nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ősmagyar polip ‒
a posztnomád kalandozó állam

Miért indultak őseink kalandozó hadjáratokra a Kárpát-medence megszállása után? Nem volt nekik elég édes és szép magyar hazánk? Valami jobbat szerettek volna? Avagy a közelebbi s távolabbi szomszédok dúlása, fosztogatása csupán a normális üzletmenet része volt? Na és megérte a magyar csapathoz tartozni?

zegernyei | 2014. február 28.
|  

A kelet-európai legelőkön nyájaikat terelgető ősmagyarok már a 895-ös honfoglalás előtt elkalandoztak erre-arra. Maga a honfoglalás sem volt több eleinte, mint egy csapat magyar felderítő-kalandozó hadjárata. Csupán a körülmények folytán lett belőle honfoglalás. Azok a fránya besenyők belepöktek Árpád népének bográcsába, s az etelközi szállásoktól távol lévő hadak után elindult nyugatra az otthon maradt nép megmaradt maradéka is. Ahogy az a Honfoglalás című filmben olyan szépen mozivászonra lett álmodva.

A magyar kalandozások történetét számtalan tanulmány és monográfia tárgyalja. Szerzőket nem említek, mert erre itt nincs elég hely. És ha valaki mégis kimaradna a felsorolásból, jogosan sértődne meg. Csupán Vajay Szabolcs könyvét emelem ki 1968-ból (Der Entritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte /862‒933/, München). Ez a mű sikeresen szállt szembe Molnár Erik marxistának nevezett koncepciójával, azzal, hogy a kalandozások mögött a „pásztortársadalom” válságát kell keresni. Vajay Szabolcs ugyanis rámutatott arra, hogy a kalandozások mindig valamiféle külpolitikai konstellációban zajlottak.

Ezt látjuk már a legkorábbi, még honfoglalás előtti akciókban is. György barát krónikájának folytatója szerint 836-838 körül az Al-Dunánál harcoltak a magyarok. Előbb a bolgárok, majd a bizánciak oldalán. És ugyanez folytatódott a honfoglalás után is: az számíthatott a magyarok fegyveres támogatására, aki többet ígért, mint ellenfele. Időnként több kört is futottak a versenytárgyaláson részt vevő felek, ha a vesztes ráígért az ajánlatra.

Valamiért az utókornak ‒ történészeknek és a múltban elmerülő érdeklődőknek – jobban tetszik, hogy őseink nem szimpla rablóhordaként viselkedtek, hanem jól kiképzett zsoldos csapatként fosztogatták Európát. Szerintünk ez mindegy.

Hadizsákmányból, évenként fizetett adóból és kereskedelmi forgalomból származó pénzek
Hadizsákmányból, évenként fizetett adóból és kereskedelmi forgalomból származó pénzek
(Forrás: Dienes István: A honfoglaló magyarok. Budapest, 1972.)

Hogyan kezdődött a nagy kaland?

Az utóbbi években a Dnyeper mellékén előkerült ősmagyar leletek a népesség gazdagodására utalnak, az ott előkerült tárgyak párhuzamba állíthatók a honfoglalók vezető rétegének leleteivel. Ez is alátámasztja, hogy már akkor megkezdődött valami. Ez a valami az önszerveződés magasabb formája lehetett, az úgynevezett nomád állam. Ha nomád népek régészeti leleteit tanulmányozzuk, általános benyomásunk, hogy ezek a szerencsétlenek nagyon szegények voltak. Ha azonban sikerült valami más típusú, nem állattenyésztő kultúra mellé keveredniük a népvándorlás mindent felforgató évszázadaiban, akkor fantasztikus perspektívák nyíltak meg előttük. Lehetett csereberélni, a fölösleges állatokért mindenféle hasznos terméket szerezni. Ha a pimasz földművelők vagy erdőlakók nem akartak velük cserélni, akkor egy huszáros rohammal beszélték rá őket. Olyankor vitték, amit láttak. A kereskedelemhez vagy a háborúskodáshoz egyaránt meg kellett teremteni az alapokat is. Ennek érdekében megindult a hatalomkoncentráció.

A nomád állam a vezér tekintélyére és hatalmára épült. A türk feliratokból tudjuk, hogy a kagán az idegen népek elleni hadjáratokkal bizonyította hatalomra termettségét. Ha nem háborúzott, ha nem hódoltatott idegeneket, akkor letaszították trónjáról. A rendszeres háborúskodás olyasféle dolog lehetett akkoriban, mint most az évenkénti adóbevallás. Tisztázta az alá- és fölérendeltségi viszonyokat. A hadviseléshez emberek kellettek, az embereket pedig javadalmazni kellett. Ez megoldható volt a rabolt holmi szétosztásával. A rendszer tehát önfenntartó volt. Csak az első csatát kellett valahogy megnyerni.

Látható, hogy a nomád állam nem belső erőforrásokra támaszkodott, hanem a környezetéből megszerezhető javakból tartotta fenn magát. A Dnyeper melléki régészeti leletek kapcsán két bekezdéssel feljebb már utaltunk rá, hogy a magyarság ezt a rendszert ott és akkor (a 9. század közepén) építhette ki. Ez feltehetőleg azután történt, hogy a magyar törzsszövetség megszabadult a kazár függőségtől. Íme Ibn Ruszta leírása a portyázásra rákattant magyarokról:

[Állandóan] legyőzik azokat a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos élelmiszer-adókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint foglyaikat.

A magyarok tűzimádók.

Meg-megrohanják a szlávokat, és addig mennek a foglyokkal a parton, amíg a bizánciak országának egy kikötőjéhez nem érnek, amelynek K.r.h a neve. …

Amikor a magyarok a foglyokkal K.r.h-be érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak. Azok [a magyarok] eladják nekik a rabszolgákat és vesznek bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci árukat. (A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Czeglédi Károly fordítása. Budapest,1975.)

Az új hont elfoglaló magyarok már jól ismerték a Bizánci Birodalmat, sőt arról is volt fogalmuk, hogy milyen nyugati szomszédokra számíthatnak: 862-ben ugyanis már beköszöntek a keleti frankokhoz.

Kalandozások
Kalandozások
(Forrás: Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Beindul a bolt

A Kárpát-medencéből indított első hadjárat Itáliába vezetett. Arnulf, a keleti frankok uralkodója  bérelte fel a magyar csapatot, ellenlábasa, Berengár, langobard király ellen. Az istent nem félő magyarok még Velence ostromával is bepróbálkoztak. A 899 szeptemberében, a Brenta folyó mellett vívott csatában ismerkedhetett meg Európa először a magyar virtussal, melynek lényege, hogy elszaladunk, aztán mégis visszafordulunk. Decemberben a magyarok szövetségese, Arnulf elhalálozott. A Kárpát-medencébe visszatérő magyarok kihasználták a lehetőséget, és a Keleti Frank birodalomból kikanyarították a maguk számára Pannóniát.

A következő évtizedben őseink a Kárpát-medence közvetlen környezetét kalandozták be. Visszatértek Itáliába is (immár Berengár hívására…), de jártak a szászok és bajorok földjén is.

A 910-es években a magyarok egyre messzebb merészkedtek. Eljutottak egészen Brémáig, és Türingiába, valamint a svábok felé is elkalandoztak. 917-ben a Balkánon is jártak, a honfoglalást követően először. Hosszú évtizedek után merészkedtek vissza erre a területre. Talán abban bíztak, hogy már elfelejtették őket…

A 920-as években a magyar csapatok bejárták egész Itáliát, más vállalkozások keretében pedig a mai Franciaország területén kóboroltak, s az Atlanti óceán habjaiban hűsítették szegény agyonhajszolt lovaik megfáradt lábait. 926-ban elfoglalták a sankt-galleni kolostort is. A leírás szerint egy magyar harcos lepottyant a harangtoronyról, s halálra zúzta magát. A vitéz hadfi porhüvelyét ott helyben, nagy tűzben emésztették el társai, ezzel a tettükkel megalapozván a magyar régészet örök rejtélyét: ha ott ilyesmi megtörténhetett, akkor miért nem ismerünk a Kárpát-medencéből honfoglalás kori hamvasztásos temetkezéseket?

A kalandozó magyarok hadjárataik folyamán többször szenvedtek kisebb-nagyobb vereségeket, például 924-ben Szászországban fogságba esett egy magyar vezér is. Kiváltása fejében Madarász Henrik szász király megegyezett a magyarokkal, hogy kilenc évig elkerülik országát. Amikor az egyezménybe foglalt idő letelt, Merseburgnál nagy vereséget mért a visszatérő magyarokra. Ez volt az első intő jel, hogy Európának kezd elege lenni a magyarokból.

Romló üzleti kilátások

942-ben a magyar csapat eljutott az Ibériai félszigetre is. Egészen Andalúziáig nyargaltak. Córdoba városát azonban nem tudták megközelíteni. Mindenesetre ekkor kalandoztak el legmesszebb a Kárpát-medencétől.

Egyre-másra jöttek a kisebb-nagyobb vereségek, míglen a magyar csapat belefutott egy méretes zakóba: 955. augusztus 10-én Augsburgnál totális vereséget szenvedtek. Az elfogott magyar vezéreket Ottó német király (később német-római császár) kivégeztette. Már korábban láttuk, hogy a kalandozók rendkívül kötődtek vezéreikhez. A vereséget még csak-csak elviselték volna, de a vezérek elvesztése lényegében romba döntötte a kalandozások szépen fölépített rendszerét. A 960-as években egyszer-kétszer (961, 968) még próbálkoztak Bizánc felé, de már hiányzott a régi tűz…

A 9. századi Kárpát-medence népei
A 9. századi Kárpát-medence népei
(Forrás: Magyar Kódex 1. Az Árpádok világa. Budapest, 1999.)

Kalandozó keresztapák és családtagjaik

A magyar kalandozások jól megszervezett, mesterien kivitelezett akciók voltak. A magyar törzsi vezetők abból a célból indították őket, hogy folyamatos tréningben tartsák fegyveres kíséretüket, valamint összehordják a hatalmuk fenntartásához szükséges javakat és az életmódjukhoz kellő luxuscikkeket. A megszerzett értékek egy részét fegyvereseik javadalmazására fordították. Ez eddig a nomád állam működésének sematikus összefoglalása.

A nomád állam általában egy kisközösségből növekedett naggyá:

Dzsingisz kán pedig, ahogy kán lett, így szólt Boorcsuhoz meg Dzselméhez: Amikor árnyamon kívül más társam nem volt, ti ketten árnyaim voltatok, lelkembe nyugalmat hoztatok. Lelkemben legyen a helyetek. Mikor a lófarkon kívül nem volt más ostorom, kísérőimül szegődtetek, szívembe nyugalmat hoztatok. Szívemben legyen a helyetek. … Azután Dzsingisz kán ezt mondta: Amikor az Ég és Föld erőmet megnövelte, és oltalmába vett, ti eljöttetek Dzsamuka andától, hogy rám gondolva, hozzám csatlakozzatok. Hát nem ti vagytok az én régtől való, szerencsét hozó bajtársaim? Ezért kinevezlek benneteket, kit-kit a maga helyére. (Mongolok titkos története. Ligeti Lajos fordítása. Budapest, 1961.)

A rendszer működését azonban mélyebben is átláthatjuk, ha mai analógiákat hívunk segítségül. Ez a segítség most a Magyar Bálint által szerkesztett Magyar Polip című könyv lesz. Mielőtt bárki felháborodna: itt most mi nem politizálunk, hanem a 10. századi magyar történelmet próbáljuk megérteni.

A Magyar Polip című kötet tanulmányain végigvonuló metafora szerint a mai magyar állam működése a maffia szóval jellemezhető. A maffia a maga szervezeti felépítését a patriarchális nagycsalád működésének mintájára alakította ki. A maffiacsaládokban sok ember ténylegesen rokona egymásnak, de a család befogad idegeneket is. Tehát a vérségi kapcsolat gyakran fiktív. Ugyanez volt a jellemző a nomád államokra is. Ezek azonban jóval több embert egyesítettek a hatalmuk alatt, mint egy maffiacsalád. A nomád szervezetek a nemzetségi-nagycsaládi szintnél nagyobb fiktív rokonsági rendszereket alakítottak ki. Ezek voltak a törzsek. A nomád államok ugyanúgy külső erőforrások megsarcolásával biztosították fennmaradásukat és vezetőik gazdagságát, mint napjainkban a maffiacsaládok. A fentiek alapján a nomád államra is használhatjuk a maffia metaforát. Már csak azért is, mert a nomád államot is „keleties vagyon- és tulajdonszerzési minták” (Magyar Bálint) jellemzik.

Hogyan is működik egy ilyen szervezet az idézett kötet bevezető tanulmánya szerint? Először is szükséges hozzá egy saját, identitásképző fogalomrendszer, melynek funkciója az összetartás és a toborzás. Ez a nyelv az érzelmekre hat, „hatásos eszköz a leegyszerűsített, érzelmi konzisztenciát teremtő ideológiák számára” (Magyar Bálint).

A kalandozások korának viszonyai között ezt úgy kell elképzelnünk, hogy feltétlenül szükség volt valamilyen egyszerű ideológiára, s annak közérthető közvetítésére. Az ideológiaképzésben feltehetőleg jól jött, hogy a Kárpát-medencébe betelepülő magyarság idegen kultúrájú etnikai csoportokra telepedett rá, s ugyanúgy idegen volt számára a közeli és távolabbi vidékek keresztény népeinek kultúrája is. A belterjesség, a befelé fordulás, a környező világgal szembeni oppozíció hangsúlyozása és a sajátosan magyar értékek ‒ a magyar hitvilág és a dicső magyar ősök emlékének előtérbe helyezése tehát hatékony összetartó erő lehetett, védelmet kínált a környező világgal szemben.

A honfoglaló hét vezér a Képes Krónikában
A honfoglaló hét vezér a Képes Krónikában
(Forrás: Magyar Kódex 1. Az Árpádok világa.Budapest, 1999.)

A kalandozó magyarságot a vezérek iránti hűség tartotta össze. A szervezet szigorú hierarchia szerint épülhetett fel. Az alvezérek eskütételét ugyanúgy képzelhetjük el, ahogy napjainkban történik. A beosztottak a főnök elé járulnak hódolatukat bemutatni:

…a képviselőjelölteknek már a pártelnök vidéki birtokára kellett zarándokolniuk hűségesküt tenni. Akárcsak Coppola filmjében, A Keresztapában. (Magyar Bálint).

A posztnomád kalandozó állam feltehetőleg csak a törzsekbe befogadott embereket részesítette az általa megszerzett javakból. A törzsek katonai egységek voltak, ezen kívül más szerepet nem játszottak a honfoglalás körüli időkben. A mindennapi élet kiscsaládi keretek közt zajlott.

Az egyéni felemelkedés útja a kalandozó csapatokhoz, vagyis a hét törzs fiktív vérségi szervezetéhez történő csatlakozás volt. Az elosztás napjainkban is szigorúan szabályozott, feltétele a családhoz tartozás:

A maffiaállamban független oligarchák csak időlegesen vannak, egy családi zsebre dolgozik mindenki, amelyből a Család szabályai szerint részesednek mindannyian. (Magyar Bálint)

A fiktív vérségi alapon szervezett társaság vezetője családapaként viselkedik, egyedül dönt a család tagjait és javait érintő kérdésekben:

…a Keresztapa számára a család, a porta, a birtok, az ország azonos mintázatú entitások. … Számára az ország vezetése is csak olyan, mint a patriarchális családé. (Magyar Bálint)

Valószínűleg ugyanígy lehetett ez a kalandozó magyarok nomád államában is: a törzsi vezetők saját tulajdonuknak tekintették az országot, de családfői jogon az ország népét is.

A kormányzás maffiajellegét az is mutatja, hogy a rendszerből nincs ‒ saját elhatározásból történő ‒ békés kilépési lehetőség. Aki egyszer bekerült, vagy akit besoroztak, az vagy elbocsátást nyer a Keresztapától, vagy üldözni fogják árkon-bokron át. (Magyar Bálint)

A Mongolok titkos története ugyanezt a felfogást tükrözi. Joggal feltételezhetjük, hogy ez a posztnomád magyar kalandozó államban is így volt.

A magyar nyelv mint a jövedelemszerzés forrása

A kalandozó magyar népesség jelentős vérveszteségeket szenvedett. A létszám feltöltésére mozgósítható volt a Kárpát-medence szláv, illetve elszlávosodóban lévő avar őslakossága is. Aki belépett a kalandozó magyar csapatba, avagy erővel beléptették, az egyúttal azt is vállalta, hogy ő magyar lesz: elfogadja a magyar nomád állam ideológiáját és a magyar család, vagyis a törzsek belső szabályait. És persze megtanulja a csapatok vezényleti nyelvét, a magyart is. Cserébe a törzsfők és az alacsonyabb rangú vezetők juttattak neki a zsákmányból. A döntésnek volt kockázata is. Ugyanakkor ez az életmód tisztes megélhetést kínált. Vagyis érdemes volt beállni a magyarok közé.

Feltehetőleg a kalandozásoknak és a magyar társadalom fentebb vázolt szervezeti formájának köszönhetjük a magyar nyelv Kárpát-medencei hegemóniáját, azt, hogy Szent István magyar államot alapíthatott. Persze, ahogy László Gyula szerette mondani: elképzelhető más megoldás is.

Irodalom

Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szeged, 1995.

Szabados György: Magyar államalapítások a IX-XI. században. Szeged, 2011.

Vásáry István: Nép és ország a türköknél. In: Nomád társadalmak és államalakulatok. (Szerk. Tőkei Ferenc) Körösi Csoma Kiskönyvtár 18. Budapest, 1983. 189–213.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 mederi 2014. február 28. 11:20

Te jó ég! Ez aztán a cikk!

Ha szembe állítod a rabszolgatartó római társadalom "kegyes" viselkedésével a legyőzöttek irányába a magyarokét, ne feledd, hogy Attila nem rombolta le Rómát mikor megtehette volna, de Róma Alexandriát mint "barbár" várost feldúlta.

A keleti szkíta "barbárok" elődeinek városait és földművelő, állattenyésztő, kereskedő kultúrájuk nyomait az Oxusz, vagy nevezzük azt a térséget akárhogy, ma is láthatod.

Az éghajlat és környezeti viszonyok változása tették az ott élők egy részét "nomáddá" (a tőbbiek délebbre húzódtak, és magas civilizációjukat tovább építették.

Nagy Sándor (ő sem volt éppen "nem fosztogató", bár nem "barbár" jelzővel illették, kivéve a kifosztottakat) egyedül a szkítákat nem volt képes legyőzni, bár fosztogatni igen..

Megjegyzem, a Kínából visszatért Marko Polo az emlékiratait börtönben írta, mivel nemkívánatossá vált saját hazájában..

A keletről (valószínüleg) visszatérő, az idők során nomadizálódott fehér népesség, akik ráadásul mongolokkal és más keleti emberekkel is keveredtek, hasonló fogadtatásra találtak..

A nomád egyébként nem primitív, ahogyan sokan láttatni kívánják, hanem a környezeti feltételekhez kiválóan alkalmazkodó túlélő ember!!

Nézd meg, hogy az Északi-sarkot meghódítók közül melyik csapat élte túl az expediciót! Amelyik alkalmazkodott felszerelésében a nomádnak nevezett egyedül sikeres eszkimó ruházathoz és élelmezési módhoz!

Javasolom, ne vigyél kést villát egy "primitív" világba tervezett túrádhoz, mert ott nem divat..:)

2 blogen 2014. február 28. 11:28

Ne felejtsük el, hogy a magyarok Etelköz óta részei a Fekete-tengeri rabszolga kereskedelemnek, ami azóta, hogy a görögök gyarmatvárosokat alapítottak a Szkíták földjén létezett egészen a XVIII-ig századig klasszikus formájában és a fő feladata a keleti-Mediterránum ellátása volt rabszolgákkal (élelmiszer mellett). A kalandozó hadjáratok a források alapján legalább annyira rabszolgaszerző hadjáratok voltak, mint politikai és katonai jelentőségű tettek.

Az pedig nem igaz, hogy humánusok voltunk e téren, hiszen pont görög forrásunk van arra, hogy amikor a bizánci császár embargót rendelt el a rabszolgaimportunk ellen (politikai okból), akkor a piacra hajtott szolgákat egyszerűen legyilkoltuk ezerszám a bizánci városfal alatt, mert gazdaságtalan lett volna hazahajtani őket. Mi több, azt se felejtsük el, hogy az amit mi kalandozásnak nevezünk, az a németeknek és szlávoknak olyasmi volt, amit mi tatárjárásnak nevezünk. Nem csoda, hogy a XI. század az addigra magukat összekapó németek ellentámadásainak sorozatával telt el.

3 Fejes László (nyest.hu) 2014. február 28. 11:53

@mederi: „ a magyarokét, ne feledd, hogy Attila” :DDD Ellapozódott a történelemkönyv, miközben a mondatot írtad?

„A nomád egyébként nem primitív, ahogyan sokan láttatni kívánják, hanem a környezeti feltételekhez kiválóan alkalmazkodó túlélő ember!!” Az én olvasatomban pont erről szól a cikk is...

„a nomádnak nevezett egyedül sikeres eszkimó ruházathoz” Nomád eszkimók? Jegesmedvén lovagolva fókákat terelnek? Vagy hogy képzeled?

4 Krizsa 2014. február 28. 12:25

Az ehhez hasonló könyveket a mondanivaló nyilvánosságára hozatalában érdekelt szokta megrendelni, van szerződés, határidő, stb:-).

Már az ált. iskola 2. osztályától kellene tanítani, hogy a történelemet mindig, mindenhol így írták. Később ezek az úgynevezett "források".

A maffiozó őspolip (micsoda borzalom, egyenesen a lélekbe markol) körüli problémák: rengeteg iratot kellett írniuk és kapniuk is. Szerződések, (rab)árucsere, sarcok, adóztatás, mert ha nem...

1. Hol vannak az iratok? Vannak? Mennyi van, sokezer?

2. Ki nevében íródtak, HOL, HOVA küldték ezeket, milyen dátummal?

A legjobban azt tetszik, hogy a magyar polip az nem is ember, hanem csak foglalkozás. "Érdemes" volt magyarnak beállni a jó megélhetésért.

Tökéletes. Akkor nem is kell keresni, hogy ugorok-e, onogurok, vagy istenőrizz akármilyen KM beli nép, mert mit számít? Foglalkozás.

Ja, még az írások:

3. MILYEN NYELVEN? (Gondolom törökül.) És milyen írással? Igen, milyen írással?

5 Roland2 2014. február 28. 13:31

Több történész úgy véli, hogy a magyarországi ( ill. közép-európai ) tatárjárás is ilyen "kalandozó" hadjárat volt, azért tartott viszonylag rövid ideig : felderítés, zsákmányolás és erőfitogtatás volt a fő célja, de annyira nem foglalkoztatta a mongolokat a térség, hogy tartósan megszállják. A kánválasztás mellékesen játszhatott bele.

Egyébként a magyar történetírás jól kitalálta ezt az eufemisztikus 'kalandozás' jelzőt a fosztogatásokra és gyilkolászásra. Bár a honfoglalók biztos kalandnak fogták fel.

6 Roland2 2014. február 28. 13:34

A kánválasztás mellékesen játszhatott bele.hogy elhagyták a térséget.

7 Avatar 2014. február 28. 16:39

Libertárius szemmel nézve miden állam maffiaállam, ami adónak nevezett védelmi pénzt szed az uralmi területén élő emberektől (és cégektől), melynek mértékét egyoldalúan az állam szabja meg. A megfizetés visszautasítására a polgárnak nincs joga, ha mégis megpróbálja, akkor az állam az erőszakszerveit veti be ellene, és erőszakkal elveszi a pénzét, vagy megfosztja szabadságától.

Bővebben:

oriblog.blog.hu/2011/04/27/allam_eroszak_monopolium

kapitalizmus.hvg.hu/2013/05/21/a-jo-allam-mitosza/

8 fakir 2014. február 28. 17:09

Azert azt hangsulyozzuk ki, hogy ezek a "portyazo csapatocskak" harom nagymeretu "birodalmi" sereget is legyoztek 907 es 910 kozott [Pozsonyi csata (907), Eisenachi csata (908), Augsburgi csata (910) ]. Ezek jelentosege legalabb akkora mint a kesobbi ugyancsak Augsburgi nevvel illetett vesztes csata.

9 mederi 2014. február 28. 19:22

@Fejes László (nyest.hu):

Átvitt értelemben nem állattartókra is mondjuk, hogy nomádok, ha nem letelepedett életmódot folytatnak..:DD

10 mederi 2014. február 28. 19:50

@blogen:

-A modernkori kétvilágháborús "kalandozásokat" se felejtsük el, amelyeket a piacok újrafelosztásáért folytattak le döntően nagyhatalmak érdekeinek mentén. Nahát az aztán tényleg "barbár" tett volt..

-Az írott történelem egyébkén háborúk története, és mindig a győztesek szájaíze szerint íródik, ezért nem hiszem el az egyoldalú múltbéli "tájékoztatásokat"..

-A fentiek alapján szerintem nem az aktuális életmódjuk határozza meg, hogy kik barbárok és kik nem (az elérhető szintű életmód bizony a történelem során változhat/ változik, nem tudni mikor kiket ér el rossz sorsuk természeti katasztrófa, háborús események, vagy egyéb borzalmak).._)

11 Krizsa 2014. február 28. 19:58

@Avatar: Kösz, mert ezt én kihagytam. Mindig, mindenhol. Ma meg pláne: maffia, őspolip? - az nem is kifejezés. A megszeppent emberiség (-nek a mindig kifosztott "alja") 2000 éve keresi azt az elfajzott... okozót, aki miatt mindez így történik.

Jé, hát ez már magyar őspolip is lehet!

Tatár, német, orosz, EU, mind elnyomja a magyart, végül, hát persze kiderül, hogy az őspolip az pont a magyar.

Miért? Mert egy bevándorló kisebbség (azt se tudják, hogy kik voltak) - de jó, legyenek a ragozó nyelven visszatérő rokonaink - pont úgy "kalandoztak", mint az összes többi.

12 zegernyei 2014. március 1. 04:53

@Avatar: Ez a cikk nem azért íródott, hogy lemaffiázza a kalandozó magyarokat, hanem hogy a honfoglalók társadalmi szervezetéből és életmódjából vezesse le a magyar nyelv fennmaradását. Ennek megértéséhez és megértetéséhez kellett a maffia metafora.

13 bloggerman77 2014. március 1. 15:42

Mi van, kezdődik a választási kampány? Hungarovalentájn kis politikai írása belekeverve magyar őstörténetbe...

14 bloggerman77 2014. március 1. 15:55

" Arnulf, a keleti frankok uralkodója bérelte fel a magyar csapatot, ellenlábasa, Berengár, langobard király ellen. "

**

Berengár frank nemzetiségű, a Karolingokkal oldalági rokonságban álló itáliai király, majd szent római császár volt. Berengár és az ellene fellépők küzdelmei a verduni szrrződésben felosztott Frank Birodalom középső, Lothár részére juttatott terület részei feletti uralomról szóltak.

Berengár korában nem voltak langobard államok, mert azokat Nagy Károly 773-774-ben, Berengár kora előtt 150 évvel megsemmisítette.

15 blogen 2014. március 1. 16:53

@bloggerman77: Na jó, de kinek tudnának ezzel kampányolni? Az ország magyar lakói számára itt indokolatlanul dicsérik Orbánt, ha a dicsőséges kalandozó eleinkhez hasonlítják. Annál a törpe kisebbségnél pedig, ahova MB is tartozik teljesen fölösleges kampányolni, mert nekik amúgy is mindenről az jut eszükbe.

img33.imageshack.us/img33/3432/klck.jpg

Szal ha ezzel bárki kampányolna, akkor ez rendkívül kontraproduktív lenne. Hiszen az a normális, ha mi magyarok rablógyilkolunk és tekintjük saját javunknak az országunkat nem az, ha idegenek minket rabolnak és gyilkolnak és tekintik sajátjuknak a javainkat.

16 Fejes László (nyest.hu) 2014. március 1. 19:03

@mederi: „mondjuk” Kik?

17 El Vaquero 2014. március 1. 20:23

We the People of the ...

 

Viccet félretéve, igaza van. Tényleg szokták mindenféle vándorlóra is mondani, hogy nomád.

18 bloggerman77 2014. március 1. 20:52

A polipozás meg a maffiázás helyett annyit kellett volna írni, hogy a magyar fejedelemség extenzív gazdálkodású volt, azaz a vezető réteg hatalma és a törzsszövetség jólétének fenntartása miatt állandóan a hatalma kiterjesztését szolgáló hadjáratokat folytatott.

Nem ismeretlen a történelemben, lásd az asszírok vagy Traianusig a rómaiak. És máris ki van kerülve minden aktuálpolitika.

19 blogen 2014. március 2. 05:58

@bloggerman77: Pedig a hasonlat jó. A maffia is egy törzsi társadalom és az alapvető hasonlóság nem véletlen. Inkább azon kellene elgondolkodni, hogy miért létezhet az állítólag modern társadalmakban egy párhuzamos törzsi valóság. Hol követték el a magukat modernnek nevezők vagy hallucinálók az alapvető hibát! Egy arra nem fogékony törzsi társadalomban osztják a modern észt, vagy ők és felmenőik egy modern társadalmat züllesztettek a törzsiségig?

20 mederi 2014. március 2. 11:10

@Fejes László (nyest.hu):

Én nem találtam rá jobb szót, mint "nomádok", igaz nem tettem hozzá, hogy átvitt értelemben..

A "halász vadász életmódot folytató" eszkimók letelepülésük előtt szerinted kik voltak egy szóval kifejezve?

21 mederi 2014. március 2. 11:37

@blogen:

Törzs (népi): A net szerint:

"..azonos származású és nyelvű, azonos vallású személyek nemzetségeinek gazdasági, társadalmi közössége."

-Ebből a nyelv (nem tekintve a nyelvi rétegződést) és a társadalmi közösség (sok ellentmondással) tekinthető "részben azonosnak" szerintem Európában és nálunk is, és országokon átívelő különböző mértékben..

A (genetikai) származás sokrétű (és országonként átívelő, az arányai eltérők), a vallások száma és jellege hasonlóan, a gazdasági közösségek egyre inkább "betokosodnak", elkülönülnek, és az "olló" más gazdasági közösségekkel egyre nyílik minden európai országban, ahogyan ma nálunk is..

-A maffia szóra nem térek ki, mert hétköznapi emberek számára nagyrészt "rejtett marad". A hatása lehet akár jó is, lásd:távolkeleti "kistigrisek" (a pénzforrás ami beindította nem éppen szalonképes)..

22 mederi 2014. március 2. 12:36

A nemzet (amiről itt éppen nem volt szó) egészen más szerintem, mert "alapvetően" kulturális közösségnek gondolhatnánk (modern változata multi kulturális, bár az egész nem régi, XIX. sz.-i képződmény).

A nemzet sem ördögtől való úgy hiszem, ha nem irányul mások elpusztítására, vagy (modern) rabszolgasorba hajtására

(igaz ez "ideális" megközelítés, de jó volna!, ha így lenne..)

23 Krizsa 2014. március 2. 16:56

NEMZET: területi fennhatóság, plusz közös nemzeti nyelv.

A nemzet érdekvédelmi szövetség egy országként, vagy autonómiaként definiált terület népessége között, amelyet a közös nyelv tart össze.

A népet, közös terület hiányában a közös nyelv még hosszabb ideig összetarthatja. Belakott, földrajzilag összefüggő terület(ek) hiányában azonban a nép, a nyelvével együtt, pusztulásra van ítélve. A népnyelv és az elkülönítő szerepet hordozó népi kultúra szinoním fogalmak, mert bármely közös kultúrának is, mindig a nyelv az elsődleges hordozója.

A nép, területi fennhatóság nélkül - ha már csak a nyelv tartja össze, hosszútávon csak ritkán maradhat fenn. A nemzet azobnan, amelynek fő funkciója az, hogy gazdasági önvédelmi egység legyen, területi fennhatóság nélkül még kivételesen sem maradhat fenn.

Mi a helyzet a "világnyelvként" ismert angol, spanyol - a múltban pl. a latin szerepével a népek és nemzetek tekintetében?

Összefüggő terület hiányában a meganyelv lingva franciává válik és mind a nemzetalkotó, mind pedig a népet egybetartó szerepe megszűnik. Ilyenkor az államként deklarált területi egység tartja együtt, mindig csak ideiglenesen, az ott élő populációt.

Ezeknek az államoknak (vagy államszövetségeknek (Pl. EU) a működése már csak a döntéshozó (ismeretlen, nyilvánosan nem is szereplő) kisebbség gazdasági érdekein múlik. A nemzetet és a népet azonban nemcsak, nem elsősorban gazdasági érdekek (előnyök) tartják egybe - azok csak másodlagosak.

A nép és a nemzet CSALÁD-analóg, amely a populáció jól-létén túl annak genetikus fennmaradását is őrzi.

Az állam, államszövetség viszont olyan "ipari tröszt", aminek valódi döntéshozóit a lakosság általában nem is ismeri. De nem is fontos, hogy ismerje, mert anélkül is biztos, hogy e döntéshozóknak pusztán gazdasági érdekeik vannak és lesznek.

24 Fejes László (nyest.hu) 2014. március 3. 09:13

@mederi: „A "halász vadász életmódot folytató" eszkimók letelepülésük előtt szerinted kik voltak egy szóval kifejezve?”

Miért kellene egy szóval kifejezni? És ha egy szóval akarod kifejezni, akkor mondhatod azt, hogy polgárok vagy űrhajósok, csak azért, hogy egy szóval legyen?

25 Fejes László (nyest.hu) 2014. március 3. 09:19

@blogen: „nekik amúgy is mindenről az jut eszükbe”

Érdekes, a cikkben nem esik szó semmiféle vallási, származási vagy nemi identitás szerinti kisebbségről, sem a velük szemben táplált előítéletekről. A helyedben végiggondolnám, ki az,a kinek mindig mindenről ugyanaz jut az eszébe.

26 Galván Tivadar 2014. március 3. 15:51

Ami a szent-galleni kalandot illeti, arról még a következőket jegyzi fel a krónika: A magyarok bejövetelének hírére a szerzetesek elmenekültek, csupán egy Wiboráda nevű hölgy maradt hátra, hogy a könyveket, iratokat mentse. Őt eleink jól meggyilkantották (csodálnám, ha egyebet nem műveltek volna vele), a kolostort meg feldúlták, eközben fecerunt magnum áldumás. Wiborádát később szentté avatták, így ő az első női szent és a könyvtárosok védőszentje.

27 Untermensch4 2014. március 4. 20:49

@Krizsa: " A nemzet azobnan, amelynek fő funkciója az, hogy gazdasági önvédelmi egység legyen, területi fennhatóság nélkül még kivételesen sem maradhat fenn."

legalább egy kivételt tudok. szerintem te is.

28 Krizsa 2014. március 4. 21:04

@Untermensch4: Nemzetet nem ismerek.

Népet - terület nélkül is - hosszú ideig fenntarthat a gyök-NYELV, ami olyan állandó (főleg, ha még vigyáznak is rá), mint a beton.

A gyöknyelv azért nem (alig) változik, mert a hatalmas szóbokrai azonos vázakra épülnek. S ha csak egyetlen gyökváz is megváltozna, sokszáz alapszót rántana magával. Vagyis összeomlana a nyelv. Állandó és egy kritikus létszámot meghaladó populáció nyelvhasználatával ilyesmi gyakorlatilag nem létezik.

29 Kormos 2014. március 9. 15:04

A cikk egyébként stimmel, csak Augsburg kapcsán állít hülyeséget, de az Augsburg-hülyeség mélyen belegyökerezett a magyar történelmi legendáriumba. Az augsburgi vereség csak egy vereség volt, semmi egyéb, a neki tulajdonított jelentőség újkori találmány. Vesztes hadjáratok korábban is voltak, győztesek is voltak később is. Az augsburgi vereség annak köszönhető, hogy a magyar csapatok bődületes baromságot csináltak, később pedig megtorlóhadjárat követte pont amiatt ami a vezetőkkel történt. Az meg korábban is előfordult, hogy a győztes hadjárat után a zsákmánnyal hazafelé tartó magyarokon rajtaütött valaki más és elverte őket. Tehát az augsburg-legenda a ma ismert formájában tényleg csak legenda és belemagyarázás. A jól képzett zsoldoscsapathoz egyébként annyit, hogy tényleg stimmel, igaz, hogy funkcionálisan szárazföldi kalózkodás ment, de a technikai háttér, beleértve a stratégiát is, igen komoly volt, lásd pl. a Pozsonyi csatát és körülményeit.

30 zegernyei 2014. március 10. 08:20

@Kormos: A hozzászólás egyébként stimmel, csak az augsburgi vereség kapcsán süllyed bele a magyar történelem kínos pillanatait mentegető legendárium mocsarába. Az augsburgi vereségecske után abbamaradtak a nyugati kalandozások.

31 fakir 2014. március 12. 12:58

"Ez a cikk nem azért íródott, hogy lemaffiázza a kalandozó magyarokat, hanem hogy a honfoglalók társadalmi szervezetéből és életmódjából vezesse le a magyar nyelv fennmaradását. Ennek megértéséhez és megértetéséhez kellett a maffia metafora."

Ez azert eleg "belemagyarazos". A bulgar peldabol kiindulva legalabb 300 ev kellett ahhoz hogy eltunjon az ogur/torok nyelvuk. Ha Kniezsa kutatasait vesszuk alapul akkor mar a 11. szazadban komolyabb magyar tobbseggel kell szamolni. Tehat a honfoglalas utan 100/150 evvel mar magyar tobbsegrol es tombmagyar teruletekrol beszelunk. A "maffiaallam" a kalandozasok ideje ketto generacio (na jo legyen harom), ez nem eleg arra a bizonyos nyelvvaltasra. A honfoglalaskor nem volt itt szlav/avar tobbseg sehol, az alfoldi teruleteken biztos nem. Az igaz hogy a magyarok csak a sikvideket szalltak meg, de azt is figyelembe kell venni, hogy a hegyvidekek egy ket folyovolgytol eltekintve szinte lakatlanok voltak, suru erdoseggel boritva. Ezeken az inkabb gyer lakossagu (gyer szlav) teruleteken volt a Gyepuelve kialakitva.

Masik lehetoseg az, amit ugye Szoke Bela Miklos is elkezdett mondogatni, hogy a magyar betelepulesek mar a 9. szazad kozepen megkezdodtek, ebbol kiindulva mar egy kicsit eletszerubb a kep,hiszen van plusz 50 evunk a szlav/avar beolvadasra.

Tovabba az is elkepzelheto elmeletben, hogy a keso avarok hordoztak a magyar nyelvet, ami ugyancsak sok mindent megmagyarazna....

32 Krizsa 2014. március 12. 14:13

Mindkettő protomagyar. A szláv a még szét nem nyílt szóagú közös szláv-magyar.

Most készül az OROSZ-MAGYAR-HÉBER összehasonlító gyökszótár:-))). Kb. az egyharmadánál tartok. Első, kísérleti megjelenése minimum egy év mulva várható. .

Az avarság az utolsó Özönvíz felszáradása után a délvidéket és a Kaukázus környékét bejárt, be is lekott törzsek (valszeg több is). Ezek KM nyelvvel tértek VISSZA, de már nyílt szótagokkal.

S mivel a protosémi Észak-Afrikától fel a KM-ig szintén azonos gyökrendszerrel "élt", oda-vissza kerültek az alapszavak: a gyökszavak.

A szláv nyelvek szétválása a magyartól pontosan az avarok miatt következett be. Mert a nyílt szótagúak egyre kevésbé értették már a zártszótagú "szlávosnak megmaradó" protonyelvet.

Szláv átvétel tehát nincs. S az avar(ok) eredetileg szintén a KM-ből délre érkező népesség voltak.

Az egész Ázsiából visszatérő ragozó nyelvű populáció már egy sokkal későbbi sztori. Ez a "honfoglalás". Akár 1 volt, akár 2, vagy akárhány hulláma volt. Tehát egy MÁSODLAGOS, késő népvándorlási hullám eredménye.

Bizonyíték: a közös magyar-szláv-héber gyökrendszer többezer rokonszava.

Hogyan számolok el a gyér finnes és esetleg a sumér (de úgysincs rendesen megfejtve, arra nem lehet alapozni) problémával?

Mindez egy ELŐZŐ jégkorszak levándorlásának a története.

Erre bizonyság a finn nyelv HAT darab mássalhangzójának hiánya és a siralmasan kevés rokonszó a magyarral.

33 blogen 2014. március 12. 19:41

@fakir: Nézd meg a Kniezsa térképet, ott van rajta a válasz hogy volt lett a honfoglaló magyar kisebbségből magyar többség. A magyar kisebbség a lakatlan vagy rendkívül gyéren lakott síkvidéken élt a X. században, míg a szláv többség a peremvidékek dombságain és hegységein volt többségben, ahol ez a többség jelentékeny arányban fenn is maradt egészen máig, igaz a középkor végéig csak helyi többségként. A magyar kisebbség a XII. századra túlszaporodta a síkságon a peremvidéki nem magyarokat.

34 idiklat@gmail.com 2014. március 12. 19:43

Az indogermán nyelvcsalád nagyon nagy és nem jól körülrajzolható cslád. A hangmegfeleltetéseket Grimm írta. Nem ősi törvény, de ezt kérik számon minden ősi nyelven- reális?

Német területről nem is mostanában már több olyan vélemény íródott-nyelvész írta- hogy az indogermán a "finnugor" családnál fiatalabb , utóbbi családsága is elég diffúz fogalom. Kezdetben vala egy nyelv. Ebből ágazott bogazott a többi- idő, mód, hely, környezet etc. szerint változott és torzult az ősi első. Amelyiket szinte minden nép a magáénak szeretne tudni. De itt olvasom a román-latin hasonlóságot, ami 74 %- és ez nagyon ütősnek jelzett. (latin nép nem létezett, mesterséges nyelv, a román a latinnal torzult egy korábbi szláv nyelvből. ) De évtizedek óta ismert-nem örömmel vett- tény: nyelvtan, szerkezet, ősszótövek, hangzószám, írásmód etc. -t nézve a min. 6-8 ezer éves rovás szumérban 78% azonosságot mutat a magyarral- USA, computeres eredmény. (a román 74 % mit jelent- mi 74 %?) De ha így elég: 74%-ban =- akkor a magyar-szumér ősnyelv fenti pontok alapján észlelt azonossága 78%-ban még ütősebb kell legyen. Hogy miért nem emlegetik mégsem szívesen és gyakran? Nem tudom. Miért nem? A leírt kutatást és részletes bizonyítást bárki olvashatta, ill. tudnia illik róla, ha nyelvész. Ha nem az....akkor.....akkor kérdezni lehet neki is, de kinyilatkoztatni....vakmerőség. A magyar- finn azonosság 20% alatti, a többi finnugor nyelvvel sincs nagyobb egyezés. Szótövekben ennyi egyezik- de ezen nyelvek és a német, a szláv, az angol egyezés magasabb, mint a magyarral. A magyart finnugoron kívül nem lehet vizsgálni a computeres ,nem elhanyagolható eredmények tudatában, csak cseremisz, szamojéd lapp vonalon? És ha a 20%alatti egyezőség számít, a szumér magyar 78%-amihez hasonló vagy közelítő hasonlóság sincs más nyelvekkel- miért nem fontos? Ha NY-i Gazdag Fontos nyelv harmad ilyen fontos lenne- erről harsogna a világ. Az etruszk magyar rokonságról senki nem akar írni- Alinei prof. bizonyította. Mindegy? A román latin rokonságból mi következik? És miért mindegy, hogy a magyar a cseremiszen kívül nagyobb horderejű tulajdonságokkal bír? (Rawlinson, Browing, G.B. Shaw, Openheimer, Alinei- nagy nyelvészek, és igazolják, hogy nem a süketelés a szakmám)-miért gáz magyarról tisztelettel írni? Vagy magyar tudósról?

35 Krizsa 2014. március 12. 21:15

@idiklat@gmail.com: "...Grimm írta. Nem ősi törvény, de ezt kérik számon minden ősi nyelven- reális?" NEM reális.

A finnek és az északi kisnyelveknek ma nincs 6 mássahangzójuk. Könnyen ellenőrizni persze csak a finnt lehet (mai szótárral), mert a többiek (amelyik nem halt ki), már orosz abc-vel használnak és abban mind benne van.

A finnben nincs B, C, G, F, Sz, Z.

A T későbbi rokonhangjai a D, az S/Sz (először csak S volt, és a páros sok nyelvben nem is vált szét). S a legvégén jelent meg a Zs/Z.

Példa: először a hegycsúcsról kiabáltak át a másik csúcsra. Aztán lett távíró. Később rádió is. Ma már internet van.

Amelyik nyelv minden rokonhangot megkapott, felvett (magyar, héber, az indoeurópaiak is mind) annál mondhatjuk, hogy hírközlésben a hegytől kiabálást- karjeleket felváltotta a távíró. Azt a rádió. Legutoljára az internet. Ahol a mai napig sincs távíró, rádió, internet (nincs B, C=TSz, G, F, Z), ott nem válthatta fel a hegycsúcsról való kézlengetést semmi.

A P nem változhatott a finnben soha sem F-re, sem B-re. A T és az S soha nem Z-re. Következtetés: amely nyelvekben a VÍZ – T, D, S, Sz, Z hangokkal is kifejezhető, azok lehetnek (esetleg) rokonnyelvek, de a finnel vagy nem lehetnek, vagy csak olyan régről, amikor még a D, Sz és Z közül egyik sem volt meg.

Hol válthatta fel az ősi hangokat az újabb? Azokban a nyelvekben, ahol az újabb hangok is megjelentek.

De ott nemcsak egymás között, hanem az AZONOS NYELVEKEN BELÜL is felváltották egymást!: a magyarban, a héberben, s az összes ind. nyelvben. Veti (water), veszi-viszi-vidd (Wasser, voda), vezet-víz.

Az, hogy a finnben a vesi=víz, csak azt bizonyítja, hogy olyan nyelvnek nem lehet rokonnyelve, amelyben az S hang Z-re változott. Sem amelyben a P hang F-re, B-re.

A H és a K egymást felváltása még cifrább dolog. Mert az eurázsiai nyelvekben 3-féle H és 2-féle K van. De melyik váltotta fel melyiket? Ilyesmiről a finnugor nyelvészet még nem is hallott. Egy biztos, hogy a finn sem H-t, sem K-t soha nem válthatott fel G-re, mert ott az sincs. A többi nyelvben van? Van. Fel is váltják.

36 szigetva 2014. március 12. 21:23

@idiklat@gmail.com: „A hangmegfeleltetéseket Grimm írta. Nem ősi törvény, de ezt kérik számon minden ősi nyelven- reális?” Talán arra gondolsz, hogy van két, a germán zörejhangokat érintő hangeltolódás, amit Grimm-törvényként említenek? Ezeket nem Grimm találta ki, és senki nem kéri ezeket más nyelveken számon (ettől függetlenül más nyelvekben is előfordulnak egészen hasonló változások). Olvasd: hu.wikipedia.org/wiki/Első_germán_hangeltolódás hu.wikipedia.org/wiki/Ófelnémet_hangeltolódás

Shaw nem volt nyelvész. Az hogy Alinei bebizonyított volna valamit is az állítólagos magyar–etruszk kapcsolatról erős túlzás, és a hipotéziseit nem is nagyon fogadja el senki, aki ért hozzá.

37 Miklós 2014. március 18. 11:57

@zegernyei: A tények

A, Népesség szempontjából:

1. A Kárpát medence a 8. század végén és a 9. században sűrűn lakott terület volt! (Honfoglalás előtt)

2. Ennek a kárpát-medencei népességnek a genetikai és antropológiai jellemzői, megegyeznek a mai kárpát-medencei népesség jellemzőivel:

www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanarok-orszagos-konferenci

videotorium.hu/hu/recordings/details/6493,A_Karpat-medence_6_11._sza

3. Ez a KM-i köznépi népesség kb a 10 szeresse volt a Honfoglalók számának.

4. A Honfoglalók genetikai jellemzői kb 28%-ban ázsiai jegyeket hordoztak.

5. A honfoglalók inkább laktóz intoleránsok voltak, míg a Kárpát-medence lakósai ebben az időben hasonló laktóz toleranciával rendelkeztek mint a ma élő KM-i népesség.

B, Társadalmi élet szempontjából:

1. A honfoglalás előtti népességnek ebben az időszakban nem volt kiemelkedő vezetői rétege, hogy úgy mondjam mellérendelő társadalomban éltek, állattenyésztéssel, földműveléssel, kézműiparral foglalkoztak, és főleg Erdélyben fémkohászattal.

2. Házakban, falvakban letelepedett életmódban éltek. Csoportosan temetkeztek.

3. Nem folytattak hódító háborút, szabadon éltek.

C, Honfoglalás:

1. A honfoglalás a KM-i területek megszállása is egyben. Rátelepedés az itt talált népességre.

2. A honfoglalók harcias-nomád életmódot folytattak, ami egyértelműen csak fölé rendelő társadalmi rendszerben lehetséges, más néven hierarchikus rendszerben.

3. A honfoglalókkal feléledt a háborúskodás, előbb a KM körül majd szinte egész Európában.

4. Árpád leszármazottai 80-100 év elteltével foglalkoztak először sikeresen államalapítással. Azelőtt főleg a korai évtizedekben a háborúskodás volt a jellemző.

D, Nyelvészeti szempontból:

1. Nincs egyelőre semmilyen bizonyítékunk arra vonatkozólag, hogy az avarok vagy a honfoglalók milyen nyelvet beszéltek

2. Léteznek (rovott) írott KM-i szövegek a honfoglalás előttről de ezek egyértelmű megfejtése még nincs.

Következtetés:

A magyar népesség a 10. században egy nagyobb számú, már a Honfoglalás előtti KM-i népesség és a számbelileg kisebb honfoglalók összeolvadásából alakult ki. A társadalom 100 év alatt teljesen átalakult. Kialakult egy erős társadalmi rétegződés ami végül is lehetővé tette a királyság létrejöttét.

Különböző elméletek. Ezeket a következő képen lehet csoportosítani, a teljesség igénye nélkül:

1. Nomád vándorlóként kerültek a Kárpát-medencébe

1.1. Ázsiából jöttek

1.1.1. Hunok leszármazottai vagyunk

1.1.2. Ob vidékéről ahol az osztjákok es vogulok élnek

1.2. Kelet Európából

1.2.1. Volga-Káma vidékéről

1.2.2. Kaukázus vidékéről

1.2.3. Az Ural tájékáról

1.2.4. stb.

2. Nem jöttünk sehonnan.

2.1. A Kárpátok keleti és nyugati részén élő népesség leszármazottai a magyarság

2.2. A KM-ből ki-be vonuló népesség

2.3. stb.

Nyelvi elméletek:

1. A magyar nyelvet a honfoglalók hozták be

1.1. A magyar-török több százéves együttélés a KM-n kívül történt. A magyar nyelv elsősorban finnugor és török szavakból áll.

