nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A bálvány az úr?

Úr-e a a bálvány, és ki az a fajankó? Az mindenesetre isteni, ha valami kőből fává változhat, állhat, foroghat vagy úszhat...

Fejes László | 2014. június 5.
|  

József nevű olvasónk írja:

Felmerült bennem, hogy a "bálvány" szónak lehet-e köze az ószövetségi "Baal" névhez, amelyen ugye az ószövetség a kánaánita népek pogány isteneit emlegeti, akiknek imádóik valóban "Baal-ványokat" állítottak. :D Ez elsőre úgy hangzik, mint a tipikus humoros szófejtések (és kevésbé humorosak, ha komolyan gondolják őket, és a sumer-magyar rokonság alátámasztására hozzák fel), de ki tudja. Mik az adataink a bálvány szó eredetéről? Kicsit hasonlít a nyelvújításkori szóalkotásokra, de már a Károli bibliában is szerepelt. Mikori a szó első adatolása, és milyen értelemben használ(hat)ták elsőnek?

Olvasónk felvetése érdekes, hiszen első pillantásra nem zárható ki, hogy a bálvány szó a kultúrtörténet kacskaringós útján a Közel-Keletről jutott el a magyar nyelvbe. A héber baál szó eredetileg ’úr, férj’ jelentésű, ezt találjuk meg a Belzebúb (eredetileg Baál-zevuv) ’a legyek ura’ névben is – a névről korábban részletesebben írtunk. Természetesen ebben az esetben azt kellene megmagyarázni, hogy mi is a -vány elem.

Baál temploma Palmyrában
Baál temploma Palmyrában
(Forrás: Wikimedia Commons / Dougg)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára azonban ilyen összefüggést nem említ. A szótár szerint a szó valószínűleg szláv eredetű. Szerepel ugyan egy régi bolgár балвань [balvany] adat, de az összes többi szláv adat [n] végződést mutat – a régi bolgár adatban a ь talán sajtóhiba (ъ helyett). Valószínűsíthető, hogy a szó [n]-végűként került a magyarba, és számos más esethez hasonlóan a magyarban vált [ny]-nyé.

A magyarban a szó először a 11-12. században bukkan fel, ’kőoszlop, határkő’ jelentésben, a 14. században ’(kapu)félfa’ értelemben, a ma használatos ’istenként tisztelt szobor’ jelentésben pedig csak a 15. században. Később megjelenik ’prés, ill. hajó alkatrésze’, ’tutaj’, ’nagy dorong, tengely’ jelentésben is, sőt, melléknévként ’óriási nagy’ értelemben is. A szlávban is elsősorban ’nagy kő, sziklatömb, gerenda, oszlop, szobor’ jelentésben használják, de például az oroszban kialakult ’kalapforma, öntőminta’ jelentése is, a szlovákban pedig ’fajankó’-t is jelent. (A magyar fajankó eredetileg Keresztelő Szent János fából faragott szobrát jelentette, a németben is van dastehen wie ein hölzerner Johannes ’úgy áll, mint egy fa János’, azaz ’némán, tétlenül’ szólás.)

A magyar szó eredetével kapcsolatos bizonytalanságot elsősorban az okozza, hogy a szláv szó eredete is bizonytalan. Talán az ótörök nyelvemlékekben felbukkanó balbal ’síremlék, emlékkő’ szó átvétele, ez pedig a kínaiból ered. Nem lehet kizárni, hogy ugyanez a szó nem a szlávon keresztül, hanem közvetlenül az ótörökből került a magyarba – a rendelkezésünkre álló adatok alapján azonban ez nem dönthető el.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
19 hun 2014. augusztus 15. 23:53

@baloch: "Pont ezt a társadalmi szokást a mezopotámiai (sumér) kultúra szokásaként olvastam. Ezek szerint a mezopotámiai kultúrát..."

