nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Mi van a Dnyeszteren túl?

Sokak szerint a Krím után a Dnyeszteren Túli vagy Menti Köztársaság következik. De hogyan nevezzük e wannabe államocskát röviden, de helyesen?

Fejes László | 2014. április 2.
|  

A Moldáviából kiválni kívánó szakadár Dnyeszteren Túli Köztársaság rövidebb megnevezésével többféle alakban találkozhatunk a magyar neten: Transzdnyisztria, Transznyisztria, Transznisztria, Transzdnyesztria, de előfordul a Transzdnisztria is. A magyar Wikipédia ezek közül csak a Transznisztria változatot említi. Mi az alábbiakban azt tekintjük át, melyik változat mennyire indokolt.

Mint arra a hosszabb magyar elnevezés is utal, a terület a nevét a Dnyeszter folyóról kapta. A trans- latin előtag valamin túli területet jelöl (vö. Transsylvania ’Erdély, Erdőelve, az erdőn túli terület’, Transdanubia ’Dunántúl’ stb.), a -(d)n(y)isztr- a folyó nevére utal, az -ia pedig a jól ismert terület- és országnévképző. A változatosságot tehát a folyóra utaló elem alakjában figyelhetjük meg.

A változatosság fő oka pedig az, hogy különböző nyelveken más és más a folyó neve. Ukránul Дністер [dnyiszter], oroszul [dnyesztr], románul pedig Nistru [nisztru]. Láthatjuk tehát, hogy a dny-es változatok az ukrán és orosz, az n-es változatok a román folyónévre vezethetőek vissza; az i magánhangzós változatok pedig az ukrán és a román, az e-s változat a folyó orosz (illetve magyar) nevére vezethető vissza. Ilyen alapon a -dni-s változatot alaptalannak mondhatnánk, hiszen egyik nyelvben sem fordul elő ez a kombináció. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy latinosításról van szó, és mivel a klasszikus latinban nincs [ny], ez n-re cserélhető.

 

A folyó latin neve Tyras, tehát egyik névváltozat sem tisztán latin. A folyó latin neve viszont szerepel Dnyeszterentúlia fővárosának, Tiraszpolnak a nevében.

A mesterséges latinosításra utal az is, hogy a Transzdnyisztria és hasonló alakok aligha kerülhettek a magyarba az oroszból vagy az ukránból, ott ugyanis igen ritkán használatosak, akkor is inkább idegen terminusként említik őket. A terület neve oroszul Приднестровия [pridnyesztrovija], Приднестровья [pridnyesztrovja], Приднестровие [pridnyesztrovije] vagy Приднестровье [pridnyesztrovje], ukránul Придністров'я [pridnyisztrovja] vagy Наддністрянщина [naddnyisztrjanscsina]. A при- előtag ’-nÁl, mentén’ jelentésű, ebbőlszármazik az ország másik teljesebb neve, a Dnyeszter Menti Köztársaság. A над- előtag ’-On’ jelentésű, ennek alapján Dnyeszteren Levő, vagy inkább egyszerűen Dnyeszteri Köztársaságról beszélhetnénk. Egyébként Dnyeszteri Köztársaságnak fordítható a román Republica Moldovenească Nistreană [republika moldovenyaszkö nisztrjanö] (cirill moldáv helyesírással Република Молдовеняскэ Нистрянэ) elnevezés is.

Dnyesztermentia térképe
Dnyesztermentia térképe
(Forrás: Wikimedia Commons / Aotearoa / GNU-FDL 1.2)

Mindezek alapján a Transznyisztria forma kevéssé tűnik indokoltnak: úgy tűnik, ebben a d nélküli forma a románból, az ny viszont az orosz és ukrán formákból származik. Az ny-es formák viszont a fent elmondottak alapján eleve furcsák egy latinos(nak szánt) szóban – már ha egyáltalán szempont olyankor, amikor ennyire állatin esetekről van szó. Viszont a  Transzdnyesztria változat mellett szól az, hogy magyar szemmel ez a leginkább átlátható, ez áll legközelebb a folyó magyar nevéhez – míg a Transznisztria már felismerhetetlenül távol áll.

