nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Aktuálpolitikai dal
Bőrönd, pályaudvar, Oroszország

Egy dal oroszul mondja el, mit gondolnak az ukránok a jelenlegi politikai helyzetről. Kiderül, tulajdonképpen mi bajuk az oroszokkal. De vajon kik az emlegetett finnugorok?

Fejes László | 2014. szeptember 7.
|  

Valószínűleg inkább szerencsére, mint sajnos, Magyarországon ritkán találkozhatunk aktuálpolitikai dalokkal. (Persze ha nagyon akarnánk, tudnánk példát mondani.) Éppen ezért érdekes lehet, milyen dalokban üzennek egymásnak mások – akár a határon át is.

Az alábbiakban egy ukrán dalt mutatunk be, melyben az oroszoknak üzennek. Az üzenet célba jutását segíti, hogy az ukránok általában tudnak oroszul (azok is, akik nem orosz anyanyelvűek). Az pedig, hogy nincsenek is különösebb fenntartásaik azzal szemben, hogy oroszul daloljanak, azt is mutatja, hogy a konfliktus alapvetően nem nyelvi jellegű, még ha vannak is, akik ilyennek próbálják beállítani.

Если ты православный; Ha pravoszláv vagy;
считаешь, что Запад хочет сгноить Россию; Ha úgy, gondolod, hogy a Nyugat fel akarja szabdalni Oroszországot
Сталина на вас нет и КрымНаш; Ha sztálin nem rettent el és aKrímamiénk,
то эта песня для тебя! Akkor neked szól ez a dal!
   
Легко смотреть телевизор и слушать кучку уродов Könnyű tévét nézni és hallgatni a rengeteg gyalázkodást
Поверив в то, что весь мир вокруг – ошибка природы. Híve abban, hogy az egész világ a természet tévedése
В том, что живёте дерьмово виновны жидомасоны És hogy szarul élsz, arról a zsidó szabadkőművesek tehetnek
Ещё – Госдеп, Ватикан и дальше по Киселёву. Meg az amerikai kormány, a Vatikán és akit még Kiszelov* mond
   
А тут хохлы оборзели и захотели свободы. De itt a hoholok* kijózanodtak és szabadságra vágytak
И свергнули президента, а в общем – просто урода. És elkergették az elnököt, és egyáltalán – szörnyűség
Но в самый тяжкий момент вы Крым у нас отобрали. De a legnehezebb pillanatban elvettétek tőlünk a Krímet.
Такого в спину удара от вас мы просто не ждали. Ilyen hátba szúrást egyszerűen nem vártunk tőletek.
   
Ну, отъебитесь, отъебитесь Na takarodjatok, takarodjatok
Своими дураками – дорогами займитесь. A hülyéitekkel együtt – fel is út, le is út..
Вы всё к нам лезете без спроса. Állandóan kéretlenül zaklattok minket.
Так зарубите – никаких Новороссий! Hát tartsátok észben: nincs semmiféle Újoroszország!
   
Вам так неймётся жить в русском мире? Alig várod, hogy az orosz világban élj?
Так чемодан-вокзал-Россия! Hát akkor bőrönd, pályaudvar, Oroszország!
Мы будем русских любить, ребята, Szeretni fogjuk az oroszokat, gyerekek,
Но только не москалей и кацапов. Csak a moszkalokat* és kacapokat* nem.
   
Но дальше – больше. Вам мало Крыма. Вы ещё захотели De tovább – többet. A Krím kevésnek bizonyult. Kedvetek támadt
Оттяпать целый Донбасс – и тут уж мы не стерпели. Elcsatolni az egész Donbaszt.
Мы стали сопротивляться, и православная вата Mi ellenálltunk, és a pravoszláv vatta*
Стала кричать на весь мир про русскоязычных кацапов. Az egész világgal üvöltözni kezdett az orosz nyelvű kacapokért.
   
