nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Oly nehéz a választás
Ingyenes angolszótárak a neten

Hazánkban néhány évtizede még szerencsésnek érezhette magát az a nyelvtanuló, akinek valahogy sikerült egy egynyelvű szótárra szert tennie. Manapság a könyvesboltok polcain számos szótár sorakozik: különböző értelmező szótárak állnak az egynyelvű szakszótárak mellett. Az elektronikus szótárak piacán is nagy előrelépés történt – ma már ingyen kereshetők a legnevesebb szótárak is. Most három online használható angol egynyelvű szótárt mutatunk be.

Wenszky Nóra | 2012. június 19.
|  

A Collins, az Oxford és a Merriam-Webster (továbbiakban Webster) szótárak a korábban csak papíron elérhető, nagy szakértelemmel összeállított értelmező szótárak internetes változatai. Mivel ezek a szótárak igen jó minőségűek, vizsgálatukban elsősorban nem hibákra vadászunk. Inkább megnézzük, miben különböznek a szótárak. Ehhez egy kísérleti állatot hívunk segítségül – a nyúlhoz kapcsolódó három szót keresünk ki.

A kísérleti nyúl
A kísérleti nyúl
(Forrás: Wikimedia Commons / ConitaMuñozBianchi / CC BY-SA 3.0)

Egyik szavunk maga a rabbit [rebit] ’(üregi) nyúl’, mely egy gyakran használt főnév. A másik a sokkal kevésbé ismert és ritkán használt szaknyelvi myxomatosis [mikszömötózisz] ’myxomatosis – egy nyúlbetegség’ szó. Harmadrészt pedig a gyakori és sok jelentéssel bíró jump [dzsámp] ’ugrik’ igét járjuk körül. Nyissuk meg a szótárak oldalát és lássunk munkához!

A keresőfelület hasonló a szótárakban: egy ablakba kell beírni a keresett kifejezést. Az első két-három karakter leütése után a szótárak felkínálják az így kezdődő címszavak listáját, melyből egy kattintással ki lehet választani a keresett tételt. A címszó után mindhárom szótárban szerepel a szó kiejtése is valamiféle átírással, de kiejtési jelekkel leírt szóra nem lehet keresni. Általában a szó etimológiájáról is olvasható egy-egy rövid fejtegetés. A szócikkek szerkezete is hasonló – mindenütt találunk szófaji megjelöléseket és némi nyelvtani információt. A jelentéseken belül legtöbbször további aljelentéseket különböztetnek meg. Mindhárom szótár megad olyan kifejezéseket, melyben a címszó szerepel és egyes esetekben példamondatokkal is megvilágítják a szó használatát. A szinonimákat, hasonló szavakat is mindhárom szótár kilistázza, csakúgy, mint az ábécérendben a címszó előtt és mögött álló elemeket. Ezek a szótárak anyanyelvi beszélőknek készültek, tehát nyelvezetük nem a legegyszerűbb, ám már középfokú tudással haszonnal forgathatók. Most pedig lássuk a különbségeket!

Míg a Collins szótár brit gyökerekkel rendelkezik, a Webster az amerikaiak hagyományos szótára. Az Oxford szótár különlegessége abban rejlik, hogy használható amerikai és világangol változatban is. Sajnos, egy szócikk két változatát egy puszta kattintással nem lehet megnézni vagy egymás mellé tenni – ez a beállítás csak a kezdőlapon választható. A két verzió között a fenti kis mintán végzett vizsgálat során a következő különbségeket vettük észre.

  1. a világangolban brit kiejtés nagyrészt IPA jelekkel, az amerikaiban az ott honos kiejtés az amerikai átírási szisztémával;
  2. a világangol verzióban szerepelnek az amerikai jelentések is (North American ’észak-amerikai’ címkével), viszont az amerikai változatból hiányoznak a csak a brit nyelvterületen használt jelentések;
  3. az amerikai verzióban kevesebb példa van.

Kiejtés

A három vizsgált szótár által használt átírási rendszer különbözik. A Collins az IPA jeleit használja, míg a Webster az amerikai hagyományban használt egyik átírási szisztémát használja. Az Oxford szótár attól függően, hogy a ’világangol’ (World English) vagy az amerikai (US English) régió van-e beállítva a kezdőlapon, más-más kiejtési jeleket használ. A világangol verzióban általában az IPA jeleit használják, bár a nyílt e jelölésére az /æ/ helyett egy másik IPA-jelet, az /a/-t alkalmazzák: ez ugyanz, mint az amerikai átírási rendszerek legtöbbjében ugyanerre a hangra használt jel. Az Oxford amerikai változatban a Webster által is alkalmazott átírási rendszert használják. Míg a Collins-ban és a Websterben egy kattintással meghallgatható a címszó kiejtése, az Oxfordnak csak a fizetős változatában van erre lehetőség. A Webster a kiejtést szótagokra bontva adja meg, az Oxfordban pedig egy kapcsoló segítségével állítható, hogy szótagolja-e a szó hagyományos, írott formáját a program. Ez utóbbi megoldás szimpatikusabb, hisz szótagolásra legtöbbször az írott forma elválasztásánál van szükség.

