nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
csak az oroszul beszélő ukrán a jó ukrán
Fekete és fehér nyelvek

A megszállt ország futballistáit arra kényszerítik, hogy álljanak ki egy mérkőzésre megszálló hadsereg csapatával. Fenyegetések ellenére megnyerik a mérkőzést, mire a teljes csapatot kivégzik. Felkavaró történet, ugye? Szerencsére nem igaz. De hogy kapcsolódik mindez a nyelvhez?

nyest.hu | 2012. május 14.
|  

Nemsokára itt az Európa Bajnokság, melyet Ukrajna és Lengyelország közösen rendez. Ukrajnában az ünnepélyes eseményre filmet is készítettek, ez szintén nemzetközi munka gyümölcse, ám ez alkalommal nem a lengyelekkel, hanem az oroszokkal működtek együtt. A film az ukrán sporttörténet eseményeit örökíti meg, az ideológiai szószt viszont Oroszországból importálták hozzá.

Fekete és fehér nyelvek
Forrás: A Wang folyó versei

1942. augusztus 9-én a Dinamo Kijev játékosai FC Start néven a német megszálló hadsereg csapatával, a Flakelffel játszottak mérkőzést. Miután az ukránok megnyerték a mérkőzést, az egész csapatot kivégezték. A mindenféle egyéb szörnyűséggel kiegészített történetről olvasóink bővebben tájékozódhatnak A Wang folyó versei című blog idevágó bejegyzéséből.

Számunkra a legizgalmasabb jelenség az, hogy a filmben a németekkel kollaboráló ukránok ukránul, míg az ellenálló ukránok oroszul beszélnek. Leegyszerűsítve mondhatjuk úgy is, hogy csak a rossz ukránok beszélnek ukránul, a jó ukránok oroszul beszélnek.

Természetesen nem tagadhatjuk, hogy a nyelv és a politikai preferencia között lehet összefüggés. Ha egy ukrán jól beszél oroszul, és emellett politikailag is oroszbarát, nyilván szívesebben fog oroszul megszólalni, mint az, aki politikailag távolabb áll az oroszoktól. Az is lehet, hogy egy harmadik tényező játszik közre, például rokonai, barátai, munkatársai között van sok orosz, ezért beszél többet oroszul, és ezért tud jobban azonosulni az orosz politikai orientációval. Működhet a dolog fordítva is: valaki kevésbé tud oroszul, ezért az orosz nyelvű környezetben kevésbé szívesen szólal meg oroszul (vagy egyenesen másodrendűnek, kirekesztettnek érzi magát), és politikailag is kevésbé szimpatizál az oroszokkal.

Szoros összefüggést feltételezni azonban nem lehet. A nyelvválasztást és a politikai véleményt sok tényező befolyásolhatja. Felesleges a részletekbe belemenni: elég annyi, hogy egy nemzetállamban sem ért egyet minden állampolgár a kormány (vagy más hatalom) politikájával, sőt, minden további nélkül gondolhatjuk, hogy egy államközi vitában egy másik államnak van igaza – még akkor is, ha egynyelvűek vagyunk. Ukrajnában Sztálin idejében nem kellett ahhoz nacionalistának vagy oroszellenesnek lenni, hogy valaki felszabadulásként élje meg a német megszállást. Ugyanakkor a politikai szembenállás sem jár a másik nyelvének vagy kultúrájának elutasításával: a posztszovjet államok lakói közül sokan kívánták a függetlenséget, illetve az orosz érdekszférából való kiszabadulást úgy, hogy közben szerették az orosz nyelvet és rajongtak az orosz kultúráért.

A film nagyon veszélyes dolgot sugall: szerinte a politikai vélemény és a nyelv szorosan összefügg, sőt, össze is kell függenie. Mi több, az adott kontextusban egyenesen azt sugallja, hogy aki ukránul beszél, az nácibarát. Ez pedig nehezen értelmezhető másképp, mint az ukrán nyelv elelni nyílt támadásként.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
6 scasc 2012. május 16. 01:01

@Fejes László (nyest.hu): Nem minden példa, ami sántít...

5 Fejes László (nyest.hu) 2012. május 15. 09:43

@scasc: Csakhogy egy film sosem egyszerűen a valóság ábrázolása. Olyan ez, mintha egy amerikai filmben néger bűnözők zaklatnák a rendes fehér embereket. Nyilván óriási felháborodást váltana ki, miközben senki nem tagadná sem azt, hogy vannak néger bűnözők, sem azt, hogy vannak rendes fehér emberek, sem azt, hogy előfordul, hogy az előbbiek az utóbbiak kárára követnek el bűncselekményeket. Ugye érthető, hogy mi ezzel a probléma?

4 scasc 2012. május 15. 00:29

@Fejes László (nyest.hu): "De egyébként a nemzetiség sem determinálja a politikai hozzáállást," — Persze, hogy nem, de korreláció visszatekintvén, megfigyelhető lehet. Ha ez adott, a film nem feltétlenül csúsztat, hanem egy legitim narrációs eszközt használ. Erről szólt a hsz.-em.

3 Fejes László (nyest.hu) 2012. május 14. 16:15

@Roland2: Köszönjük. (Egyébként szvsz az éhínség akkor is népirtás volt, és Ukrajnában elsősorban ukrán áldozatai voltak, tehát tök mindegy, hogy milyen ideológiai alapjai voltak: nyilván ezért volt erős az ellenérzés Sztálinnal szemben.)