Мол, ущемляют, запрещают, мол фашистская хунта Mondják, hogy elnyomják, betiltják, mondják, hogy fasiszta junta,
Мол, захватила, а не пришла после народного бунта... Mondják, hogy megelégelték, de aztán nem jött népfelkelés...
Да что ж вас наши правители сильно так занимают? De miért érdekelnek annyira titeket a mi vezetőink?
Мы с ними сами разберёмся, если не оправдают! Magunk is elbánunk velük, ha nem välnak be.
   
А разговаривать мы, украинцы, можем на польском, És mi, ukránok, tudunk lengyelül,
На украинском, английском и даже финно-угорском. Ukránul, angolul és még finnugorul is.
Но финно-угры, рашисты, православная вата De finnugoroknak, rasisztáknak*, pravoszláv vattának
Никак не в праве стрелять по украинским солдатам. Nincsen joga lőni az ukrán katonákra.
   
Ну, отъебитесь, отъебитесь... Na takarodjatok, takarodjatok...
   
Когда поляки, грузины, прибалты нам помогали Amikor a lengyelek, grúzok, baltiak segítettek nekünk
Вы нас и наших погибших фашистами называли. Addig minket és halottainkat fasisztának neveztétek
Зачем навязывать нам мифы про свои духовные скрижали? Miért kell ránk kényszerítenetek a saját mítoszaitokat?
Как будто наши деды не воевали. Mint hogy ha a mi nagyapáink nem harcoltak volna.
   
Страшилки про Правый Сектор, бандеровцев, майданутых Rémisztgetések a Jobb Szektorral, a banderistákkal, majdanutijokkal
Вам застилают глаза. Вы просто не видите как кому-то Eltakarják a szemeteket. Egyszerűen nem látjátok, valaki mennyire
Очень хочется нас ввязать в смертельную схватку! Szeretne minket halálos szorítással összekötni.
Тогда у Хуйла будет всё на галерах в порядке. Akkor a Fasznál mindig rend lesz a táborokban.
   
Слава Раше – кричат в параше, Éljen Oroszország – kiáltják a cellában

А слава Украине – во всем мире!!!

Éljen Ukrajna – kiáltják az egész világban,

A szöveg által említett Dmitrij Konsztantinovics Kiszelov újságíró, tévés műsorvezető, aki Amerika-ellenességéről, xenofóbiájáról és gyűlöletkeltő kommentárjairól nevezetes.

A хохол [chochol] az ukránok gúnyneve az oroszban. A szó eredetileg copffélét jelölt, melyet a zaporozsjei kozákok viseltek. (És nincs köze Nyikolaj Vasziljevics Gogol ukrán származású orosz íróhoz, akinek nevét ukránul [hoholj]-nak ejtik.) A москаль [moszkalj] viszont az oroszok gúnyneve az ukránok és beloruszok körében – a szó Moszkva városának nevéből ered, akárcsak a magyar muszka. A кацап [kacap] szintén hasonló jelentésű, ez a ’kecske’ jelentésű orosz козёл ([kozjol], [kazjol]) és ukrán цап [cap] keveredéséből jött létre. A dal szövegében a két szó nem az orosz etnikumú vagy anyanyelvű személyekre utal, hanem azokra, akik az agresszív orosz politikát támogatják.

A вата [vata], melynek elsődleges jelentése ’vatta’, szintén Moszkva támogatóit jelenti. A kifejezés a ватник ’vattakabát, pufajka’ szó alapján kapta a jelentését, ezt ugyanúgy használják az orosz politika támogatóira, mint a magyarban a pufajkást. Hasonló értelmű a рашист [rasiszt] is, mely az angol Russia [rasö] és a фашист [fasiszt] ’fasiszta’ szavak összerántásával jött létre. (Az angol szóból származik az utolsó előtti sorban található Раша [rasa] ’Oroszország’ is.) A рашист-hoz hasonlóan jött létre a майданутый [majdanutij], melyet viszont az oroszok használnak a függetlenségpárti ukránokra: ez a майдан [majdan] ’tér’ és a шизанутый [sizanutij] ’elmebeteg, őrült’ (vö. skizofrén) összevonásával keletkezett – még a narancsos forradalom idején.