1.1.1. Az itt talált népesség ekkorra már elszlávosodott

1.1.2. A KM-ben erős germán népesség is található

1.2. A magyar nyelvet a honfoglalók hozták be.

1.2.1. A KM-ben talált népesség török nyelvet beszélt.

1.3. A magyar nyelvet a KM-i őslakósok beszélték

1.3.1. A török nyelvet a különböző rájuk telepedett nomád honfoglalók hozták be a KM-be.

Természetesen mindenki hihet amit akar de ettől a tények, tények maradnak, a többi az elmélet!

38 Mackósajt 2014. március 29. 20:09

@Miklós: Jó későn reagálok, de talán még olvasod.

"A Honfoglalók genetikai jellemzői kb 28%-ban ázsiai jegyeket hordoztak."

Lehet le vagyok maradva pár cikkel, de tudomásom szerint az "ázsiai" jellegű eredmények szinte kizárólag az elit sírokból származnak (és csak uniparentális markerekből). Ezek alapján csak akkor lehet ezt a 28%-ot általánosítani, ha eleve azt feltétezzük, hogy kizárólag az elit temetkezések voltak a honfoglaló magyarokéi, és a köznép teljesen szláv/helybeli volt.

Ha nem élünk ezzel az a priori feltételezéssel, akkor kínálja magát egy másik lehetséges magyarázat: esetleg az elit temetkezések "ázsiai" jellegű maradványainak egy jelentős része egy beolvadóban lévő török elit csoportot reprezentálhat, és az "uráli" magyarok pedig az európai jellegű részben vannak.

Nem állítom, hogy biztosan így van, de annak alapján amit a genetikai vizsgálatok eredményeiből láttam, nem tudom kizárni ezt a magyarázatot.

39 Krizsa 2014. március 29. 20:52

@Mackósajt: Hát persze! A KM-beli magyar, az közös protonyelvű volt a szlávval! Most készül az orosz-magyar-héber összehasonlító gyökszótáram.

A szlovák jobb lett volna erre a célra, de én csak oroszul tudok eléggé - és a társszerzőm (a szótárazó adatgyűjtőm) is csak azt.

A KM "utolsó" nyelve szláv-magyar előnyelv volt. A délről, már nyílt szótagokkal VISSZA-érkező avarok "magyarosították" el a szlávot úgy, hogy egyre kevésbé értették már egymást.

40 Mackósajt 2014. március 29. 21:19

@Krizsa: A nyelv és genetikai keverése olyasmi, aminél nagyon észnél kell lenni.

Amit én írtam, az nem jelenti azt, hogy őslakosnak képzelem el a magyar nyelv uráli rétegét hozó népességet. Inkább arra hajlok, hogy a dél-Urál és ahhoz csatlakozó sztyeppei területek népessége a népvándorlás kori török invázió előtt nagyrészt európai jellegű lehetett.

Az elméletedet őszintén szólva elégé vadnak tartom, de majd a nyelvészekkel megküzdesz, én jobban konyítok a genetikához. :)

41 Krizsa 2014. március 29. 21:38

@Mackósajt: A nyelvészekkel nincs mit kezdeni.

Én 5 éve dolgozom ezen, eddig két 1000 oldalas könyvem jelent meg. Nagyon sok cikkel és egy tucat tanulmányommal együtt fenn van a Gyöknyelvészet G-portal.hu honlapomon.

42 Krizsa 2014. március 30. 09:33

A nyelvészek befrászolt állapotban, a teljes csődjük miatt választották kirakatszerűen szét a genetikát a nyelvektől. Olyamikre hivatkoznak, hogy az indiánok, a feketék, meg többi elhurcolt, orrba-szájba gyilkolt maradvány ma angolul beszél.

De a nagy és stabil nyelvek már az ős- és az írások előtti ókorban is csak kivételesen cserélődhettek fel. És akkor is maximum törzsek nyelvei. NÉPEKÉ nem. A magyar nyelv annyira differenciált és "feltöltött" (példátlanul gazdag) - az 50%-nál több FLEKTÁLT alapszavaival, a sokszázas, egyenként 20-200 elemű szóbokraival, ami nagy létszámú, min 8-10.000 éve gyhelyben lakott néptömeget garantál.

Pont azért nem kutatják a magyar nyelvet. Hogy ezt az újabb nemzedékek elől, amelyek már az általános iskolában sem tanulják a MAGYAR nyelv sajátosságait, szerkezetét, el lehessen titkolni. A mai magyar fiatalok annyira ismerik az anyanyelvüket, mintha ma reggel érkeztek volna a Ferihegyre - és Angliában tanultak volna magyarul.

A magyar nyelv gyöknyelv. Ez azt jelenti, hogy az összes (ma is élő) gyöknyelvekkel KÖZÖS mássalhangzó vázai vannak. Ezek jól körülírható (sok esetben egészen pontos) közös értelmet hordoznak.

Miért nem vizsgálja a hivatalos nyelvtudomány a magyar nyelvet? Azért, mert mindezt többé-kevésbé jól tudják ők maguk is. De amit 150 éve összeerőszakoltak és azóta fércelgetnek, az már csak a hivatalos nyelvtudomány teljes összeomlásával változhat meg.

Mivel pedig a tudományos élet IS 100%-ban

gazdasági tényezőktől (értsd NEM TUDOMÁNYOS külső "támogatástól)", függ, gazdasági "öngyilkosságot" semmilyen ipari, kereskedelmi vagy tudományos ágazattól várni - naivitás. KI VAN ZÁRVA, hogy a hivatalos nyelvtudomány belülről változzon meg. Mellette, párhuzamosan kell a magyar (csak magyar!) nyelvészetet megalakítani.

És az nem válna, ha egyáltalán meggyökerezhetne, ugyanúgy külső belepofázás (anyagi támogatás) függvényévé? Az "áttörésig" meg lehet oldani - hm - pár tucat ilyenekkel, mint én, akiket semmivel nem lehet befolyásolni... vagyis akik el tudják hessegetni a "segítséget". S amikor már köztudott, hogy van új nyelvtudomány (a gyöknyelvészet), egy bizonyos ponton túl a sorsára lehet majd hagyni.

43 Hiromacu 2014. április 13. 22:24

Nem rossz cikk...érdekes szemszögből mutatja be az eseményeket.

Én személy szerint úgy tudom, hogy a 907-s Pozsonyi csata után világossá vált a magyaroknak, hogy nyugat felől további támadás is várható, ezért a központi hatalom kialakulásának akadályozása volt a cél. Ezt úgy érték el, hogy valamely lázadó csoport mellé álltak, fizetségért és emellett zsákmányoltak is rendesen. (Azt mindenképp megjegyzem még, hogy elsődlegesen rabló célzatú kalandozások katonailag nem igazán lehettek volna olyan jól szervezettek, hogy az ismert sikereket és ütőképességet elérjék.)

A fordulópontnak tekintett augsburgi csatavesztés után kialakult az egységes császárság nyugaton, illetve egységesebb, így az egység kialakulásának akadályozása megbukott és további hadjáratok indítása nem lett volna ész-szerű. Emellett a németek sem gondolták, hogy elgyengültek volna őseink, amely látható abból is, hogy kb. még 70 évig, a csatavesztés után, nem próbálkoztak a magyarok megtámadásával!

44 blogen 2014. április 14. 06:41

@Hiromacu: Az a baj a feltételezéssel, hogy a karolingok birodalma saját magától bomlott fel és e bomlásnak belső okai voltak. A karolingok birodalma egy törzsi állam volt, amely majdnem tisztán a hűbéri lánc személyes kapcsolatain alapult. Ezt jelenti a törzsi kifejezés, a klánrendszerek személyes kapcsolatain alapuló struktúrát a kultúrában és politikában. Erre nem lehet államot építeni, maguk az afféle frank sógunként uralkodó majordomusok is azért puccsolták meg végül az államhatalmat, mert megtehették, mert már nem emlékeztek arra, miért is tartják tiszteletben a nevetséges királyi családot. De ők is elkövették azt a hibát, hogy az államhatalom stabilitását egy-egy erős ember személyiségére alapozták. Emiatt minden mitikus elképzeléssel ellentétben Nagy Károly nem megteremtője semminek amit Európának nevezünk ma, hanem csak egy múló epizód az előjáték történetéhez. Európa, aminek mi ismerjük, Henrikkel és Ottóval kezdődött.

Ez a felbomlás, ami őt megelőzte és az ő öröksége is volt, vákumként szívta magába a külső hatalmakat a birodalom környékéről. Egyszerűen jókor érkeztünk és a tény, hogy nem tettünk meg mindent azért, hogy megtartsuk és visszaszerezzük Etelközt mutatja, hogy a Frank belső viszonyoknak szerepe lehetett a magyar honfoglalásban, mint azt a magyarok számára elfogadhatóvá tevő tényezőként.

Mi magyarok voltunk az a tényező, amelyek a frankokat a Római Birodalom reformjára sarkallta, a mi iszonyú és ami legfontosabb rendszeres pusztításunk teremtette meg a feudális államot, mint reakciót. A feudális állam az egyházzal szövetségben újat hozott, a személyes kapcsolatokon túlmutató szilárd alapokat az államhatalom és annak legitimitása számára. Bürokráciát és legitimitást ehhez az egyház adott. És ezen az alapon indult meg a birodalom ellentámadása, ami a XI. században a birodalom fő politikája lett.

45 Hiromacu 2014. április 15. 17:48

@blogen: A felbomlás utáni helyzetben, I. Otto uralkodásának idejéig volt külpolitikai cél az egység akadályozása, ugyanis egy egységes, erős császárság fenyegetést jelentett. A lényeg a mondanivalómban az volt, hogy egy vicc úgy tekinteni a hadjáratokra, mint zsákmányszerző rablókirándulásokra.

46 blogen 2014. április 15. 21:01

@Hiromacu: Számunkra a birodalom káosza adottság volt. Nem tudtuk, hogy lehet másképp is, mivel ők maguk se tudták hogyan. Nem ismerek olyan forrást, ami alapján feltételezhető lenne bármilyen tudatos destabilizáló politika a birodalom irányába. Arra viszont van forrás, hogy már a honfoglalás előtt életvitelszerűen folytattunk mások fosztogatására építő gazdasági tevékenységet.

47 zegernyei 2014. április 16. 05:09

@Hiromacu:

"vicc úgy tekinteni a hadjáratokra, mint zsákmányszerző rablókirándulásokra" - A cikk egyik mondanivalója, hogy semmi dolguk nem volt a magyaroknak arrafelé, amerre kalandoztak. Attól, hogy őket hívták, számukra ez elsősorban biznisz volt. Rablótúra.

48 hun 2014. április 16. 08:53

egy valamit nem vesz figyelembe az elemző.

az Enns folyóig avar terület volt - magyar hagyományban: óperencia - (nem bajorok földje, az attól nyugatra volt, csak a 805-ös háborúk, a 822-es gyűlés és a 843-as verduni béke után foglalták el az avar területeket, költöztek be a városaikba - és költöztek az avarok a Tiszához)

és ha

"a magyarok ... 862-ben ... már beköszöntek a keleti frankokhoz"

akkor ki lehet számolni hány év, még középiskola se kell hozzá

akivel nekünk bajunk volt, az a bamberg babenberg -féle dinasztia

- Etzels kirche! - akik 1012-ig annyira behálózták a magyar uralmat, hogy vissza is szerezték az elorzott területeket 955-ben félig, 1012-ben meg bécsig.

félremagyarázó eszetnemhasználó tudatlanok, történelmet magyaráztok? koncepciókat gyártotok?

49 MolnarErik 2014. április 16. 11:46

Magjegyzem, az hogy a magyarok anyagilag a legtöbbet igyekezetek kihozni a kalandozásokból, még nem cáfolja a pásztortársadalom válságát.

50 hun 2014. április 16. 16:19

de nem is bizonyítja h válság lett volna. hol volt válság, nem termett a búza? szárazság volt? elúszott a gabona?

nem volt vető-arató? mert a gátakon a fiuk dolgoztak. az avar földvárak, a ring még álltak.

a Rábáig, az Almaregaszig, Agutiumig az óperenciás tengeren túl Erla-n is tuul

Hunerikusz, Hildrik leszármazottjai, germariaiak, a burgundiak, a bambergiek, leopold - henrik kutyai, boleszlav bohemiaja, brati-szlav morikum

egészen a hispániai mórokig...

de

az ok (sorrendben:)

1. az avar húsz-szekérnyi arany kincs, ami akár folyamközi / indush-melléki vagy örmény királysággal egyidejű is lehetett.

2. Shur pajzsa (aminek aranyveretéből müncheni püspöki áldozókupát csináltak vagy mit)

3. Athira kardja (szuruje)

ezek mind valami püspökségeken, érsekségeken csücsültek

ezeknek visszaszerzése

Isten ostora nem ostort hordott - hanem kardot, de leginkább íjász volt.

a hatalommal élni is lehet (és nem csak visszaélni) h a rossz ne győzzön a jón

a frankok a 800as évek első félévszázadában végigpusztították a bécs feletti karéjt, azt hiszem azt nevezték Ovonia-nak

51 hun 2014. április 16. 16:20

sok volt a ló, kevés az eke?

52 blogen 2014. április 16. 17:02

@MolnarErik: A pásztortársadalom válsága helytálló és téves koncepció is. Helytálló, mivel ha összehasonlítjuk az elsőosztályú legelők és egyáltalán a legelőnek alkalmas területek megoszlását Etelköz és Kárpát-medence között, akkor azt fogjuk látni, hogy jó ha tizede annak. Nemzetgazdasági katasztrófa lett volna a Kárpát-medence meghódítása a félnomád magyarok számára, ha ez lett volna a megélhetésük alapja, többek között ez bizonyítja, hogy milyen döntő volt a besenyő támadás a honfoglalás történetében, hiszen a besenyőktől elszenvedett katasztrofális vereség nélkül soha nem szorultak volna be a magyarok ezekre a rossz legelőkre itt. De szerencsére nem az állattenyésztés volt a fő bevételi forrásuk, hanem a kalandozás és a következménye, a bizánci piacok ellátása rabszolgával, ami a bizánci peremvidékek legnyereségesebb üzleti vállalkozása volt.

Szal ha a marxista koncepciót nézem a társadalmi válságról, akkor az megalapozott, mivel a korábban kalandozó és állattartó szabadok a medencében választhattak a majd tisztán kalandozó szabadok és a letelepedő, földművelő szabadok életmódja között azzal az állandó fenyegetéssel, hogy a letelepedés társadalmi lesüllyedést is vonhat maga után (majd később ez a pogánylázadások fő oka lesz), a kialakuló letelepedett társadalom egyre inkább megmerevedő keretei között, amelyből a tizedi század elején még csak a földművelő szolgákkal való túlzott hasonlóság volt érzékelhető a közszabadok számára, így a kalandozó hadjáratokban részvétel sokak számára egzisztenciális kérdéssé vált, mert a nagy volumenű legeltetés hijján ez maradt az egyetlen szabadhoz méltó életmód az adott keretek között.

De önmagában ebben megjelölni Etelközből magunkkal hozott szokás okát a Kárpát-medencében teljesen téves. Még az a feltételezés sem megalapozott, hogy a kalandozó hadjáratok mértéke fokozódott volna társadalmi nyomásra, hiszen a források alapján tudjuk, hogy ez rendszeres gyakorlat volt Etelközben is.

A lesüllyedő szabadok végül a feudalizálódó nagyfejedelemségben a kialakuló részfejedelemségek vezetőinek kliensei lettek a kalandozások abbamaradásával és ezzel már a tizedik században megalapozták a későbbi szerviensi és várjobbágyi réteget. Mivel az istváni reformok inkább egy akkor már generációk óta tartó folyamat kodifikáló aktusai voltak, mintsem radikális beavatkozások rövid sorozata. E tekintetben viszont a pásztortársadalom gazdasági válsága közvetlen előidézője volt a tizedik század végi polgárháborúnak, hiszen ez volt a fő tényezője az Ajtony, Gyula vagy éppen Koppány féle hadurak felemelkedésének. A szabadságukat kliensi státuszra cserélő szabadok nélkül nem lett volna emberük és hatalmuk az önállósodáshoz.

53 mondoga 2014. április 17. 00:20

"... a magyarság ezt a rendszert ott és akkor (a 9. század közepén) építhette ki. Ez feltehetőleg azután történt, hogy a magyar törzsszövetség megszabadult a kazár függőségtől."

Nem feltétlenül. Inkább annak van nagyobb valószínűsége, hogy már kazár függőségbe - nevezhetjük alkalmazásnak is, az jobban illik a tartalomhoz - is azért kerültek a magyarok*, mert bizonyították alkalmasságukat a fegyverrel történő adóbeszedésre.

Aztán ugyanúgy, ahogy a cikk a későbbi történeteket is vázolja, az első komoly konfliktust követően a szerződést (un. függőséget) felmondták. Hogy az esetleges retorziónak elejét vegyék, "leigazolták" a valóban függőségben élt kabarokat is.

54 mondoga 2014. április 17. 01:18

"Az új hont elfoglaló magyarok már jól ismerték a Bizánci Birodalmat, sőt arról is volt fogalmuk, hogy milyen nyugati szomszédokra számíthatnak: 862-ben ugyanis már beköszöntek a keleti frankokhoz."

Talán itt érdemes lett volna megemlíteni, hogy a hagyományosnak mondható, általánosan elfogadott nézettel szemben megjelent a Szent Bertin évkönyv (Annales Bertiniani) 862-es adatának "... qui Ungri vocantur" új értelmezése.

(Ungváry J. Magyar őstörténet, magyar középkor; Tanulmányok)

mek.oszk.hu/11100/11195/11195.pdf

Habár a laikus szerzőt többen - érdemi kritika nélkül - támadják, a Róna-Tas András és Makk Ferenc között kialakult polémiában mindkét fél bevetette.

(itt csak a vita egy elemét teszem be: www.aetas.hu/1998_2-3/98_2-3-11.htm )

Ha van a vita folytatásának konkrét eredménye, szívesen látnám, mert jelenleg azt se tudom igazán, hogy R-T A mit gondol a 862-es "beköszönésről", de az se világos, hogy ezek után mi az általános (konszenzusos) vélemény, mert hogy állítólag az van...

55 fakir 2014. április 17. 13:32

@mondoga:

Nagyon erdekes Ungvary eszmefuttatasa. Szoke Bela Miklos viszont mostanaban meg azt mondogatja, hogy bizony bizony a 9. szazad kozepetol kell magyar jelenlettel szamolni a Karpat-medenceben.

Itt lehet csemegezni:

www.btk.mta.hu/images/02_Sz%C5%91ke_B%C3%A9la_Mikl%C3%B3s-ujabb.pdf

vagy itt,

real-d.mtak.hu/541/

56 hun 2014. április 17. 14:32

@blogen

"Szal ha a marxista koncepciót nézem a társadalmi válságról,..."

"az istváni reformok inkább egy akkor már generációk óta tartó folyamat kodifikáló aktusai voltak, mintsem radikális beavatkozások rövid sorozata. E tekintetben viszont a pásztortársadalom gazdasági válsága közvetlen előidézője volt a tizedik század végi polgárháborúnak..."

már megint egy német mondja meg mi hogyan történt a saját előítéletei alapján? légbőlkapott koncepciókkal?

az aki tagadja a német megszállást stephanus idejében?

aki tagadja az (egykori) avar területek 1012-es elcsatolását?

aki tagadja a német-római katolizáció és az abból következő inkvizíció erőszakos voltát?

57 hun 2014. november 3. 01:12
58 rdos 2015. április 14. 08:27

A hozzászólásokig még nem jutottam.

"Ha nomád népek régészeti leleteit tanulmányozzuk, általános benyomásunk, hogy ezek a szerencsétlenek nagyon szegények voltak."

Érdekelne melyik nomád népekről van szó? Azon már nem is rugózok hogy miért szerencsétlen az aki szegény?

Következő kérdésem hogy a nem nomád, de harcos népvándorlás kori népek, így a normannok, arabok, vizi- és osztrogótok, dákok, vandálok, gepidák, frankok, alemannok, ... mennyiben viselkedtek másképpen az adózó néppel szemben mint a magyarok? Válaszolni erre nem szükséges, "költői kérdező" voltam (Rómát a vandálok és nem a szintén nomadizáló hunok égették fel, csak a rend kedvéért).

Következő kérdésem, hogy a kalandozások elején volt Pozsonyi csata (907) ugyan miért maradt ki az "ősmagyar polip" ismertetéséből? Ugye nem egyszerű feledékenység?

Következő kérdésem, tudunk-e a történelemből az alább idézett eseményről?

"Aki belépett a kalandozó magyar csapatba, avagy erővel beléptették, az egyúttal azt is vállalta, hogy ő magyar lesz: elfogadja a magyar nomád állam ideológiáját és a magyar család, vagyis a törzsek belső szabályait. És persze megtanulja a csapatok vezényleti nyelvét, a magyart is."

Csak azért kérdem ezt bátortalanul, mert lovas nomáddá nem "felszereléssel", belépéssel válik a harcos, hanem abba születni kell (mongol analógiák alapján birkáról tanulja az óvodás korú ifi2 utánpótlás az előre, majd ifi1-ben a hátrafelé nyilazást, majd mindezt kezdi idősebb fejjel lóról).

Ja, és azt honnan tudjuk, hogy mi volt a "vezényleti nyelv"?

Befejező kérdésem, ez a "stílus" print-ben is elmegy már?

59 GéKI 2015. április 18. 15:16

@rdos:

Természetesen a kérdéseid helyénvalóak, remélem, nem veszed tolakodásnak, ha csatlakozom hozzájuk, és egy példával illusztrálnám is a véleményemet.

Ezen a példán azt szeretném bemutatni, hogy egy valóban „tudományos ismeretterjesztő” portál, mennyivel másként mutatja be ugyan ezt a korszakot.

nyest.hu

„A magyar kalandozások jól megszervezett, mesterien kivitelezett akciók voltak. A magyar törzsi vezetők abból a célból indították őket, hogy folyamatos tréningben tartsák fegyveres kíséretüket, valamint összehordják a hatalmuk fenntartásához szükséges javakat és az életmódjukhoz kellő luxuscikkeket. A megszerzett értékek egy részét fegyvereseik javadalmazására fordították. Ez eddig a nomád állam működésének sematikus összefoglalása.”

tényleg.com

„Azáltal, hogy a kalandozók katonai segédcsapatként részeseivé váltak a nyugat-európai politikának, maguk is közvetlen közelről szereztek tapasztalatokat a nyugati világot megosztó ellentétekről, az azokat mozgató politika elitek erőviszonyairól.

Tarthatatlanná vált az állati módon féktelenül harácsoló és dühöngő, fél Európát romba döntő magyar rablócsapatok képe. A kalandozók oda mentek és ott időztek el, ahol ehhez partnert is találtak, s a kardjukat jó pénzért felajánló csapatok minden korban találnak munkát maguknak.

Ez alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a hadi sikerek a formálódó magyar hatalom külpolitikai feltételeit is megteremtették, aminek köszönhető, hogy 907 után egészen 1030-ig nem is érte az országot német támadás. A hadjáratok valóban jól szervezett, összességében tudatos katonai, számos esetben politikai indítékú megmozdulások voltak.”

Az egész írás itt érhető el:

tenyleg.com/index.php?action=recordView&...ry_id=3534&id=329371

Számomra egyre nyilvánvalóbb, hogy itt egy jól körülhatárolható politikai koncepció szerint íródnak a cikkek, amelyeknek imigyen vajmi kévés közük van a tudományhoz. ( Legalábbis … egy bizonyos szerző cikkei. )

Így egy kissé megtévesztő az impresszumban megfogalmazott „népszerű tudományos” – kitétel.

60 GéKI 2015. április 18. 15:40

Talán mutatok egy másik példát is:

Keisz Ágoston nézetei:

"Már a magyarokról fennmaradt legkorábbi, 830-as évekből származó adatok is azt sugallják, hogy őseink rablóhadjáratokat folytattak szomszédjaik ellen"

Wikipédia ugyanerről:

"Valószínűleg azért építették a kazárok Sarkel erődjét 838-ban a Don alsó folyásánál, hogy biztosítsák határukat a magyarok felé."

Egyre inkább bizonyossá válik, hogy az utóbbi időkben előkerült adatok alapján, fel kellett cserélni a "megvert, megalázott koldushorda" - motívumot, a szomszédjait zaklató "maffiózó rablóbanda" - mesével.

A régészeti adatok alapján egyre bizonyosabbá válik, hogy „Árpád magyarjai” egy erőtől duzzadó és öntudatos, szervezett közösségben éltek, akik minden tiszteletet megérdemelnek, hogy hazát találtak, és megmaradtak.

"Hol sírjaik domborulnak, unokáik leborulnak és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket"

Bocsánatot kérek Petőfitől, hogy egy kicsit átírtam! - talán megérti a szándékomat.

61 zegernyei 2015. április 18. 18:42

@rdos: "»Ha nomád népek régészeti leleteit tanulmányozzuk, általános benyomásunk, hogy ezek a szerencsétlenek nagyon szegények voltak.«

Érdekelne melyik nomád népekről van szó? Azon már nem is rugózok hogy miért szerencsétlen az aki szegény?"

Afrika és Eurázsia nomád népeiről van szó, amelyek csak állattenyésztéssel foglalkoztak. Hiába volt rengeteg állatuk, ha nem tudták a környező nem nomád népekkel elcserélni, nyomorogtak. Nem írtam, hogy azért voltak szerencsétlenek, mert szegények is voltak. Tessék jobban figyelni a mondatra.

___________

"Következő kérdésem hogy a nem nomád, de harcos népvándorlás kori népek, így a normannok, arabok, vizi- és osztrogótok, dákok, vandálok, gepidák, frankok, alemannok, ... mennyiben viselkedtek másképpen az adózó néppel szemben mint a magyarok?"

A cikk nem a normannok, arabok stb. ügyeit tárgyalja, hogy kerülnének ide? Egyébként, ha valaki bűnös (lop, csal, rabol stb.), nem mentőkörülmény, hogy más is.

___________

"Következő kérdésem, hogy a kalandozások elején volt Pozsonyi csata (907) ugyan miért maradt ki az "ősmagyar polip" ismertetéséből? Ugye nem egyszerű feledékenység?"

Nem egyszerű feledékenység, hanem semmi köze a kalandozásokhoz. Ott nem mi támadtunk, hanem minket (akárhol is volt az a csata)

___________

"Csak azért kérdem ezt bátortalanul, mert lovas nomáddá nem »felszereléssel«, belépéssel válik a harcos, hanem abba születni kell"

Egyszer aztán elfogynak a harcosok, és bevesznek mindenkit a boltba, mint pl. a hunok a germánokat, alánokat, szlávokat.

___________

"Ja, és azt honnan tudjuk, hogy mi volt a »vezényleti nyelv«"?

Végre egy értelmes kérdés. A fenti írás egy lehetséges modellt vázolt fel a magyar nyelv fennmaradására. A modellben szerepet kaptak a a kalandozások is, melyek hozzájárultak a Kárpát-medencei magyar hegemónia fenntartásához. Lehetséges más modell felállítása is.

____________

"Befejező kérdésem, ez a »stílus« print-ben is elmegy már?"

Persze, de csak az alatta olvasható kommentek nélkül. De komolyra fordítva: ez az írás is katartikus élményt kínál azoknak, akik hajlandók a magyar őstörténetet politikai felhangok nélkül elfogadni úgy, ahogy az volt - a források alapján, és nem a félremagyarázásokon átszűrve. Kérdéseiből arra következtetek, hogy ön még az önáltatók táborába tartozik.

62 Krizsa 2015. április 18. 19:00

@GéKI: Zegernyei nem politizál, hanem "boltos":-). A lényeg: eddig jól csináltuk - mert nekünk a hazánk is és a nyelvünk is megmaradt.

63 GéKI 2015. április 18. 20:09

@Krizsa:

Nem politizál?

Ennél nagyobb politizálást már el sem tudok képzelni egy „nyelvészeti történelmi portálon. Egy regnáló politikus írását használja, amely írás egyértelműen a „aktuálkormányra vetített rendszerkritika”.

Majd néhány hónap múlva bemutatták szegeden a „maffia István a királyt” – ugyan már, nem lehetsz ennyire naiv.

Olvasd, el ezeket a zagyvaságokat – amiket kigyűjtöttem neked.

„Ez a cikk nem azért íródott, hogy lemaffiázza a kalandozó magyarokat…”

„… számukra ez elsősorban biznisz volt. Rablótúra.”

„akik hajlandók a magyar őstörténetet politikai felhangok nélkül elfogadni”

„…. a segítség most a Magyar Bálint által szerkesztett Magyar Polip című könyv lesz.”

A hozzászólásaival Önmagát cáfolja minden mondatában. Ellentmondás - ellentmondás hátán.

64 Krizsa 2015. április 18. 20:48

@GéKI: Vicceltem:-).

65 mederi 2015. április 18. 21:32

@zegernyei:

61

//"Afrika és Eurázsia nomád népeiről van szó, amelyek csak állattenyésztéssel foglalkoztak."

Kérdésem: Mi az, hogy csak?!

Ha a csapadék egy területen nem éri el a földműveléshez szükséges minimális szintet, és bő vizű folyók sem szelik át a vidéket, ott a fű is éppen csak növöget.. Egyedüli túlélési stratégia a legelőállat tartás, tenyésztés.

Egyébként a magyarok és más hasonló kulturájú rokon népek pl. hímzés világukban (gazdag virág motívumok) megőrizték a valamikori, korábbi környezetükre jellemző, dús növényekben gazdag emlék-világukat, ahol gondolom volt elegendő víz és termőföld a földművelésre is.

-Magasszintű kultúrák nem csak keletkeznek, hanem -elszegényítő környezetváltozás (pl. kiszáradás, eljegesedés stb.), barbár támadások, pusztító egyéb körülmények (földrengés, vulkánkitörések) következtében - el is enyésznek.

-Az Oxus vidékén valamikor virágzó földműveléssel és kereskedelemmel foglalkozó népek a környezeti változás hatására váltak nomadizálókká, nem azért, mert CSAK arra lettek volna képesek, hanem mert a körülmények azt tették és teszik MA IS abban a térségben lehetővé.

//"Egyébként, ha valaki bűnös (lop, csal, rabol stb.), nem mentőkörülmény, hogy más is."

Azt hiszem, te a "háborús nemzetközi joggal" nem vagy tisztában. A győztes mindent visz (még a reális írott történelmet is) és menet közben is szabadon "rekvirál" (=rabol).

Ne akard a magyarokra jellemzővé tenni azt, ami nem az!-(

66 GéKI 2015. április 19. 07:39

@Krizsa:

Vicceltem:-).

Elfogadom! - bár nem sok "röhögni" való van azon ami itt folyik.

@zegernyei

„Valamiért az utókornak ‒ történészeknek és a múltban elmerülő érdeklődőknek – jobban tetszik, hogy őseink nem szimpla rablóhordaként viselkedtek, hanem jól kiképzett zsoldos csapatként fosztogatták Európát. Szerintünk ez mindegy.”

@GéKI

Szerintünk is mindegy mert, hogy egyik állítás sem igaz. Sem a rablóhorda, sem a zsoldos csapat, mint ahogyan a „megvert üldözöttek” sem volt az.

Mert, hogy a magyarok, mint, hódítók jelentek meg Európában, és száz éven keresztül egész európát „Magyar Birodalomként” - kellene jegyezni. Ennek a kijelentésnek is megvolna minden alapja. Ráadásul a cikk által is említett Vajay Szabolcs könyv ezt még be is bizonyította. Ha a hatvanas években, Magyarország, a vasfüggöny másik oldalán van, mai napság a történelmi térképeken, már így is szerepelne.

De nevezhetjük „honvédő és megtorló” hadjáratoknak is. Miután a bajorok 904 – ben aljas módon megölik Kurszánt, majd 907 – ben „ a magyarokat pedig ki kell irtani” – jelszóval rátámadnak az országra, ki az, aki nem jogos önvédelemről beszélne.

Bíborbanszületett Konstantin bizánci szászár csak 957 – ben az augsburgi csata hatására meri csak, - a még érvényes ötéves békeszerződés ellenére - beszüntetni az adófizetést a magyaroknak.

A bajorokkal kötött 914 – es szövetség révén egy hatalmas adófizető sáv jött létre Itáliától az északi szláv térségig.

A magyar csapatok 907 – és 950 között semmivel sem voltak kevésbé urai az akkori Európának, mint előttük, Attila, Nagy Károly, vagy később mondjuk Napóleon. Ráadásul ez ötven évig tartott, míg amazoké nem volt több tíz - húsz évnél sem.

Így is el lehet ezt a történetet mesélni, és ennek is van annyi „dokumentálható” történelmi alapja, mint a fenti cikknek. Aztán vagy így volt, vagy nem.

Csakhogy ettől kezdve, ez a RÉNHIREK így semmivel sem komolyabban vehető portál, mint a Kurucinfó, vagy a többi „nagymagyarkodás” – vádjával illetett egyéb portálok. Legfeljebb azt lehet elmondani, hogy itt meg „magyar gyalázás” folyik, nyelvtudományos mázzal leöntve.

67 zegernyei 2015. április 19. 08:33

@GéKI: (63.) A politikai uszítással le lehet állni! Kérem, ne zavarja meg a vasárnap reggel templomba készülő emberek nyugalmát rossz indulatú, a tények elferítésén alapuló politikai szövegek írásával! Magyar Bálint nem regnáló politikus, hanem egy szociológus. A Magyar polip című, általa szerkesztett műben szakemberek írták le a fennálló társadalmi rend működését. Attól függetlenül, hogy erről a rendről közöltem volna a véleményemet, a modellt egy másik korszakra használtam föl.

68 istentudja 2015. április 19. 11:27

"A kalandozó magyar népesség jelentős vérveszteségeket szenvedett. A létszám feltöltésére mozgósítható volt a Kárpát-medence szláv, illetve elszlávosodóban lévő avar őslakossága is."

Kárpát-medencei szláv?Ez a régi szovjetbarát-dogma.Csak arra van egyértelmü bizonyíték,hogy a periférián éltek szlávok.

69 Krizsa 2015. április 19. 11:57

@GéKI: Idézlek: "Legfeljebb azt lehet elmondani, hogy itt meg „magyar gyalázás” folyik, nyelvtudományos mázzal leöntve." IGEN, az folyik.

De sajnos, még ez is csak a melléktermékük. Mert az igazi fogfájásuk a magyar NYELV. És persze a többi természetes, nem latin-buherált, keresztény ürüggyel a fél Európát (a fél világot is) gyarmatosított, ind. nyelvek. Hanem a természetes gyöknyelvek.

Miért nem a történelem a legnagyobb fogfájásuk? Mert a tört. tények ELLENŐRZÉSÉHEZ egy magyar átlag-értelmes, de nem szakmabeli úgysem képes hozzászólni (én sem). Mert nem jut hozzá a valódi adatokhoz.

De a nyelvészethez minden értelmesnek született, min. érettségizett magyar igenis képes volna hozzászólni. Csak egy összehasonlító gyökszótárt kellene látnia, böngésznie - pár órán át. Ezért van nekem itt akkora "becsületem" a Nyesten, hogy a hozzászólásaimat a Nyest KITAKARJA. Tehát a "külvilágban" én nem vagyok látható! Nehogy világgá terjedhessek. Mert azt már tudják, hogy (legalábbis milliós forint nagyságrendekben) nincs pénzem sem mega-reklámokat megszervezni, de még ügyvédet sem vagyok hajlandó fogadni.Azért cserébe, hogy sem magamnak, sem a 13 leszármazottamnak, 9 unokámnak többé ne tudjak venni semmit.

Majd veszekedjen a Nyeststtel (és az MTA-va!!!l) más, olyan magyar, aki nálam sokkal tehetősebb.

Mégsem baj, ha tudják - mert ez az igazság. Végülis nem én vagyok az egyetlen magyar - a 16 millióból. Max. 25 év mulva meg is fogok halni. Tehát én már megtettem, ami tőlem tellett - és nagyon sok tellett tőlem. Most már vegye fel a kesztyűt más is. A kesztyű felvevéséhez kb. néhány hónapnyi tájékozódás és TANULÁS szükséges a Krizsa, Gyöknyelvészet honlapomról. Te is megpróbálhatod, GéKi.

70 Krizsa 2015. április 19. 12:12

@istentudja: Szerintem nem. Szerintem, vagyis a gyöknyelvészeti kutatásaim szerint a KM-szláv az igazi szláv ősnyelv. Ami a nyílt szótagú AVAR és a nyílt szótagú MAGYAR előnyelve volt. Ezesetben tehát egyáltalán nincsenek szláv jövevényszavaink - csak az avar-magyarban már szétnyíltak az ős-szláv szótagok.

71 rdos 2015. április 19. 12:59

@zegernyei: 61. Konkrétan melyik (beérem már csak eggyel is) nomád nép volt szegény Afrikában és Eurázsiában? Nem azt kérdeztem, hogy hol éltek, hanem hogy kik voltak "ezek a szegény szerencsétlen nomádok". Tessék jobban figyelni, és legalább egy valaha volt, szegény nomádot felmutatni. :-) Előre is megköszönöm. Aztán majd azt is elmondom hogy miért nem szegények és miért nem szerencsétlenek a nomádok, csak addig nem merem, míg ki nem derül, hogy de nagyon is szegények voltak a .... kik is?

"A cikk nem a normannok, arabok stb. ügyeit tárgyalja, hogy kerülnének ide?"

A kérdésem igazándiból arról szólt (magam is pacifista vagyok, elvetem az erőszak minden formáját), ha már egyszer harcos őseink bejelentkeztek ebbe az akkori "Európa kupába", a többi rabló háborúzó "versenyzővel" összevetve eleink a ferrpléj díj, vagy inkább a "fordulóból kizárás" oldalán szerepeltek-e az egymással versengő "csapatok között"?

"Nem egyszerű feledékenység, hanem semmi köze a kalandozásokhoz."

Khmm. Már onnan sejthető hogy ez agitPRop, hogy tudós ember szeret inkább úgy fogalmazni, hogy feltehetőleg..., vagy valószínűleg, ... és ugye van itt nem egy hsz, ami nem kissé másképpen írja le történelmünknek ezt a szakaszát. :-)

"... és bevesznek mindenkit a boltba, mint pl. a hunok a germánokat, alánokat, szlávokat ..."

A történelem sajna a mai napig ezekről a harcos - ma már csak erőszakos - kisebbségekről szól. A sorrend sem így volt, és a szlávokról én nem is tudtam.

Az a probléma ezzel a szobatudós felvetéssel, hogy a buliba, ahogy már korábban említettem hosszú évek kemény munkájával lehet felkészülni, akkoriban a gyermekkortól ment a dolog. Mai napság pl az idegenlégió is inkább 3, mint 2 év alatt képez ki egy harcost, és jó ha 10 jelentkezőből 1 eljut idáig (pedig ide motivált népek mennek).

Vezérleti nyelv továbbra is homály, a katharzist, meg a karnist hagyjuk, az nem fontos.

72 rdos 2015. április 19. 13:16

@GéKI: 59. " politikai koncepció szerint íródnak a cikkek " :-) Erős a gyanúm hogy igen. :-( 66. hsz-ed szerint kéne tanítanunk a történelmünket, ha nem lennénk (újabban már) "kettős-gyarmat". Sógorék alatt érthető volt hogy szemérmeskedtünk, a szojvet megszállás alatt sem voltunk az "önállóság mintapéldája", azóta miért is nem értékeltük át? A szomszédaink lám megtették. Szlovák (valójában magyar) királyok tucatjai keltek ki az elmúlt negyed évszázadban. :-(

1990-ig "csak" szojvet, azóta szojvet-orosz és ámerikai megszállás alatti kurmányainktól pont nem lehet várni mást, csak rombolást történelem oktatásunkban is (mint minden más ténykedésükben :-().

Valakiknek nagyon "csípjük a szemét". Elnézegetve az utolsó negyed évszázadot, ebbe a klubba (osztódással több országba szétesni, ott peniglen szűkített újratermeléssel és butítással - jellemtelenítéssel lassan népet kiirtani) még az oroszok, ukránok és a szerbek estek (románok határeset). :-( Mi lehet a baj ezekkel a népekkel?

73 bloggerman77 2015. április 19. 14:03

@GéKI:

"Mert, hogy a magyarok, mint, hódítók jelentek meg Európában, és száz éven keresztül egész európát „Magyar Birodalomként” - kellene jegyezni. Ennek a kijelentésnek is megvolna minden alapja."

(...)

"A magyar csapatok 907 – és 950 között semmivel sem voltak kevésbé urai az akkori Európának, mint előttük, Attila, Nagy Károly, vagy később mondjuk Napóleon. Ráadásul ez ötven évig tartott, míg amazoké nem volt több tíz - húsz évnél sem."

**

Mond, te milyen szert tolsz?

Voltak magyar helyőrségek Augsburgban, Ravennában? Nem.

Volt magyar helytartó Regesburgban? Nem.

Akkor miféle birodalomról álmodozol?

A nyugati országok, és a bizánciak számára nem volt más a magyar hadjáratok sora, mint a peremterületeiken élő barbárok ciklikusan ismétlődő istencsapása. Mint nekünk 1241-42-ben a tatárjárás, vagy még inkább a kun-kipcsakok állandó betörései a 11. század végétől az 1220-as évekig, vagy a krími tatárok pusztításai Erdélyben a 16.17. században.

Bizony. A keleti frank területeken a 9-10. században mi voltunk a tatárok.

74 GéKI 2015. április 19. 14:36

@Krizsa:

Ha jól értem, Te ott élsz Izraelben. Csak kérdezem, szerinted elképzelhető, hogy egy zsidó nyelvész efféle „kreativitást felmutatva” beszéljen a héber nyelv fennmaradásáról, amint azt ami „narcisztikus publicistánk” tette itt, a magyar nyelvel kapcsolatban.

75 GéKI 2015. április 19. 14:45

@bloggerman77:

Kicsit figyelj barátom!

Ne engedd magad "megvezetni"...

A történet végére ezt írtam:

Így is el lehet ezt a történetet mesélni, és ennek is van annyi „dokumentálható” történelmi alapja, mint a fenti cikknek. Aztán vagy így volt, vagy nem.

De megpróbálhatsz cáfolni is!

Ne menj messzire, elegendő csak a Wikipédián elolvasnod az ez időszakról szóló „kronológiát”. Minden évben jártak az „adószedők” – a környező területekre.

Egyszerűen csak más módszerekkel gyakorolták a hatalmat, mint mások mert, hogy más normák szerint nőttek fel.

76 GéKI 2015. április 19. 14:55

@rdos:

„@Géki (66. hsz-ed) - szerint kéne tanítanunk a történelmünket…”

Azért én ennyire nem szaladnék előre, és nincsenek is efféle igényeim, de azért jól esik, ha értékelik a mondandómat. Ahogy gondolom neked is.

A miértedre sajnos nem tudom a választ, én is csak kérdezek...de hogy "oka van annak" ... az biztos...

77 GéKI 2015. április 19. 15:03

@zegernyei:

Attól mert a Magyar Bálint féle politizálás „taccsvonalon kívülre” – került, ő még egy regnáló politikus, és az is marad. Az nem jelent semmit, hogy „könyveket firkál” mostanában. Neki is meg kell élnie valamiből. Az, hogy Ön mire használta a könyvét, az persze nem az Ő bűne… hanem …

78 GéKI 2015. április 19. 15:07

@zegernyei:

Csak, hogy egészen világos legyen… nem a Magyar Bálint a probléma… és nem is a könyve…

A Magyar Bálint azt ír, amit akar, a regnáló, vagy nem regnáló kormányokkal kapcsolatban…

A probléma azzal van … aki, és ahogyan … felhasználta a könyvet…

79 istentudja 2015. április 19. 16:24

...de hogy jönnek ide a jámbor,pacifista vikingek ?Na persze az más...

www.youtube.com/watch?v=HpDgqazNh7I

80 GéKI 2015. április 19. 18:39

@zegernyei: ( 12 )

„Ez a cikk nem azért íródott, hogy lemaffiázza a kalandozó magyarokat…”

Ha valóban nem azért íródott, akkor várjuk a sűrű bocsánatkérést, mert a cikk értelme bizony ez. Rendes, becsületes, kultúrember, ha olyant tesz, amit nem állt szándékában megtenni, de mégis úgy sikerült, akkor azt bocsánatkéréssel szokta rendezni. Várjuk…és alig várjuk, hogy megbocsáthassunk, hisz keresztyénnyi erényekben gazdagon, éljük „templomba járó” vasárnapjainkat.

81 Krizsa 2015. április 19. 19:05

@GéKI 74-re válasz: Igen, állandóra itt élek, habár gyakran megyek Magyarországra is, ahol szintén nagy családom van. (Most már itt is.) A héber nyelvet, kb. 2ooo éve védi egy vallási törvény: NEM SZABAD megváltoztatni:-). Habár itt is vallástalan már a többség, de ez a szabály - egy kedves mosollyal - mindenki számára megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a nyelv 15o évvel ezelőtti, és az új államalapításkor való "felújítása" nagyrész csak mese. Valójában, igen kevés finomítással, ma is az Ószövetség nyelvét beszéljük. A héber nyelvészetet nem érdekli semmiféle indo nyelvészet, "nem vesznek részt". Tudják, hogy a latin fele a sémi gyökökből lett összeguberálva (a másik fele meg a többi környező nyelvből). Ezt úgy fogják fel, mint ami természetes - és nem törődnek vele.

A héber úgy jó, ahogy van. Mivel gyöknyelv, tehát (a többi gyöknyelvvel együtt) vallási szabály nélkül is csak max. ezer évenként változna - egy kicsit. A legrégibb magyar nyelvemlékek nehéz olvashatósága becsapós - mert nagy részüket nem magyar anyanyelvű egyháziak, és a magyar nyelvhez akkor még egyáltalán nem illesztett, korlátozott latin betűkészlettel írták.

A különböző idegen szakszavakat persze, hogy mi is használjuk, de ezeket NEM TARTJUK héber szavaknak. 7o-8o%-uk - a technika és a tudomány fejlődésével - úgyis hamar kimegy a divatból.

Így kellene felfogni a magyar nyelvet is. Az idegen kifejezések az idegen szavak szótárába és a szakszótárakba valók.

82 szigetva 2015. április 19. 20:20

@Krizsa: Természetesen az izraeli nyelvészek is nagyjából ugyanúgy gondkodnak a nyelvről, mint a világ többi részén. Konferenciákon vesznek részt, halljuk az előadásaikat, olvassuk a cikkeiket, ismerjük őket. Szóval ne kábíts.

83 GéKI 2015. április 19. 20:55

@szigetva:

Ne „smúzoljátok” egymást, én tettem fel rosszul a kérdést.

A válasz így hangzik:

Nem hogy egy tisztességes vallását gyakorló zsidó nyelvésznek, de még egy istentől elrugaszkodott vallástalannak sem jutna eszébe, hogy azt az embert, aki őseit az ígéret földjére vezette, azt maffiafőnöknek nevezze. Azt meg végkép elképzelhetetlen, hogy az egész nemzetét le „maffiabandázza”. Ilyen nyelvésze, régésze, vagy történésze egyébként egyetlen nemzetnek sincs.... csak a magyaroknak van … Gyalázat, és még itt is vannak akik a védelmükbe veszik, holmi "tudományosság" jegyében. Mikor tértek már észhez....?

Olvassátok el a tényleg.com - ot, hogyan kell ezt a kort valóban a tudomány szempontjai szerint tárgyalni.

Ott sincs "délibábosbetyárcsujjogás" - de van "normális stílus" - ott van....

tenyleg.com/index.php?action=categoryVie...ces&category_id=3534

84 szigetva 2015. április 19. 20:57

@GéKI: Olvass Chomskyt.

85 szentTürelem 2015. április 20. 00:37

a nagyobb baj az, a h a cikkíró egy báb, hazugság bábja.

.

Ibn Ruszta a ruszokról ír, nem a magyarokról. a ruszok voltak a rabszolgatartók, azok, akik a szláv rabszolgáikat bizáncnak eladták.

.

www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a011458.pdf

Ibn Rustah (Khvolson, op. cit., pp. 34, 35) locates the Rus' centre of population on a marshy island in a northern lake, whence they make forays upon the Slavs, and sell their captives as slaves to the Khazars and the Bulgars.

To this account, Gurdizi adds (Barthold, op. cit., p. 123) that the Russes constantly attack the country of the Slavs in companies of one or two hundred men, and seize by violence their useful property, remarking also that many Slavs have taken service with the Russes as a means of self-protection.

banatica.ro/media/b23/gosf.pdf

In the story of Ibn Rusta the Rus were opposed to the Slavs primarily by their way of life: trade (mainly in slaves and furs) was their only occupation, they did not produce anything, and everything they need they took by force from the Slavs. The Rus called their swords to be their primary “means of production” and the only thing to be inherited by ordinary Rus.

wychwood.wikidot.com/history-rus

86 Krizsa 2015. április 20. 07:28

@szigetva 82: A honlap tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik (kellene, hogy foglalkozzon). Nem feltétel tehát a hozzászólók akadémiai képzettsége a nyelvészetben, de igen, feltétel az a képességük, hogy minimum alapokkal rendelkezzenek. Hogy képesek legyenek (a cikkírók és a tud. igénnyel kommentálók által nyújtott szinten) felfogni azt. De ha a kommentáló csak üres mondatokat mond, akkor nincs mit felfogni: 82, szigetva.

A 82-es hozzászólást kritizálom: Izraeli nyelvész is, persze, hogy résztvehetett... de HOL, MIKOR és MILYEN TÉMÁBAN vett részt - tartott előadást - az ind. nyelvészet konferanciáin? A válasznak és az abban esetleg megadott linkeknek azokra a vitatott kérdéekre kellene reflektálni, hogy

1. a héber valóban gyöknyelv-e? (Igen, biztosan az).

2. mik azok a gyöknyelvek? definició.

3. a gyöknyelvekre valóban jellemző-e, hogy évszázadokon át sem / alig változnak? (Igen. Mert hatalmas SZÓBOKRAIK vannak. Amikben egyetlen gyökváz elvesztése sokszáz gyökszót egyszerre rántana magával és érvénytelenítene. Ilyen eset azonban nem létezik).

3. milyen kapcsolata van / lehet egy ősi, természetes gyöknyelvnek az ind. nyelvekhez és nyelvészethez? Válasz: mivel az ind. nyelvészet semmilyen szinten nem hajlandó összehasonlítani önmagát a sémi nyelvekkel (pedig a műlatin nyelv jó részben belőlük származik) - és ez az el-nem-ismerés fordítva, a sémi nyelvek részéről is fennáll),

marad a magyarok 15o éves kérdése: GYÖKNYELVEK-e a legősibb eu szubsztrátnyelvek: a finn - és a szláv-avar-magyar protonyelv?

87 szigetva 2015. április 20. 14:44

@Krizsa: Az „ind.” konferencia a te agyszüleményed, gondolom normális nyelvészeti konferenciát kell rajta érteni. Nos ilyenen legutóbb most januárban Evan-Gary Cohennel találkoztam (Tel-Avivi Egyetem) (www.ub.edu/ocp12/program/). Jövő januárban mi rendezünk egy másikat, ott az egyik meghívott előadó Outi Bat-El (ugyanonnan) (seas3.elte.hu/ocp13/people.html). Ez csak az én személyes tapasztalatom, de rajtuk kívül még nagyon sok világszerte elismert (=normális nyelvészettel foglalkozó) nyelvész van.

