nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
magnitudo
Nagyságrendileg elfogadható

Ezúttal egy olyan kérdésnek igyekszünk utánajárni, mely teljesen érdektelen abból a szempontból, ami miatt olvasónkat érdekli. Mégis érdekes kérdésről van szó. Hogy mennyire? Hát, úgy nagyságrendileg...

Fejes László | 2014. október 21.
|  

Gábor nevű olvasónk a Facebookon kérdezi:

Csak engem zavar, hogy a „nagyságrendileg” a magát műveltnek gondoló köznyelvben is a „hozzávetőlegesen” szinonímája lett? Én úgy tanultam, hogy egy nagyságrend az tízszeres különbség, tehát ha valami nagyságrendileg egyezik, az ezen a tízszeres tartományon belül értendő. Például a belinkelt cikkben a „2013 év elején nagyságrendileg 350 ezer olyan kivándorolt magyar élt a világban” mondat számomra zavaró, mert jóval pontosabb értékmeghatározást tartalmaz, mint ami a szó jelentéséből következne. Vagy úgy értették, hogy 35 000 és 3 500 000 ember között lehet az országból kivándoroltak száma, de ez nem valószínű. Jogos az észrevételem, vagy a nagyságrendileg kifejezés előbb létezett, mint a matematikai nagyságrend fogalma?

Mielőtt válaszolnánk olvasónk kérdésére, tisztázzunk egy elméleti kérdést. Olvasónk utolsó mondata két lehetőséget állít szembe:

  1. Jogos az észrevétele, azaz a nagyságrendileg használata ’hozzávetőlegesen’ jelentésben hibás;
  2. a nagyságrendileg (ebben a jelentésben?) hamarabb létezett, mint a matematikai szakkifejezés.

Nem nehéz észrevennünk, hogy a két lehetőség egyáltalán nem zárja ki egymást. Csak azért, mert a király szó eredetileg ’uralkodó’ jelentésű, nem állíthatjuk, hogy a ’kitűnő, remek’ jelentésben való használata hibás. A szavak jelentésének megváltozása a nyelv lehető legtermészetesebb folyamata, az pedig, hogy mi a helyes, csak attól függ, hogy hogyan használják a szót az adott közösségben. Ha valahogy használják, akkor az úgy helyes, függetlenül attól, hogy korábban használták-e úgy.

Sajnos azt nem tudjuk megmondani, hogy a nagyságrend(ileg) pontosan mikor és milyen jelentésben jelent meg a magyarban. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára nem tartalmazza, és bár nyelvújítási szónak sejthetnénk, nincs benne a Szily Kálmán által szerkesztett A magyar nyelvújítás szótára című kötetben sem.

A magyar nyelvtörténeti korpuszban a nagyságrend és származékai meglepően későn, 1930-ban bukkannak fel, csillagászati szakkifejezésként.

A csillagok fényességének jelölése úgynevezett nagyságrenddel, magnitudóval szokott történni. Még az ókorban hat nagyságrendbe sorozták a szabadszemmel látható csillagokat. A körülbelül húsz legfényesebbet elsőrendűnek vették, a még épen látható leghalványabbakat hatodrendűeknek.

Különböző nagyságrendek
Különböző nagyságrendek
(Forrás: Wikimedia Commons / NASA’s Goddard Space Flight Center)

Az első olyan találat, melyben nem csillagászati szakkifejezésként szerepel, 1959-ből származik:

A legkorszerűbb technológiai eljárások a tömegtermelésben, a nagysorozatú gyártásnál fejlődnek ki és - bár költséges gépi berendezést igényelnek - rendkívüli mértékben fokozzák a termelés gazdaságosságát. Magyarország saját szükségletei azonban sok esetben nem olyan nagyságrendűek, hogy érdemes volna a legfejlettebb technológiára berendezkedni.

Ebben az esetben a nagyságrendű egyszerűen azt jelenti, hogy ’mértékű, méretű’ – számszerűsíteni aligha lehet. Hasonló jelentésben fordul elő egy másik szövegben is, szintén 1959-ből:

A jelenség magyarázatát a franciaországi társadalmi szituáció adja, amely rendkívüli módon megnehezíti a szociális problémák teljes mélységének és fejlődési tendenciáinak feltárását s csaknem szükségszerűvé teszi azt, hogy a társadalmi nagyságrendű változások, mozgások ábrázolása helyett a művészek belső, pszichológiai változásra orientálódjanak, s ezekből próbálják kibontani, kiéreztetni a külső változás szükségességét.

Ebben a jelentésben még költeményben is előfordul (1957 és 1967 között):

a szoba négy sarkából fújt a szél, mint négy égtájról, forgó négyfelől ég-nagyságrendű ventillátorok

Az első olyan találat, mely a Gábor által megadott, ’a tízes számrendszer bizonyos helyi értéke’ jelentésben szerepel, csupán 1969-ben jelenik meg:

A közepes távcső ára millió forintokban fejezhető ki, de a legnagyobb működő távcsövek már a milliárdos nagyságrendbe esnek.

