nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Szőkék a palotalakók ellen
Szőke vagy sápadt palócok?

Olvasónk szerint a palócok palotákban szolgáltak, ebből ered a nevük. A nyelvtudomány azonban nem egyszerű ötletekre épít, hanem körültekintően vizsgálja meg a szavak történetét. Szakértőnk lerántja a leplet.

Kálmán László | 2012. május 29.
|  

István, akinek legutóbb a buzi szó eredetére vonatkozó ötletéről beszéltem, a palóc szó története iránt is érdeklődik:

Több elméletet olvastam a palócok nevének eredetéről. Én másképpen gondolom: Az a vidék, ahol a palócok élnek, a rövid á-t ejtik az a, és a hosszú ó-t az á helyett. A lakosok egy része a Hatvani és Teleki (sziráki) és egyéb nógrádi családok szolgálatában éltek, és még Palotás község is létezik. Tehát ők „palotás” szolgák és jobbágyok voltak, vagyis szlovákosan palácky, ennek a tájszólási ejtése palócki, amiből szerintem a név is kialakulhatott.

Én csak egy „elméletet” (valójában: feltételezést) ismerek a palóc szó eredetéről (az elmélet szót nem ilyesmire szoktuk használni). De mielőtt elmondanám, először azt magyarázom el, hogy miért nem tetszik István feltételezése. Azért nem, mert sem hangtanilag, sem jelentéstanilag nem támasztja alá meggyőzően. Hangtanilag két nehézség is van. Az egyik, hogy a palócok nem hosszú ó”-t, hanem hosszú „a”-t (ā-t) ejtenek ott, ahol mi hosszú „á”-t. A másik, hogy nem ismerünk egyetlen más szlovák jövevényszót sem, amelyben az eredeti á hang a palócok „ā-zása” miatt ó-ként került volna át a magyarba. A szlovákból (és más szláv nyelvekből) átvett szavakban az eredeti á jellegzetesen a magyarban is á (pl. barát). Egyáltalán, azt sem tudjuk, hogy a palóc „ā-zás” mennyire régi; a palóc népnévre mindenesetre már a 13. századból vannak adatok.

A jó palócok...
A jó palócok...
(Forrás: Wikimedia Commons / Cserna Károly)

Jelentéstani szempontból nem világos, hogy a palócoknak miért lett volna több közük a palotákhoz, mint bármely más magyar népcsoportnak. Nincs a környékükön több palota, mint máshol, és a palócok között is valószínűleg ugyanolyan arányban voltak palotákban szolgálók, mint máshol. Amúgy a palóc szó első adata legalább száz évvel korábbi, mint a palota szóé, ami önmagában nem jelent ugyan sokat, de azt sejthetjük, hogy a magyarok lakta területeken a 13. században a kastélyok még sokkal inkább erődítményszerű várak, mint paloták voltak.

Palóc paloták?
Palóc paloták?
(Forrás: Wikimedia Commons / uzo19 / GNU-FDL 1.2)

A magyar nyelvtörténészek úgy tudják, hogy a palóc eredetileg gúnynév vagy legalábbis úgynevezett külső név volt, tehát olyan, amit maguk a palócok nem használtak a saját megnevezésükre. Azt is valószínűsítik, hogy a palóc eredetileg a kunok (egy török nép) neve volt. Igen gyakori, hogy egy nép nevét másokra alkalmazzák, akár lenéző szándékkal, akár csak tudatlanságból. Így változott meg a vlach szónak és rokonainak a használata is: eredetileg a keltákra használták, később kiterjesztették az újlatin nyelvet beszélőkre is – ebből a szócsaládból származik az oláh és az olasz szó is.

Hangtanilag a palóc nagyon jól magyarázható: első előfordulásaiban polouc és palouc volt az írásmódja, ez is jól mutatja, hogy egy plavec, plovec, plavci, plovci vagy polovec hangzású szláv szóból származhat. A v hang ugyanis rendszeresen kiesik a jövevényszavakban a -vc hangkapcsolatban és magánhangzók között: Rimovci Rimóc lett, Čekovce Csekóc, majd Csákóc, a pokrovec pedig pokróc. (A szó eleji mássalhangzócsoportokat pedig, mint amilyen a pl- is, pedig rendszeresen feloldották a magyarban a kölcsönzések során: román plăcintă > magyar palacsinta.)

