nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
your guyses mother-in-laws
Csípd fenéken!

Hova tegyük a toldalékot? Tegyünk-e egyáltalán a szó végére toldalékot? Toldalék-e minden, ami annak látszik? Keressük a válaszokat.

Szigetvári Péter | 2014. december 3.
|  

Tovább folytatjuk az ismeretlen szerző kipécézte hibák listájának vizsgálatát. Legutóbb láttuk, hogy korántsem minden hiba, ami annak látszik. Ezúttal azt fogjuk észrevenni, hogy története szerint korántsem minden toldalék, ami annak látszik. Viszont, ha a nyelvben most valami valaminek látszik, akkor az is.

A lista
A lista
(Forrás: Facebook / Grammarly)

01. Nip it in the butt vs. Nip it in the bud

A nip it in the bud szó szerinti jelentése ’rügyként lecsípi’. Magyarul ezt úgy mondjuk: csírájában elfojtja. A bud [bad] ’rügy’ és a butt [bat] ’popó’ (a buttocks ’fenék’ rövidített változata) között viszont csak egészen kicsi a különbség, ezért eredetileg talán viccelődve valaki elkezdte az utóbbi használni a kifejezésben. A jelentése így: ’fenéken csíp’.

Ide tessék csípni!
Ide tessék csípni!
(Forrás: Wikimedia Commons / www.lukeford.net / CC BY-SA 2.5)

Az ilyen ferdítéseknek nagy hagyományuk van. Minél hasonlóbb egy-egy szólás új változata az eredetihez úgy, hogy közben a jelentése radikálisan megváltozik, annál értékesebb. Ezeket legtöbbször nem is tévedésből, hanem viccből használják az emberek. Magyar példák (Besenyő Pista bácsitól): kukából nem lesz szalonna, evés közben jön meg a szomszéd.

25. Brother in laws vs. Brothers in law

Az angol főnevek többes számát jellemzően egy, a főnév végéhez illesztett [z], [sz] vagy [iz] jelzi: dog [dog] ’kutya’ : dogs [dogz] ’kutyák’, cat [ket] ’macska’ : cats [ketsz] ’macskák’, finch [fincs] ’pinty’ : finches [fincsiz] ’pintyek’. Egy főnévi csoport többes számát jellemzően a fejéhez illesztett toldalék jelzi: the black dog ’a fekete kutya’ : the black dogs ’tsz.’, the dog I like ’a kutya, amit szeretek’ : the dogs I like ’tsz.’.

Díszes pinty
Díszes pinty
(Forrás: Wikimedia Commons / Cephas / CC BY-SA 3.0)

Az összetett szavaknak a végére kerül a többes toldalék, mivel a jelentése szerint az a feje: a doghouse ’kutyaház’ egyfajta ház, a house dog ’házi kutya’ pedig egy fajta kutya. Ritka az angolban az olyan szerkezet, amelyik összetett szónak néz ki, de mégis az első tagja a feje. Ilyen például az attorney general ’főügyész’, aminek francia mintára a végén van a jelzője (general ’általános’), a feje viszont az attorney ’ügyész’. Ilyenkor a puristák szerint a „helyes” többes szám ez volna: attorneys general. Viszont ez ellenkezik a nyelv „szellemével” – ma úgy mondanánk, kevés mintát találunk ilyen szerkezetre, tehát nem támogatja az analógia – ezért sokan így mondják: attorney generals ’főügyészek’. (A francia megoldás, hogy tudniillik mindkét szó végén legyen többes toldalék – attorneys generals, mint procureurs généraux – természetesen szóba sem jöhet, az annyira ellenkezik az angol mintákkal.)

Azokat az embereket, akikkel az ember a házassága révén kerül rokonságba, angolul in-law-nak, ’törvényben (szerzett)’-nek nevezik. Így az anyós mother-in-law (mother ’anya’), a sógor pedig brother-in-law (brother ’fiútestvér’). Az angol nyelv „szellemével” megegyezően az ilyen szavaknak is a végére kerül gyakran a többes toldalék: brother-in-laws ’sógorok’, bár a puristák itt is sokszor a szokatlan brothers-in-law alak mellett törnek lándzsát.

Más a helyzet a brother-in-arms ’(fegyver)társ’ esetében, hiszen itt az arms ’fegyverek’ már többes számú, ahhoz bajosabb volna még egy többes toldalékot illeszteni. Itt tehát marad a Mark Knopfler által híressé tett brothers-in-arms.

