nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Hogyan ne legyen vezetőd a mobilod?

Figyelem, nem a mobil hasznos vagy káros voltáról értekezünk, hanem az angol felszólítások mondattani szerkezetéről. Nem meglepő módon, a magyar és angol mondatszerkezetek hasonlítanak is, meg nem is.

Szigetvári Péter | 2016. április 19.
|  

Be your mobile phone your guide! olvassuk a szentendrei Duna-parton a kétnyelvű felirat angol felét. Nagyjából kitalálható, mit szándékozott a feliratozó kifejezni, de persze ott van felette a magyar szöveg is: Legyen mobiltelefonja az idegenvezetője! Az angol szöveget azonban egy gondos kéz javította: Be Let your mobile phone be your guide! Jól tette, az angol szöveg hibás volt. Nézzük, miért.

Szentendre, Duna-part
Szentendre, Duna-part
(Forrás: szigetva)

Felszólítás

A felszólító mondat a magyarban is sajátosan viselkedik. A példánkban az ige áll elöl, ha az alanyt tennénk a mondat elejére, az nem volna semleges szórend, akkor utána minden más mondatrészt hangsúlytalanul ejtenénk. Tehát a mobiltelefonja legyen az idegenvezetője mondatot például úgy, hogy csak a mo- szótagon áll hangsúly.

Valójában vannak még nem-alanykezdetű szerkezetek (pl. never would they have thought 'sose gondolták volna', hardly did they try 'alig próbálták meg').

Az angol felszólító mondatokban is rendszerint az ige áll első helyen. Az angol nemkérdő mondatok ugyan mindig az alannyal kezdődnek, majd ezt követi az ige, azonban egyetlen esetben, épp a felszólító mondatokban az alany kiejtetlen maradhat, vagyis az ige marad a mondat elején. Ennek meg is felel a hibás mondatunk (az elején az ige, a be áll), azonban ezt egy alany követi. Ezt magyarul lehet, angolul nem.

Az angolban az alanynak szinte mindig meg kell jelennie a mondatban, még akkor is, ha valójában nincs is alany, mint például az egyre korábban hajnalodik mondatban. Angolul ez így volna: it is dawning more and more early, azaz a mondatban szerepel az itt egyébként teljesen jelentésmentes it harmadik személyű semleges névmás. A szinte arra vonatkozik, hogy egyetlen kivétel akad a kötelező-alanyúság alól: a felszólító mondatból hiányozhat az alany, de csak akkor, ha második személyű (you ’te, ti’). Az alanyos you be quiet ’te maradj csendben’ helyett tehát mondhatjuk azt (sőt ez jóval gyakoribb), hogy be quiet ’maradj csendben’, az alanyt kiejtetlenül hagyva. (A you be quiet mondatban a you-t kötelező hangsúlyosan ejteni.)

Miért csak második?

Tulajdonképpen érthető, hogy a felszólítás alanya leginkább második személyű, azaz a megszólított. A magyarban a magázódás vagy tetszikelés esetén az alany harmadik személyű, tehát a felszólítást ide is ki kell terjesztenünk ((ön/maga/a néni) legyen csendben).

Felszólító mondat egyes szám első személyű alannyal azonban a magyarban is ritka (ez inkább a kötőmód, ami alakilag egybeesik a felszólítóval: azt kéri, hogy legyek csendben). Az idősebb férfiak még hallhatták a Magyar Néphadsereg tisztjeitől a tragikomikus „magamnak parancsolok, magam hajtom végre” megnyilatkozást, de a valóságra ilyesmi nem jellemző. Többes szám első személlyel természetesen már rendben van a dolog: legyünk csendben.

A felszólító mondatba alanynak te kellesz
A felszólító mondatba alanynak te kellesz
(Forrás: Alfred Leete/Wikimedia Commons)


Let it be

A harmadik személyű alany egy alakilag felszólító mondatban az angolra nem jellemző. Ugyan mondhatjuk, hogy your mobile phone be your guide, ez annyira ritka szerkezet, hogy furcsának, túl formálisnak hat. Viszont ilyenkor is az ige előtt áll az alany, tehát a szentendrei feliratozók megoldása semmiképpen nem jó.

