nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Egy romantikus csalafinta rejtvény
Beszél Ön legyezőül?

Mit tehet az ifjú hölgy, ha árgus szemek figyelik, és nem beszélhet szíve választottjával? Hát üzen neki, méghozzá azzal, ami éppen a keze ügyébe esik, sőt, már a kezében is van! Persze nem lehet csak úgy össze-vissza mutogatni, feltűnően csapdosni: finom, nem feltűnő mozdulatokra van szükség. Ehhez azonban meg kell állapodni, melyik mozdulat mit jelent. És mi más a nyelv, ha nem megállapodáson alapuló jelrendszer?

Marosvölgyi Rita | 2011. január 19.
|  

Manapság a legyezőről a kellemes hűsölésre asszociálunk, ez azonban nem volt mindig így. A száj elé tartott legyező lehetővé tette, hogy a hölgyek lopott mondatokat suttoghassanak egymásnak, és a különféle színű és más-más módon tartott legyező rengeteg információt hordozott. Ahhoz, hogy pontosan kiderítsük, hogy mi is valójában a legyezőnyelv, egészen az ókori Egyiptomig kell visszanyúlnunk.

Óegyiptomi legyezőábrázolások
Óegyiptomi legyezőábrázolások
(Forrás: Wikimedia commons)

Tutanhamon úri szeszélye

A legendás fáraó sírjának 1922-es feltárása hatalmas régészeti szenzációnak számított. Különböző könyvekben és albumokban rengeteg fotót láthatunk a feltárás folyamatáról, Howard Carter kiváló csapatának hála ugyanazokat a képeket láthatjuk, mellyel anno a régészek szembesültek. Tudjuk jól, hogy az ifjú fáraóval rengeteg kincset, használati tárgyat és ételt is eltemettek, hogy a túlvilágon ne szenvedjen hiányt semmiben. Az egyiptomi klímát tekintve nem meglepő, hogy a sírkamrában talált egyik láda, egy díszes, strucctollakból álló legyezőt is rejtett. Ez tehát egyértelmű bizonyíték arra, hogy már az ókori Egyiptomban is ismerték és használták a legyezőt, bár erre a fáraó sírjában talált legyezőn túl több falfestmény is utal. Semmi okunk hát kételkedni Michael Jackson Remember the time című videóklipjének autentikusságában: az ókori egyiptomiak valóban ismerték a test hűsítésének ezen módján.

Japánban a legyezőhasználatot nem tartják férfiatlannak
Japánban a legyezőhasználatot nem tartják férfiatlannak
(Forrás: Wikimedia commons)

Tutanhamonon és az egyiptomi dinasztiákon túl persze több más civilizáció is használata a legyezőt, melynek segítségével könnyen és egyszerűen hűsíthető a test. Elég a mímes japán selyemlegyezőre gondolnunk, mely szintén nem újkori találmány, sőt a gésakultúrában nemcsak a hűsölést segítette elő, hiszen a táncos produkciók szerves része volt a színes legyezők virtuóz dobálása. Jóllehet ma már többnyire csak a lakberendezés kapcsán bukkan fel a legyező, a mai falra aggatott legyező elődje nemcsak a test hűtését szolgálta.

Kényes hölgyek, árgus szemű gardedámok

Ma már szinte elképzelni sem tudjuk, hogy milyen érzés lehet, mikor az embert folyton kísérgeti valaki. Ha megtehetnénk, hogy néhány órát az 1800-as évekbeli Dunakorzón töltsünk, minden bizonnyal meglepve tapasztalnánk, hogy a fiatal hölgyek csakis kizáróan kísérővel sétálgatnak (korzóznak). Talán felesleges magyarázni, hogy a gardedám, vagyis az idősebb női kísérő azért volt mindig a kisasszonyok nyomában, hogy azok még véletlenül se tévelyedjenek el. A gardedám mind az utcára, mind pedig az olyan társasági eseményekre, mint a bál és a táncmulatság, elkísérte a hölgyeket, akik így megőrizhették jó hírnevüket. A folytonos ellenőrzés mellett nem csoda hát, ha a fiatal szerelmesek egy árva szót sem válthattak egymással. A legyező nonverbális kommunikációs célokra való használata kézenfekvőnek tűnt, hiszen nem volt olyan nő, aki ne hordott volna magánál legyezőt. Bár nálunk is élt és virágzott a szavak nélküli kommunikáció ezen formája, az ötletgazdák mégsem mi vagyunk, hiszen a legyezőnyelv bölcsőjének Spanyolországot tekintjük.

A legyezőnyelv mellett esernyőnyelv, zsebkendőnyelv stb. is létezett
A legyezőnyelv mellett esernyőnyelv, zsebkendőnyelv stb. is létezett
(Forrás: Wikiemdia commons)

Nem vagyunk könnyű helyzetben, mikor a legyezőnyelv kialakulását kutatjuk, lévén, hogy nonverbális közlésfajtáról van szó, így a témával foglalkozó írásos emlékek száma igen csekély. Mindeddig nem volt olyan kutatás, ami a legyezőnyelv kialakulását az esetleges naplóbejegyzésekből próbálta volna rekonstruálni, bár be kell látnunk, hogy nem kis feladatra vállalkozik, aki ennek lát neki. Annyi biztos csupán, hogy a legyezőnyelv azért válhatott elterjedtebbé a virágnyelvnél, mert jóval kézenfekvőbb volt, kevesebb feltűnést keltett, mely a következő bekezdések fényében még érthetőbb lesz.