Kun kőszobor
Kun kőszobor
(Forrás: Wikimedia Commons)

De mit jelentett ez a polovec vagy plavec szó? Maga az ószláv polov- tő ’sápadt, sárga’ jelentésű volt (távoli rokona a latin palliō ’sápad’ és az ebből képzett pallidus ’sápadt’ szónak, amelyet a franciából átvett angol pale szóból ismerhetnek a legtöbben). Adatolni lehet nagyon sok szláv nyelvből, de mint a színnevek általában, igen eltérő jelentésekkel. Csehül és szlovákul például ’szőke, fakó’ a plavý jelentése, míg horvátul a plav ’szőkét’ is meg ’kéket’ is jelent. Minket persze a szlovák jelentése érdekel.

És láss csodát, a szlovák források szerint (amelyekre a A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, a TESz. hivatkozik) szlovákul a kunok neve (vagy gúnyneve) volt a plavec, vagyis ’fakó, sárga’. Talán a bőrszínükre utalhatott, bár ez csak spekuláció, nincs rá adatunk. Az is lehet, hogy egyes kunok hajszínére utalt ez a szó, ha lehet hinni a Wikipédia kunokról szóló szócikkének, amely szerint a kunokhoz csapódtak a hajszínük miatt sárgának nevezett ujgurok is. Mindenesetre hangtanilag is, jelentéstanilag is megnyugtató megoldásnak látszik, hogy egy adatolt szlovák plavec ’kun’ szóból magyarázzuk a magyar palóc szó eredetét.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 Pierre de La Croix 2012. május 29. 11:58

Én úgy tudom, hogy a Kijevi Ruszban is polovecnek nevezték a kunokat.

Másrészt a történelemtudomány nem a kunok bőrszínéhez kötik a "sárga, fakó" elnevezést. Onnan ered. hogy a kunokat Belső-Ázsiából a kitajok a "szari" ujgurokkal együtt nyomták nyugat felé.

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/regi-belso-azsia/ch05s07.html

Szintén Vásáry írja idézett művében, hogy a különféle nomád törzseket előszeretettel illettek bizonyos színekkel (besenyők között fekete, kék, sárga, vörös vagy tarka). Ez nem jelenti azt, hogy - ez nehezen lett volna megoldható - hogy ilyen színű lovakon vonultak volna hadba. Ennek maradványa a Mongol Birodalomban is fennmaradtak (Arany Horda, Kék Horda stb.). Egyben - kínai mintára - égtáji jelölést, elhelyezkedést is jelentettek. A kunok "sárga" elnevezése abból is eredhet Európában, hogy sokáig a kipcsak törzsszövetség részei voltak, amellyel később összeolvadtak, és a törzsszövetségen belül elfoglalt helyükből eredhet az elnevezés.

2 scasc 2012. május 29. 13:29

"A v hang ugyanis rendszeresen kiesik a jövevényszavakban a -vc hangkapcsolatban és magánhangzók között:"

Ez pontosabb lenne úgy, hogy az -ov- és az -ove- válik -ó-vá, és nem hogy a -v- kiesik. Az idegen ovC a korabeli magyarban ou [ow] diftongusként lett átvéve, amiből szabályosan ó alakult.

3 fakir 2012. május 29. 21:38

Angol wiki szerint hajszínre utal:

A variety of sources from different countries (such as Germany, Hungary and the historic Rus) explain that the different names for the Cumans may all refer to the meaning 'blond', 'sallow' and 'yellow', in reference to the color of the Kumans' hair. The Ukrainian word 'Polovtsy' (Пóловці) means "blond", since the old Ukrainian word "polovo" means "straw". "Kuman" means "pale yellow" in Turkic.

4 doncsecz 2012. május 30. 08:32

Régen megesett, hogy én is spekulációkba bocsátkoztam némely név eredetét illetően, mert akkoriban a vendekről is mindenféle spekulációt találtak ki.

Amúgy egy igen érdekes dolgot tudtam meg a Rocklexikont nézve az M1-en: Koncz Zsuzsa Magyarország eddig legnagyszerűbb énekesnője maga is palóc, elmesélte, hogy kiskorában még sokáig palóc tájszólással beszélt, később tanultam meg a magyar irodalmi kiejtést.

