nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
 • mederi: @mederi: kiegészítés A hosszú magánhangzót megháromszorozva írom: A magyar nyelvben tovább...
  2023. 02. 04, 09:06  A mi latinunk
 • mederi: @bm: Szerintem a gond a kálcium szó ajánlott leírásával és kiejtésével az, hogy nem csak a...
  2023. 02. 04, 08:18  A mi latinunk
 • bm: @rofia: Ha végigolvastad volna a cikket, bölcs maradtál volna.
  2023. 02. 04, 00:14  A mi latinunk
 • mederi: @szigetva: Az ezer évvel ezelőtti tévedés a "gy" hang írását illetően nem éppen mulandó, r...
  2023. 02. 03, 18:12  Urál‒Altaj
 • szigetva: @mederi: Abszolút tények nyilván nincsenek. A te hozzászólásaidra azonban a „jelen tudásun...
  2023. 02. 02, 10:55  Urál‒Altaj
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Minek nevezzelek...
Buzi vagy, meleg?

Tudja-e, hogy milyen kifejezéseket használnak a melegek egymás között? És hogy mit tartanak elfogadhatónak egy heteroszexuálistól? Buzi, meleg, köcsög, homoszexuális, gay – mely kifejezések nem sértőek ezek közül és melyek igen? Mi a fontosabb egyáltalán: a melegekre használt szavak vagy a stílus, ahogyan a témáról beszélünk?

Jánk István | 2015. augusztus 4.
|  

A meleg szó az elmúlt hetek valószínűleg egyik, ha nem a leggyakrabban használt kifejezése. Igaz ez mind az időjárásra, mind pedig a nemi hovatartozásra vonatkoztatva, de minket inkább ez utóbbi érdekel. A melegekkel ezúttal leginkább nyelvi szempontból foglalkozunk, egy kérdőíves vizsgálat eredményeire támaszkodva.

A vizsgált csoport

A kérdőívet kitöltők zömében Szegeden élő, de különböző településekről származó, 21 és 33 év közötti, minimum középiskolai végzettséggel rendelkező személyek voltak (46,7% végzett egyetemet, 13,3% főiskolát, és 40% középiskolát). Ez azt jelenti, hogy a kérdőíves vizsgálat eredményei elsősorban a fiatal, Szeged környéki értelmiség nyelvhasználatát tükrözi a témában. Elképzelhető, hogy más csoportoknál gyökeresen eltérő az egyes kifejezések megítélése.

A 18 adatközlő közül 11-en meleg férfiak, 4-en biszexuálisak (2 nő és 2 férfi), illetve 3-an leszbikus nők voltak. Sajnos a minta nagysága nem teszi lehetővé, hogy külön vizsgáljuk az egyes kifejezések elfogadottsági szintjét a férfiak és a nők körében.

Mennyire vagyunk toleránsak velük szemben?
Mennyire vagyunk toleránsak velük szemben?
(Forrás: Wikimedia Commons / Quinn Dombrowski / CC BY-SA 2.0)

A válaszadók többsége (15 fő) csak részben vállalja nyíltan szexuális identitását. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a magyar társadalom – az adatközlők és e sorok szerzői szerint is – alapvetően intoleráns, vagyis nagyon nehezen képesek az emberek elfogadni a másságot, legyen az nemi vagy akár etnikai jellegű. Arra a kérdésre, hogy „Mennyire tartja toleránsnak a magyar társadalmat általában?” egy egytől ötig terjedő skálán senki sem jelölt be háromnál magasabb értéket, sőt a legtöbben (73,3 %) az "inkább nem” lehetőséget választották. Hasonló volt a helyzet a „Mennyire tartja toleránsnak a magyar társadalmat a melegekre vonatkozóan?” kérdésnél, bár itt több volt mind a középérték, mind az „egyáltalán nem” válasz.

A nemi hovatartozása miatt a megkérdezettek kétharmadát érték már hátrányok, ebből több mint 13%-ot többször is. Ezzel összefüggésben a „Milyen jellegű negatív viselkedést tapasztalt már saját magára nézve a nemi hovatartozása miatt?” kérdésre 84,6%-a a megkérdezetteknek a „Szóbeli (pl. sértegetés, gúnyolódás)” lehetőséget (is) bejelölte, a „non-verbális kommunikáció (pl. megvető tekintet, beintés)” pedig a második helyen végzett (46,2%). No de lássuk, hogy mi az, ami sértő, bántó lehet egy meleg számára!