Természetesen ezek csak egyetlen korpusz adatai, de ezek mégis azt sugallják, hogy a nagyságrend ebben a jelentésben csak a csillagászati és a ’méret, mérték’ jelentéshez képest csak később jelent meg, de legalábbis később került be a köznyelvbe. (Lehet, hogy csak azért nincs rá példa, mert szűk szakmai körökben használt szó volt, vagy a korpusz kevésbé merít olyan szakszövegekből, melyekben megjelent.) Mindenesetre úgy tűnik, hogy a magyar nyelvű szövegekben nagy hagyománya van az olvasónk meghatározásától eltérő jelentésben való használatának is.

A földrengések nagyságrendje különböző tényezők (anyagi kár, halálos áldozatok, a hatás ideje, Richter-skála) szerint
A földrengések nagyságrendje különböző tényezők (anyagi kár, halálos áldozatok, a hatás ideje, Richter-skála) szerint
(Forrás: Wikimedia Commons / Webber)

Ezt erősíti meg a Magyar értelmező kéziszótár is, mely a ’számnak erősen kikerekített, rendsz[erint] a 10 v[ala]mely hatványával megadott megközelítő mértéke’ jelentés mellett megadja azt a sajtónyelvre jellemző jelentést, hogy ’jelenségeknek, dolgoknak nagyságuk szerinti mértéke, osztálya’. (És ezek mellett azt is, hogy ’v[ala]mely csillag fényességének bizonyos skála szerinti mértéke’.)

Mivel a tízes (vagy más) számrendszerben való elhelyezés eleve egy hozzávetőleges értékmegadás, könnyen elképzelhető, hogy ez a jelentés tágult az általánosabb ’hozzávetőlegesen’ jelentéssé. De mivel a csillagászati szakterminus is egyfajta hozzávetőleges besorolást jelent, az is lehet, hogy az általánosabb jelentés ebből fejlődött. Figyelembe kell venni azt is, hogy a nagyságrend a latin magnitudo magyarítása, és ez (vagy angol folytatója, a magnitude) eredetileg egyszerűen ’nagyság, méret, mérték’ jelentésű, a különböző tudományágakban pedig többféle hozzávetőleges értéket jelölhet.

Olvasónk első kérdésére, miszerint csak őt zavarja-e a nagyságrendileg nem szigorúan matematikai értelemben vett használata, közvélemény-kutatási adatok híján nem tudunk válaszolni. Mivel azonban a nyelvhasználók szívesen zavartatják magukat mások nyelvhasználatától, feltételezhetően nincs egyedül. Pedig nem olyan nagyságrendű kérdésről van szó, ami miatt érdemes lenne izgatnunk magunkat.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 mederi 2014. október 23. 20:30

@szigetva:

Nem azt írtam, hogy "elfogadható", hanem "már elfogadottá vált"..-)

Olyan értelemben írtam, hogy ami tájnyelvből került be a köznyelvbe, arról már érdemes szót ejteni köznyelvi vonatkozásban, egyébként nem, mert nem tartozik abba a témakörbe.

2 szigetva 2014. október 22. 11:49

@mederi: „Szerintem a szűkebb közösségekben elterjedt kifejezések csak akkor érdemelnek szót, ha már széles körben is elfogadottá váltak, vagyis "köznyelvűvé"..-)” Ez azért értelmetlen, hiszen ha „széles körben is elfogadottá váltak“, akkor nem „szükebb közösségekben elterjedt kifejezések”. Olyan amit mondasz, mintha azt mondanád, egy fekete bőrű ember csak akkor elfogadható, ha fehér bőrű.

1 mederi 2014. október 22. 11:41

Szerintem a szűkebb közösségekben elterjedt kifejezések csak akkor érdemelnek szót, ha már széles körben is elfogadottá váltak, vagyis "köznyelvűvé"..-)

-A szóbanforgó mondat szerintem is helytelen, mivel ahogyan a kérdező is írta, ha közel pontos egy számadat, magától értetődően nagyságrendileg is az. Minek hangsúlyozta volna ki a kérdéses mondat írója..

Ha nem tartja pontosnak a számadatot (valószínűleg ezt szerette volna közölni), akkor a mondat helyesen:

/"2013 év elején hozzávetőleg (=körülbelül) 350 ezer olyan kivándorolt magyar élt a világban, (aki).." lenne, vagy ha nem akart volna pontos adatot közölni, és egészen más értelemben akarta volna megjeleníteni a helyzetet:

/"2013 év elején nagyságrendileg annyi kivándorolt magyar élt a világban, mint.." ..:)

Információ
X