5 Pierre de La Croix 2012. május 30. 10:39

@fakir: Kétlem, hogy a hajszínnek valóban ekkora nagy szerepe lenne az elnevezésben. Mint lejjebb hivatkoztam rá, sok más dolog kapcsán is megkaphatták ezt az elnevezést, tehát ez a magyarázat eléggé áttételes lehet csak (sárga ujgurokkal kapcsolat). Miért nevezték volna a Kijevi Rusz lakói őket "fakóknak", ha nem ríttak ki a többi sztyeppei nép közül. Számomra a "zászló" színe jóval elfogadhatóbb magyarázat.

6 tenegri 2012. május 31. 02:44

Csak az érdekesség (és nem feltétlenül a komolyan veendőség) kedvéért említsük meg azokat az elképzeléseket is, amik a polovec szót a поле 'mező' vagy a полъ (половина) 'fél, oldal' szóra vezetik vissza, vagyis a jelentése eszerint olyasmi lenne, hogy 'a mezőn/pusztán élő', illetve 'a másik oldalon (pl. folyóén) élő'. Továbbá van aki az elnevezést nem kifejezetten a kunokhoz köti, hanem egyáltalán bármilyen, a keleti szlávok szomszédságában élő nomád népre alkalmazhatónak tartja. Nekem is rémlik, mintha a besenyőkkel kapcsolatban is láttam volna vhol, de nem emlékszem a körülményekre, úgyhogy akármi is lehetett (még a múltba visszavetített elnevezés is, mint pl. Anonymusnál a honfoglalókkal jött kunok).

7 Krizsa 2012. június 12. 15:21

Gyöknyelvi rokonítás a következő szavakra: palóc, sárga, sápad, fakó, palota.

Elmélet:

1. Az alábbi példákban alkalmazni fogjuk a P/F-re vonatkozó "gyöknyelvi hangtörvényt". Megjegyzés: a "gyöknyelvi hangtörvény" kifejezést a gyöknyelvészetben nem, csak az indoeurópai nyelvészettel való összehasonlítás kedvéért alkalmazzuk. Azt jelenti, hogy a változó hangokat egyszerre használják ugyan az adott nyelvben, de közülük csak az ősibb mássalhangzó lehet szókezdő.

A gyöknyelvi hangtörvények a legősibb nyelvekben már nagyrészt "elsimultak". Tehát a mi esetünkben, pl. a magyarban, az F is lehet már kezdőhang (az első gyök hangja) – habár a P/F a magyarban sem teljesen "egyenértékű" . A relatíve fiatalabb nyelvekben azonban, pl. a héberben (bár mindkét hang megvan), az F egyáltalán nem lehet szókezdő.

2. Régi fonémák újkori betűkkel: c = ts, cs = tsz).

**********************

Nézzük a rokonítást:

A héber sufá = lesúrolt – SáPaDT

sragá = lámpás – SáRGa

pokéa = felreped, megszűnik – FaKó

poel = hat, cselekszik, osze = teszi, taasze! = csináld! – TESZ

polec (pole-tsz: pole-tesz) = betör, behatol – PaLóC, felcser, filiszteus

palit = kivetett, megmenekült, pelet = felvevő készülék (pl. rádió), paltin = PaLoTa

palit = kivetett, pilesz = egyenget – PaLaTSiNTa.

8 Krizsa 2012. június 12. 19:41

Helytelenul irtam: 2. Régi fonémák újkori betűkkel: c = ts, cs = tsz).

Helyesen: c - tsz, cs - ts.

9 szabírhun 2012. augusztus 13. 21:43

Én elfogadom a polovec származtatást mert az a kunok neve volt. A kun pedig hun és nem kipcsák! Pedig szeretik keverni, a vár-kunok, várkonyok, avarok pártus-hun és valami mongolid pl juan juan (jenő?).

Az avarok a Heftalita Birodalombóll érkeztek a zabender (szabír), kotzager és tarniach törzsek rájuk 40 évre jöttek. Utánuk elébb a dunai bolgárok (nádorok) majd a hunnugurok (hungárok)érkeztek (670) körül. A sort Árpád népe zárja, a 13. századiak nem kunok, hanem kipcsák, sárga ujgúr elemek. Mint ahogy az alán varsány sem jász (yazig).