.

mezopotámiában (azaz a folyamközben) minimum 4 kultúráról tudunk.

valamelyik ugyanazon a területen, később, valamelyik egy korban...

sumér, elámi, agadei, ishurruki, kishi, lagashi... abban a korban még az volt a divat, h városállamok. néhánynál külön vallás vagy külön istenségek. Baal neve a mondájából jön (ami ha jól tudom ugaritban maradt fönn). a feleségének az alakja is csak későbbre tehető. (vagy az alakját költötték egy babiloni babonához)

.

"a nyugati sémi népek vették át mint Él isten fia", a történetét pedig asszíriában Addur/Hadur a későbbi Ahura Mazda - Marduk

hu.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%A1l

a világmindenséget "Ahura Mazda teremtette, akihez minden imádat feltétel nélkül irányul. Ahura Mazda teremtése az asha, igazság és rend, és az antitézissel, druj, hazugsággal, rendezetlenséggel ellentétben áll."

ASHA ashanti ashkatan ashur

ash-tór-id v ash-tór-et

.

a bal nem csak a balkézre utal. a balga az észre. a balfácán, balek, balsejtelem, a balond balsorsra.

18 Krizsa 2014. augusztus 15. 18:32

Az emberi faj (mint a majmok) eleinte kétkezű volt. A kétkezesek nagyon kevés képviseléője napjainkban is születik. A Bálvány szó - az egyisten imádók soraiban - a BAL kéz nem ajánlott használatára utal vissza. Ami - 1O% a népességben - ugyan HASZNOS volt, főleg a kiszámíthatatlan harcmodoruk miatt) - de ezt nem értették, és az emberi kultúrákban sosem vált elfogadottá. Pedig a balkezességnek (manapság is) nemcsak hátránya, hanem komoly előnyei is vannak.

17 baloch 2014. augusztus 15. 18:12

alan [STATUE] (399x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. alan; urudalan "statue; form"

psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html

ALAN (sumér) ~ állvány (bálvány, szobor)

Megfigyelhetjük a szócikkben az "urud" előtagot, melynek jelentése 'réz'.

URUD ~ uRuD (D > Z) ~ RÉZ

urudalan = rézbálvány?

16 baloch 2014. augusztus 15. 17:53

@licidepot: "A termékenység istennőjeként Astóretet, Baál feleségét imádták buja nemi szertartások által mind a férfiak, mind a nők, akiket „felszentelt” templomi prostituáltakként tartottak ott."

Pont ezt a társadalmi szokást a mezopotámiai (sumér) kultúra szokásaként olvastam. Ezek szerint a mezopotámiai kultúrát "gyomlálták ki" a "jóakarók" a környezetükből?

okor.konyvstart.hu/elet-okori-mezopotamiaban/

15 hun 2014. június 6. 19:59

IZ tenmaga akaratából egyesült TENnel”. Azaz IZ-IS, az ŐS atya testi, lelki és szellemi ősvilágossága, a fény járta át a mozdulatlan TEN mindenséget, az ős CSENDet, az egek, a földek, a tüzek és vizek, az élet és a halál lehetőségét teremtve meg. A teremtés kezdetének első jele, ISTEN első megnyilatkozása, VAN, a mindenségen átható ragyogás volt, amitől TEN csendje nagy GARra GERjedt. E nagy TENGERnek gyümölcse pedig az égi KÁM mennyei birodalmából, a KOS csillagképből Földre szálló első égi EMBAR, avagy az élő-fénylő pár, az ember lett, kiknek neve ADAMU és HÉVE, s fiaik, unokáik pedig KUS népe.

az EGY isten-hit, az IGE is a Földre szálló ÉGIekkel érkezett.

Armogour és Ardvisura-Anyahita utolsó három fia, ÚR, ÉL és a 25 karéjos VAN - ATON az egyisten-hit igehirdetői, vallásalapítói lettek.

ÚR az ERőt képviselte, egyisten-hite a hatalmas Isten erejét, ÚrIsten hatalmát hirdette, az ÚrIsten-hitet alapozta meg. ÉL a köztünk élő-LELket képviselte, egyisten-hite az élő, eleven Isten jóságát hirdette, a JÓságos ÉlIsten-hitet alapozta meg. Van-Aton képviselte a szellemiséget, egyisten-hite a minden ember számára elérhető szellem erejét és hatalmát, az ősi TAN, a TUDás mindenhatóságát hirdette, a VanIsten-hitet alapozta meg.

