nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Mije áll feljebb?

Miért van az, hogy a szólásgyűjtemények nem is foglalkoznak egy-egy szólás eredetével? Talán nem ismerik a választ? Vagy éppen kézenfekvőnek gondolják? Házi szakértőnk találgatásokba fog...

Kálmán László | 2016. január 5.
|  

Néha, ha csődöt mondok egy-egy kifejezés eredetének felderítésekor, szívesen hirdetnék pályázatot az olvasók között: ki tud a leghihetőbb, adatokkal is alátámasztható, valószínűsíthető magyarázattal előállni? Csak persze nagyon nehéz lenne ítélkezni, mert hacsak valaki nem bukkan igazi forrásra, a spekulációk között nehéz sorrendet felállítani. Malvin nevű olvasónk kérdése is ilyen, legszívesebben az olvasókhoz fordulnék, hogy szerintük mi a helyes válasz.

Mi lehet a „még neki áll följebb” szólás-fordulat eredete? Mije áll följebb neki?

Megnéztem régi szólásgyűjteményeket, de mindenütt csak a szólás értelmét magyarázták – ’annak ellenére, hogy ő követett el hibát, pimaszságból mégis visszabeszél, ő maga lép fel támadóan’, ilyesféle magyarázatokat találtam. De az eredetéről – semmit.

Érdekes, hogy a szólásjegyzékek azt sem írják, hogy „eredete ismeretlen”: valahogy úgy érzik, hogy ezen nincs is mit magyarázni. Vajon miért? Lehet, hogy teljesen rossz úton járok, de én úgy érzem, hogy bár én sem találtam olyan régi szöveget, amikor a feljebb áll neki kifejezést „a szó szoros értelmében” használták, a hozzá kapcsolódó asszociációk jól összeférnek a szólásbeli értelmezésével.

Mije áll feljebb?
Forrás: Wikimedia Commons / Benh LIEU SONG / CC BY-SA 2.0

Ez azért lehet, hogy a támadó szándéknak, vagy legalábbis a magabiztosságnak, a másikkal való bátor szembehelyezkedésnek – már az állatvilágban is – velejárója a felegyenesedés, a testünk kihúzása, kiegyenesítése. Nézzük meg bármelyik állatot, amint egy másikkal azt közli, hogy kész megvívni vele, vagy legalábbis elég magabiztosnak érzi magát a szembehelyezkedéshez: az ilyen állatok mindig nyújtott lábbal, felemelt fejjel és farokkal állnak. Akár innen is származhat a kép.

Mije áll feljebb?
Forrás: Wikimedia Commons / Brocken Inaglory GNU-FDL 1.2

Ha az emberi viselkedés külső velejárói között keressük a szólás eredetét (bár persze lehet, hogy ez is tévút), akkor is vonatkozhat a testtartásra, bár persze az emberi testtartásban ennyire feltűnő jeleket nem találunk. Viszont az ember használ eszközöket, és azokkal ki tudja emelni azt, amit az állatok a testtartásukkal. Például el tudom képzelni, hogy a hiányzó alany valami fegyver (például dárda vagy kard), aminek a leeresztése a békés szándék jele, ha pedig feljebb tartjuk, az a harcrakészségé.

Mije áll feljebb?
Forrás: Wikimedia Commons / Mike Baird / CC BY 2.0

Végül, ha az áll szó számos korábbi használatát végigtekintjük, van még egy közöttük egy, aminek esetleg köze lehet a szólás eredetéhez: az állnak volt egy olyan értelmezése is, hogy ’<valamennyibe> kerül’. Ebben az esetben a neki áll feljebb kifejezésnek lehetett olyan értelmezése, hogy ’(alkudozásnál) azt állítja, hogy többe kerül/van neki’.

Mije áll feljebb?
Forrás: Wikimedia Commons / Michael Palmer / CC BY-SA 4.0

De ezt az eredeztetést csak a rend kedvéért írtam ide, hogy példát mutassak arra, mennyiféle spekuláció lehetséges, ha az ember szabadon engedi a fantáziáját.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
6 Kiss Gábor, Tinta Könyvkiadó, tulajdonos, igazgató 2016. január 6. 13:21

Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások eredete - Frazeológiai etimológiai szótár (TINTA Könyvkiadó, 2015.) a következőt tartalmazza a Még neki áll feljebb! szólásmondásról:

Még neki áll feljebb! (szólásmondás)

Jelentése: felháborodás kifejezése indokolatlan szemrehányás, sértettség miatt: még ő méltatlankodik, ő hibáztat mást, holott ő a hibás.

Számos olyan szólás él nyelvünkben, amely az orr állására utalva fejezi ki azt, hogy valakinek valami tetszik-e vagy sem (pl. elfintorítja/fintorgatja az orrát). Aki megsértődik valamiért, arra azt szoktuk mondani, hogy felhúzza az orrát, aki pedig másokat lenéző módon viselkedik, így jellemezzük: fenn vagy magasan hordja az orrát. E szólások együttesen magyarázzák a Még neki áll feljebb mondásunkat. Ha a felháborodott, sértődött ember magatartását a felhúzza az orrát szólással lehet jellemezni, akkor arra a másik emberre, aki hibás létére még jobban haragszik, vagy még nagyobb sértődöttséget, fölényeskedést mutat másoknál, azt mondhatjuk, hogy még neki áll feljebb [az orra], azaz ő húzza feljebb az orrát. Nem tűnik valószínű eredetmagyarázatnak A farkas és a bárány című phaedrusi mesére való utalás, amely így magyarázza a szólás eredetét: ‘úgy tesz, mint az a farkas, amelyik feljebb állt a patak mellett, mégis a nála lentebb álló bárányt vádolta a víz felzavarásával’.

5 shanditiredum 2016. január 5. 22:03

ez most nagyon ül. végre valami ami észreveszi a magyar nyelv képi fogalmazását.

.

fölébe kerekedik ::: alul marad, meghunyászkodik, visszaszorul

fölény ::: lebőgés

.

de: felad

.

felvágós, fölényes, fennhéjázó

gőgös mint a gogas

4 Sultanus Constantinus 2016. január 5. 12:10

@lcsaszar: Nekem is pontosan ez jutott eszembe, pedig még nem láttam a kommentedet. Szerintem ez a legvalószínűbb magyarázat.

3 nadivereb 2016. január 5. 11:11

Szerintem is az lehet mögötte, hogy az illető hibázott, de nem képes meghunyászkodni (amihez kapcsolódik egy olyan kép, hogy összehúzza magát, lehajtja a fejét), hanem továbbra is támadólag lép fel.

2 mederi 2016. január 5. 11:03

Szerintem talán ha közel azonos értelmű mondásokat mondunk, közelebb vihet a megoldáshoz..

Nincs igaza, és:

-"még ő támad nekem ököllel"

-"még ő emeli fel a hangját"

-"még ő akar beperelni engem"

-"mégis van képe a szemembe mondani hazugságait"

És így tovább..

Szerintem is az ököl (fizikai erő), az erős hang, a fenyegetőzés, a nyilvánvaló hazugság erősítgetése, és minden más, amiket a cikk felsorol, belefér a "még neki áll feljebb" szólás jelentéstartamába..

-Talán mondhatjuk, hogy ez a szólás "kategória" jelentőségű, ezért nincs egy, kizárólagos jelentése. :)

1 lcsaszar 2016. január 5. 10:24

Nem lehet összefüggésben a "fennhordja az orrát" kifejezéssel? Még neki áll feljebb (az orra) - még ő viselkedik gőgösen, fennhéjázón, pedig éppen hogy nincs igaza.

Információ
X