10 Avatar 2012. augusztus 14. 14:48

@szabírhun: Milyen jó is, hogy itt vagy te aki, eldönti, hogy a kunok meddig voltak kunok. Ezek szerint a 13. században teljesen hülyék voltak a magyarok, amikor IV. László királyt Kun Lászlóként emlegették, hiszen akkor már nem voltak kunok.

És persze a Codex Cumanicus sem lehet a kun nyelv emléke, hiszen addigra már nem voltak kunok, amikor a térítők mentek megtéríteni a kunokat, akikkel ők kipcsak típusú kun nyelven beszéltek.

en.wikipedia.org/wiki/Codex_Cumanicus

www.qypchaq.unesco.kz/Docs/Codex%20Cumanicus/

11 szabírhun 2012. augusztus 14. 19:41

@Avatar:

A kun versus kipcsák. Előbbi 6.század, utóbbi 13. század.

Előbbi vár-kun (várkony) utóbbi kipcsák törzsszövetség.

Krónikáink 7 kun vezére nem más mint az avarság!

Kismókus szép még lehetsz!

12 szabírhun 2012. augusztus 14. 19:48

Ja és az 1.századi yazig (jász) sem azonos a 13. századi alán (varsány) betelepüléssel!

14 Avatar 2012. augusztus 14. 22:12

@szabírhun: Nem ártana történelmet tanulnod, Szabír helyett legyél kicsit Szabolvas.

Látom tényleg hülyének nézed a Kun László korabeli magyarságot és a Kun Kódex összeállítóit is, csak te vagy itt helikopter.

A kunok a 11. században tűntek fel a környékünkön, a magyar krónikák a megírásuk idején létező nemzetiségeket, elnevezéseket vetítették vissza pár évszázaddal. Akiket Anonymus kunnak nevez, azok valószínűleg a magyarokhoz csatlakozó kabarok, esetleg a besenyők (Tonozuba kísérete).

Anonymus azt is írja, hogy a magyarok az Etil (Volga) folyón átkelés után Suzdalnál értek Ruthénia területére, de kérdéses hogy Suzdal 895-ben létezett-e már, az meg szinte biztos, hogy a honfoglalás idején még nem volt Ruthén (azaz a kijevi Ruszhoz tartozó) terület.

Egyébként Suzdal az egykori volgai Bulgáriától nem túl messze nyugatra messze nyugatra található, arrafelé, ahol Julianus megtalálta a keleten maradt magyarokat.

15 doncsecz 2012. augusztus 14. 22:24

@Avatar: Avatar, add fel, már úgy, hogy vele vitatkozol. Te is láthatod, hogy csak fújja a magáét. Az egész nyest értelmetlen szócsatákkal van elárasztva, mert sokan még mindig szóba elegyednek szabírhunnal. Ha nem írnál neki semmit, se te, se a többi, akkor idővel ő sem fog.

17 szabírhun 2012. augusztus 15. 12:04

@Avatar:

Ostobaságod bizonygatása élményszámba megy!

Krónikáink kunjai avarok, a k és h hang vagy ch uaz. A kun tehát hun, a várkun pedig nem a kipcsák törzsszövetségé hanem a heftalitáké te díszpinty! attól még hívtuk és hívjuk a mai napig a sárgaujgúrt, kipcsakot, tokhárt stb kunnak, nagykunnak meg kiskunnak, de ők 13. századi betelepülés míg a palócoké 6. Élhettek magyarok is a kipcsák törzsszövetségben és kun-hunok is, de itt másról van szó te a fától nem látod az erdőt baba!

18 szabírhun 2012. augusztus 15. 12:08

Jelzem a szláv is hívhatta a kipcsakot akár polovecnek is, kumánnak is.

Hogy miért hívták hunnak a türköt? Amiért bizánc minket türknek, hát mert csak úgy! non turca sed Sabartoeasphali! ÉS Sabarto nem Sibertó! XD

A Nyesztor krónika pl oborokról ír az avarok kapcsán, és ugr-ról a 7. és 9é századi magyarok vetületében. Egész jó kis Krónika igen alapos, olvasd el, te kis vízperemi bernahajder! :D

Hogy miért hívták hunnak a türköt?

19 szabírhun 2012. augusztus 15. 12:16

László anyja kipcsák volt, nem várkony.