14. What’s your guyses opinion? vs. What’s your opinion, guys?

Az előzőhöz hasonló helyzettel állunk itt is szemben. Amit mondani szeretnénk az ennyi: ’Mi a ti véleményetek?’ Ennek legegyszerűbb módja ez: What’s your opinion? Csakhogy – amint már láthattuk – ma az angolban nem feltétlenül különül el a ’te’ és a ’ti’, alapesetben mindkettő you. A What’s your opinion? jelentheti azt is, ’mi a véleményed?’ és azt is, ’mi a véleményetek?’ Ha valamiért fontos, hogy az utóbbit akarjuk kérdezni, nem az előbbit, akkor a you helyett használhatjuk például a you guys-t (szó szerint ’ti fickók’). Ráadásul itt ezt birtokosként akarjuk használni, arra viszont nincs bevett alak.

Los Angeles egyik kerületét Van Nuys [ven nájz]-nak hívják, ennek a birtokos alakja [ven nájziz].

A you guys [jú gájz]-hoz hasonló hangalakú főnév kevés van. Az ilyenek mintájára a birtokos alakja [jú gájziz] volna. Érdekes, hogy a guys [gájz] ’fickók’ többes számú főnév birtokosa szintén [gájz] (leírva guys’), de itt mintha ezt figyelmen kívül hagynák a beszélők, a you guyst egységes, nem többes számú alaknak tekintve. De közben mégsem, hiszen a younak itt a birtokos alakját használják: your guyses.

You-guys vidék pirossal
You-guys vidék pirossal
(Forrás: Dialect Survey Maps)

De persze úgy is lehet fogalmazni, hogy what’s your opinion, guys? ’mi a véleményetek, skacok?’ A nyelv már csak ilyen változatos dolog.

09. He did good vs. He did well

Melléknévnek (latinosan adjectivumnak) hívjuk azokat a szavakat, amelyek egy főnevet módosítanak, jellemzően mellette is állnak (pl. fiú). Határozószó (latinosan adverbium) pedig az, ami egy ige (verbum) – vagy melléknév – módosítója (pl. jól fut, nagyon magas).

Az angolban ez a két kategória nem különül el olyan élesen, mint a magyarban. Sok esetben két alakot találunk, például nice run ’szép futás’, de run nicely ’szépen fut’. Azonban még a legóvatosabb beszélők sem tudnak mindig külön alakot használni, pl. fast car ’gyors autó’ és run fast ’gyorsan fut’.

Sok beszélő szinte mindig ugyanazt az alakot használja itt is, ott is, tehát nekik a ’szépen fut’ run nice, ’lassan olvas’ pedig read slow (nem read slowly). A good ’jó’ szót melléknévként mindenki használja. Talán azért ezt a legfeltűnőbb határozószóként használni (he did good ’jól csinálta (a dolgát)’), mert ez az alakja más beszélőknél szuppletív – well ’jól’ –, azaz a hangalakjának nincs köze a goodéhoz, nem is hasonlít rá. Viszont ennek ellenére sokan használják a goodot határozószóként is, a well helyett, különben nem került volna bele ebbe a listába.

19. Conversating vs. Conversing

Utolsó esetünk egy igen elterjedt jelenséget példáz, magyarul elvonásnak, angolul backformationnek nevezik. Mivel van separation ’elválasztás’ és mellette separate ’elválaszt’, meg validation ’hitelesítés’ és validate ’hitelesít’, adódik a következtetés, hogy a conversation ’beszélgetés’ mellett van conversate ’beszélget’ is. A szó úgy jött létre, hogy több beszélő így gondolkodott és létrehozta. Más beszélők – például a lista létrehozója is – ismerik a converse igét is, ezért nincs indíttatásuk, hogy a conversationből létrehozzák a conversate-et.

Ábrázat
Ábrázat
(Forrás: Wikimedia Commons)

Ez nagyon gyakori útja új szavak létrejöttének. Például a magyar valamely környező szláv nyelvből átvette az ábráz szót (szlovák obraz ’kép’, szlovén obraz ’arckép’, vö. ábrázat). De mivel sok magyar ige végződik [z]-re (formáz, kontráz, példáz) valaki egyszer csak elvonta az igeképzőnek tűnő [z]-t, és ezzel létrehozta az ábra főnevet.

Sokan ma meglepve tapasztalják, hogy egyesek ilyeneket mondanak: feltúrta a vakondok a répát. Másoknál ugyanis vagy a feltúrták a vakondok, vagy a feltúrta a vakond szerkezet a bevett. Itt is elvonásról van szó: a korábbi vakondok tő többes számúnak tűnt, ha pedig ez többes számú, akkor egyes számban vakondnak kell lennie.

Vakond(ok)
Vakond(ok)
(Forrás: Wikimedia Commons / Dieder Plu / CC BY-SA 3.0)

Az angolok is így jártak: átvették a francia cherise ’cseresznye’ szót. De mivel a cseresznyével nem egyesével szoktunk találkozni, és történetesen pont [z]-re végződött, ezt is többes számúnak kezdték érezni. Ezért ma a cseresznye angolul csak cherry, a cherries-t kizárólag többes számban használjuk.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X