nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Torzított nemzeti emlékezet

A ma élők nem felelősek a múlt diktatúráinak bűneiért, de elhallgatásukkal vagy kisebbítésükkel vétkesekké válhatnak.

nyest.hu | 2014. február 7.
|  

Állásfoglalást adott ki a Történelemtanárok Egylete a nemzeti emlékezet manipulálásával kapcsolatban. Mint arra felhívták a figyelmet, a kormányzat nem mutat érdeklődést a ténylegesen megismerhető történelem iránt, hanem „a vágyakhoz igazított torzított, esetenként hamis mítoszokra épülő történelmi kép felépítésén fáradozik”.

Felróják, hogy a kormányzat megszűntetette a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, anyagilag ellehetetlenítette az egyetemi akadémiai és egyéb kutatóhelyek működését, akadályozza a régészeti feltárásokat és az állambiztonsági akták nyilvánosságra hozatalát. Ezzel szemben a Nemzeti hitvallásban hivatalos történelemszemléletet hirdetett, és felállította a kormány alá rendelt Veritas Intézetet, illetve a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézetet – utóbbiak vezetőivé pedig olyanokat tett, akik maguk is aktív részesei voltak a kutatott eseményeknek. Elfogadhatatlannak nevezték, hogy a köztévék „durván hamisító történelmi műsorokat” sugároznak, és az iskolai tantervek is hamis történelemkép sugallására ösztönöznek.

Az állásfoglalás kiemelten foglalkozik a német megszállás 70. évfordulójára tervezett emlékművel. Kifogásolják, hogy az emlékmű Magyarországot áldozatként mutatja be, leplezve az ország felelősségét a háborúban és a zsidók és romák ellen folytatott népirtásban. Felróják azt is, hogy a politikai közbeszédben a zsidókról nem mint magyar kisebbségről, hanem mint a magyaroktól elkülönülő, független társadalmat alkotó csoportról beszélnek. „Mikor ugyanis a munkaszolgálat keretein belül magyar katonák gyilkolták meg a magyar Radnóti Miklóst, a magyar Szerb Antalt, vagy neves olimpiai bajnokainkat, és velük névtelen magyarok ezreit, akkor az nem a németek és – a magyarokon kívül helyezett – »zsidók« ügye, hanem testvérpusztítás egy nemzeten belül.” – írják.

A TTE logója
A TTE logója
(Forrás: TTE)

Az állásfoglalás végén kitérnek arra, hogy a TTE a rendszerváltozáskor alakult, éppen azért, hogy az átideologizált hivatalos történelemkép ellen tiltakozzanak. Hangsúlyozzák: a ma élők nem felelősek a múlt diktatúráinak bűneiért, de elhallgatásukkal vagy kisebbítésükkel maguk is vétkesekké válhatnak. Emlékeztetnek arra, hogy nemsokára a magyarországi németek kifosztásának és kitelepítésének évfordulójára emlékezünk, és ezekért az eseményekért is az akkori magyar kormány és társadalom a felelős.

Ezeket az évfordulókat nem a múlt megszépítésére, hanem annak többoldalú bemutatására, a róla szóló ismeretek terjesztésére kellene felhasználni. Biztosak vagyunk benne, hogy ez szolgálja ténylegesen a nemzeti együttműködést és a 20. századiakhoz hasonló szégyenektől mentes, boldogabb jövőt.

- zárul a közlemény.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
64 blogen 2014. március 25. 13:58

Nem is olyan rég szó volt itt a nemzetbiztonsági okból elkövetett likvidálás gyakorlatáról, ami sajnálatos módon néhány kritikus magyar korszakban elmaradt és ez tragikus következményekkel járt az országra nézve. Velünk ellentétben az ukránok nem haboztak és pontosan azt tették amit alább írtam:

Az ukrán puccs mögött álló neonáci Jobb Szektor vezetőjét az ukrán belbiztonsági szolgálat különleges alakulata egyszerűen kivégezte:

rt.com/news/sashko-bily-dead-reports-013/

Hát így megy ez.

