nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
 • mederi: @Fülig James: 18 Kiegészítés a válaszomhoz. -Megnéztem a linket, de az nem az ural szó ere...
  2022. 11. 29, 10:54  Urál‒Altaj
 • mederi: @Fülig James: 18 Az idéző jelben lévő kérdő mondatrészt magából a cikkből idéztem, de nem ...
  2022. 11. 28, 21:55  Urál‒Altaj
 • Fülig James: @Fülig James: Alighanem itt arról lehet szó, hogy az obi-ugor összeesküvés végül, a 18. sz...
  2022. 11. 26, 11:19  Urál‒Altaj
 • Fülig James: @szigetva: Azt a reményt mederi pénzéből finanszírozzák, csak ő nem tud róla.
  2022. 11. 26, 11:12  Urál‒Altaj
 • szigetva: @Fülig James: A remény hal meg utoljára.
  2022. 11. 26, 11:06  Urál‒Altaj
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Minden a protekción múlt?
Tiszteletbeli árják a Harmadik Birodalomban

Leromboljuk a náci Németországgal kapcsolatos sztereotip elképzeléseket – a protekció fontosabb volt, mint a tiszta német vér, Hitler bárkit kinevezett árjának, ha éppen úgy tartotta kedve, sőt a német bürokrácia sem volt mindenható. Megszólalnak a zsidó Wehrmacht-katonák!

Takács Boglárka | 2012. július 13.
|  

Ha cikksorozatunk korábbi részei alapján nem lett volna teljesen egyértelmű, hogy a náci árja-hitnek semmi köze a tudományhoz, most mindez teljesen nyilvánvalóvá válhat. A Harmadik Birodalomban bárki lehetett árja, akire éppen szüksége volt a náci Németországnak!

Kitüntetésosztás német katonáknak
Kitüntetésosztás német katonáknak
(Forrás: Wikimedia Commons / Das Bundesarchive, B 145 Bild-F016210-0021A )

Kategóriákba sorolva

A közgondolkodásban az él a Harmadik Birodalom faji politikájáról, hogy a nácik a zsidókat igyekeztek megölni, az árjának tartott németeket pedig minden eszközzel védték. A helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb volt. A náci Németországban egész osztályozási rendszer létezett annak a meghatározására, ki mennyire számított zsidónak vagy árja németnek. Ennek igen kevés köze volt ahhoz, zsidó vallású-e az illető személy, vagy hogy a zsidó vallás szerint zsidó-e. A nürnbergi törvények szerint akinek három vagy négy zsidó nagyszülője volt, az maga is zsidónak számított, akinek négy német nagyszülője, az pedig értelemszerűleg németnek. Eddig viszonylag egyértelmű a helyzet; a bonyodalom a közbeeső kategóriáknál kezdődött.

A zsidó vallás és kultúra a félzsidó és negyedzsidó fogalmakat nem ismeri, ezeket a nácik vezették be. Az ortodox zsidóság szerint az a zsidó, akinek az anyja zsidó, vagy a megfelelő – meglehetősen körülményes – módon betért a zsidó vallásba. Más irányzatok az apai leszármazást is tekintetbe veszik. Akinek két zsidó nagyszülője volt, az első osztályú keveréknek számított (Mischling ersten Grades), akinek pedig egy, az másodosztályú keveréknek (Mischling zweiten Grades). A köznyelvben ezek helyett a nyakatekert megnevezések helyett a félzsidó (Halbjude) illetve negyedzsidó (Vierteljude) szavakat használták. A vegyesházasságokból származó Mischlingek gyakran német családban éltek, német neveltetést kaptak – a hagyományőrző zsidó családok általában ellenezték az efféle házasságot, így a gyerekek rendszerint már németként nőttek fel. Mindenesetre a nácik azokat a Mischlingeket, akik valamely hitközség tagjai voltak, vagy akiknek zsidó házastársuk volt, biztos, ami biztos alapon átsorolták a zsidókhoz.

Aprócska áttekintő táblázat a besorolásokról
Aprócska áttekintő táblázat a besorolásokról
(Forrás: Wikimedia Commons)

A németnek nevelt Mischlingek csak a nürnbergi törvények bevezetésével szembesültek azzal, hogy többé nem számítanak kellően árjának. A nem eléggé árja németek esetében gyakran a kapcsolatokon múlt, mennyire lehettek juthattak magas pozícióba, és mennyire vonatkoztak rájuk a zsidótörvények.  Nem a származás számított, hanem a protekció – volt, akinek Hitler maga adott igazolást!

