nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Liberális katolikus
Miért katolikus?

Egyes angol szótárak szerint a catholic ’katolikus’ és a liberal ’liberális’ szavak szinonimák. Nincs itt valami tévedés?

Fejes László | 2014. augusztus 5.
|  

Ha meg akarjuk határozni, hogy mit jelent  a katolikus szó, az esetek túlnyomó többségében azt mondhatjuk, hogy ’a katolikus egyházhoz kötődő’. A katolikus pap ’a katolikus egyház papja’, a katolikus teológia ’a katolikus egyház által hirdetett hittan’, a katolikus óvoda ’a katolikus egyház által fenntartott óvoda’ stb. Mivel azonban a szót semmilyen más értelemben nem használjuk, a legtöbb nyelvhasználó számára aligha lehet világos, mit jelent a katolikus a katolikus egyház szókapcsolatban.

Ferenc, a katolikus egyház feje
Ferenc, a katolikus egyház feje
(Forrás: Wikimedia Commons / Emiliovillegas24 / CC BY-SA 3.0)
Bár kecsegtető a lehetőség, hogy a görög a ὅλος [holosz] ’egész’ szót az angol whole [hól] ’egész’ szóval hozzuk összefüggésbe, ezek különböző indoeurópai tövekből erednek. A görög szó a latin solidus ’szolid, szilárd, erős’, salvus ’egészséges’, sollemnis ’éves, szokásos, kijelölt, hagyományos stb’ (< sollus ’egész’ + annus ’év’), salus ’biztonság, egészség stb.’ szavakkal függ őssze, míg az angol whole néhány germán megfelelőn kívül a szláv cel- ’egész’ tővel.

A katolikus nemzetközi vándorszó, a magyarba a latinból került (catholicus), ez pedig a görög καθολικός [katholikos] melléknévből származik, mely a κατά [kata] ’-ról/-ről’ és a ὅλος [holosz] ’egész’ szavakból származik, és melynek jelentése ’egyetemes’. A katolikus egyház is ebben az értelemben használja az elnevezést: magát tekinti az egyetemes, az apostolok által alapított és az egész világra kiterjedő egyháznak.

Ebben az értelemben azonban több más, nevében nem katolikus egyház is katolikusnak tekinti magát, így például az ortodox egyházak vagy számos protestáns egyház is. Egyes protestáns egyházak (anglikánok, evangélikusok) gyakran a katolikus egyház reformmozgalmának, nem önálló egyháznak tekintik magukat. Ezek szervezetükben ugyan nem egységesek, mint a római központú katolikus egyház, de közös hitelveket vallanak, ilyen alapon tekintik magukat egy egyháznak.

A nem katolikus keresztények a katolikus szót időnként használják a keresztény egyházak és hívők összességére is, felekezettől függetlenül (ez a magyarban igen kivételesen fordulhat elő). A számos felekezet által használt nikaia–konstantinápolyi (niceai) hitvallás tartalmazza, hogy „Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat” – a katolikus fordításokban persze egyetemes helyett katolikus szerepel. Azok az egyházak, amelyek csak a 4. század után váltak szét, és e hitvallást elfogadják (bár liturgiájukban nem egyforma gyakorisággal használják), ilyen értelemben mind katolikusnak tekinthetőek.

Ikon a niceai hitvallással
Ikon a niceai hitvallással
(Forrás: Wikimedia Commons)

A ’katolikus (egyházhoz tartozó)’ jelentésben az angol helyesírás nagy kezdőbetűt használ: Catholic.

Az angolban a catholic ’katolikus’ szónak olyan jelentése is kifejlődött, mely magyar szemmel meglehetősen furcsának tűnhet: ’széles körű, változatos; nyitott’ – például a catholic taste of music azt jelenti, hogy ’befogadó, nyitott zenei ízlés’ – azaz annak van ilyenje, aki sokféle zenét szeret. Egyes szótárak odáig mennek, hogy a catholic szinonimájaként a liberal ’liberális; elfogadó, megengedő’ szót adják meg.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
5 Fejes László (nyest.hu) 2014. augusztus 6. 14:59

@siposdr: Ó, köszönjük. :)

4 siposdr 2014. augusztus 6. 13:22

@Fejes László (nyest.hu):

Valóban nincs különbség, de nem is ezért küldtem el. Célom a cikkben leírtak megerősítése volt.

3 Fejes László (nyest.hu) 2014. augusztus 6. 11:33

@siposdr: A megadott linken is nagyjából ez van, én legalábbis nem látom a különbséget.

2 siposdr 2014. augusztus 6. 11:03

Ami a szláv cel- tövet illeti, Vasmer így ír erről:

WORD: це́лый

ORIGIN: Праслав. cělъ родственно др.-прусск. kailūstiskan "здоровье", греч. κοῖλυ ̇ τὸ καλόν, гот. hails, д.-в.-н. heil "здоровый, целый";

Следует отделять от др.-ирл. cél, кимр. соil "(счастливое) предзнаменование";

О заимствовании слав. слова из герм. говорить нет основания.

1 maxval 2014. augusztus 5. 16:50

Az ortodox egyház hivatalos teljes neve "katolikus ortodox egyház". A Hiszekegyben is benne van: "hiszek egy, katolikus, ortodox egyházban".

Információ
X