Egyébként ha csak a zsidó származásúakat nézzük, akkor nagyon sok híres nyelvész van ilyen: en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_linguists

www.jinfo.org/Linguists.html

De eddigi megnyilvánulásaid alapján nem áltatom magam azzal, hogy ez a legkevésbé is érdekel.

88 Krizsa 2015. április 20. 17:05

@szigetva: Az első linked fonológiai konf.-ról szól. Ezzel kapcsolatban talán össze tudnád foglalni, hogy a héber (sémi)torokmagánhangzókat hogyan kezeli az általános nyelvtudomány. Például mik az IPA jeleik? Hogyan és milyen úton-módon lágyultak le Eurázsia nyelveiben?

A második linked: "Oops! This link appears to be broken."

A 3.-4. linked zsidó származású nyelvészeket sorol fel. A származás azonban a nyelvészet szempontjából semmit nem számít - ha az illető nem a héber (vagy más sémi) nyelvekkel foglalkozott. Sőt a legtöbbjük egy szót sem tudott héberül. (Rákosi is zsidó származású volt, mégsem volt semmi köze az ókori, vagy a modern héber nyelvhez, kultúrához).

Mezopotámia nagykultúrájának örököse, leszármazottai a sémi nyelvek. A latin és újlatin nyelvek, az eu jogrendszer, kultúra eredete mind az egész Európát, Anatóliát és a Közel-Keletet többször is körbejárt és belakott KELTA nyelveknek -

a mezopotámiai nagykultúrával és a sémi nyelvekkel való ötvözete. Ez az, amiről nem esik szó sehol. De ha mégis, akkor az nagyon fog érdekelni. A nyelvész származása azonban nem releváns.

89 szigetva 2015. április 20. 18:19

@Krizsa: Továbbra sem fogok neked kurzusokat tartani, pláne nem a te senki által nem osztott világlátásodnak megfelelő keretek között. A második link végére nem kell a zárójel. Szerintem sem számít senkinek a származása, ha Izraelben élő nyelvészekre vagy kíváncsi, kettőt adtam, nézz körül az egyetemek honlapján. Ha viszont csak olyan neveket akarsz, akik átmennek a te általad felállított izraeliség és nyelvészség-próbán, azaz délibábokat kergetnek, akkor nem tudok segíteni.

90 GéKI 2015. április 20. 20:07

@szigetva:

Picit felelősnek érzem magam a vitátok miatt, ( végül is én vetettem fel a kérdést, bár azt is látom, hogy nem először „találtátok meg egymást” ) ezért pontosítanám a gondolatomat.

El tudjátok e képzelni, hogy egy a héber nyelvel foglakozó, zsidó származású nyelvész, azt állítsa – holmi tudományos modellalkotás okán – hogy az őseit az ígéret földjére vezető Mózest „maffiafőnökként” mutassa be, és a héber nyelv fennmaradásának okaként a zsidóságot „maffiaszervezetként” - mutassa be?

Az én állításom, hogy nincs ilyen, és még azt is állítom, hogy még csak eszébe sem jut, nem hogy megírja, és holmi „tudományos modellalkotásként” – próbálja meg azt előadni.

A Chomsky – azért nem „játszik” most mert ha jól tudom, ő szinte kizárólag az angol nyelvel foglalkozik

91 El Vaquero 2015. április 20. 20:38

@szigetva: csak semmi Cohen. Krizsának csakis Chomsky :D

92 Krizsa 2015. április 20. 20:47

@GéKI: Személyekre nézve Magyarországon is léteznek jogi szankciók a becsületsértésre, hitelrontásra - de úgy látszik, hogy a nemzet becsületét semmilyen törvény nem védi. Elkelne pedig.

93 El Vaquero 2015. április 20. 21:13

@GéKI: tévecczh, szeretett Cshampszki-papánk a héber nyelvről is írt. A magyar fogorvosok is ezeket ajánlják az érzékeny fogakra.

94 GéKI 2015. április 20. 21:51

Ha már kedvenc újságíróm Ibn Rustára és Gardízire hivatkozik, talán jómagam is megpróbálkoznék, szintén az Ő írásaikból vett idézetekkel, egy másik modell felállításával.

A magyarok országáról:

„E két folyó közül az egyiket Atilnak [=Volgának], a másikat Dunának hívják”

Vagyis a magyarok „országa” – a Volgától a Dunáig terjedt. Ami pontosan megfelel annak, amit a 670 – ben történtekről már máskor írtam. A magyarok legyőzték a Bolgárokat ( esetleg kazár segítséggel ) és átvették a hatalmat az sztyeppén. A Kazárok pedig a Don-Volga könyök és a Kaukázus közötti területet ellenőrizték. A bolgárok egy része átkelt a Dunán, a másikat befogadták a kazárok, a harmadik pedig északra vonult a mai Kazány környékére. Imigyen 200 évig a „magyar félhold” határolta északról a Kazár Birodalmat – amit így ezek után már nyugodtan hívhatunk akár Magyar Birodalomnak is. Ez a „modell” annak a legújabb régészeti eredményeknek is megfelel, miszerint a magyar vándorlás északról kerülte el a Kazár kaganátust.

A magyarokról:

„Ezek a magyarok csinosak és jó kinézésű emberek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak díszítve.”

Mindezekből pedig az következik, hogy a magyarok hatalmas birodalomban éltek, szépek és gazdagok voltak, és a környék népei csodálattal teli félelemmel tekintettek rájuk.

Kicsit ugyan más kép ez, mint amit a „tisztelt cikkszerző” festett, de ez sincs kevésbé „dokumentálva” mint a „rablóbandamese” – és ez még akkor is igaz, ha mindkettő csak MESE, mert ugye aztán én is odaírhatom, hogy „vagy így volt, vagy nem”. Tudományossosan.

95 Untermensch4 2015. április 20. 23:27

@GéKI: "modellalkotás"... :) Viselkedése alapján az állam egy terrorszervezet. Védelmi pénzt szed (adó), erőszakkal fenyeget és monopóliumra törekszik. Elvont ideológiai célok megvalósítására használja fel az uralt terület lakóitól elrabolt erőforrások egy részét.

Te magad írtad hogy lovasnomád viszonylatban kisebbek a távolságok, 500 km nem jelentős (főleg hogy nyári és téli szálláshelyek közötti vonulás is van évente kétszer), így a kazár kaganátus kikerülése északról egy kevéssé reális mutatvány.

96 Krizsa 2015. április 21. 06:51

Az államok történelmi fajtáinak (törzs, városállam, állam, gyarmatbirodalom), ezek védelmi funkcióiának, a lakosságra gyakorolt legitím kényszer eszköztárának, a döntéshozók viselkedésének és lehetőségeiknek (korlátaiknak) a kérdése - önálló tudományág. Tehát az állam elsősorban nem (csak szélsőséges esetben) terrorszervezet. Szóval a kérdés egyáltalán nem egyszerű.

97 Fejes László (nyest.hu) 2015. április 21. 10:58

@GéKI: „El tudjátok e képzelni, hogy egy a héber nyelvel foglakozó, zsidó származású nyelvész, azt állítsa – holmi tudományos modellalkotás okán – hogy az őseit az ígéret földjére vezető Mózest „maffiafőnökként” mutassa be, és a héber nyelv fennmaradásának okaként a zsidóságot „maffiaszervezetként” - mutassa be?”

Van rosszabb. Van zsidó – ha nem is nyelvész –, aki szerint Mózes nem is zsidó volt, hanem egyiptomi, és a zsidók ölték meg. en.wikipedia.org/wiki/Moses_and_Monotheism

Öt perc gugli című rovatunkat olvashatták.

98 Krizsa 2015. április 21. 11:52

Ennek köze semmihez - pedig Fejes nem szokott zagyválni. Azonkívül, hogy Fraud, meg az egész cihoanál hóbelevanc is régesrég elavult már. Azonkívül az is tökéletesen mindegy, milyen mese övezi Mózes születését, volt-e egyáltalán egy ilyen, akit pont Mózesnak hívtak, stb. Mindez se nem jobb, se nem "rosszabb". Egy biztos: a zsidó nép létezik - Mégegy dolog biztos: hogy már 2ooo éve is pont ugyanott létezett.

99 Avatar 2015. április 21. 13:53

@GéKI: Csakhogy azt is írja, hogy:

"Országuk egész kiterjedt, hossza és széle száz-száz farszak."

100 farszak kb 550 km-t jelent.

100 Krizsa 2015. április 21. 17:48

@GéKI: A magyar és minden gyöknyelv gyök- (a legrövidebb) szavai alakra is és jelentésre is HASONLÓAK. Tehát mind egy közös ősnyelv (az európai szubsztrátnyelv) leszármazottai. Ez az ősnyelv mindenesetre sokkal több, mint 3ooo éves. (3o ezer is lehet.) Az utolsó népvándorlások kora azonban - a történelemnek ez a szelete - már csak a modern nyelvtanok kialakulásában teremthetett különbségeket, az alapszókincsben nem. Ne irígyeljük a héber nemzet borzalmas vérveszteségét, de a példájukat nagyon érdemes követni. MAGYAR az, aki magyar anyanyelvű. A magyar nemzet addig marad fenn, amíg szereti, ápolja, megbecsüli - a legnagyobb kincsének tartja - a magyar nyelvet.

101 GéKI 2015. április 21. 22:08

@Untermensch4:

Egy nyúlfarknyi „komment” nem alkalmas egy teljes modell leírására. Itt csak arra van lehetőség, hogy felhívjam a figyelmet, miszerint az ilyen modell is van annyira „dokumentált” mint a „maffiamese”.

Egyébként, ha igaza van Türk Attila régésznek, és a „vándorlás” tényleg csak néhány év alatt zajlott le, akkor az északi elkerülővel sincs semmi baj.

Ha meg nekem is igazam van, és 670 – ben a magyarok győzték le a bolgárokat, akkor kialakulhatott egy „kétfejű” kelet-nyugati irányban elnyúló magyar fennhatóság. A Káma vidékén maradtak, az „ugor” elemek, Etelközben pedig a „türkös” inkább katonáskodó rész költözött, és ez 200 évig működött így.

Ez a modell így ráadásul választ ad néhány régi megoldatlan kérdésre:

Hogyan született a magyarok - idegen ( Vengri – Hungary ) elnevezése?

Válasz: 300 éven keresztül, bolgártürkök és magyartürkök éltek a szlávokkal határos területeken.

Hogyan alakult ki a „kettős fejedelemség”.

Válasz: Katonapolitikai szükségszerűség. A Káma vidéki „letelepülteket” és a Volga – Ural folyó közti területre lejáró pásztorokat, a zömében türk katonáskodó réteg védte, a Volga alsó folyásánál zajló „népvándorlókkal” – szemben. A Káma vidékén a kende mint „főtáltos” uralkodott, a katonáskodó pásztorokat pedig a gyula vezette. Ilyen egyszerű a dolog.

A kortárs kútfők miért nem említik a „kazár fennhatóságot”?

Válasz: Mert nem volt. A kazár fennhatóság komolyan sohasem lépte át a Volga – Don könyököt. Sarkel egy „végvár” volt. Attól északra lévő területeket, 551 – től a bolgárok, 670 – től a magyarok „türk csapatai” ellenőrizték.

Miről is szól B. Konstantin - Levedi féle története.

Válasz: 870 – körül Levedi volt a kende, aki a Káma vidékén székelt. Ügyek volt a gyula, aki leginkább Etelközben tartózkodott. Így a magyar felségterület kétfejűvé vált. Ügyek befogadta, a kabarokat vagy támogatta lázadásukat, erre a Kazár kagán ráuszította a besenyőket a Káma vidéki magyarokra. Ügyek „kimenekítette” - átkelt velők a Volgán, tudunk ilyenről – és gyors tempóban leköltöztette őket Etelközbe. Ezután egy ügyes politikai húzással Árpadot megválasztatta maga helyett gyulának. Levedi körül pedig így „elfogyott a levegő”, mivel az őshaza kényszerű elhagyásával, amúgy is porig rombolódott a tekintélye. Az új gyula pedig ugyan kitől kért volna tanácsokat, ha nem a nagyapjától. Ezzel Levedi „szakralitása” gyakorlatilag érvényét vesztette, és szinte észrevétlenül átcsúszott előbb Ügyek, majd később Álmos kezébe. Az elkövetkező események – honfoglalás – pedig igazán „vezénylő fejedelmeket” kívánt és nem egy olyant, aki elsősorban „főtáltos”. Olyan fejedelmeket kívánt, akik elsősorban „katonák”, mint Árpád és Kurszán, akiket valószínűleg egyébként sem vonzott különösebben a „főpapi” szerep, annál inkább a „csatazaj”. Ezért számukra érdektelen volt, hogy melykőjük a kende és melyik a gyula. Ami aztán később sem volt már „létérdek” – ezért oly bizonytalanok a források ebben az ügyben.

Persze más megoldás is elképzelhető…. ezt azért írom ide, mert ez olyan PC, meg olyan „tudományossos” – tanultam.

102 GéKI 2015. április 21. 22:15

@Krizsa: ( 92 ,100 )

Azt hiszem, magam sem fogalmazhattam volna meg jobban!

103 GéKI 2015. április 21. 22:36

@Fejes László (nyest.hu):

Olyan rossz még soha nem volt, hogy ne lehessen még rosszabb – ez is igaz. Én azért bízom abban, hogy ennél a „maffiamodellnél” – azért már rosszabb nem jöhet. Már azon is „kiakadtam” amikor a Keisz Ágoston cikke megjelent az Origón, de ez, ami itt nálatok lett publikálva, ez számomra a pokol kénköves bugyra. Sok mindent elfogadok, a publicisztika és a tudomány szabadsága jegyében, de hogy valaki „lemaffiázza” őseit, az nekem sok a jóból.

Hol sírjaik domborulnak, unokáik leborulnak és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket.

Számomra ez olyan szentség, aminek a meggyalázása megbocsáthatatlan, még ha mégoly magasztos liberális tudományos szempontok vezérelnek is bárkit.

104 GéKI 2015. április 21. 22:58

@Fejes László (nyest.hu):

Értem én László, hogy egyesek szerint azt a k.b.sz.tt árkot állandóan ásni kell, de kultúrember azért minimum három dolgot biztos, hogy nem használ erre a célra - ősei sírját - a gyerekeket - és a nőket.

Ahhoz, hogy egy ilyen „maffiamodelt” valaki kitaláljon, vagy ostobaság kell, vagy rosszindulat. Lehet választani, mert hogy ennek a tudományhoz, vajmi kevés köze van.

105 Untermensch4 2015. április 21. 23:18

@GéKI: A terjedelmi korlátban egyetértünk. Arra céloztam hogy közlekedési szempontból közvetlen szomszédok között nulla kapcsolat nem lehetséges. A magyarok kapcsolatát a kazárokkal sokkal "lazábban" veszed mint az európai magyar "birodalmat". Egy seggel nem lehet két lovat megülni. Ha kazár fennhatóság nem volt, sőt kapcsolat se (a besenyők uszítása azért érdekes epizód így a nagy elhatároltság közepette), akkor európai magyar birodalmat se nagyon vizionálhatunk, mármint kettős mérce nélkül.

A "maffia-modell"-lel nem értem mi bajod van. A jelek szerint az egyik legtartósabb kulturális összetevő, hozzánk hasonlóan tartósította valamelyest a dél-itáliai vikingeket is, csak mi jobban csináltuk. Szicíliában úgy lopják az eu-s pénzeket hogy félbemaradnak az építkezések, nálunk befejezik. :)

106 Buxoro 2015. április 22. 00:32

@GéKI: Van az úgy, hogy az ember ősei ávósok, esetleg kisnyilasok, netán börtöntöltelék voltak. Minél régebbi ősök, annál kevésbé lehet tudni, kik és mennyire voltak jók vagy gazemberek. De egy biztos: honfoglaló eleink - már ha csörgedezik bennünk valamennyi a vérükből egyáltalán - a sztyeppe felől nem krisnás szerzetesekként érkeztek, akik még a légynek sem ártanak. Mitől is lennének szentek, hogy le kell borulni emlékük előtt? Csak azért, mert a nyelvüket megörököltük, meg hagyományos identitásunk szerint tőlük származunk, miközben egy rakás más náció génállománya van a koktélunkban?

Még Petőfi sem az elmúlt századok magyarjaira gondolt az áldó imádságos sorral, hanem magára és forradalmártársaira. (Már csak azért sem a régi magyarokra, mert nem tőlük származott.)

107 Krizsa 2015. április 22. 07:16

@Buxoro: Tudod mit? Neked elengedjük, hogy ne borulj le - állj félre addig. De azt tényleg jobban tennéd, ha nem próbálnál még Petőfi fejébe is belelátni.

108 GéKI 2015. április 22. 08:52

@Untermensch4:

Elnézést, ha úgy értetted, hogy „nem volt kapcsolat”, én csak azt akartam mondani, hogy ez a kapcsolat nem „alárendelt” – hanem inkább „mellérendelt” volt. Olyan egyenrangú kapcsolatként elképzelve.

Vagyis 670 – től létezett egy Kazár Birodalom, a Volga – Don kanyartól délre, létezett egy Magyar Birodalom az Uráltól a Kárpátokig, és létezett egy Bolgár birodalom az Al-Dunánál, meg valahol az Urál folyó környékén a Besenyők. Vázlatosan.

109 GéKI 2015. április 22. 08:59

@Buxoro:

Hallottál már arról, hogy az anyák minden bűnös fiúban találnak valami elsiratni valót?

Egyébként meg a szentek és a maffiabanda közt van elég átmenet, lehet választani.

A @zegernyei felfogásában, II Erzsébet is egy maffiacsalád feje.

Írja már ezt le egy angol tudományos - ismeretterjesztő folyóiratban, meglátjuk közlik-e.

110 Fejes László (nyest.hu) 2015. április 22. 09:22

@GéKI: @GéKI: Monty Pythont mindenesetre ne nézz.

111 Avatar 2015. április 22. 11:35

@Krizsa: Inkább jobb lenne, ha észrevennéd, hogy Petőfi azt írta:

"Hol sírjaiNk domborulnak,

UnokáiNk leborulnak,

És áldó imádság mellett

Mondják el szent neveiNket."

112 GéKI 2015. április 22. 18:44

@Avatar:

Máskor már megírtam, hogy ez a mondat, egy Petőfi idézet "ferdítése" @GéKI által.

Amikor ezt idéztem, elnézést is kértem a koszorús költőnktől. Bocs, hogy most nem tettem hozzá, ezúton pótolom.

Azért ennyit kinézhettél volna belőlem!

De igazad van, egy újszülöttnek minden vicc új.

Még egyszer elnézést a "pongyolaságért".

113 GéKI 2015. április 22. 19:04

@Fejes László (nyest.hu):

Mondjuk arra én nem gondoltam, hogy a @zegernyei publikációira úgy tekintsek, mint egy „Monty Pythont” – produkcióra, de most, hogy így felhívtad a figyelmemet - én meg ezt alaposabban végiggondoltam - lehet, hogy igazat kell, hogy adjak neked. Végül is Te vagy a főszerkesztő! Csak akkor az Impresszumotokban ezt közölni kellene, hogy másokat ne érjen meglepetés. Mert engem pl. megzavart, hogy Ti „népszerű-tudományos portál” – ként jegyzitek magatokat.

Talán akkor közölni kellene, hogy egyik másik publikációt viszont a „Ludas Matyi” – ból veszitek kölcsön, és akkor nincs félreértés.

Mondjuk gyanús is volt a dolog, mert a többi cikk kicsit más színvonal.

Minden esetre most már legalább tudom, hogy hányadán állunk, és hogy kihez, hogyan kell viszonyulnom.

114 Krizsa 2015. április 22. 19:18

Buxoro 1O6-ra válaszoltam: "Már csak azért sem a régi magyarokra, mert nem tőlük származott."

Ez kifejezetten ellentmond nemcsak P.S. gyermekkori (magyar nyelvi és magyar lakóhely) környezetének, hanem a önmeghatározásának is. Magyar az, aki anyanyelvi szinten beszél magyarul plusz magyarnak tartja magát. Ha még Magyarországon is él, akkor tényleg nincs min vitatkozni. Én legalább 3 népből származom, és nem ezer, hanem csak 2oo éven belül, de soha nem jutott volna eszembe, hogy emiatt ne volnék magyar.

115 GéKI 2015. április 22. 19:34

@Krizsa:

@Buxoro:

Ha Petőfi nem volt magyar, akkor senki sem az. Ebben azért jó volna egyetértenünk, mint afféle „konszenzusos minimum”. Mert, ha még ebben sem, akkor más egyéb témákban is, nagyon nehezen, fogunk egymással dűlőre vergődni.

116 Buxoro 2015. április 22. 23:25

@Krizsa: @GéKI: Mondtam én valahol, hogy Petőfi nem magyar? Nem. Mit mondtam? Hogy Petőfi ősei nem magyarok voltak. Ez a két kijelentés egyenértékű? Nem.

117 Untermensch4 2015. április 23. 02:42

@GéKI: A mellérendelős modellnek némileg ellentmond hogy a kazárok a besenyőket tudták küldeni a megrendszabályozásunkra, a jelek szerint fel sem vetődött hogy a magyar-bolgár-besenyő mezőny bármilyen kombinációja katonai nyomást gyakoroljon a (vázlatosan bármelyik kettő kombinációjánál gyengébb) kazárokra akiknek még az akkori dzsihádisták visszapofozására is volt kapacitásuk a kaukázusban. Ha belegondolsz, ez így ahogy elmondtad, még a maga vázlatosságában is nagyon nem kerek történet. Ezzel együtt igazán büszkék lehetünk az akkori mieinkre, a többi fent említett nép erősen múlt idő (a bolgároké az ezüstérem de náluk meg ugye a nyelvcsere).

118 Krizsa 2015. április 23. 05:22

@Untermensch4: Semmi nem bizonyítja a bolgárok nyelvcseréjét. Ez csak egy kósza feltételezés a nagy délvidéki zűrzavarban. Az a valószínű, hogy e kevert népesség eredeti nyelve is egyszerűen szláv volt.

Egyáltalán, a balkán-görög-kaukázusi nyelv-történet akkora katyvasz...Ott is csak a szomszédos SÉMI nyelvek bevonása világosítaná meg a képet - de azt ugye az istennek se.... Pl. a héber balagán = zűrzavar, de a szó még korábban (valahol Ázsiában) vásározást jelentett.

Az "ezüstérmes" kifejezést csak azért hangoztatják a magyar nyelvészetben (meg itt a Nyesten), hogy a magyarokról képzelgett, nyelvcserét valami hihetőbbel támasszák alá.

Nahát, a bolgárok nyelvcseréjét legalább el lehet képzelni (azt persze már elhallgatják, hogy arra sincs semmi bizonyíték).

Ezen az alapon hidd már el magyar, hogy (mi, nyelvészek) a ti nyelvcseréteket is el tudjuk képzelni... mi akármit el tudunk képzelni. Ez sem elég nektek? Pedig a bolgárok "ezüstérmesek":-))).

119 szentTürelem 2015. április 23. 08:02

@Buxoro:

MODERÁLVA

szent türelmet egy hét türelemre inti a szerkesztőség, a nyesthez méltatlan kommentje miatt. 

a szerk.

120 szentTürelem 2015. április 23. 08:05

@Krizsa: a bolgárok nyelvet cseréltek. nem kell mindent csak azért tagadni, mert.

a szlávok rabszolgák voltak, a bolgárok nem.

121 GéKI 2015. április 23. 08:28

Tisztelt @zegernyei!

Bevallom, őszintén, nagyon meglepett a főszerkesztő által közölt információ, miszerint az Ön publikációit, nem a „tudományos ismeretterjesztés” – szabályai, hanem a stand - up comedy, műfajának ismérvei alapján kell értelmezni.

A tévedésemért szíves elnézését, kérem, és ígérem, hogy publikációit, ilyen „szemüvegen át” – újra el fogom olvasni, és ha végeztem, jelentkezni fogok.

Üdvözlettel:

@GéKI

Ui:

Sajnálatos módon, a közlésnek rám nézve van egy negatív hatása. Kénytelen vagyok elismerni, hogy a Honti László nyelvészprofesszor, nálam sokkal okosabb ember. Ő bizonyára értesült az Ön publikációinak műfaji megjelöléséről, ezért nem jegyezet azt, a legutóbbi cikkének irodalom jegyzékében. Alkalom adtán személyesen fogok elnézést kérni tőle, amiért helytelen forráskezeléssel vádoltam meg.

Maradok Tisztelettel:

@GéKI

122 Buxoro 2015. április 23. 08:31

@szentTürelem: Én is szeretlek, cunci. :)

123 GéKI 2015. április 23. 09:01

@Untermensch4:

Már amennyiben a „rugalmas visszavonulást” értelmezzük, visszapofozásnak.

A kazároknak először Derbentet, kellett feladniuk, majd a fővárost is át kellett helyezniük Etilbe, a magyarok ellni végvár Sarkel megépítésével, pedig kénytelenek voltak a Bizánciakat megbízni.

Szóval ezt a Kazár Birodalmat, … valakik nagyon „felfújták” – csak nem éppen a magyarok rovására, és csak nem éppen a Bizánciaknak B. Konstantinnak, volt ez az érdeke, mondjuk a megadóztatás miatt?

.

124 zegernyei 2015. április 23. 10:09

@GéKI: Szokás szerint nem érti, amit olvas. És még kérkedik is vele. Ez csak egy apró hiba ahhoz a jellembéli problémájához képest, hogy mások előtt akar lejáratni. Amit művel, maga a klasszikus spiclitempó. Elég mélyre süllyedt a tájékozatlanságából eredő gyűlölködése miatt.

Mellesleg, ha elolvasná a cikk végét, láthatná, hogy ez a maffiametafora érdemként lett említve. Ha nem lettek volna a családi alapon szervezett rablóhadjáratok, magyar állam sem lenne. Erről szólt a cikk. Vagyis egyáltalán nem gondolta át, hogy mit ír, azt mi ellen és ki ellen írja. Csak a gyűlölködés... Bravó!

125 Fejes László (nyest.hu) 2015. április 23. 10:47

@GéKI: „Végül is Te vagy a főszerkesztő!”

Nos, nem én vagyok, ez ellenőrizhető az impresszumban, melyet ezek szerint láttál, de nem voltál képes értelmezni. Ha még ez is kifog rajtad, akkor a többin sem lehet csodálkozni...

126 Untermensch4 2015. április 23. 11:09

@GéKI: "Sarkel megépítésével, pedig kénytelenek voltak a Bizánciakat megbízni."

Azóta is sokszor előfordult hogy mások építettek valamit, vár, vasút, lánchíd, ilyesmi... akkoriban építészetben bizánc előrébb járt. A kazárok urbanisztikailag éppen csak kezdtek még nyári-téli szálláshelyeket használva egyre letelepedettebb hatást keltő építményeket emelni, a folyamat leegyszerűsítve a kerektől a szögletes alaprajz felé haladt, grandiózusabb kőépítészettől még messze voltak. Bizáncnak meg bizonyára jól jött minden olyan szomszéd amelyik inkább barátságos mint ellenséges, a pénz mindig jól jön, nem hiszem hogy 300 évnyi hamisított kazár történelmet gyártottak volna a bizánciak, hátha attól megijednek az arabok.

127 Krizsa 2015. április 23. 11:29

Ez undorító, cinikus, a magyar nemzetet mocsokba taposó cikk. A címétől az utolsó bekezdéséig.

128 rdos 2015. április 23. 11:38

Montipájton. Móka és kacagás? Legyen. Ha már a jókedv a lényeg, nem a tudományos ismeretterjesztés.

Azt hiszem megfejtettem a szellemhajók titkát. :-) Mert hogy kérdezni tudni kell. :-) Ja? Csak magyarul műkszik. :-)

Mikor marad a tengerész a hajón? Hát a nevében is benne van a hajónak. Ha jó.

Aztán ha találnak egy jobbat, akkor mind átszállnak a jobba. :-)

129 zegernyei 2015. április 23. 11:46

@Krizsa: Amit ön gyöknyelvészet címén művel, undorító, cinikus, a magyar nyelvet mocsokba taposó, zavaros gondolathalmaz. A címétől az utolsó bekezdésig - írhatná ezt valaki, aki átvenné az ön vagdalkozó, érveket nélkülöző stílusát.

Mi az undorító, cinikus és mocsokba taposó azon, ha keressük a múlt megfejtését? És örvendezünk, hogy van magyar állam ezer éve s benne vagyunk mi is.

130 majmoknakkivultagasabb 2015. április 23. 18:56

MODERÁLVA

(khm... ahogy említettük, egy hét. de lehet több is, amennyiben.)

131 istentudja 2015. április 23. 20:15

@rdos:

Most én találok ki egyet:Ha jó nincs,a szamár is ló.

Na még:Jó bor is megárt,ha sok.

Jó vagyok?

132 GéKI 2015. április 23. 22:30

@Untermensch4:

Nem kell 300 évet hamisítani. Egyedül azok az információk szólnak a magyar – kazár kapcsolatok alárendelt voltáról, amelyeket nem a kortársak jegyeznek, hanem „visszaemlékezés” alapján íródtak. A magyarokkal kapcsolatban, általában B Konstantinra szokás hivatkozni, mint akinek a szövegeiből az alárendelt viszony kiolvasható. A többi sokat idézett írásokban ehhez hasonló események nem szerepelnek.

A B. Konstantin leírásnál azonban van egy érdekes motívum. A kabarokat olyan törzsként mutatja be, mint akik megszervezték a magyar törzsszövetséget, és mint első törzset említi. Nem furcsa. A befogadott törzsek harcosai az első sorban harcoltak. Ezzel bizonyítva hűségüket, és bátorságukat, a befogadók pedig kaptak egy csapat „golyófogót” aminek hatására a befogadott férfiak, rövid időn belül kihalnak, a befogadók pedig tovább erősíthetik génjeiket, a befogadottak asszonyai révén.

Úgy tűnik Konstantin, egy kabartól kapta az információkat, aki esetleg elmesélte a kabarok történetét. Majd meghallgatta Bulcsú magyarokról szóló beszámolóját is. Mire arra került a sor, hogy lejegyezze a hallottakat, szépen összekutyulta a két történetet. Lehet, hogy ebből adódnak az ellentmondások, és félreértések.

Mindenesetre egyértelmű bizonyítékok nincsenek az alárendelt kapcsolatra, én ezért nem fogadom el. Szerintem több adat szól a mellérendelt viszonyra, én ezért ezt támogatom.

133 GéKI 2015. április 23. 22:51

@Fejes László (nyest.hu): (125)

Látod én már előléptettelek!

Egyébként ez is bizonyíték arra, hogy az emberi elme, nem csak álmában rakosgatja az egyébként nem összetartozó képeket, egymás után, és így alkot újabb és újabb történeteket, hanem éber állapotban is.

Valószínűleg én is úgy jártam, mint B Konstantin, aki a kabarokról és a magyarokról hallott két történetet szépen összekeverte. Nekem meg az Impresszumból csak annyi maradt meg, hogy valami „vezető”.

Nem baj lehetsz te még főszerkesztő is, meglátod.

134 Untermensch4 2015. április 23. 23:30

@GéKI: Ez így már sokkal kerekebb. A kabaros-kavarós szálhoz még hozzátenném hogy esetleg nem "golyófogókat" hanem "berserkereket" kaptak, így érthetőbb és megengedhető némi "felvágás" a kabar részéről aki az információt adta, főleg ha a kabarokkal együtt lett kétséges/vitatható/múltidő az alárendeltség, az erőviszonyok megváltozása miatt. Főleg a félreértéseket és egyéb emberi dolgokat figyelembe véve, a viszony akár olyan is lehetett amit hallgatólagosan a magyarok mellérendeltként, a kazárok alárendeltként gondoltak el és bölcs politikusaik nem feszegették a témát hogy mindenki jól érezze magát.

135 Untermensch4 2015. április 23. 23:36

@majmoknakkivultagasabb: Egy kihalt nép tagja újra összeomlott és nem tudta megállni a "majom" és "fasiszta" szavak egyazon kommentbe írását, egyéb minősíthetetlen kifejezések és furcsa, szavaknak látszó betűkombinációk leírásával együtt? Csak megérzés... új negyedév, új nicknév...

136 Buxoro 2015. április 23. 23:46

@majmoknakkivultagasabb: Remélem, én váltottam ki a reakciót. Ez is volt a célom. :)

137 GéKI 2015. április 24. 09:54

@Untermensch4:

„hallgatólagosan a magyarok mellérendeltként, a kazárok alárendeltként”

Pontosan valami effélére gondoltam. Egy olyan helyzet, ahol mindkét fél „betartja a játékszabályokat” egyrészt azért mert nincsenek vészesen ellentétes érdekeik, másrészt egyenlők az erőviszonyok. Valószínűleg a magyaroknak sem kellett, még egy ellenség, elég volt bolgárokkal elbánni, a kazárok meg az arabokkal voltak elfoglalva. A Bizánciak, meg eléggé „orrolhattak” - a 900 – utáni adóztatás miatt. Ráadásul 957 – ben felmondták az adófizetést is. Augsburg után pedig azt a Bulcsút is kivégezték, akivel Konstantin az adózásról megállapodott. Bár ugyan állítólag kedves fiának nevezte, és meg is keresztelte, de ha ekkor történt az adózási megállapodás is, akkor egy császártól ezeknek a kifejezéseknek a használata elég „kétértelmű és legalábbis megkérdőjelezhető az őszintesége”… enyhén szólva.

Egy ilyen körülmények után „emlékezetből megírt tudományos munka” hitele azért erősen megkérdőjelezhető. Annyira mindenképen, hogy erős kétségek merüljenek fel az igazságával, és hitelességével kapcsolatban.

- Levedi címét „vajdaként” – adja meg. Én magam ezen kívül még sehol máshol nem olvastam, ezt a címet a magyarokkal kapcsolatban.

- A kazár együttélést mindössze három évbe jelöli meg, mégis „fennhatóságot” említ.

- Levedi csak úgy önszántából lemond a Vezéri szerepről, és mást ajánl maga helyett…??

Még az is lehet, hogy mindezek a kabarok történetének volt a része, és a császár csak „összeszőtte” a magyarok, türkök történetével. Esetleg Levedi is kazár volt, és ezért nem találják a régészek Levédiát. Mert, hogy Levédia az tulajdonképpen a kazárok szállásterületét jelöli.

138 rdos 2015. április 25. 08:40

@istentudja: :-) Jó vagy.

A cikk írójának kommentelt szándéka volt kideríteni, hogy a kis számú "hont foglaló" és a nagy számú szolga (korabeli megfogalmazással "sclavi") nyelvei milyen viszonyban lehettek egymással. Erre tanálta ki az igazán vicces, "földmívesből had és rendvédelmi buliba be" verzióját a szerző. A stíluson nem merengek, az a szerzőt minősíti. A vicces felütés meg lehet hogy a példányszámot - kattintás számot szolgálja. Szóval mindennek van jóindulatú magyarázata. :-)

Már most csak az a furcsa számomra, hogy a két legkézenfekvőbb magyarázattal nem is próbálkozik a szerző.

1. Árpád magyarjai és a népes szolgáló nép egy nyelvet beszéltek (egyik, máig elhallgatott gesztánk szerint ez volt a helyzet).

2. Árpád magyarjai bármilyen nyelvet is beszéltek, egy idő után kénytelenek voltak megtanulni a szolgáik nyelvét, ha kiváncsi fáncsi lett a vitéz (dzsípíesze lenavigálta a térképről): Hé paraszt! Melyik út megyen Budára? :-)

Ja? Hogy akkor mi nem jöttünk sehonnan sem? Úgy tűnik ez a lehetőség a szerzőnek (még ha csak a felvetés szintjén is) de fáj. Ugyan miért? Ha egyszer a cél a múltunk, az őshazánk felderítése a cél?

A görcsös "gyött-ment igyekezeten" legyünk túl egy elnéző mosollyal. :-) Ha mi már nem is, de utódaink még megérik ezt az életérzést. :-)

139 rdos 2015. április 25. 10:26

Amin még elgondolkodtam. "kelet-európai legelőkön nyájaikat terelgető ősmagyarok"

Ha egyszer a cikk szerint is a weddel fóka volt a magyarok totem állata (az alávetettjeidtől a terményt vedd el, :-) majdnem egyenlő a weddel/fókával/), akkor a bánatnak terelgették volna nyájaikat? Nyilván a kor stratégiai cikkének számító méneseiken túl?

Ezúttal hogy a nyájak terelgetését más szemszögből is megvizsgáltuk, nyájasan kérdezem a szerzőt, konkrétan melyik nomád nép volt szegény?

140 zegernyei 2015. április 25. 11:28

@rdos:

"Már most csak az a furcsa számomra, hogy a két legkézenfekvőbb magyarázattal nem is próbálkozik a szerző.

1. Árpád magyarjai és a népes szolgáló nép egy nyelvet beszéltek (egyik, máig elhallgatott gesztánk szerint ez volt a helyzet).

2. Árpád magyarjai bármilyen nyelvet is beszéltek, egy idő után kénytelenek voltak megtanulni a szolgáik nyelvét, ha kiváncsi fáncsi lett a vitéz (dzsípíesze lenavigálta a térképről): Hé paraszt! Melyik út megyen Budára? :-)

Ja? Hogy akkor mi nem jöttünk sehonnan sem? Úgy tűnik ez a lehetőség a szerzőnek (még ha csak a felvetés szintjén is) de fáj. Ugyan miért? Ha egyszer a cél a múltunk, az őshazánk felderítése a cél?"

A fentebb idézett magyarázatok valóban kézenfekvőek, miként az is, hogy a Marsról jöttünk, csak éppen bizonyíthatatlanok. Az első magyar nyelvemlék az Árpád-korból való, hogy korábban ki és milyen nyelven beszélt a Kárpát-medencében, az jelenleg tudományosan vizsgálhatatlan - sajnos.

A nomádok szegénységére vonatkozó kérdésre már válaszoltam, miszerint mindegyik nomád nép szegény volt. Ki jobban, ki kevésbé. Amelyik népnek módja volt állatait elcserélni, az kevésbé volt szegény. Többek közt itt lehet szegény nomádokat látni: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Археология СССР. Москва, 1981.

141 a körrajzoló 2015. április 25. 11:36

@zegernyei: Ajánlom, hogy néhányszor hallgasd meg! huntv.info/tv/hazaszeretet-2/#.VRBvsOZ2J5k.facebook

142 rdos 2015. április 25. 11:55

@zegernyei: hu.wikipedia.org/wiki/Tarih-i_%C3%9Cng%C3%BCr%C3%BCsz

"Amikor abba e tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az ő nyelvükön [azaz Hunor népének a nyelvén) beszélnek [az ottani népek]. "Mikor kerül a kezünkbe ennél jobb ország?" - mondták [Hunorék]. Ennél az oknál fogva Hunor népe [békés] megegyezéssel annak az országnak a királyához ment, alattvalójává vált; és az ország különféle helyein letelepedett."

Marsi őshaza ötleted igencsak kreatív, én eddig Szíriuszról tudtam. Viccnek jó. De csak annak.

Na most akkor "gyöttmentek" vagyunk, vagy sem? Ezen forrásunk szerint nem. Vagyis megvan az őshazánk. :-)

Szlavisztikában gyenge vagyok, reméltem hogy a nyelv és tudomány magyar lapján magyar forrásokat kapok. :-(

Nomád pásztor társadalmak és szegénység. Az étrendjük zöme tejtermékekből állt. Húst ritkán ettek. Mai tudásunk szerint ez az egyik legegészségesebb étrend. Meglehet az oroszok ezt másképpen tudják.

143 Buxoro 2015. április 25. 12:00

@rdos: Eltitkolt gesztánk? És te csak ennyivel elintézed? Te, aki arról ábrándozol, hogy a világ rendje helyreálljon, képes vagy titkolózni? Azonnal teregesd ki a szennyesét az aljas eltitkolóknak! Ez erkölcsi kötelességed.

Ha ki van adva, címmel, kiadó nevével, hellyel, évszámmal. Ha nincs, akkor a kézirat hozzáférhetőségét és adatait, de rögvest, hogy kutathassuk. Hiszen ha nem járulsz hozzá az igazság kiderítéséhez, lényegében - már megbocsáss - magad is kollaboráns vagy. De legalábbis hiteltelen...

144 Buxoro 2015. április 25. 12:05

@rdos: Ez a máig titkolt geszta? Össze-vissza beszélsz, a kutatás tud a műről. Az általad idézett cikk szerint már Budenz ismertette...

145 rdos 2015. április 25. 12:12

Nomadizáló állattartásra visszatérve. Középkori és újkori analógiák alapján tudható, hogy még a legsivárabb körülmények között élő mongolok is művelték a kertjeiket (téli szállásuk karámja = szó szerint trágyázott "telek"). Innen látták el magukat zöldséggel. Nem kéne a nomád nagyállattartókat lesajnálni, mert ott is megéltek, ahol mások, vagy más agrotechnikákkal nem boldogultak volna. Alkalmazkodtak a környezetükhöz.

Árpád hont foglaló (szerintük haza jövő) magyarjairól vannak arra vonatkozó forrásaink hogy nomadizáltak-e? Kunokról, besenyőkről, szarmatákról, osztrogótokról, ... ugyanezt tudjuk-e?

146 rdos 2015. április 25. 12:16

@Buxoro: Személyeskedünk? Kérdezd emtéádat hogy máig miért nincs meg a nem cenzúrázott magyar nyelvű fordítása (az eredeti az török nyelvű ha jól emlékszem). Aczél eftársék már az alcímét is cenzúrázták, azaz kihagyták.

"Krónikások és regősök írták"

147 Krizsa 2015. április 25. 12:39

@a körrajzoló: Oké, de az önkéntelen párhuzam a videóról itt nem tesz jót. A magyar nem szerencsétlen beteg, hanem egészséges, erős, elhízás mentesen is eléggé robosztus. Tehetség, szellemi rátermettség tekintetében pedig - az ősi gyöknyelv ajándékaként - az emberiség "felső tízezerje." Lásd még a mai finn, a héber, az Indus-völgy leszármazottai és (nemrégen) az arab anyanyelvűek kiugró teljesítményeit.

A magyarnak VAN miből élnie a saját hazájában, ne ködösítsd a fejeket - mert minden geológiai adottsága megvan ehhez.

A hozzászólók itt abból indulnak ki (vagy nem mernek másból kiindulni!), hogy a magyar nemzetet és nyelvet porig alázó cikkek valami elferdült "tudományoskodásból" fakadnak: úgyse tudhatjuk, hát akkor JOGUNK VAN bármit fantáziálni". Nincs joguk. Mert ők csak a 2ooo éve folyó európai uniósítás - bértollnokai.

Hiszen ilyen nagy és kitűnő területet a kétezer éve folyó egyház-gyarmatosításból végig kimentve / ilyen jelentős népesség

MÁRA már csak a KM-ben mutat fityiszt.

Vagyis a "tudományos ismeretterjesztés" fizetésért munkálkodik.

S nincs ezellen a nemzetnek jogvédelme! Miért nincs? A személyi jogok megsértése ellen - van.

Pl. ha némelyik kommentelő gyalázza, vagy hitelteleníti (pl. nemlétező politikai érdekekre, vagy pszich. betegségre célozgatva a magyarság elkötelezettjét, a megfelelő kiállás(om)ra mindig hamar befogja a száját. Mert ha egyedek személyi jogairól van szó - ez büntethető. Még akkor is büntethető, ha nem pont én fogom a kis pénzemet ügyvédekre pocsékolni - mert ezt bárki más is megteheti.

***

Ha (legalábbis a hivatalos nyelvtud. szerint) NEM BIZONYÍTHATÓ, hogy "nem jött a mi nyelvünk sehonnan", akkor a tudomány kötelessége igazat mondani: FOGALMUNK SINCS.

Sem a magyar nyelv KM-beli kifejlődéséről, sem más lehetőségekről - hozzáértésünk hiányában - semmit nem tudunk mondani. De ti, magyarok, csak fizessétek tovább az adót, mert abból élünk. Mi - a magyar nyelvtudomány - összesen ennyit tudunk ehhez hozzászólni.

148 Buxoro 2015. április 25. 18:21

@rdos: Ugyan, miféle személyeskedést láttál a hozzászólásban? :) Nade: ha már közelebb méltóztattál jutni a konkrétumhoz, akkor megtennéd, hogy "a nem cenzúrázott" változat adatait közlöd, illetve azt, hogy honnan tudod, hogy van cenzúrázott?

149 bloggerman77 2015. április 25. 19:51

@rdos:

Vicc, hogy egy oszmán mesekönyvet történeti forrásként kezeltek. Sajnos, megvannak a Képes Krónikán a török és magyar nyelvű arab betűs jegyzetek. :)

A Tarih-i Üngürüsz a Nagy Sándor-regény, meg a Képes Krónika hun történetének rossz összefércelése, leöntve a muszlim olvasók ízlésének megfelelő keleties körítéssel.

150 GéKI 2015. április 25. 20:32

@bloggerman77:

Meg egy olyan Bizánci meséjét aki, meg éppen előtte volt kénytelen aláírni egy eléggé megalázó adóztatásról szóló szerződést, Bulcsúval, akit bár ugyan állítólag kedves fiának nevezett, és meg is keresztelt, de egy császártól ezen kifejezések, használatának „őszintesége”… enyhén szólva megkérdőjelezhető.

Egy ilyen körülmények után „emlékezetből megírt tudományos munka” hitele azért erősen kérdőjeles. Annyira mindenképen, hogy erős kétségek merüljenek fel az igazságával, és hitelességével kapcsolatban.

- Levedi címét „vajdaként” – adja meg. Én magam ezen kívül még sehol máshol nem olvastam, ezt a címet a magyarokkal kapcsolatban.

- A kazár együttélést mindössze három évbe jelöli meg, mégis „fennhatóságot” említ.

- Levedi csak úgy önszántából lemond a Vezéri szerepről, és mást ajánl maga helyett…??

- A kabarokat első törzsnek és „a törzsszövetséget” megszervezőkként...

Még az is lehet, hogy mindezek a kabarok történetének volt a része, és a császár csak „összeszőtte” a magyarok, türkök történetével. Esetleg Levedi kabar volt, és ezért nem találják a régészek Levédiát. Mert, hogy Levédia az tulajdonképpen a kabarok szállásterületét jelöli.

151 GéKI 2015. április 25. 21:09

@Krizsa:

„A hozzászólók itt abból indulnak ki…”

A hozzászólók többsége abból indul ki, hogy itt tudományos ismeretterjesztés folyik, és nem holmi tudományoskodó „maffiázás”. Teljesen egyértelmű, hogy a történelem, ebben a cikkben aktuálpolitikai célok érdekében lett „hasznosítva”. A tudomány szabadságának hamis jelszavával egy kocsmaszínvonalú publikáció íródott.

A szerző azt írja, hogy nem a kalandozók „le maffiázása” – volt a cél, hanem „modellalkotás” a magyar nyelv megmaradásának egy lehetséges változata. Ez azonban nem igaz. A magyar nyelv megmaradása csak ürügy volt egy jól megtervezett akció egyik eleme.

Az utóbbi idők kutatásainak eredményei alapján a honfoglalók „koldushorda” ként való bemutatása már nem lehetséges. Most a „maffiabanda” motívum került elő. Türk Attila régész munkássága alapján a Káma vidéki „magyarok” nagyon is fejlett kultúrával rendelkeztek és igen „tehetős népek” voltak. Tehát a „szegény szerencsétlen nomádok” egyszerűen hazugság, ki kellett találni valami mást a lejáratásukra. Így jött a maffiamese. Ebbe a vonalba illeszthető be a 2013 –as „maffia István a király” bemutatása is Szegeden, és az Origón megjelenő Keisz Ágoston cikk is. Olvassátok el, pontosan ugyan az, mint az itteni cikk – ez nem véletlen.

www.origo.hu/tudomany/tortenelem/2014061...ottak-el-oseink.html

152 bloggerman77 2015. április 25. 21:14

@GéKI:

A vajda méltóságnévre magyarázat, hogy Biborkát egy szláv nyelvű személy, vagy a szlávot közvetítő nyelvként használó tájékoztatta... Ugye senki nem képzeli, hogy Biborka tudott magyarul, Bulcsúék meg görögül nem tudtak...

Levedi névalakja a DAI-ban Lebedziasz. Ezt csak azért írják át szövegromlást emlegetve Levedivé, hogy a nevet a "lőni" igéből magyarázhassák.

A Lebedziasz névről a görög -iasz végződést levágva kapunk egy Lebed(z) alakot, ami véletlebnül a szláv lebegy (hattyú) szót hozza ki. Valószínűleg Levedinek volt egy "magyar" valódi neve, ami az lehetett, hogy Hattyú. Eztv a szláv nyelvet használó tolmács lefordította a maga nyelvére, mint tette azt a voevoda-vajda méltóságnév esetében is....

153 Krizsa 2015. április 26. 06:55

@GéKI: A fél világot gyarmatosító, évszázadokon át adóztató, szipolyozó, ellenfeleit máglyán égető egyház-gyarmatosítás

NEM VOLT gazság?

Az nem volt gazság, hogy Eu eredeti népeinek eredeti kultúráját mind megsemmisítették és a nyelveiket a kizsákmányoló adminisztráció műlatinjára maszatolták?

Csak a magyarok kalandozása volt "maffiázás" - amit szintén a legnagyobb gyarmatosítók rendeltek meg az egymás közötti vitáikban?

154 GéKI 2015. április 26. 07:52

@Krizsa:

Csak néhány példa az „un. maffia nyelvmegmaradás modellje” – ellen. Pontosabban, ezek a példák arra bizonyítékok, hogy ha a magyar nyelv a „maffia modell” miatt maradt fenn, akkor a világ összes nyelve e modell miatt maradt fenn, vagyis akkor az egész világ egy „maffiacsalád”, vagyis ez a cikk nem több mint „magyargyalázás”

1. Románok és a mai román nyelv fennmaradása, egy zárkózott családmodell nélkül elképzelhetetlen.

2. Szlovákok, fennmaradása egy zárt közösség nélkül szintén elképzelhetetlen.

3. A zsidóság fennmaradásának alapja egy szigorú „családmodell” nélkül szinte kizárt.

Nem gondolnám, hogy ezek a nemzetek „ujjongva” fogadnák, ha valakik „lemaffiáznák” őket.

A magyarok kegyetlenkedésére ellenpéldaként nem hozom fel a kortárs „vikingeket” mert az talán még tőlem is méltatlan lenne, de nézzük az „európai egység ősatyjának” – Nagy Károly - néhány „PC - tettét”

1. A szász ifjúság 792-ben felkel ellene, de a felkelést leveri s ekkor követi el Európa egyik legaljasabb népirtását: Legyilkol mindenkit, aki kardjánál hosszabb. Aki menekülni tud, északra menekül.

2. 795-805 között az irigyelt gazdag avarokat támadja. Egy, talán két nyugati gyűrűt, királyi szállást kirabol - s mintegy 60-70 társzekér aranyukat elviteti.