63 Roland2 2014. március 6. 16:57

@Miklós: " A Románia számára készített szovjet fegyverszüneti tervezetből kiderül, hogy Moszkva már jóval a román kiugrás végrehajtása előtt Bukarestet favorizálta Erdély hovatartozása kapcsán. Sztálin 1943 decemberében közölte Benešsel, a csehszlovák emigráns kormány miniszterelnökével, hogy Erdélynek a "román demokrácia megmentése érdekében románnak kell maradnia." Erdély hovatartozásának tehát - nagy valószínűséggel - nem volt köze Magyarország kiugrásához. "

( Rubicon 2014/3 szám 53.old. )

Sztálin talán a balkáni tervei miatt akart kedvezni Romániának, ugyanis komolyan felmerültek olyan tervek a szovjet vezetésben, hogy Bulgária ( ami alapvetően egy russzofil nép, Bulgária nem is üzent hadat a Szovjetuniónak, a Vörös Hadsereg bevonulását pedig alapvetően pozitívan fogadta a bolgár lakosság ) és Jugoszlávia ( Tito állítólag maga tett ilyen ígéretet Sztálinnak ) előbb-utóbb a Szovjetunió része lesz. Románia volt a kulcs ezekhez a tervekhez, valószínűleg ez is közrejátszott Erdély kérdésében ( Sztálin el akarta nyerni a románok szimpátiáját ).

Az a vélekedés, amit egyes történészek osztanak és amit az iskolában tanítanak, miszerint a háborúból való kiugrás és átállás elszalasztott jó lehetőség lett volna, nem igaz : a nyugati szövetségesek számára a Duna-medence stratégiailag nem volt fontos, a szövetségeseknek csak azért lett volna jó a kisebb csatlós államok kiugrása/átállása, mert ez német erőket vont volna el a nyugati frontról ( a partraszállás megkönnyítése miatt ), cserébe viszont SEMMIT nem ígértek.: se segítséget,se a határok megtartását, se a szovjet bevonulás elkerülését. A Magyarország elleni német agresszió a szövetségeseknek közvetetten csak jól jött volna ( ezt brit és amerikai diplomaták nyíltan kifejtették ), amikor Baranyai Lipót küldött kifejtette a német megszállás negatív lehetőségeit Allen Dulles-nek , az amerikai OSS rezidensének és kollégájának, Royall Tylernek, ők csak azt felelték : " háború van, könyökünkig ér a vér, néhány százezer élet ide vagy oda, már nem számít". ( Rubicon 2014/3 55. ol. )

Gondoljunk csak bele, ha Magyarország átállt volna és esetleg hadat üzent volna a németeknek, valószínűleg nemcsak a zsidó, de a magyar civil lakosság is súlyosabb veszteségeket szenvedett volna - hiszen immár ellenségek, árulók lettünk volna a németek szemében. Cserébe viszont semmit sem kaptunk volna a szövetségesektől.

A balkáni partraszállásba vetett hit szintén illúzió volt - ha meg is valósult volna-, ugyanis Sir Allen Brooke brit követ Sztálinnal való tárgyalásán abban állapodtak meg, h. ha meg is valósul a balkáni partraszállás, az előrenyomulás a Balkán nyugati sávján haladna felfelé ( Magyarországot elkerülve ) és Bécsben várná be a Vörös Hadsereget. De ha úgy alakult volna, és mégis a nyugati szövetségesek vonultak volna be Magyarországra, akkor is egy idő után átadták volna a fennhatóságot a szovjeteknek , hiszen már a teheráni konferencián Kelet-Európát szovjet érdekszférába sorolták.

A párizsi béketárgyaláson a brit küldött nyíltan megmondta magyar kollégájának, h. mivel a nyugati hatalmak '38-ban cserbenhagyták Csehszlovákiát, semmi olyan döntést nem hozhatnak, ami károsan érintené őt { a határokkal kapcsolatban }. Ráadásul a kelet-európai térség rendezésében Sztálin szava volt a döntő , ő meg a románoknak kedvezett, a Délvidék meg eleve ugrott , hiszen Tito és Sztálin jóban voltak ekkor még.

Tehát nem kell sajnálni, hogy elszalasztottuk a kiugrást, mert haszna nem lett volna.

62 Miklós 2014. február 11. 17:46

@Roland2: Én sem vagyok biztos és bánom magam is hogy nem maradtam a témánál: Tehát a történelem hamisítás akkor keletkezik ha valaki például a német megszállásról beszél és másik azzal akarja például elhallgattatni hogy de hát a magyarok aktívan részt vettek a holokausztban. Mindkettő igaz de mindkét igazságot fel kell kutatni egyikat sem szabad letagadni!