Akkor melyik alakot használjuk? Azt, amelyik nekünk személy szerint a leginkább tetszik. És ha más szívéhez egy másik alak áll a legközelebb, azt se bánjuk: inkább örvendezzünk nyelvünk végtelen gazdagságának.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
7 LvT 2014. április 3. 21:01

Ilyen alapon Zala megyéről sem beszélhetnénk, hiszen annak jelenlegi keleti határai sem azonosak a korábbival [1].

A világháborús Transnistria nyugati része azonos a mai értelemben vett Transnisztriával: mindkettőnek a Dnyeszter a határa [2].

.

[1] hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Zala_1950.PNG

[2] en.wikipedia.org/wiki/File:Transnistria_WW2.svg

6 bloggerman77 2014. április 3. 17:57

"Transznyisztria" egy román tartomány neve volt, ami a mai Dnyeszterentúli Köztársaságtól is keletebbre terült el. A németek adták a románoknak Dél-Ukrajna területéből kihasítva, Észak-Erdély elvesztésének kompenzálásaként.

Tehát a Transzn(y)isztria elnevezés a Dnyeszterentúli Köztársaságra félrevezető értelmezést ad.

5 LvT 2014. április 2. 18:40

@LvT: Bocsánat a többszörös gépelési zavarért: *Coorigentum> Corrigendum

4 LvT 2014. április 2. 18:40

@LvT: Coorigentum – *<Danatrus> helyett <Danastus>

3 LvT 2014. április 2. 18:38

>> míg a Transznisztria már felismerhetetlenül távol áll. <<

Bár tényleg mindenki használja úgy, hogy neki tetszik, szerintem nem érdemes túletimologizálni a dolgot. Akár felismerhető [1], akár nem, én maradnék a <Transnistria>-nál. Ezt a világ, és mi is a román rövid megnevezésből vettük át: <Transnistria> [2], vagy ha jobban tetszik, a „moldáv”-ból: <Транснистрия> [3].

NB. A román (moldáv) nézőpont tetszik ki a <Trans-> előtagból, hiszen nekik esik a terület a „túloldalra”.

.

>> A folyó latin neve Tyras <<

Érdemes tisztázni szerintem, hogy ez a korai latin neve, és voltaképpen görög. Később, amikor a rómaiak már „saját” jogon is eljutottak arrafelé, a <Danatrus>, <Danastris> (és hasonló) nevet használják [4].

.

Nudniq-nak is igaza van annyiban, hogy a magyarban még a XIX. sz.-ban is ingadozott a <Neszter> és a <Dneszter>. Pl. Hunfalvynál: „De más népek is mutatkoznak, jelesen a Bastarnák és Peuke-k a Tisza forrásaitul a Tyras (Danastris, Neszter) folyóig, a kik éjszak felől szorítják a géta-dákokat”.

.

[1] A felismerhetetlenségét szerintem egyébkén kompenzálja, hogy a többi javaslattal szemben kimondható. Ha már felismerhetőt akarunk, akkor a <Dnyeszterentúl> alkalmasabb lenne a <Dunántúl> mintájára, mint új állatin szót alkotni.

[2] ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Transnistria

[3] mo.wikipedia.org/wiki/Categorie:Транснистрия

[4] www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/orblatd.html#Danastris www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0062:id=d

2 nudniq 2014. április 2. 16:20

@nudniq: javítás: NyeszterFehérvárnak

1 nudniq 2014. április 2. 16:19

A folyó nevét láttam már magyarul "Nyeszternek" is írva. A torkolatánál lévő várost pedig Nyesztervehérvárnak (románul Cetatea Albă, ukránul Білгород-Дністровський, oroszul Белгород-Днестровский).

Ez alapján "Nyeszterentúl" (Moszkvából/Kijevből nézve "Nyesztermente") is lehetne az országocska neve.

A Moldvai Köztársaságnak is rengeteg nevét láttam már magyarul leírva. A Moldávia az az orosz-ukrán név átvétele, a Moldova meg a román névé. De azt hiszem, magyarul Modvának is nyugodtan lehetne hívni, ugyanúgy, mint azt a romániai régiót, ahol a csángók laknak (a Prut innenső oldalán): azt magyarul Moldvának nevezzük, de oroszul-ukránul azt is Moldáviának, románul pedig Moldovának hívják.

Információ
X