nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Kutyavacsora
Karácsonyi dal – siketeknek

Egy nem tipikus karácsonyi nóta nem tipikus előadásban. Stephen Torrence hobbiból slágereket fordít jelnyelvre, és ezeket ő maga adja elő. Teszi mindezt művészi színvonalon: jelnyelvi rímeket farag, arcjátékával hangulatot közvetít, gesztusaival a zene tónusát idézi fel. Ennek eszközeit vehetik most közelebbről szemügyre olvasóink – akár beiglimajszolás közben.

Szabó M. Helga | 2013. december 25.
|  

A YouTube-on a CaptainValor név mögött álló, pontosabban szólva: intenzíven mozgó figura, Stephen Torrence egyike a legnépszerűbb daljelelőknek. A huszonéves filosz és IT-szakember repertoárja néhány világszerte ismert slágert is tartalmaz, azonban saját ízlésének megfelelően nagy számban szerepelnek a szinte csak az Egyesült Államokban ismert dalok. Ezúttal egy erősen morbid karácsonyi dalt (Paul and Storm: Grandma's Christmas Dinner) ismerhetünk meg az előadásában – ennek kapcsán viszont őt és a daljelelési módszereit is felfedezhetjük magunknak.

A Torrence által feltöltött videóinak sajátossága, hogy az eredeti angol szövegeket és azok jelnyelvi fordításainak lejegyzett változatát („glosszázását”) is mindig közli, ezáltal téve könnyebben követhetővé, értelmezhetővé a tartalmat. E dal szövegébe ezúttal a magyar fordítást is becsempésztük.

We piled the family in the SUV on Christmas Day

A családunk bepréselődött a terepjáróba karácsony napján

CHRISTMAS MY FAMILY ENTER SUV

And headed off to Grandmas house, one hundred miles away

És célba vettük a Nagymama házát, 100 mérfölddel arrébb

GRANDMA HOUSE, 100 {MI] DRIVE-TO

Cause Grandma cooked a great big Christmas dinner for us all

Mert a Nagyi kitűnő és hatalmas vacsorát főzött mindannyiunknak

CHRISTMAS DINNER BIG SHE COOK

Shes done it every single year since I was very small

Minden évben ezt teszi, kiskorom óta

HER TRADITION SINCE I KID

Now, all her life, our Grandmas always been a bit confused

Nos, a mi Nagyink egész életében kicsit zavart volt

GRANDMA SHE ALWAYS LITTLE-BIT CRAZY

Forgetting where she parked the car, and wearing mismatched shoes

Elfelejtette, hol parkolt le a kocsival, és felemás cipőt húzott

CAR-PARK WHERE? FORGET, WEAR SHOES DIFFERENT

We thought that it was cute at first, but lately shes been getting worse

Ezt kezdetben még mókásnak találtuk, de később egyre rosszabb lett

PAST CUTE, BUT RECENTLY SHE GET-WORSE

The final straw was we saw the dinner she produced

Az utolsó csepp az volt, mikor megláttuk a vacsorát, amit készített

HER DINNER WE SEE, HAD-ENOUGH

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

She crammed him full of yams and served him up with mashed potatoes

Megtöltötte yamgyökérrel és krumplipürével tálalta fel

DOG STUFF++, SERVE WITH MASH POTATO

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

Uncle Al threw up, and Auntie Patty screamed with fright

Al bácsi kidobta a taccsot, Patty néni ijedten felsikított

UNCLE VOMIT, AUNT SCREAM

But I was really starving, so I snuck a tiny bite

De én már nagyon éheztem, így elcsentem egy apró falatot

BUT I HUNGRY, EAT [TIMIDLY]

That yappy little bastard used to drive the family mad

Ez a csaholó kis korcs mindig őrületbe kergette a családot

PAST DOG REALLY ANNOYING

But with some chestnut stuffing on the side, hes not half-bad!

Ám egy kevés gesztenyével megtöltve nem is olyan rossz!