61 Roland2 2014. február 10. 20:30

@Miklós: Az egykori nyugati antant hatalmak csak az 1. bécsi döntés ellen nem emelték fel a szavukat - tkp. nem izgatta őket - , a 2. bécsi döntés ( Észak-Erdély ) kapcsán viszont Nagy-Britannia, az USA és az emigráns francia kormány is diplomáciai nem tetszését fejezte ki. Tehát az, h. elismerték volna a revíziós döntéseket, túlzás. A magyar revíziós törekvéseket egyedül csak a németek és az olaszok támogatták ( a nyugati hatalmak csak ímmel-ámmal tettek kétértelmű megjegyzéseket a határok módosításával kapcsolatban, ami érthető is, hiszen a kisantant államok az ő kreálmányaik voltak, őket tekintették elsődleges partnereiknek a térségben ), ezért is sodródott az ország végül a németek "hálójába".

"Ha sikerült volna a kiugrás a románok előtt akkor bizony lehet hogy édes hazám a Székelyföld nem kéne most az autonómiáért harcoljon." Ebben sem lennék biztos...

60 Miklós 2014. február 10. 18:39

@okeyo: Átfogalmazhatod hozzászólásomat. A tényen nem változtat. A történelem az nem én írom. Megtörtént és az tény! Annál szomorúbb hogy voltak akik várták a megszállást. De mi jót hozott az Magyarországnak? Az egészet 70 év távlatából kell nézned. És így kétségtelen hogy nagy csapás volt még akkor is ha akkor egyes magyarok másként gondolták!

59 Miklós 2014. február 10. 18:34

@bloggerman77: Hogy Horthy mit mondott a megszállás előtt az nagyon fontos. De mi köze van a megszálláshoz? Arról is beszélni kell hogy Horthy mit mondott de szerinted nem történelem hamisítás az ha letagadjuk, vagy elhallgatjuk a német megszállást. A történelem hamisítás pont abból áll ha egy történelmi tényt ami az egész Magyarországnak egy katasztrófát jelentett, (és itt előtérbe helyezem zsidó polgártársainkat, hisz nekik még nagyobb katasztrófát jelentett mint a többi magyarnak, hisz sokan közülük az életükkel fizettek), azzal tussolunk el hogy arról ne beszéljünk, azt ne dolgozzuk fel, mert ugye Horthy. Nem kedves blogozó társam, ami a történelemhez tartozik azt mind fel kell dolgozni, és minden disznóságot embertelenséget tisztázni kell. Itt nem lehet szelektálni főleg azért nem mert a holokausztot már nagyon sokat kihasználták. Mint elhurcolt leszármazott igenis helyesnek találom hogy a megszállásról is tájékoztassanak, és mivel ez volt a nyitánya a magyarországi szörnyűségeknek akkor megérdemel egy emlékeztetőt a jövő nemzedékének.

Egyébképpen ne gondolja senki sem hogy a német megszállás az jót hozott a magyaroknak. A revíziót bizony elismerte az Antant is. Ha sikerült volna a kiugrás a románok előtt akkor bizony lehet hogy édes hazám a Székelyföld nem kéne most az autonómiáért harcoljon. Sem a labancok sem a Großdeutsches Reich soha semmi jót Magyarországra nem hozott és és mint nagyhatalom akkor is és ma is sikeresen erőlteti akaratát a kompországra. Nagyon sajnálom hogy a történelmi tényeket olyan szervezet mint a TTE is legszívesebben elhallgatná.

58 Krizsa 2014. február 10. 11:22

@mederi: Csak azt egészíteném ki, hogy megfogalmazzuk, mi a nemzet?

Szerintem a kultúrális csoportosulás nem elég a fennmaradáshoz, vagyis én a legfontosabbnak a közös nyelvet tekintem. A mi nyelvünknek flektált, kb. 2000 szavas alapszókincse, és az ősi szerkezet által máig "irányított" (többezer év óta determinált) nyelvtana van.

Ez az alap gyöknyelveknél sokezer év alatt sem változik. (S a többi ragozó, de már nem gyöknyelveknél is csak nagyon keveset.) A nyelv a nemzet legfontososabb összetartó ereje. A MA összetartó ereje.

A másik, nem kevésbé fontos dolog a nemzet által birtokolt földterület. A nemzet túlélésének feltételei:

1. közös nyelv, lehetőleg közös kultúrával

2. a nemzet sajátjának érzett, megvédett, semennyiért, semmikor áruba nem bocsátott FÖLDTERÜLETE.

