nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A mordvin nyelvháború Magyarországon

Egy beszámoló szerint ismét Magyarországon csaptak össze az egységes mordvin nyelv hívei és ellenzői. De egyáltalán miről is van szó? Lehetséges a kompromisszum az erza és a moksa között, és ha igen, mi az ára? Összevethető a mordvin nyelvjárások helyzete a német és olasz nyelvjárásokéval?

Fejes László | 2010. november 29.
|  

Kósza hírek szerint Magyarországra is átterjedt az egységes mordvin nyelv körüli vihar. Ahogy azt a Rénhírek rendszeres olvasói bizonyára tudják, a mordvinok nem tartják magukat egységes népnek, hanem erzáknak és moksáknak nevezik magukat. Jelenleg az erzáknak és a moksáknak külön irodalmi nyelvük van, bár egyesek időnként szorgalmazzák, hogy közös irodalmi normát hozzanak létre.

Mordvin dudás. Mindenki fújja a magáét...
Mordvin dudás. Mindenki fújja a magáét...
(Forrás: Wikimedia commons)

Jobb egy lúdnyak...

Az utóbbi időben az ilyen próbálkozások megerősödtek. 2009. tavaszán Szaranszkban (Mordóvia fővárosában) már konferenciát is tartottak külföldi (köztük magyar, észt és finn) és belföldi (a mordvinokon kívül más finnugor nemzetiségű) résztvevőkkel. Az egységes nyelvnek elsősorban gazdasági előnyei lennének: míg jelenleg egy könyvet erzára és moksára is le kell fordítani, hogy minden mordvin az anyanyelvén olvashassa, addig az egységes nyelv esetén elég lenne csak egyszer. Jelenleg Mordóviában mindkét nyelv hivatalos, és bizonyos dokumentumokat mindkettőre le kell fordítani: jelentősen csökkennének a költségek, ha csak egy egységes nyelvre kellene. (Az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy míg Mordóvia hivatalos weboldala korábban erzául és moksául is olvasható volt, addig az új változat kizárólag orosz nyelvű.)

Bár a két változat hangtanában, alaktanában, mondattanában és szókincsében is vannak jelentős különbségek, a nyelvészek általában úgy tartják, hogy létre lehetne hozni egy közös változatot. Valójában persze a német vagy az olasz nyelvjárások között sokkal nagyobb különbségek vannak, mint az erza és a moksa között, tehát elvben a dolog valóban nem lehetetlen.

Jelenleg a két változat közötti megértést az is nehezíti, hogy a két helyesírás más elvekre épül: az erza a magyarhoz hasonlóan inkább szóelemző, a moksa viszont a kiejtést követi: egy magyar olvasó számára is rendkívül zavaró lenne, ha egy magyarhoz hasonló nyelven olyanokat kellene olvasnia, mint az alutt a szégben (pedig ez magyarul is pont így hangzik).

...két tyúknyaknál?

Az egyesítés ellenzői gyakran arra hivatkoznak, hogy a két változat közötti nyelvtani és szókincsbeli különbségek olyan nagyok, hogy lehetetlen lenne kompromisszumos változat létrehozása. Ez így aligha igaz: a nyelvtan esetében lehetséges a kompromisszum és ahol a két változatban azonos jelentésben más-más szót használnak, ott ezek szinonimaként lennének használhatóak. A legnagyobb problémát talán az jelentené, hogy bizonyos szavaknak eltérő jelentésük van a két változatban: pl. a lovazsa szó erzául 'csont', moksául 'hulla, tetem', az olgo moksául 'rúd, pózna, bot', erzául 'szalmaszál' stb. Az ilyen szavakat vagy ki kellene zárni a közös nyelvből, vagy önkényesen csak az egyik jelentésben használni (ami persze igen zavaró lenne azok számára, akik más jelentésben ismerik), vagy elfogadni azt, hogy használatuk folyamatos félreértésekhez vezet.