Gondolom ti is tudnátok ezer meg ezer más példát hozni.

Egyszóval ez a cikk, a „kocsmabaromkodáson” kívüli szférában értelmezhetetlen, a „ stand – up” képviselői valószínűleg tiltakoznának, az ellen hogy a „felelős szerkesztő” ebbe a kategóriába sorolta a „művet”.

155 rdos 2015. április 26. 10:13

@Buxoro: Próbáld meg, eh, inkább méltóztass 142. hsz linkjét követni.

@bloggerman77: Igazad lehet. Olvasd a Magyar Krónikát. Kinyílott a pitypang, megírom. :-( @GéKI: 151 hsz-ében megadott link 619. hsz-e alapján nem hogy nomádok lettek volna eleink (itt élő köznép = sclavi), hanem a mainál is fejlettebb vízgazdálkodással, agrokultúrával rendelkeztek. Történelmi toposz a KM Árpád házi királyaink alatti élelmiszer bősége. Az origón megadott linken Takács Károly régész tárja fel 9-12. századi KM-i vízgazdálkodásunkat, öntözésünket, tógazdaságainkat, megemlítve, hogy akár korábbi is lehet az általa kiásott csatorna rendszer.

A vicc az, hogy mai vízgazdálkodásunk is tanulhatna eleinktől. Ehhez képest moszkoVitya és csipet csapata a vízügyet berakta a katasztrófavédelem alá. Görögdinnye zöldjeink (kívül zöld, belül vörös) védik a vizes élőhelyeket, ahelyett, hogy mezőgazdasági - halgazdasági termelésbe állítanák. :-(

156 elhe taifin 2015. április 26. 10:31

@Buxoro:

Sőt, a wikipédia szócikkében leírtaktól eltérően kritikai kiadása illetve hasonmás kiadása is létezik:

Hazai György (1996): Nagy Szülejmán udvari emberének magyar krónikája. A Tarih-i Ungurus és kritikája. Akadémiai, Budapest

Hazai György (2009): Vámbéry inspirációk. Nagy Szülejmán udvari emberének magyar krónikája. A Tarih-i Ungurus és kritikája. Lilium Aurum, Dunaszerdahely

Hazai György (2009): Die Geschichte der Ungarn in einer osmanischen Chronik des 16. Jahrhunderts: Tercümān Mahmūds Tārīh-i Ungurus, K. Schwarz, Berlin

Budenz ismertetése egyébként fent van a neten:

ja.scribd.com/doc/263054360/Tarikh-i-Ung...-kezirat-ismertetese

157 bloggerman77 2015. április 26. 13:39

@GéKI:

"1. Románok és a mai román nyelv fennmaradása, egy zárkózott családmodell nélkül elképzelhetetlen.

2. Szlovákok, fennmaradása egy zárt közösség nélkül szintén elképzelhetetlen."

**

Azért vicces, hogy mennyire nincs fogalmad ezeknek a nemzetiségeknek az életéről.

A szlovákok ősei állandó kapcsolatban voltak a Kárpátokon túli szláv népességgel, volt egy állandó népességmozgás, értelemszerűen bevándorlás.

A románok transzhumáló gazdálkodást folytattak, állandóan mozgásban voltak, a magashegységek legelőin éltek. Senki nem zargatta őket, sőt, szinte nevetségesnek ható mértékű adókat fizettek.

A magashegységekben vándorló románság a török-tatár által kiírtott magyarok helyét elfoglalva ereszkedtek le a síkságra, ahol népességrobbanás zajlott le köztük, és eközben folyamatos volt a románok beáramlása a Kárpátokon túlról.

A szlovákok népességrobbanását is az okozta, hogy a felvidéki folyóvölgyeket lakó magyarság a 18. század elején leáramlott az Alföldre.

158 GéKI 2015. április 26. 14:57

@bloggerman77:

Már egyszer megbeszéltük, hogy egy ekkora terjedelmű hozzászólásban nem lehet, részletesen kifejteni a tárgyalt kérdéseket. Itt vázlatpontokat fogalmazunk meg.

Szerintem te, mindössze hozzátettél ( ha úgy tetszik kiegészítetted) néhány mondatot, ahhoz, amit én írtam. Véleményem szerint semmi ellentmondás nincs a kettőnk mondanivalójában.

Románok:

@bloggerman77: ...Senki nem zargatta őket...

@GéKI: ...román nyelv fennmaradása, egy zárkózott családmodell...

Szóval Én nem látom az ellentmondást...de Te tudod...

A lényeg az volt, hogy valamilyen formában minden fennmaradt nyelvre, rá lehet fogni a "maffiavádat"… vagyis ennek a cikknek, a gyalázkodáson kívül sem értelmesnek, sem tudományosnak nevezhető mondanivalója nincs. Ha ebben egyetértünk a többi részletkérdés.

159 Untermensch4 2015. április 26. 15:32

@GéKI: "A lényeg az volt, hogy valamilyen formában minden fennmaradt nyelvre, rá lehet fogni a "maffiavádat""

Az egyetlen félreértés hogy nem "vád"-ról hanem "modell"-ről szól a cikk. A modellek pedig mindenképp vázlatosak, néhol egyszerűsítőek, a párhuzam tökéletlenségeit ki kell egészíteni. Minden állam úgy működik mint egy terror-szervezet, attól hogy "legitim"-nek tekintjük még a tulajdonságai alapján az. A korábbi időkben ez még inkább jellemző. Az hogy a magyarok egy olyan szervezettel vettek részt az akkori piaci versenyben ami a többinél jobb hatásfokkal működött, szerintem inkább dicséret mint gyalázkodás.

160 GéKI 2015. április 26. 16:07

@Untermensch4:

Szerintem meg vád! - én direkt nem nevezem modellnek. Ilyen modell nincs, pont ezt szeretném, ha megértenéd. Attól, hogy az államot "erőszakszervezetnek" - nevezed - szíved joga - az akkor sem "maffia szervezet" - úgy általában. Épen a szerző szerette volna azt bizonyítani, hogy az - de nem az. Ráadásul egy erősen aktuálpolitikai színezetből, hisz a „bankár kormány” után most a „maffiakormány” - szinonima lett előhúzva, ezt bizonygatta a Magyar Bálint féle könyv. Amihez neki persze joga van, ha az aktuális politikáról akar beszélni. De nincs keresnivalója egy tudományos ismeretterjesztő nyelvi rovatban, mert nem odavaló. Ezt írja meg „Népszabadságban”… vagy akárhol… no de belekeverni az őstörténetbe… ?... már engedtessék meg, hogy ezt visszautasítsam.

Ha Szerintem meg vád! - én direkt nem nevezem modellnek. Ilyen modell nincs, pont ezt szeretném, ha megértenéd. Attól, hogy az államot "erőszakszervezetnek" - nevezed - szíved joga - az akkor sem "maffia szervezet" - úgy általában. Épen a szerző szerette volna azt bizonyítani, hogy az - de nem az. Ráadásul egy erősen aktuálpolitikai színezetből, hisz a „bankár kormány” után most a „maffiakormány” - szinonima lett előhúzva, ezt bizonygatta a Magyar Bálint féle könyv. Amihez neki persze joga van, ha az aktuális politikáról akar beszélni. De nincs keresnivalója egy tudományos ismeretterjesztő nyelvi rovatban, mert nem odavaló. Ezt írja meg „Népszabadságban”… vagy akárhol… no de belekeverni az őstörténetbe… ?... már engedtessék meg, hogy ezt visszautasítsam.

Ha neked ez „dicséret” - az is szíved joga – elég fura ízlésed van… úgy mellesleg…

161 GéKI 2015. április 26. 16:10

@Untermensch4:

Bocs az ismétlésért, véletlen volt!

162 Untermensch4 2015. április 26. 16:35

@GéKI: "Attól, hogy az államot "erőszakszervezetnek" - nevezed - szíved joga - az akkor sem "maffia szervezet" - úgy általában."

Akkor nézzük meg mit is csinál az állam, úgy általában. Közli hogy mik azok amik az "övé" mert csak (természeti kincsek). Sok tevékenység végzését akkor engedi meg nagy kegyesen ha cserébe védelmi pénzt fizetsz (adók, illetékek stb sokféle néven). Közli hogy az övé vagy te is mert akkor is magaddal viszed az aurádban a joghatóságát ha más felségterületre mész (ennek van szép jogászi elnevezése csak nem jut eszembe).

Konkrétabban, építenél egy házat. Veszel valakitől egy telket, másvalakitől építőanyagot. Ha nem fizetsz különféle papírokért, nem építhetsz magadnak házat, hiába van meg hozzá mindened.

Nem erőszakszervezet, az a rendőrség-katonaság. Konkrét bűnszervezet. Ez abból is látszik hogy milyen könnyen összefonódik a kisebb konkurenseivel, "mezei" bűnszervezetekkel. Ugyanaz a kettő logikája, a résztvevőknek nem okoz gondot a másik megértése, ami miatt nem feltűnő a dolog az az hogy általában óriási különbség van az erőviszonyokban, így a nagy bűnszervezeteknek (államok) ésszerű viselkedés kartellt alkotni a kisebbekkel szemben.

Ezért beszélek modellről, széleskörűen alkalmazható. És ennek az európai találmánynak a korszakban legjobb alkalmazói a mi őseink voltak. Ráadásul a későbbi gyarmati modellekkel ellentétben sikerült olyan nyereségmaximalizáló stratégiát kimunkálniuk ami (most már elmondhatjuk) nagyobb időtávban is pozitív összegűnek bizonyult mint más gyarmatosítók másféle stratégiája. A vikingekhez képest a későbbi oszmán nyomás és a mostanság rosszabb marketing az egyetlen problémánk.

163 Pierre de La Croix 2015. április 26. 19:15

@Untermensch4: Pontosabban a vikingek marketingje jobb mostanság (á, dehogy: volt a két világháború között. Ugyanis amit itt zegernyei kolléga ebben a cikkében leírt, azt a nyugati és skandináv kutatás 1945-1968 között már hasonlóképpen foglalkozott. Azóta a nagy port felvert tiltakozások elhalkultak ott is: egyszerűen már nem érdekli a zembereket és a kutatókat, mert lejárt lemez. Na vajon mi miért ragadtunk le - legalábbis a közvélemény szélesebb rétegei - a 20. század elején?)

164 Krizsa 2015. április 26. 20:26

A modern államok jellemzésére - beleértve a még sosemvolt, ma sincs - demokráciákat - mindenféle elítélő jellemzőt lehet mondani (modellizálni).

Más azonban a nemzeti közösség / nemzeti nyelv, ami az érdekvédelmi / kommunikációs - kincsünk. Ami az állampolgárnak olyan drága, érzelmileg fontos, hogy azt egyetlen nemzet sem tűrné meggyalázni. A gyalázást a bűnügyi kategóriákba sorolással valósítottad meg: "maffiaállam".

A modelljeidet csak általános értelemben fejtegetheted, a JELEN ÁLLAMFORMÁKRA. Nem pedig a történelmi magyar nemzetünkre. Általában a modern államformák kriminológiai jellemzőire. Mert azoknak - igen - vannak ilyen jellemzőik.

A sikeres, a magyarságot "rokontalan" nyelvként:-) és őnálló államként megőrző múltunkra azonban fejet hajtasz. Mert nem a magyarság volt Európában "A" krimiális - hanem a környező - latinizáló - hatalmas gyarmatbirodalom.

165 GéKI 2015. április 26. 20:51

@Pierre de La Croix:

"...egyszerűen már nem érdekli a zembereket és a kutatókat..."

Hát ez – az, hogy Vajay Szabolcs 1968 – as könyve óta már Magyarországon is lejárt szöveg a „rablómese”. Manapság mégis újra elővették, és egyértelműen nem „tudományos” szempontok alapján, hanem egyértelműen aktuálpolitikai célok megvalósítása érdekében. Teljesen egyértelmű, hogy a mai kormányt támadják. Amivel nincs is semmi baj, csak erre felhasználni a „múltat” – az gusztustalan.

Ahogyan már megírtam, kultúrember, afféle minimumként az őseit, a gyerekeket, és a nőket nem használja fel politikai célú „árokásásra”.

A @zegernyei is megírja a cikk elején:

„Vajay Szabolcs ugyanis rámutatott arra, hogy a kalandozások mindig valamiféle külpolitikai konstellációban zajlottak.”

Mégis elkezd „maffiázni” – vaj mi oknál fogva.

Majd a végén újra „megtudományoskodja” – Elképzelhető más megoldás is.

Én meg azt mondom, hogy CSAK MÁSMEGOLDÁS képzelhető el. Ez a megoldás hamis és mocskos, és még csak nem is igaz.

166 GéKI 2015. április 26. 21:29

@Krizsa:

Egészen elképesztő, hogy ezt hogyan nem lehet érteni.

Viszonylag értelmes emberek, és benyalják ezt az „áltudományos” mocskolódást. Még ha eltekintek is attól, hogy a magyar nyelvről van szó, akkor sincs ebben a cikkben a tudománynak még csak a csírája sem.

167 GéKI 2015. április 26. 21:37

Ha ezt valaki „kommentben” írta volna meg, ki kellett volna „moderálni”, az egészet.

168 Pierre de La Croix 2015. április 26. 22:12

@GéKI: El vagy te aztán tájolva de nagyon, hogy miket nem írnak nyugaton a vikingekről, azt már látom. :D (De megszoktuk tőled, nem baj)

Persze a gyermekmesék jelenleg még más témák, de a legtöbb szakkönyvben azért azt írják, hogy a vikingek nem voltak mások, mint "egyszerű" tengeri rablóhordák (más kérdés, hogy a nyugati lovagok jobbak voltak benne, mert nem tértek volna akkor ezen országok át a keresztény hitre). Annyiban mások voltak, hogy akiket nem tudtak - elsőre - legyőzni, azokkal kereskedtek. (Nagy vonalakban ez utóbbi hiányzott a kalandozó magyaroknál: feltűnőbben kevesebb kincs- és ezüstlelet maradt fent, mint Skandináviában az ókortól kezdve. Ennek magyarázata egyrészt, hogy lovakkal kevesebb rablott holmit lehetett elszállítani, mint hajóval. Ezért is volt, hogy a magyarok mikor elhagyták volna egy-egy terület határát piacot tartottak a források szerint is, ahol a rablott holmit vagy személyt bárki kiválthatta kisebb részben pénzért, nagyobb részben fogyasztási cikkekért - kelméért, luxustárgyakért. Legalábbis a Kárpát-medencébe való betelepülés után így néztek ki a nyugati kalandozások). Lehet, hogy a cikk kissé sarkosan fogalmaz, de igaz

moly.hu/konyvek/eric-christiansen-vikingek

169 Pierre de La Croix 2015. április 26. 22:25

Speciel se GéKI, se Krizsa, de a többi troll sem hallott valószínűleg a patriarchális, patrimonális, karizmatikus stb. uralom fogalmáról és feltehetőleg nincsenek tisztában a korai államok tipológiájával sem (igen, a mai maffiákban él tovább a modern kori állam sok jellemzője is). Annyi jut el a kétbites agyakig, hogy "már megin bánsák a magyarokat"

Amúgy meg ha nem rabolni voltak a magyarok, akkor meg miért? Szegény Vajay-t úgy látszik nagyon félreértettétek, ugyanis lényegében annyit állított szegény, hogy a magyarok kalandozása elválaszthatatlan a korabeli európai hatalmi konstellációktól: ha nem is meghívásra érkeztek egy-egy területre rabolni, akkor is mindig felajánlották valamelyik félnek a segítségüket (tehát zsoldosok, verőlegények voltak). Vagyis valaki nyugaton - sarkítva - mindig felbérelte őket (Augsburgnál éppen a császár ellen lázadók). [Ellentétben a már említett vikingekkel, jegyzem csak meg, aki adott esetben államalapítási céllal is terjeszkedtek]

Lényegében ennyit állított csak.

(és így jutottak el eleink Hispániába is: a magyarokat mindig könnyebb volt felbérelni és a szomszédra uszítani, így kézen-közön egyre messzebb juthattak. A hűség megbízóik iránt ugyanis lényegében szokatlan volt - ha nem ismeretlen: annak dolgoztak, aki az adott pillanatban többet ígért, nagyobb zsákmányt helyezett kilátásba.)

tenyleg.com/index.php?action=recordView&...ry_id=3534&id=329371

170 fakir 2015. április 26. 23:10

A "szegeny nomadok" kepe velemenyem szerint egyszeruen badarsag. A kozepkori nomad nepek igen jo eletszinvonalon eltek. Sot! Egyes nyugat europai kozepkori idoszakok eletszinvonalahoz kepest akar magasabb pozicioban is lehettek . Tudunk szornyu ehinsegerol nyugaton is. Nem szabadna 21. szazadi aggyal gondolkozni. A most "pusztan vergodo" mongol barataink pl vilagbirodalmat hoztak letre es tonkrevertek fel Azsiat. A kortars forrasok megerositik, hogy a magyarok igen jo eletszinvonalon eltek (bizanci es arab/perzsa forrasokra gondolok) Masreszt, a magyarok nem is voltak teljesen nomadok, hiszen a forrasok szerint foldet is muveltek (felnomad eletmod).

Ez az egesz cikk egyes szlav orszagok tortenetirasat juttatja eszembe, ahol regebben (eszaki szomszedunknal ma is) azt a kepet sugalltak, hogy a magyarsag valami szerencsetlen, betegsegektol tizedelt , mosdatlan, kulturalatlan banda volt es ezeket az irastudatlan mihasznakat a helyi szlavoknak kellett "civilizalni". A valosag talan eppen az volt, hogy az arab, torok, bizanci es perzsa kapcsolatokkal rendelkezo magyarsag, talan meg kulturalis folenyben is lehetett az itt talalt nepekkel osszehasonlitva. A vicc az egeszben az, hogy a Morva birodalom elit retege kaftant es turbant viselt, valamint az ekszereik motivumai is keleti parhuzamokkal rendelkeztek....

171 Untermensch4 2015. április 26. 23:30

@Krizsa: @GéKI: Egyrészt a "maffia-modell" nyelvtől független. Két külön terület mint a hadtudomány és a nyelvészet, a tárgyalt időszakban (és esetben) pedig még zökkenőmentesebb volt a diplomáciai tolmácsolás mint manapság, így még távolabbra kerül a kettő. Másrészt egész európa maffia-szerű "állam"-szervezetekkel működött, annyi a lényeg hogy a mieink voltak a legjobbak, akár hatékonysági, akár humanitárius szempontból. A vikingek a nagyobb logisztikai kapacitásukkal városok kiéheztetéses ostromát és nagyobb létszámú rabszolga elejtését is művelték, területeket foglaltak el stb. A magyarok ehhez képest szolid adóztatási jelleggel szerepeltek, kisebb járulékos veszteség, nagyjából mindenhol meg lehetne védeni nemzetközi jog szerint a tevékenységüket mert sokszor "behívták" őket, mellesleg az akkor még komoly fenyegetésnek tűnő Bizáncot is meg tudták akadályozni a hatásos ellenséges tevékenységben. A "más megoldás" meg a törzsszövetségi felépítés miatt törvényszerű, kizártnak tartom hogy minden törzsünk ugyanolyan aktív kalandozó lett volna (párhuzamként a később érkezett kun-jász párost tudom említeni), ha a "maffia-modell" kalandozói voltak is a látványos többség, valakik állandóan működtették az itthon fejlődő gazdaságot is és elég véderő is lehetett mindig hogy a hátország ellen senki ne próbálkozzon. Ez a "maffia-modell" csak az elnevezés hangzása miatt tűnik sértőnek, neve alapján a huszár is sértő lenne, mégis tudunk büszkék lenni rá.

@Pierre de La Croix: Marketinget úgy értettem hogy a vikingekhez képest a magyar "bulvár-jelenlét" nem olyan kellemes érzetet keltő, illetve nulla.

172 Krizsa 2015. április 26. 23:57

@Untermensch4: 162-ben sokmindennel egyetértek, csak azzal nem, hogy az államnak általában ne kellene adózni (bár lehet, hogy nem is úgy gondoltad, hanem csak azt, hogy rabló túlzás...).

171: A maffia mondell EBBEN a cikkben egyáltalán NEM független a nyelvtől. (Utolsó előtti bekezdés.) És számomra ez a leginkább felháborító. Mert a finnugor ellenes vita lényege az, hogy a KM-ben alakult-e ki a protomagyar (szerintem proto-szláv-magyar) nyelv, vagy valahol a bús francban?

Én azt bizonyíttam be a sokezer finn-magyar-héber egyezéssel, hogy a KM-ben. Mert erre semmilyen más magyarázat nem lehetséges. Hogy ami innen szétszóródott, az a mansi-hanti, meg a satöbbi kutyagumi. Akik meg visszajöttek, a KM-ből elszármazott nyelv variánsaival - hasonló nyelvekkel jöttek vissza.

173 GéKI 2015. április 27. 08:31

@Pierre de La Croix:

Speciel pontosan jómagam is behivatkoztam,( @GéKI - 59 ) az általad is ide idézett tenyleg.com – linket.

Pontosan ezt mondtam, hogy ott sem „árvalányhajasbetyárcsuhaj” – ként beszélnek a kalandozásokról, de azt a hangnemet, és szóhasználatot el tudom fogadni. Ez a cikk meg „kocsmabaromkodás”. Árnyalatnyi különbségek ezek, de ezek az „árnyalatok” különböztetik meg a tudományt a „ökörködéstől”.

www.youtube.com/watch?v=HpDgqazNh7I

Ezt meg a @istentudja hivatkozta be, a korabeli európa „kulturális” színvonalát illusztrálandó. Ugye ezt az egész kort úgy hívják, hogy „sötét középkor”. Vannak, akik ezt nem szeretik, mert úgy gondolják, hogy az egész középkorra vonatkozik, pedig csak ezt a kb.300 – évet nevezik sötétnek, úgy 600-900 – ig. A lovagokat pl. egészen a szent földig kellett „elhajtani”, hogy békében hagyják a lakosságot és ne fosztogassák, és kínozzák őket.

174 zegernyei 2015. április 27. 09:15

@Krizsa: (164.) Amit javasolni tetszik, az a vegytiszta cenzúra.

175 nemnyugati 2015. április 27. 09:21

@GéKI: nem csak. István által behozott nmet lovagok is elég sötétek voltak.

az valóban maffiamodell volt.

.

Középkori magyar inkvizíció

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyvek/kozinkv1.htm

.

@Untermensch4: "a később érkezett kun-jász párost tudom említeni"

a jászok már időszámításunk előtt itt voltak (Jász-síkság) és háborút vívtak a támadó rómaiak ellen.

google: jazyg

176 Pierre de La Croix 2015. április 27. 09:42

@fakir: Nem azt írtam, hogy szegények voltak, hanem hogy a rablott kincsekre kevésbé támaszkodtak (aminek egyrészt mint említettem logisztikai okai voltak - hajó és ló - másrészt pedig talán az, hogy a kalandozó csapatok megszervezése nem volt a viking hajósokhoz mérhető - nemcsak hogy nem központilag megszervezettek nem voltak, hanem még csak nem is nemzetségi, törzsi alapokon szerveződtek: néhány fiatal összeverődött és elindult nyugatra "felkínálni" szolgálataikat: volt olyan terület, amely vállalta egy csapatnak, hogy "ajándékot, adót" fizet ha eltávoznak, de pár nap múlva újabb magyar csapat érkezett, aki kikövetelte ugyanazokat a feltételeket, különben végig fogják rabolni és égetni a környéket.)

177 Pierre de La Croix 2015. április 27. 09:43

Látom elöntötte az hazafiúi büszkeség a hozzászólókat.

178 Untermensch4 2015. április 27. 10:54

@Krizsa: Igen, a rabló túlzásra gondoltam. Ez a maffia-modell viszont egy árnyalatnyival közelebb áll a Te elméletedhez mint úgy általában a tudományos álláspont. Az hogy a kalandozók közös nyelve a magyar volt és a harctéri veszteségek ellenére nem fogyott el a magyarul beszélő népesség az állítólag a kárpát-medencében élő nagyszámú másnyelvű mellett... ez úgy lehetséges ha közel nulla a harctéri veszteség miközben itthon a nem magyar nyelvűek aránytalanul kevésbé szaporodnak, vagy eleve könnyű a nyelvi összeolvadás a békés hátországban mert hasonló vagy azonos nyelvi-kulturális hátterük van.

179 Untermensch4 2015. április 27. 10:55

@nemnyugati: Konkrétan a kunokkal együttesen betelepült jászokra gondoltam.

Jó az új neved.

180 Krizsa 2015. április 27. 14:41

Tény, hogy 1. a finnek párezer éves genetikája nem a miénk (szorosabban véve nem a szlávoké-magyaroké),

2. hogy a finneknek 6 mássalhangzójuk hiányzik, de a magyaroknak és a hébereknek (a kiejtés szempontjából!) egy se - s az arabnak meg, úgy tudom, csak a P hiányzik).

Ezzel ellentétben az összehasonlító gyöknyelvészet megkerülhetetlen, tömeges, még nyelvtani összetartozást is mutat fel a finn / magyar / héber gyöknyelvek között.

Ezek megkerülhetetlen, de már kevésbé konvergáló összetartozása az indoeurópai nyelvekkel is kétségtelen. Ezt tagadni csak úgy lehetett, hogy a sémi nyelveket levegőnek tekintve, teljesen kivonták az összehasonlításból - az indoeurópai és a finn nyelv kapcsolatát meg csökönyösen tagadják.

Az ellentét feloldása csak úgy oldható fel, ha a finn / magyar / akkád-héber-arám és az ú.n. indoeurópai népek és nyelvek mind az európai ŐSLAKÓK és azok SZUBSZTRÁTNYELVÉNEK leszármazottai. De nem a párezer éves múltból, hanem min. 12 ezer (inkább még több) évvel ezelőttről. Vizsgáld a finn / magyar / európai genetikáját 3o-12 ezer éves távlatban és meglesz, hogy a finnek is "európaiak".

Európában jégkorszakok voltak, amik tartama alatt a KM volt a jéghatár. Tehát a KM volt az eu. őslakók és azok protonyelveinek a felső, túlélhető bázisa. Mert azt mindig, még a leghidegebb korszakokban is belakták. Onnan terjedtek az interglaciálisokban északtól a Közel-Keletig és az egész délvidékre - kelet felé is onnan.

Más népesség és nyelvi formáció vándorolt Afrikából először csak a Közel-Keletre, keveredett az északi alfajjal és onnan Észak-Kelet és Kelet-Ázsia felé. Kb. 4o ezer éve és azóta már a Gibraltártól is felfelé. Eurázsia népei és nyelvei tehát már legkevesebb 4o ezer éve az afro-sémi nyelvek hatása alatt fejlődtek tovább.

Konklúzió: a nyelvcsaládok elkülönítése és különösen a sémi nyelvek "kiközösítése" - 1oo%-ban érvényteleníti az egész modern nyelvtudományt.

181 GéKI 2015. április 27. 18:47

@zegernyei:

Lehet, hogy most fogtuk meg az ellentéteink lényegét. Ön a @Krizsa ( 164 ) alatti elvet vegytiszta cenzúrának nevezi. Mi viszont a „magyargyalázás, a magyar nyelv gyalázása” tilalmának lefektetett elveit látjuk benne, ami hasonlóan tiltandónak és büntetendőnek kellene lenni, mint pl. a „holokauszt tagadásnak”.

Ön olyan dolgokkal „viccelődik” - amelyek miatt, a mi véleményünk szerint büntetőjogilag is felelősségre vonásnak kellene járnia. Ezek a cikkek egyenértékűek, bizonyos „betiltott portálok” pl. cigánygyalázó és zsidógyalázó írásaival.

Sajnos mi azt gondoljuk, az Ön írásairól, hogy azok bizony „rasszista” felhangokkal vannak teletűzdelve. Én erre használom, a „finnugrizmus” kifejezést.

Persze látom, hogy Ön a „gondolat és a tudomány szabadságára” – próbál apellálni. Nem lehet! Vannak bizonyos dolgok, amelyekben nincs pardon. Kulturált ember bizonyos dolgok kapcsán nem „viccelődik” és nem „stand-upol”, ezekben nincs szabadság.

Az a baj Önnel, hogy kettős mércével mér. Önmagának, megenged mindent, míg másoktól a legkisebb ellenvetést is sértő öntelt és gyalázkodó módon utasítja vissza.

Nem a szellemi fölényét, használja, csak a „tekintélyét” – próbálja érvényre juttatni. Ez itt nem megy, ez itt kevés, nagyon kevés.

182 Krizsa 2015. április 27. 19:54

@GéKI: @zegernyei: Így igaz. Egészen biztos, hogy a magyarok legnagyobb része viszolyogna és pofán csapva érezné magát (ha olvasná) az ilyen cikkeket. Még a vikingek mai utódai is - és azok is joggal. A probléma nem a tények feltárása, hanem a (mai) bűnügyi terminusok használata egy mai NÉPPEL (családdal, vétlen egyénnel) kapcsolatban.

Példa: amikor összeismerkedtem a leendő izraeli vőlegényemmel (Budapesten), és éveken át levezetünk, tervezgettünk - az egyik rokona azt mondta neki: nem veszed észre, hogy aki külföldi pasit akar fogni magának, az csak egy kurva lehet?

A volt izraeli férjem (már meghalt) ezt válaszolta: Egy jó kurvánál nincs nagyobb dolog a világon. De mi ketten másképp értelmezzük ezt a szót. Én úgy, hogy egy klassz szeximádó - te meg úgy, hogy a kurva pénzért (bármilyen előnyökért) áruba bocsátja magát. Eddig világos? Tehát: ha ezt bárki más jelelétében is ki mered mondani - azonnal szájonváglak. S az illető megértette. Amikor végre megérkeztem (a komm. idején, szökve) a legkisebb gyerekemmel az izraeli repülőtérre, az egész családja, köztük ez a rokon is - ott vártak ránk. És én már soha nem hallottam tőle semmi "rosszat".

Világos, hogy bűnügyi szakszavakat nem használunk egy NÉP-re, családtagra - sem a múltbeli őseinkre. Még akkor sem, ha Ön, Zegernyegi ezt (úgymond) másképp értelmezi. NE ÉRTELMEZZE MÁSKÉP, mint az internet magyar átlagolvasója.

183 GéKI 2015. április 27. 19:54

@Pierre de La Croix:

"Látom elöntötte az hazafiúi büszkeség a hozzászólókat."

Szó sincs róla, csak nem szeretjük, ha "áltudományos kocsmabaromkodással" próbálják megetetni velünk a saját rosszindulatú és rasszista finnugrista nézeteiket. Értetlenül állunk, azon hozzászólások láttán amelyek, nem veszik észre a "hátsószándékot", és holmi tudományos szabadgondolkodásként, gondolatszabadságként látják, ezeket a förmedvényeket. Hol ott tisztán látszik a szándék. Megalázni, lekicsinyelni, és lenézni, mindent, ami nem támasztja alá, azt a nézetet, hogy „merjünk kicsik, lenni”. Csak akkor vagy OK – gyerek, ha elfogadod, hogy szegény és szerencsétlen nomád vagy, vagy ha ez már tarthatatlan, akkor meg azért vagy „jómódú” mert „maffiabanda” vagy és „összeraboltad” amid van. Dologkerülő és gondolatnélküli vagy, és amit tudsz azt is mások verték abba a,” halászóvadászó” szolga agyadba.

Aki ennek a sztereotípiának ellent mer mondani, az olvasatlan, tanulatlan, gondolattalan….( folytassátok a @zegernyei szokásos lózungjait… ) egyszóval „tökfilkó”.

Mert a „@zegernyeinek mindig igaza van”… szerintetek, ír ilyent magáról valaki a saját cikkében. Merthogy „kedvenc publicistám” - ezt is megtette. Nem bírta kivárni, hogy mások dicsérjék meg. Megveregette maga, a saját vállát. Lehet ezek után komolyan venni, amit ír? Lelke rajta aki ezt teszi.

184 zegernyei 2015. április 27. 20:31

@GéKI: Sajnos még mindig nem érti, hogy valójában ön és az önhöz hasonló nézeteket vallók ártanak a legtöbbet a magyarságnak, a magyar kultúrának.

Nem úgy kellene magyarnak lennie, ahogy ön képzeli: büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetőzni meg rasszistának nevezni azt, akivel nem ért egyet. Próbálja megérteni a többi magyar gondolatait is. Sokan vagyunk, sokfélét gondolunk.

Olyanokkal vádol, melyek nincsenek benne az írásaimban. Fölháborodik a félreértésein, majd nekem támad. Hiába próbálják mások is magyarázni, hogy mit ért félre, változatlanul fejjel megy a szélmalomnak. Aztán nagyot koppan, de újra kezdi.

185 Pierre de La Croix 2015. április 27. 20:37

@zegernyei: Nekem a hozzászólásodról ez jutott eszembe:

"Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,

Nagyot koppan akkor, azután elhallgat."

Baj? :)

186 GéKI 2015. április 27. 21:15

@zegernyei:

Nézzünk néhány példát, arra, amit állítása szerint ÖN NEM ÍRT:

1. Állítás: Maffiabandának nevezi a kalandozókat

„…nomád államok ugyanúgy külső erőforrások megsarcolásával biztosították fennmaradásukat és vezetőik gazdagságát, mint napjainkban a maffiacsaládok”

2. Állítás: Aktuálpolitikai célokra használja a történelmet.

…a képviselőjelölteknek már a pártelnök vidéki birtokára kellett zarándokolniuk hűségesküt tenni. Akárcsak Coppola filmjében, A Keresztapában. (Magyar Bálint).

A posztnomád kalandozó állam feltehetőleg csak a törzsekbe befogadott embereket részesítette az általa megszerzett javakból.

3. Állítás: Maga is tudja, hogy amit ír azt Vajay Szabolcs óta már rég nem aktuális, mégis megírja

„Ez a mű sikeresen szállt szembe Molnár Erik marxistának nevezett koncepciójával, azzal, hogy a kalandozások mögött a „pásztortársadalom” válságát kell keresni. Vajay Szabolcs ugyanis rámutatott arra, hogy a kalandozások mindig valamiféle külpolitikai konstellációban zajlottak”

4. Állítás: Csak „negatív modellt” tárgyal.

Valamiért az utókornak ‒ történészeknek és a múltban elmerülő érdeklődőknek – jobban tetszik, hogy őseink nem szimpla rablóhordaként viselkedtek, hanem jól kiképzett zsoldos csapatként fosztogatták Európát.

5.Állítá: Mindenről lekicsinylően, és gyalázkodva fogalmaz.

A 899 szeptemberében, a Brenta folyó mellett vívott csatában ismerkedhetett meg Európa először a magyar virtussal, melynek lényege, hogy elszaladunk, aztán mégis visszafordulunk.

Gondolom, ezt nevezi Ön „koppanásnak”.

187 zegernyei 2015. április 27. 21:21

@GéKI: Hát éppen ez az! Ezt mondom én is! Hogy nem érti, amit olvas! Amit állításnak nevez, az nincs benne az állítás bizonyítására kiemelt szövegrészletekben.

188 GéKI 2015. április 27. 21:54

@zegernyei:

Én meg azt mondom, hogy aki "tud olvasni " annak benne van!

Tehát minden állításom igaz, és a következtetéseim is jogosak.

189 GéKI 2015. április 27. 22:00

@zegernyei:

Kérem a cáfolataidat.

Most nem lessz elég "panpogni"...meg "nemértezni"...

190 Pierre de La Croix 2015. április 27. 22:02

@zegernyei: Nézd, ha azt írnád, hogy a régi, nemzetségi és nagycsaládi összetartás manapság például a maffiákban él tovább, azt is félreértené(k).

Mert félre akarja (akarják) érteni.

191 Untermensch4 2015. április 27. 23:17

@GéKI: Próbáljuk máshogyan. Különféle méretű cégek versenyeznek a hadiipari szolgáltatások piacán, eladóként és vevőként is. Az egyik a piac bármely szereplőjével, akár egyszerre többel, beleértve az összes közül a legnagyobbat, bármilyen üzleti szövetséghez képest is sikeresebb, ha szerepel az elérhető választékban akkor a vevők elsőként választják, olyan földrajzi területeken is tud szolgáltatni ahol mások nem, költséghatékonysága és innovatív technikája, versenytársait felülmúló marketingje és szervezeti struktúrája (mely egyesíti a centralizált és a decentralizált felépítés előnyeit), tagjainak kiváló szakmai hozzáértése kiemeli a korszak többi szereplője közül.

192 elhe taifin 2015. április 28. 00:54

@Krizsa:

"Ezt tagadni csak úgy lehetett, hogy a sémi nyelveket levegőnek tekintve, teljesen kivonták az összehasonlításból"

Látom, ismét elővetted ezt a régi hazugságodat....70 éves vagy, nem szégyelled magad?!

193 rdos 2015. április 28. 06:08

Ne szemérmeskedjünk. Számoljunk a védelmi pénzzel. Mennyi lehetett? Abból kiindulva, hogy a később szentté avatott István a király egy tizedet "kért", na jó, vett el magának, egy tizedet pedig az egyháznak, a "hont foglalóknak" fizetendő védelmi pénz nem lehetett több egy tizednél. Cserébe felteszem védelmet ígértek más védelmi pénzt szedőkkel szemköpszt. Ezt az ígéretüket (szerencsére nem István, a puccsista utódai) úgy 1241-ig nagyjából be is tudták tartani. Az utána következő "védelmezőink" hol megvédtek minket, hol nem (az utolsó ötszáz évben inkább nem), de a sarc egyre csak nőtt. Ma (tévedhetetlen vezetőnk moszkoVitya országlása alatt már) simán több mint a fele. :-(

Ennyit a "kalandozó maffiáról".

Ha lehetne választani, számomra nem kérdéses a nyerő védelmező. Még ha esetleg vak is :-). Oldandó a felismeréstől kialakuló feszkót.

bolhapia.tumblr.com/post/117529823953/mi...n-megvakul-a-7-vezer

194 zegernyei 2015. április 28. 12:09

@GéKI: Nem írok cáfolatokat, mert egy hozzászólásba nem férnek bele. Minden mondatához 10-20 oldalnyi szöveg kellene. Ezért szoktam javasolni, hogy olvasson, képezze magát, hogy aztán vitapartnerként üzengethessünk egymásnak.

Az ön hiányosságainak jelzésére egy példa: Egyszer azt írtam, hogy a finnugorokhoz délről érkeztek az olyan gazdasági jellegű újítások, mint pl. a földművelés és az állattenyésztés. Ettől ön magyar nemzeti érzéseiben érezte sértve magát, s az én nemzetromboló tevékenységem megnevezésére kitalálta a finnugrizmus fogalmát. Sajnos, ön azt sem tudja, hogy a fenti vélemény nem az enyém, hanem a teljes oroszországi régésztársadalomé. Velük lesz szíves erről vitatkozni. A fatyjanovói és a balanovói régészeti kultúrák hozták el a modernebb gazdasági formák ismeretét az erdőövezet őslakóihoz. Erről Fodor István: Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből. — Skizzen aus der Archäologie der finnisch-ugrischen Urgeschichte. RégFüz Ser. II. No. 15. Budapest 1973. című művében talál további szakirodalmat. Persze nem biztos, hogy önnek használni fog a szakirodalom tanulmányozása. A Rénhírek olvasói sem feltétlenül jártasak minden témakör irodalmában. Rendelkeznek viszont egy általános történeti intelligenciával, amely alapján megértik a történelem alapvető folyamatait, és az itt felhozott példához kapcsolni tudják korábban megszerzett ismereteiket arról, hogy a földművelés nem az északi sark felől terjedt déli irányba. Ez az általános történeti intelligencia okozza, hogy más témákról sem írnak olyan kommenteket, mint ön.

A lesszt és a panpognit fölírtam az ilkompetens és bértolnok mellé.

195 Krizsa 2015. április 28. 13:49

Zegernyei, Ön a magyar (még az intelligens, diplomás) számára IS felháborító, lealacsonyító cikkek sorozatát követte már el. Hogy miben áll a felháborítás és a lealacsonyítás, azt már részletesn elmagyaráztuk. Ha Önt ezért fizetik, akkor nem jól "vitorlázik". Ha a foglalkoztatási érdekein túl sem érti, hogy miként alázza meg a magyar nemzetet, akkor Ön általában nem alkalmas arra, amit felvállalt.

BŰNÜGYI terminusokat nem használunk (GéKi): nőkre, családtagokra, a nemzetünkre), Krizsa: ("nő" csak az ágyban vagyok, 5 perccel utána már nem): BŰNÜGYI terminusokat a NYILVÁNOS (nem szakmai) társalkodásban ( - itt - ) nem használunk egyénekre, családtagokra és NEMZETEKRE.

Ha nincs több téma - most be is lehet fejezni.

196 fakir 2015. április 28. 14:26

@Krizsa: Zegernyei vedelmeben, ugy gondolom, hogy tud o nagyon szinvonalas cikkeket is irni. Velemenyem szerint a szerzo bele sem gondolt abba, hogy a szorakoztatonak szant stilus indulatokat szithat. Talan a tema megkozelitese nem volt szerencses ebben az esetben, de ez egyaltalan nem csorbitja a Zegernyei erdemeit. Becsulom a cikkeit, mert az a nagy magyar valosag, hogy a szinvonalas, tudomanyos igenyu munkak olyan ritkak, mint a feher hollo. Csakis az o cikkei miatt latogatok vissza-vissza evek ota a nyest oldalara.

197 Krizsa 2015. április 28. 14:30

Hmm. jó, legyen.

198 hovatovabb 2015. április 28. 16:49

@fakir: a baj nem az, h "szórakoztatónak szánt", hanem h HAZUGSÁG.

.

"Numerous accounts of contacts between the Rus and these peoples have

survived. Ibn Khurradadhbih, writing in the 840s, tells that the Rus pass through

Khazaria to the Caspian Sea where they sail to Jurjan with their merchandise, and

that they sometimes travel all the way to Baghdad on camelback.22

Ibn Rustah, writing around 900, states that those who carry out trade with the Volga Bulghars

are the Khazars and the Rus, who also sell their slaves to them.23"

"...a situation for which the Rus were ideally suited. They clutched onto this thriving

commerce with their own ‘specialty’ input, mainly furs and slaves and their

specific military and martial skills."

"Depending on the translation, the Rus are either ‘a people from [among] the

Saqalibah’ or, as De Goeje translates it: ‘Les Russes, qui appartient aux peuples slaves’"

bora.uib.no/bitstream/handle/1956/6895/D...aunda.pdf?sequence=1

199 hovatovabb 2015. április 28. 17:00

there is an abundance of instances in Arabic

literature of an export of slaves by the Rüs.

.

The Arabic sources inform us that the predominant

Rus’ian exports were furs, slaves, swords, honey and wax. According to Ibn

Rusta and Ibn Fadlan the Rus take coins as payment111

.

The Rus'ian-Byzantine trade consisted of the same kinds of goods. The

literary sources tell of Rus’ian export of furs, slaves, honey and wax,

.

the intermediator may have been a Slavic slave; according

to Ibn Rusta222, slaves of Slavonic origin were carried off down the Volga

and, according to Ibn Khurdadhbih223 , they served as interpreters between

Arabs and Rus’ian merchants in Baghdad.

.

repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/...ird_tribe_99-140.pdf

200 Buxoro 2015. április 28. 18:51

@Krizsa: Ki vagy te, hogy megmondd? Én legalább olyan magyar vagyok, mint te. Ha lehet, még magyarabb, mert anyanyelvi közegben élek az anyaországban. Sőt! Történészként - bár nem magyar történelem a szakterületem, de nem unatkozni voltam a töri szakon - még a tieidnél feltehetően jóval bővebb ismereteim is vannak a magyar múltról.

Aztán szerintem meg nem sértő. Sőt, a rendszeres olvasók és hozzászólók többsége szerint sem. No, ki nyert?

Az általatok hisztérikusan sérelmezett "magyargyalázáson" - ami egyébként nevetséges abszurdum, hiszen 1200 évvel ezelőtti dolgokról van szó - maximum a kuruc.infón pöröghetnek ennyit és ilyen stílusban. (Csodálkoznának, hogy egy párthívük Tel-Avivból döngeti a mellét. :)) Szerintem meg az a magyargyalázás, hogy légből kapott, nyelvtörténeti adatokat nélkülöző módon a héberrel rokonítják.

A nyest kétségtelenül liberális, és ez időnként fájdalmasan erőltetett, de speciel a magyarság régmúltja nem az a dolog, aminek bármilyen interpretálásával vagy kifigurázásával bárkit kár ér. (Persze, aki szerint igen, annál érthető, hogy el képes hinni, hogy a Habsburgok meg szovjetek úgy tettek minket tönkre, hogy eltitkolták nyelvünk valós eredetét... de már ezeket az embereket sem értettem sosem.)

201 GéKI 2015. április 28. 19:30

@zegernyei:

Természetesen Önnek joga van, cáfolatok nélkül kiszállni egy vitából.

Ezek után pedig mindenkinek joga van eldönteni, hogy ezt hogyan értékeli.

Minden esetre elég necces, elképzelés, hogy nincsenek érveink, de mégis úgy teszünk, mintha az igazság a min oldalunkon állna. Az azért erősen megkérdőjelezhető, hogy a többség az Ön nézeteit képviseli.

Nekem azért nincs akkora egóm, hogy azt képzeljem magamról, hogy egyetlen mondatomra 10-20 oldalon kellene válaszolni. Én megelégszem az egy mondatra adott, egy mondatos válasszal is. Már ha valaki képes ennyit kipréselni magából, már ha van mit… van, aki nem képes … ez van.

202 Krizsa 2015. április 28. 19:47

Semmi közöm a párezer éves történelemhez, amihez egyáltalán nem értek. Csak az őstörténethez (az emberiség kialakulásához) értek annyira, amennyire több éves, igényes tájékozódással érteni lehet. A vita, legalábbis részemről nem a történelemről szólt - és nem is szólok hozzá többet, mert már lezártam.

A törtétneti gyöknyelvészethez pedig, amennyiben csak élő nyelvekkel foglalkozunk, SEMMI szüksége nincs nyelvtörténeti adatokra. Csak teljes (minimum több tízezer címszót tartalmazó) szóári anyagok EGYIDEJŰ kezelésére. Ez azt jelenti, hogy nincs "szavacskázás", csak a fogalom rendszerek együttes összehasonlítása - egy másik nyelv ugyancsak teljes fogalom rendszerével. Ez egy olyan nyelvészeti ágazat, ami direkt így lett kifejlesztve. Tehát mielőtt hozzászólsz, tanuld meg az alapjait.

A nyelvtörténeti adatok számonkérése (nem tőled, hanem egy nyelvész részéről) is csak mellébeszélés, mert pl. a finnugor-mínusz magyar nyelveknek sincsenek történeti adataik. Az egy finnt kivéve? Annak van egyedül mindössze 4oo éves írásbelisége. A többinek annyi sincs - vagy már ki is haltak.

203 GéKI 2015. április 28. 20:16

@Untermensch4:

Nagyon rendes vagy, de nem szeretném „üzleti” vonalra vinni a témát. Számomra ezek inkább erkölcsi kérdések.

Sajnos @zegernyei cikkeinek hangneme számomra „magyar gyalázás” amit én „finnugrizmusnak” nevezek, és ami egyenlő az antiszemitizmussal. Ettől nem tudok eltekinteni.

204 GéKI 2015. április 28. 20:18

@Untermensch4:

Ha vannak kétségeid a véleményemmel szemben, olvasd el a legújabb @zegernyei „alkotást”.

205 rdos 2015. április 29. 02:44

@Buxoro: 200 "Hasburg és szojvet ármány". Korábban kezdődött az, Stefanus rex, később e néven I. majd még szent is korában (pápai és német segedelemmel). Állítólag független kurmányunk most láncol minket energetikailag - gazdaságilag a szojvet utódállamhoz, Oroszországhoz. :-( Az általad kifigurázott ármány vigyorog a képünkbe. Attól, hogy mi soha sem voltunk nagyhatalom (még a monarchiában sem), a nagyhatalmi érdekek alakította világ az nem fantazmagória, hanem rögvalóság (csak az utóbbi évek termése: Irak, Szíria, Líbia, Tunézia, Egyiptom, Jemen, Csecsenföld, Krím, Donbassz, .... meg amiről még a soha meg nem szüntetett gulágok mesélhetnének, plusz az "iszlám fanatikusok").

hvg.hu/gazdasag/20150428_Newsweek_a_magy...yvert_vetne_be_Moszk

Ezt biza nehéz nem észrevenni. Csak a vak nem látja moszkoVitya szerepét (bólintani, semmi több), akkor amikor a fissziós erőművek jövője meglehetősen ingatag. :-(

Rokonság és nyelvrokonság. Én biza örülök minden rokonnak és nyelvrokonnak. Mert úgy századik éve valamiért ölég rossz a sajtónk, a sorsunk errefelé.Biztos véletlen, persze lehet hogy nem is.

Rokonság. Mai hír. A legközelebbi rokonaink a sógorék (figyelem! =/= hasburgok) és a szlovákok.

hvg.hu/plazs/20150428_Egy_terkepen_Europa_genetikai_osszetetele

Ha meg Katalin szerint a héberrel is nyelvrokonok vagyunk, az biza a legkevésbé zavar. Ellenkezőleg. Mennél több nyelvrokonságot sikerül kiderítenünk, úgy a magyarság, a magyar nyelv eltüntetni szándékozott kapcsolati hálója annál inkább kibogozható. Ahhoz persze észre kellene vennünk, hogy nem jöttünk mi sehonnan sem.

Az meg már szinte a móka és kacagás kategóriája, hogy a liberálisnak tartott nyest.hu szittyamagyarkodik (és keresi a mogyorók őshazáját Ural szerte). Tisztelettel jelzem, Árpád magyarjai is magyarok voltak (vagy azokká váltak), ahogy még sok más nép is utánuk (besenyő, kun, jász, német, szláv, román) és vélelmezhető hogy előttük is. És ahogy korábbi hsz-emben említettem, nagyon úgy tűnik, a történeti időkben ők vetették ki a szolgáló népre, a magyarokra a legkisebb adót, plusz nem akarták a régi hitet, társadalmi berendezkedést megváltoztatni (miért lettünk mi Mária országa a keresztségünk alatt?).

A "jótevő" István megduplázta azt, plusz bónusz, behozta a "szeretett vallását", akik puszta szeretetből a mai napig minden hadseregben tábori lelkészként szolgálnak és áldják meg a rohamra indulókat. :-(

206 Krizsa 2015. április 29. 06:29

@rdos: Szerintem (bár én nem használom ezt a fogalmat) csak a szláv nyelvekkel lehetünk "nyelvrokonok". Ez azt jelenti, hogy nincsenek szláv jövevényszavak, mert az ősszláv, az avar és az ősmagyar az európai szubsztrátnyelvnek ugyanaz a származéka volt. Kialakulásának helye a KM, de lefelé a Balkánig kontinuumot alkotott.

A proto-finnek nagyon régen, min.12 ezer (vagy még több) éve lehettek csak kapcsolatban a többi gyöknyelvvel - milyen "rokonság" volna az? A természetes (latinnal nem buherált) nyelveknek, 4o-8o%-ban vannak közös gyökvázaik, közös értelemmel. A gyöknyelvészetben ez van a "rokonság" helyett.