Az angol ilyenkor inkább körülírást használ. A leggyakoribb eset a let ’hagy’ igével szerkeszteni, ez után a felszólítás alanya tárgyesetű, a „felszólító” ige pedig igenév (ezt persze az angolban nem könnyű felismerni): let your mobile phone be your guide. Így javít a szentendrei gondos kéz is. Ebben a mondatban formailag a let felszólító módban van és az alanya a you ’te, ti’, ami – ugye emlékszünk – kihagyható. Maga a felszólítás egy ennek alárendelt nemfinit mellékmondat, ami főmondatként így hangzana: your mobile phone is your guide. Azt, hogy ennek az alanya milyen esetben van, csak akkor ismerjük fel, ha a főnévi csoport helyett személyes névmást használunk: she is your guide ’ő a vezetőd’, de let her be your guide ’legyen ő a vezetőd’.

A magyarban is létezik egy ugyanilyen szerkezet: hadd (=hagyd) legyen a mobilod a vezetőd. A párhuzam ott is áll, hogy ahogy az angolban sem lehet ilyenkor a mellékmondat alanya második személyű (nem jó az, hogy let you be quiet), magyarul se mondhatjuk, hogy hadd legyél csöndben (vagy lehet ilyet mondani?).

A let-tel a többes szám első személyű felszólítás is megoldható: let us be quiet vagy összevonva let’s be quiet ’legyünk csendben’. Egyes számban azonban nem felszólításként, inkább engedélykérésként értelmeződik ez a szerkezet: let me be quiet ’hadd legyek csendben’, hiszen láttuk, felszólító mondatnak E/1 nem nagyon lehet az alanya.

May it be

Egy másik – jóval ritkább – megoldás a may ’lehet, legyen’ segédigével való körülírás. Ennek talán legismertebb példája a dzsedik jókívánsága: may the force be with you ’legyen veled az erő’, de a gyűrűkura-rajongók is ismerhetik az eredetileg Enya énekelte nótából.

Figyeljük meg, hogy a let it be és a may it be típusú szerkezetek a felszíni hasonlóságuk ellenére különböznek. Az első, mint már említettük, egy beágyazott mondatot tartalmaz, amelynek az alanya az it, de mivel az igéje (be) nemfinit, az it tárgyesetben van. A második esetben viszont nincs beágyazott mondat, itt az it a mondat alanyesetű alanya. Pont az it-en ez nem látszik, de cseréljük csak másik személyes névmásra: let her/me/us be, de may she/I/we be. Továbbá a let-es főmondat hiányzó alanyát ki lehet tenni: you let it be, ezzel szemben az nem jó, hogy you may it be, mégpedig azért, mert itt a may-nek már van alanya, az it. A may it be tehát a szokásos sorrend (it may be) átalakítása: a segédige az alany elé kerül, ahogy egyébként kérdésekben valamint negatív jelentésű kifejezések után is szokott (erre példákat a fenti keretes megjegyzésben adtunk).

Akkor mi legyen a mobillal?

Visszatérve Szentendrére, a legyen a mobilod a vezetőd mondatot tehát háromféleképpen is vissza lehet adni angolul: (1) your mobile phone be your guide, (2) may your mobile phone be your guide, (3) let your mobile phone be your guide. Az első kettő ugyan nyelvtanilag elfogadható, a stílusuk alkalmatlan, a harmadik megoldást kellett volna a feliratozónak választania.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
34 El Vaquero 2016. május 11. 20:07

@El Vaquero: Még egy felborult szórendes metáltéma, az In Comes the Flood:

www.youtube.com/watch?v=cGoPT6-FVP4

Dalszöveges verzió nincs feltöltve, szóval gúglizással lehet hozzájutni az in comes the flood lyrics-re rákeresve.

33 El Vaquero 2016. április 26. 18:36

@unikornis: én még nem olvastam ilyet, akármilyen meredek is neked. Akármelyikbe belenéztem, már mindnek a bevezetőjében az EFL/ESL témát veszik elő, lényegében mind inkább csak nyelvkönyv, mint tudományos munka, még az ilyen CGEL szintűek is. Ha te tudsz ilyenről, ne fogd vissza magad, jöhetnek a könyvcímek. Pont ez a bajom, tudom, hogy a nyelvtanítás és a nyelvészet két külön szakma, mégis a nyelvtani munkák az előbbi műfajban születnek.