@scasc: Ez a kérdés nem ilyen egyszerű. Mint azt korábban megírtuk (www.nyest.hu/hirek/ukrajna-nyelvek-veszelyben) , Ukrajnában magas azok száma, akik ukránnak, de orosz anyanyelvűnek tartják magukat. De egyébként a nemzetiség sem determinálja a politikai hozzáállást, az oroszok közül is voltak, akik a németek oldalára álltak, mint ahogy pl. magyarok is harcoltak a szovjet hadseregben a hivatalos magyar hadsereg ellen stb. stb.

2 Roland2 2012. május 14. 15:45

"Ukrajnában Sztálin idejében nem kellett ahhoz nacionalistának vagy oroszellenesnek lenni, hogy valaki felszabadulásként élje meg az orosz megszállást." Ezt javítani kéne.

@scasc: "még nem felejtették el Sztálin ukránok ellen elkövetett népirtását, a nagy éhhalált)."

"Az azonban továbbra is konfliktusforrás,hogy míg ukrán részről igazoltnak tartják,hogy a sztálini vezetés magatartása tudatosan az ukrán parasztság kiéheztetésére irányult - vagyis szerintük Moszkva elnyomó magatartását jól látható "etnikai szempont" irányította - , addig ezt orosz részről határozottan cáfolják.És nemcsak azon az alapon,hogy mind ezidáig nem került elő egyetlen olyan dokumentum,feljegyzés,avagy bármiféle közvetlen bizonyíték,mely alátámasztaná Sztálin és környezetének efféle szándékát,de azon az alapon is,hogy az áldozatok etnikai összetételének az arányai sem igazolják mindezt.Az éhínség sújtotta területek vizsgálatából ugyanis egyértelműen kiderül, hogy az érintett ukrajnai és oroszországi régiók népességcsökkenésének aránya nem tér el érdemben egymástól ,merthogy e csökkenés itt is,ott is 30 % körüli,amely magában foglalja a népesség természetes fogyását is.Ez alól csak a kazahsztáni területek jelentenek kivételt,ott az éhen haltak aránya még ennél is magasabb.Végül az orosz történészek mindenekelőtt arra hivatkoznak,hogy a sztálini politika nem etnikai , hanem osztályalapon választotta meg ellenfeleit.Nem az ukránság volt tehát az ellenfél,hanem a kulák , és a kulákká minősített szerednyak,vagyis középparaszt.

Ugyanakkor azt az orosz kutatók sem vitatják,hogy a kialakult helyzetért - emberek millióinak éhhaláláért -mindenekelőtt Sztálint és környezetét terheli a felelősség.Elsősorban azért,mert nem mérték fel a kollektivizálás várható következményeit, továbbá mert az előre elhatározott tervüket kíméletlenül és erőszakosan hajtották végre , és mert miután késedelmesen tudomást szereztek a kialakult helyzetről ,nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a katasztrófa méretei csökkenjenek. ( ..... ) Orosz részről a genocidiumra való tudatos törekvést - egyebek mellett - azért sem látják bizonyítottnak ,mert ha megkésve is,de a kialakult katasztrófa egy pontján a sztálini vezetés "észhez tért" és megpróbálta menteni a még menthetőt,amikor is Ukrajnába jelentős gabonaszállítmányokat irányított és a rendelkezésre álló mezőgazdasági gépek - traktorok,kombájnok - nagy részét ugyancsak ukrán területekre csoportosította át. Kondrasin adatai szerint 1933-ban Ukrajna több mint hétszer annyi étkezési gabonát kapott,mint amennyit egy évvel korábban,miközben az éhínség sújtotta oroszországi régiók csak másfélszer többet."

( História 2011 / 8. szám 13.old. )

Tehát valószínűleg az éhínséget nem etnikai okokból gerjesztették,hanem a rossz gazdasági és politikai lépések vezettek oda.Az éhínség a kazahok között is kb. 1,5 - 2 millió áldozatot szedett.

Mindazonáltal a sztálini rendszer nemcsak osztályalapon,de etnikai alapon is kegyetlenkedett,pl. egész népcsoportokat telepítettek ide-oda,továbbá Sztálin és a kommunista vezetés is eléggé zsidóellenes volt ( www.hetek.hu/hatter/200008/sztalin_es_az_x_nap )

1 scasc 2012. május 14. 13:58

"Számunkra a legizgalmasabb jelenség az, hogy a filmben a németekkel kollaboráló ukránok ukránul, míg az ellenálló ukránok oroszul beszélnek. Leegyszerűsítve mondhatjuk úgy is, hogy csak a rossz ukránok beszélnek ukránul, a jó ukránok oroszul beszélnek."

Szerintem inkább másról van itt szó. Akit te ukránnak hívsz, az valójában 'az Ukrán SZSZK polgára'. Ha fordítva, úgy nézzük, hogy feltételezzük: a filmben oroszul megszólalók orosz anyanyelvűek, és feltehetőleg ezért orosz (vs. ukrán) identitásúak, egyből nyilvánvalóvá válik, hogy miért az oroszok oldalán állnak, ahogy tény is, hogy az Ukrán SZSZK nyugati (=etnikailag ukrán) vidékein máshogy fogadták a németeket, mint keleten. (Nyilván mert első körben, míg rá nem döbbentek, hogy mi is történik, felszabadítókat láttak benne: még nem felejtették el Sztálin ukránok ellen elkövetett népirtását, a nagy éhhalált).

Szóval szerintem itt olyasmit értelmeztek bele ("csak a rossz ukránok beszélnek ukránul, a jó ukránok oroszul beszélnek."), ami talán nincs is ott.

Információ
X