Egymás közt

A kérdőív második egysége a melegek egymás közötti szóhasználatát vizsgálta az egymásra használt megnevezések tekintetében. A megkérdezetteknek a következő kérdés mentén kellett értékelniük a megadott kifejezéseket:

Mennyire tartja elfogadhatónak egy szintén homoszexuális személytől a következő megnevezést?
Mennyire tartja elfogadhatónak egy szintén homoszexuális személytől a következő megnevezést?

A kérdőívet kitöltők a következő öt kifejezést értékelték egytől (egyáltalán nem elfogadható) ötig (teljes mértékben elfogadható) terjedő skálán: meleg, buzi, homoszexuális, köcsög, homokos. Amit egybehangzóan és egyértelműen elfogadhatónak ítéltek meg az egymás közötti kommunikációban az a meleg megnevezés. Ezt a 2/3 teljesen elfogadhatónak, míg az egyharmad többnyire elfogadhatónak tartotta.

Jobban megoszlottak a vélemények a buzi és a homoszexuális kifejezéseknél. A buzi megnevezést az adatközlők nagy része a skála háromtól ötig terjedő részére tette (egyetlen személy ítélte ezt egyáltalán nem elfogadhatónak). A homoszexuális szó esetében a megkérdezettek kétharmada vélte úgy, hogy ez is elfogadható, vagy legalábbis többnyire az, ám 20% az ellenkező véleményen volt.

A melegek egymás közötti kommunikációjában a leginkább bántónak, sértőnek a köcsög és a homokos kifejezések számítanak a kitöltött kérdőívek alapján. Az előbbit a megkérdezettek nagyjából fele, míg az utóbbit kerek 40%-uk ítélete meg nem elfogadhatónak (1-2 érték). Érdekesség, hogy a köcsög kifejezést – a közhiedelemmel ellentétben – nem csupán a meleg, női szerepet betöltő férfiakra használják, hanem egyes leszbikusok is hívják így egymást.

Most pedig következzen néhány érdekesebb nyelvi adat. Az előbbi öt megnevezésen kívül a homoszexuálisok egymás között még jó pár egyéb kifejezést is használnak. Íme ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül: ratyi, homár, búza, katica, hercegnő, gay, zenész.
Ez utóbbi valószínűleg a szintén zenész, azaz ’ugyanolyan, azonos’ jelentésben használt kifejezés lerövidülése, és Salamon Béla klasszikus kabaréjelenetének köszönhetően terjedt el (más kisebbségek is használják).

A hercegnő szóval általában a nőiesebb melegeket illetik (ám ez nem egyértelmű követelmény). A katica és a búza ezen jelentéséről nincsenek ismereteink. Valószínű, hogy a katica a cicus, cica vagy bogár (~ bogaram) mintájára kialakult becézgető formula, a búza pedig a buzi szón alapuló, eredetileg nyilvánvalóan vicces(kedő)nek szánt jelentésmódosítás eredménye.

Másoktól

A kérdőív harmadik egysége arra irányult, hogy egy heteroszexuális személytől melyik megnevezés elfogadható és melyik nem az. A kérdések ugyanarra az öt kifejezésre vonatkoztak, mint a melegek egymás közötti kommunikációjánál, ugyanúgy ötfokú skálát alkalmazva.

Mennyire tartja elfogadhatónak egy heteroszexuális személytől a következő megnevezést?
Mennyire tartja elfogadhatónak egy heteroszexuális személytől a következő megnevezést?

Itt a meleg és a homoszexuális kifejezés volt az egyértelmű befutó. A kérdőívet kitöltők jelentős része e kettőt tartja elfogadhatónak. Az előbbit az adatközlők 93%-a, míg az utóbbit 86,7% tette a skála 4 vagy 5 értékére.

A buzi esetében igencsak megoszlottak a vélemények. Habár ezt senki sem találta teljes mértékben elfogadhatónak, és a megkérdezettek egyötöde egyáltalán nem elfogadhatónak vélte (a megkérdezetteknek pedig több, mint a fele az 1-2 értékre helyezte), az adatközlők picit kevesebb, mint 50%-a elfogadhatónak (4-5 érték) ítélte.

Ennél jóval egybehangzóbb volt a köcsög és a homokos szavakról való vélekedés. A köcsög megnevezés a leginkább sértő a melegek számára – ezt 93%-uk nem tartja elfogadhatónak (60%-uk egyáltalán nem elfogadhatónak). A homokos kifejezés csak egy picivel jobb ebből a szempontból: ezt majdnem az adatközlők kétharmada (73,3%-a) nem elfogadhatónak tartotta, a maradékuk pedig a középértékhez társította.