 

@Sultanus Constantinus: a You see that? töredékes mondat, nem új fejlemény. Ilyen mindig is létezett, csak az elismertsége volt alacsony sokáig, megbélyegezték, ma meg már nem annyira. Pl. John C. Wells is olyan mondatokat ír a Facebook oldalára, hogy I just saw (amerikai hatásra terjedt el a brit angolban is, az I've just seen igeidőhasználat helyett), amire Geoff Lindsay meg is jegyzi, hogy pár évtizede még nem gondolták volna, hogy még ők, az idősebb generáció is használ majd ilyen mondatokat, és tessék. Ma már ezek nem számítanak helytelennek, mindenki használja őket.

 

@El Vaquero: hogy ne csak bullshit legyen, most olvastam az egyik videómegosztó oldalon kommentben egy amerikaitól, hogy Lucky man is he, majd mindjárt úgy folytatja, hogy Happy and satisfied girl is she. Így legyen hármasom a lottón. Pedig ez nem költői szövegben van, mondom én, hogy használják az ilyen felborult szórendeket is.

32 unikornis 2016. április 25. 15:12

@El Vaquero: "Már keresek egy ideje olyan könyvet, ami nem csak a hagyományos nyelvtani témákkal foglalkozik, nem nyelvkönyv, hanem tudományos angol nyelvtani munka, belemegy ilyen mélységekbe, mint pl. ez a felszólító mód alanya, állítmánya, tárgya, szóelhagyásai, szórendje. Nagyon kellene egy ilyen, de sajnos nem csak hogy a magyar kiadványok között nincs ilyen, de nemzetközileg sem írtak még ilyet, nagy kár érte."

sok meredek dolgot olvastam már itt tőled, de ez több mint fura. szerinted nem írt még senki tudományos angol nyelvtani munkát? ez valami vicc? egyáltalán miért jöttök folyton nyelvkönyvekkel nyelvészeti témájú cikkeknél? a nyelvtanítás egy másik szakma

31 Sultanus Constantinus 2016. április 25. 14:36

@El Vaquero: Hát de pont azért, mert már nagyon nincs hova egyszerűsödnie. Pl. még a segédigék használata tűnhet el: már most is mondanak olyasmit anyanyelvűek, pl. a "Do you see that?" helyett, hogy "(You) see that?".

A spanyolban viszont a mostani helyzetet elnézve szerintem még 100 év és el fog tűnni pl. a T/3. -n személyragja, már most megfigyelhető ilyesmi a kevésbé jelölt kontextusokban (pl. "me gusta los gatos").

30 El Vaquero 2016. április 25. 14:00

@Sultanus Constantinus: érdekes, hogy nem. Az angol nyelvtan valahogy nem akar érdemben egyszerűsödni. Persze van egyszerűsödés, kevesebb igeidő használata, feltételes módban was a were helyett, a shall kötelezőségének megszűnése első személyben a will-lel szemben, elöljáróvonzatos igébe ékelődő nem névmással kifejezett tárgy, stb., többszörös tagadás, de nagyon kevés nyelvtani egyszerűsödés volt az angol nyelvben az utóbbi 100–200 évben, és még konzervatív és akadémiai körök ezeket a fejleményeket még a mai napig nem ismerik el „helyesnek”, annak ellenére, hogy az anyanyelvi beszélők 98%-a használja ezeket.

29 El Vaquero 2016. április 25. 13:52

@Túlképzett Tanyasi Troll: amit te nyelvkönyvekben olvasol az a brit sztenderd nyelvjárás semleges szórendje. Viszont még a sztenderdnél is el lehet térni a semleges szórendtől, az megint más, hogy a mondat esetleg emelkedett, költői stílusú lesz, de akkor sem csak dalszövegekben és irodalmi művekben van ilyen. Nem szabad nyelvkönyvekre hagyatkozni, nagyon szűk látókörű szemlélettel dolgoznak. Nyilván egy nyelvtanulót nem akarnak mindenféle szórendi finomsággal összezavarni, amíg az alap szórendeket nem tudja.

Ennek ellenére az angol szórend tényleg kötött, de a kötött nem azt jelenti, hogy egyféle, hanem hogy a szavak sorrendje szabályokhoz igazodik. Ettől nem kivétel a kitekert szórend sem, a mondat többi része épp úgy szabályosan követi le a kifordult helyzetet. Ráadásul ez a kötött szórendes elnevezés eleve hülyeség, mert nincs olyan nyelv, amiben teljesen kötetlen lenne, és összevissza lehetne mixelni a mondaton belül a szavakat. Legfeljebb olyan nyelvek vannak, amiknek látszólag szabadabb, változatosabb a szórendje.

