nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A költészet napja
Grammatika versben

Arany János nyelvművelő lett volna? Vagy épp ellenkezőleg? Mit gondolt a magyar nyelv egyik legvirtuózabb használója az anyanyelvéről?

Arany János | 2012. április 11.
|  

El van már temetve ama korcs bennünket,
Nem ficamítja ki többé az eszünket,
Hacsak fel nem támad hetedszer is, mint a
Regényhőst életre hozza egy csöpp tinta.
Nosza, még a többit, ami nem fér főben,
Temessük el ím e kolerás időben;
Mert a nyelvnek is van pestises járványa,
Ha nem volna, csinál doktora, bábája.


Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély:

Hogy még a paraszt is mind magyarul beszél.
Grammatikát nem tud, hiába csináljuk,
Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk.
Ugy beszél mint apja, nem halad a korral,
Nemes oltvány helyett él ösi vackorral;
Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti;
Három szál fonal az íge pászmán néki.
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik,
Gyermeke ha csínt tesz, mondja megverődik;
Szóval annyi bűne, amennyi mondása:
Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.


Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész

Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész,
Az a három, négyszáz tudós képviselő,
Kik egy-egy indítványt sürűn hoznak elő,
Sőt nem is indítványt, mert törvénnyé kenik:
Önnön bogarába szerelmes mindenik:
Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget,
Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
Más az oly és olyan különbségin épűl
S megöli a bűnöst könyörűlet nélkül;
Harmadik máglyára itélne valakit,
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
Van ki írt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1861 körül)

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 arafuraferi 2012. április 12. 22:08

Ezt is ő írta, hehe:

"Boncold csak nyelvész! hát baj, hogy az áldozat elvész?"

Meg ezt is:

"Kisütik, hogy a magyar nyelv

Nincs, nem is lesz, nem is volt;

Ami új van benne, mind rossz,

Ami régi, az meg tót."

Arany köztudottan rühellte az ortológusokat (nyelvőröket, értsd nyelvújítás-elleneseket) és a nyelvészeket (a nyelvészet tudománya éppen csak, hogy akkor kezdett bimbózni). Viszont nyelvújítás-párti volt (neológus-párti - maga is több száz nyelvújítási szót alkalmazott tudatosan.) És ugye mi is volt a nyelvújítás? A nyelv tudatos megtisztításának mozgalma az idegenszerű elemektől. Egy purista nyelvművelés volt a javából. Nyelvújításpárti volt, mint ahogy a nyelvújítás mintegy 100 évének több akkori nagytekintélyű nyelvhasználója (Bessenyei György, Kazinczy, Kölcsey). Mivel a nyelvújítás győzött, ma is ezt az "idegen elemektől megtisztított" nyelvet használjuk. Most akkor káros vót? Vagy nem vót káros? A Magyar nyelvőrt pedig ki is indították útjára? Budenzék, akik nyelvészek voltak.

"Oh Búdenc, Búdenc! magad is már mennyire túlmensz,

Nézd fiadat, Simonyit! Elhagya, rád se konyit."

Amúgy mit is csinált a Magyar nyelvőr? Szintén nyelvet művelt. Csak épp a nyelvújítás ellenében.

Szóval nyelvet művelni nem kell félnetek jó lesz, mert Arany Jánosról még nyelvművelő versenyt is neveztek el.:-)

Információ
X