Az értelmetlen jobb és baloldalizás helyett ezt a két dolgot kellene megkövetelni a döntéshozóktól. M.o. földje ne legyen el adható. Még magyar állampolgárnak sem! Mert ha az egyén elöregszik, megszorul, stb. akkor végül idegennek is el fogja adni! Ne tudja többé el-, csak bérbeadni. Lehet a bérlet hosszú időre és akár ugyanolyan áron is? Persze. Az ár nem számít, csak az, hogy az ország földje ne "kerülhessen ki" az országból. Az újraeladásra kerülő föld már a nemzeté legyen, vagyis az állam birtokában maradjon - s új tulajdonos nie legyen ezentúl, csak bérlő.

De akkor a döntéshozó (a kormány) mégiscsak eladogathatja majd egyszer? Ha beveszed az alkotmányba, hogy senki nem adhatja el, az "állam" sem, akkor ezt nem lehet megkerülni.

Hasonló keménységgel kell megkövetelni a magyar nyelv kutatását és oktatását. Az idegen nyelvekkel való egybekeverést, összehasonlítást szigorúan csak az idegen nyelvek oktatásába engedni be. Az egyáltalán nem baj, ha az ország 3/4-ed része is fog tanulni idegen nyelveket. De minden idegen nyelvi-nyelvtani ismeretet tilsanak meg a magyar HELYETT tanítani.

A napi gazdasági érdekek, hogy bármely szakember könnyebben tudjon munkát találni az országon kívül, vagy kilevelezni országon belülről, NEM A MAGYAR NEMZET érdeke. A nemzet fennmaradásának érdekét nem tiporhatja le az országon kívül dolgozók nagyobb fizetés igénye, sem a szabad elvándorlási érdek.

A jobb és balolddali ravaszkodás helyett elsősorban ezt a két dolgot kell megkövetelni a jelöltektől.

S ha ezekre nem kötelezi el magát, akkor tökéletesen mindegy, hogy melyik oldalról jött... az ajtón menjen ki.

57 Krizsa 2014. február 9. 13:17

@tenegri: Blogen kitanult demagóg, bár az alapokat ő sem érti. Annyit ért, hogy a vezetők kiküszöbölése: vagy szó nélküli lelövéssel, vagy megfélemlítéssel, vagy eltávolítással az állásából, - mikor mit lehet megtenni bűntetlenül - ez a legfontosabb. A MÁSIK "ideológia" vezető rétegének azonnali felülkerekedéséhez. .

De mi is az az ideológia?

És mi van a törvényeséggel? Egészen odáig, hogy ki maradhat életben, lelövés nélkül?

Tudja a szavazó azt, hogy mire (nem kire, mert mind bábu csak)szavaz? Van valami rálátása? .

Tudja akár a megszavazott elit, hogy mit akar? A saját jólétén és életben maradási szándékán kívül mást nem. Legtöbbször a megválasztott sem tudja, mi lesz most, mert nem is ő jelelölte ki önmagát, hanem... S a legritkább esetben van elég képzettsége is. Mihez? Mindenhez nem lehet neki, nekik. És ha van is valamihez képzettsége, mit számít? A legritkább esetben van, akár csak részkérdésekben önálló döntési lehetősége.

Mi az, hogy jobb és baloldal? Szavak. Nincs értelmük.

56 blogen 2014. február 9. 13:12

@tenegri: Csak a te súlyos szövegértési problémáidra derült itt fény. Én csak azokat az agyonlövetéseket helyeseltem alább, amelyek konkrét tetteket vagy részvételt e tettek elkövetésében büntettek. Hiába próbálsz szánalmat kelteni a bolsevista gyilkosok iránt, akik kuláktalanítottak minden orosz faluban (ahogy minden magyar településről deportáltak zsidót, úgy minden orosz faluból is kulákot, vagy megölték helyben), akik minden esetben pusztán már vezető pozíciójukból adódóan is haszonélvezői voltak az osztályellenségek kirablásának, stb, ez nem fog összejönni ilyen nyomorúságos hazudozással amit itt előadsz.

Szánalmas vagy és valamiért védelmedbe vetted a kommunista népirtásért személyesen felelős embereket. Ez legyen a te bajod. Veled ellentétben én úgy gondolom, hogy a konkrét bűnösök megbüntetése nem elítélendő cselekedet. Akkor sem, ha az a részletesen kidolgozott bírósági koreográfiák nélkül, pusztán statáriális úton kerül kivitelezésre hadszíntéri körülmények között.