28 Sultanus Constantinus 2016. április 25. 08:43

@Túlképzett Tanyasi Troll: "A gond leginkább az, hogy bizonyos mondatrészek szerepére (alany, tárgy) leginkább a szórend tud utalni, mert egyébként nem nagyon lehet pl. két főnév alany meg tárgyesete között különbséget tenni"

A spanyolban meg még ez sincs, ezért tényleg valamikor csak az anyanyelvűnek világos egy mondatból, hogy melyik az alany és melyik a tárgy (ha a tárgyeset nem jelölt). (Fordításkor még én is néha szívok ezzel, pedig nem most kezdtem.)

Egyébként szerintem az angol lassan tényleg eljut arra a szintre, hogy a szórenden kívül már semmi nyelvtan nem lesz benne. :)

27 Túlképzett Tanyasi Troll 2016. április 22. 17:09

@El Vaquero: "Emiatt vannak a felborult szórendek is, előrehoznak egy fontos szót, hogy ne csak hangsúlyos legyen, hanem legelöl legyen hangsúlyos, a szórend pedig borul vele. Mondjuk az angol szórend rejtettebb bugyrairól is lehetne cikk, pár misét még az is megérne"

Hát, amennyire azért én emlékszem az angol nyelvtankönyveimre, abban mindig hangsúlyozták azért, hogy az angol szórend kötött.. azaz kötöttebb, mint a magyar (ami szintúgy nem teljesen szabad, de azért mégis). A gond leginkább az, hogy bizonyos mondatrészek szerepére (alany, tárgy) leginkább a szórend tud utalni, mert egyébként nem nagyon lehet pl. két főnév alany meg tárgyesete között különbséget tenni (sőt, még személyes névmásoknál se mindig, lásd "it").

Amiket példának hozol, dalszövegek, versek meg set phrase-ek, persze esetenként lehetnek a szokványostól eltérő szórendűek, de az eredeti szentendrei plakátfelirat ezek közül egyik kategóriába sem illik bele.

@El Vaquero: Lehet, hogy egy angol anyanyelvű végül dekódolni tudja a mondat (az eredeti plakátfelirat) jelentését, de azért engem felettébb érdekelne, hogy 10-ből vajon hányan mondanák rá, hogy furcsa, és hányan azt, hogy rossz/helytelen. Én azt gyanítom, hogy – Sigmoidot parafrazálva – elég sokan "Yodásnak" éreznék ezt a szórendet. :-)

26 El Vaquero 2016. április 21. 16:31

A cikk utolsó bekezdéséhez egy (4)-es variáció: Be guided by your mobile phone, vagy ha megint előnyben részesítjük a kitekert szórendet, akkor egy kicsit a subjunctive-os értelmű By your mobile phone be guided, analóg módon ezzel:

www.youtube.com/watch?v=pxKK7gYAxg0

A jajj, segítség, németes, oroszos, akármis vagyok embereknek direkt a dalszöveges verzió, Queen's Englishben, egyenesen Texasből, az angoltanárok is nagyon szeretik az ilyen eredeti forrásokat, főleg a Rigó utcaiak / ITK-sok. Tipikusan az a fajta népzene, ami teljes hangerőn élvezendő, főleg a levezető rész, arra csápolni is kötelező ujjvillával, úgy authentic.

25 El Vaquero 2016. április 21. 15:10

Sőt, az meg végképp új, hogy Phedro Szentendre felé serénykedik, ezek szerint mindig be van neki készítve zsebre töltve egy teli graffitispré, hogy az ilyen Hunglish-feliratokat helyretegye, plusz egy törlőkendő, hogy aztán a „gondos kéz” le legyen porolva :D

