nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Alternatív mondatelemzés

A Pop Chart Lab annak eredt nyomába, hogy mitől olyan ütősek a híres regények kezdőmondatai. Elemzésükre kitaláltak egy eddig ismeretlen ábrázolási módot...

nyest.hu | 2014. március 13.
|  

Ha belenézünk egy hetedik osztályos általános iskolás nyelvtanfüzetébe, igencsak bizarr mondattani ábrákat találhatunk: szavak különböző vonalakkal, illetve nyilakkal összekötve, egymás mellé, illetve alá írva, aláhúzogatva dupla, szaggatott, hullámos vagy pöttyözött vonalakkal. Ha egy generatív nyelvészeti cikket olvasunk, jó eséllyel találunk majd benne úgynevezett mondattani fákat, amelyekben a csomópontok nyomtatott nagy betűk vagy betűkombinációkkal vannak feliratozva és az élek mondattani viszonyokat jelenítenek meg, az egésznek az alján pedig szavak csücsülnek. De vannak olyan nyelvészeti elméletek is, amelyek gigantikus táblázatokkal, mások elképesztő méretű és bonyolultságú zárójelekkel teszik ellenállhatatlanul vonzóvá a mondattant. A Business Insiderben most egy nem szokványos mondatábrázolási formával ismerkedhettünk meg, amelynek segítségével híres regények nyitó mondatait ábrázolják. A készítők szerint az ábrákról leolvasható a mondatok zsenialitása...

Mélységes mély a múltnak kútja. A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az. Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek. Ma halt meg anyám.Az vitán felül áll, hogy ezek a mondatok különlegesek, megragadnak az emlékezetünkben. Úgy, ahogy vannak, zseniálisak. De hogy ez éppen a nyelvtani szerkezetükből eredne? – Ezt próbálja meg bemutatni a Pop Chat Lab az általuk készített mondattani ábrákon. (A mondatok angol változatainak megadjuk a magyar megfelelőjét, azoknak az elemzését azonban olvasóinkra bízzuk.)

Az ábrákon a szavak szófaját, nyelvtani szerepét, egymáshoz való viszonyukat is jelölik: mindezt különböző színekkel és vonalakkal. Lássuk tehát, hogyan ábrázolják George Orwell 1984 című regényének kezdő mondatát!

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.

Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek.

(Ford.: Szíjgyártó László)

Alternatív mondatelemzés
Forrás: businessinsider.com

A mondat első szava, az it (’az/ez’), egy névmás, és az első tagmondat alanya, ezt jelöli a szürke szín és az, hogy a vonal legelején szerepel. Utána a vonalon a was (’volt’) jön, ami ige; ennek a színe az olívazöld. Ha az igének nincsen tárgya (ahogyan ebben az első tagmondatban látjuk), akkor utána dőlt vonal következik, ha van tárgya (ahogyan a második tagmondatban látjuk), akkor pedig függőleges vonal választja el a mondatrészeket. Az egyes névszókhoz tartozó bővítmények (jelzők, elöljárószók, névelők) a szó alatt szerepelnek dőlt vonalakon, ahogyan az a bright cold day (’egy derült, hideg nap’) szerkezeten láthatjuk. Ha több tagmondatból áll a mondat, akkor az állítmányok pöttyözött vonallal vannak összekötve egymással.

Ahogy látható, a színek – nem teljesen következetesen – a szófajokat jelölik. Lássunk még néhány példát! Hemingway Az öreg halász és a tenger című kisregénye így kezdődik – angolul, illetve Ottlik Géza fordításában magyarul:

He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish.

A halász már öreg volt, kis csónakja egyedül halászott a tengeren, a Golf-áramlat mentén, s immár nyolcvannégy napja, hogy nem fogott semmit.

(Ford.: Ottlik Géza)

Alternatív mondatelemzés
Forrás: businessinsider.com

Így ábrázolható Gabriel García Márquez Száz év magány című regényének kezdő sora angol fordításban, illetve magyarul, Székács Vera fordításában:

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendía was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice.

Hosszú évekkel később, a kivégzőosztag előtt, Aureliano Buendía ezredesnek eszébe jutott az a régi délután, mikor az apja elvitte jégnézőbe.

(Ford.: Székács Vera)

 

Alternatív mondatelemzés
Forrás: businessinsider.com

Ha valaki további híres kezdőmondatokra és mondattani ábrákra vágyik, nézze meg a Business Insider cikkét! Annak az eldöntését pedig, hogy ezek az ábrák mennyire jelenítik meg a kezdőmondatok zsenialitását, olvasóinkra bízzuk.

Forrás

23 Sentence Diagrams That Show The Brilliance Of Famous Novels’ Opening Lines

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
4 firkasz 2014. július 19. 11:12
3 firkasz 2014. július 19. 11:09

Jó lenne, ha a magyar és az angol mondatelemzés (parsing) tekintetében tisztáznánk az alapkérdést, ti, hogy mire való az egész. Azt hiszem a gépi fordítás feltárta, hogy nem kielégító a szavak jelenlegi szófaji osztályozása, ugyanis nem vált be a szemantikai elemzés során. Bővebben akkor szólok erről, ha nyitunk egy ilyen témát vagy fórumot.

Addig az a kérdésem, hogy a Tibor sokat szokott az új telefonjával játszani.elemzését, ha ugyanazt a mondatot angolra lefordítjuk, hogyan elemzik a tudós kollégák, és mivel magyarázzák megoldásukat.

2 Vicu 2014. március 13. 21:25

@Rézfánfütyülő fűzangyal:

Teljesen egyetértek. Jó ez, hogy felírták mondattanilag, de semmi következetesség.

Ami pedig Rejtőt illeti, mondattanilag be lehet bizonyítani a zsenialitását? Kötve hiszem és mégis :)

1 Rézfánfütyülő fűzangyal 2014. március 13. 11:28

Ami nekem nem világos, még az eredetiből sem, hogyan derül ki a diagramból a zsenialitás?

Valamint hiányzik egy mondat:

Uram, a késemért jöttem.

Információ
X