14 hun 2014. június 6. 19:44

először: Uram, bocsásd meg a tudatlanoknak, hogy tudatlanok.

nem velem van vitád, a tények mondanak neked ellent.

a fogalmazásomat meg léci ne vedd a szádra, ha nem írtedazta ízes beszídöt ami a gógyimnak a bizantumje wert a jógimnak is van kiszántumje.

13 Roland2 2014. június 6. 17:00

Először tanulj meg rendesen írni, olvasni és fogalmazni, utána esetleg szóba állok veled.

12 hun 2014. június 6. 14:55

ilyen amikor ateista tart vallástörténetet. kicsit ferdít, kicsit lop, de biztosan hazudik.

mi az a sémi? arab meg zsidó? náluk Elohim és Ellah lett.

Jahve úgy kapcsolódik Él-hez, mint Lucifer a fényhez.

Él neve föníciai, ugariti, akkádi, szír nyelven is fönnmaradt

en.wikipedia.org/wiki/El_%28deity%29

amint azt tudvalevő, Jézus is Éli-nek nevezte Istent, ő pedig nem volt zsidó.

a zsidók mindig azt hiszik ők a kiindulópont, pedig nem. nagyon nem.

"...asserted that Elyōn was a word of late origin, dating it to the time of the Maccabees. However, its use in the Ugarit (modern Ras Shamra, Syria) tablets has proven it to be pre-Mosaic (Hertz 1936)."

az h nem egyek, az elég világos

"Yahweh is clearly envisioned as a storm God, something not true of Ēl so far as we know"

az a tény, h a zsidók Elohim után/helyett Jahve-t választották, az Isten megtagadása (aminek számtalan nyoma van a bibliában is) és bálványimádás.

nem véletlen, h "Hebrew words chayyim ("life") or betulim ("virginity"). "

khajin (káin neve) a kísérteni

betülin meg becsülni

11 Untermensch4 2014. június 6. 14:16

@licidepot: nos, a vallás bírálata a 19.sz-ban címűben felvetődött kérdéssel kapcsolatban...

pont erről beszéltem. előtted a legutóbbi illető akiitől ezt kérdeztem háromféle halálról magyarázott és hogy lélekben MÁR AZON A NAPON (szó sem volt ezer éves ciklusról) meghalt de ettől még élhette nyomorult életét 930 éves koráig amikor fizikailag meghalt.

a két értelmezés közti eltérés jelentős. bár rólad csak feltételezem , de mindketten azt gondoljátok hogy a saját értelmezésetek helyes, a másiké téves. hogyan lehet kiválasztani melyik melyik? ha a kiválasztási módszer ismert és széles körben alkalmazható (az isteni sugalmazás mint válasz esetére), hogy nem sikerült az értelmezéseket összehangolni? ha ennyire képtelen az ember a megfelelő metódus alkalmazására, úgymond saját szakterületén, miért gondolják ugyanezen emberek hogy megfelelő módon tudnak beleszólni a bibliában nem részletezett tudományterületek tevékenységébe?

10 Roland2 2014. június 6. 13:26

@licidepot: Történeti szempontból valószínűleg Jahve személye kapcsolatba hozható El-lel, az egykori kánaánita főistennel ( de tisztelete ismert volt a többi északi-sémi népnél is,de pl. Izrael nevében is az ő neve található ). A Kánaánban élő kisebb-nagyobb sémi csoportok közül az ősi zsidók valószínűleg őt választották saját főistenüknek, és a politeista hagyományokat követve kisebb bálványokat is készítettek számára ( régészek találtak kis faragott figurákat, amin a JHW név szerepel ), azonban Jahve tisztelete csak később szilárdult meg: a Biblia is említi, h. a királyok idején is ( pl. Omri, Salamon vagy Jeroboám alatt ) eltejredt volt más istenek ( mint Baál ) imádata, ill. maguk a királyok emeltek bálványokat . Ráadásul a régi zsidók szerint Jahve felesége Asera volt, így ez még egy indok arra, h. Jahve és El személyét kapcsolatba hozzuk. Egyes rituális szokások, mint a körülmetélés - amit Isten és Ábrahám szövetségkötésének tartanak - pedig szokásban volt más közel-keleti népeknél is, mint az egyiptomiaknál,kánaánitáknál, araboknál, stb.