Mint azt írásunk elején is hangsúlyoztuk, bár az erzák és a moksák tisztában vannak azzal, hogy hasonló nyelvet beszélnek, nem tartják magukat egy népnek, így általában nem is érzik szükségét annak, hogy közös nyelvük legyen. Ebben tehát eltér a helyzetük a már említett németekétől és olaszokétól. Ráadásul a német és olasz nyelvjárások beszélői az iskolában német és olasz irodalmi nyelvű oktatásban részesülnek, míg a mordvinok oroszban: az anyanyelvi órák száma még a saját nyelvük irodalmi formájának elsajátításához, az anyanyelvi szókincs fejlesztéséhez is kevés, nemhogy egy az anyanyelvjárástól távolabb eső változat elsajátításához. A német és olasz nyelvjárások beszélői a tévén, rádión, sajtón keresztül folyamatosan találkoznak az irodalmi normával, a mordvinok viszont itt is leginkább az orosz adásokkal és kiadványokkal találkozhatnak. Mivel minden mordvin kétnyelvű, a nagyvilággal való érintkezésük elsődleges nyelve az orosz. A másik, a „saját” nyelvüknél nem az a fontos, hogy azt minél több emberrel megoszthassák, hanem az, hogy minél közelebb álljon az otthon beszélt variánshoz.

Magyar gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja?

Mint cikkünk elején említettük, a vita átterjedt Magyarországra is. Egy beszámoló szerint egyes mordvinok a nyáron egy Magyarországon tartott nemzetközi konferencián az egységes mordvin nyelv kidolgozásáról beszéltek, ám a magyar hozzászólók ezt ellenezték, és azt mondták, hogy inkább legyenek rá büszkék, hogy két nyelvük van.

A tudósítást némi fenntartással kell fogadnunk, hiszen éppen magyar mordvinisták voltak azok, akik korábban (még azelőtt, hogy Mordóviában komoly támogatója lett volna) az egységes mordvin nyelv mellett álltak ki. A másfél évtizede Budapesten tartott, az uráli irodalmi nyelvekről szóló konferencián elsősorban a magyar Keresztes László és Zaicz Gábor (illetve az olasz Danilo Gheno) nem csupán szorgalmazták az egységes mordvin irodalmi nyelv létrehozását, hanem konkrét javaslatokat is tettek arra nézve, hogy ez milyen legyen. (Egyes kritikusaik szerint lényegében azt javasolták, hogy a közös nyelv legyen az erza, mert az az „egyszerűbb”.) Keresztes és Zaicz korábban és később is többször visszatértek erre a témára.

Ha belegondolunk, az a kijelentés, miszerint a mordvinoknak két nyelvük van, és erre büszkének kell lenniük, szintén furcsa. Hiszen két külön nyelvként elsősorban azok szeretnék fenntartani a két változatot, akik nem érzik egy népnek a moksákat és az erzákat. Akik szerint viszont egy népről van szó, azok inkább elkötelezettek az egységes nyelv mellett: számukra éppen ez fejezné ki a nép egységét is, és aligha győzi meg őket, hogy nyelvi megosztottságukra büszkének kell lenniük.

Az említett beszámoló sajnos tanúbizonyságul szolgál arra is, hogy nem egyszerű nyelvpolitikai vitáról van szó. Mivel az erzák vannak többségben, ők szívesebben tartják magukat önálló népnek, míg a kisebbségben levő moksák szívesebben tartoznának a nagyobb összmordvin nemzethez. Ebből következik, hogy az egységes mordvin nyelv támogatói is inkább a moksák. Az erzák között viszont vannak olyanok, akik minden egységesítési próbálkozást az erzák elleni támadásként értékelnek. A hangnem sajnos egyre durvul.

Források

The Unified Mordvinian language\Единый мордовский язык

Сблизить мокшанский с эрзянским - невозможно

"Мордва" попыталась "протащить" ЕМЯ в Венгрии. Не получилось.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X