kiadókat – a jelenleg csekély mértékben alkalmazott – tartós tankönyvek fejlesztésére akarja ösztönözni azáltal, hogy meghatározta: az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával párhuzamosan, az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni adott tantárgyból (a matematika műveltségterület kivételével), ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken. Ezt először a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai vonatkozásában, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben.

Az új szabályozás alapján a tartós tankönyvként való használathoz többek közt szigorúbb technológiai szempontoknak kell megfelelnie egy kiadványnak. „Tartós tankönyv az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele a jogszabályban meghatározott sajátos technológiai feltételeknek felel meg, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. Feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja – atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre – a tankönyv változatlan kiadását” – közölte az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Közoktatási Engedélyezési Osztálya.

Kiket kell feltüntetni a rendelésnél?

Az országos tankönyvellátást a jövőben az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n (KELLO) keresztül látja el. A változtatás célja, hogy kizárólag oktatás-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó kiadások. A tankönyvrendelést az iskola kizárólag a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg.

A tankönyvtörvény és a tankönyvrendelet új szabályozása alapján módosult a tankönyvrendelés határideje is március utolsó munkanapjára, illetve az új kerettantervek bevezetésével érintett évfolyamok esetében május 15-ére. A tankönyvrendelés módosításának határideje június 15-e, a pótrendelés határideje pedig szeptember 5-e lesz.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a tankönyvrendelést legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanulók és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével kell végezni. Az iskolának a megrendelés során az okok megjelölésével azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet. A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám változása esetén kerülhet sor, és a folyamat során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani – ennek mértéke az eredeti rendeléstől maximum tíz százalékban térhet el.

Az iskolák már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal

Az iskola a Könyvtárellátó rendszerében adja le rendelését, amelyeket a Könyvtárellátó összesít, és továbbít az érintett kiadóknak. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket és fenntartóikat értesíti – az iskolák tehát már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal.

A tárca szerint a Könyvtárellátó a korábbi eltérő feltételekkel biztosított intézményi szintű tankönyvterjesztési rendszerhez képest országosan egységes, áttekinthető, tanulói szintű tankönyvellátást hoz létre, amely egy magasabb minőségű szolgáltatás keretében az iskolák és a szülők számára számos előnnyel jár (csekkes fizetés, informatikai támogatás az iskolai könyvtárak egységes kezeléséhez).

A tankönyveket az Oktatási Hivatal bírálja el

Mint a korábbi években is, az új rendelet szerint is a tankönyvkiadók új tankönyveit a Hivatal bírálja el, és amely kiadványok megfelelnek az engedélyezési feltételeknek, azokat a kiadó kérelmére közzéteszi a tankönyvjegyzéken – amely jegyzékről az iskolák a Könyvtárellátó elektronikus rendszerében választhatnak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul, amit a szerző, vagy a kiadó nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelem formai vizsgálata után, annak megfelelősége esetén (azaz amennyiben nincsen szükség hiánypótlásra) történik meg a bírálatot végző szakértők kirendelése. Általában három szakértőt kér fel a Hivatal a kiadvány véleményezésére: tudományos-szakmai, tantárgypedagógiai és technológiai szakértőt. A szakértői vélemények beérkezése után a Hivatal a véleményekben foglaltaknak megfelelően határozatot hoz a kiadvány tankönyvvé nyilvánításáról, vagy elutasításáról, illetve nem egybehangzó szakértői vélemények esetén a kiadót nyilatkozattételre hívja fel, mely nyilatkozatnak többek közt tartalmaznia kell a kiadó álláspontját a szakértői véleményekben foglaltakról, illetve, hogy a javításokat milyen határidőre vállalja.

Amennyiben a kiadó megteszi a szükséges javításokat, a Hivatal határozatot hoz a kiadvány tankönyvvé nyilvánításáról. Amennyiben a kérelem benyújtója a szakértői véleményekben foglaltakkal nem, vagy csak részben ért egyet, a Hivatal a megalapozott döntés meghozatala érdekében további szakértőt rendelhet ki, aki a vitatott kérdésekben foglal állást.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X