24 El Vaquero 2016. április 21. 04:58

Először egyébként azt hittem a címéből, hogy valami ezoterikus, konteós, mobilellenes cikk lesz ez, aztán meglepődtem, hogy El Phedro jegyzi, ráadásul semmi hangtan, hanem mindjárt nyelvtanozás. A Plattersért pirospont, nem is tudtam, hogy övék az Only You eredetije. A Let it be-nél annyira tudtam, hogy Beatles-témázás lesz, de Phedrónk csavart rajta egyet, és mindjárt jenki kiadásban tette be, nagyon el vannak egyesek amerikanizálódva. Még szürke dobozok is vannak megint, kész Kánaán ez kérem szépen, egyedül az a Gyűrű Kúra típusú borzalmas, álművészi vernyogás nem kellett volna bele. A téma is érdekes, ezeket nem tudtam a felszólító módról. Már keresek egy ideje olyan könyvet, ami nem csak a hagyományos nyelvtani témákkal foglalkozik, nem nyelvkönyv, hanem tudományos angol nyelvtani munka, belemegy ilyen mélységekbe, mint pl. ez a felszólító mód alanya, állítmánya, tárgya, szóelhagyásai, szórendje. Nagyon kellene egy ilyen, de sajnos nem csak hogy a magyar kiadványok között nincs ilyen, de nemzetközileg sem írtak még ilyet, nagy kár érte.

 

Ezt a let-es felszólítást ezért nem is nyelvtanilag ismertem, hanem az angol Bibliából And God said "Let there be light," and there was light formában, amit magyarul is emlegetünk (s) lőn világosságként, de szerintem a Let it be-ként mindenkinek ismernie kellett. Ezért nem érdemes nyelvtankönyveket bújni, hanem helyette élő nyelvi anyagokkal kell foglalkozni, anyanyelvi beszédet, zenét, stb. hallgatni, anyanyelvűekkel beszélgetni, anyanyelvi szövegeket olvasni, nem csak az angolnál. Sok olyat ismer meg így az ember, sok olyan mintát sajátít el, amit nyelvkönyvekből nem tudna, vagy mert nem szerepel bennük, vagy mert a téma jellege olyan, amit írott formában nem lehet úgy megfogalmazni.

 

Ahogy a cikk is írja, a szórend legtöbbször hangsúlyfüggő. Emiatt vannak a felborult szórendek is, előrehoznak egy fontos szót, hogy ne csak hangsúlyos legyen, hanem legelöl legyen hangsúlyos, a szórend pedig borul vele. Mondjuk az angol szórend rejtettebb bugyrairól is lehetne cikk, pár misét még az is megérne, bár a hangtani téma akkor is közelebb áll hozzám.

23 Sultanus Constantinus 2016. április 20. 19:38

@GBR: Szerintem a "desiderativo"-t nem kifejezetten nyelvtani értelemben használja. Az "optativo"-t magyarázza ezzel a szóval: dle.rae.es/?w=optativo

Viszont ha megnézed a "desiderativo" jelentését, arról azt írja, hogy 'ami kívánságot fejez ki vagy jelöl': dle.rae.es/?w=desiderativo.

22 El Vaquero 2016. április 20. 16:58

@El Vaquero: Had they *knowN, úgy akartam írni természetesen. Tanyasi Trollunk pedig megkapja az El Trololo címet :D

21 El Vaquero 2016. április 20. 16:56

@Túlképzett Tanyasi Troll: szerintem a platákon lévő mondat egy angol anyanyelvű számára az óhajtó értelmű (kívánom, hogy) legyen a mobiltelefonod a vezetőd értelemmel bír, de hangsúlyozom, hogy nem felszólító értelemben. Kicsit a Long live the Queen, vagy a God have mercy típusú mondatokra hajazva.

20 Túlképzett Tanyasi Troll 2016. április 20. 16:43

@El Vaquero: "Ugyanez a véleményében a plakáton lévő eredeti mondatról is, az sem helytelen, csak azért nem való oda felszólító jelentésben, ahogy az írója szánta, mert subjuctive-os mondat."

Hát, izé, mégis mi a fene az a plakáton lévő mondat?

"Be your mobile phone your guide." Ha azt gondolom, hogy itt a szórend SVO, márpedig miért ne gondolnám azt, akkor az alany itt csak egy kimondatlan "You" lehet. És itt kezdődik a baj.

Addig még csak lehetne valamit értelmezni, hogy "[You] Be your mobile phone", mint "[Te] legyél a mobiltelefonod", értelme ugyan ennek sincsen, de legalább a szintakszis érthető, de a "your guide" az mit keres ott, milyen szerepben van?

Sz'al érdekelne, hogy ha szerinted ez a mondat nem helytelen, akkor vajon mi a fenét jelent?

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X