„Egyetlen szavadtól függ a boldogságom!”

Mi persze nem hagytuk annyiban, hogy a legyezőnyelv a spanyolok találmánya, így ellátogattunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari múzeumba, ahol a 19. századi divatképeket bemutató, Fardagály és kámvás rokolya című kiállítása a legyezőnyelvre is kitér. Rédai Judit, a kiállítás szervezője elmondta, hogy a kiállítás előkészületei során nem volt célzott szándékuk, hogy a legyezőnyelvet is bemutassák, jóllehet a 19. századi divatképek döntő többségén megjelenik az ominózus kellék. „Felmerült, hogy Mehner Vilmos újabb kiadású, Legujabb és Legteljesebb legyező-, kesztyű-, zsebkendő- és színnyelv című könyve alapján, saját fotókkal illusztrálva mutatjuk be a legyezőnyelvet.” Természetesen ők sem voltak könnyű helyzetben, hiszen nincsenek korhű fotók, melyek kellő bizonyossággal ábrázolnák a legyezőnyelvet, így saját interpretációjukban mutatták be a mozdulatokat és azok jelentéseit.

„Sör nincs, ásványvíz elfogyott. A hal másodrendű frissességű.” – mutatja a legyező.
„Sör nincs, ásványvíz elfogyott. A hal másodrendű frissességű.” – mutatja a legyező.
(Forrás: Wikimedia commons / Oliver Spalt)

Mehner Vilmos már említett könyve a múlt század fordulója körül jelent meg, és körültekintően, részletekbe menően elemzi és magyarázza a legyezőnyelv mozdulatait. Ha ez a kötet nem születik meg, könnyen lehet, hogy ma csak bizonytalan feltevéseink lennének a legyezőnyelv megfejtésére, már ha lennének egyáltalán. Feltehetően mindkét nemnek ismernie kellett a legyezőnyelvet, hiszen hiába üzent a hölgy, ha a kiszemeltnek fogalma sem volt, hogy épp durva elutasítással, vagy egy kacérkodó kérdéssel illették. Legujabb és Legteljesebb legyező-, kesztyű-, zsebkendő- és színnyelv című kötet mintegy nyolcvanöt különböző mozdulatot és annak értelmezését sorolja fel, melyek közül a következzenek a legérdekesebbek! (Az alábbiakban megőriztük a könyv eredeti írásmódját.)

Ügyelnek ránk: vigyázz!

A félig zárt legyezővel jobb fülünket érintjük.

Te vagy az eszményképem!

Az egészen nyitott legyezővel szivünkre, majd ajkunkra mutatunk.

Szivesen leszek arád!

A nyitott legyezőt lapban összecsukjuk.

Miért huzódol tőlem?

A félig nyitott legyezővel a levegőbe köröket irunk.

Szeretlek!

A jobb kézben tartott legyezőt szivünkre helyezzük.

Komoly-e a szándékod?

A zárt legyezövel a szabadon lévő kézen viselt gyürüre mutatunk.

Választ várok töled!

A zárt legyezővel egyet ütünk a másik tenyérre.

Nem szabad beszélnem!

A legyezőt kinyitjuk s fejünk felett félkört irunk vele.

Beszél Ön legyezőül?
Forrás: Wikimedia commons

Meghalnék ha elhagynál!

A zárt legyező hegyével, mint tőrrel szivünkre mutatunk.

Te minden lányt elcsábitasz!

A legyezőt kinyitjuk s a nyél nyilásain át tekintgetünk.

Igen!

Az egész nyitott legyezővel, melyet bal kézben tartunk jobb orczánkat érintjük.

Nem!

Az egész nyitott legyezővel, melyet jobb kézben tartunk bal orczánkat érintjük.

Terhemre vagy nagyon; menj szemeim elől!

A legyezőt a földre ejtjük.

Egyetlen szavadtól függ a boldogságom!

A legyezőt kinyitjuk s két ujjal a középső lapot megfogjuk.

Mindezek fényében nem nehéz elképzelni, hogy a 19. századi bálokon a mesés báli ruhák forgatagában mennyire nehéz lehetett egy épkézláb beszélgetést levezényelni. A felől semmi kétségünk, hogy félreértések akadtak bőven, bár abban sincs okunk kételkedni, hogy a szemfüles szerelmesek (hiszen kiderült, hogy a nyelv többnyire a gyengéd érzelmekre épít) megtalálták a módját, hogy ne csak a legyező segítségével kommunikáljanak.

Beszél Ön legyezőül?
Forrás: Wikimedia commons

Köszönjük Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari múzeum segítségét!