207 GéKI 2015. április 29. 08:02

@zegernyei: ( 194 )

Ha a „finnugrizmus” fogalmát én találtam ki akkor nem éltem hiába.

A „délről” érkező kultúrák vonatkozásában már a @tenegrinek írtam egy „mesét” – talán olvassa el.

De az észak – dél irányú kultúrák vándorlására néhány ismert tény azért felsorolnék:

1. Sumér kultúra valószínűleg északról vándorolt a mezopotámiai térségbe.

2. A szakák szintén északról vándoroltak a mai India területére, mái napig meghatározó kultúrát hozva létre.

3. A gabonatermesztést Kínában valószínűleg az Afanaszjevó kultúra terjesztette el, ami így szintén észak – déli „kultúraáramlást” mutat.

A „kultúrák” áramlásának irányát valószínűleg minden korban az időjárási viszonyok változása okozta, és nem más.

Úgy látszik elhatározta, hogy most már, nem csak erkölcsileg, de szakmailag is végleg lejáratja magát, még egy mérnökemberrel szemben is.

Ugye ismeri a medve és a vadász történetét…

208 rdos 2015. április 29. 08:06

@Krizsa: 206 Nem látszol. :-( Azt nem értem, hogy a ragozó ősnyelvből miként alakultak ki olyan ragozva anyanyelvemet beszélve furcsaságok, mint a der, die, das, vagy hogy nem sok ma elterjedt nyelvben ragoznak?

A szó gyökök maradhattak, ezt érteni vélem, ház - haus, kurta kereszt - kurce karjtze, több magyar - német megfelelés hasonló hangzás nem jut eszembe, mentségemre szóljon, németből még megy a pitesőn, dánkesőn, meg a nincs festék. (nicht ferstehe). Kb. ennyi. :-(

209 zegernyei 2015. április 29. 09:04

@GéKI: Ha jól értem, analógiáival azt kívánja bizonyítani, hogy a sztyeppéről az erdőövezetbe behatoló fatyjanovóiak és balanovóiak az erdei népektől tanulták el a birka-, kecske- és sertéstenyésztést, no meg a gabonatermelést is.

Érdekes koncepció, miért nem írja meg egy tudományos folyóirat számára?

210 Untermensch4 2015. április 29. 09:15

@GéKI: déjà vu... azért kell a 10-20 oldal mondatonként a válaszba mert sztem zegernyeinek sincs akkora egója hogy nyelvészként úgy érezze, ennél tömörebben sikerülhet a félreértések elkerülése. És amikor félreértésről beszélek egy eset jut eszembe amikor egyetlenegy vessző miatt hosszadalmas kommentváltást olvastam. A vessző nyelvtanilag tökéletes helyen volt ám az adott szerkezetű mondatot élőben máshogy hangsúlyozzuk, ez vezetett a problémához.

A modell nem üzletről vagy erkölcsről szól a cikkben hanem működési-szerkezeti jellemzőkről. Egy belsőégésű motor műszaki rajzát sem releváns a globális felmelegedéssel vagy a véges kőolajkészletekkel kritizálni ha a tervezési cél a nagyobb forgatónyomaték volt... és innen van a déjà vu..., érteni vélem mindkettőtök álláspontját de nem tudok "tolmácsolni"... :(

211 Krizsa 2015. április 29. 09:59

@rdos: Mitől lett volna ragozó az ősnyelv? (De az ősnyelvből legkevesebb kettő, vagy kétfajta volt: az északi alfajé - és az afrikaiaké.

A legősibb hogy gondolod, hogy ragozott volna? Még épphogy csak a legrövidebb (nagyon általános, elmosódott értelmű) egyszótagúi voltak csak meg....

212 rdos 2015. április 29. 10:05

@Krizsa: 211. Igazad van. Hibásan fogalmaztam. A KM-i ősnyelvre gondoltam. Mert ha igaz az, hogy innen, a KM-ből népesítették be neolitikus eleink fél Eu-t, akkor annak a felének, aki innen jött, valamikor el kellett hagynia a ragozást, meg "fel kellett találnia" azt a képtelenséget hogy a medve az der (jegesmacinál még értem, mert hiszen abban a hidegben könnyen lehet /meg/dermedve), a kacce, az meg die.

213 GéKI 2015. április 29. 10:22

@zegernyei:

"a földművelés nem az északi sark felől terjedt déli irányba"

Mindössze azt szerettem, volna tisztázni, hogy a dél - észak irány „misztifikálása” egyszerűen nem igaz, mert volt időszak, - valószínűleg a lehűlő időszak - amikor az irány az észak - dél volt a domináns, a felmelegedő időszakban pedig a dél – észak irány. Persze lehet ezt „statikusan” is értelmezni, erre volt a „mese”. De a kerék, a lótartás, a harci kocsi és reflexíj … , az észak – dél irányra példák.

Meg az erdőövezet sem volt mindig „erdőövezet” – gondoljon a Holocéni klímaoptimumra úgy 6000 és 2500 között – amikor valószínűleg a mai „erdőövezetben” földművelésre alkalmas klímaviszonyok voltak. Sokkal több itt a HA… ahhoz, hogy ilyen magabiztos kijelentéseket tegyünk…

214 GéKI 2015. április 29. 10:26

@Untermensch4:

Minden esetre - KÖSZÖNJÜK! - a próbálkozást. A magamfajta már annak is örül, ha legalább érteni vélik… nekem nincs akkora egóm, hogy azt gondoljam magamról, hogy „nekem mindig igazam van”…

215 zegernyei 2015. április 29. 10:43

@GéKI: Sőt, időnként a pólusok is megcserélődnek, a feltámadó dinoszauruszok pedig nem tenyésztik, hanem megeszik a kecskéket.

216 Untermensch4 2015. április 29. 10:56

@GéKI: Van olyan hogy megérzés-jelleggel az embernek közelítően igaza van, ha ekkor egy, az igazsághoz képest távolabbinak tűnő álláspontot sulykolnak neki akkor könnyen megvan a konfliktus. Abban tökéletesen biztos vagyok (minő önteltség részemről) hogy köztetek csak félreértés van nem pedig "egyet nem értés", így nem kompromisszum hiányzik hanem kellő terjedelem a kölcsönös megértéshez. Ehhez viszont idő is kellene amiből valószínűleg egyikőtöknek sincs elég.

A nemzeti büszkeség kapcsán viszont egy egzakt módon nem leírható dologról van szó. Ha különféle nemzeti büszkeségek konfliktusát véljük látni a világban és a történelemben (hmm lehet hogy a történelem nem is az osztályharcok hanem a nemzetibüszkeség-harcok története...) akkor a pontos tudásra törekvő tudományos nézőpontból átcsúszunk a vallási megközelítés felé. Ennek a vége hitvita, vallásháború stb...

Mert ha nem tudjuk pontosítani és objektíven leírni a nemzeti büszkeséget akkor abból később sovinizmus lehet ami meg már előszobája az antiszemitizmusnak és hasonlóknak amit te sem kedvelsz. Csak elgondolkodtam ... szóval ebben az esetben megkockáztatom hogy az egóm nagyobbnak bizonyul az IQ-mnál de köztetek csak félreértés van és nem csak (vagy nem túlnyomóan) egyikőtöknek van "igaza".

217 Krizsa 2015. április 29. 11:27

@rdos: A KM-ben - az előemberi korral még a gyöknyelvészet sem foglalkozik - elsőre a finn-ősiségű (csak zöngétlen msslhangzókat és F-et sem tartalmazó) egyszótagúak proto-finn-kelta típusú nyelve kellett, hogy legyen. Miért? Lásd. a Gyöknyelvészet G portál.hu honlapomat. Aztán az egyik (de nem az utolsó) jégkorszakban már masszív keveredés történt az afrikai alfajjal. Feljött az artikulált beszédre képes alfaj (a mélyre szállt gégéjével) - bekeveredett és átörökítette. Ezzel Eurázsiában is elterjedt az artikulált beszédképesség GENETIKÁJA. De a hiányzó hangok használata még nem. A zöngések: a magán és mássalhangzók, meg az F használata lassan kedzett kúszni észak felé. De a távoli északig sose jutott fel: lásd a FINN típusú nyelveket.

A KM-ben ezután valószínűleg sumérszerű egy-szó-tag-os-ok nyelve lehetett - s ebből szerintem nem a magyar, hanem az éneklő (kínai) típusú nyelvek kezdetei bontakoztak ki - és mentek dél-kelet felé. Magyarázat és részletezés ismét a honlapomon...

A délre is lekerülő európaiak ősnyelve, az afro-sémi nyelvek hatására, egyszótagúak FLEKTÁLÓ nyelvé vált. S visszajutott - többször is - a KM-be (is): ez az ős-finn-kelta.

Hoppá. A végleg délen maradó népesség a flektálást fejlesztette tovább. Ekkor váltak el a flektúlók a ragozni kezdők nyelveitől: KM, kb. i.e. 1o.ooo-7ooo. Egy kicsit azonban még az EU (KM) népesség is flektált tovább / és egy kicsit a végleg délen maradók (a "fenti" sémi myelvek) is elkezdtek ragozni.

NEM LÁTLAK:-) :-))). Tavaly ősz óta nem látnak - s a Nyest történetében kizárólag csak engem.

Először (kétszer) kitiltottak, de aztán Kincse azt írta emailben, hogy nem szándékosan, csak a számláló "túl sok hozzászólásomat" számlált és ezért automatikusan lettem törölve...

Nem kell, hogy mondjam, hogy a mások hozzászólásainak mennyisége UGYANAKKOR, azokban a napoban is meghaladta az enyémet. Szóval nem volt OK. Vagyis volt ok: az új nyelvtudományi ágazat. Amihez elődeim persze, hogy számosan voltak, de megbuktak. Amit végül csak én fejlesztettem nyelv-tudománnyá. Csak hogy én SZÁZÖTVEN évvel elkésve tettem ezt. Az MTA azonban már biztos volt abban, hogy a finnugor zagy már örökre

megfellebbezhetetlen marad.

Fél évvel a két kitiltásom után, mindenféle ok és emailes értesítés nélkül, egyszercsak "nem láthatóvá" váltam. Ez a sztori.

Mi ennek a célja? Az, hogy ne terjeszthessem világgá - legalább a Nyesten keresztül - az új nyelvtudományi ágazatot. S azt már az elejétől tudják, hogy nekem sem intenzív reklámokra, sem ügyvédekre nincs pénzem. Most már tudod, hogy a tudományok területe is része a hatalmi elnyomásnak?

16 millió magyar van még, rajtam kívül - a világon. Tehát a reklámokat és az ügyvédi költségeket fizessék mások. Ha nem teszik meg? - akkor úgy maradnak. Vannak elegen, akik tehetősebbek nálam. Én megteszek mindent, amit nekem kell tennem - és amire képes vagyok.

A Nyest-gárda (is) fizetésből él. A felelősök nem ők, hanem az MTA.

218 GéKI 2015. április 29. 11:27

@Untermensch4:

Két dolog biztosan van, amit még nem írtam le soha életemben:

„nekem mindig igazam van”

„csak nekem van igazam”

Azt hiszem ezen, úgy 15 – éves koromban, túltettem magam.

Azt azonban nem állítom, hogy ne lennék „makacs a végtelenségig” … ha kell…

219 szigetva 2015. április 29. 11:35

@Krizsa: „Amit végül csak én fejlesztettem nyelv-tudománnyá” Már ne haragudj, amit itt előadsz az köszönőviszonyban sincs semmiféle tudománnyal. Semmilyen tudományos fórumon nem tudod előadni. (Persze tudjuk, hogy erre az a magyarázat, hogy a gyíkemberek minden ilyet a kezükben tartanak.)

220 Krizsa 2015. április 29. 11:43

@szigetva: Bizonyítás?

221 rdos 2015. április 29. 11:50

@Krizsa: 217. Részleteiben már mondtad korábban így összefoglalva már érteni vélem.

@szigetva: Csak egy ötlet. Miért nem hívjátok meg Katalint nyelvtudományi fórumra?

Azt senki nem vitathatja el Tőle, hogy igen sokat dolgozott az elméletén. Ha másért nem, már csak ezért illenék esélyt adni nézetei ismertetésére.

Ha annyira nem tudományosak a nézetei, biztos vagyok benne hogy a rendezvény tudományos értékét nem csorbítaná, hiszen minden szakmában - tudományban vannak új ötletek, korábban "szentségtörésnek" tekintett elméletek, ami elférnek, a "tisztelt megjelentek, akkor mi van ha..." kezdetű teóriák között. Ha meg akár csak töredék %-ot is tud hozzátenni az eddigi nyelvtudományi ismeretekhez, akkor már megérte!

Tényleg nem értem a levegőbe néző hozzáállásotokat. Mintha félnétek hogy kiszabadul a szellem a palackból. Katalin nyelv keletkezési elmélete (egyszerűbből a bonyolultabb felé, a természet hangjainak az utánzása) pl nekem nagyon is meggyőző.

Együtt működünk. Együttműködünk. A világ erre tart.

222 szigetva 2015. április 29. 11:52

@Krizsa: Milyen tudományos fórumon adtad eddig elő?

223 szigetva 2015. április 29. 11:55

@rdos: Ez nem meghívásra megy. Absztraktot bead, bírálók megnézik, eldöntik előadható-e. Ha nem ad be absztraktot, nem nézik meg, nem adhatja elő. Meghívni olyanokat szoktunk, akik már sok absztraktot beadtak és megmutatták, hogy értenek ahhoz, amiről beszélnek. Krizsa itt sokat beszélt már, és világosan bebizonyította (legalábbis azoknak világos, akik értenek a nyelvészethez), hogy fogalma nincs a nyelvészetről, csak véleménye.

224 Krizsa 2015. április 29. 12:07

@szigetva csak azt hallgatja el (amit ő is tud) - azt is tudja (a Nyest más résztvevője is pontosan tudja) hogy mi mindent próbáltam már - és hogy ilyen lehetőség - NEM LÉTEZIK.

225 szigetva 2015. április 29. 12:13

@Krizsa: Milyen nyelvtörténeti konferenciára adtál be absztraktot?

226 Krizsa 2015. április 29. 12:19

.@szigetva: Kérdezd a szerkesztőségen belül.

227 szigetva 2015. április 29. 12:20

@Krizsa: Én nem vagyok a szerkesztőség tagja, és egyébként is honnan tudhatná a Nyest szerkesztősége, hogy te milyen konferenciákra küldtél absztraktot.

228 rdos 2015. április 29. 12:26

@szigetva: 223 Absztraháljunk és segítsetek Neki absztraktot beadni. Amatőr nyelvésztől nem várható el a tudományos világ bürokráciájának az ismerete.

"Világosan bebizonyította". Ha nem tévedek ez a poszt is azért íródott, mert van egy kis bibi ebben az urali őshaza elméletben.

Pusztán csak az, hogy Árpád magyarjai, ... párdon, mogyorói (mert ugye a jókedély a lényeg) hogyan tudták elmagyarosítani nagy számú eltartóikat. A cikk írója kitalálta ezt a nagyon tetszetős "rendvédelmi buliba be" elméletet, ami számomra pont olyan, mint a "tisztelt megjelentek, akkor mi van ha..." kezdetű teória. Arról tudunk, hogy pl. napjaink francia idegenlégióját megjárt veteránok mekkora százaléka marad a galloknál?

"Terelgeti nyáját" tudjuk? Megannyi kínos kérdés, amire leginkább vállvonogatás a válasz, vagy nincs válasz. A szaporodó régészeti és genetikai leletek szerint is van egy "csekély" eltérés a kodifikált őshaza elmélet és az ásatag bizonyítékok között.

Meglehet tényleg nincs igaza Katalinnak (vagy csak részigaza van), de az újabb keletű term.tud. bizonyítékokkal jobban egybegyúrható az Ő elmélete.Szóval lehet fejet homokba dugni, lehet levegőnek nézni, meg lehetne együttműködni is. Aztán hogy mi sül ki belőle, az mindegy is, de szerintem egy próbát megérne.

Hidrogeológusként varázsvesszős emberrel csináltunk próbát, mondjuk egy 600 mm-es (földbe fektetett) vízvezetéket sem vett észre, de ettől nem lett arcvesztése neki sem, nekem sem.

Röviden, mit veszíthet a tudomány?

229 Krizsa 2015. április 29. 12:30

@szigetva: Van, aki tudja. Azt meg az én itteni hozzászólásaiomból is tudjátok, hogy a négy legnagyobb magyar egyetem közül, EGYÖNTETŰEN - egy sem válaszolt - egyetlen szót sem - azt sem, hogy nem kell - a bemutatkozásomra a téma körvonalazásával Külön aZ ELTE asszirológiai tanszékéről:-) sem. Pedig az OSZK-tól a 2o12-es kiadású könyvem is átment a 4 egyetem könyvtárába. Ott van.

230 szigetva 2015. április 29. 12:31

@rdos: „Absztraháljunk és segítsetek Neki absztraktot beadni.” Ha bármi értelmet látna egy nyelvész abban, amit Krizsa csinál, biztosan segítene őt „felfedezni”. Én szerintem már az is több az elvárhatónál, hogy szóra méltatjuk, ahhoz képest, miket hord össze rólunk.

231 szigetva 2015. április 29. 12:35

@Krizsa: Azon már gondolkoztál, hogy vajon miért nem? Segítek, nem a gyíkemberek.

232 Sultanus Constantinus 2015. április 29. 12:38

@rdos: A tudomány sajnos nem veszi komolyan azt, akinek nincs tudományos végzettsége. Innentől kezdve pedig mindegy, hogy ki milyen nézeteket vall és milyen elméleteket alkot, legyen az bármennyire is tudományos is. Pl. ott kezdődik minden, hogy a doktori címmel rendelkezők (tisztelet a kivételnek) alapból hajlamosak hülyének nézni, de legalábbis elhatárolódnak azoktól, akinek nincs ilyen címük.

233 rdos 2015. április 29. 12:39

@szigetva: Talán szét kellene választani a néha személyeskedésbe hajló vitákat és a nyelvet, a nyelvek tudományát.

Jelen poszt írója ötletelhet (hány %-ban maradnak Franciaországban pl a magyar idegenlégiósok? ), Katalin pedig nem.

234 rdos 2015. április 29. 12:42

@Sultanus Constantinus: Kezd a dolog teológiai hitvitának tűnni.

Hány teve fér át a tű fokán, ki az igaz isten, ...

bzandthetotalwasteoftime.tumblr.com/post...n-lassan-tulburjanzo

235 szigetva 2015. április 29. 12:45

@rdos: Krizsa, állítása szerint, vegyész. Nem ismerem a vegyészeti közéletet, de meglepne, ha egy vegyész a forradalmian új ötletét a laikusoknak akarná először beadni „többezer” oldalas művében, nem pedig szakfórumokon a többi vegyésznek.

@Sultanus Constantinus: Ez butaság: itt egy friss ellenpélda: www.nyest.hu/hirek/konyorgom-vizsgaljuk-meg

236 rdos 2015. április 29. 13:15

@szigetva: Akkor most ott tartunk hogy az egyszerű, nem nyelvészeti, hanem történeti kérdésekre a nyelvtudomány által meg nem adott válaszok helyett egy vegyész adott nyelvészeti válaszokat. Ez ugyan sem a vegyészetet, sem a nyelvtudományt nem minősíti, de a (nick)nevesíthető szereplőket igen. :-(

Mivel a logikus válaszának - jól tudjuk, mai napig éles aktuálpolitikai vetülete is van (nem jöttünk mi sehonnan sem), akkor a nyelvtudósok ezúttal nagyon úgy tűnik agitPRoposok lettek.

Nyelvkeletkezés nyomozása helyett nyelvterelgetést (és virtuális népterelgetést) végeznek. Jövevény szavaink "menemény" jellegét nem ismerik fel, 1/6-nyi ismeretlen eredetű alap szókincsünk eredetét nem ismerik fel (magyar), még egyszerűbben, kollaborálnak korábbi és jelenlegi megszállóinkkal.

Ezen (nyilván csak általam felvetett) sejtés alól úgy tudnák tisztázni magukat, ha ízekre szednék Katalin munkáját. Mivel nem merik, marad az elhallgatás. Bátor és tudós hozzáállás. "Gratulálok". :-(

237 Pierre de La Croix 2015. április 29. 13:58

@rdos: A történészek és régészek nevében mondom: "Egy frászt!" (jelentősen finomított változat). A bővebb válaszomban egyrészt kitérnék Krizsa alapvető műveletlenségére az elsőrendű forrásokkal szemben (amelyek megismerésére egy pillanatot sem szándékozott és bevallottan nem is szándékozik fordítani), másrészt annak általános bemutatására, hogy mennyire kontraproduktív viselkedés az a tudományban, hogy

De egy a lényege: Krizsa egy futóbolond, de annak egy fanatikus. Csak más futóbolondokat tud "meggyőzni" vagy olyan "laikusokat", akiket érzelmileg képes megszólítani "elméletével" és tetszik nekik fanatikussága.

(ha már a párthushunszkíta láthatólag nem klappol, inkább hisznek a gyöknyelvészetben mint hogy elfogadnák a finnugor rokonságot - Ha egy kicsit utánanéznél, láthatnád, hogy amit Krizsa nem saját maga "gyűjtött", akkor azok szumír-magyar brossúrákból származnak. Hogy ezek a "szumír" szavak pedig honnan, azt az ókori Közel-Kelet kutatói és alapos ismerői sem tudják, ugyanis még egyetlen ékírásos táblán sem találták meg őket. De biztos, hogy magyarok, a te logikád szerint)

238 Pierre de La Croix 2015. április 29. 14:05

Persze, hívjuk meg Hannibal Lectert az ICDA éves konferenciájára, hogy az emberevés pozitív hatásairól tartson előadást (élő bemutatóval összekötve). Biztos hogy foglalkozni kell vele, mert igaz, hogy nem ért semmit a dietetikához, de lelkes, több évtizedes tapasztalat áll már mögötte.

(Mielőtt még valaki Schliemann-nal jönne: ő előtte évtizedekig átolvasott minden elérhető ókori forrást és mellette korabeli szerzőt is. Nem csak egy szép napon elindult, hogy felássa Kis-Ázsiát, bármiféle előzetes tájékozódás - na jó, arra azért figyelve hogy melyik "basát" kell lefizetni, hogy aztán hirdethesse minden egyes szemétdomb megtalálásánál, hogy megtalálta Illiont - nélkül. Míg Krizsa minden korábbi nyelvemlékünket elutasítja élből, eddigi nyelvészeti írásokat pedig nem hajlandó olvasni - mint kiderült nem egy hozzászólásából, még a Czuczor-Fogarasit sem, de állandóan rájuk hivatkozik, mint előkép. Ez a te nagy tudósod...)

239 rdos 2015. április 29. 14:20

@Pierre de La Croix: Higgadt érvelésedre hivatkoznék László Gyula régész professzorra. Vértesszőlőstől Pusztaszerig c. könyve szerint több réz és bronz öntőmintát találtak a KM-ben minr rajta kívül egész Eurázsiában. Ő még nem tudhatta, hogy időben a KM-i neolitikus népesség szűk kétezer évvel megelőzte Sumért. Azóta a nagy számú C14-es, és dendrokronológiai datálásból már tudjuk.

hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikus_forrada...ile:312_1875b_F1.jpg

hu.wikipedia.org/wiki/Sumer_nyelv

Egyszerűen fogalmazva, ha van a sumér és a magyar népesség - nyelv között kapcsolat az ilyen. Magyar => sumér. Egyszerűen azért, mert a KM jóval korábban benépesült. Ez ma már tény.

Csak mi nem "lehettünk" itt. Pedig ha nem jöttünk mi sehonnan sem, akkor rögtön megoldódik zergenyei dilemmája, amiről jelen cikk is szól.

Az emberevéses felütésed nagyon vicces. Bulvárosodunk? Bulvárosodunk?

240 Pierre de La Croix 2015. április 29. 14:31

@rdos: Szegény László Gyulát legyél már olyan kedves (mit beszélek, persze hogy nem leszel, a hülyék soha sem azok) de ne keverd bele mint az összes többi futóbolond. Volt egy elmélete, amelyet rendszeresen félreértenek (de csak azért, mert a professzor úr amíg élt sokat foglalkozott ismeretterjesztéssel. Különben ugyanúgy nem ismernék, mint ahogy a korabeli és mai régészeket), mert félre akarják. A korabeli leletek alapján egy tudományosan elfogadható, alternatív (bár az általánosan elfogadottnál kevésbé alátámasztott volt). Hangsúlyozom: akkor. A későbbi ásatások a 90-es évektől éppen ellentétes adatokkal szolgáltak számunkra.

A sumér-magyar rokonításra felhozott érvedet olvasva vinnyogva fetrengtem a földön (hogy a sírástól vagy a nevetéstől még nem döntöttem el). A következtetésed annyi ponton hibás, hivatkozási alapjaid annyira pontatlanok, ostobák és annyira árulkodnak tudatlanságodról, hogy nem is tudom, hol kezdjem a cáfolatát. Inkább azt írom tehát, hogy keressed meg és olvassad el ezt a könyvet (és ha nem érted, akkor folytathatjuk):

bookline.hu/product/home.action?_v=Micha...d=2100694587&type=10

241 rdos 2015. április 29. 15:05

@Pierre de La Croix: Na, most látom sumér kicsit korábbi, mint ahogy emlékeztem. Ezt akkor még ellenőrzöm. Fém öntőminták számában hivatkoztam "csak" László Gyula professzorra, keresem nem csak printben.

Ja, ha sumérre van valami jó linked megköszönném. Nekem kezdetére Ie.3000 rémlett, de eszerint ott is van új fejlemény.

Ettől a KM-i korai LBK, vagy AVK ie 5000-e + az apró az azért még tény marad ugye? Vagy azon is nevetőgörcs? Ha válaszolni akarsz, nevess nyugodtan ameddig jól esik, most mennem kell, de jövök ahogy tudok. :-)

242 rdos 2015. április 29. 15:10

@Pierre de La Croix: Ja, de addig is a mindenét a szomszédoktól átvevő magyarságra. Elég a linkeket követned, ha kiadósat szeretnél kacagni. :-) De azért fel is vezetem.

Ma a messze legnagyobb felszíni vízkészleteink, tudjuk, nagyrészt hasznosítatlanul átcsorognak az országon. Régen nem így volt. Hova raktuk az áradások ritka, de nagy vizeit? Nem bonyolult.

Az ártérre.

Az ókori folyamvölgyi civilizációkkal bátran összevethető, a mainál is fejlettebb árvízelvezető - öntöző - belvízelvezető - halastó rendszert csináltak eleink, aminek az elsődleges funkciója az öntözéses gazdálkodás és a tógazdálkodás volt. Nem mellékesen ez a csatorna - árok rendszer az osztrákoktól átvettől eltérően a szintes középső ároknak köszönhetően két irányú volt (a belvizet elvezette, az árvizet ellenőrzött körülmények között szivacsként szétterítette a táblákban). Angliában, Osztmarkban mindig csapadék többlet van, nálunk

nem!

Ennek a csatorna - árok rendszernek a keletkezését a régész a korai árpád korra teszi, megengedve, hogy korábban is lehettek a kezdetei. A csatornák az Árpád korban működtek, 11 kaparás - árok tisztítást sikerült “kiásni”. A kalandozások időszakában (vagy esetleg már korábban is) épült ez a grandiózus mű, ami a Kárpát-medence ma árvíz - belvíz járta területeit ölelte fel. Az Árpád-kori írott források szerinti “tejjel mézzel folyó Kánaán” (Árpád házi királyaink időszakának toposza az élelem bőség), az mesterséges - ember alkotta táj volt, a mait “alázó” vízgazdálkodással (nyilván ma sokkal korszerűbb műtárgyaink vannak, de azok célja a vízelvezetés, ami látjuk hogy nem mindig valósítható meg).

Még egy apróság. A mediterrán folyamvölgyi civilizációktól eltérően a mi égövünkön nincs, .... helyesbítek, nem volt szikesedés. Mert azokban az években, amikor csapadék többlet volt, a sziket egyszerűen kivezették eleink a levezetésre kerülő belvízzel.

Forrásom:

Takács Károly rövid www.historia.hu/userfiles/files/2010-067/Takacs.pdf

Takács Károly hosszabb

epa.oszk.hu/00400/00414/00001/pdf/takacskaroly.pdf

Amiről aztán Andrásfalvy Bertalan írt, vagy harminc éve, a török háborúk után általa rekonstruált ártéri és fokgazdálkodás, az ennek a rendszernek a degradálódott méltatlan utódja volt csupán!

243 Pierre de La Croix 2015. április 29. 15:12

@rdos: Nincs link!!! Könyvtárazz!!! (Ahogy azt a becsületes tudósok teszik. Nincsen rövidítés). Egyébként félreértesz: nem L. Gy-t kritizáltam, hanem a következtetéseidet.

A Termékeny Félhold pedig gondolom neked is mond valamit, ha máshonnan nem, akkor a középiskolából vagy legalább Krizsa puszipajtásod elméletéből... (Tovább már tényleg nem segítelek: javaslom azért kikeresni mindenképp egyrészt, hogy mely területet értünk az előbbi alatt és mit Mezopotámia alatt. Megadtam neked lejjebb egy magyar nyelvű, színvonalas, elérhető szakmai munkát. Onnan indulj ki)

244 Pierre de La Croix 2015. április 29. 15:34

@rdos: Ismét csak azt mondom: Nézz utána! És ne csak az egyébként színvonalas Históriában, amely lényegében a középiskolai szintű történelemtudás terjesztésére alakult. Látszik, hogy a kedvenc gyümölcsöd a mazsola, de inkább komolyan kezdjél el foglalkozni az ártéri gazdálkodást övező szakmai vitákkal, amikor ilyen nagyívű, ostoba és alaptalan következtetéseket vonsz le.

(Egyébként az Árpád-kor - abban az értelemben, ahogy ott használják - annyit jelent, hogy Szent István vagyis kb. Kr.u. 1000 előtt: vagyis a honfoglalás és a kalandozások kora már nem tartozott bele. Volt szerencsém Andrásfalvy Bertalannál - aki a mesterséges fok-elmélet legnagyobb hangoztatója és eredetileg kidolgozója - hallgatni kurzusokat. Első megállapítása az, hogy Magyarország nagy része nem volt olyan vizes ekkor, amit te éppen állítasz. Éppen éghajlati és a működő ártéri gazdálkodásnak köszönhetően. Amelyet éppen hogy "Keletről" hoztunk magunkkal, éppen hogy a Krím-félsziget - amelyek görög városállamai az ókortól kezdve híresek voltak gyümölcsöseiről és ezen az áttéten rokonítható csak a suméroktól - és a Kaukázus közötti területről. Sőt A. B. szerint még az is feltehető, hogy mindez közös ugor vagy finnugor örökségünk volt, mert a Magna Hungaria melletti Bulgáriában is lehettek csatornák - más fordítások és értelmezések szerint inkább folyók.

Ezzel szemben hozzák fel a régészek - A. B. 17-18. századi írott forrásokból dolgozott, amelyek nem a múlttal, hanem a paraszti, jobbágyi népesség ügyes-bajos dolgaival foglalkoztak - hogy 1. Az eddig feltárt csatornák egy része nem fok volt, hanem a Kisalföldön állatok itatására használták - tehát szárazság ellen és nem a víz levezetésére - és hogy ilyen hálózat közepes esésű folyókon és alföldeken bárhol kialakulhatnak - a kínai nagy folyók a történelem során vagy 10-szer váltottak medret teljesen maguktól, emberi beavatkozástól mentesen. 2. a fok rossz fordítás eredménye latinból - mesterséges és természetes eredetűre egyaránt használták 3. A szikes területek a modern vizsgálatok szerint nem emberi beavatkozás eredményei voltak. A legcsapadékosabb korszakokban is megtalálhatóak voltak az Alföld jelentős területein. Írott források is vannak rá, hogy a feltételezett - de legnagyobbrészt még igazolatlan - csatornahálózat "ellenére", annak szintén feltételezett pusztulása és a nagybirtokos marhatartás elterjedése előtt már jelentős szikes és száraz területek voltak. 4. A halastavak elterjesztése a kereszténységhez, a róm. kat. egyházhoz és a bencésekhez kötődik egyértelműen és a Kárpát-medencében is. A sztyeppei népek körében ugyanis ez - bármennyire is támaszkodtak a halászatra és értettek hozzá egyébként - a fajta hasznosítás ismeretlen volt. Ezt még A. B. sem állítja. Egyébként a ponty túlsúlya a magyar halfogyasztásban ehhez kötődik.)

De erről már egyszer vitáztunk máshol, de akkor sem értetted meg...

245 rdos 2015. április 29. 20:28

@Pierre de La Croix: Az Árpád kor szerintem az 896-tól úgy 1301-ig tartott, igaz régen voltam iskolás. Nálad mettől meddig? Már csak hogy a számoknál maradjunk, a többi jöhet utána. Boccs, hogy így kurtán és hetykén válaszolok, de jó lenne, ha a "vízmértékünk" azonosan kalibrált lenne.

Aztán jöhetnek a vízszintek, a betárolt köbméterek, valójában inkább köbkilométerek, de ezzel nem akarnálak most a kezdetén stresszelni. De ha elfutamodsz, azt is elfogadom. Sík vidéken nincs torrent, esélyed van, ha futsz. De gyorsan. ám :-)

246 Pierre de La Croix 2015. április 29. 20:46

@rdos: Szerinted!!! Az ezzel naponta foglalkozók szerint meg nem.

(És ez eddigi érveid relevanciájáról is sokat elmond).

:D

247 rdos 2015. április 30. 03:52

@Pierre de La Croix: Szerintem mi?

Látom könyvtározós fajta vagy. És gyorsolvasó fajta. 2 perc alatt több mint 50 oldalt elolvasni, nem semmi (Takács Károly régész linkjei, 242. hsz-emben). Javasolod hogy olvassak, Te meg nem olvasod érdes relevanciákat. :-( Holott csak egy katt lenne. Nem mondhatod hogy nem szóltam.

Árpád magyarjai egy okból nem hozhatták a KM-én kívülről csatorna hálózatukat. Ahonnan mai tudásunk szerint jöttek (Levédia, Etelköz, de miattam a Krím is lehet), az mind pusztuló felszín. Dimbes dombos, nagy kiterjedésű épülő (folyami hordalékkal feltöltődő) árterek NÉLKÜLI vidék. Ott a kettős működésű szintes csatornák rendszere egy nagyon szűk sávra korlátozódhatott volna csak. Ez a szűk sáv ma mindenütt duzzasztott folyami vízszint alatt van. Nálunk ellenben, csak a mai ország területén 23 000 km2 épülő, ... újabban nem épülő, hanem csak süllyedő területünk van, mert a Duna, a Tisza, nagyobb vízfolyásaink gátak közé szorítva nem tudják lebegtetett és görgetett hordalékukat az ártéren szétteríteni és a süllyedő ártereket feltölteni. Szolnok esetében (emlékezetből ott van a felszín süllyedés maximuma) évi pár, max 5 mm/év!

Ma az új Vásárhelyi tervben több nagy tiszai árvízi vész tárolóban 0,7 km3 statikus (ár)vizet tervezünk elhelyezni. Vész esetén.

Eleink ennek a 10, de inkább a 20 szorosát tudták betárolni (szintén csak a mai ország területére korlátozva a tárolást), igaz, ők nem vésznek tekintették a nagy vizeket!

A török háborúk kezdetén a Duna kisalföldi szakaszán állandó gondot okozott a folyó meanderezése. A Hasburgok ekkor még írták is, kívánatos lenne a régi csatorna rendszer kijavítása - kitisztítása. A török háborúk végére ez a tudás elveszett. :-( És Mikoviny Sámuel, majd Beszédes József meghonosította az állandó csapadéktöbblettel rendelkező fejlett nyugati, vizet CSAK kivezető felszíni vízrendszerünket. :-(

Röviden, csatornák bárhol lehettek Árpád magyarjainak korábbi állomáshelyein, egy valamijük biztosan nem volt. Országnyi területű ártereik. Ez sajna földrajzi tény, gúgli mepszet nem ajánlom (van domborzati üzemmódja is), ha könyvtárban jársz, nézegess egy topográfiai térképet.

248 Pierre de La Croix 2015. április 30. 09:15

@Pierre de La Croix: Az IQ-huszárok figyelmébe ajánlom, hogy eme hozzászólásom rdos-nak az Árpád-kor korszakolására vonatkozik.

(A Takács K. cikkeket olvastam, sőt dolgozatot írtam belőle és szigorlati tananyag volt)

Ajánlom mindenkinek elolvasásra a Takács Károly cikket és kap egy vállonveregetést az, aki kiolvassa ezekből, hogy a régész úr hol állítja azt, hogy 1. A magyarok a sztyeppéről nem hozhatták magukkal, tehát ez bizonyítja, hogy a magyarok nyelvileg is a Kárpát-medencéből származnak

2. Magyarországnak nagyobb árterei voltak mint a folyamszabályozás előtti oroszországi folyóknak, tehát a magyarok vitték Mezopotámiába is az öntözési rendszereket.

249 rdos 2015. május 1. 09:33

@Pierre de La Croix: Értem, hogy mi. Korszakolás neve, lapozzunk.

Én is ajánlom Takács Károlyt elolvasásra. Valóban nem Takács Károly állítja, hogy a sztyeppén nem lehetett ekkora nagy lényegében szintes öntöző rendszert kialakítani.

Ezt én állítom, elemi logika, némi földrajzi ismeret, és szintvonalas térképek alapján. Ezért javallottam atlaszt, vagy sztrítvjút, és rögtön látni a difit pusztuló, hullámosan dimbes dombos sztyeppe, és nagy feltöltődő síkságaink között.

A másodikat egyenlőre hagyjuk, korai, a sumért megelőző folyamközi civilizációkat szeretném megismerni.

250 Pierre de La Croix 2015. május 1. 09:35

@rdos: Ne hagyjuk: csak mert hülye vagy és kényelmetlen, ha rámutatnak agyalásod vakfoltjaira, még nem szorítjuk a tényeket háttérbe pusztán a te kedvedért.

251 rdos 2015. május 1. 09:47

Ja, és még egy apróság. Ismerve a 900-as évektől fejlett agrokulúránkat (eszerint csak a történészek ismerik, de ha ismerik, miért nem terjesztik?), van még gy logikus olvasata is a kalandozások befejeződésének.

Bejártuk egész Eu-t, sok mindent láttunk. Jöttünk, láttuk, visszamennénk. :-)

Mert a legjobb (élelmiszer gazdaság) otthon. :-)

252 rdos 2015. május 1. 09:48

@Pierre de La Croix: Logikus érveid súlya alatt meghajlok. :-)

253 rdos 2015. május 1. 12:17

@Pierre de La Croix: 240 "A későbbi ásatások a 90-es évektől éppen ellentétes adatokkal szolgáltak számunkra."

Elintézed annyival hogy olvassak. Idézem László Gyulát, Vértesszőlőstől Pusztaszerig, Gondolat, Bp. 1974. c. könyvének 95. oldaláról.

"Hazánk múzeumai őrzik - egész Eurázsiát számításba véve - e korból a legtöbb bronz öntőmintát."

Eszerint ez már egy meghaladott ismeret? Ha igen, mi az a mű, amiben ennek az ellenkezője található?

Félelmem, hogy erre az egyszerű kérdésemre sem fogsz válaszolni, de azt kitalálom, hogy szerinted "hülye vagyok" és agyalni merészelek. Bocsi, de ez így távolról inkább agitPRop mint tud. ismeretterjesztés. :-( Bár tévednék.

Vízkormányzás, vízkörzés, vízgazdálkodás kérdéskörben pedig szerintem nem tőled fogok új ismereteket hallani, megengedve hogy akár tévedhetek is. Hiszen Takács Károly nekem felnyitotta a szememet. Eleink jobban bántak természeti erőforrásainkkal, felszíni vizeinkkel, mint mi ma. :-(

254 bloggerman77 2015. május 1. 14:25

@rdos:

"Eszerint ez már egy meghaladott ismeret? Ha igen, mi az a mű, amiben ennek az ellenkezője található?"

**

Az.

Egy 1974-ben megjelent könyvben a legfrissebb információ max. 1970-ből származhatott. Akkoriban ui. egy könyv átfutási ideje 3-4 év volt.

Tehát az akkori információkat tükrözte L.Gy. véleménye.

Azóta a magyar őskoros régészet, meg persze az európai is, nagy változásokon ment át, a hatalmas autópálya ásatások nyomán pl. kiderült, hogy addig szentírásnak tekintett tények, elméletek pl. régészeti kultúrák kiterjedéséről, nem tarthatóak fenn, mert azok a korábbi gyér, ad hoc ásatások, vagy véletlen lelet előkerülések nyomán lettek felvázolva. Azóta - ami 1974 óta 40 év - rengeteg új feltárás történt, ami átrajzolta ezeket az elméleteket.

255 rdos 2015. május 2. 08:52

@bloggerman77: "Azóta - ami 1974 óta 40 év - rengeteg új feltárás történt, ami átrajzolta ezeket az elméleteket"

Értem. Eszerint az új feltárásoknak köszönhetően, pl autópályák, csökkent a KM-i ásatag öntőminták száma? :-)

256 rdos 2015. május 21. 07:14

Akkor mai tudásunk szerint hol volt a késő bronzkor - korai vaskor ipari központja, ha nem a KM-ben? Mert hogy László Gyula és kora még így tudta.

257 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 21. 09:45

@rdos: „Mert hogy László Gyula és kora még így tudta.” Mű, oldalszám?

258 rdos 2015. május 21. 09:50

@Fejes László (nyest.hu): 253. hsz ezen a poszton.

259 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 21. 09:53

@rdos: Ugye nem mondod komolyan, hogy abból, hogy itt ásták ki a legtöbb öntőmintát, globálisan itt volt a legjelentősebb „ipari központ”?

260 rdos 2015. május 21. 10:04

@Fejes László (nyest.hu): Ha a KM-ben többet ástak ki ezekből a szerszámokból, mint ezen felül egész Eurázsiában, Te logikusan mire gondolnál?

261 Pierre de La Croix 2015. május 21. 11:11

@rdos: Szerkesztőségi közlemény: hülye kérdésekre nem válaszolunk.

262 Pierre de La Croix 2015. május 21. 11:27

@Pierre de La Croix: Kevésbé viccesen: Olvass már el egy-két szakirodalmat...

Legalább ezt, ha már őskorral akarsz foglalkozni:

bookline.hu/product/home.action?_v=Colin...lott&id=8693&type=22

(Az első, amit feladnak bármilyen őstörténeti vagy régészeti kurzuson)

263 rdos 2015. május 21. 11:42

@Pierre de La Croix: Logikusan felépített érvrendszered súlya előtt meghajlok. :-) Logikából elégtelen. Sok az öntőminta, tehát akkor ez nem iparterület, hanem micsoda? Kisdedóvó francia ovisoknak? Mert ez télleg hülye kérdés volt.

Mit látok. Mai hír. Ezek a Körös emberek (akik ÁVK-t tanították földet művelni) igencsak maradiak, na jó, maródiak voltak. Nem költöztek ők sehova sem, ahogy mi sem jöttünk sehonnan sem. :-)

www.origo.hu/tudomany/tortenelem/2015051...ettet-europaban.html

"A Haskovo területén ma élő emberek egy részét genetikai vizsgálatokkal vissza tudták vezetni a neolitikumban itt letelepedett csoportokhoz. Ez azt mutatja, hogy ezek a törzsek nem igazán vándoroltak, leszármazottaik még ma is ugyanitt élnek."

Persze vannak kivételek, mindig is volt migráció, felteszem így értetek Galliából kishazánkba. Érezd magad itthon. :-)

264 Pierre de La Croix 2015. május 21. 13:05

@rdos: 1. nem voltak őseim között franciák

2. Amire céloztam, az az, hogy annyira keveset értesz a régészethez és az őstörténethez, hogy felesleges veled vitatkozni, mert gyorstalpalót kellene belőle tartanunk (kezdve ott, hogy mit jelentett az, hogy őskori kereskedelem, azon át, hogy mi is pontosan az "iparterület", azzal befejezve, hogy a sok öntőminta mit is jelenthetett - egyik elmélet sem mondja azt, amit te, annyit elárulok.). Mj.: tartottunk is és linkeltünk neked további szakirodalmakat, de magasról tojsz rá.

3. Ha még egyszer kevered a genetikát, a régészeti kultúrákat és a nyelveket, akkor már senki sem fog reagálni (Krizsán és a többi trollon kívül) mondandódra és figyelmeztetni téged többedszerre rá.

4. És mivel teljesen mindegy, hogy mit mondunk neked, a stíluson túl a következő hozzászólásom ez lesz neked:

sdfjpsf sdfsdfweőehike wdsdfs as sghrew sdfsdf^ˇ˘?

265 rdos 2015. május 21. 14:04

Szöveges számtan példával zárom, áltisiben is feladható, megérthető. Csak valamiért Ti nem akarjátok érteni. A késő bronzkori és kora vaskori öntőminták száma Eurázsiában 1970-es évek végén volt N db.

Ugyanekkori ismeret szerint ebből a KM-ben leltek fel több mint N/2-t.

Ezt eddig szakirodalomból olvastam, szakembertől olvastam. Sajnos elment közülünk. :-(

Azóta hol ásták ki azt a ménkű sok új leletet, ami átírta volna azt a régi ismeretet hogy itt (szinte mindegy is hogy miért) anomálisan sok öntőminta volt? Nem erőltetem az iparterületet, biztosan hobbiból gyűjtötték eleink az öntőmintákat. Vagy mert Margit normális. Különben is, ha jól értem, már máshol "sűrűsödnek jobban az öntőminták". Megértettem. Egyszerű kérdésem. Hol?

Arról viszont nem tehetek, hogy a régészeti és genetikai leletek nincsenek, illetve egyre kevésbé vannak összhangban a nyelvek tudományával. Az a benyomásom, hogy ez a nyelvészek problémája, ha fölismerik, ha nem. :-(

266 Pierre de La Croix 2015. május 21. 15:00

Nem, az a baj, hogy a régészeti leletek sincsenek összhangban a genetikai eredményekkel.

És még mindig nem olvasol szakirodalmat a bronzkori kultúrákkal kapcsolatban (helyetted nem tesszük meg ezt).

Szegény László Gyulával pedig már megint ne takarózz, mert hogy ő nem írt olyat, hogy a Kárpát-medencében lelték fel az öntőminták felét Eurázsiában, az holtbiztost (max. annyit pár évtizeddel ezelőtt, hogy többet tártak fel - ! - , mint Európában - tudod te egyáltalán, hogy ez a szó mit jelent?)

Én meg olyan szöveges feladatot is ismerek, amely arról szól, hogy Kulák János 5 hektár földjén 8q gabonát termelt az előző évben, akkor ha a szomszédos termelőszövetkezet 4 hektár földjén 10q búza termett, akkor mennyivel nagyobb volt a termelékenység?

(ez azt jelenti, hogy ettől valóságos is lesz, amit írok?)

267 GéKI 2015. május 21. 15:43

@Pierre de La Croix:

Csak a „helyes” számtanpélda kedvéért – hogy ne vezessük félre az ifjúságot – 1hektár „közepesen jól művelt földön” 40q búza terem.

A „szomszédos termelőszövetkezet elnökét” – a példádban szereplő terméseredményért - valószínűleg örökre elvitte volna a „fekete csajka”.

Tehát amit írsz az valóban nem „valóságos”.

Csak remélni merem, hogy a régészethez ennél azért jobban értesz.

268 GéKI 2015. május 21. 16:00

@Fejes László (nyest.hu): ( 259 )

Ugye nem mondod komolyan, hogy ebből nem ez következik. Mert ha nem ez következik - az állításból - akkor az nagyon „érdekes” gondolatok felé vezethet bennünket.

László Gyula kifejezetten, arról beszél, hogy a bronzöntés „magasiskolája” kapcsolódik a „magyarnak tartott” leletekhez.

269 Pierre de La Croix 2015. május 21. 16:01

@GéKI: A szöveges matekpéldának nincsen köze a valósághoz? Nem mondod. :D

270 rdos 2015. május 21. 16:33

@Pierre de La Croix: Már ne is haragudj, de tényeken, pontosan idézett László Gyula mondatokon nem fogok veled vitatkozni. És megint nem figyelsz, mert nem Európát, hanem egész Eurázsiát említette viszonyításként. :-) A mondat a magyar nyelv logikája alapján pontosan a hazai leletszám az nagyobb N/2-nél értelmű.

Antimonbronz, az KM-ei. Egyáltalán az egész bronzkor taglalásánál, az akkor még nem abszolút kronológiában a KM-ei gazdag bronz leleteket világszerte figyelembe vették és felteszem veszik ma is, amikor már jobban tudunk datálni. Ezt is tőle olvastam, már bocsesz, de nekem egy "archív", régi László Gyula írás ma is értékes, elismerve lehettek azóta újabb fejlemények, leletek, csak erről nincs ismeretem.

És persze az sem kizárt hogy az öntőmintákba bort töltöttek, de szerintem arra jobb a csupor. :-)

271 Pierre de La Croix 2015. május 21. 16:46

Már ne haragudj, de már ezerszer elmagyaráztuk neked, hogy miért nincsen igazad (pontosabban miért írogatsz egetverő baromságokat már)...

272 Pierre de La Croix 2015. május 21. 16:46

És azt is, hogy László Gyula sem írt semmi olyat, amit te tulajdonítasz neki. (Nesze neked, tények)

273 rdos 2015. május 21. 16:59

253.hsz-emben megadott öntőmintás idézet így folytatódik.

... A régészet egész sor bronzeszközt "magyar típus"-ként ismer. A munkaeszközök között töménytelen bronzsarlót, tokosbaltát találunk, de éppúgy bronzból készültek a csészemarkolatú kardok, tőrök, kések, lándzsák, nyílhegyek és az ékszerek. ...

274 Pierre de La Croix 2015. május 21. 17:49

@rdos: Igen, tudjuk, írni már tudsz. Olvasni (és értelmezni) az még mindig nem.

275 GéKI 2015. május 21. 18:18

@Pierre de La Croix: ( 269 )

A "tiednek" - mintahogyan írtam volt - gyakorlatilag semmi!

276 GéKI 2015. május 21. 18:24

@Pierre de La Croix:

László Gyula pontosan ezt írta a Népvándorláskor művészete Magyarországon c. könyvében a 82 oldalon. „ …a honfoglaló magyar ötvösöknél…a vékony úgynevezett kéregöntés magasiskoláját ismerjük meg.” Az igaz, hogy ő is Szegedy Emil kutatásaira hivatkozik. Az öntőformák számáról szóló idézetet sajnos nem találtam meg, pedig emlékszem rá.

A 70 es években a „csippek 90% át a Szilícium- völgyben állították elő”, ezért egyértelműen mindenki elismerte, hogy a „csippgyártás központja” a Szilícium-völgy.