Persze hivatkozhatunk arra hívőként, h. a többi ókori sémi istenség közül azért maradt fenn a kultusza, mert ő valóban létezik, ill. magasabbrendű a többi istennél, de ettől még tudományosan, történetileg megmagyarázható az alakja.

9 szigetva 2014. június 6. 13:21

@SzabírHunOgur: Sorolhatsz még mindenfélét, de inkább néznél utána. A Balázsról fejből tudom, hogy nincs semmi köze a Baalhoz, a többiről csak sejtem, de meghagyom neked a felfedezés örömét.

8 Avatar 2014. június 6. 12:32

@licidepot: Elég zavaros ez a Jahve, hogy hol azt rendeli el, hogy "Ne ölj!", hol meg gyilkolásra buzdítja az embereket.

7 SzabírHunOgur 2014. június 6. 12:06

"Felmerült bennem, hogy a "bálvány" szónak lehet-e köze az ószövetségi "Baal" névhez, amelyen ugye az ószövetség a kánaánita népek pogány isteneit emlegeti, akiknek imádóik valóban "Baal-ványokat" állítottak."

Pontosan! E)Tana fia

Bál, Bél, Béla, Bal-á(z)s

6 licidepot 2014. június 6. 09:11

Archeológiai leletek is támogatják a Bírák könyvének valódiságát. A legmeglepőbbek a kánaániták Baál-vallásának jellegzetességei. Eltekintve a bibliai utalásoktól, keveset tudtak a baálizmusról egészen addig, míg 1929-től kezdve Ugaritot (a modern Ras Samra a szíriai partvidéken, Ciprus szigetének északkeleti csücskével szemben), az egykori kánaánita várost ki nem ásták. Akkor fény derült arra, hogy a Baál-vallás legfőbb jellemzője az anyagiasság, a szélsőséges nacionalizmus és a nemi imádat. Mindegyik kánaánita városnak nyilvánvalóan megvolt a maga Baál-szentélye, és voltak „magaslatok”-ként ismert szentélyei is. A szentélyekben valószínűleg ott voltak a Baál-képmások, ezenkívül az oltárokhoz közel kőoszlopok álltak — feltehetőleg Baál fallisztikus jelképei. Utálatos emberi áldozatok vére folyt ezeken az oltárokon. Amikor az izraeliták a baálizmussal megfertőzték magukat, ők is feláldozták fiaikat és leányaikat a Baálnak.. Ott volt a Baál anyját, Aserát képviselő szent oszlop is. A termékenység istennőjeként Astóretet, Baál feleségét imádták buja nemi szertartások által mind a férfiak, mind a nők, akiket „felszentelt” templomi prostituáltakként tartottak ott. Nem csoda tehát, hogy Jahve elrendelte a baálizmusnak és utálatos követőinek kiirtását. „Ne szánakozzék szemed rajtuk és ne szolgáld isteneiket”

5 licidepot 2014. június 6. 09:05

Azt kérdezzük, hogy ki az? Nos, Ő az, akit senkihez nem hasonlíthatunk, „Semmiképpen nincs senki hozzád hasonló, ó Isten. Nagy vagy te és nagy a te neved hatalmadért. Ki ne félne téged, ó nemzetek Királya, mert az [ilyen félelem] téged illet; hisz a nemzetek összes bölcsei között és összes királyi méltóságai között semmiképpen sincs senki hozzád hasonló. És ugyanakkor [a nemzetek és királyi méltóságaik] értelmetleneknek és balgáknak bizonyulnak. A fa [fából készült bálvány ezüsttel és arannyal borítva és istenekéhez hasonló ruhával befedve] csak hiábavalóságra buzdít.”

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X