nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Árjozófia
Ami még Hitlernek is sok volt...

List megjósolta, hogy az árjo-germánokat 1932-ben meg fogja szállni a szent erő, és létrehozzák az elpusztíthatatlan német birodalmat, ami uralni fogja Európát. A Harmadik Birodalom 1933-ban jött létre – List ezt már nem érte meg –, de korántsem bizonyult elpusztíthatatlannak.

Takács Boglárka | 2011. december 19.
|  

Az árja eszme bécsi követőit a fiatal Hitler is ismerte, műveiket olvasta. De a későbbiekben felvállalta-e ezt a kapcsolatot? A korabeli Bécsben megdöbbentő elképzelések terjedtek a németség eredetéről, rokonságáról és ellenségeiről. A pigmeusok tették tönkre az árjákat?

A templom alatt titok rejlik
A templom alatt titok rejlik
(Forrás: Wikimedia Commons / Kiban / GNU-FDL 1.2)

A bécsi árjozófusok

Az Ariosophie szó az 1910-as években tűnt fel először: a bécsi Jörg Lanz von Liebenfels használta a saját eszmerendszerének megnevezésére. Nicholas Goodrick-Clarke brit történész, a nácizmus okkult előfutárainak kutatója terjesztette ki a kifejezést Lanz kor- és eszmetársaira, így az árjozófiából egyfajta gyűjtőfogalom lett; a továbbiakban mi is így használjuk.

Az előző részben láttuk, hogy Bécsben kapcsolódtak össze legerősebben az idegenellenes és a misztikus eszmék. Ma a korabeli rasszista-okkult nézeteket valló szerzőket gyűjtőnéven az árjozófia követőinek nevezik, legalábbis így lehetne „magyarítani” a német Ariosophie és az angol Ariosophy kifejezéseket.

Az árjozófusok előszeretettel olvasták az előző részben bemutatott teozófusok műveit, de túl is léptek azokon. Blavatsky, a teozófia megalapítója habár rendszeresen tett rasszista kijelentéseket, mégis alapvetően a népek egyetértését és megbékélését hirdette. A bécsi árjozófusok már nem fogták vissza magukat, és egészen elképesztően szélsőséges kijelentéseket is papírra vetettek.

Nép helyett faj

Az első népszerű árjozófus Guido Karl Anton List (más néven Guido von List) volt. Ő már lapunk korábbi, rúnamágiával kapcsolatos sorozatában is szerepelt, mint a germán rúnák sajátos újraértelmezője. List nemcsak a varázslással és Atlantisz keresésével foglalkozott, hanem az árjákról is bőven volt mondanivalója. Saját bevallása szerint tizenévesen kezdte foglalkoztatni a német nép eredete, amikor apjával ellátogatott a Stephansdom alatt fekvő kripta- és katakombarendszerbe. A Stephansdom környékén már a római korban is temetkeztek, és a fiatal Listet magával ragadta a hely szelleme: úgy érezte, személyes küldetése, hogy felújítsa az ősök vallását.

A Stephansdom alá temettek több Habsburgot is
A Stephansdom alá temettek több Habsburgot is
(Forrás: Wikimedia Commons)

List Wotan főisten után wotanizmusnak nevezte el a germán törzsek vallását, de szerinte ezen kívül még egy titkos tanítás is létezett, ez volt az armanizmus. List a wotanizmus és armanizmus kidolgozása során tanulmányozta Blavatsky írásait, különösen a Titkos doktrínát, és ennek a műnek a hatására kezdte el hangsúlyozni azt, hogy a germánok külön faj; korai műveiben még népnek nevezte őket. Az árja elnevezést is átvette Blavatskytól, és innentől kezdve árjo-germánokról értekezett. Így hozzá tudta kapcsolni saját őseit Blavatsky kedvenc gyökérfajához; annál is inkább, hogy a germánok indoeurópai nyelvet beszéltek. List azt is kiszámolta saját asztrológiai módszere segítségével, hogy az árjo-germánokat 1932-ben meg fogja szállni a szent erő, és létrehozzák az elpusztíthatatlan német birodalmat, ami uralni fogja Európát. A Harmadik Birodalom 1933-ban jött létre (List ezt már nem érte meg), de korántsem bizonyult elpusztíthatatlannak.

