nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Háromkirályok vagy három királyok?

Milyen eseményeket ünneplünk vízkeresztkor? És milyen helyesírási nehézséget okozhat az ünnep neve?

nyest.hu | 2015. január 9.
|  

Január 6-án, Vízkereszt ünnepén több eseményt is ünnepel a kereszténység. Az ünnep latin neve Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése. Ezzel kapcsolatosan több eseményről is megemlékezünk: egyrészt a napkeleti bölcsek imádásáról, másrészt Jézus megkeresztelkedéséről, harmadrészt pedig Jézus első csodatettéről a kánai menyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. A keleti kereszténység Jézus keresztségét állítja az ünnep előterébe, míg a nyugati a napkeleti bölcsek látogatását. Ezért az ünnepet háromkirályok-nak is szokták nevezni. De kik a háromkirályok, és milyen helyesírási nehézséget okoznak?

A napkeleti bölcsek látogatásáról szóló történetet Máté evangéliumában olvashatjuk (Mt2,1–13.); e szerint „bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe”, egy csillagot követve jutottak el Betlehemig, ahol megtalálták „a zsidók újszülött királyát”, Jézust. Ajándékokat vittek neki, és kifejezték hódolatukat. Az evangélium szövegében tehát nincs szó sem a bölcsek pontos számáról, sem pedig arról, hogy királyok lettek volna. Az általuk hozott ajándékok (arany, tömjén és mirha) számából következtettek később arra, hogy hárman érkeztek Betlehembe – ez a feltevés Órigenész 2. századi egyházatyától származik. Királyoknak pedig a középkortól kezdődően kezdték el ábrázolni a bölcseket; neveiket pedig – ők Gáspár, Menyhért és Boldizsár – a 9. században kapták meg. Innen származik tehát a háromkirályok elnevezés.

A háromkirályok imádása
A háromkirályok imádása
(Forrás: Wikimedia Commons / Ricardo André Frantz / CC BY-SA 3.0)

Olvasónkban, Klárában az a kérdés merült fel az ünnep neve kapcsán, hogy azt egybe vagy külön kell-e írni: háromkirályok vagy Három Királyok – kérdezi. A Három Királyok alak, biztosra vehetjük, hogy nem helyes, hiszen a magyarban az ünnepek elnevezései nem kezdődnek nagy betűvel, ugyanis nem tekinti őket a nyelvtan tulajdonneveknek. De akkor háromkirályok vagy három királyok?

Az írásmód háromkirályok: mind a Magyar Katolikus Lexikonban, mind a helyesírási kézikönyvben így szerepel. A szóalakot ugyanis mint az ünnep elevezését tekinthetjük összetételnek. Nem példátlan, hogy gyakran egymás mellé kerülő elemek együtt megszilárdulnak, és fokozatosan összetett szóvá válnak, ilyen például a hiszekegy, a bizisten, az alászolgája stb. Ilyen szervetlen összetételnek tekinthető a háromkirályok is, és ez indokolhatja az egybeírását.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
7 Sultanus Constantinus 2015. január 14. 11:25

Az is lehet, hogy régen lehetett így is és úgy is mondani. Ma is sokan azt mondják, pl. "sok emberek" (többek között Nádasdytól is hallottam hasonlót az egyik előadásában). Nem tartom kizártnak, hogy valamelyik indoeurópai nyelv (szláv vagy német) hatása a magyarra. Latinul speciel nem tudom, hogy hívták a köznyelvben, de spanyolul Reyes Magos, azaz 'Varázsló( )királyok' szó szerint.

6 Kormos 2015. január 9. 17:19

@geo: Én azt tudom elképzelni, hogy a szisztéma eredetileg tükörfordítás, de aztán lehetett használni szabadon. A törökben is van hasonló jelenség, pl a negyven rabló Kırk Haramiler (Negyven rablók), nem pedig Kırk Harami, ami helyesen a Negyven Rabló-t jelentené szó szerint.

5 geo 2015. január 9. 15:41

A “… két szeleburdiak” is tükörfordítás lenne?

4 Kormos 2015. január 9. 14:49

@alfabéta: Nem, csak régen volt egy olyan szokás, hogy ha úgy együtt fogalommá váltak, akkor úgy mondták. Három király az régen is három király volt, de konkrétan ez a három, az már három királyok. Lehet hogy latin tükörfordítás eredetileg.

3 alfabéta 2015. január 9. 14:16

@szigetva: Ha archaizmus, akkor ezt úgy értsem, hogy régen az volt az általános nyelvszokás, hogy a számok ill. az "összes" után többes számot használtak? Pl. két kutyák, összes házak?

2 szigetva 2015. január 9. 12:48

@alfabéta: Ez archaizmus, mint az „Arany János összes költeményei” ( mek.oszk.hu/00500/00597/html/ ). Engem az lepett meg, amikor észrevettem, hogy viszont „József Attila összes költeménye” ( www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/ ), pedig a mai nyelvszokásnak ez felel meg.

1 alfabéta 2015. január 9. 10:55

Az érthető, hogy egybe kell írni, de ennél sokkal érdekesebb, és nem is csak helyesírási kérdés az, hogy mi az oka a többes szám ilyen rendhagyó, nyelvtanilag hibás alkalmazásának, ami a mindenszentekben is felbukkan? Miért nem simán háromkirály?

Információ
X