 

rabbit

myxomatosis

jump

Collins

ˈræbɪt

ˌmɪksəməˈtəʊsɪs

dʒʌmp

Oxford (világangol)

ˈrabit

ˌmɪksəməˈtəʊsɪs

dʒʌmp

Oxford (amerikai)

ˈrabit

mikˌsōməˈtōsəs

jəmp

Webster

ˈra-bət

mik-ˌsō-mə-ˈtō-səs

ˈjəmp

A szócikkek

A három keresett szó közül értelemszerűen a legszűkebb jelentésűnek, a myxomatosis betegségnévnek a legegyszerűbb a szócikke mindegyik szótárban – csupán egy tételből áll. Míg ennél a szónál a Collins három újságcikkből vett példamondatot is hoz a használatra, a másik két szótár nem ad példákat. Ehhez a szóhoz csupán a Websterben találunk etimológiai adatokat. Ebben a lexikonszerű szótárban a legbővebb a betegség jellemzése: például itt a tüneteken kívül a kór terjesztőiről is olvashatunk.

A rabbit ’nyúl; nyúlra vadászik’ szó szócikke már mindhárom szótárban aljelentésekre tagolódik. Külön szerepelnek a főnévi és igei jelentések. Abban már jelentős különbségek mutatkoznak, hogy az egyes jelentéseket hány aljelentésre bontják a szótárak és hogyan. A Collins-ban általában nem képeznek az egyes jelentésekből nagyobb jelentéscsoportokat, míg az Oxford inkább csoportosít. Az Oxfordban például a ’nyúl szőrméje’ jelentés a ’nyúl (állat)’ aljelentéseként szerepel, a másik két szótár ezt viszont külön jelentésként kezeli.

Ott fut a nyúl...
Ott fut a nyúl...
(Forrás: Wikimedia Commons / Juanpase / CC BY-SA 3.0)

A megadott jelentések köre főként attól függ, hogy brit vagy amerikai-e maga a szótár. A ’futóverseny első köreiben elöl futó sportoló’, Amerikában előforduló jelentés a brit Collins-ban nem szerepel, bár másutt gyakran megadnak amerikai jelentéseket is. A brit angolban használt ’újonc sportoló’ jelentés viszont a Websterből és az Oxford amerikai verziójából hiányzik. Némileg meglepő, hogy a ’nyúlhús’, általánosan használt jelentést csak az Oxford ismerteti. A kutyák versenyeztetése során egyes helyeken használt nyúl alakú figurát is rabbitnek hívják a Webster szerint – ez a jelentés másutt nem jelenik meg.

Az alábbi táblázatban azt láthatjuk, hogy az adott címszóra az egyes szótárak hány jelentéscsoportban hány jelentést különböztettek meg. Ha egy aljelentésen belül még további jelentésárnyalatokat is elkülönítettek, akkor ezeket a jelentésárnyalatokat számoltuk külön jelentésnek. Példának azokat a szószerkezeteket vagy mondatokat számoltuk, melyek egy adott jelentés illusztrálására szerepelnek, általában tipográfiailag is elkülönítve. A kifejezés oszlopban az adott címszóval alkotott idiómák száma látható. A képzés oszlop azt mutatja, hány olyan szót sorol fel a szótár, mely a címszóból képezhető – például a rabbit esetében az  y melléknévképzővel létrehozott rabbity ’nyúlszerű, félénk’ szót adják meg általában.

rabbit

főnév

 

ige

 

példa

kifejezés

képzés

 

csoport

jelentés

csoport

jelentés

Collins

3

3

2

2

5

Oxford (világangol)

2

7

2

2

9

2

1

Oxford (amerikai)

1

5

2

2

4

2

1

Webster

4

7

1

1

1

2

A legtöbb példát az Oxford világangol verziója adja, és ebben valamint a Websterben található a legtöbbféle aljelentés. A Websterből viszont hiányoznak a példák és a rabbit szóval alkotott kifejezések. A Collins adja a legkevesebb jelentést, viszont ebben a példaanyag valódi újságokból származik és a példák forrását is megadják. Az Oxford- és a Webster-szótárból kiderül, hogy a címszóból milyen szó képezhető – ez a Collins-ból ennél a szónál hiányzik.

Ami a jump ’ugrik, ugrás’ igét illeti, az Oxford és a Webster külön kezeli a tárgyas és tárgyatlan jelentéseket. A Collins-ban viszont feltehetőleg gyakorisági sorrendben szerepelnek a jelentések, egyesével megjelölve, hogy tárgyas vagy tárgyatlan igéről van-e szó. A Collins és a Webster a jelentések között is sok példát ad, de a szócikk végén egész példamondatok is szerepelnek (az alábbi táblázatban ezek számát a + jel után látjuk).