Ebből az következik, hogyha a bronzöntés öntőmintáinak számát tekintve itt a KM – ben van a legtöbb, és itt alkalmazták a legkifinomultabb technikát is, akkor a bronzöntésnek itt volt a központja. Hogy a bronzöntők milyen etnikumhoz tartoztak azt nem tudjuk, dehogy itt dolgozta az biztos.

277 korhely 2015. május 21. 19:56

A nomád társadalomszerkezetet a cikkben felsorolt jegyek alapján még a nomádnak egyáltalán nem nevezhető Római Birodalom rendszerétől is nehéz lenne megkülönböztetni.

Rómára ugyanígy jellemző volt a kliens rendszer, a hatalom csúcsain pedig a jelentős családok örökbefogadással szentesítették az arra érdemesültek klánhoz tartozását. Pl. Caius Octaviust, a későbbi Augustus "császárt" Julius Caesar végrendeletileg fogadta fiává.

A klánok, maffiacsaládok hatalmának a modern európai demokráciákban is döntő szerepe van - nem beszélve az uralkodói családok korábbi időszakból eredő hatalmáról.

278 Pierre de La Croix 2015. május 21. 20:28

@GéKI: Amivel ÉN tisztában is vagyok, de rdos a sajátjáéval pont hogy nem (sőt direkte nem néztem utána pontosabban - mégis minek, mikor a nagyját én találtam ki - hogy talán így leesik neki, hogy a matekpéldái mégis mekkora marhaságok).

Amúgy köszi a bronzöntésről szóló idézetet, de mivel rdos azzal érvel, hogy kétszer annyi öntőminta maradt fent, akkor nem tudom, hogy ez a vita eldöntéséhez hogyan fog hozzájárulni (pláne hogy NEM a honfoglaláskorról beszélt végig - egyébként az idézet éppen azt támasztaná alá, hogy a honfoglaló magyarok máshonnan tanulták a bronzöntést, mert akkor kevésbé fejlett technikának is nyoma kellett volna maradnia. Más kérdés, hogy ezt ÉN nem fogom így leírni, mert itt a nyesten is írtak a régészeti kultúrák és a vándorló magyarok kapcsolatáról)

279 Pierre de La Croix 2015. május 21. 20:30

@korhely: Ja, és ezen sértődött meg minden mélymagyar errefelé (azért a modern demokráciákban kissé más a helyzet általában - mondjuk Görögországban éppen mostanában tört meg a nagy politikusdinasztiák uralmának hagyománya)

280 korhely 2015. május 21. 22:14

Rómánál maradva, a kalandozások ott is a rendszer alapjainak biztosítékai voltak, és a birodalom mindkét szárnyában a végsőkig folytak. Így szerezték be a kor energiahordozóit, gazdaságot működtető rabszolgautánpótlást.

A sokszor véres belháborúkba torkolló pártpolitikai küzdelmek fő tétje a hadsereg feletti rendelkezés elnyerése volt a

köztársasági Rómában.

A politikai vezetés közvetve v. közvetlenül a legjövedelmezőbb üzletág, a rabszolgakereskedelem vezéregyéniségeinek kezében volt, akik a "demokratikusan" szerzett hatalmukat azonnal hadjáratok szervezésére használták fel "Róma ellenségeinek" leigázására.

A pártküzdelmek célja az állam hadseregének és a bevetéséhez szükséges anyagi fedezetnek a magáncélokra való kisajátításáért folyt . A hadjáratokat természetesen, nem az állam területének gyarapítása, v. veszély elhárítása motiválta, amint a plebsnek szánt demagógia hirdette, hanem a hadjáratok melléktermékeként keletkező rabszolgatömeg, amit a politikacsinálók potyán átvettek, és a gazdagságuk fő forrása volt. Jó példa erre Crassus rabszolgakereskedő-bankár-triumvír dicstelen működése és végzete.

Érdekes, h. a civilizáció fejlődését a rabszolgakereskedelemhez fűződő anyagi érdek milyen drasztikusan volt képes vissza fogni. A rómaiak egészen a nyugati birodalom fennállásának utolsó évtizedeiig rabszolgákat alkalmaztak, és nem használtak alternatív energiaforrásokat. A római mérnöki teljesítmények (pl. viaduktok, utak, csatornák,vízellátó rendszerek) bizonyítják, h. nem a technikai tudás volt az akadály, hanem az ellenérdekeltség. I.sz. 350-től kezve aztán, egycsapásra létesültek a nagyszabású vízenergiával hajtott feldolgozóipari beruházások (főleg a periférián), de ezekkel már elkésve próbálták megoldani a birodalom válságát.

Tiszta Amerika, meg kalandozó és mai magyarok.

281 korhely 2015. május 21. 23:32

@szigetva: "Olvasd: hu.wikipedia.org/wiki/Első_germán_hangeltolódás hu.wikipedia.org/wiki/Ófelnémet_hangeltolódás "

Nem szerencsések a szócikk 1. táblázatában az indo-európai szókezdő hangok átalakulására hozott példák, mert ezeknél a kezdőhang (a "harmadik" és az "ajtó" kivételével) megegyezik egy nagyon hasonló jelentésű magyar szó kezdőhangjával:

latin pater - papa, angol foot - láb, görög κύων (küón) - kutya, latin quod (qui quae quod) - ki?, latin baculum - bot, latin decem, óangol tīen - tíz, holland koud, latin gelū - hideg, litván gyvas, guvus - gyors, görög φρατήρ (phratér) - fivér, angol goose - gúnár

Nem lehetne több példával bővíteni a táblázatot, h. ne legyen megtévesztő a véletlen egybeesés?

282 korhely 2015. május 22. 02:25

Huhhh, a 200. hsz-ig már elolvastam.

Tény, h. a szerző meríthetett volna a hagyományaikat nagy megbecsülésben részeltető kultúrák eredetmondáiból, és a népek irtogatását Istennek tetsző, tiszteletre méltó hőstettként idézhetné fel, amitől méltán dagaszthatná keblünket a nemzeti büszkeség.

Ilyenformán nem kerekedne ekkora kalamajka belőle:

Móz.IV.31:

7. És harczolának Midián ellen, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének.

8. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel... 17. Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek. Stb.

283 rdos 2015. május 22. 07:02

@Pierre de La Croix: 274. Van olyan társaság, ahonnan alighanem udvariasan eltanácsolnának. Hetyke "érvrendszeredből" szemelgetek.

Nincs link! Olvass! Nem tudsz olvasni! Forrás, oldal? Azt biztos nem írta, ezért el sem olvasom.

Tudod kell hozzád egy kis türelem. Az a benyomásom túl sok időt pazaroltam rád. :-(

Terelgeti a nyálát, pöki a csuláját, mindezt magyarul, a magyaroknak. Köszönöm nem francia Pierre.

284 Krizsa 2015. május 22. 08:08

Van két-három ilyen link. Ha szabad neki(k?) és nem lesznek kihajítva, mint a macskát... akkor ezzel azt akarják bizonyítani, hogy mi vagyunk a padon, akiknek csak egy-kettő, egy-kettő - evezni szabad. Én erre csak egy megoldást látok: nem állok szóba vele. Ők erre "letakarják" a nevemet. Szóval mégiscsak gálya... akkor boruljatok föl.

285 GéKI 2015. május 22. 08:24

@korhely:

Jómagam is felvetettem ezt a kérdést egy másik cikk kapcsán:

Csak kérdezem, hogy a Bibliai „zsidók kivonulása Egyiptomból-Kánaánba, az akkor mi.

Mit szóljunk akkor ahhoz a „szent történethez” mi szerint zsidók „az Úr kiválasztott népe” – jogán foglalhatják el Kánaánt, az állítás szerint az Úr parancsára „Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban, mert néktek adtam azt a földet…” Mózes IV. 33. 53.

Meg hogy, az-az apró kis trükk, a fehér lóval, amivel a szlávokat sikerült „megszívatnunk”, mindössze szelíd viccelődés, ahhoz az „átveréshez” – amit a zsidók követtek el a Midiániták kiirtásának legitimálására. ( Mózes IV-31).

Majd feltettem a kérdést:

Megmernéd-e írni a fenni stílusban a zsidók „honfoglalását” és a héber nyelv fennmaradását.

Nem kaptam választ.

286 rdos 2015. május 22. 09:03

@GéKI: 285 :-) Ott a pont. :-) @Krizsa: 284 :-) Mert azért a víz az úr. Igaz-é?

Nincs ezzel gond egy darabig. Napokban olvasom, hogy a fityiszesek ki vannak kattanva, mert verbálisan már szembeköpik őket. :-) Erre mit lehet mondani. Aki agitPRopagandistának áll ne csodálkozzon ha verbálisan "szemköpszt kapja a véleményt". :-)

Na, megyek dolgozni, mert valakinek el kell tartania az ingyenélőket is. Délután még benézek.

Ja és kedves GéKI! Az általad nem talált öntőminták az általam hivatkozott (print) oldal első egész bekezdésének az elején van. Antikvárba vegyétek, könyvtárban lehet már "retusálták" is. :-( Neten meg nem találtam én sem. :-(

287 zegernyei 2015. május 22. 09:09

@GéKI: "Megmernéd-e írni a fenni stílusban a zsidók „honfoglalását” és a héber nyelv fennmaradását.

Nem kaptam választ."

Azért nem kapott választ, mert zsidózik a kérdésben.

288 GéKI 2015. május 22. 10:03

@rdos:

Én úgy emlékszem, hogy az általam említett könyv is tartalmazza, így értettem a "nem találtamot", hogy ti. Ott nem találtam.

289 Pierre de La Croix 2015. május 22. 10:05

@rdos: Ó igen, amikor én is ugyanazt a hülyeséget írom, a stílusra fogom, ha nem akarok válaszolni. Vagy várj, nem is, mert nem óvodában vagyunk.

(Várj, nem is, mert itt az összes troll - GÉKI, Krizsa, te, stb. - már ezerszer rosszabb stílusban szidott már mindenkit. Bezzeg azon megsértődnek, ha el kéne olvasni valamit is, amit itt belinkeltek nekik. Vagy akár csak arra vennék a fáradtságot, hogy elolvasnák a cikket, ami alá kommentelnek)

@zegernyei: Nem mellékesen mások (mármint akik nem antiszemiták) már megtették (tehát ez egy felesleges kérdés):

www.libri.hu/konyv/larry_gonick.kepregenyes-vilagtortenet-1.html

290 GéKI 2015. május 22. 10:10

@zegernyei:

Kedves Barátom!

A zsidó szó használata az nem azonos a "zsidózással"

Egyszóval, nem merné megírni.

Ami persze cseppet sem baj, hiszen ezért a cikkért is kár volt koptatni a billentyűzetét.

A fennti cikkből is látszik, hogy Ön egyébként sem tudná tisztességesen értelmezni az említett történetet.

291 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 22. 10:14

@GéKI: Engem nagyon érdekelne, hogy a kedves olvasó miért épp a zsidó honfoglalásról gondolja, hogy azt zegernyei „nem merné” humoros-ironikus formában feldolgozni.

292 GéKI 2015. május 22. 10:16

@Pierre de La Croix:

A szerzők nevében kikérem, hogy a két művet egy napon említsd. Az egy valódi humorral megírt munka, e fenti „alkotás” – pedig nem több mint „kocsmabaromkodás”.

293 GéKI 2015. május 22. 10:25

@Fejes László (nyest.hu):

Csak azért volt, mert a "282 @korhely" ezt felhozta, mint témát.

Ezért jutott eszembe, hogy ezt már én is említettem volt egy másik cikk kapcsán.

Felhozhatunk, más „honfoglalásokat” is… csak ebben van egy kis pikantéria.

Ha nem a „zsidókat” említem, akkor a @zegernyeinek, soha nem jut eszébe, hogy csípőből „leantiszemitázzon”. Megint bebizonyosodott, hogy nem képes tisztességes válaszra, csak „vagdalkozik”és provokál.

294 GéKI 2015. május 22. 10:37

@Fejes László (nyest.hu):

... „nem merné” humoros-ironikus formában feldolgozni.

Azért "nem merné"...mert nem tudná...

A magyarokét sem sikerült... ebben a cikkben egyetlen "humoros ironikus" mondat nincs...

Ha efféle "humorral és iróniával írná" meg... mint ezt...na, az lenne aztán az igazi...

De ha azt gondolod, hogy meg tudná írni, akkor írasd meg vele... a KRIZSA majd lefordítja, hogy had nevessenek Izraelben is. Ne fosszuk meg őket ettől a lehetőségtől. Egy kis nevetés mindenkire ráfér, ebben a világban. Miért csak mi magyarok legyünk ily kiváltságosok.

@zegernyeit féle humort a világnak!

295 zegernyei 2015. május 22. 11:01

@GéKI: "Felhozhatunk, más „honfoglalásokat” is… csak ebben van egy kis pikantéria."

Ebben a mondatban ön megint zsidózott.

296 Pierre de La Croix 2015. május 22. 11:16

Úgy tűnik, hogy Géki mégsem olvasta az általam linkelt képregényes történelmet (pl.: az árják bemutatása vagy a későbbi kötetekben a kereszténységé a fenti cikkhez elég hasonló stílusban történik: más kérdés, hogy ezen nem akadt itt ki senki. Egyébként történelmi megalapozottságát tekintve maximum van csak akkora szinten, mint zegernyei alkotása. Ettől eltekintve vicces, de azt sovinizmusnak hívják, ha valaki csak akkor akad ki, ha magyarokról van szó benne.)

297 GéKI 2015. május 22. 11:17

@zegernyei:

Hát ez így nagyon „vérszegény”.

Tehát nem volnál képes rá, hogy megírd.

Csalódott vagyok… van az úgy, hogy nem esik jól az embernek, ha igaza van.

Azt hittem több van benned, de ez így 2:0 -ide.

298 GéKI 2015. május 22. 11:25

@Pierre de La Croix:

Talán azért van ez, így mert, hogy mi itten „magyarok” vagyunk. A germánok történetének „humoros” feldolgozása miatt háborogjanak a germánok. Szerintem meg is tennék – ha valaki a „@zegernyei féle szinten, humorizálna” - a történelmükkel.

299 zegernyei 2015. május 22. 11:30

@GéKI: "de ez így 2:0 -ide."

Mi az, hogy 2:0? Az ön előnye fantasztikus. Ebben az épületes párbeszédben ön mindenkit ver, ha zsidózni kell

300 GéKI 2015. május 22. 11:34

@zegernyei:

Ugyan @zegernyei!

Próbálj már fölállni, hiszen már 9 - nél tart a bíró!

301 szigetva 2015. május 22. 11:36

@GéKI: Vannak hozzád hasonló „háborgó” magyarok, én vannak olyanok is sokan, akik nem háborognak azon, ha régmúlt idők magyarjait fikázzák. Lécci ne gyere azzal, hogy ez utóbbiak nem is magyarok, mert ezt szerencsére nem a „háborgó” magyarok döntik el.

302 Pierre de La Croix 2015. május 22. 12:22

@szigetva: Úgy tűnik, hogy szerinte igen, mert nem veszi észre, hogy milyen irányba tért el ("háborogjanak miatta a németek" - istenem, árjákat írtam nem németeket, ekkora szellemi sötétséget).

303 zegernyei 2015. május 22. 12:41

@GéKI: :)

304 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 22. 12:55

@GéKI: A kérdésem továbbra is áll. Oké tételezzük fel, hogy nem tudta humorosan-ironikusan megírni a magyar honfoglalást. De ebből következhetne az is, hogy nem tudná megírni az angolok honfoglalását a brit szigeteken, a spanyol konkVisztádorok kalandjait Amerikában, vagy Szibéria meghódítását, esetleg a Hold-utazást... de miért pont az az érdekes, hogy a zsidó honfoglalást nem tudná megírni?

305 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 22. 12:57

@GéKI: Tudjuk, hogy utálják a Monty Pythont Britanniában...

306 bloggerman77 2015. május 22. 13:59

@korhely:

"A rómaiak egészen a nyugati birodalom fennállásának utolsó évtizedeiig rabszolgákat alkalmaztak, és nem használtak alternatív energiaforrásokat. A római mérnöki teljesítmények (pl. viaduktok, utak, csatornák,vízellátó rendszerek) bizonyítják, h. nem a technikai tudás volt az akadály, hanem az ellenérdekeltség. I.sz. 350-től kezve aztán, egycsapásra létesültek a nagyszabású vízenergiával hajtott feldolgozóipari beruházások (főleg a periférián),"

**

Mond, azt a sok hülyeséget magadtól okoskodtad ki? A Római birodalom végén nem rabszolga gazdálkodás volt, hanem a nagybirtokokat - latifundium - az egykori felszabadított rabszolgák, a libertinusok, és a lesüllyedt közszabadok birtokra ültetésével, a colonnusi rendszer létrehozásával művelték. Ha valaki ezt nagyon hasonlónak találja a középkori jobbágysághoz, nem téved: ez volt a középkori jobbágyság alapja.

Azok a nagy ipari létesítmények pont a császárkor érett időszakára voltak jellemzőek, és nem a perifériákon, hanem éppen a birodalom központi területein: Gallia a birodalom egyik legfejlettebb régiója volt. Peremterület pl. éppenséggel Pannonia volt.

Kr.u. 350-től a Birodalom már rég leszálló ágban volt, a nyugati birodalomrész a folyamatos barbár támadások miatt már konkrétan halódott. Miféle technikai fejlődés lett volna?

307 GéKI 2015. május 22. 15:17

@Fejes László (nyest.hu):

Csak megismételni tudom, hogy azért mert az egyik kommentező ( @ korhely ) ezt hozta fel példának, illusztrálandó, hogy más népek is követtek el „apróságokat, honfoglalás közben”. Ő úgy vélte – és én is – hogy ezeknek a megemlítése, hiányzott az eredeti cikkből. Tudjuk, hogy mindenki tudja, hogy tudjuk … de azért egy magára valamit adó cikk… igyekszik a tárgyalt eseményeket korrekten elhelyezni a hasonló események között. Szerintem ez itt nem történt meg. Pedig ha valaki szándékai szerint valami „forradalmian” új szemlélettel kíván előhozakodni, azt körbe illik bástyáznia, különben félreérthető lesz. Szerintem ez történt, az adott cikkel. Humoros – ironikus akart lenni, de „kocsmabaromkodás” lett belőle. Azért tartom alkalmatlannak egy ilyen történet megírására, mert abból még nagyobb botrány lenne. Mert a @zegernyei stílusa nem „humoros-irónikus”, hanem „sértő”. Nagyon finom „kötéltánc ” az, amit a cikk szerzője művel. Neki sajnos nem szokott sikeredni az átkelés (Niagarán). Rendszeresen leesik. Most ez vagy szándékos, vagy alkalmatlanságból adódik. Én még nem döntöttem el.

308 GéKI 2015. május 22. 15:21

@Pierre de La Croix:

Én meg "germánokat" írtam "aranyoskám" - OLVASÁS!

309 GéKI 2015. május 22. 15:27

@szigetva:

A "MI magyarok" nem zárja ki a "TI magyarokat".

Úgyhogy "NEMNYERT HANGSZÓRÓT"

310 GéKI 2015. május 22. 15:29
311 GéKI 2015. május 22. 15:43

@Fejes László (nyest.hu):

Egyébként meg, ha értelmes ember vagy – már pedig az vagy - akkor Te is tudod, hogy az nem mindegy, hogy valaki a „pirézek” honfoglalásáról kíván „humoros” írást közölni, vagy a zsidókéról.

Lécci ne tegyél, úgy mintha nem értenéd. Ez rám nézve sértő, rád nézve meg erőszakolása egy olyan dolognak, amit a @zegernyei is megpróbált. Ő is abba hagyta. Talán ez azért nem méltó hozzánk...

312 Pierre de La Croix 2015. május 22. 15:51

@GéKI: Tudom, ezért írtam, hogy marha vagy. :)

313 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 22. 16:26

@GéKI: Mindig jót szórakozom azokon a kommentelőkön, akiknek valami eszükbe jut a cikkről, és aztán számon kérik, hogy az nincs benne... Mondjuk vicces olyat számon kérni, hogy nincs benne, hogy „más népek is követtek el „apróságokat, honfoglalás közben””, mert akinek csöpp esze van, az tudja, hogy néphez tartozástól függetlenül követnek el az emberek csúnya dolgokat. Olyan ez, mintha egy kémiai cikktől, mely megemlíti a vas olvadáspontját, követelnéd, hogy említse meg, hogy más anyagoknak is van olvadáspontjuk, vagy hogy a 0 C° az épp a víz olvadáspontja...

„az nem mindegy, hogy valaki a „pirézek” honfoglalásáról kíván „humoros” írást közölni, vagy a zsidókéról” Hű, nehogy már. Engem érdekelne, hogy szerinted pontosan miben is más.

314 szigetva 2015. május 22. 16:28

@GéKI: Viszont ha mindkét csoportba magyarok tartoznak, akkor nincs értelme a csoportokat „magyar”-ként jellemezni.

315 Krizsa 2015. május 22. 18:17

@GéKI: 309: a percemberkék. Meg hát tényleg "a víz az úr" (a genetika).

A nép és a nemzet CSALÁD-analóg, amely a populáció jól-létén túl annak genetikus fennmaradását őrzi. Mindig azt a genetikus összetételt, ami aznap van neki? Hát persze. De nekünk, ős-Európa óta ugyanaz van, ami ma.

Aki (genetikai értelemben) nem normális, az kihal, és utána nem őrzi őt semmi. Nem normális az, aki nem "magyar",nem "héber", nem "finn", nem ŐNVÉDŐ.

S lassan megértjük, hogy az itt kommentálók egy része nem is igazán csal, nem is igazán érdekből politizál, mint "mélyeurópai", hanem egyszerűen csak nem normális. Dehogyis, nem azt mondtam, hogy beteg (gyagyás) volna - csak a jövendő halottja.

A mindvégig katonaszökevény apám mégiscsak túlélte a II világháborút. Ettől a szaporodási hajlama begerjedt egy kissé, dehát ez érthető is - és jó sok leszármazottja lett. "Mit képzel, hány gyereket lehet felelőtlenül..." mondta neki az egyik szomszéd. Én is mellette, hallottam ezt. Bántott, hogy sértegetik a legesleg apukámat.... Apám rámnézett és így vígasztalt: "Én most, magammal együtt, Magyarország egymilliomod része vagyok. A szomszéd még pofázhat egypár évig, aztán a hülyeségeivel fogják eltemetni. Élni, valszeg sokezer év mulva is, én fogok."

Ma már... jó részben általam is, 3 földrészen élnek apám génjei. Zömmel magyarként, elég sok héberként - az amcsiban élők meg ki tudja, mivé lesznek. Egy biztos, hogy magyarországi magyarnak is sokkal többen vagyunk már, mint ötven évvel ezelőtt. S lassan lehullik a prominens, "megmutatom én, a semmiből jövő" - kultúra is, amivel hozzákezdtünk... (vagy inkább általánossá válik). Marad a masszív túlélés. Az meg a génjeinkből jön - és velünk marad.

NEM lesz a világnak egy közös nyelve, mert a világ hatalmas terület. A nagyon eltérő geológiai, stb. életfeltételek ezt lehetetlenné teszik. LESZ a világnak egy második, főleg aktuális-technikai közlekedő nyelve, ami pár évtizedenként szinte teljesen le fog cserélődni. Hadd legyen. Két nyelv használata még nem ártott meg senkinek. (Habár a kétezer éve gyarmatosító műlatin-angolt én még másodiknak is elküldeném a pokolba).

Aki őrzi a NYELVET, meg az országhatárokat - akinek fontos az egészséges szaporodás is - azé a jövő. Eltemetik - a többit.

316 GéKI 2015. május 22. 18:26

@Fejes László (nyest.hu):

Kedves László!

Ha mindenáron „butát” akarsz magadból csinálni, azt kénytelen leszel az én közreműködésem nélkül megtenni.

317 GéKI 2015. május 22. 18:50

@Krizsa:

Megíródott ez a cikk. Szinte süt róla az aktuálpolitikai szándék, a direkt politizálás. A világon semmi köze, semmien tudományhoz, a magyar történelemhez, pedig még annál is kevesebb. A magyar nyelv megmaradásának elemzéséhez, pedig még csak közel sem kerül. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy koncepció része. Az előző ellenzék - a mai kormány - kitalálta a „bankárkormány” szlogent. A mai ellenzék meg a „maffiakormányt”. Íródott egy cikk, aminek semmi más lényege nincs, csak az, hogy le legyen benne írva, néhányszor a „maffia” vád. Le lett írva – ennyi.

Erre itt néhányan - a szabad gondolat jegyében - ezt tudománynak képesek tartani. Vagy én jöttem a „szíriuszról” – vagy ezek.

318 GéKI 2015. május 22. 18:55

@szigetva: ( 314)

Nagyon jól hangzik....!....?

319 Pierre de La Croix 2015. május 22. 19:07

@Krizsa: Mondja a gyöknyelvész Holokauszt-túlélő, hogy nincsen egy közös nyelv és hogy egészséges szaporodás.

Na az ilyen gondolkodásbeli inkonzisztenciák miatt vagy te itt a nyesten a cirkuszi majmunk...

320 Pierre de La Croix 2015. május 22. 19:08

@GéKI:És mivel ezen rugóztok te, Krizsa és rdos 300+ hozzászóláson keresztül, el is érte a célját. Tehát vagy hülyék vagytok vagy hülyék vagytok?!

321 GéKI 2015. május 22. 20:37

@Pierre de La Croix:

De azért az jó érzés tudod, hogy van közöttünk egy "OKOS" és olvashatjuk tőle az "okosságokat".

Csak azt nem tudom, Te mi a francot kereresel itt akkor?

Vagy kérdezzem úgy, hogy mennyit?

322 korhely 2015. május 22. 20:50

@bloggerman77: „Mond, azt a sok hülyeséget magadtól okoskodtad ki? .... a nagy ipari létesítmények pont a császárkor érett időszakára voltak jellemzőek, és nem a perifériákon, hanem éppen a birodalom központi területein: Gallia a birodalom egyik legfejlettebb régiója volt. Peremterület pl. éppenséggel Pannonia volt…”

A kérdésedre a rövid válaszom, h. nem magamtól okoskodtam ki, hanem ókortörténészek munkáit vvettem alapul. Hülyeségnek nem mondanám őket. Persze, lehet róla vitatkozni, mert érdekes kérdéskör, de az ilyen indulatoskodás nem túl konstruktív.

A villagazdaságok és a colonusrendszer kialakulását én egyáltalán nem vitattam.

A mondandóm lényege az volt, h. a politika és a gazdaság korrupt összefonódása a rabszolgakereskedelemhez fűződő anyagi érdekek kiszolgálásával ellehetetlenítette a technikai fejlődést. A Római Birodalom nem tudta a rabszolgamunkát időben alternatív energiahordozókra leváltani, amikor pedig az ehhez szükséges mérnöki ismeretek (már prototípusként megvalósult találmányok szintjén is) régen rendelkezésre álltak.

Pl. “Vespasiánus (Kr. e 70-79) megjutalmazza azt a feltalálót, aki a Capitólium kő oszlopainak szállítását megkönnyítette volna elmés szerkezetével, de ugyanő betiltotta ennek alkalmazását mondván, hogy a készülék veszélyeztetné számos alattvalójának kenyerét. Az ehhez hasonló intézkedéseknek köszönhetően a Római Birodalom bukás(áig) is alkalmazzák az állatokat és a rabszolgákat a gabonaőrlés nehéz munkájának elvégzésében”

www.malmok.hu/malmok/malmok-fejlodestortenete/kezdetek

A birodalomra az anyagok, emberek és információk szállítását felgyorsító létesítmények jelentős fejlődését leszámítva, a technikai stagnálás volt jellemző.

Említésre méltó kivételt csak a feltehetően a görögöktől átvett, horizontális lapátkerekű vizimalom vertikálissá fejlesztése jelentett.

„fontos megállapítás ez, mert a klasszikus kor kutatói generációkon keresztül egyet értettek abban, hogy az ókor általában is és a Római Birodalom kora külön is a gyenge technikai fejlődés, sőt stagnálás kora volt. A legszembetűnőbb kivétel, ami ezt a szabályt "erősítette", maga a vízimalom, aminek meglétét, működését a római korból nem lehet tagadni.”

www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenele...nergia-felhasznalasa

Az alternatív energiahordozók felhasználásában jelentősebb változás csak a birodalom utolsó korszakában kezdődött, főként a periférián, de sem ez a kései irányváltás, sem az irányítás kétközpontúsítása nem tudta már a birodalom nyugati felét kivezetni a válságból.

„Az első "vízi-erőművek" a római birodalom utolsó évszázadaiban, a III-IV. században építették. Jellemzően főként a gyarmatokon telepítették őket, mivel Itáliában bővében voltak az olcsó munkaerőnek. “

napenergia.freeweb.hu/htmlszak/sz1viz.htm

Ezek alapján nem látom igazolva a vélekedéseidet.

323 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 22. 21:18

@GéKI: Nem tudom, mi a baj a kérdésemmel. Számtalan olyan dolog van, amiről azt hisszük, hogy tudjuk, értjük, de amikor meg kell fogalmaznunk, akkor alaposan át kell gondolnunk, hogy mit is gondolunk tulajdonképpen. Meg számos dolog van, amikor hasonló dolgokat egészen különböző okokból gondolunk. Szóval szerintem semmi furcsa nincs abban, ha valakit arra kérnek, hogy fejtsen ki valamit, ami számára egészen világos. (Én pl. hányszor elmagyarázom, hogy miért nem mindegy, hogy [s] vagy [sz]...) Persze azt csinálsz, amit akarsz, csak ha nem vagy hajlandó világosan kifejteni a véleményedet, akkor ne csodálkozz, hogy nem értenek...

324 korhely 2015. május 22. 23:51

@korhely: „Móz.IV.31:”

A Bibliából azért idéztem, mert a korábbi hsz-okban kérdésként vetődött fel, h. vajon merné-e zsidó szerző kedvezőtlen színben feltüntetni Mózest, a saját hagyományaik központi alakját.

Láthatóan, a Biblia maga is éppen ezt teszi, amikor nem egyszerűen kedvezőtlen megvilágításba helyezi, hanem a mai erkölcsi értékrendünk szerint egyenesen vérengző barbárként mutatja be azzal az Istenséggel együtt, akit máig milliárdnyi hívő imád.

Én nem találom méltatlannak v. szégyellni valónak, ha a magyarság őseinek tekintett történeti alakok tetteit nem a mai erkölcsi normák irányították.

Érzelmi elvárásokat erőltetve a történelemre, csak álomvilágot építenénk a valóság helyett, ami lehet, h. nagyon tetszetős, de nemzettudatot sem lehet rá szilárdan alapozni. Legfeljebb hirtelen fellángoláshoz elegendő hamis illúzió, amit aztán gyors összeomlás követ.

325 Krizsa 2015. május 23. 04:16

@korhely: Ezzel függ össze, hogy a vallásos zsidók számára tilos a művészi (szobor, hősies festmény: nappal bátran szembenéz, karján a kelevéz...) emberábrázolás. Ha!... dehát a legtöbb már ott is vallástalan. Mégsincsenek "kacagányos" emberszobrok Izraelben (semilyenek nincsenek).

Eleinte én is azt gondoltam, hogy azért ez elmaradottság... de nem. EMBER nem lehet példakép - magyarázták meg - mert egyetlen ember sem "isteníthető". (A legnagyobb se, a leggazdagabb se, a legtudósabb se, semelyik.) És ezt komolyan gondolják.

Aha, de a vallástalannak meg, hiszen itt is az a többség... ? Annak nincs is isten? Hát ilyen, nappal szembenéző, az nincs nekik.

Mindjárt tisztább a levegő.

Ettől még Mózes - "kivezette" őket. Mégse volt isten. Hogy miket csinált? nemcsak Mózes, a többi is - azt is mind leírják.

De nem leprázzák az őseiket, akiktől származnak. Érted - "mélyeurópai"! És ne "merjünk kicsik lenni" - mert akkor felzabálnak a kukacok.

Apám meg (az apai ágon biztosan nem volt zsidó / a többit már sose fogom megtudni) csak ölni nem volt hajlandó. Emiatt bújt a föld alá. Csak emiatt volt végig katonaszökevény. Apám nem is hazudozott soha. Micsoda "elit" származásom van! Nincs - legalábbis a közelmúltból - embergyilkos felmenőm.

326 GéKI 2015. május 23. 06:31

@Fejes László (nyest.hu):

Én azt gondolom, hogy az eddigi írásaim világosak, és érthetőek. Egy másik cikk alatt, már bizonyítottam, hogy a @zegernyei cikkei nem humoros történelemszemléletet képviselnek, hanem kifejezetten sértő, és megalázó formában, beszélnek a finnugor történelemről, és a magyar nyelvel kapcsolatban.

Ez a cikk is kifejezetten sértő, és ráadásul, semmi köze a tudományhoz, egyszerű aktuálpolitikai indíttatású dolgozat, történelmi mázzal leöntve. Igazából az a véleményem, hogy amióta ez a cikk itt van, azóta senki írását nincs jogotok, „kimoderálni”, csak azután lesz erre lehetőség, ha ezt a cikket kitöröltétek. Ennél a cikknél durvább „gyalázkodás” itt a kommentek között sem szokott folyni.

Én nem a „szándékosságot” látom az írásban, hanem „gondolatszabadság” félreértelmezését. Lehet, hogy a szerző humorosnak szánta, de sértegetés lett a vége. Van ilyen. Csak úgy látom, hogy Őkelme ezt nem látja, és azt hiszi, hogy „gonosz emberek” őt félreértik. Pedig lehet, hogy nem gonoszak, csak talán érzékenyebbek, az átlagnál, a szavak mögött megbúvó gondolatok megértésére.

Egyszóval a @zegernyeit alkalmatlannak tartom, egy ilyen érzékeny téma kifinomult humorral történő megírására. Azon oknál fogva, tartom alkalmatlannak, hogy tudniillik neki ilyenje nincsen.

Ha megírná abból akkora sértődés, és botrány lenne, hogy talán még téged is „elsodorna”.

Ha a „pirézek” – honfoglalását írná meg abból egy kicsit kisebb botrány lenne, mert azok történelmére kevesebb „vájtfül” van kihegyezve. A zsidók honfoglalásának történetét kicsi többen ismerik a világon. Azt valódi humorral megírni … na ahhoz, bátorság, intelligencia és „kihegyezett billentyűzet” szükségeltetik.

Én a magam részéről - az általam olvasott cikkek alapján - nem bíznék a @zgernyeiben, hogy ezek a szükséges kellékek megvannak neki, de neked lehetőséged van kipróbálni. Ha úgy érzed, hogy nincs igazam és a „barátunk” billentyűzete elég érzékeny és kifinomult humorral van megáldva, az adott feladat megoldásához, akkor rendeld meg tőle. Én a magam részéről „nyitott szívvel és nyitott aggyal” –várom az írást, ahogyan a tiédet is a „nevek átírásával” kapcsolatban.

327 rdos 2015. május 23. 07:44

"Hazánk múzeumai őrzik - egész Eurázsiát számításba véve - e korból a legtöbb bronz öntőmintát. Ez érthető is azok alapján, amit az e korról szóló bevezetésben írtunk. A régészet egész sor bronzeszközt "magyar típus"-ként ismer. A munkaeszközök között töménytelen bronzsarlót, tokosbaltát találunk, de éppúgy bronzból készültek a csészemarkolatú kardok, tőrök, kések, lándzsák, nyílhegyek és az ékszerek. E korban jelennek meg először azok a női lábperecek, amelyek aztán a késő kelta időkben válnak jellemzőkké. Számos sarló alakú borotva maradt ránk (élük a külső íven volt). A bronzöntőipar remekei azok a kis állat- és emberalakok, amelyeket viaszveszejtéses eljárással öntöttek. Ugyanazt a mesterségbeli tudást tapasztaljuk itt mint az archaikus görög művészet kisbronzain."

László Gyula Vértesszőlőstől Pusztaszerig Gondolat, Bp. 1974. 95. oldal.

És hogy mi közünk van nekünk "gyött-ment" magyaroknak mindehhez? Talán csak pont nem annyi, mint a francia idegenlégiónak, vagy az ókori római légiónak, vagy Árpád magyarjainak, vagy a szkítáknak, vagy a vizigótoknak, vagy a landsknechteknek a "vezényleti nyelvéhez". Ugyanis ezeknek (harcos arisztokrácia nyelve) pont annyi köze van a tetszés szerinti mesterségbeli tudáshoz, mint Makó vitéznek Jeruzsálemhez. Ja, és a mesterségek halmazából a törvényesített emberölést (katonásdit) kivenném. Mert bár mai napság elismert szakma a rendvédelem, de nem volt ez mindig így. Ahol ugyanis rend van, ott nincs szükség annak védelmére (magyarul elég logikusan hangzik). Ebből látszik, valami nagyon nincs rendben egy ideje. :-(

328 MolnarErik 2015. május 23. 10:04

"Ahol ugyanis rend van, ott nincs szükség annak védelmére (magyarul elég logikusan hangzik)."

Szal, hha vhol rend van, akkor még elméleti esélye sincs annak, h ott később már ne legyen rend, hanem az örök időkre megmarad. Hát akkor ezek szerint még sehol sem volt rend.

A szöveged többi része is pont ennyire értelmes (semennyire).

329 rdos 2015. május 23. 12:07

@MolnarErik: Szövegem első és nagyobbik fele László Gyula régész professzortól szó szerinti idézet, a forrással a végén. Vele sajnos m'r nem tudsz vitatkozni. :-(

A rendészet nélküli társadalomról, szintén a KM-ben ugyanő ugyanott tesz említést a Kőrös emberek és az AVK népe kapcsán.

Kőrös ugyanott 65. oldal. "Fegyvereik nyomát egyelőre sem temetőben, sem telepen nem találjuk, nyilván nem volt még jellemző reájuk. (Csiszolt kőbaltáik inkább erdőirtásra valók voltak)."

AVK. ugyanott 68. oldal "Ugyancsak békés emberek lehettek, mert fegyvereiket nem ismerjük."

Ha ezzel ellentétes új ismereted van, örömmel venném ha megosztanád velem. Cserébe megígérem pl. helyesírásbeliséged minőségével addig sem foglalkozom.

Visszatérve a Kőrös és AVK emberek békés kultúrájára, valamiért mintha erről a történelem tudomány szándékosan megfeledkezne. Az átkosban a nemzetközi helyzet fokozódása mellett erősen békeharcoltunk (na ez már mekkora egy "szólelemény"), újabb szövetségi rendszerünkben meg a demokráciát terjesztjük szó szerint tűzzel vassal. :-( Az Eu a borzalmas XX. század után már mintha felismerte volna a háború értelmetlenségét, ennek ellenére minden Eu-s seregben van tábori lelkész, hogy a szeretet vallásának a nevében megáldja a vágóhídra indulókat. :-(

330 zegernyei 2015. május 23. 13:32

@GéKI: (326.) Kedves GéKl bácsi! Az őstörténeti dilettantizmusán, gondolkodásra képtelenségén kívül eddig semmit sem bizonyított itt. Hiába kértem, hogy mielőtt ír valamit, tájékozódjon a témában, ezt visszautasította. Közölte, hogy szakirodalmat nem hajlandó olvasni. Ezek után azt állítani, hogy bármit bizonyított a cikkeimmel kapcsolatban, a kommentelő társaival és velem folytatott vita durva meghamisítása. Kérem, hagyja abba a hazudozást!

331 korhely 2015. május 23. 14:00

@Krizsa: "De nem leprázzák az őseiket, akiktől származnak. Érted - "mélyeurópai"! És ne "merjünk kicsik lenni" - mert akkor felzabálnak a kukacok."

Nem sok jót sejtet a jövőre nézve, ha a múlt megszépítése nélkül nem mered magad és a magyar közösséget nagynak érezni. Ez a hullaszagú defenzíva egy önbeteljesítő jóslattal ér fel.

332 bloggerman77 2015. május 23. 14:26

@rdos:

"Kőrös ugyanott 65. oldal. "Fegyvereik nyomát egyelőre sem temetőben, sem telepen nem találjuk, nyilván nem volt még jellemző reájuk. (Csiszolt kőbaltáik inkább erdőirtásra valók voltak)."

AVK. ugyanott 68. oldal "Ugyancsak békés emberek lehettek, mert fegyvereiket nem ismerjük." "

***

László itt előhozza a szokásos romantikus idealizmusát, ami a művészlelkéből fakadt.

Egészen a vaskorig elterjedtek voltak a buzogányszerű bunkók, amik fából voltak, visszametszett fiatal fatörzsből készítették őket - és ezzel zúzták be egymás fejét a csatákban. Természetesen ennek nyoma sem marad a magyarországi talajban, de észak-Eu-ban tártak fel olyan csatateret, ahol a bezúzott fejű csontváz mellett ott volt a gyilkos fegyver, a teljesen fából készült bunkó is. Tehát, amit nem ismerünk, az nem biztos, hogy nem létezett!

333 benzin 2015. május 23. 14:42

Kivételesen a cikkhez szólnék hozzá. A 862-es korainak tűnő hadjárat elképzelhető, hogy nem a magyarokhoz köthető. a Forrásban északi népeket említenek, és él itt egy Wagry, (névalakok : Uchri, Ugri, Ungri, Uchrani) nevű szláv törzs akik szintén ekörül jelennek meg a forrásokban. Ha hihetünk Türk Attilának a honfoglalók ekörül érkeztek meg még csak a Dnyeperhez.

334 bloggerman77 2015. május 23. 14:57

@benzin:

860-ban már a Kárpát-medencében vagy az Al-Dunánál látják ma már a magyarokat.

335 rdos 2015. május 23. 15:08

@bloggerman77: "a buzogányszerű bunkók, amik fából voltak" Meglehet igazad van. Bár ha én ártani akarnék embertársam koponyájának vélhetőleg inkább a kőbaltát használnám erre a célra.

Jelenkori humán-antropológiai vizsgálatok szerint a mai kőkori körülmények között élők körében sem ismeretlen az erőszak a gyilkosság. Azonban ezek túlnyomó hányada egyszerű köztörvényes ügy. Bandázva vadászó? kedvtelésből gyilkoló? emberszabású rokonaink (csimpánzok) "vére" csak bennünk csörgedezik (persze hogy közös ősünk vére mindkettőnkben a korrekt megfogalmazás). Ötzi az alpi jégember is úgy tűnik gyilkosság áldozata lett.

Szóval meglehet művészi idealizmus, meglehet a kőkori inkább együttműködő módi élt a korai neolitikus mezőgazdasági forradalom és népesség robbanás korai időszakában. Ezzel együtt amennyire tudom, a fegyverekkel együtt terjedtek a vértek is, azok hiánya is árulkodó lehet. Persze ha az is fa vagy bőr volt, a konzerválódásra kisebb az esély.

336 GéKI 2015. május 23. 21:23

@zegernyei:

Majd most elválik a tüdő, a májtól!

Meglátjuk, megkapja – e, a megbízást!

Mert - ugye ha nem ... akkor Önnek vége… ha meg megkapja, akkor meg azért…

337 GéKI 2015. május 23. 21:48

@benzin:

Úgy tudjuk, hogy 670 – körül költöznek a magyarok az Etelközbe, az onogur bolgárok legyőzése után. Ez a „költözés” azonban nem egyértelmű, lehet, hogy csak katonai megszállást jelent. Az Etelköznek nevezett helyről pedig a „valakik” – akiket László Gyula a griffes –indásoknak nevez – költöztek a KM – be. Tehát a 862 – as hadjárat egyáltalán nem korai, mivel ekkor már közel 300 éve a magyarok a terület tényleges urai, akiket a szlávok összekevernek az onogurokkal, innen a nevünk eredete is. Az én véleményem szerint 850 - 870 körül történhetett, a Káma vidéki magyarok kimenekítése, és a Levedi féle történet, amivel együtt egy új hatalom jelent meg a törzsszövetségben. Ennek a hatalomátvételnek a „generálója és megalkotója” lehetett Ügyek - Álmos apja és Árpád nagyapja.

338 Pierre de La Croix 2015. május 23. 21:56
339 GéKI 2015. május 23. 22:16

@Pierre de La Croix:

Valami effélét várnék én a „NYEST” – en is. Sajnos nem ezt kapjuk! Nem tudom ezért ki a felelős, de ideje volna észhez térni!

340 Pierre de La Croix 2015. május 23. 22:34

Ééés újra kiderült, hogy GÉKI nem tud olvasni:

"addigi magyar hatalmi elitnek a biztos megélhetésen túl a gazdagságot és a hatalmat is biztosította, lényegében a zsoldos, vagy a közönséges rabló életmód révén."

" jelenség nyilvánvalóan összefügg a manapság csak eufemisztukusan "kalandozásoknak" nevezett külföldi rablóhadjáratok fokozatos megszűnésével."

(idézet a linkelt cikkből)

341 Pierre de La Croix 2015. május 23. 22:42

@Pierre de La Croix: Azt pedig, hogy az általam linkelt cikk véleménye - kissé tudományosabb nyelvezetétől eltekintve (pl.: nincsen benne Magyar Bálint idézet) - amely ráadásul érintőlegesen (az Taksony-Géza-István vonal uralomra kerülése) tárgyalja a kalandozásokat miben különbözik zegernyei kollégáétól, azt az idefirkáló egyetlen troll sem tudná itt érthetően megindokolni (bár nem érthetően biztos menne - lásd a László Gyula-féle "idézetet)

342 huncsambocsange 2015. május 24. 01:02

@Pierre de La Croix: Augsburg magyarul Ágosta.

.

a németekkel való 973-as egyezséget és pannonhalma megalapítását még sok keresztény központ kialakítása követi.

ekkor lesz Fehérváron székestemplom és fejedelmi palota és veszprémi püspökség,

és vallási üldözés

és törzsek közti szembenállás, bizánc felé húzás

és latin egynyelvűség

és magyar főpapok németre cserélése

a király németországban való neveltetése

ekkor veszett el bécs-medence mögötti fehér megyének (AlbaRegia) nevezett terület

980-as évek: Melk (Medilika) a határgyepü

991 a német elfoglalja Bécset

1012 megalakul ausztria, a keleti tartomány

343 huncsambocsange 2015. május 24. 01:14

"...birtokokat és hatalmat kapva, szinte zöldmezős beruházásként teremtették meg a modern, feudális magyar állam alapjait."

ahol nekik biztosítva volt a gyilkolás és fosztogatás joga.

.

meg a szolgatartás joga.

.

meg a vallásegyeduralom joga.

meg az egynyelvűség joga.

.

meg az elhúzhatodabeled joga.

meg a pápaamegmondhatója joga.

meg a pénzáránakkimérésének joga.

meg a történelemújraírásának a joga.

meg a kitöröltszelleműekújraprogramozásának joga.

.

mind mind oda kerültek.

344 GéKI 2015. május 24. 07:15

@Pierre de La Croix: ( 340 )

Ebből csak és kizárólag az következik, hogy a Te állításaid hamisak, amikor rólam holmi „nagymagyarkodóról” beszélsz. Szó sincs arról, hogy én csak azt olvasom szívesen, ha „árvalányhajasbetyárcsuhaj” – ról szól az írás. Ezeket az állításokat csak ti „finnugrisztikusok” teszitek, akik képtelenek megkülönböztetni a „kocsmabaromkodást” a humortól.

A belinkelt anyagod „tényeket tárgyal” - legalábbis megpróbálja - valamilyen módon rendbe tenni a létező információkat. A @zegernyei írása meg egy „aktuálpolitikai indíttatású hülyéskedés” .

A hozzászólásaimnak ez a lényege … a tények azok tények…

A cikk egyébként azt is írja, hogy „A nyugati kalandozásokban feltehetően a nyugati határ közelében élő vezérek vettek részt a legnagyobb erőkkel” … és ezek veresége után adódott a lehetőség a központi hatalom megerősödésére és az „államalapításra”.

Vagyis megcáfolta azt az állítást miszerint az egész „törzsszövetség a kalandozásokra” épült volna. Voltak „rablólovagok” akiket a központi hatalom egy ideig nem volt képes megfékezni. Ami nem is csoda, hisz ez a réteg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az „Árpádház” hatalomra kerüljön, az addig működő „szakrális” uralkodó osztállyal szemben, akikről sajnos nem sokat tudunk. De hogy a Levedi féle történet, egy hatalomváltás történet abban egyre bizonyosabb vagyok. A valódi történészeknek kellene ezt végre megoldaniuk, többek között a Türk Attiláék eredményeire támaszkodva, és nem egy „befüvezett” Bizánci császár meséjére alapozni a dolgot, aki össze- vissza keverte az eseményeket, a magyarok, kabarok, kazárok viszonyáról.

345 GéKI 2015. május 24. 07:20

@Pierre de La Croix:

Az ide firkálóknak nem kell "szakembernek” lenniük – ellentétben veletek, már ha tényleg kollégák vagytok! De ebből a hozzászólásodból is látszik, hogy nem érdemled meg a fizetésed…

346 GéKI 2015. május 24. 07:24

@Pierre de La Croix:

„…kissé tudományosabb nyelvezetétől eltekintve…”

Nem csak a nyelvezete, tudományosabb, hanem a nézetei is …apró, de cseppet sem lényegtelen különbség…

347 GéKI 2015. május 24. 07:31

@Pierre de La Croix:

…(pl.: nincsen benne Magyar Bálint idézet)…

Hát ez – az…. ez egy nagyon lényeges különbség… merthogy ettől lesz a @zegernyei aztán igazán „kocsmabaromkodás”… és nem „népszerű tudományos” …. és nem humoros-irónikus…

Mert ugyi, meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a különbség a két cikk között…mitrollok…titrollok..őktrollok…

348 GéKI 2015. május 24. 07:38

@Pierre de La Croix:

Annak azért örülök, hogy a @Fejes László után neked is sikerült „alávágnod” a „kollégádnak” …és bizonyítottad, hogy lehet a témáról „rendes” írást is közölni, nem kell ahhoz „magyarbálint…”

Köszzike!....

349 Pierre de La Croix 2015. május 24. 08:04

@GéKI: Ne tégy úgy most, mintha egész végig neked, Krizsának, rdosnak, huncsambo-nak csak és kizárólag az MB idézettel lett volna baja.

Mert ez egy ismeretterjesztő oldal, az amit meg linkeltem, egy szakmai (de nem hibátlan) oldal, amely ugyanúgy rablásnak minősíti a "kalandozásokat". És mintha végig ezzel lett volna bajotok, és nem a Magyar Bálint idézettel.

Amely esetleg csak azért kritizálható, mert felesleges - mert más, kevésbé ismert szerzők már ugyanezeket leírták, azoknak csak kivonata. Mivel viszont ez egy ismeretterjesztő (annak minden előnyével és hátrányával) oldal, az olvasók egyrészt biztos jobban ismerik, másrészt plasztikus megfogalmazásával egyszerűbben érthető a mondanivalója. Ez az, amit ti nem tudtok felfogni László Gyula kapcsán sem, amikor tőle idéztek - egy bizonyos mértékig megengedhető mind a romantikusság, mind a szabadab fogalmazás - zegernyei sem a szakmai, sem a jóízlés, sem a tudományos közvélemény konszenzusán túl nem lépett ezzel a cikkel. (a szűkebb tudományos közösség felé máshogy - máshogy és nem kisebb gondossággal - kell fogalmazni, mint a nagyközönség felé - ezt nem érti Krizsa sem, aki azt hiszi elég, hogy valami áltudományos hablatyot elég letenni az asztalra, amivel megnyeri az olvasóit és az elég. Aztán rinyál, ha közülük valaki nem esik hasra előtte emiatt, rinyál, mert a szakmai és tudományos közösség számon kéri rajta éppen ezt a tudományosságot - pedig csak két szék között a padlóra esett).

