nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ki volt Tábitha?

Olvasónk azt kérdezte, kiről vagy miről nevezték el a Tábitha házat. Igyekeztünk utánajárni a kérdésnek...

nyest.hu | 2014. február 17.
|  

Imre küldte nekünk a következő kérdést:

Olvastam az index.hu remek cikkét a törökbálinti gyermekhospiceházról. Az intézmény neve Tábitha ház. A kérdésem az, hogy mit jelenthet a Tábitha.

A kérdésre tényleg nehéz egy Google-keresés segítségével választ adni. Így mi abból indultunk ki, hogy az írásmód alapján a Tábitha görög szó lehet. A keresgélés során azonban kiderült, hogy ebben tévedtünk. Nem véletlen tehát, hogy online elérhető görög szótárakban hiába kerestük. Ezért végső kétségbeesésünkben a Biblia szövegét vettük elő, mert gyanús volt számunkra, hogy a Tábitha egy név.

Valóban rábukkantunk az Újszövetségben: az Apostolok cselekedeteiben szerepel egy Tábitha (Tabita) nevű tanítvány, aki igen példásan élt, majd meghalt, Péter pedig föltámasztotta. A Károli-féle fordításban szerepel a Tábitha írásmód, egy újabb kiadásban a Tabita alakot találjuk:

Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban. Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték őt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holt testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. És az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen. És tudtára lőn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban. És lőn, hogy ő több napig marada Joppéban egy Simon nevű tímárnál.

(Károli Biblia, ApCsel 9,36–43)

Gazella
Gazella
(Forrás: Wikimedia Commons / SuperJew / CC BY-SA 3.0)

A Biblia szövegében olvasható, hogy a Tábitha név ’zergé’- jelent. A modernebb fordításban pedig a gazella szó szerepel a zerge helyett. Ezt az információt az angol Wikipédia is megerősíti, amelyből még azt is megtudhatjuk, hogy egy ’gazella’ jelentésű arámi szóból származik a női név. Tehát e szerint a Tábitha arámi eredetű, nem görög! A görög szó a Biblia-fordításokban is szereplő: Dorkás vagy Dorkász (δορκάς), ami a Wictionary tanúsága szerint valóban ’gazellát, antilopot’ jelent.

Hogy a gyermekhospice-intézmény elnevezésekor a bibliai történet lebegett-e az alapítók szeme előtt, nem tudjuk biztosan, de a fentiek alapján valószínűsíthetjük.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X