nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ne mátékodjatok!

Egy valamikor vámszedő nyomába eredve eljutunk Etiópiába és a moszkvai olimpiára, de a Dunántúlon is kalandozunk. Megtudhatunk egyet s mást a szövőszékek rejtélyes alkatrészeiről és a búzavetés fortélyairól is. S jönnek medvék, minden mennyiségben!

Wenszky Nóra | 2015. szeptember 21.
|  

A csillagászati ősz első heteiben vetik hagyományosan az őszi gabonaféléket. Ezeket a heteket a legfontosabb akkoriban ünnepelt szentekről el is nevezték. Így sorakoznak a búzahetek: mátéhét, mihályhét, ferenchét, gálhét. A mátéhét kezdetén kiderítjük, mi köze az evangelistának a bolondozáshoz, a szövőszékekhez és a medvékhez.

Vámszedőből apostol

Ismerkedjünk meg először a mátéhét védőszentjével! Szent Máté a Biblia szerint egyike volt Jézus apostolainak. Hagyományosan őt tartják az első evangélium szerzőjének. Ezt a feltételezést történeti adatokkal nem sikerült alátámasztani. Valószínűbb, hogy a Máté által összegyűjtött és sorba rendezett történeteket mások jegyezték le.

Máté eredetileg vámszedő volt Kafarnaum városában, a Galileai-tó partján. Jézus felszólította, hogy kövesse őt, és a vámszedő engedelmeskedett. Egyike lett Jézus legfontosabb tanítványainak. Jézus kereszthalála és mennybemenetele után a legendák szerint Máté Etiópiába tette át székhelyét, ahol a királyi kincstárnok támogatását élvezte. Az országban akkor vált ünnepelt emberré, amikor a király halott fiát Isten segítségével feltámasztotta. Haláláról több legenda is született: egyesek szerint imádkozás közben hátulról bosszúból leszúrták, egy másik történet szerint máglyán égették el, de olyan változat is ismert, ami szerint békességben hunyt el az evangelista.

A nagy pillanat: Máté meghallja Jézus hangját
A nagy pillanat: Máté meghallja Jézus hangját
(Forrás: Wikimedia Commons / Andrey Mironov / CC BY-SA 4 0)

Isten ajándéka

Az evangéliumból ismert, és hazánkban népszerű Máté név héber eredetű, a Mattitjahu ’Isten ajéndéka’ név becéző formájából, a Mathaiból alakult ki. Ugyancsak a Mattitjahu névből keletkezett egy másik apostol, Mátyás neve is. A Mátyás a héber név latin formájából, a Matthiasból származik. A két név közös tőről fakadását már régóta számon tartják. Ilosvai Selymes Péter így írt a két apostolról a 16. században:

Tudjátok Máté s Mátyás mind egyet jegyeznek,

Úristentől ajándékoztatnak, jegyeztetnek,
Mint szent Máté, hagyj békét már az sok hamis vámnak,
Mint szent Mátyás, hamar engedj az szent hivatalnak.

(Szilágyi: Sokféle neveknek magyarázatja, 67. o.)

A Mátyás név gyakorisága nagyon hasonló módon változott, mint a Mátéé, de a Mátyás név sokkal kevésbé népszerű rövidebb társánál. 2005-ben a Mátyás csupán az 53. legnépszerűbb név volt: ekkor a Máté a dobogó második fokán állt.

A Máté név népszerűsége nagyban változott az évek során. A 16–17. században egyike volt a leggyakoribb neveknek, ám később hatalmasat veszített népszerűségéből. 1967-ben csupán 21 kisfiút neveztek el Máténak. Az 1980-as években azonban megfordult ez a tendencia, és 2005-re a Máté a második leggyakrabban választott fiúnévvé vált: ekkor 1663-an kapták ezt a nevet.

Máté írja az evangéliumot
Máté írja az evangéliumot
(Forrás: Wikimedia Commons / Karel van der Pluym / PD)

Egészen hétköznapi

A Máté név népszerűségét, ismertségét az is jelzi, hogy több jelentésben köznevesült is. A Nyugat-Dunántúlon a szövőszék egyik alkatrészét, a fogaskerék rögzítésére szolgáló kis pöcköt nevezték el máténak vagy mátéfának. A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz.) szerint a különböző szerszámok, alkatrészek gyakran kaptak személynevet egyes nyelvjárásokban. A szövőszék egyik kampóját helyenként például margitnak hívják, míg egy takácsszerszám a jancsi névre hallgat.

Az Új magyar tájszótár két hasonló növényt is ismer mátévirág néven. Az egyik az erdei mályva (Malva sylvestris), a a másik pedig a papsajtmályva vagy egyszerűen papsajt (Malva neglecta). Ez utóbbi növény levele, hajtásai és termései is ehetők. Sajtízű magját régebben a gyerekek nagy kedvvel eszegették az árokparton. Azt nem sikerült kiderítenünk, miért pont Mátéról nevezték el.

Papsajt
Papsajt
(Forrás: Wikimedia Commons / follavoine.net / GNU-FDL 1 2)

A Matej a magyar Mátyás név szlovák megfelelője. Az orosz Миша [misa] pedig a Михаил [mihail] ’Mihály’ név becéző alakja.

Nem csak tárgy és növény, hanem állat is lehet máté. Székelyföldön a medvét hívják máténak a TESz. szerint. A szótár magyarázatképpen a mackó címszóhoz irányít bennünket. Itt megtudhatjuk, hogy a medvéket a szlovákban keresztelték el mackónak: a Macko ugyanis a Matej [matyej] név becéző formája. Azt pedig ha máshonnan nem, az 1980-as moszkvai olimpia kapcsán tudjuk, hogy az oroszok Misának hívják a medvét. Úgy tűnik, a székelyeket pedig az evangelista neve ihlette meg a medve elkeresztelésére.

Azt sajnos nem tudjuk, hogy egyes helyeken miért mondják azt a bolondozó emberre, hogy mátékodik, azaz ’mátéként viselkedik, máté szerepében működik’. Itt ugyanazt a képzőt találjuk, mint a sarlatánkodik, doktorkodik szavakban. Talán itt a máté szó ’medve, mackó’ jelentéséről lenne szó? Talán a bolondozás a medve mozgásának utánzására utal? Vagy volt egy Máté nevű vicces ember a faluban? A szakirodalomban a mátékodik szó eredetére nem bukkantunk nyomára, így csak feltételezésekkel élhetünk.

Mátékodó máté
Mátékodó máté
(Forrás: Wikimedia Commons / Hillebrand, Steve / PD)

Szent Máté napján azonban ne mátékodjunk, inkább a jövő évi termésre gondoljunk. Hogyan kell eljárnunk a néphagyomány szerint, ha búzavetésre adjuk ma a fejünket? Először is a vetés férfimunka, hagyományosan nők nem vettek részt ebben a munkában. A gazdának a gabona megszentelése után tiszta ruhát kell ölteni, majd az abroszba kötött vetőmaggal egyetlen szó nélkül kimenni a jól előkészített szántóföldre. Itt már meg szabad szólalni, de káromkodni a vetés egész ideje alatt tilos. Ha minden magot elvetett, az abroszt magasra dobta, hogy nagyra nőjön a gabona! Persze ehhez némi esőre is szükség lesz...

Források

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára

Új magyar tájszótár

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája

Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázatja

Takács Judit: Az igeképzés egy sajátos esete: keresztnévből alkotott igék

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X