BUT NOW WITH NUT NEXT-TO, HE TASTE GOOD

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

Turns out that Chardonnays the perfect wine with Cocker Spaniel

Kiderült, hogy a Chardonnay a legmegfelelőbb bor a cocker spánielhez

REALIZE WINE AND DOG TOGETHER DELICIOUS

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

(Sing it, Grandpa)

(Énekeld, Nagypapa)

SING, GRANDPA

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

We dont know where the cat is—but dessert is on its way

Nem tudjuk, merre lehet a macska – de a desszert még nem került sorra

CAT LOOK-FOR, BUT DESSERT NEXT

This Christmas, Grandma cooked the dog

Most karácsonyra a Nagyi a kutyát főzte meg

THIS CHRISTMAS, GRANDMA DOG COOK

Steven Torrence arcai
Steven Torrence arcai
Ennél érdekesebb sajátossága CaptainValor fordításainak és előadásainak az – és erről többször ő maga is nyilatkozott –, hogy a daljelelés zenei aspektusait szereti előtérbe helyezni, ennek érdekében olykor akár a szöveg tartalmi hűségét is feláldozza. Ez a dal is épp ezzel a zenei színezéssel nyit: az instrumentális részt folyamatos mozgással („táncikálással”) kíséri – ez jelen esetben a dal hangulatát éppúgy kifejezi, mint a kapcsolódó arcjáték. A dal tempója meglehetősen gyors, ezt értelemszerűen a jelelés ritmusa is követi. A refrén második előfordulása nyomatékkal indít, ezt a jelek mozgásának határozottabb kezdése érzékelteti. Az pedig magától értetődő, hogy a refrén utolsó ismétlésénél az éneklést követve a kezek mozgása is lelassul.

A szövegből egy meglehetősen borzalmas történet bontakozik ki: az örökké zavarodottan viselkedő nagymama az évi rendszeres karácsonyi étkezésre szegény kutyát tálalja fel a családnak, akik a nagy esemény alkalmából száz mérföldet autókáztak. A helyzetet kitűnően érzékelteti Torrence arcjátéka. A semleges indítást („a család útra kel a nagyihoz”) követően a nagymama zavart állapotának példáit mindig furcsálló mimika kíséri; a család számára utolsó cseppet jelentő „kutya-vacsora” mint tetőpont is látványos és egyértelmű; az ételkészítéssel kapcsolatos undor a refrén minden egyes felbukkanásakor azonos, bár árnyalatokban – változatokban gazdag. Ellenpontként pedig a történetet elmesélő, nagyon éhes fiú óvatos kóstolását, és annak beismerését említhetjük, amikor kiderül, hogy ízre nem is rossz a kutyahús, különösen gesztenyével töltve és Chardonnay-val lekísérve – ezek pozitív arckifejezéssel társulnak.

A biztonság kedvéért részesítsük előnyben a húsmentes ünnepi ételeket
A biztonság kedvéért részesítsük előnyben a húsmentes ünnepi ételeket
(Forrás: Wikimedia Commons / Matt Riggott / CC BY-SA 3.0)

A külön is megemlített szereplőket részben szintén különféle mimikával, részben térhasználattal különíti el egymástól. A mesélőt kölyöknek mutatja, hogy alacsonyabban jeleli a hozzá kapcsolható cselekvéseket, gondolatokat, míg a felnőttek megnyilvánulásai normál jelelési magasságban jelennek meg. A nagymama az első említéstől kezdve a jelelő jobb keze felől jelenik meg: az előadó ide helyezi el a háza, kocsija jelét is, és ide mutat mindig, ha a nagymamáról tesz említést (hiszen a térpontok a jelnyelvekben a hangzó nyelv névmásaihoz hasonló szerepet töltenek be). A felszolgált ételre különféle reakciókat mutató családtagok egymásmellettiségét a tekintet irányával érzékelteti: jobbra a legszélen a nagybácsi kidobja a taccsot, a balról mellette ülő a nagynéni felsikolt, balra tovább a mesélő óvatosan megkóstolja a húst. A dal vége felé, az utolsó két refrén közt bekiabálással megszólított nagypapa („Énekeld, nagypapa!”) pedig egészen bal szélen ülhet, mivel a jelelő ekkor felsőtestével teljesen oldalra fordul.

