nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A legeslegjobb, a legkisebb és a jobb

Hogy mondjuk angolul azt, hogy a legeslegjobb barátom? Mi a little középfoka: less, littler vagy smaller? Mi a különbség a last és a latest között? Kétrészes cikksorozatunkban az angol melléknévfokozás rejtelmeibe pillantunk bele.

Wenszky Nóra | 2013. november 8.
|  

A melléknevek fokozása első pillantásra nem tűnik nagy ügynek sem a magyarban, sem az angolban. A magyar középfok jele a –bb, felsőfokban még a középfokú szó elé rakjuk a leg- szócskát és készen is vagyunk. Vagy mégsem? Néhány furcsaság azért eszünkbe jut: nem *szépebb, hanem szebb, és nem *jóbb, hanem jobb. A sok középfoka pedig egészen más tőből képződik: több. S mi lehet az inkább, ha nem arra gondolunk, hogy Manco inka, de Atahualpa még inkább? A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára azt valószínűsíti, hogy az inkább alakban a melléknév és a középfokjel van jelen, de a szó létrejötte nem egészen tisztázott. Az ɜ közelebbről meg nem határozott magánhangzót jelöl, mely ebben az esetben *a vagy *e lehetett. A feltételezett fejlődési sor a finnugor eredetű *jomɜ ’jó’ tőből: jomkább > jonkább > inkább.

S mi a helyzet az angollal? Az angolban a melléknevek – és az itt nem tárgyalt határozószók – három alakban jelenhetnek meg: alapfokú (positive), középfokú (comparative) vagy felsőfokú (superlative) alakban. A felsőfokú alakok előtt a magyarhoz hasonlóan határozott névelőt használunk a legtöbb esetben. (A kivételekre cikkünk második részének végén kerítünk sort.) A magyar túlzó fok nem egyszerűen a felső fok „túlzása”, hanem azt is jelzi, hogy amire vonatkozik, az valóban rendelkezik az adott tulajdonsággal: míg a legjobb lehet az is, ami valójában rossz, a legeslegjobb már csak olyan lehet, ami valóban jó. (A szerk.) A magyarból ismert túlzófokú (pl. legeslegjobb) szavak az angolban nem képezhetők. Néhány hasonló jelentésű konstrukció viszont létezik: igen korlátozottan használt very+felsőfok his very best friend ’a (leges)legjobb barátja’, illetve a far ’messze’ szóval alkotott kifejezések:

It’s by far the worst soup I have ever eaten.

It’s the worst soup I have ever eaten by far.

’Ez a legeslegrosszabb leves, amit valaha ettem.’

A legeslegrosszabb leves
A legeslegrosszabb leves
(Forrás: Wikimedia Commons / Rainer Z ... / GNU-FDL 1.2)

Egyes közép- és felsőfokú alakok képzőkkel hozhatók létre: long, longer, the longest ’hosszú, hosszabb, a leghosszabb’. Más esetekben a more ’több’ és a most ’legtöbb’ szavakat kell segítségül hívni: beautiful ’szép’, more beautiful, the most beautiful. S természetesen az angolból sem hiányoznak a más tőből képzett közép- és felsőfokú alakok: good, better, the best ’jó, jobb, a legjobb’. A fokozott melléknevek bemutatását ez utóbbi csoportba tartozó szavakkal kezdjük, a képzett és összetett alakokat pedig cikksorozatunk második részében tárgyaljuk részletesen.

Sok és kevés

Az alábbi feladat megoldásához természetesen elegendő lenne kevesebb mondat is – ám akkor nem tudnánk bemutatni minden számunkra érdekes szóalakot.

Az angolban az új tőből képzett (azaz szuppletív) fokozott alakok többen vannak, mint a magyarban. Elsőként itt van mindjárt a ’több’ és a ’legtöbb’. Míg alapfokban a megszámlálható és megszámlálhatatlan szavak előtt más-más ’sok’ jelentésű melléknév állhat, ez a különbség közép- és felsőfokban eltűnik. Egységesen a more ’több’ és a the most ’a legtöbb’ alakokat használjuk. Lássuk, hogy használjuk ezeket a szavakat mondatokban – egy fényképhez rögtönzött logikai feladaton.