Felhasznált irodalom

Mehner Vilmos: Legujabb és Legteljesebb legyező-, kesztyű-, zsebkendő- és színnyelv

Christiane Desroches-Noblecourt: Tutanhamon

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 Krizsa 2014. szeptember 6. 06:51

A cikkből: "És mi más a nyelv, ha nem megállapodáson alapuló jelrendszer?"

A nyelv - az más. Az, hogy a nyelv "megállapodáson", tehát a már megszületett, kommunikációra képessé növekedett emberek közötti megállapodás volna, csak egy tudománytalan falfirka - a jelenkori nyelvtudomány falán.

Ezzel azt akarják mondani, hogy az egyes nyelvek (jó, hát szépítettek az ostobaságon: nem az egyes nyelvek, hanem a "nyelvcsaládok") szavai elkülönülten alakultak volna ki úgy, hogy a szavak hangsorainak nincs a megszületésünk előtti értelmük.

Természetesen bőségesen van. De nemcsak a rövid hangsoroknak, hanem a néma testbeszédnek is, vagy a siketek jelbeszédének is..

Sőt még a legyezőnyelv sem puszta megállapodáson alapul. Ha a szívre, a fülre, az ajakra mutat valaki - ha a jobb / bal kézzel keresztezett mozdulatot végez, ha köröz, stb. már ez is az öröklött tesbeszéd mozdulatainak "felhasználása".

Listába venni, közismertté tenni és betanulni csak azért kellett a legyezőbeszédet, hogy sokkal több "kijelentést" (mondatot) tartalmazhasson, mint amit egyetlen ösztönös pantomim-darabka jelenthetne.

Ugyanez a helyzet a NYELVEK szókincsével is. Az is egy "legyezőbeszéd"-lista. Mert csak a hangutánzó szavak és azoknak csupasz mássalhangzó vázai velünkszületett jelentésűek. A szavak differenciált "magánhangzósítása" s ezután - szintén öröklött értelmő egyszótagokkal (primer képzők / ragok) való bővítésük - már tényleg egyezményeken alapul.

2 korhely 2014. szeptember 6. 00:49

Mondjuk, elég feltünö lehetett, ha a rajongott férfi pàrbeszédbe elegyedett.

1 zergevirag 2011. január 19. 20:19

www.fortunecity.com/victorian/riley/200/fans.html)

Ha valakit még mindig érdelné a legyezőnyelv. Itt bővítheti tudását.

Tán fel tudja még használni.

1.) A legyező a szív közelében: "Elnyerted a szívem!"

2.) A csukott legyező megérinti a jobb szemet: "Mikor láthatlak?"

3.) A felmutatott legyezőpálcák adnak választ arra a kérdésre, hogy "Hány órakor?"

4.) Fenyegető mozdulatok csukott legyezővel: "Ne légy ilyen meggondolatlan!"

5.) Félig nyitott legyező érinti az ajkat: "Megcsókolhatsz."

6.) Nyitott legyező az összekulcsolt kezekben: "Bocsáss meg!"

7.) A bal fül elrejtése nyitott legyezővel: "Ne áruld el a titkunkat!"

8.) A szemek eltakarása a nyitott legyezővel: "Szeretlek!"

9.) A nyitott legyező lassú összecsukása: "Ígérem, hogy hozzádmegyek!"

10.) A legyező elhúzása a szemek előtt: "Sajnálom!"

11.) A legyező hegyének megérintése ujjal: "Beszélni szeretnék veled!"

12.) A legyező jobb orcán hagyása: "Igen."

13.) A legyező bal orcán hagyása: "Nem."

14.) A legyező többszöri kinyitása-becsukása: "Kegyetlen vagy!"

15.) A legyező elejtése: "Barátok leszünk."

16.) Lassú legyezés: "Férjnél vagyok."

17.) Gyors legyezés: "Eljegyeztek."

18.) A legyező nyelének ajkakhoz való érintése: "Csókolj meg!"

19.) A legyező tágra nyitása: "Várj rám!"

20.) A legyező a fej mögött: "Ne felejts el!"

21.) A legyező a fej mögött szétterpesztett ujjakkal: "Viszlát!"

22.) A legyező a jobb kézben az arc előtt: "Kövess!"

23.) A legyező a bal kézben az arc előtt: "Vágyom rá, hogy megismerjelek!"

24.) A legyező a bal fül fölött: "Bár megszabadulhatnék tőled!"

25.) A legyező elhúzása a homlok előtt: "Megváltoztál."

26.) A legyező forgatása a bal kézben: "Figyelnek minket."

27.) A legyező forgatása a jobb kézben: "Mást szeretek."

28.) A legyező jobb kézben való hordozása: "Túl készséges vagy!"

29.) A legyező bal kézben való hordozása: "Gyere, és beszélj velem!"

30.) A legyező elhúzása a kéz előtt: "Gyűlöllek!"

31.) A legyező elhúzása az arc előtt: "Szeretlek!"

32.) A csukott legyező átnyújtása: "Szeretsz?"

Információ
X