Nem túl egyszerűen mégsem, ahogy kiakadásaitok mutatja. Egyébként a cikkben benne van szövegértelmezés szintjén, hogy az egész törzsszövetség a rablóhadjáratokra épült: azért maradt fent. Árpád utódai pedig éppen azért tudták kiterjeszteni hatalmukat, mert ez a külső forrás elapadt. Persze ehhez nemcsak a betűket kell egymás után elolvasni.)

350 Pierre de La Croix 2015. május 24. 08:06

Egyébként ha jól emlékszem, végig ezt írogattam a cikkről, csak a "nagy felháborodásotokban" valahogy nem hallottátok meg.

351 GéKI 2015. május 24. 08:21

@Pierre de La Croix: ( 350 )

Megértjük, ha meg kívánod védeni a „mundér becsületét”…és még azt is el hisszük, hogy te is ezt írtad… csak mi nem vettük észre…

Csak tudod, ha egy hozzászóláson belül kétszer lehülyézel… háromszor meg –trollozol… elég nehéz az „érveidre”… figyelni.

Talán ha képes volnál elfogadni a … más véleményt… akkor akár még komolyan is lehetne téged venni… akár újságíró vagy tényleg, akár nem…

352 GéKI 2015. május 24. 08:29

@Pierre de La Croix:

Nem csak az a probléma, hogy „magyarbálintot” – idéz…hanem az, ahogyan „ magyarbálintot” idéz, és ahogyan ezt „bizonyításként” használja. A „stílus maga az ember” – ha a stílus „kocsmabaromkodás” akkor a mondandó sem több annál…

353 Pierre de La Croix 2015. május 24. 08:39

@GéKI: Mivel máskor nem vagytok képesek odafigyelni, úgy gondoltam, hogy a ti szinteteken fogom megfogalmazni (istenuccse, én próbáltam, hosszú ideig, erre már mindennek elmondtatok korábban is. Jópofizzon veletek az, aki ezt elbírja) hátha - de mindenki ismeri a szólást a bolondokkal való vitatkozásról... (egyébként először azt írtam, hogy olvassatok, majd leírtam miért, később általánosságban emlegettem a trollokat. Rdossal pedig - ugyanebben a fokos témában - már volt egy hosszú, elkeseredett - ugyanúgy értetlen volt, azóta csak illúziói rosszabbodtak - csörtém. Kifakadásomat az motiválta először, hogy ugyanazokat az érveket hozta fel, amikkel én érveltem ellene, de úgy kifacsarta és elködösítette, mintha először ő hozta volna fel, találta volna meg őket. Ami még nagyobb hiba, úgy beállítva, mintha az ő állításait igazolnák. Pedig ha vette volna a fáradtságot és legalább a régi vitánkat visszaolvasta volna - mert a felhozott forrásokat úgy látszik még mindig nem olvasta el - akkor látná, hogy egyáltalán nem)

zegernyei meg annyiban kollégám nekem, hogy veletek ellentétben legalább a szélesebb értelemben vett tudományos közönség része, nem másképp.

354 Pierre de La Croix 2015. május 24. 08:45

@GéKI: Mert ti nem ezt csináljátok? Egyébként már vártam ezt a részét: mikor már minden érveteket megcáfoltátok, a Krizsa-recipe szerint a stílusra kell hivatkozni és megsértődni, (az elősző hozzászólásomban említettem, hogy én próbáltam már sokszor vitatkozni, szépen, nem sértegetve, nemcsak az emberi méltóságotokra ügyelni, hanem mintha hímes tojáson lépegetnék, nehogy megsértsem ártatlan, üde lelketeket valamivel - plusz közben ti meg szabadon sértegethettetek mindenkit. Soha nem sikerül, tehát minek erőltessük a szaknyelvet és az udvarias beszédet, ha úgysem akarjátok megérteni - lásd olvasásra való buzdításomat - és amúgy is megsértődtök)

355 GéKI 2015. május 24. 09:10

@Pierre de La Croix:

Már máskor is megírtam, hogy én nem vagyok „mások”…én … én vagyok a @GéKI. Én téged még soha nem „minősítettelek” – dehogy kezdeményező nem voltam az biztos. Te meg még a „barom” jelzőt sem sajnáltad tőlem…

A „stílus” pedig a @zegernyei cikk stílusáról szólt nem a tiedről, és csak annyiban volt megemlítve amennyiben az általad linkelt cikk stílusához lett hasonlítva, és nem úgy általában, a kommentek stílusán háborogtam… azon már túl vagyok…

A „kollegialitást” - meg te vállaltad fel… én nem kutakszom hogy te ki is vagy tulajdonképpen… lényegtelen momentum…

Úgyhogy ha valaki érzékenykedik… az most épen te vagy… mert egy kicsit behúztalak a csőbe… és ehhez nekem nem kellett még csak egy picit sem „durvulnom”… :)

Kevés dolog van annál visszataszítóbb, amikor „fölényeskedve” . .. olvasásra szólítasz fel bárkit… erre illene figyelned… előbb a magunk szemében a gerendát… aztán a másokéban a szálkát…

356 Pierre de La Croix 2015. május 24. 09:46

@GéKI: Illene azért az eggyel korábbi hozzászólásod tartalmát észben tartani (főleg ha az időpontból valószínűsítheted, hogy előbb kezdtem el válaszolni, mint hogy az megjelent volna):

'1: "Csak tudod, ha egy hozzászóláson belül kétszer lehülyézel… háromszor meg –trollozol… elég nehéz az „érveidre”… figyelni."

2. "Mundér becsülete"

3: És ezért trollozlak, meg hülyézlek (TÉGED: ha már annyira egoista vagy, hogy ha azt írom ti, akkor magadat nem számítod közéjük. Lehet, hogy kitiltanak ezért, de ha ennyire értetlen vagy, másképp nem fog menni).

357 rdos 2015. május 24. 10:45

Ez a cikk, a szerző szerint azért íródott, hogy a napjainkig szőnyeg alá söpört problémára egy új ötlettel szolgáljon. A "vezényleti nyelv"-nek (vélelmezett magyar, vagy ősmagyar) a korai seregben a köznép általi átvétele történt a szerző szerint. Az ötletre eddig legalább egy ellenérvem volt (hosszú, gyerekkortól tartó kiképzési időszak). Most jön a másik.

Nyilván az is fontos kérdés hogy mennyire volt magyar vagy német (bajor) szervezés István király műve (korábbi archeológiás link). Azért azt látni kell, hogy Árpád harcos magyarjai valahol az elenyésző és a kerekítési különbözet közötti népesség arányt jelentettek az itt lakó köznéphez képest.

Ha feltételezzük hogy a köznép nem jött sehonnan sem, akkor könnyedén magyarázható a távolra szakadt finnugor nyelvrokonaink nagy térbeli és nyelvi távolsága, de persze ekkor át kellene írni, illetve jócskán ki kellene egészíteni a "harcos szittya-magyar" történelmünket is (ekkor a neolitikumtól származnánk ide és amiről eddig szó volt, hazai rézkor, bronzkor köznépe és technikái is magyarrá válnának, ami a korábbi urizáló, de gyött-ment státuszunkba nem férne bele).

Ja és persze ekkor tarthatatlanná válik az eddigi Indoeu, finnugor, sémi-hámi (valahol kirekesztő) "nyelvi kasztok" létezése is. Mivel a hatalom gyakorlásának mindig is ez volt a gyakorlata (megosztani), egyhamar változást ebben nem várok. :-(

Szerencsére ezek a "boldog" idők már elmúltak.

jylljylljyll.tumblr.com/image/119670081234

358 benzin 2015. május 24. 17:56

@GéKI: A honfoglalók etelközbe a 850-es évek után költöztek, szénizotóp vizsgálatok alapján. Onogurokkal való csatározásról nincs forrás.

359 zegernyei 2015. május 24. 19:23

@GéKI: (336):

Ezt bírta írni:

"Majd most elválik a tüdő, a májtól!

Meglátjuk, megkapja – e, a megbízást!

Mert - ugye ha nem ... akkor Önnek vége… ha meg megkapja, akkor meg azért…"

Kérem, tájékoztasson, miről is lenne szó? Mivel szeretne engem megbízni? Hol jelenne meg a nevezett mű? Mekkora terjedelemben? Mennyit fizet érte?

De mindezek előtt mikorra tervezi, hogy bocsánatot kér tőlem, meg az olvasóktól, meg az egész Rénhírektől? És milyen kárpótlást kíván nyújtani, és azt készpénzben vagy sörben tervezi?

360 GéKI 2015. május 25. 07:26

@benzin:

Én úgy tudom, hogy a hivatalos történet szerint, 670 - körül a "kazárok magyar segítséggel” legyőzik az onogur bolgárokat és a kazár Kagán az "Etelközbe" telepíti a magyarokat.

Ezen változatot „közhasznú” forrásként a Bizánci császárok meséi tartalmazzák, ahol mint a kazárok alattvalói, és szolgáiként szerepelünk, ahol még a magyar törzsszövetség vezető elemeként is a „kabar” – törzs vagyon megnevezve. A „finnugrisztikusok” hagyományos vonalát képviselők innen szokták levezetni a „megvert, földönfutó – honfoglalók” – című meséjüket.

Az én verzióm szerint a magyarok - kazár segítséggel - legyőzik az onogur bolgárokat és katonai értelemben átveszik a hatalmat Kuvrat fiaitól, akik a világ négy égtája felé vonulnak népeikkel. Ettől kezdve az Ural és a Kárpátok közötti területen a magyarok fokozatosan domináns szerepet játszanak. Ezekről az időkről szólnak az „Ibn Rusta – Gardizi” – féle arab források. Ezek azok a források, amelyek a magyar hegemóniát erősítik. Mai napság e források alapján bontják ki egyesek - Keisz Ágoston; @zegernyei - a „maffiózó rablóbanda” motívumokkal fűszerezett történelemhamisító erősen aktuálpolitikai színezetű meséiket.

Mindezt persze teszik úgy, hogy a források szövegeiből „kiragadnak részleteket” … legtöbbször egyszerű mondattöredékeket, és még csak a megemlítés szintjén sem tárgyalják azokat a részeket, amelyekből az én álláspontom szerint a „magyar hegemónia” levezethető.

Csak dióhéjban elbeszélve a „nézetkülönbségeket” … ha érdekel a téma szívesen folytatom, de ha nem akkor nem untatnálak tovább…

361 GéKI 2015. május 25. 07:30

@zegernyei:

Az Ön leckéje most a „zsidók honfoglalásának” megírása humoros-irónikus stílusban a „magyarbálint” féle maffiaállam koncepció felhasználásával.

Mert ha ezt a történetet semmivel sem nehezebb, megírni, mint a „pirézek honfoglalását” akkor Önnek ezt a feladatot meg kell tudnia oldani. Úgyhogy „lécci” fogjon hozzá és dolgozzon, és ne kommenteket írogasson…

Ha nem írja meg záros határidőn belül, … akkor minden nap le fogom írni, hogy komoly munkára alkalmatlan vagy…

362 GéKI 2015. május 25. 07:38

@zegernyei:

A „cehhet” – a @Fejes László fizeti, mert, hogy szerinte Ön alkalmas egy ekkora feladat megoldására is. Én egy lyukas garast nem adnék a sikerért… nemhogy a „sörömet”…

De ha megírja… személyesen fogadom a „Rezisztenciámban”…

363 zegernyei 2015. május 25. 07:43

@GéKI: Na éppen ez az! Kérem a paraméterek megadását - terjedelem, honorárium, határidő. No és, hol fog megjelenni? Mert, ha ön nem tulajdonolja a Rénhírek részvényeinek többségét, akkor elég arcátlanul követelözik itt.

Ja, és előtte még jön a bocsánatkérés. Apropó, mi a túrót élvez azon, hogy itt szakembereket sérteget? Miért alázza magát, miért jár rendszeresen vissza a pofonokért? Pedig beszélgethetnénk emberül is.

364 GéKI 2015. május 25. 07:50

@Pierre de La Croix:

Csak és kizárólag az „egyenlő partnerség” – jegyében vagyok hajlandó veled tárgyalni. Még akkor is, ha Te a jelen témában „szakember” vagy, én meg mindenki számára nyilvánvalóan csak egy „érdeklődő”. Ha nincs más mondanivalód, mint hogy „olvass” – meg hogy „barom vagy hülye” – akkor lécci soha többé ne írj nekem. Tudomásul veszem, hogy nem ismerjük egymást.

365 GéKI 2015. május 25. 08:04

@zegernyei:

Nézze!

Maga néhány kommenttel lejjebb, csak azért mert én leírtam azt a kifejezést, hogy „zsidók honfoglalása”, Ön azonnal „zsidózással” – vádolt meg, több alkalommal. Kevés undorítóbb tulajdonságot tudnék felsorolni annál, amit ön ezzel elárult magáról. Mondja meg őszintén, tehetek én ezután mást… mint amit teszek…

Annak idején, amikor mindenféle „olvasatlan tahónak” – nevezett, csak a személyes, négyszemközti „alázást” – fogadtam meg. „Meg tettem!!! … mind a ketten tudjuk…”

Ha a „zsidózás” – vád miatt nem kér bocsánatot… nyilvánosan alázom meg… „Meg teszem!...ebben nyugodt lehet…”

366 GéKI 2015. május 25. 09:16

@zegernyei: ( 363 )

Egyébként, ha a Fejes László felelős szerkesztő úrnak, nincs annyi vér a pucájában, hogy megrendelje Ön - től a cikket, én megadom azt az összeget, amit a fenti cikkért a „magyarbálintéktól” kapott. Nyugodtan írják meg… adják meg a bankszámlaszámot… és utalom… a cikk megjelenése után a törvényes 8 - banki napon belül…

Nekem még a szokásos 30 – napos utalási időre sincs szükségem…

367 rdos 2015. május 25. 10:13

@GéKI: 365. Na, ezt jól elrontottad. :-( A bánatért kellett belemenni a személyeskedésbe. Attól hogy a tudós urak érvek hiányában ezt teszik, neked még nem kellett volna. Erre belehergeled magad cikk-íratásba.

Felismered-é a bértollnokot? Én felismertem. A kondíciókról érdeklődik. :-( Meglásd, megírja.

Pedig egyszerűbben el lehetett volna rendezni ezt a vélelmezett antiszemita szálat.

Tessék mondani. Itt, egy magyar domain-ű, egy magyar nyelvű weblapon "magyarozni" szabad, zsidózni pedig nem szabad? Zárójeles megjegyzésem én úgy tartanám humánusnak ha se magyarozni, se zsidózni, se semmilyen kollektivizálást nem volna szabad művelni, mert igazságtalan és sehova sem vezet, illetve ahova vezetett, az biza nem volt jó? :-(

Ha kettős kérdésemre egy igen a válasz, akkor már csak egy kérdésem van. Akkor miért magyarul szól ez a weblap, ha a zsidó vallás és/vagy Izrael állam és/vagy a cionisták, vagy a bánat tudja kiknek az érdekét védi?

368 Krizsa 2015. május 25. 10:13

@GéKI: Dehát tényleg ez volt, az első megdöbbenés utáni "ötletem", nekem is. Hogyan lehetne a magyar "honfoglalással" kapcsolatos cikk bevezető szavat más honfoglaló népekre-nyelvekre is átírni?:

Miért indultak a kelták, rómaiak (szintén kelták), szlávok, gótok, mongolok, törökök, stb, ...kalandozó hadjáratokra a Kárpát-medence megszállása után is? Nem volt nekik elég az édes és szép KM? Avagy a közelebbi s távolabbi szomszédok dúlása, fosztogatása csupán a normális üzletmenet része volt? Na és megérte a kelta, szláv, gót, mongol, török, stb. csapatokhoz tartozni?

A zsidók, ugyanmár... ezekhez képest pitiánerek voltak. Megelégedtek a "ígéret földjével", de onnan is szét lettek kergetve vagy kétezer évre. Most meg - a fél világ felháborodására - meg vannak elégedve még a régi, önbiztatgató "ígéretnek" is - a felével.

369 rdos 2015. május 25. 10:37

Mert az alap kérdés továbbra is az, amit a szerző a "vezényleti nyelv" ötletévek kísérel meg feloldani (közben azért "vicceskedik" is nézzük el neki, komoly tudósnak is lehetnek mindenféle emberi tulajdonságai).

Az alap "lovas" kérdés egyszerű, régi és megválaszolatlan.

Kevés hont foglaLó, sok Ló és sokkal, de sokkal több alattvaLó.

index.hu/tudomany/tortenelem/magyar0131/

370 GéKI 2015. május 25. 12:56

@rdos:

Csak nyugalom és hidegvér! - és figyelj!

Egyébként mindent - KÖSZ!

Ne gondold, hogy nem figyelek rád!

371 GéKI 2015. május 25. 13:38

@Krizsa:

Erősítsd meg azt a kérésemet, hogy lefordítod a cikket - héberre - ha elkészül !

372 Krizsa 2015. május 25. 15:44

Más dolog bármit lefordítani és más feltenni nyilvános helyre, aminek jogi következményei vannak. Én azt se tudom, hogy ezt a polipozást hogy lehetett feltenni?

373 GéKI 2015. május 25. 15:58

@Krizsa:

Egyet éretek! – A felelősséget, én vállalom - természetesen!

374 Krizsa 2015. május 25. 16:27

@GéKI: Akkor meg minek kellek én? 6 millió anyanyelvű van, akik nálam is jobban tudnak.. Hagyd el. Amit én csinálok, bármilyen nyelven, akár csak lefordítok, vagy tőlem fordítanak (az írásos engedélyemmel) - az mind jogvédett.

375 GéKI 2015. május 25. 16:43

@Krizsa:

OK! – A Hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk!

376 korhely 2015. május 25. 18:05

Már 200 éve folyik ugyanez a vita, itt pl. Vörösmarty keveredett gyanúba (mondjuk hülyézés-marházás nincs benne):

„Szabad-e tehát feltenni, hogy azok olly vadak és tudatlanok voltak, mint a’ közép év’ sok íróji erővel ki akarták vívni?

De a’ nélkül, hogy a’ nemzetnek különös cultúrát akarnék tulajdonítani, vedd tekintetbe azon környülállásokat, mellyek alatt vezérei ’s fejedelmei nevelkedtek és éltek.”

books.google.ch/books?id=hHo5AAAAcAAJ&pr...#v=onepage&q&f=false

Egyébként is, haláliak ezek a szövegek, érdemes elolvasni a reformkori Tudományos Gyűjtemény kiadvány évfolyamait. Szólnak bennük szittyákról, szkítákról, tar-kúnokról (= palesztinek = kopasz kunok), akik mellesleg etruszkok is , és természetesen a római Tarquinius királyi dinasztia is tar-kun volt.

“a’ KÚNOK, a’ mit Béla Királynak nevetlen Jegyzője is emleget(Tonsa Capita Cumanorum) az üstök körül hajukat leborotváltatták, és így tarok voltak.”

books.google.ch/books?id=ino5AAAAcAAJ&pr...#v=onepage&q&f=false

Az 1834. évi VII. kötetből pl. az is kiderül, h. a kapernaumi százados is magyar volt, meg általában mindenki, aki írott forrásokban említésre méltó.

Azt hiszem, h. az itt vitatkozók, azért nem bírnak egyetérteni, mert más tudásanyag van a birtokukban.

Akik ismerik az ilyen kordokumentumokat, azok egyből ezekre asszociálnak, amikor a mai ősiség keresőktől szinte ugyanezeket a szövegeket hallják, amiket sokszor nagyon nehéz lenne komolyan venni.

377 Krizsa 2015. május 25. 19:38

@korhely: "Azt hiszem, h. az itt vitatkozók, azért nem bírnak egyetérteni, mert más tudásanyag van a birtokukban."

NEM. A múlt század "tudományos" zagyvságihoz, meg a most élők tanult "ismeretanyagához" (ma is tudományos a zagy), ennek semmi köze nincs.

Az itt ellenkezők közös fogalma az, hogy a nép-nemzet-ország MA ÉRVÉNYES ÖNVÉDELMI EGYSÉG. Amely elsősorban az összetartozó közösség területét és kommunikációjának eszközét: a nyelvet - általában pedig a bármilyen értelemben vett jogvédelmét tartja szem előtt.

Összehasonlításul: a nagyközösség legkisebb önálló egysége az egyén, utána a család, baráti társaság, lakó-, munkahelyi közösség, stb. Semmiféle, a jelenben élő populációt megelőző múltbeli esemény, semmilyen (helyes, hamis, vagy csak "úgy vélem") tálalásban nem alacsonyíthatja le az egyént, a családot, a nemzetet. Nem csorbíthatja, nem sértheti a jogait.

TEHÁT ha ez a cikk azt akarta volna kifejteni, hogy mai értelemben

véve KRIMINÁLIS módon viselkedtek az előttünk élők, akkor ahhoz nem teheti hozzá, hogy MAGYAR maffia-rabló-polip (pláne, hogy a "tudomány" még azt se képes megmondani, hogy hol, mióta éltek, milyen nyelven beszéltek, egyáltalán kik voltak azok a magyarok).

Sem azt nem teheti hozzá, hogy "zsidó" , sem azt, hogy "angol" (pedig még nemrég fosztották ki a fél világot), sem azt, hogy "német" (pedig még nemrég...), stb. Miért nem? Mert egy ma élő bármilyen nemzetiségű embert, családot, jelesen a mai magyar nemzetet nem "jellemezhetsz" kriminális terminusokkal. Ha objektív történelmet akarsz bemutatni, akkor az nem "magyar". Írjál A lovasnomád hordákról (volt rengeteg), A rabszolgatartó társadalmakról (számtalan), A gyarmatosító államokról, de egy ma élő nemzet kipécézése nélkül. Használhatsz esetleg múltbeli törzsi és népneveket (vikingek, rómaiak) - de mivel ma már nem kannibál, nem inkvizítor, és nem rablóhorda, nem gyalázhatod.ezzel a most élő embert / nemzetet.

378 GéKI 2015. május 25. 20:04

@Krizsa:

Nem a tudásanyaguk más, hanem az erkölcseik… talán.

379 korhely 2015. május 26. 12:45

@Krizsa,

Amiket „A múlt század "tudományos" zagyvsági”-nak minősítesz, azokat egy évszázaddal korábbról idéztem, és azoknak a munkái, akik először fogtak hozzá, h. magyar nyelvre is átültessék a kor ismeretanyagát. Még a nyelvet is ezekben a „tudományos zagyvaságokban” teremtették meg ahhoz, h. a korszerű kérdésekben magyarul is megszólalhass, és most könnyedén alázhasd a tevékenységüket.

Szépen véded te „az összetartozó közösség területét és kommunikációjának eszközét: a nyelvet”, meg a nemzeti nagyságainkat!

Nem gondolod, h. ez baromi nevetséges?

Nehezen bírom elképzelni, h. „Az itt ellenkezők közös fogalma az, hogy a nép-nemzet-ország MA ÉRVÉNYES ÖNVÉDELMI EGYSÉG.”. Hiába annak kellene lenni, amit te képviselsz, az éppen ezzel megy szembe. Apró momentumként megemlítem, h. ezeréves történelmünkben a politikai nemzetbe sohasem értették bele a nép 90%-át.

A történelem vhogy nem a te észjárásod szerint működik. Nem arra való, h. a jelen helyett a régmúlttal kérkedj, és saját hiedelmeidet próbáld nemzeti köntösbe bújtatva árusítani. Egyetlen dologra jó, arra, h. tanulhassanak belőle a következő generációk.

És igen, itt magyar történelemről van szó, mert elsősorban ez áll hozzánk közel, nem pedig az eszkimók angolok v. bantu négerek. És a helyzet sokkal súlyosabb, mintsem a régmúlton nevetgélés. Ahogyan te csodálatosra akarod átfesteni a történelmet, az a teljes relativizálás, ami a biztos módja a tanulságok elrejtésének. Mert a show folytatódik, és tudod, a helyzet az jó... www.youtube.com/watch?v=I2_mAUr5EV8

Nem zavar, h. amit művelsz, az nem önvédelem, hanem rábírás a kollektív öngyilkosságra?

Mi van, ha azt mondom, h. a tevékenységed a legalattomosabb nemzetellenesség, mert a jobb sorsra érdemes fiatalságot is védtelenné teszi, ha az álomvilágodba kábul?

www.youtube.com/watch?v=iBCCcEjTW_A

Még buzdíts a tudomány ellen is, mert ez a nemzeti felemelkedés útja!

380 GéKI 2015. május 26. 13:26

@korhely:

„Én nem találom méltatlannak v. szégyellni valónak, ha a magyarság őseinek tekintett történeti alakok tetteit nem a mai erkölcsi normák irányították.”

Nem is kéri tőled ezt senki:

Olvasd el ezt, amit az egyik kommentező társunk ( @Pierre de La Croix ) tett fel:

archeologia.hu/a-nemetek-es-magyarorszag...-grundolt-kiralysag-

Most hasonlítsd össze a fenti írással.

Ha nem látod a különbséget, akkor persze elég nehéz lesz közös nevezőre jutnunk.

381 Krizsa 2015. május 26. 14:02

@korhely 379: hozzászólásod nincs kapcsolatban az enyémmel (377). De akkor miért neveztél meg? Miután én itt 3 éve soha nem "vélekedek", nem minősítek senkit és nem is veszekszem, egyszerűen leszögezem a tényt, hogy a 379-ben másról beszélsz, mint amiről én.

Most tehát ennyit - még válaszoltam. Ha ez csak valamilyen félreértés volt, akkor továbbra is fogok. De ha elhallgatok egy nincknév irányában, az legtöbbször végleges.

382 GéKI 2015. május 26. 14:02

@korhely:

„Apró momentumként megemlítem, h. ezeréves történelmünkben a politikai nemzetbe sohasem értették bele a nép 90%-át.”

Ez valóban igaz. Csak akkor kérdezem, miféle alapon nevezik a finnugrisztikusok „tudákos mesének” azt miszerint a magyar krónikák „szkíták és hunok” utódaiként emlékeznek a magyar uralkodó osztályra. Merthogy ezek az írások, ahogyan helyesen megállapítottad, kizárólag a „nemesi – magyaroszágról” szóllanak. A „köznép” - szinte meg sincsen említve.

A „pannonoktól” – ( helyben élő őslakosoktól ) – történő származtatást, még Mátyás sem fogadta el, pedig Ransanus – A magyarok történetnek rövid foglalata – könyvében egészen biztos, hogy felajánlotta.

Ezt írta Attiláról : „… vad jellemű volt…jól tőrt bármi hadi fájdalmat…igen vágyott a szerelemre…és mértéktelenül hajlott az emberölésre”.

Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy a Hun – Magyar kontinuitás, oly erős volt, még a Mátyás korabeli időkben is, hogy még egy „tudós humanista” – igen lesújtó véleménye sem tudta ezt más irányba terelni.

Vagyis az akkori „európai felfogás szerint” – a hun rokonság felvállalása, egyáltalán nem volt holmi „dicső elődök” – keresésének oka, egyszerűen tényként kezelték a magyar „urak” – ami van és kész, nem tehetnek úgy, mintha nem lenne.

383 GéKI 2015. május 26. 14:11

@Krizsa:

Mondjuk arra én is kíváncsi lennék, hogy most akkor kire is haragszik tulajdonképpen a @korhely.

Mert, ha itt van „tudományos zagyvaság” akkor ez a cikk az biztos, hogy az.

Lehet, hogy más is van itt efféle, de hogy ez az … az biztos.

384 Krizsa 2015. május 26. 15:35

Közben utánanéztem a "háttérnek" is, Magyar Bálint és a Magyar Polip. Mindennek természetesen semmi köze nincs a több, mint ezer évvel ezelőtti Európához, sem a KM akkori történelmi eseményeihez. E két dolog összekapcsolása színtiszta amatőrizmus, és ez a legkedvesebb, amit a fenti cikkről el lehet mondani.

A Magyar Polip (könyv) tartalomjegyzékének átfutása után - erről csak annyit, hogy az államtudományokhoz és a nemzetközi gazdasági élet áttekintéséhez nem elég két félév a Közgázon. Mindegy, a politikához bárki hozzácsacsoghat: Keresztapáról, "Családról", meg ami jólesik.

385 huncsambocsange 2015. május 26. 18:30

@GéKI: nem igaz. nézz utána mit jelent az, h 'országközség'.

.

a X századnál Kézai azt írja

„Az egész országot érintő közügyet az országközség tárgyalta meg, s határozott benne".

Ilyen volt Álmos fejedelemmé választása, a 34 napos Pusztaszer, Árpád halála után...

„Aki az országközség – nemzetgyűlés mai szóval – parancsát megvetette, helyes okát nem tudván adni, az olyat a szkíta tőrvény karddal vágatta ketté vagy veszett állapotoknak tette ki, vagy a köznép szolgaságába vetette"

.

I. Béla

„Magyarország-szerte kikiáltókat is küld, hogy minden faluból két-két ékesen szóló vént hivasson a királyi tanácsba"

„Ennek hallatára nemcsak azok jöttek Fehérvárra a királyhoz, akik hivatalosak voltak, de mind a parasztok, a szolgák és a magyarországi köznép egész sokasága. Látván a király, a püspökök és mind a főemberek a rengeteg sokaságot...

.

Kézai rendkívül erőteljesen hangsúlyozza az eljárási szabályok között azt, hogy ez az úgynevezett országközség, ez a nemzetgyűlés visszahívhatta a gyulát is és a horkát is abban az esetben, ha nem látták el jól a feladatukat.

386 GéKI 2015. május 27. 08:37

@Krizsa: ( 384 )

Pontosan ez az, amit nem vesznek figyelembe, azok akik, ezt az írást „tudományos modellalkotásnak” képesek nevezni. A mai magyar államszervezet felépítését ezeréves kontinuitásba helyezi, és mintegy maffiaszervezetet kezeli. Persze elfelejti hozzátenni - merthogy @Fejes László szerint ezt mindenki tudja – hogy az összes többi állam szervezet is így működik.

Ha meg igaz, hogy minden más nyelv is ezen államszerveződés szerint marathatott fenn, akkor meg mi értelme van a „magyart” ezek közül külön kiemelni – ha nem a gyalázkodás a cél.

Vagy akkor miért háborog az egész „nyest szerkesztősége” azon, ha azt kérem, hogy ugyan írják már le a „zsidók honfoglalását” és a héber nyelv fennmaradását, is ugyanezen maffia koncepció szerint „humoros -irónikus” formában. Ha meg a „pirézek honfoglalásának” megírása, semmivel sem „rizikósabb” – mint a zsidóké, akkor meg megint csak kérdezem – mire ez a „fene nagy” háborgás és visszakérdezősdi.

( Megírtam, hogy megfizetem ugyanazt a honoráriumot, amit a nyest fizetett ezért a cikkért a @zegernyeinek – várom a választ)

A szerző szerint a helyes műfaji megjelölés „tudományos modellalkotás humoros-irónikus formában”.

Szerintem meg „aktuálpolitikai indíttatású, gyűlölködő -kocsmabaromkodás”.

387 GéKI 2015. május 27. 08:49

Nagytiszteletű nyest.hu Főszerkesztőjének saját kezébe!

Mi, az utókor által is elismert és nagyra becsült tudós munkák szerzői:

Ibn Rusta (Abu Ali Ahmad ibn Umar) perzsa földrajzi író

Gardizi ( Abu Saʿīd Abdul-Hay ibn Dhaḥḥāk ibn Maḥmūd Gardēzī) perzsa történetíró földrajtudós

Bíborbanszületett Konstantin ( VII. (Bíborbanszületett) Kónsztantinosz) Bizánci Birodalom Császára

kiknek jeles munkáit a 21. században magyaroknak nevezettek őseivel foglakozó tudósok oly sokszor és előszeretettel, forrásanyagként „kútfőként” használva idéznek, az alábbi nyilatkozatot kívánjuk tenni.

Mi fent megnevezettek, az utókor által is elismert és nagyra becsült műveknek szerzői kijelentjük, hogy emez „újdondász” @zegernyei mindaz ideig, amíg meg nem tanulja jeles és becsületes tudós elődeinek munkáit a tudomány elismert módszerei szerint kezelni és alkalmazni, addig mindenféle publikálástól eltilttatik, a tudósok köréből kirekesztetik, és mindaz ideig, míg a nyilatkozatot meg nem teszi, miszerint ezek után ezen tisztes tudósok munkáit csakis és kizárólag becsületes célok érdekében idézi, „b.rt.ln.k-t.d.s.csk.” néven neveztetik.

388 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 27. 09:19
389 GéKI 2015. május 27. 11:47

@Fejes László (nyest.hu):

Ebben legalább tényleg van "humor".

Gratula a találathoz!

390 Untermensch4 2015. május 27. 15:05

@GéKI: Az ahogyan a "387"-ben közvetítettekhez az érintettek aláírták a meghatalmazást már önmagában életképessé teszi az egyesített jog+időutazási Nobel-díjat :)

391 GéKI 2015. május 28. 08:55

@Fejes László (nyest.hu): ( 323 )

Azt kérted fogalmazzak világosan.

Most megteszem.

Az alábbi belinkelt anyag, azt hiszem, világosan jelzi, hogy mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy nem fogjátok megírni azt a cikket, ami a zsidóság honfoglalását és a héber nyelv fennmaradását, a „magyarbálitféle” maffiaállam koncepció alapján modellezi, homoros-irónikus formában.

Valószínűleg nem kívánsz azon a bizonyos fotón legközelebb Te szerepelni, mint az antiszemitizmust támogató felelős szerkesztő.

nol.hu/belfold/holokausztrol-szolo-targy-a-pazmanyon-1536203

Eljön még az idő amikor a "finnugrizmus" támogatását is hasonlóan fogod majd szégyenleni.

392 GéKI 2015. május 28. 09:12

Hogy mindenki számára világos legyen mit is gondolok én a „finnugrizmus” mibenléte felől, ideidézek két tipikus finnugrisztikus véleményt népünk történetéről:

Az alábbi idézetek, „hitem szerint” pontosan definiálják, azt, hogy a finnugrisztika tudománya, egyesek „tollában” hogyan válik finnugrizmussá.

Hóman Bálint, nézetei:

„Az előmagyarok – a ma¬gyar nyelv tanúsága szerint – teljes életközös¬ségben éltek a rájuk telepedő ogur néppel. Az ogur vadászok szolgáik körében éltek s nem egyszer ezek nőivel házasodtak össze. A két nép közt tartós együttélés fejlődött ki s az ogur urak nyelvtanulásra kevéssé fogékony asszonyaiktól és szolgáiktól megtanulták azok nyelvét, míg emezek uraiktól új, fejlettebb fogalmakat ismertek meg s jelölésükre a tőlük eltanult ogur szavakat használják.”

@zegernyei, nézetei:

„Az erdőövezetben lakó finnugor nyelvű közösségekhez minden kulturális újítás: a fémművesség, a földművelés, az állattenyésztés tudománya délről érkezett. A helyzet az, hogy a finnugor alapszókincs vadászó-halászó-gyűjtögető életmódra utal, az állattenyésztés és talán a földművelés minimális ismerete mellett. A finnugor nyelvű népekhez az új dolgok idegen megnevezésükkel együtt érkeztek….”

A két idézet között eltelt száz esztendő, mit sem változtatott a finnugrisztikusok véleményén. Mindketten szolgalelkű és gondolattalan népként állítja be a finnugorokat. Mindössze a szóhasználatban van különbség. Az első idézet gazdája még az „úrimagyarország” egyik jeles képviselője, maga is tagja az „úri osztálynak”. Számára még elfogadható és természetes az a világkép, hogy vannak az „uralkodásra” termettek és vannak az őket kiszolgálók, és cselédek. Tehát számára még nem okoz gondot szó szerint is leírni, hogy az –„előmagyarok - szolgák”.

A második idézet már napjainkból való, az efféle szóhasználat már nem volna elég PC, ezért a szerző holmi kultúrákkal, nyelvekkel és megnevezésekkel manipulálva mondja ugyanazt, mint elődje. Jelesül, hogy a finnugor népekhez minden „kultúrát” valakiknek közvetíteniük kellett, hisz önmaguk csak és kizárólag a halászó – vadászó életmódra voltak képesek.

Egy másik idézetpár viszont arra példa, hogy a magyar nyelv fennmaradását hogyan látja egy tisztességes finnugrista, és a finnugrizmust valló finnugrisztikus.

Pusztay János nézetei nyelvünk megmaradásáról:

A magyar nyelv megőrzésének okai: a kellőképpen nagy lélekszám, a magas szintű életmód és kultúra, a jó fegyverzet, sok lovas. Mindezek miatt a magyar nyelv lett a lingua franca, egyes népek esetében az eredeti nyelvet ki is szorította (eszkilek, kabarok). Ugyanakkor a magyar nép vérségileg (genetikailag) igen sok hatást kapott más népektől, s eltávolodott szibériai nyelvrokonaitól. A magyarok legközelebbi genetikai rokonai szláv és germán nyelveket beszélő népek, nyelvrokonaik viszont genetikailag nem rokonaik a magyaroknak.

@zegernyei nézetei nyelvünk megmaradásáról:

„A nomád államok ugyanúgy külső erőforrások megsarcolásával biztosították fennmaradásukat és vezetőik gazdagságát, mint napjainkban a maffiacsaládok. A fentiek alapján a nomád államra is használhatjuk a maffia metaforát. Feltehetőleg a kalandozásoknak és a magyar társadalom fentebb vázolt szervezeti formájának köszönhetjük a magyar nyelv Kárpát-medencei hegemóniáját, azt, hogy Szent István magyar államot alapíthatott.”

Azt hiszem ezeket a gondolatokat még kommentálnom sem kell.

Végezetül szeretném idézni a hazai finnugrisztika mai napság talán leglejelesebb hazai képviselőjének, az adott témában talán mindenki által relevánsnak tartott nyilatkozatát.

www.matud.iif.hu/2015/02/11.htm

„Súlyos, tudomány-módszertanilag elfogadhatatlan kategóriahibáról tanúskodnak azok az állítások, amelyek összekeverik a nyelvrokonságot a genetikai rokonsággal és a néprokonsággal.”

„… hiszen gondolkodni képes emberben fel sem merülhet az-az ötlet, hogy a nyelvtörténeti tényekből leszűrhető tanulságok összefüggésbe lennének hozhatók az etnikumhoz nem kapcsolható régészeti leletekkel…”

A fenti két idézet, határozottan kijelöli a hazai finnugrisztika véleményét és további munkásságának útját, a korai magyar történelem és a magyar nyelv kialakulásának kutatásában, és elhatárolódik, a téveszméket közvetítő finnugrisztikusok munkásságától.

393 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 28. 10:38

@GéKI: Nem egészen világos a gondolatmeneted. Ha egy, a zsidó „honfoglalást” humoros formában feldolgozó írást automatikusan antiszemitának gondolsz, akkor nagyon súlyos fogalmi zavarok vannak a fejedben.

@GéKI: Gondolod, érdekel bárkit is, hogy te mit gondolsz olyan dolgokról, amelyek nem léteznek? Mi köze van pl. a kalandozó magyarok gazdaságához vagy hadászatához a finnugrisztikának?

„Azt hiszem ezeket a gondolatokat még kommentálnom sem kell.” Valóban nem kellene, a többi is teljesen felesleges.De ha máshova nem is, addig eljuthatnál, hogy utánanézel annak, hogy szakértője volt-e egyáltalán valaki annak a témának, amellyel kapcsolatban idézed: hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3man_B%C3%A1...v.C3.A9kenys.C3.A9ge

394 Untermensch4 2015. május 28. 11:21

@GéKI: 1) "a magas szintű életmód és kultúra, a jó fegyverzet, sok lovas"

2) "A nomád államok ugyanúgy külső erőforrások megsarcolásával biztosították fennmaradásukat és vezetőik gazdagságát, mint napjainkban a maffiacsaládok."

Az életmód, kultúra és jó fegyverzet nincs ingyen. Az összes állam terrorszervezet, csak némelyik hagyja menekülni az alattvalóit. A magyarok az egyetlen "keleti" "nomád" nép amelyik európába érkezve nem eltűnt némi erőlködés után hanem tartósan középhatalom-kaliberű államot hozott létre. Meg tudom érteni a sértettségedet jelenkori balkániasultságunk miatt de annyi idő alatt amióta itt vagyunk a lángoktólöleltben, korábban 4-5 komplett nép enyészett el.

395 GéKI 2015. május 28. 13:43

@Fejes László (nyest.hu):

Nem szakértőt, hanem „finnugrisztikust” írtam.

Nem automatikusan, hanem „oka van annak”( 386 )

Az meg könnyen ellenőrizhető, hogy kinek a fejében van káosz. Meg kell írnotok azt a cikket, amely a zsidóság honfoglalását és a héber nyelv fennmaradását, a „magyarbálitféle” maffiaállam koncepció alapján modellezi, homoros-irónikus formában. Oszt annyi!

396 bloggerman77 2015. május 28. 16:39

@Fejes László (nyest.hu):

"Ha egy, a zsidó „honfoglalást” humoros formában feldolgozó írást automatikusan antiszemitának gondolsz, akkor nagyon súlyos fogalmi zavarok vannak a fejedben."

**

GéKi sztem arra céloz, hogy ha megjelenne egy ilyen, a zsidók honfoglalását maffiaállamnak nevező, humoros írás, akkor a magát mértékadónak gondoló ballib sajtó kiáltana egyből antiszemitizmust.

(Nem hiszem, hogy ezt nem akarod megérteni, kedves László...)

397 bloggerman77 2015. május 28. 16:48

@GéKI:

"A két idézet között eltelt száz esztendő, mit sem változtatott a finnugrisztikusok véleményén. Mindketten szolgalelkű és gondolattalan népként állítja be a finnugorokat. "

**

Mond, te tényleg képtelen vagy felfogni: ahol a természeti környezet nem teszi lehetővé valaminek a feltalálását, akkor azt ott nem lehet feltalálni, hiába lakott minden második kunyhóban egy potenciális Edison...

A kulturális invenciók így terjedtek, és ez pl. a földművelés esetében jól követhető, mert egy sajátos etnikai, antropológiai megjelenésű népesség hordozta a földműves neolit kultúrát: a gracil mediterrán típusú népesség Kis-Ázsiából a Balkánon át érkezett a Kárpát-medencébe. Ugyanez történt Kelet-Európa sztyepp-erdővidékének határterületén is.

398 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 28. 16:58

@bloggerman77: Ha GéKI ezt írná, miért nem írja ezt? Mert túlságosan nyilvánvaló lenne, hogy ostobaság? Ha viszont homályoskodik, akkor tűnhet úgy, mintha valami értelmes dologra célozna? Hmmm.... lehet, hogy igazad van.

399 GéKI 2015. május 28. 18:26

@Fejes László (nyest.hu):

Csak egyetlen probléma van, kedve @Fejes László, hogy te pontosan tudod, hogy én nem „homályoskodok”. A @bloggerman77 – nek tökéletesen igaza van, mert, hogy TE pontosan érted, hogy „miről is van itten szó”.

Én megértem a TE – becsületes hozzáállásod, hogy „véded a mundért”. Ha nem így tennél, megvetnélek. Mert, az hogy TE „kiállsz” a beosztottaidért, annál mai napság kevés becsülhetőbb tulajdonságot tudnék felsorolni.

De mindennek van határa. Én azért szép lassan elkezdenék azon gondolkodni, hogy „biztos, hogy jó helyen állok –é, én @Fejes László”

Ne válaszolj, erre a mondatra, mert ez egy „beugratás” – nincs jó válasz. A jó válasz, csak a „lelkedben” születhet meg. Az meg csak a tiéd.

400 GéKI 2015. május 28. 19:07

@bloggerman77: ( 397 )

Ahogyan mondottad volt, a „magyar” az egyetlen keleti lovas nomád nép, amely képes volt a KM – ben tartós máig élő „államalkotásra”. Maradjunk a „lángoktólöleltben”.

Vannak rajtunk kívül elegen, akiknek ez nem mond semmit!

401 Krizsa 2015. május 28. 19:22

@GéKI: És ezt folytatja.

402 Untermensch4 2015. május 28. 21:33

@bloggerman77: Persze van még az a plusz csapda a GéKI: által igényelt cikk leendő kritikájánál hogy a zsidóknak van egy saját külön vallásuk is aminek a dokumentációja részben egy másik, sokkal népesebb táború vallásnak is alapműve. Összességében ennyi ember közül már csak statisztikailag is túl sok zakkant kerülne elő. A valláskárosultak a legveszélyesebbek, főleg a totalitárius hit(eke)t követők. Sztem ezt elkerülendő jó stratégia a naiv érdeklődő attitűd sugallmazása. Mármint általában, nemrég egy valláskárosultnál aránylag hamar kivertem a biztosítékot, kérdéssel...

403 korhely 2015. május 28. 21:57

@huncsambocsange: "'országközség'"

Amikor szuronyroham felfogására, golyófogókra v. ágyútöltelékre volt szükség, akkor természetesen egyből testvérének nevezte a megszorult elit a köznépet, de az „országközség„ felmelegítése csak a veszély e lmúltáig tartó demagógia volt.

István király intelmei is világosan fogalmazza, h. „a főemberek, ispánok , vitézek az ország bástyái”, és ők az uralkodó „atyái és testvérei”.

A Képes Krónikából kiemelt rész is I. Béla szükséghelyzetben hozott intézkedéséről szól. Ha tovább olvasod az idézett részletet, akkor láthatod, h. a király el is érte a célját, a nép elöljárói az emelvényekről vallásellenes rigmusokat szavaltak, ami elnyerte a nép rokonszenvét.

Ezeket az állapotokat természetesen, nem lehet a korból kiszakítva megítélni. A civilizációnak abban az állapotában az a berendezkedés tudta biztosítani a természeti erőforrások kihasználásának legmagasabb szintjét. Sem a mai helyzethez méricskélni, sem idealizálni nem érdemes.

404 bloggerman77 2015. május 28. 22:23

@GéKI:

A magyarság megmaradása nem valamiféle isteni kiválasztottság, avagy felsőbbrendű magyar elme eredménye, hanem szimplán egy olyan politikai helyzetbe csöppentek őseink, hogy a honfoglalás idején tulajdonképpen senkié nem volt a Kárpát-medence, és a 11. század közepéig nem is akart senki ide jönni. Ha azok a nomád támadások, amik a Szent László legendában megjelennek "kun" támadásokként, előbb zajlanak le 100 évvel, illetve a valódi kun-kipcsak törzsszövetség előbb áll össze, lehet, hogy most nem a magyarság történetéről társalognánk.

A németeknél az Ottók uralma alatt nem volt agresszív keleti hódító politika, éas mire ez ismét napirendre került, már egy erős, nyugati minták szerint szervezett állam tudott velük eredményesen szembe szállni 1031-ben.

405 Untermensch4 2015. május 28. 23:03

@bloggerman77: Nem biztos hogy ez a "szentistváni fatalizmus" annyira kikezdhetetlen. A "tatárjárással" "erős, nyugati minták szerint szervezett államok" sem boldogultak. Tekintve hogy a történelemben nincs "mi lett volna ha...", ezt kár sokáig feszegetnünk de a "kunokat" ha nem lehet helyettünk inkább bizánc irányába állítani, az "északi elkerülő út" is szóba jöhetett volna. Meg aztán nyugati mintáktól függetlenül a könnyűlovasoknak a jóféle kővárakba tört bele a bicskája, azt pedig így utólag tudjuk hogy az ostromra képes túlerőt is le tudja alázni az utánpótláson keresztül a könnyűlovasság (boroszlói „táborozás”).

1031 előtt meg a pozsonyi csata nem illik a fatalista koncepcióba, a dogma alapján a frankoknak kellett volna diadalmaskodni.

406 bloggerman77 2015. május 28. 23:17

@Untermensch4:

Jó, te sem érted/vagy hajlandó felfogni. Hagyjuk.

407 bloggerman77 2015. május 28. 23:22

@Untermensch4:

A pozsonyi csata idején egy széthullóban lévő frank állam próbálta felvenni a harcot az új erőként megjelenő, ismeretlen harcmodorú magyarokkal. A frankok ükapái láttak utoljára harcképes nomádot, a széthullott, polgárháborúba dőlt avar állam harcosait.

100 évvel később viszont már egy Német-Római Birodalom lett volna az ellenfél, ahol ismerték a magyarokat, taktikájukat és ennek gyengéit is.

408 huncsambocsange 2015. május 29. 00:46

@bloggerman77: azt a polgárháborút kicsit megtámogatták külföldről.

az avarok országa nem úgy dőlt meg mint a szarmatáké.

.

@bloggerman77: "hanem szimplán egy olyan politikai helyzetbe csöppentek őseink, hogy a honfoglalás idején tulajdonképpen senkié nem volt a Kárpát-medence, és a 11. század közepéig nem is akart senki ide jönni. Ha azok a nomád támadások, amik a Szent László legendában megjelennek "kun" támadásokként, előbb zajlanak le 100 évvel, illetve a valódi kun-kipcsak törzsszövetség előbb áll össze,"

kedvenced a kipcsák kun szövetség? melyik árulása tetszett jobban? a türköké vagy a kipcsákoké?

van a kunnak nevezett tatár, valójában karakorum öröksége, monguliaból kiindulva.

láttad már hogy nézett ki a kipcsák sisak? az egy maszk.

.

"egy széthullóban lévő frank állam"@bloggerman77:

HAHAHA. 100ÉVVEL AZ ALAPíTÁSA után,

85évvel azután, ÁtKonvertálták a morvákat

55 évvel azután h a morvák fellázadtak ellenük

Bécset bevették, nem? 850 körül Bécs már félig-meddig frank kézen volt, nem?

409 huncsambocsange 2015. május 29. 00:50

@korhely: na de ki züllesztette azzá???

.

azzá lett, de nem az volt!

410 korhely 2015. május 29. 03:38

@huncsambocsange: "na de ki züllesztette azzá???"

A verseny kényszere.

Állandósult földrajzi határok között, a föld minél jobb kihasználását kényszerrel lehetett megoldani, mert a nehéz munkát másképpen nem végezték elég hatékonyan, és a munka eredményeként keletkezett javakat sem lehetett másként központosítani.

Amelyik hatalom sikeres volt ebben, az terjeszkedni tudott a többi rovására, amíg elérte a logisztikai korlátait.

411 Krizsa 2015. május 29. 08:16

@bloggerman77 - 407: mégsem győzték le.

@korhely 410: Igen. Az államalapításhoz szükséges a központosítás, mert az jelentős költségekkel jár.

412 Untermensch4 2015. május 29. 10:13

@bloggerman77: Ne hagyjuk. Nem fantáziáltam a pozsonyi csata erőviszonyairól mert tudtommal nincsenek pontos adatok, de épp nem széthullóban lévő államoknak is vannak sebezhető pillanatai.