Az asztalnál
Az asztalnál
(Forrás: Wikimedia Commons / Drodriguez505 / GNU-FDL 1.2)

Sári, Zsuzsi és Kati egy-egy asztalhoz ült le a barátaival. Melyikük melyik asztalnál ül?

Sarah doesn’t have many friends. Kate has a lot of friends.’

Sárának nincs sok barátja. Katinak sok barátja van.’

Kate has more friends than Sarah. But Susan has the most friends.

’Katinak több barátja van, mint Sárának. De Zsuzsinak van a legtöbb barátja.’

Megszámlálhatatlan főnevekkel a dolog a fentiekhez hasonlóan működik.

Paul doesn’t have much money. John has a lot of money.

’Pálnak nincs sok pénze. Jánosnak sok pénze van.’

John has more money than Paul. But Kevin has the most money.

’Jánosnak több pénze van, mint Pálnak. De Kevinnek van a legtöbb pénze.’

Míg a ’több’ esetében a helyzet egyszerűsödött, a ’kevés’ esetében a fokozott alakok is tükrözik a megszámlálható–megszámlálhatatlan különbséget. Ha a little azt jelenti, hogy ’kicsi, alacsony’, akkor a small ’kicsi, alacsony’ szó fokozott alakjait használjuk: smaller, the smallest, a csak igen ritkán előforduló littler, littlest alakok helyett.Megszámlálhatatlan mennyiségek esetén a little ’kevés’, less ’kevesebb’, the least ’a legkevesebb’ mellékneveket használjuk, míg megszámlálható szavakkal a few ’kevés’ – fewer ’kevesebb’ – the fewest ’a legkevesebb’ szóalakokkal élhetünk.

Még több új tő

A helyezet azonban ennél sokkal rosszabb, azaz far worse. Nem elég, hogy a ’sok’ és ’kevés’ jelentésű szavak mellett több másik szónak a fokozott alakjait új tőből kell képeznünk. Amint az alábbi táblázatból láthatjuk, ráadásul néha egy melléknévnek többféle fokozott alakja is van.

bad, worse, the worst ’rossz’

good, better, the best ’jó’

far, farther/further, farthest/furthest ’távoli’

old, older, oldest ’öreg, régi’

old, elder, eldest ’idős’

late, later, the latest/the last ’késői, későbbi, a legkésőbbi/a legutóbbi’

Mitől függ, hogy melyik fokozott alakot használjuk? A far esetében a fő különbség abban áll, hogy az a-s alakokat (farther [fádö], farthest [fádiszt]) inkább a konkrét távolságok esetében, míg az u-s szavakat (further [fődö], furthest [fődiszt]) az elvont viszonyok érzékeltetésére használjuk. Így a furthermore ’továbbá, ráadásul’ és a further on ’továbbá’ kifejezésekben is az u-s alak jelenik meg.

He walked a bit farther. ’Kicsit tovább/távolabb ment.’

I see no further reason to stay here. ’Nem látom további okát a maradásnak.’

Az old szó elder, eldest fokozott alakjai csak családi kapcsolatok kifejezésére használatosak és csak jelzői pozícióban állhatnak. Az older, oldest ebben az esetben is bármikor használható.

My elder sister is the oldest child in the family.

’A(z idősebbik) nővérem a legidősebb gyerek a családban.’

A legidősebb nővér és testvérei
A legidősebb nővér és testvérei
(Forrás: Wikimedia Commons / The U.S. Army)

Ahhoz, hogy megértsük, mi a latest és a last szavak között az a különbség, érdemes megvizsgálni az alapalak jelentéseit. A late szó egyrészt a késéshez kapcsolódik: ’késői, kései, késő’. Míg a magyarban igével fejezzük ki azt, ha valaki késik, angolul ezt a He is late. ’Késik. [Ő van késő]’ mondattal mondjuk. A late melléknév másik jelentése a halálhoz, valaminek a befejezéséhez kapcsolódik: ’elhunyt, volt’. Így a the late director egyrészt ’az elhunyt igazgató’, másrészt ’az előző igazgató’ is lehet – ám a kínos félreértések elkerülése végett miatt ez utóbbi jelentésben inkább a previous, former ’előző’ szavakat szokták használni.