És hogy mit tartanak alapvetően sértőnek önmagukra nézve a melegek az előbb említetteken kívül a heteroszexuálisok emberektől? Íme: buzeráns, fagott, fag.  

Összevetve tehát a kérdőív előbbi két egységének (melegek egymás közt használt és melegekre heteroszexuálisok által használt megnevezések) a következő főbb megállapításokat tehetjük. A meleg kifejezés semmiképp sem sértő, bántó egyik oldalról nézve sem. A heteroszexuálisok szájából a homoszexuális szintén elfogadott, de a melegek egymás között már nem minden esetben kedvelik és használják ezt a megnevezést. A buzi esetében viszont éppen fordítva van: a homoszexuálisok egymás között teljesen elfogadhatónak vélik, azonban nem melegektől már kevésbé. A homokos és a köcsög szavak melegekre való használata a heteroszexuálisoktól nem igazán elfogadható, mondjuk úgy, hogy kerülendő. Ellenben egyes melegek egymás között mindkettőt használják.

Miért baj ez?
Miért baj ez?
(Forrás: Wikimedia Commons / Пославский / CC BY-SA 3.0)

Végezetül jöjjön a lényeg. Több olyan kérdést is tartalmazott a kérdőív, amely arra kereste a választ, hogy valójában mennyiben számít maga a megnevezés, mintsem a stílus, vagyis ahogyan az ember a témáról beszél. A kérdőívet kitöltők mindegyike a megnyilatkozás stílusát emelte ki, illetve kétharmaduk a megnyilatkozás tartalmát. Csupán 40%-uk jelölte meg a „megnevezés, a melegekre használt kifejezés” pontot „az alábbiak közül mely tényezők a legfontosabbak, amikor valakivel a nemi identitásukról beszél?” kérdésnél. Ezen felül pedig az egyéni vélemények is rendkívül sokatmondóak a témában. Nézzünk meg néhányat:

22 éves biszexuális adatközlő:

Melegek közt, toleráns társaságban elfogadhatóak olyan kifejezések a beszélgetések során, ahol a tartalom nyilván nem a gyűlölködés tárgya. Ott megengedhetőek és számomra nem sértőek a „buzi” ill. hasonló, egyéb szituációkban amúgy sértő szavak.

23 éves meleg adatközlő:

Számomra a beszed célja és mondanivalója a fontos. Használhat trágár szavakat is, ha azzal nem célja mások degradálása és megsértése.

25 éves leszbikus adatközlő:

Úgy vélem, sokan nem is tudják a jelentését azoknak a kifejezéseknek, melyeket használnak a saját nemükhöz vonzódó egyénekre, csoportra nézve. Alapvető probléma, hogy tabuként kezeli minden heteroszexuális a témát, vagy a rosszabb esetben csak negatívum jut róla eszébe.

31 éves meleg adatközlő:

A köcsögöt és a buzit nem szeretem, mert azok a szexmániás homoszexuálisokat jelentik, és nem szeretem, ha így gondolnak csak a fajtámra és rám. Ennek megfelelő kifejezéssel a heteroszexuálisoknál főként a nőket illetik, például a ribanccal.

Hogy mi tehát a végső tanulság? Egyrészt az, hogy tulajdonképpen nem is az számít, hogy minek nevezzük homoszexuális embertársunkat, hanem hogy hogyan vélekedünk róla, illetve miként, milyen stílusban tálaljuk azt. Szép dolog a politikai korrektség, nyilván jobb az, ha az ember a buzi helyett meleget mond, de önmagában kevés. A gondolkodásunkon kell változtatni. A meleg és nem meleg (azzal együtt az összes többi hátrányos helyzetű) kategória, csoport helyett embereket látni, az értelmetlen előítéletek és általánosítások helyett a megismerésen és az egyénen gondolkodni.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 Fejes László (nyest.hu) 2015. augusztus 13. 10:19

@kisbuddha: A szerzők megírják a cikket, nem feladatuk követni a kommenteket. Ha komoly kérdés merül fel, a szerkesztőségnek érdemes írni.

2 kisbuddha 2015. augusztus 13. 09:52

@kisbuddha: Kedves István, enyi idő nem volt elég a válaszra? De azért köszönöm.

1 kisbuddha 2015. augusztus 4. 16:16

Én a címet nem értem. Egy melegtől kérdik, hogy "buzi vagy"? Nem eseik le a poén, bocs...

Információ
X