A jump szónál a következő phrasal verbnek nevezett kifejezéseket találjuk az Oxford szótárban: jump at ’kapva kap vmin’, jump off ’megindul (katonai offenzíva)’, jump on ’megtámadni, kritizálni’, jump out ’nagy hatással van vkire (pl. látvány)’.

Míg a Collins a phrasal verbnek, azaz az egy elöljáróval komplex kifejezést alkotó igéknek nevezett konstrukciókat külön szócikként kezeli, az Oxford ezeket a jump szócikk végén listázza (lásd a képzés oszlopban a + jel után), a Webster pedig nem adja meg őket. A jump szóra a Webster adja meg a legtöbbféle jelentést és példát, bár a Collins a jelentések számában, az Oxford pedig a példák számában van szorosan a sarkában. A címszóval alkotott kifejezések számát illetően pedig az Oxford vezet.

jump

ige

 

főnév

 

példa

kifejezés

képzés

 

csoport

jelentés

csoport

jelentés

     

Collins

27

27

14

15

13+5

7+4

2

Oxford (világangol)

4

18

3

9

28

21

1+4

Oxford (amerikai)

3

19

2

10

16

21

1+4

Webster

10

33

5

17

17+12

5

Amint látjuk, a három szótár ezen az apró mintán legalábbis fej-fej mellett halad. Ami az egyik címszónál az egyikben hiányzik, a másiknál pont abban van meg. Nyelvezetük is hasonló nehézségű. Középfokú tudással már jól el lehet velük boldogulni – bármelyik is szimpatikus az embernek.

Finomságok

Lássuk, milyen extra szolgáltatásokat nyújt a fenti három szótár. Az amerikai Websterben a gyakoribb szavaknál link vezet a tanulók számára készült Learner’s Dictionary és a gyerekek számára létrehozott Student Dictionary oldalára. Ez utóbbi nyelvezete sokkal bonyolultabb, mint a tanulók szótáráé. Így az angolt alacsonyabb szinten beszélőknek elsősorban a Learner’s Dictionaryt ajánljuk, ahol számos példát és esetenként képet is találunk. A Webster szótár használata során elég sokszor hirdetések akasztják meg az ember munkáját. Korábban többen is tapasztaltuk, hogy bizonyos számú keresés után az oldal nem működik tovább, csak egy regisztrációs linket ad ki. Ez a leállás a jelen cikk írása során nem fordult elő, a honlapon a korlátozott felhasználásra való utalást nem találtunk. Elképzelhető, hogy már korlátlan ideig ingyenesen használható a szótár.

Könnyített verzió – Webster
Könnyített verzió – Webster

Az Oxford szótárban a nehéz szavaknál helyesírási tanácsokat is olvashatunk, és a helyesírási szempontból bonyolult tételeknél a ragozott szóalakokat is felsorolja a szótár.

Extrák a rabbit címszónál a Collinsban
Extrák a rabbit címszónál a Collinsban

Azoknak, akiket érdekel, hogy más nyelveken hogy hangzik egy szó, a brit Collins szótár ajánlható. Az angol egynyelvű szótár alatt ugyanis egy 24 nyelvű szótár bújik meg. A szócikkek nagy részénél 24 nyelven megtaláljuk a címszó fordítását, melyet egy kattintással meg is hallgathatunk. Magyar megfelelők sajnos nincsenek. A Collinsban a szó gyakoriságáról is bőséges információ áll rendelkezésre – nem csupán a mai angolban, hanem akár 500 évre visszamenően. Arról sajnos nem ír az oldal, hogy milyen számítások alapján készítik a szó használati gyakoriságát bemutató grafikonokat. Ez a három szótár közül az egyetlen, melyben az angol–magyar szótárak által használt IPA átírással található meg a szavak kiejtése. Azokban a magyar iskolákban, ahol angolórán tanítanak átírást, általában szintén az IPA jeleit oktatják.

Ha valakinek a fentiek alapján egyik szótár sem nyerte el a tetszését, ne csüggedjen. Cikkünk következő részében három másik angol egynyelvű szótárat vizsgálunk – hátha azok között azok is találnak kedvükre valót, akik most még elégedetlenek.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 Sultanus Constantinus 2012. június 19. 11:11

@Fejes László (nyest.hu): :) Na hát épp ide akartam kilyukadni, hogy azért mégsem olyan nagy az a választék – az angolon kívül.

2 Fejes László (nyest.hu) 2012. június 19. 10:54

@Földönkívüli: Igyekszünk, de sajnos az a tapasztalatunk, hogy nem igazán léteznek, legalábbis színvonalasak...

1 Sultanus Constantinus 2012. június 19. 10:37

Jó lenne, ha más nyelvű szótárakról is lennének ehhez hasonló cikkek – pl. olasz, francia, spanyol –, hogy legalább tudni lehessen, hogy léteznek.

Információ
X