A szerző 1878-ban. Majdnem önbeteljesítő jóslatot írt.
A szerző 1878-ban. Majdnem önbeteljesítő jóslatot írt.
(Forrás: Wikimedia Commons)

List inkább a saját rendszere építgetésével foglalkozott, és kevesebb időt fordított az árják ellenségeinek szidalmazására. Azt mégis előszeretettel hangsúlyozta, hogy a kereszténység rendkívül káros hatással volt az árjákra, hiszen a fajvédelemmel szemben a felebaráti szeretetet hirdette, ráadásul a keresztény misszionáriusok üldözték a germán vallást. De List egyik barátját igen intenzíven foglalkoztatta az a kérdés, pontosan kik ellen is kell az árjáknak küzdeniük, és szokatlan választ talált rá...

Minden a szexről szól

Jörg Lanz von Liebenfels List személyes barátja volt. Mindketten átvettek gondolatokat a másiktól, és egymást is népszerűsítették. (Ráadásul mind Lanz, mind List előszeretettel emlegették fel saját fiktív nemesi származásukat.) Az Arktogäa a görög 'észak' (arktosz) és 'föld' (gaia) szavakból képzett összetétel. A szerző valószínűleg egy ritkán használt és azóta jobbára feledésbe merült természettudományos szakkifejezést vett át és értelmezett újra: Thomas Huxley 1800-as évekbeli angol zoológus Afrikát, Eurázsiát és Észak-Amerikát nevezte gyűjtőnéven Arctogaeának. Lanz szerint az árják az Arktogäa nevű elsüllyedt kontinensről vándoroltak a mai Európába, ez a földrész volt az őshazájuk. Arktogäa északon, a sarkkör közelében feküdt.

Lanz bizarr elméletét, a teozoológiát az akkoriban felfedezett ókori asszír domborművek ihlették. A domborműveken látszik, amint emberek állatokat vezetnek, feliratuk pedig említi, hogy az uralkodó más országok vezetőitől kapta ezeket ajándékul, majd tenyészteni kezdte őket. Lanz azonosította az állatokat az afrikai pigmeusokkal, akik szintén akkoriban kerültek a tudományos érdeklődés homlokterébe. Úgy vélte, hogy az árják közösültek ezekkel az alsóbbrendű emberszabású lényekkel, és így csökevényes faj jött létre, ami az árják uralmára tört. Lanzot szemlátomást nem zavarta, hogy az asszírok nem árja, hanem sémi nép voltak!

A domborműveken látszik, amint emberek alacsony, emberszabású állatokat vezetnek.
A domborműveken látszik, amint emberek alacsony, emberszabású állatokat vezetnek.
(Forrás: Lanz Teozófiája)

Több pigmeus csoport pedig az európai népekhez képest rendkívül bonyolult vokális népzenei kultúrával rendelkezik, habár ezt Lanz valószínűleg nem tudta; a pigmeus zenéket és a bennük megfigyelhető szerkezeteket csak később fedezték fel maguknak az olyan nyugati zeneszerzők, mint a magyar Ligeti György. Mielőtt továbbmennénk, érdemes belehallgatni a pigmeus polifonikus éneklésbe (a videóban baka pigmeusok láthatóak):

Lanz kiugrott szerzetes volt, és alaposan ismerte a Bibliát. Műveiben azonban nemcsak bibliai szövegrészekre hivatkozott, hanem a Gilgames-eposztól a Talmudig (!) mindenre, de igen sajátosan értelmezte őket. Érvelési stílusa kimondottan a mai összeesküvés-elméletekre emlékeztetett; például úgy gondolta, hogy ahol a Bibliában cédrusok fordulnak elő, ott igazából az ember-állat közösülésről van szó. Értelmezése számos igen egyszerű szót is új, rejtett jelentéssel ruházott fel: a torony szerinte faji elkülönítésre szolgáló épület, ahol az emberállatokat tartották, a bor a fajtiszta vér jelképe, és így tovább.

Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban. Csontváry festménye is új értelmet nyer?
Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban. Csontváry festménye is új értelmet nyer?
(Forrás: Wikimedia Commons)

Lanz kora összes tudományos eredményét összekutyulta, hogy elmélete meggyőzőbbnek hathasson: szerinte például az ókori istenek agyában volt egy szerv, aminek a segítségével elektromos hullámokat tudtak fogni, és így telepatikusan kommunikálhattak egymással. Ha az árják szigorúan elkülönülnek az emberállatok leszármazottaitól és csak egymás közt házasodnak, a jövőben újra kifejleszthetik ezt a mára elcsökevényesedett szervet magukban. Erre mutat, hogy szerinte ma is a fajtiszta fehér frízek és vesztfáliaiak között a legtöbb a látnok.

Hogyan lehetett ennyi furcsaságban hinni? Voltak, akik ezt az elméletet komolyan vették? Lanz áltudományos aprólékossága igen meggyőzően hatott, és a miszticizmussal foglalkozók körében hamar tábora alakult a szerzőnek. Lanz folyóiratot is bocsátott ki, ez volt az Ostara. A fiatal Hitler szintén olvasta az Ostarát, de később maga is nevetségesnek érezte ifjúkori lelkesedését – a Mein Kampfban már elítélően írt a „medvebőrbe öltözött” ódivatú népnemzeti gondolkodókról, akik egymással sem értenek egyet. Miután Németország megszállta Ausztriát, a nácik egyenesen betiltották Lanz írásait! Az idős Lanz még a második világháború után is azt bizonygatta, hogy ő alapította meg a nemzetiszocializmust, de ez az állítás erős túlzás.

Lanz és List egyaránt gyakran használta a szvasztikát, mint ősi árja szimbólumot. De vajon ez ihlette meg Hitlert, amikor jelképet keresett politikai pártjának? Egyáltalán ki dobta be a köztudatba, hogy a szvasztika az árják nemzetségét jelöli? A következő részből ez is kiderül... lehet, hogy mindenről egy szótárkészítő tehet?

Források

Goodrick-Clarke, N. (2004): The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. London: Tauris Parke.

Hamann. B. (1999): Hitler's Vienna. Oxford: Oxford University Press.

Lanz Teozoológiája angolul és németül

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
10 doncsecz 2011. december 21. 08:00

@bloggerman77: Blogger információjával kapcsolatban, hogy a média magyarellenességről suttog folyton, hasonló tapasztalatom van nekem is. Nem is olyan rég a szlovén kormányfő azt mondta a magyarnak, azaz Orbán Viktornak, hogy Szlovénia elfogja szigetelni Magyarországot. Hú már itt is ment jó pár találgatás, hogy Szlovénia is ellenséges ezek szerint. Valójában azonban nem így mondta, vagy rosszul fordították, vagy a hír érdekében kiforgatták a szlovén kijelentést, ugyanis nem ezt mondták. Hanem azt, hogy ha Magyarország így folytatja, elszigeteli magát a többi európai országtól.

9 bloggerman77 2011. december 20. 20:21

@bibi:

"Makkay írja, hogy Bécs alatt, talán éppen a Szt.István dóm alatt, valószínűleg "érdekes" leleteket találna egy magyar régész."

***

Már találtak pár éve, amikor felujították a Stephansdom környékét. Pár magyar sír volt, nem több, de itthon úgy tárgyalta a bulvármédia, mintha az osztrákok valami magyarellenes összeesküvés keretében el akarnák titkolni, )közben az osztrák lapok is cikkeztek ezekről a sírokról.

"Ti. a magyar terület eredeti határa az Enns folyó volt, ami határról szegény Aba Sámuel királyunk mondott le, belső árulás miatt elvesztett csaták után."

