nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Agrár szakfordítók kerestetnek

A tapasztalatlan fordító számára nem egyszerű feladat az agrárium speciális nyelvezete. Ebben segít egy négy féléves szakfordítói képzés. (x)

nyest.hu | 2009. november 4.
|  

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet Idegen Nyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Tanszéke 2010 februárjától esti tagozaton, költségtérítéses formában akkreditált szakfordító szakirányú továbbképzéseket indít.

1. Angol–magyar agrár szakfordító szakirányú továbbképzési szak (4 félév, 644 kontaktóra)

2. Német–magyar agrár szakfordító szakirányú továbbképzési szak (4 félév, 644 kontaktóra) szakfordító szakirányú továbbképzéseket indít.

A képzések helye és ideje: heti 2 alkalom, budapesti és gödöllői helyszínek

A jelentkezés feltétele:

- bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél

- a tanított idegen nyelvből minimum erős középfokú nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt, amennyiben sikeres alkalmassági vizsgát tesznek

Felvételi vizsga: csak írásbeli (fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre)

A felvételi vizsga ideje: 2009. november 28.

Jelentkezési határidő: 2009. november 24.

A jelentkezés módja

Elektronikus vagy postai levélben igényelt és visszaküldött jelentkezési lap

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Dróth Júlia egyetemi docens, illetve Dr. Fata Ildikó egyetemi adjunktus

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tel/fax: (28) 522-093

E-mail: droth.julia@gtk.szie.hu, ill. fataildi@gmail.com

Honlap: www.gtk.szie.hu

Tandíj: 149 000 Ft / félév

Részletes információ a fenti szakirányokról

Német/angol–magyar agrár szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A mezőgazdasági és környezetvédelmi nappali tagozatos szakfordítóképzés területén intézményünk több mint két évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik, 2009 szeptemberétől azonban esti formában is indítjuk ezt az akkreditált szakirányú továbbképzést. Felméréseink alapján a megbízók számára a fordító megfelelő szakmai és szaknyelvi ismeretei kiemelkedő jelentőségűek, ezért a fordítási készségeket fejlesztő egyes szaktantárgyak mellett külön hangsúlyt fektetünk a szaknyelv és a szakmai ismeretek oktatására. A képzés végére felsőfokú szaknyelvi tudásra tesznek szert a képzés résztvevői, s képesek lesznek arra, hogy letegyék az intézményünk keretei között létre-hozott, akkreditált, felsőfokú Zöld Út (mezőgazdasági) nyelvvizsgát is.

A szakon szerezhető szakképzettség: Német/angol–magyar agrár szakfordító

Tanáraink: A fordítást oktató tanárok közül 5 fő rendelkezik fordítástudományi doktori fokozattal, emellett gyakorló fordítók is. A szaknyelvet oktató kollégák közül többen európai uniós, mezőgazdasági és környezetvédelmi területen szereztek PhD-oklevéllel.

Számítógépes és audiovizuális laboratóriumaink segítik a hatékony képzést.

A képzés során elsajátítandó ismeretek, készségek:

- professzionális írásbeli nyelvi közvetítési készségek A-B és B-A nyelvi

viszonylatban

- a szóbeli közvetítés releváns alapkészségei A-B és B-A nyelvi

viszonylatban,

- célnyelvi szövegalkotás,

- szakszövegelemzés célnyelven és forrásnyelven,

- a fordítói stratégiák és technikák kiválasztásának és alkalmazásának

készségei,

- szaknyelvi tanácsadás,

- lektorálás, kivonatolás,

- fordítói szoftverek alkalmazása, fordítástámogató eszközök használata,

- terminológiai gyűjtemények készítése,

- kritikai forráselemzés és értékelés.

A képzés pedagógiai céljául tűzi ki, hogy szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű fordítói / követői kompetenciákat, készségeket és jártasságot alakítson ki célnyelvről anyanyelvre, illetve anyanyelvről célnyelvre. Célja továbbá, hogy a képzésben részt vevők sajátítsák el a szakmai szövegek értését és közvetítését megalapozó professzionális, civilizációs, kultúraközi és informatikai háttérismereteket és kompetenciákat, valamint a kreatív, problémamegoldó önálló gondolkodás képességeit. A nyelvi felkészítés tegye továbbá lehetővé számukra a későbbi folyamatos szakmai és szaknyelvi önképzést és önfejlesztést.

Információ
X