Göring eldönti

Talán a legismertebb Erhard Milch német tábornagy példája. A tábornagy az első világháború után döntő szerepet játszott a légierő újjászervezésében, de 1935-ben kiderült, hogy Milch apja zsidó, így ő is Mischling. A légierő parancsnoka, Hermann Göring felkérte Hitlert, hogy adjon Milchnek árjasági igazolást, hiszen szükség volt a munkájára a hadseregben. Állítólag ekkor mondta Göring az elhíresült mondatot: „Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el” („Wer Jude ist, bestimme ich”). Ez a mondat azonban eredetileg Karl Lueger bécsi polgármester nevéhez fűződik – az ő mandátuma alatt virágzott fel Bécsben az antiszemitizmus, mint azt sorozatunkban már említettük –, tehát Göring legfeljebb őt idézhette. Az immáron árja pedigréjű tábornagy egyébiránt egészen a második világháború végéig a német oldalon harcolt, és nem tartotta magát zsidónak.

Középen Milch tábornagy
Középen Milch tábornagy
(Forrás: Wikimedia Commons / Deutsches Bundesarchiv, 183-H28426 / CC BY-S)

Az SS egyik alapítója és Hitler korai harcostársa, Emil Maurice szintén nem bizonyult eléggé árjának, amikor ellenőrzésre került sor. A fanatikus árjahívő SS-vezér Heinrich Himmler repesett az örömtől, mert nem szívelte Maurice-t, de Hitler nem volt hajlandó régi bajtársát eltávolítani maga mellől. A vezér egyébiránt is saját kénye-kedve szerint osztogatta a papírokat: voltak olyan családok is, ahol a testvérek közül az egyik kapott árjasági igazolást, míg a többiek nem.

Emil Maurice. Jóban volt Hitlerrel
Emil Maurice. Jóban volt Hitlerrel
(Forrás: Wikimedia Commons / Hoffmann, Deutsches Bundesarchiv, 146-1980-0)

Ötödik hadoszlop?

Általánosságban jellemző volt az árjának kinevezettekre, hogy valóban árjának vagy legalábbis németnek tartották magukat, nem próbálták belülről bomlasztani a Birodalmat. A lentebb látható dokumentumfilmben megszólaló katonák közül az egyik díszőrségben állva gyakran találkozott Göringgel. Amikor azonban az interjú készítője megkérdezte, nem gondolt-e arra, hogy akár egy sikeres merényletet is végrehajthatna a magas rangú náci vezető ellen, megdöbbent. Ez fel sem merült benne, ő akkor és ott tényleg német honvédnek érezte magát!

Kivétel volt a szabály alól Ernst Bloch elhárítótiszt, akinek Milchhez hasonlóan az apja volt zsidó. Habár Bloch maga nem tartotta a vallást, mégis segített a hatodik lubavicsi rebbének elmenekülni a nácik elől, így a lubavicsi chaszid mozgalom tovább élhetett Amerikában, majd később szétterjedhetett az egész világon.

Lubavicsi központ bejárata Indiában
Lubavicsi központ bejárata Indiában
(Forrás: Wikimedia Commons / שיע.ק / CC BY-SA 3.0 )

Üresen maradt rubrikák

A legtöbben valószínűleg egy idő után ráébredtek, hogy a nácik háborús bűnöket követnek el, de a többség nem mert közbeavatkozni vagy dezertálni. Féltették a saját életüket, vagy épp a családjukét. A katonák közül többen saját bevallásuk szerint abban reménykedtek, hogy ha ők jó németekként a hadseregben szolgálnak, akkor talán a hozzátartozóik megúszhatják a deportálást, de ez nem feltétlenül volt igaz. Volt, aki kapcsolatai felhasználásával valóban tudott enyhíteni családtagjai sorsán, de nem ez volt a tipikus. Míg a katona a fronton harcolt, akár az árjasági igazolással nem rendelkező szüleit is elhurcolhatták a haláltáborokba.

A következő német nyelvű dokumentumfilm bemutatja a Wehrmachtban szolgáló zsidó származású katonák sorsát – interjúkkal, rekonstruált jelenetekkel. Ha valaki nem tudott papírokat szerezni, trükkökhöz is folyamodhatott, amelyek néha bejöttek. A német precizitás sem volt tökéletes: volt, aki saját elmondása szerint egyszerűen kihagyta a származás rubrikát az űrlapon, és a hadseregben később sem kérdeztek rá a hiányra. Más a körülmetélt pénisze miatt lett gyanús, de sikeresen azzal védekezett, hogy fitymaszűkülete volt és emiatt volt szükség a kis műtéti beavatkozásra. Aki kevésbé látszott zsidónak, nagyobb sikerrel vette az akadályokat.

Hogyan jelent meg az árja fajelmélet a náci Németország külpolitikájában? Sorozatunk következő részéből mindenki megláthatja majd, hogy az a terület is legalább ennyire gazdag ellentmondásokban.

Felhasznált irodalom, érdekes linkek

Die Soldaten mit dem halben Stern: Als 'jüdische Mischlinge' in der Wehrmacht (német dokumentumfilm)

The half-Jewish Nazi who saved the Lubavitcher rebbe

Magyar nyelvű összefoglaló a nürnbergi törvényekről

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
6 Roland2 2012. augusztus 26. 10:23

Ernst Jaenicke berlini zsidó festő levele Hitlerhez:

" Nagy és szeretett Führerünk, Adolf Hitler !