55 tenegri 2014. február 9. 12:56

@blogen: Köszönöm, nem szükséges tovább ragoznod, a véleményed eddigi hozzászólásaidból is egyértelmű volt, s láthatólag továbbra sem változott. Nem igényled, hogy konkrét tettekért konkrét egyéneket vonjanak felelősségre (ha már volt valami, amiért ez járhatna), jobban örülsz ha ilyen apróságokkal nem kell pepecselned, s ideológiai besorolás alapján általánosan jár főbelövés (hiába gondolod, hogy a vezető-nem vezető bármit is finomít rajta és kibújhatsz vele a világnézet alapú legyilkolás alól).

54 blogen 2014. február 9. 12:22

@tenegri: Nem ideológiai, hanem pozíció alapú elszámoltatás. Ha valaki a bolsevista rendszer helyi vezetője volt, na ő érdemelte ki golyót, mivel pozíciójában szükségszerűen és kivétel nélkül végrehajtó és haszonélvező részese volt a szovjet rendszer emberiség elleni bűneinek. Az 51-es komment is erről szó, külön nagybetűvel is szedtem, hogy e pártok és mozgalmak "VEZETÉSÉT", és nem ideológiai alapon a tagságát. Nehéz olyanokkal társalogni, akik nehezen olvassák az írt szöveget és megérteni pedig egyáltalán nem tudják. Súlyos probléma Magyarországon a funkcionális analfabétizmus és ez az alábbiak alapján téged is érint, bármit is hiszel magadról.

53 tenegri 2014. február 9. 12:11

@blogen: "Én nem helyeseltem az ideológiai alapú gyilkolást, épp ellenkezőleg."

Ahamm... Nyilván nem ideológiai alapú gyilkolás, hogy aki kommunista, ne adj isten még helyi vezető is, az megérdemli a minden további indok nélküli helyben agyonlövést. Márpedig ezt helyeselted. Az #51-ben említettek szerint pedig más ideológiákra is szívesen kiterjesztenéd ezt. Köszönöm, nekem ennyi bőven sok.

52 prolu 2014. február 9. 12:03

Véletlenül kerültem az oldalra, ehhez a témához és elolvastam az összes hozzászólást.

Az a véleményem, hogy az itt leírtak tükrözik a jelenlegi társadalmi helyzetet és állapotokat. Kivételt képeznek az arányok, a jobb és baloldaliak - akik itt többen vannak - között, ami a valóságban fordított.

A legértelmesebb és legtényszerűbb résztvevő kétségtelenül Blogen !

51 blogen 2014. február 9. 11:57

@okeyo: Nyilasokat. Ők jelentették a legkomolyabb belső veszélyforrást a rendszerre nézve. A nyilaskeresztes párt és néhány kisebb, de nem jelentéktelen szélsőjobboldali párt VEZETÉSÉT és prominens ideológusait, továbbá az illegális kommunista párt néhány tucat vezető tagját likvidálni kellett volna még a harmincas évek legvégén, amikor a velük ideológiailag rokon nagyhatalmak megjelentek a magyar határoknál. Ám ez mellékes probléma lett volna még akkor is, a fő problémát a németbarát elemek jelentették. A közigazgatást kellett volna megtisztítani tőlük. Igaz, nem likvidálással, hanem egyszerű elbocsájtás is elegendő lett volna. Ez korunkra is igaz, az európéer elemeket rég el kellett volna távolítani a magyar a közigazgatásból, mivel Magyarország az EU tagja és ezért nemzetbiztonsági szempontból aggályos, hogy a közigazgatás sok vezetője elkötelezett Európa-barát, így ugyanis a szövetségen belül túlságosan megértőek az európai partnereink szempontjai iránt. A történelem legalapvetőbb tanulságai közé tartozik, hogy mindig légy résen, ha a barátaidról van szó, mivel csak a nyílt ellenségeid megbízhatóak, mert ők már felfedték a szándékaikat.

50 okeyo 2014. február 9. 11:53

@Miklós: "Tragédia történt, amikor a németek megszállták Magyarországot, és a deportálások okozták a legnagyobb traumát ami a magyarságot érte, az első világháború óta."

Talán így elfogadható lenne az érvelésed:

Tragédia történt, amikor Magyarország hagyta, hogy a szövetséges Németország csapatai megszállják az országot, és a magyar állami hatóságok által előkészített és végrehajtott deportálások okozták a legnagyobb traumát, ami a magyarságot érte, az első világháború óta.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X