***

Nem egészen. Az Ennsig tartó gyepűt Géza adta fel, cserébe a fejedelemsége elismeréséért és Gizella és István házasságáért. Ekkortül telepítik be bajor telepesekkel az Ostarrichi keleti részét.

Ebből a területből a Bécsi-medencét sikerült visszahódítani István alatt, és ez veszett oda Aba uralma végén.

8 doncsecz 2011. december 20. 07:42

@bibi: Ismerem én ezt, én is inkább amellett a kölcsön-affér mellett vagyok.

7 bibi 2011. december 19. 22:20

A hitleri ideológia, sőt, talán idea, túl a nyilvánvaló angol-francia gyarmatosítóktól átvett gyakorlati rasszizmuson, a kor formalista állattenyésztő (-nemesítő) genetikáját próbálta követni. Ezért gondoltak igazodni bizonyos fizikai & viselkedési standardhoz.

Ennek a vircsaftnak humoros vetülete volt az, amikor a Berlinben megismert, jó humorú orosz barátnőm, kuncogott nekem a berlini metrón, hogy ti. miféle "árja" nemzet ez a német, nézzék meg otthon hagyott "Gyima" fiát, akinek haja nem is szőke, hanem egyenesen fehér. Igaza volt, a metrón mindenki 'barna' komplexiójú volt, mármint a németek.Mire megkérdeztem tőle, hogy "nem lehet, hogy finnugor elem is van a családban?"

6 bibi 2011. december 19. 22:01

@istentudja:

Hitler "zsidó és afrikai" gyökerei:

dienekes.blogspot.com/2010/08/hitlers-jewish-and-african-roots.html

********

Csak tudnám, hogy mi vezeti azokat akik ilyen zagyvaságokat hordanak össze.

5 bibi 2011. december 19. 21:53

"A templom alatt titok rejlik "

Makkay írja, hogy Bécs alatt, talán éppen a Szt.István dóm alatt, valószínűleg "érdekes" leleteket találna egy magyar régész.

Ti. a magyar terület eredeti határa az Enns folyó volt, ami határról szegény Aba Sámuel királyunk mondott le, belső árulás miatt elvesztett csaták után.

4 Roland2 2011. december 19. 21:22

@istentudja: mult-kor.hu/20100824_hitler_nem_volt_arja

Ez a cikk kiváló példája annak,hogy miért viszonyuljunk szkeptikusabban az ilyenféle genetikai vizsgálatokhoz és (meredek) következtetésekhez.

Hitlerről már sok mindent mondtak,pl. homoszexuális ,hermafrodita volt,fél herével rendelkezett,félig zsidó volt,stb.,ezek hoax-oknak vagy bulvár csámcsognivalóknak megfelelnek,de nem komoly megalapozottságúak.

3 istentudja 2011. december 19. 19:06
2 bibi 2011. december 19. 17:39

@doncsecz: "Csak aztán Hanussent megölték, nyilván náci ügyfelei, állítólag azért, mert meglátta a Reichstag felgyújtását és azt is, hogy a nácik keze van benne, de ezt nem lehet egyértelműen állítani. "

*********

Ajánlom elolvasni a Reichstag felgyújtása c. wiki cikket.

1 doncsecz 2011. december 19. 13:08

Hitler amúgy hit azért az asztrológiában, a náci párt külön asztrológiai osztályt tartott fenn, ahol kikérte a jósok véleményét politikai döntések előtt. A nácik ráadásul egy zsidó származású látnoktól is kértek tanácsokat még hatalomra jutásuk előtt, Jan Erik Hanussentől, akinek azért jó pénzeket fizettek. Csak aztán Hanussent megölték, nyilván náci ügyfelei, állítólag azért, mert meglátta a Reichstag felgyújtását és azt is, hogy a nácik keze van benne, de ezt nem lehet egyértelműen állítani. Más elképzelés szerint inkább pénzügyi dolgok lehettek a háttérben, mert elég nagy kölcsönöket adott egy magasrangú náci tisztnek, akinek hát kényelmetlen lett volna egy zsidóval való üzletelés.

Információ
X