The Last Supper – az utolsó volt
The Last Supper – az utolsó volt
(Forrás: Wikimedia Commons / Иерей Максим Массалитин / CC BY-SA 2.0)

 

Ugyancsak a late tőből képezzük a the latter ’az utóbbi’ szót is. Ezt kételemű felsorolások második elemére való hivatkozáshoz használjuk, míg az első elemre a former szó utal. Ez utóbbit a germán eredetű óangol forma ’első’ szóból képezték. There were two cars in the parking lot: a Trabant and a Lamborghini. The former one was red and the latter one was green. ’Két autó volt a parkolóban, egy Trabant és egy Lamborghini,. Az előbbi piros, az utóbbi zöld volt.’

Lássuk a fokozott alakokat! Mivel valaki nem lehet *halottabb, a later csupán ’későbbi’ jelentésű. A felsőfokú alakoknál viszont visszaköszön a véglegesség érzése. Ha azt írják valakiről, hogy his latest book was published ’kiadták a legfrissebb könyvét’, akkor reménykedhetünk benne, hogy az író még újabb művekkel örvendezteti majd meg olvasóit. Ha azonban azt olvassuk, hogy his last book was published, akkor újabb művekre nem számíthatunk – az író vagy végleg abbahagyta az írást, vagy meghalt, így a szóban forgó mű tényleg az ’utolsó’ volt. Mint ahogy az itt tárgyalt rendhagyó fokozott melléknevek között is a last volt a legutolsó.

Tűzoltó-Trabant
Tűzoltó-Trabant
(Forrás: Wikimedia Commons / Jed / CC BY-SA 3.0)

Cikksorozatunk második részében azt tárgyaljuk, mely szavaknak lehet a fokozott alakjait képzőkkel létrehozni, és melyekét nem. Néhány helyesírási tudnivalóra is kitérünk. Emellett bemutatjuk, mi okoz nehézséget a nyelvtanulóknak a fokozott melléknevekkel kapcsolatban – azon túl, hogy előállítsák a megfelelő alakot.

Források

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz.)

Kovács–Lázár–Merrick: A–Z angol nyelvtan

Swan: Practical English Usage

Collins Dictionary

Oxford Dictionary

Lázár–Varga egyetemes szótár

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
5 MolnarErik 2013. november 11. 20:31

@Avatar: De megy például a most longest is.

4 El Vaquero 2013. november 8. 21:57

@Savior: nekem is eszembe jutott. Nem csak a best-tel hallottam, már nem emlékszem melyik másik melléknévvel, de az biztos, hogy olyan alkalmas erre, ami nem -est-tel képzi a felsőfokát. A hivatalos nyelvtanok alapján a felsőfok tovább fokozása "helytelen". Elég informális is, de anyanyelvi beszélők ennek ellenére használják. Ahogy a már említett legjobbabbot is, megáll a párhuzam.

 

A következő cikk érdekesnek ígérkezik.

3 Pesta 2013. november 8. 17:50

@Savior:

bestest = legjobbabb

:)

2 Savior 2013. november 8. 16:17

@Avatar: Nekem is a bestest jutott rögtön eszembe, de az inkább kivétel, mint szabály. Kevés szóra működik, és nem igazán produktív, a teljesen szabályos (bár nem nem túl gyakran használt) magyar leges-sel végképp nincs egy kategóriában.

1 Avatar 2013. november 8. 14:26

"A magyarból ismert túlzófokú (pl. legeslegjobb) szavak az angolban nem képezhetők."

Dehogynem: pl bestest

www.oxforddictionaries.com/definition/english/bestest

De még a "longestest" és "strongestest"-re is egy halom találatot dob a gugli.

Információ
X