Most tanácsot kérek öntől. Le kell-e mondanom mindenről ? Mi is emberek vagyunk , és talán jobbak is másoknál. El kell-e hagynom a Nemzetiszocialista Pártot stb. ? Nem értem, miért .De mindennek ellenére őszinte hitemet a mi német Hazánkban , a nemzetiszocialista eszmében, és mindenekfölött Önben, Führerem ,nem lehet elvenni tőlem.

Így hát,nagy, szeretett Führerünk,

Adolf Hitler birodalmi kancellár úr !

Kérem,segítsen rajtunk is.Mert ez Isten műve,és mi hiszünk abban, akit ő küldött hozzánk.

Heil Hitler !

Rudolf Willi Ernst jaenicke

Ó, ha csak személyesen beszélhetnék önnel !

Hitler személyi hivatala 1934 április 5-én válaszolt :

Kedves Jaenicke úr !

Megkaptuk az ön március 23-án kelt levelét a Führerhez. Sajnálattal közlöm, hogy hivatalunk semmit sem tehet az ön ügyében. Azt javaslom tehát, hogy keresse meg helyi csoportját, amely talán képes lesz a segítségére lenni valamiképpen.

Német üdvözlettel !

Albert Bormann

( BBC History 2012 augusztus 8. szám 83. old. )

5 prezzey 2012. július 15. 18:54

@asher: Das ist doch keine Lüge, aber man kann es "Schande" nennen... meinetwegen... szerintem teljesen fölösleges a németet erőltetni, vagy most az a cél, hogy kiderüljön, hogy nem beszélek németül? Ha igen, akkor ez mellément (sőt, אני מדברת גם עברית).

Sajnos ezek az ügyek sok esetben jól dokumentáltak, Bryan Mark Rigg munkásságát ajánlom (a videóban is szerepel), habár szerintem ő túlbecsüli, hogy mennyi ilyen katona lehetett. Pont az előző hozzászóló által említett Szegedi Csanád ügye is jól példázza, hogy ezek a történetek egyáltalán nem hihetetlenek. Meg ez a mai lengyel eset is bejárta nemrég a világsajtót:

www.haaretz.com/jewish-world/what-happens-when-a-neo-nazi-couple-dis

Rolf von Sydow a videóból meg német nyelvterületen ismert közszereplő (film- és TV-rendező, mindent csinált, még Tetthely-részeket is rendezett :] ), sokat beszélt a múltjáról korábban is a nyilvánosság előtt. Nem most szedték elő valahonnan és montíroztak szavakat a szájába, hogy ezzel bizonyítsanak valamit.

Amúgy ha egy német ember halachikusan nem zsidó, csak a nürnbergi törvények szerint, szerintem a zsidó vallás inkább arra bátorítja, hogy németként éljen, mint zsidóként. Itt többek között épp az is volt a probléma*, hogy a definíciók nem fedtek át teljesen, és a nácik olyan embereket is zsidónak vagy Mischlingnek soroltak be, akik halachikusan nem voltak zsidók és nem is tartották magukat zsidónak (vagy most se tartják, ld. videó - habár érdemes figyelni, mennyire nem értenek egyet ebben a kérdésben a megszólalók). Ők pedig olykor mindent megtettek, hogy bizonyítsák a németségüket.

________

* Mármint nyilván az, ha a zsidókat az állam bármiből kirekeszti, az önmagában probléma, nekem személyesen is ;], de ezen túlmenően.

4 scasc 2012. július 14. 16:53

"Talán a legismertebb Erhard Milch német tábornagy példája."

Ó, a Wehrmacht Szegedi Csanádja.

3 Pesta 2012. július 14. 08:35

Pontosan hány percnél van ez? Én nem vettem észre. Lehet, hogy csak nálad csúszik a kép meg a hang.

2 asher 2012. július 14. 01:31

erdekes mindjart a film elejen hogy megy a nemet szoveg de a riportalany szaja nem mozdul egy picit sem!!

hiheto mi!!??

1 asher 2012. július 14. 01:22

immer noch ein Luge!!!-(eine schande!!!!!)-

ins der wehrmacht villeicht hatte -(nur in der erste zeit bis 1939)-ein par originellen judische soldaten!!

aber in der S.S. und später der Waffen S.S. NIE eine!!!

nie ins Luftwaffen auch nichts!!

nach derwannsee konferenz alle jude in der wehrmacht ist verschwunde!!!nie gehort einige auch nichts!!

fur der juden war alles verboten!!galuben sie doch wie eine jude kannte ein gehen der armee,heeres,marine,oder lufwaffen!?? sind sie verruckt???

Információ
X