Az előadó minden egyes dalhoz igyekszik megtalálni a megfelelő külső megjelenést is. Ezúttal simára borotvált arc fejezi ki a család kamasz fiúgyerekének szerepét, az unalmas, minden karácsonyra sorozatban kapott pulóver pedig szintén az átlag amerikai családokat idézi fel. A dalszöveg maga is ezt a sztereotípiát erősíti: A SUV (sports utility vehicle ’sportos haszongépjármű’) tipikusan négykerék-meghajtású, nehéz terepen is közlekedni képes, kistehergépjármű-alvázra épített kombi személygépjármű. (A szerk.) a nagyszülők száz mérfölddel távolabb élnek, karácsonykor menetrendszerű és kötelező látogatás történik, a családtagok bepréselik magukat a SUV-ba – hiszen vajon, mi mással is járhatna egy amerikai család?

A művészi daljelelés túllép a puszta fordításon, mintegy megtestesíti a multimédia esszenciáját: kombinálja a zenét, a szöveges tartalmat, a jelnyelvi jeleket, valamint a jelnyelvtől független egyéb gesztusokat (táncelemek, lüktetés, dobogás stb.). Ez a négy komponens folyamatos kapcsolatban áll egymással az előadás alatt.

SUV (karácsonyi) útra készen
SUV (karácsonyi) útra készen
(Forrás: Wikimedia Commons / Brent Rossow)

A dalok (vagy máskor versek) rímelő szövegének műfordítása során a jelnyelvben a kézformák, mozgások vagy épp az arckifejezések ismétlése tölti be a rím szerepét. Érdekesebb azonban, hogy miként lehet megjeleníteni a dalok jelnyelvi előadásában a ritmust, a hangmagasságot, a hangszínt és a zenei frázisokat. Ezek közül a ritmus a legkézenfekvőbb, hiszen a zene és a kézmozgás, testmozgás üteme könnyen összehangolható, és könnyen érzékelhető is. Torrence védjegye, hogy a tisztán instrumentális részeket is kézmozdulatokkal kíséri, ilyenkor a hanghatásokat próbálja felidézni. Az Eurovízió-nyertes Fairytales (Tündérmesék) virtuóz hegedűjátékát „léghegedüléssel”, a Chiron Beta Primeban a harangjátékot a harang nyelvének imitációjával érzékelteti. Míg a világítótoronyról szóló dalban a tenger hullámainak játékát a víz hullámzásának jelnyelvi kifejezésével jeleníti meg, a Kharón Plutóhoz intézett szerelmi vallomásában pedig az égitestek körkörös mozgása látható a zenei aláfestések idején. Bizonyos előadásokban – l. pl. Fireflies (Szentjánosbogarak) – a hangmagasság váltakozását a kéz  magasabb, illetve alacsonyabb elhelyezkedésével jelzi. Ezek a zenei gesztusok nem pusztán a zenei hangok elképzelésében, felismerésében, megkülönböztetésében segítenek, hanem a zene által közvetített általánosabb érzelmi színezeteket (erőfeszítés, harag, türelmetlenség, nyugalom stb.) is kifejeznek, amelyek a szövegben nem vagy nem mindig érhetők tetten.

CaptainValor egyéb jelelt dal felvételei változatos példákat szolgáltatnak mindezen eszközök alkalmazásáról. Könnyebb fogyasztásra javasolt Miley Cyrus: Party in the USA. Filozofikusabb hangulatot teremt a közismert Queen-szám, a Bohemian Rhapsody jelnyelvi feldolgozása. Romantikus lelkületű érdeklődőknek jó szívvel ajánlható a már említett Fairytales mellett a nálunk ismeretlen I am your Moon című dal. Szomorkodni szeretőknek javallott a balladisztikus The Lighthouse's Tale (’a világítótorony meséje’), vagy a merengő Do you remember. Míg a bohókásabb beállítódásúak belekóstolhatnak a jelelő dalnok személyes kedvencének, Jonathan Coultonnak a számaiba is: a tipikusan nem ünnepi hangulatú Chrismas is interesting, illetve a Chiron Beta Prime. Figyelem, a Your Brain zombi-dal azonban csak erős idegzetűeknek ajánlott! Aki pedig mégis egy hagyományos karácsonyi dal jelnyelvi változatára vágyna, az nézze meg, amint egy halló kislány végigtolmácsolja az ovis karácsonyi műsort siket szülei számára.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X