A хуйло [chujlo] ’fasz’ személyre is alkalmazható, akárcsak magyar megfelelője: nagybetűvel Putyinra vonatkozik. Az utolsó előtti sorban szereplő параша [parasa] valójában a börtöncellákban található vécéket jelenti – ugyanakkor szójáték is, mivel a szót ritkán ugyan, de használják ’hazug pletyka, rágalom’ jelentésben is.

A szöveg tehát azt mondja ki, hogy amikor Ukrajnában belpolitikai feszültségek keletkeztek, az oroszok kihasználták a helyzetet, többek között a Krím elcsatolására. Ráadásul folyamatosan lefasisztázták az ukránokat, akik a második világháborúban az oroszokkal együtt harcoltak a nácik ellen: erre utal a „Mint hogy ha a mi nagyapáink nem harcoltak volna” sor. Az ukránoknak ennek ellenére továbbra sincsenek ellenérzéseik az oroszok ellen, csupán azokat nem szeretik, akik az ukrán államiság ellen törő orosz kormány mellé állnak.

De kik lehetnek azok a finnugorok, akiket a dal emleget? Nyilvánvaló, hogy a szöveg állításával szemben egyetlen finnugor nyelvet sem beszél sok ukrán. Feltűnő viszont, hogy a szöveg éppen az ukránok orosztudását nem említi. Innen már érthető a megoldás: az oroszokat nevezik finnugoroknak? De miért? Azért, mert az orosz nép megszületésében igen nagy szerepet játszottak a finnugorok. Az orosz fejedelemségek nagyrészt olyan területen jöttek létre, melynek lakosságát finnugorok adták, és ezek idővel elszlávosodtak. (Persze ettől még értelmetlen őket finnugoroknak nevezni, hiszen a finnugor vagy a szláv nyelvészeti kategória: ha valaki szláv nyelvet beszél anyanyelvként, akkor szláv. Az oroszokba persze később rengeteg más nyelvű etnikum is beleolvadt, ezért is alaptalan őket finnugoroknak nevezni.) Az elnevezés gúnyos használatának célja nyilván az, hogy ezzel is megfricskázza a szlávságukra büszke oroszokat.

Az orosz állam etnikai képe 900 körül (zöld – szlávok, sárga – finnugorok)
Az orosz állam etnikai képe 900 körül (zöld – szlávok, sárga – finnugorok)
(Forrás: Wikimedia Commons / Koryakov Yuri / CC BY-SA 3.0)

Meg kell még említenünk a cikkünk címéül is szolgáló „Bőrönd, pályaudvar, Oroszország” sort. A „Bőrönd, pályaudvar, ...” kifejezés a magyar „fel is út, le is út”, „ha nem tetszik, el lehet menni”, „nem kötelező itt élni” kifejezések megfelelője. A kifejezés pontos eredetére sajnos nem sikerült rábukkanni, de kétségtelenül régebbi az orosz–ukrán konfliktusnál. Lehetséges, hogy a mondás a Szovjetunió felbomlásakor alakult ki, amikor az utódállamokban az oroszok elégedetlenkedtek amiatt, hogy elveszették vezető szerepüket. De az is lehet, hogy a mondás régebbi: létezik ugyanis olyan változata, mely Izraelbe tessékeli a megszólítottakat. Lehet, hogy ez a változat a régebbi, és eredetileg a szovjet rendszerrel szemben elégedetlenkedő (zsidó vagy annak kikiáltott) ellenzékiekre vonatkozott.

Bőrönd, pályaudvar...
Bőrönd, pályaudvar...
(Forrás: Wikimedia Commons / calflier001 / CC BY-SA 2.0)

A mondsá számtalan mém ihletője. Az alábbi kis videó például egy – nem létező – törvényt reklámoz. Ezek szerint Ukrajna azon lakosainak, akik orosz állampolgárságot szeretnének, nem kell semmi mást tenniük, mint regisztrálni, bepakolni a bőröndöt, és az ukrán állam biztosítja számukra a vonatjegyet Oroszországba.

A dallal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bár előfordulnak benne durva kifejezések, alapjában véve mégis érvelő, a saját álláspontját alapvetően racionálisan fejti ki. Nem buzdít senki ellen – és mindezt oroszul teszi.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X