20 Sigmoid 2012. augusztus 15. 12:30

@szabírhun: Nézd, azzal semmi baj nincs, hogy itt képviseled a nézeteidet, főleg mivel elég részletesen érvelsz is mellettük. Nem vagyok képzett a történettudományban és társtudományaiban, szóval a validitásáról nem tudok semmit mondani, de alapvetően az, hogy egy nézet mellett érvelsz, vitázol, tök jó, és érdekes olvasni.

Viszont vedd már észre hogy nem állunk háborúban. Illetve hogy TE személy szerint mely nemzetekkel állsz hadban, az frankón a magánügyed, de mi errefelé rég békét kötöttünk a pánszlávokkal és együtt járjuk a Prága-Pozsony-Budapest hármast sörözni.

EU van meg minden, nyitott határ, visegrádi örök barátság, személy szerint még azt is hihetik hogy én egy elmagyarosodott szlovák vagyok, magasról leszarom. (Úgyis német vagyok BTW.)

Ők is érvelnek a nézeteik mellett mellett, te is, azzal semmi baj nincs. Argumentum ad hominem, meg kardcsörgetés és más nemzetek szidalmazása, az viszont necces.

21 NYEST SZERKESZTŐSÉG 2012. augusztus 15. 14:49

@szabírhun: Felhívjuk felhasználónk figyelmét, hogy ezen a portálon nem megszokottak a "húzzál a...", a "kismókus", az "ostoba.." stb. típusú, másokat becsmérlő kiszólások. Az sem megszokott, hogy egy felhasználó hozzászólások tömegét ontja egyetlen cikk alá - ezt mi közösségellenes magatartásnak tekintjük.

Ezúton figyelmeztetünk, hogy az ilyen magatartást nem kívánatosnak tartjuk oldalunkon: ha egy felhasználó miatt sorozatosan több reklamációt kapunk, azzal szemben a felhasználási feltételekben rögzített módon eljárunk.

Kérünk arra, tiszteld vitapartnereidet, még akkor is, ha véleményüket nem osztod.

22 szabírhun 2012. augusztus 15. 15:46

@NYEST SZERKESZTŐSÉG:

Lesd meg ki kezdte az egészet, az ÉN véleményem volt nem megszokott, és én kaptam támadásokat! Az pedig, hogy hány főtől nem jelent semmit. Én is ide tudnék csődíteni embereket, és akkor majd a docsecz lesz több helyről jelentve!

-pánszlávizmus

-magyarellenesség

Ezek megengedettek itt?

23 szabírhun 2012. augusztus 15. 15:48

@Sigmoid:

Nem tudod miről van szó , akkor miért alkotsz véleményt?

docsecz több helyen, több cikkben hangoztatja, hogy a Kárpát-Medence szláv volt, mielőtt a honalapítás történt!

Ami hazugság, mikor pedig László Gyulával érveltem, őt ledilettánsozta!

Döntsd el kivel sörözöl, a pánszlávokkal vagy a magyarokkal?

24 szabírhun 2012. augusztus 15. 15:52

@NYEST SZERKESZTŐSÉG:

Légy következetes, menj végig a cikkeken, szinte az összesnél ellenem hergeli a közvéleményt docsecz! Ennél lehetnél okosabb is!

25 Avatar 2012. augusztus 15. 18:07

@szabírhun: Értem, tehát a "kő" meg a "hő" is ugyanaz. És az is mindegy, hogy hét magyar törzs kötötte meg a vérszerződést, vagy két törzs. Taníts még!

Kár, hogy a múltba nem tudsz visszamenni, hogy elmagyarázd a kunok kortársainak, hogy ezek nem is kunok, mert az igazi kunok fél évezreddel korábban jártak itt, de őket meg senki nem hívta kunnak.

26 doncsecz 2012. augusztus 15. 18:21

Avatarnak teljesen igaza van, ezek alapján a másik teóriát felállíthatnánk, a hunok már Afrikában jelen voltak a Krisztus előtti időkben csak éppen punok néven, akik Föníciából vándoroltak hajókon oda, nyelvük rokon a héber és arab nyelvvel. A pun-kunok aztán várost alapítottak és mivel nem voltak nagy számban saját seregük nem lehetett, afrikai és ibér zsoldosok álló bérenc hadsereget tartottak fenn. Ezeket a városlakókat a rómaiak legázolták és rabságba hurcolták Itáliába ám érdekesmód a pun-kunok aztán kelet felől nomadizált népként újra felbukkannak.

27 doncsecz 2012. augusztus 15. 18:33

Sőt ha magam példáját mondhatom még: az én családnevem gyakori, ám nem valószínű, hogy közös őstől származik. Az eddigi adatok alapján én és mások úgy véljük, hogy talán Doncsnak hívták az őseinket, akik hajdan a ciszterek jobbágyai voltak. Doncs már akkoriban gyakori volt és nyilván keresztnévről van szó, ergo nem egyetlen embertől van a Doncsecz család, mivel ez a név, hogy Doncsecz azt jelenti Doncs fia.

28 Árpád fejedelem 2012. augusztus 19. 22:17
29 Árpád fejedelem 2012. augusztus 19. 22:28

@doncsecz:

A punok, trójaiak,etruszkok, hurrik azonosak.

30 Árpád fejedelem 2012. augusztus 19. 22:29

@Avatar:

A kun és hun azonos nép. Olvass régi klasszikust pl Perger Jánost.

A kő és a hő nem azonos.

31 Avatar 2012. augusztus 20. 09:25

@Árpád fejedelem: Na, megjött az újabb orákulum.

Gondolom te pedig azonos vagy a honfoglalók vezérével, amit bizonyít az is, hogy ugyanaz a neved.

32 doncsecz 2012. augusztus 20. 09:48

@Árpád fejedelem: És ezt miből állítod? A punoknak a nyelve ismert, ma élő rokonai az arab, héber, máltai és néhány kisebb arámi nyelv. A trójaiakat egy indoeurópai népcsoportnak tartják (az, hogy etruszkok volnának alig bizonyított dolog), szemben két másik indoeurópai néppel hozzák összefüggésbe a trószokat, vagy a hettiták egyik fajtájának vélik a tudósok, mivel hettitából is több volt.

33 Árpád fejedelem 2012. augusztus 20. 11:48

@doncsecz:

A punok köznépének nyelve ismert, az asszírok köznépének a nyelve ismert, igen az szemita, sőt a génjeik is. De a vezetőrétegük NEM! Ezt pedig korabeli főként görög kútfők feljegyzéseiből tudták akiknek a könyvét olvastam, ezek betiltott könyvek, de 18 000ft ért hozzájuthatsz. Sok ilyen van, német nyelven is. Van info a vendekről is, ami téged biztosan érdekelne, de most nem tudom hirtelen melyik könyvben és melyik szerzőtől. Van egy amerikai magyar milliomos ismerősöm, neki rengeteg ilyen korabeli kútfők infóira írt könyve van. Van amire csak ez a bizonyíték, hogy pl Zakariás, Priszkosz vagy xy ezt mondta.

34 Árpád fejedelem 2012. augusztus 20. 11:55

@Árpád fejedelem:

A magyarokat hét nemzetségből eredeztetik: jász, vál, kun, palócz, lófejű vagy székely, magyar és úz. De pl. a filiszteusok, panjonok, kimmerek is mint magyar nép szerepelnek. Illetve ezen hét nemzetségből. De van olyan német könyv 1705-ös ami szerint a legrégebbi európai sírok magyarok. Vagy ,hogy a punok (etruszkok) is magyarok. Azt hiszem ebben van szó a vendekről. ha gondolod linkelem a videót amiben a srác bemutatja a könyvét, és kérdezd meg tőle ami érdekel.

www.youtube.com/watch?v=qKWzzEr9KmU

35 Diczkó 2013. május 24. 10:02

Régen a jászokat és a palócokat filiszteusként említették.

A PALÓC és a FILISZTEUS név ugyanaz. (lásd még: PALESZET, a PELAZG talán latinos)

Ki tévedett? Van-e részletesebb magyarázat? Kész vagyok elfogadni a filiszteus név szláv eredetét is, ha bebizonyítják.

36 Fejes László (nyest.hu) 2013. május 24. 11:35

@Diczkó: Készek vagyunk elfogadni, hogy a palc és a filiszteus ugyanaz, ha bizonyítod. A filiszteus névről egyébként: www.nyest.hu/hirek/palesztinok

37 Diczkó 2013. május 24. 18:44

@Fejes László (nyest.hu):

Köszönöm!

Nem fogjátok elhinni.

38 mondoga 2019. október 16. 16:33

@szabírhun: Jé, alighanem megvan, ki vezette a helyes útra a Türk Tanács díszvendégét! :D :D :D

Információ
X