"100 évvel később viszont már egy Német-Római Birodalom lett volna az ellenfél, ahol ismerték a magyarokat, taktikájukat és ennek gyengéit is."

Ez az egyik fele. A másik meg hogy esetleg a magyarok is ismerték vagy száz év alatt rájöhettek a saját gyengéikre. Olyan szép dogma hogy egy nehézfegyverzetű lovagi alakzat a korszak harckocsija, mindent elsöpör mint a lengyel könnyűlovasságot az agitprop.filmhíradóban... Ez onnantól volt igaz hogy egy megfelelő terepen felfejlődött a lovagi arcvonal. Akinek nem okoz lelki problémát hogy ilyen esetekben elálljon előlük az találhat alkalmat amikor nem is olyan halhatatlanok. De lehet hogy a keresztes háborúk is csak kivétel ami erősíti a szabályt és a könnyűlovas íjászoknak kutya kötelessége veszíteni a lovagi seregek ellen mert. Mert mert. Mert ugyan nomadizálva el tud költözni a hadműveleti területről a lakosság és hagyhat felperzselt földet hátra de ez nem számít hiszen úgyis olyan hülyék hogy nem jönnek rá, ló és lovas egyaránt nem páncélozható fel és a puhábbik célpontra kell lőni.

Arra akartam rávilágítani hogy minden harcmodornak van erőssége és gyengesége. A két szemben álló közül kizárólag az egyik gyengeségeiről beszélni...

413 Fejes László (nyest.hu) 2015. május 29. 10:17

@GéKI: „Mert, az hogy TE „kiállsz” a beosztottaidért”

Ebből is látszik, milyen zavaros kép van a fejedben. Hol van nekem beosztottam?

414 GéKI 2015. május 29. 16:57

@Fejes László (nyest.hu):

Ha nagyon akarod, kezelhetlek "gyengeelméjűként" is.

Ahogyan gondolod.

Biztos lenne egy „frappánsabb” kifejezés a „beosztottak” helyett, de én már ilyen régimódi vagyok. Ha valamilyen formában felelek, valaki munkájáért az nekem „beo”, oszt kész, én meg a „főnöke” vagyok, oszt az is kész.

415 GéKI 2015. május 29. 17:01

@Untermensch4:

Okosabb, vagy mint egy ötödikes! :)

416 GéKI 2015. május 29. 17:06

@bloggerman77:

„A magyarság megmaradása nem valamiféle isteni kiválasztottság”

Hát… csak remélni merem, hogy ilyesmit, még néhány deci vodka legurítása után sem írtam le soha … bár „nem mindig emlékszem tisztán mindenre”… néhány szibériai átmulatott éjszaka után…

417 GéKI 2015. május 29. 17:10

@Fejes László (nyest.hu):

Te meg csak nyugodtan lovagoljál a szavakon, ahelyett, hogy gondolkodnál végre…

Úgy látom itt többen is megpróbáltunk már téged az értelmes gondolatok felé „lökdösni”, de te ellenállsz… lehet, hogy egyszer csak megunjuk…

418 benzin 2015. május 29. 17:15

@GéKI: Sajnos rosszul tudod, a kazár kagán nem telepíthette etelközbe a magyarokat a 670-es években mert a leletek szerint csak a 9. század második felében jelentek meg a dnyeper térségében, és ilyen forrás sem létezik ami ilyen telepítésre utalna. UgyanÍgy nem szerepel semmilyen forrásban, hogy a kazárok magyar segítséggel győzték volna le az onogurokat. Konstantinnál 3 év együtt harcolás szerepel, régebben ezt valóban vitatták és elírásnak tekintették 300 év helyett, de ez a leletek tükrében változott, illetve mint említettem források sem említik a magyarokat a honfoglalás előtti 300 évben kazár partnerségben.

419 GéKI 2015. május 29. 17:17

@rdos:

Nem látlak mostanában, de azért remélem, figyelsz ....fölösleges volt a "rinya"... ugye belátod....soha nem fogják megírni...

420 GéKI 2015. május 29. 17:30

@benzin:

Nem vagyok, szakember ezért engedd meg nekem, hogy a Wikipédiára hivatkozzak.

„Kuvrat állama helyére, azaz Etelközbe, a 670-es években a magyarok költöztek”

hu.wikipedia.org/wiki/Onogur-bolg%C3%A1rok

Legtöbbször ehhez hozzáteszik, hogy a Kazár kagán „telepítette” le őket.

Ezt a telepítést cáfolták meg mostanság a Türk Attila féle régészek.

A három év együtt élés egy félreértés lehet, nem a „kazárokkal” éltünk három évig, hanem a „kabarokkal”. Ez az értelmezés valóban új – tőlem származik – ezt szeretném bizonyítani. Máshol már írtam a dologról, ha érdekel, szívesen beszélgethetünk róla.

421 huncsambocsange 2015. május 29. 17:46

@korhely: HAHAHA!

elmagyarázod te magadnak! se tényekre, se érvekre nincs szükséged!

.

felépíted te magadnak a történelmet a saját fejed szerint! HAHAHA

422 huncsambocsange 2015. május 29. 18:48

@GéKI: szerintem meg nem.

három évig nem "együtt éltünk", hanem harcoltunk együtt.

a kabarok meg az avarok utódai, szerintem.

.

@benzin: "dnyeper térsége"

a dnyeper térsége nehezen lehet etel-köz, ha az Atil Etel Itil a Volga...

a kazárok türk segítséggel (vagy inkább a türkök szolgáiként) győzték le az onogurokat.

ugyanazok a türkök, akik 550 körül rombadöntötték az indiai avar birodalmat, aztán a következő évtizedekben az eftalita, khitai és kirgiz államokat. a turgeshi Dulo törzseket, a kara-irtish-i gelo-khorlo törzseket, megdöntötték a 9-es törzsszövetséget (az OGUZ-okat

en.wikipedia.org/wiki/Tiele_people

en.wikipedia.org/wiki/Toquz_Oghuz

és eljutottak a VasKapuig (nem az üzbegisztániig, hanem Derbentiig), azaz beleértendő Kwaszaria is

en.wikipedia.org/wiki/Temir_Kapig

azt írják, a volgárok kiléptek a türk szövetségből, Ishbara kagán a második türk állam (mert az első 40év alatt megbukott) "adminisztrációs reformja" államfelosztása után és nem találtam háborúra való utalást a türkökkel, Kuvrat fi, Batbajánnal az élen 670körül elmentek onnan.

az onogurok és Onoguria kapcsán nem lehet bulgárokról beszélni, mert Onoguria története 460-tól kezdődik ("granted by Byzantium to the Onogurs in the 460s AD when, led by Attila's sons Dengizich and Ernakh"), Kürt birodalmának neve már Onogunduria

423 zegernyei 2015. május 29. 20:12

@GéKI: Kedves Megrendelő!

Az ön által kívánt szöveget szívesen megírom. Itt azonban nem lenne helye, hiszen ez egy finnugrisztikai témákkal s a magyar őstörténettel foglalkozó blog. Ez esetleg már feltűnhetett volna önnek.

Szóval máshol kell számomra publikációs lehetőséget biztosítania. Továbbra is várom ajánlatát, hol fog a nevezett írásom megjelenni, milyen terjedelmű legyen, milyen honoráriumot kíván fizetni, mi a határidő stb.

Mindezek előtt azonban ön egy feltételemről megfeledkezni látszik, ez pedig a bocsánatkérés. Azt várom, hogy a Rénhírekben megfogalmazott összes állítását visszavonja (mind ostobaság volt, kivétel nélkül), majd bocsánatot kérjen mindazokért a sértésekért, melyeket ordenáré módon a Rénhírek szerkesztői és szerzői fejéhez vagdosott.

424 GéKI 2015. május 30. 08:25

@zegernyei:

Tisztelt @zegernyei!

Ezt a vitát itt kezdtük, és ennek itt is kell befejeződnie. Nem kívánom „áttelepíteni”, mivel a vita azok előtt zajlik, akik ide járnak olvasni, és kommentezgetni, esetleg tanulni.

Ez a cikk is itt íródott, és itt okozott „felháborodást” vagy talált megértésre. Annak a másiknak is itt kell ezért megjelennie. A feltétekeimet már máshol megírtam, én tartom a szavam. A felelős szerkesztő is kiált ÖN mellett és, képesnek tarja egy „botrány nélküli” cikk megírására.

Bocsánatkérés:

Tartsuk be a „illendőség szablyait”. Itt ÖN sértett meg engem először, másodszor és harmadszor, ráadásul „személyemben”. Ön még soha nem volt képes arra a nagyvonalúságra, hogy ezért elnézést kérjen.

Én elsősorban nem a személyét, hanem az írásait és annak szellemiségét támadtam. Ha személyeskedtem, az csak a vita hevében tehettem, azért bármikor hajlandó vagyok elnézést kérni, itt mindenki „szeme láttára”, a lovagiasság szabályai szerint.

Az írásainak „kritikájáért” nincs mit elnézést kérnem.

425 zegernyei 2015. május 30. 09:47

@GéKI: No comment

426 korhely 2015. május 31. 01:25

@huncsambocsange: "felépíted te magadnak a történelmet a saját fejed szerint! HAHAHA"

Megtisztelő, h. a történelemfelfogásomat a saját szellemi termékemnek gondolod, de sokan rájöttek már előttem, h. a történelem alakulását nem hősök vitézkedése, mesés elemek és nemes érzelmek szabják meg, hanem a rendelkezésre álló források és a felhasználásuk módja.

Nem írtad, és nem is tom kitalálni, h. miért tartod ezt nevetségesnek.

427 GéKI 2015. május 31. 06:09

Tisztelt Kommentező társaim!

Kérem, válaszoljanak a következő kérdésemre:

Hányat kell még aludnunk, hogy megtudjuk, mennyiért kapható egy humoros – ironikus stílusban publikáló népszerű-tudományos írásairól ismert újságíró.

1db „b.rt.ln.k-t.d.s.csk.” Ft / kg

A lehetséges válaszok:

1 – 2 – 3 - …. végtelen

Tisztelt Kommentező társaim!

Válaszaikkal és kommentjeikkel önök hozzájárultak egy tanulmány sikeres elkészültéhez.

A tanulmány címe:

Finnugristák, és Finnugrisztikusok – Megvásárolható újságírók a finnugrisztika körül, avagy a „finnugrizmus diszkrét bája”

Mindenkinek köszönöm a közreműködést, és megígérem, hogy ha végre elkészül a tanulmány a nyest.hu – RÉNHÍREK – rovatának, ingyen és bérmentve felajánlom közlésre, hisz jelentős mértékben hozzájárultak dolgozatom sikeres befejezéséhez.

Üdvözlettel:

@GéKI

428 GéKI 2015. május 31. 06:39

@zegernyei:

Finito la Commedia

avagy, ahogyan a művelt orosz mondaná:

Конец фильма

429 rdos 2015. május 31. 12:09

@GéKI: 427. Válaszom írása alatt "az összes hozzászólás megjelenítése" gomb a vágólapra nem mentett szövegemet ki-nyest-e. :-) Idétlen félrevezető magyarázat - szójáték a nyest.hu-ra. :-)

Figyelek, csak néha dolgozni is kell. A helyzet az, engem különösebben nem érdekelne a "piréz honfoglalás" humoros formában. Alig ismerem Pirézia történetét, a legtöbb "poént" felteszem nem is érteném.

Ami pedig a mai hazai újságírást illeti, kissé megengedőbb vagyok az újságírókkal, pár közeli újságíró ismerősömtől tudom, megvan nekik a maguk, időben egyre csak fokozódó bajuk. :-( Azt is el tudom képzelni, a szerző nem is a saját elhatározásából készítette ilyenre ezt a cikket. :-(

Őrült pénzek mennek el az agymosásra, történelem hamisításra (pl. matud.iif.hu cikk módosítás), butításra, jellemtelenítésre. Győzikesóhoz képest itt még jobb is. :-(

430 huncsambocsange 2015. május 31. 13:10

@korhely: HAHAHA nekem ez is vicces amit megint mondtál.

a történelmet emberek és eszmék írják.

.

a szerinted állított "hanem a rendelkezésre álló források és a felhasználásuk módja."

annyira nem volt jellemző. nem élelem és vízhiány okozta az elmúlt kétezer év eseményeinek megtörténtét. a sivatagosodás Eurázsia történelmében utoljára 2500 éve volt történelmi jelentőségű.

amit te állítasz, az bolsevista egyszerűségű (és nemlétező történelmi) szemlélet.

431 huncsambocsange 2015. május 31. 13:15

nem a rendelkezésre álló források jellemzői miatt volt rusz-arab rabszolgakereskedelem, nem azért indultak a türk megszállások, a perzsa leigázások, a bizánci, bagdadi, máltai rabszolgavásárok, nem azért fogtak fegyvert az arabok, nem azért lettek zsidók a kazárok, nem azért lett keresztényüldöző róma!ű

a te történelemszemléleted NULLA TUDÁSÚ. nem alapul tényeken, hanem téziseken alapul. A TE TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETED VALLÁS.

432 korhely 2015. május 31. 15:15

@huncsambocsange: „nem élelem és vízhiány okozta az elmúlt kétezer év eseményeinek megtörténtét...”, „a te történelemszemléleted NULLA TUDÁSÚ. nem alapul tényeken, hanem téziseken alapul. A TE TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETED VALLÁS.”

Namost, ilyesmin vitatkozhatunk.

Pl. hallottál olyanról, h. a XIV – XVIII. sz-ig tartó kis jégkorszak? Hallottál a nyomában járó éhínségekről, és járványokról, ami Európa lakosságát csaknem felére csökkentette? Hallottál arról, h. ez a klímaváltozás egyenlőtlenül érintette Európa keleti és nyugati részén? Hallottál arról, hogyan befolyásolta századokon keresztül mindez a mezőgazdasági termelést, keresletet és az árarányokat, a kelet-nyugati kereskedelmi és gazdasági potenciált?

Tudsz arról, h. milyen hatással volt erre az újvilági élelmiszernövények megjelenése, és egyáltalán, milyen mozgatói voltak a „nagy földrajzi felfedezéseknek”, amikkel ezek a növények Európába kerültek?

Tudod, h. a burgonya, kukorica esszenciális aminosavtartalma hogyan viszonylik az addigi tömegélelmezésben uralkodó gabonafélékéhez? Tudod, h. ezeknek a növényeknek termőhelyigényei hogyan egészítik ki egymást?

Ezek csak az összefüggésrendszer egyetlen szeletét érintő kérdések, de majd folytathatjuk, ha tájékozódtál. Addig is, a történelemszemléletem „bolsevista egyszerűségével” kár érvelned.

Néhány link a témához:

Bevezetés a történeti demográfiába

Faragó Tamás Budapesti Corvinus Egyetem

6.5. Éhínség

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/...rafiaba/ch06s05.html

6.2. A pestis

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/...rafiaba/ch06s02.html

Az éhezés történetéből

Farkas Zoltán 2007/10/31 23:21

hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/az-ehezes-tortenetebol

Európa klímaviszonyai a középkor-ban, különös tekintettel a 14. századi változásokra. Szakirodalmi áttekintés

www.academia.edu/1282667/Eur%C3%B3pa_kli..._fourteenth_century_

„ a megváltozott termelési feltételek a túlnépesedett,fõleg nyugat-európai területeken katasztrofális következményekkel jártak. A 11. századóta a 13. század végéig nagyjából töretlen demográfiai növekedés elõbb a népesség las-sabb, majd gyors csökkenésbe vált át; jelentõs halálozással járó éhínségek, járványok jelentkeznek. Az 1310-es évek éhínsége azért lehet különösen fontos, mert ez egyike az elsõ, valószínûsíthetõen európai méretû éhínségeknek, melyek aztán a 14. századbansorra jelentkeznek, és az 1340-es évek pestisjárványában tetõznek.”

RÁCZ LAJOS: A "kis jégkorszak" telei Magyarországon

www.historia.hu/archivum/2005/0510racz.htm

433 Untermensch4 2015. május 31. 17:30

@GéKI: A tanulmányt demagógnak érzem de a megszületendő humoros-ironikus írás számára igyekszem megjelenési helyet találni.

434 bloggerman77 2015. május 31. 18:17

@korhely:

Ne fáraszd magad: olyannal "vitatkozol", akinek a tudomány bolsevista trükk.

435 bloggerman77 2015. május 31. 19:09

@rdos:

"Őrült pénzek mennek el az agymosásra, történelem hamisításra (pl. matud.iif.hu cikk módosítás), butításra, jellemtelenítésre."

***

Persze. Nálatok meg az igaz tudomány.

Hogy ki pénzel kit és hogyan: Obrusánszky nemrégiben egy nyilvános eseményen simán tagadta az 1915-ös örmény népirtást, hogy megkaphassa a baksisát a török meg azerbajdzsáni pénzelőitől.

436 zegernyei 2015. május 31. 20:01

@GéKI: (428.): Az ilkompetensnél még csak csodálkoztam, a bértolnoknál elkezdtem gyanakodni, a rezisztencia után azonban teljesen világos lett a diagnózisa.

437 Krizsa 2015. május 31. 20:26

@GéKI: Na ugye, hogy ki tudták olvasni a "bértollnok tudósocskát" csupán csak magánhangzókból? Tehát mellékesen tanultak valamit a gyöknyelvészetből is.

438 Krizsa 2015. május 31. 20:30

Javítás: ...magánhangzók nélkül, csupán csak mássalhangzókból?

439 huncsambocsange 2015. május 31. 20:38

@bloggerman77: szánalmas a gondolkozási technikád, pártoskodó szláv.

ne zavarjon az igazság.

440 bloggerman77 2015. május 31. 20:46
441 huncsambocsange 2015. május 31. 20:48

@korhely: hallottam a pestisről, a lepráról, meg a többi nyugatról jött nyavalyáról. ha neked ez a történelem, legyen neked.

de akkor ne pofázz bele másba. ne legyél bolsevista mindenes.

.

ha már annyit kérdeztél, én egyet kérdezek:

KI VOLT AZ AKI ELDÖNTÖTTE, h MIT TESZ AZOK UTÁN amit felsoroltál? VAGY ELKERÜLHETETLEN SZÜKSÉGSZERŰSÉG, h " a berendezkedés" biztosítani tudja "a természeti erőforrások kihasználásának legmagasabb szintjét". van e szabad akarat szerinted, bolsevista trükk.

442 huncsambocsange 2015. május 31. 20:50

@bloggerman77: utánanéztél má mi a saqaliba? vagy tovább terjesztgeted a nagyszláv fantáziatörténelmet?

443 bloggerman77 2015. május 31. 20:57

@huncsambocsange:

És te utánanéztél egy kis részének, amit Korhely ajánlott, vagy tovább terjeszted a nagymagyar fantáziatörténelmet?

444 huncsambocsange 2015. május 31. 21:16

@bloggerman77: eredeti.

én nem vallom, h a betegségek terjedése lenne a történelem.

az is beleszólt a történelem alakulásába, de nem az maga az emberi történelem, se a tudományok alfája, se a társadalmi berendezkedés omegája.

.

nyugaton lehet h az a történelem, hisz a nyugati civilizáció maga egy betegség.

445 benzin 2015. május 31. 23:11

@huncsambocsange: a kavarok nehezen lehetnek az avarok utódai, nem tudom honnét veszed ezt.

sokkal valószinűbb, hogy a kazár határőrségben jelentős szerepet játszó kwarezmieket takarja a név. Ha megnézed árpád kori településneveinket akkor a törzsnévi települések mellett egyedül a kálizok nevét hordozó településnevek vannak akkora mennyiségben mint egy-egy törzsnévi településünk. a káliz a kwarezmi szó alán alakja nyelvünkben.

Kwarezm összetett szó, az ezm legvalószinübb, hogy föld jelentésű, az előtagot pedig szokták kowar-ként is írni. Ez lehet a latin nyelvű forrásban említett cowarii név alapja.

Annyiban igazad van, hogy jöhetett velük az avarokkal rokon népesség, mert kwarezm lakói voltak a honfoglalás előtt az alánok mellett a török uar törzsből is, akik az avarok gyakorlatilag (varhun).

Krónikáink is megőrízték a kwarezmi kötődését a honfoglalóknak. Kézaitól idézve : Edemén osztán, mikor a magyarok másodszor visszatértek Pannoniába, atyja és anyja igen nagy atyafiaságával bejöve, anyja ugyanis a korozmin nemzetből való vala

446 Untermensch4 2015. június 1. 00:16

@huncsambocsange: @huncsambocsange: "A TE TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETED VALLÁS."

"én nem vallom, h a betegségek terjedése lenne a történelem"

"elmagyarázod te magadnak! se tényekre, se érvekre nincs szükséged!

felépíted te magadnak a történelmet a saját fejed szerint!"

Ha olyan jól terelnék mint te akkor azt mondanám hogy szavaiddal önnön magadat vádolod.

447 GéKI 2015. június 1. 20:51

@Krizsa:

Persze, hogy ki tudták olvasni.

Az a cikk nekem akkor sem kellene, ha ingyen írná meg.

Nekem csak azért volt rá szükségem, hogy bebizonyítsam, hogy nem csak „finnugrisztikus” de még annak is csak „b.rt.lln.k – t.d.s.csk.” , aki egy kis baksisért, bármit megír.

Még a kenyéradó gazdáit is belerángatja, a mocsárba, ha úgy hozza az érdeke, hisz én sohasem, írtam a szerkesztőség többi tagjáról semmit. Még a @ Fejes Lászlót sem én szólítottam meg, Ő maga avatkozott bele a vitába – azt csak Ő tudja, hogy miért.

A „bértollnokot” – egyébként nem is én találtam ki – csak úgy mondom – az a Te ötleted volt – én csak „kibontottam” - a mögötte megbúvó valóságot.

Egyébként soha sem hittem volna, hogy ekkora beképzelt, hiú, öntelt alakok is vannak a világon, pedig nagy valószínűséggel, megettem már a kenyerem javát. Biztos vagyok benn, hogy nem az esze miatt nem vette észre a „csőbehúzást”, hanem az a hatalmas mindent félresöprő egója miatt, hogy csak „beültetem a hintába”. Én voltam, meglepve a legjobban, hogy … nem hogy nem veszi észre, még maga „kéredzkedik” - bele.

Meg akarja írni… és még „le is húzna” – egy kis apróval. Az eszem áll meg.

448 GéKI 2015. június 1. 21:33

@Krizsa:

Adj tanácsot. Te is láttál már néhány nyarat...

Csak az nem veszi észre a ( 427 – ben ) hogy csak kamu az egész, és a magam részéről ezzel befejeztem, aki nem akarja … vagy aki tényleg …

Erre a ( 436 – ban ) megint elkezd engem ekézni….

Most mit tegyek … hányszor töröljem még fel vele a padlót, hogy észhez térjen… ????

449 rdos 2015. június 1. 22:29

@bloggerman77: Ne rám hallgass. Hanem a magyar nyelvre.

Gyűlölet.

Szeretet.

A

Gyúl, az ölet,

(gyűl-ölet)

A szer az etet.

(szer-etet)

Biztosan véletlen. Szerinted?

450 Untermensch4 2015. június 1. 23:04

@GéKI: Ez aztán a frappáns csapda: nem írja meg = neked van igazad, nem meri. Megírja = neked van igazad, csőbe húztad, neked nem is kell a "termék".

Ha meg nem reagál mert nem akarja hagyni csőbe húzni magát = neked van igazad, megfutamodott a pökhendi.

Ha valóban neked áll a zászló akkor miért kell ennyire bizonygatnod hogy te győztél?

451 Krizsa 2015. június 2. 02:10

@GéKI: Már régen kanyec filma. De valóban ez volt itt eddig a legrondább cikk a magyarokról. Persze az én szememben főleg a nyelv "származtatása" volt felháborító cinizmus - mint vezényleti nyelv. Mikor azt se tudják, hogy milyen nyelven beszéltek a "honfoglalók":-). (Leginkább töröknek vélik, persze az se igaz. De ha a nyelvüket sem ismerik, akkor mitől olyan biztos, hogy "magyarok" voltak?)

A firkálók szájíze szerint "dokumentált" történelem engem azért sem izgat, mert a "magyarféle" ragozó nyelv prototípusa, ami a KM-ben alakult ki, sokezer éves - a honfoglaláskori kalandozások viszont csak párszáz évesek.

A ragozni kezdő nyelvek a KM-ből mentek szanaszét (Szibériáig) - meg jöttek is vissza. Amíg a mai értelemben vett nyelvtanok még ki sem alakultak (s a honfoglalás koráig biztosan nem) - addig minden ragozni kezdő nyelv még hasonló, csupasz (gyök)szavakból épült fel. Ezért, max. pár hetes együttélés után már kölcsönösen meg is érthették egymást.

Ami mégis tetszett a cikkben az, ahogy leleplezi a nyugatrómai kultúrgyarmatosítás alattomos módszerét. A gyarmatosító papság ájtatosan fosztogat (persze azért máglyát is gyújtogat), miközben a piszkos és zajos munkára, ellenfeleinek tömeggyilkolására zsoldos hadseregeket bérel fel. Na ugye, hogy nem is az egyház-gyarmatosítók fosztogatták évszázadokon át a "békés Európát", hanem a "kalandozók". Aha, de ki bérelte fel őket...?

452 zegernyei 2015. június 2. 05:11

@GéKI: (447.):

"Az a cikk nekem akkor sem kellene, ha ingyen írná meg."

Kedves megrendelő! Most akkor kell az a cikk, vagy nem? Mikor közli végre, hogy hol kívánja megjelentetni, milyen terjedelemben kéri, mi a határidő, és mennyit fizet leütésenként? És ne feledkezzen el az előzetes bocsánatkérésről. Sajnos eddig elzárkózott attól, hogy az őstörténetről összeírkált oszobaságaiért bocsánatot kérjen. Pedig itt sokan várják.

453 zegernyei 2015. június 2. 08:21

Kedves Megrendelő!

Elnézést kérek öntől, de előző üzenetemet módosítanom kell: 'oszobaságaiért' helyett 'butaságaiért' olvasandó. De az 'ostobaságaiért' is nagyon találó az ön esetében.

454 Untermensch4 2015. június 2. 08:46

@zegernyei: a "buta" és "ostoba" számomra nem teljesen csereszabatosak. "Buta" inkább születési adottság okán lehet vki, az "ostoba" pedig (mint a "bölcs" ellenpárja) inkább képzettségi tulajdonság.

@Krizsa: a "vezényleti nyelv" ötlete sztem pont érdekes és találó. Azt mindenképpen tudjuk hogy a megfutó-bekerítő-hátbatámadó taktikának része volt eleink sikereiben. Ehhez viszont árnyaltabb kommunikáció kellett mint a "támadás, futás" ami a faék egyszerűségű harcászkodáshoz elég. A francia idegenlégióban sem az a poén hogy egy rakás, eltérő nyelvet beszélő ember nem érti meg egymást, a francia nyelvnek a katonailag lényeges részét megtanítják.

455 huncsambocsange 2015. június 2. 11:58

@Untermensch4: ha nem lennél olyan debil, akkor tudnád h a nem az nem, és nem igen.

ezért ne akarj te semmit elemezni, mert ahhoz gondolkozni kell és te arra képes nem vagy, csak terelni akarsz, de azt is csak tudod kik veszik be.

456 Krizsa 2015. június 2. 12:36

@Untermensch4: A "vezényleti" (= munkaköri) nyelvet én is megtanulom neked egy-két hét alatt a világ bármilyen nyelvén. Aztán, ha nem kell, rögtön el is felejtem.

Mert az izraeli munkahelyemen (gyógyszervegyészet) román-magyar-angol keveréknyelven beszélt az egész társaság. A zöme - a főnök is - román volt:-).

De én hamar megtanultam itt, a még nagyon kevés héber tudásommal az egyetemi előadások nyelvét - mert itt is hamar beíratkoztam néhány kiegészítő kurzusra. És SZINTE AZONNAL megértettem az előadásokat, sőt le is vizsgáztam belőlük - héberül. Pedig utána még évekig nem tudtam rendesen beszélni. Érted?

Tehát nincs ilyen, hogy a magyar nyelvet megtanulhatta valaki pusztán a "kalandozások" forgatagában.

Egy nyelvet vagy az anyánktól, vagy csak 2o-3o évi ottlakás után tanulunk meg - és az még mindig nem anyanyelvi szint.

457 GéKI 2015. június 2. 13:05

@Untermensch4:

A magyar nyelv az egészen kifejező nyelv.

A csapda azért csapda, mert nincs belőle menekvés… ezért csapda. A lyukas csapda… az nem csapda.

A „nem frappáns” csapda… az nem csapda… tehát olyan nincs. Úgyhogy ha csapda, akkor az csak „frappáns” lehet.

Ha már "nyelvelünk".

458 Untermensch4 2015. június 2. 14:14

@huncsambocsange: "mert ahhoz gondolkozni kell és te arra képes nem vagy, csak terelni akarsz, de azt is csak tudod kik veszik be"

A fasiszta majmok..? :)

459 Untermensch4 2015. június 2. 14:17

@Krizsa: Nem valószínű hogy már akkoriban kultusza volt a nyelvvizsgának. Nem anyanyelvről beszéltem hanem magáról a "vezényleti nyelv" ötletéről. Úgy egyébként pl a Francia Idegenlégióban leszolgált öt év után az így frissen lett állampolgároknak már szokott menni a nyelv, ha jól tudom.

460 Krizsa 2015. június 2. 16:24

@Untermensch4: Asszony nem ment zsoldosnak. Mert kisebb és gyengébb? Az nem volna probléma, mert megfelelő "kiképzéssel" a kisebb test is lehet bikaerős. De a nő az első menses utáni (11-14 év) pár hónapon belül teherbe esik. Akkor meg már harcképtelen, és "keményebb" körülmények között bele is pusztul. Tehát a nő nem alkalmas. A férfi viszont akkor se szoptat, ha már "hazament"... hova is? A szoptatás (és etetés), akkoriban 2-3 évig tartott. A gyerek (nem véletlenül, azóta is) ebben a korban tanul meg beszélni (genetika). Apa nincs a közelben... Szal egy ilyen, magyar nyelvű néptömeget előállító elméletet - csak ffi aggyal lehetett kitalálni.

461 Krizsa 2015. június 2. 18:12

Hogyan lehet nagyon ősi és hogyan alakulhatott ki pont helyben, a KM-ben, a magyar nyelv?

1. Az ősszláv is KM nyelv volt. Rekonstruálható? Részben biztosan. A szláv a hivatalos nyelvészet gyanújába esett, hogy a magyar „jövevényszavak” forrása volna. A gyanu, a rokonszavak tömege miatt, bizony megalapozott – csak azt nem veszik figyelembe, hogy az ősszláv (a „késői kárpátnyelv") a magyarnak is előnyelve lehetett. Hiszen tudjuk:-), hogy amíg természetes módon fejlődnek, addig A NYELVEK "csupasz" alapszókincse és a azok nagy szóbokrai – NEM VÁLTOZNAK.

2. Az avarról – amíg ennyire nem is akarják – nem tudnak semmit. Érdekes, az már mégis kiderült (ha semmit nem tudnak, milyen alapon?), hogy szlávhoz mindenesetre köze van. A magyarhoz meg (szerintem) az a köze, hogy az már a magyar volt...

3. A vend nyelvet se kutatják, igaz, ma már nagyon nehéz is volna – pedig ott kell keresni a köztes nyelvállapotot...:-). Mert a wendish (ősi német nyelvjárás) még a latinhoz is le-nyúlik. "Északról, az Alpok felől érkezhettek a latinok ősei." De mégsem a gót-ősök? Wikipedia: „A hasonló nevük ellenére a venet nép a történészek többsége szerint nem állt rokonságban a szintén ókori venétekkel, akik Észak-Itáliában éltek és az italikus nyelvek közé tartozó nyelven beszéltek.”

Hm... mégiscsak a KM-ben volt az európai szubsztrátnyelv centruma. Gót (német) / szláv / magyar / de valószínűleg még a latin-előd nyelv is onnan származik.

És a finnugor "nyelvrokonainkkal" mi lesz? Hát az aztán nagyon nem tetszik az ind. nyelvészetnek, hogy a „finnes-északiak” pont az ő nyelvőseik volnának. Pedig azok. Csak sokkal korábban felkerültek a távoli északra, ahonnan már senki nem kergette őket tovább.

462 GéKI 2015. június 2. 19:16

@zegernyei:

Kedves Barátom!

Ebből a csapdából, csak és kizárólag egyetlen egy módon menekülhet, és ezzel megmenthet valamit az alaposan megtépázott becsületéből, ha – természetesen - ingyen és bérmentve megírja azt a cikket.

Bizonyítsa be, hogy nincs igazam, és képes arra, hogy humoros - ironikus formában, képes a zsidó honfoglalást a „magyarbálintféle” maffia államelmélet alapján, modellalkotás képen megírni. Bizonyítsa be, hogy a héber nyelv a zsidók „maffiacsoportokként” történő működése alapján maradt fenn, mint ahogy tette azt a magyar nyelv megmaradásával kapcsolatban. Még azt is megengedem, hogy a végén ott is kitegye az „elképzelhető más megoldás is” – szokásos lózungját.

Nem ajánlom, hogy tovább feszítse a húrt – üljön le és írja meg… nincs más választása.

Ha nem írja meg - az egész Nyest közönség körberöhögi… lesz, aki csak a háta mögött meri megtenni, de lesznek, akik nyíltan is megteszik… ha már eddig meg nem tették…

Csak jóindulatúan felhívom a figyelmét, hogy itt csak Önnek van veszíteni valója… emlékszik még ugye ( mi csak a láncainkat … )

463 zegernyei 2015. június 2. 20:24

@GéKI: Úristen, csapdába kerültem! Nem gondoltam volna, hogy a 21. században van még olyan aljas, gonosz ember, aki azzal szórakozik, hogy másokat csapdába akar csalni. Ugye ön nem tartozik az ilyen mocskos gazemberek közé? Kérem nyugtasson meg, izgulok önért!

Komolyra fordítva: a kommentként elővezetett butaságaira, adott szavának többszöri megszegésére már nincs szó. Tegnap este a következőt írta: "Az a cikk nekem akkor sem kellene, ha ingyen írná meg." Ma pedig azt várja, hogy "ingyen és bérmentve" írjam meg azt a cikket, amelyről korábban azt ígérte, hogy fizet érte. Összevissza írogat mindenfélét a gondolkodás nyomai nélkül. Ne szégyellje magát, nem tehet róla.

464 Untermensch4 2015. június 2. 20:31

@Krizsa: Félreérthetted amit mondtam. A vezényleti nyelv ötletét a hadakozásban résztvevőkre vonatkoztatva tartom jónak. A "népesség-szintű" nyelvi asszimiláció ebből számomra így közelíthető meg: az újonc belép a magyarok közé ahol ugye mint harcolóknál előfordul, időnként meghalnak erejük teljében lévő férfiak akik után maradhat özvegy, akár fiatalon. Hősünk hát a gyorsabb előmenetel, nyelvtanulás és némi szex reményében elvesz egy jó karban lévő özvegyet. Akinek vszeg az anya(i) nyelve magyar. Úgyhogy miközben apuci kalandozgat, a gyerekei már eleve magyar anyanyelvűnek születnek. Ha már nős az újonc, akkor sem sokkal zötyögősebb az asszimiláció, a magyarok közé költözve a gyerekek életében a környezet domináns nyelve a magyar lesz, plusz egy-két generáció amíg a korábbi anyanyelv kikopik a családból.

465 Untermensch4 2015. június 2. 20:35

@GéKI: Lenyűgöző ahogyan akaratátvitellel próbálkozol pusztán írott szavak által. Ha ugyanannyira megy neked ez a varázslat mint a gondolatolvasás, akkor kétlem hogy sikerülni fog. Azt mindenesetre nem javasolnám hogy mások nevében úgy beszélj hogy nem hatalmaztak fel rá, akár élők akár holtak.

466 Krizsa 2015. június 2. 21:26

@Untermensch4: Nézd, sokan, sokféleképpen vélekedtek itt, de az első száz hozzászólásban (addig néztem vissza): már NYOLCAN ellenezték ezt a cikket valamilyen szempontból: mederi, bloggerman, blogen, fakir, idiklat..., Miklós, hun, rhods.

Minden szempontból ellenezte: GéKI. Majdnem minden szempontból ellenezte (de a kivétel sem dícséret:-) krizsa.

Ez összesen tíz.

467 szigetva 2015. június 2. 21:44

@Krizsa: Most akkor számoljuk össze, hogy hányunknak nem volt vele baja? Meg azért az általad felsorolt nickek mögötti gondolkodásról már sokat tudunk, ezért aztán had ne vegyük őket olyan komolyan.

468 bloggerman77 2015. június 2. 22:21

@Untermensch4:

"Úgy egyébként pl a Francia Idegenlégióban leszolgált öt év után az így frissen lett állampolgároknak már szokott menni a nyelv, ha jól tudom."

**

Rossz példa. Az Idegenlégióban a nem-francia újoncok száma ma már nem túl nagy, és régebben sem volt túl magas a közhiedelemmel ellentétben.

A nem francia nyelvű újonc mellé beosztanak egy anyanyelvi francia öregkatonát, az un. binom-ot, akivel állandóan együtt kell lennie az újoncnak. Ha az újonc nem megfelelően sajátítja el a francia nyelvet, az elöljárk megbüntetik - a binom-ját, aki meg néhány jól irányzott pofon és ökölcsapás keretében ad további nyelvleckéket... :)

469 bloggerman77 2015. június 2. 22:27

@Krizsa:

"Szal egy ilyen, magyar nyelvű néptömeget előállító elméletet - csak ffi aggyal lehetett kitalálni."

*

Szal ilyen baromságot az ír le aki teljesen fogalmatlan a nyelvi szocializációt illetően.

A római birodalomban a romanziációnak egy igen elterjedt módja volt, hogy egy trák parasztgyereket besoroztak katonának, és áthelyezték a csapatával mondjuk Britanniába. Itt összejött egy szíriai származású rabszolgalánnyal. Kérdés: milyen nyelven beszéltek egymással, és milyen nyelven tanultak meg a gyerekeik? Latinul!

470 Untermensch4 2015. június 2. 22:50

@bloggerman77: Az attól függ. Ha a kalandozóknál is eléggé alacsony volt az idegennyelvűek aránya akkor hasonlóan presszionálva lehettek a nyelvtanulásra mint a binom-rendszerrel a fr.légiónál.

471 Untermensch4 2015. június 2. 22:55

@Krizsa: A felháborodás hangosabb mint az egyetértő bólogatás. Sztem a(z olvasói) minta nem reprezentatív. Az igazság meg nem lehet szótöbbség kérdése. Ez utóbbi mondatot egy ókori görög fickótól schmitteltem.

472 huncsambocsange 2015. június 3. 01:23

@Untermensch4:

a kalandozóknél többségben voltak a többnyelvűek.

.

mit gondolsz bizáncban milyen nyelven beszéltek? törökül? hány éve is 650?

Bulcsú, Ajtony hogyan beszélt velük, tolmácsokkal? amikor a császár aszitte a nyelvük türk? ki volt a tolmács, papaginatosz papagosz?

az tudott magyarul?

473 huncsambocsange 2015. június 3. 01:26

az is igaz, h a császár azért hihette, h türk, mert akkor még a türk is úgy beszélt.

474 huncsambocsange 2015. június 3. 01:32

@Untermensch4: terelni akarsz, de azt is csak tudod kik veszik be" A fasiszta majmok..? :)

...

nem. a fasiszta majmok már téged hitegetnek. h a csizma talpa az finom, meg h nem fog fájni, meg hogy hama vége lesz...

:)))) de nem.

.

a majmok veszik be. a fasiszta majmok már egy másik kaszt.

475 Krizsa 2015. június 3. 05:29

@Untermensch4, 471: Maximum schnittelted:-).

476 szigetva 2015. június 3. 08:40

@Krizsa: Nem, ezt ma a magyarországiak schmittelésnek mondják.

477 Untermensch4 2015. június 3. 09:27

@huncsambocsange: Nem terelés volt hanem teljesen trollkodás. Örülök hogy ilyen jól meg tudod őrizni a nyugalmadat, ez a neved tartós is lehet.

478 GéKI 2015. június 3. 18:10

@Untermensch4: ( 465 )

Csak remélni merem, hogy ez idáig, én csak és kizárólag a magam nevében írtam.

Talán csak itt „vetettem el a sulykot” egy kissé:

„Ha nem írja meg - az egész Nyest közönség körberöhögi…”

Valóban itt egy kicsit mások nevében beszéltem.

Ha azonban valaki úgy gondolja, hogy Ő nem szeretne a „körberöhögő közönség” - hez tartozni, jelentkezzen nálam, és én mindenkitől egyenként fogok elnézést kérni, a „kollektivizmusom” miatt.

479 Untermensch4 2015. június 3. 21:01

@GéKI: "Mi, az utókor által is elismert és nagyra becsült tudós munkák szerzői:

Ibn Rusta (Abu Ali Ahmad ibn Umar) perzsa földrajzi író

Gardizi ( Abu Saʿīd Abdul-Hay ibn Dhaḥḥāk ibn Maḥmūd Gardēzī) perzsa történetíró földrajtudós

Bíborbanszületett Konstantin ( VII. (Bíborbanszületett) Kónsztantinosz) Bizánci Birodalom Császára

...

Mi... kijelentjük, hogy emez „újdondász” @zegernyei... addig mindenféle publikálástól eltilttatik, a tudósok köréből kirekesztetik... "

Szóval "sulyokból" is már kettő. Azt viszont kétlem hogy a fent nevezettek (közül a már halottak) színed elé járuljanak hogy külön kérjék a méltatlan hivatkozás visszavonását. Így vszeg a revideálásnak is olyan "kollektivistának" kell lennie mint a tettnek. Főleg hogy valakire csoportnyomást (ami eléggé kollektív) próbáltál ezzel a módszerrel kifejteni.

480 geo 2015. június 3. 22:00

451@Krizsa:

Mikor A napfény íze Torontóban bemutatásra került, egy ismerősöm megjegyezte:

„Nem kellene ilyesmit külföldön mutogatni.”

Úgy látszik, ő is a „Szebb múltat!” mozgalomhoz tartozott..

481 Krizsa 2015. június 3. 22:13

@geo: Filmet nem láttam, a magyar (semelyik) történelem nem érdekel, CSAK A NYELV. A 451-es hozzászólásomban is arról van szó, hogy a nyelvek keletkezése sokkal régebbi, mint az 1-2 ezer éves történelmi korszakok, már csak ezért sem foglalkozom velük.

MI KÖZÖM nekem a Te "Szebb multadhoz", meg tudod mondani?

482 GéKI 2015. június 4. 08:22

@Untermensch4:

"Egy viccért azért nem szokás elnézést kérni"

Aki meg komolyan vette... az vessen magára.

Azt hiszem ezt a dolgot te most egy kicsit…nem gondoltad végig.

483 Krizsa 2015. június 4. 09:04

A fenti cikk magyar aktuálpolitikai dohogást kever bele egy olyan történelmi esemény sorozatba, amit a "honfoglalás" néven ismernek. Miközben, a tudomány mai álláspontja szerint, semmi bizonyíték nincs arra, ez valóban a magyar NÉP / vagy a magyar NYELV-közösség honfoglalása volt-e a KM-ben?

A cikk az alvilág kriminológiai kategóriájába helyez egy, a KM-be beáramló, ismeretlen nyelvú csoportnak, EZER ÉVVEL EZELŐTTI általános (nagyon sok népre jellemző) túlélési stratégiáját. Aminek a mai magyar állam / ország / nép / nyelvközösséggel való kapcsolatát a tudomány mindezideig nem is bizonyította semmivel.

Ezzel a cikk a MA ÉLŐ magyar nyelv- és népközösséget REKESZTI KI, különbözteti meg a "normális" népek / a természetes módon kifejlődött nyelvek közül.

Ez kb. olyan sértő az összes ma élő magyarra, mintha engem, a kissé mongolos kinézetem miatt (hiszen nyilvánvaló, hogy valamelyik felmenőm ázsiai lehetett) - mongolkurafi / mongolkurva leszármazottjának neveznének. A cikk tehát - zagyválás.

484 Untermensch4 2015. június 4. 09:31

@GéKI: Írásban elvész a vicces hangsúlyozás ezért hallottam egy olyan trükkről hogy valamiképp jelöljük, utalunk rá hogy humorról lenne szó. Ki is találtak erre közmegegyezéses szimbólumokat, ami a viccelődésre utal, annak a kifejlesztésében Tom Hanks is részt vett :)

Ezek használatával el lehet kerülni az utólagos magyarázat-szerű fölényeskedést... :)

485 GéKI 2015. június 4. 13:58

@Untermensch4:

Nagytiszteletű nyest.hu Főszerkesztőjének saját kezébe!

MI, az utókor által is elismert és nagyra becsült tudós munkák szerzői:

Ibn Rusta (Abu Ali Ahmad ibn Umar) perzsa földrajzi író

Gardizi ( Abu Saʿīd Abdul-Hay ibn Dhaḥḥāk ibn Maḥmūd Gardēzī) perzsa történetíró, földrajztudós

Bíborbanszületett Konstantin ( VII. Bíborbanszületett Kónsztantinosz) Bizánci Birodalom Császára

kiknek jeles munkáit a 21. században magyaroknak nevezettek őseivel foglakozó tudósok oly sokszor és előszeretettel, forrásanyagként „kútfőként” használva idéznek, az alábbi nyilatkozatot kívánjuk tenni.

MI, fent megnevezettek, az utókor által is elismert és nagyra becsült műveknek szerzői kijelentjük, hogy emez „újdondász” @zegernyei mindaz ideig, amíg meg nem tanulja jeles és becsületes tudós elődeinek munkáit a tudomány elismert módszerei szerint kezelni és alkalmazni, addig mindenféle publikálástól eltilttatik, az tudósok köréből kirekesztetik, és mindaz ideig, míg ama nyilatkozatot meg nem teszi, miszerint ezek után, ezen tisztes tudósok munkáit, csakis és kizárólag becsületes célok érdekében idézi, mindazon ideig „b.rt.ln.k-t.d.s.csk.” néven neveztetik, és neve csupa „kisbetűvel” írattatik.

Azon főszerkesztőket, vagy felelős szerkesztőket, pediglen kik nem tesznek eleget eme felszólításunknak, és továbbra is megbízást adnak eme elvetemült kurafi @zegernyei újdondásznak, azokat sújtsa a tisztességes, és elismert tudóstársaságunk haragja és megvetése.

Nem hiszem, hogy ezt, szöveget, bárki is „félreértené” – ha csak nem készakarva. Ha meg nem vagyok „álszerény” akkor azt kell mondanom, hogy ebben a pár sorban több humor van, mint a fenti cikkben együttvéve.

Ráadásul én soha nem próbáltam meg „megmagyarázni” – hogy ez valami „tudományos modellalkotás” – lenne mint ahogyan a fenti cikk írója megpróbálta „magyarázni a bizonyítványát", a ( 12 ) – ben.

486 GéKI 2015. június 4. 14:18

@Krizsa: ( 483 )

Nem értik!... nincs rá se fülük… se önérzetük… csúnyábbat nem akarok … még csak gondolni sem.

Ez az ember meg az orruknál fogva vezetgeti őket a saját kis ócska „finnugrizmusába”, valamiféle rosszul értelmezett „tudományos szabadosság” – jegyében. Aminek persze az ég adta világon semmi köze a tudományhoz…

487 zegernyei 2015. június 4. 14:54

@GéKI: Kedves GéKl tata! Úgy látom, elfelejtette, hogy amit finnugrizmusként definiált s az én nyakamba varrt, azt oroszországi tudósok találták ki, nincs mögötte semmi hátsó szándék, ellenben színtiszta tudomány. Ezt szakirodalommal adatolva megírtam önnek. (Mellesleg még sok másról is elfelejtkezett levelezésünk kapcsán, többek közt egy-két ígéretéről is, de erről majd máskor.)

Az ön feledékenységből eredő tudatlanságára van gyógyszer: el kell olvasnia az általam ajánlott szakirodalmat! Sőt, az ön gonosz indulatai is gyógyíthatók: ott lesz az a fránya tabletta az asztal alatt, keresse kitartóan!

488 Buxoro 2015. június 4. 14:56

@GéKI:

1120 éve Árpádék megjöttek a Kárpát-medencébe, és utódaik kb. 80 évig portyáztak Európában. Zegernyei a maffiához hasonlította a működésüket, párhuzamként megemlítve más nomád népeket, így a mongolokat és türköket.

Ti pedig a közel 500 hozzászólás zömét szenteltétek annak, hogy ezt magyargyalázó, nemzetellenes dolognak állítsátok be és visszacsúfoljátok zegernyeit. Megéri?

Az ősök szentek, az ősökre tilos csúnyát mondani... nem éppen modern szemléletmód, és nem éppen objektív.

489 Buxoro 2015. június 4. 14:56

@GéKI:

1120 éve Árpádék megjöttek a Kárpát-medencébe, és utódaik kb. 80 évig portyáztak Európában. Zegernyei a maffiához hasonlította a működésüket, párhuzamként megemlítve más nomád népeket, így a mongolokat és türköket.

Ti pedig a közel 500 hozzászólás zömét szenteltétek annak, hogy ezt magyargyalázó, nemzetellenes dolognak állítsátok be és visszacsúfoljátok zegernyeit. Megéri?

Az ősök szentek, az ősökre tilos csúnyát mondani... nem éppen modern szemléletmód, és nem éppen objektív.

490 GéKI 2015. június 4. 15:42

@zegernyei:

Kedves „Ecsécském”!

Azért még ne temessen el!?

Mert a „bácsi” és a „tata” – után már nincs más megszólítás.

Bár az ön által ajánlott „igencsak korosodó szakirodalom” -ból ítélve, Ön sem lehet… már ”tinédzser”…

Mellesleg azok a tudósok, amelyektől Ön tanult, valószínűleg „szovjet” – tudósok voltak, (annyira öreg azért nem lehet, hogy orosz tudósoktól tanulhatott volna) és, hogy nem volt bennük „hátsó szándék”… úgy az 50 – es években… hát azt szerintem még Ön sem hiszi el…

491 GéKI 2015. június 4. 15:59

@zegernyei:

„…amit finnugrizmusként definiált … azt oroszországi tudósok találták ki”

Nem mellesleg jólesik olvasni annak az elismerését, hogy az általam tudományosan definiált „finnugrizmus” igen is létezik… már nem beszélgettünk hiába…

Az meg engem nem nagyon érdekel, hogy ki tanította Önt „finnugrizmusra”. Sőt az sem számít, hogy azt ki találta ki. Engem az érdekel, hogy ... Ma és Itt... ki alkalmazza.

492 Fejes László (nyest.hu) 2015. június 4. 16:38

@Buxoro: „Az ősök szentek, az ősökre tilos csúnyát mondani... nem éppen modern szemléletmód, és nem éppen objektív.”

Ha még csak ennyiről lenne szó. Nyilvánvaló, hogy GéKI-nek, mint mindannyiunknak, vannak szláv, germán, török stb. anyanyelv, keresztény, muszlim, sőt zsidó vallású felmenői – legfeljebb nem tud róla. Meg ha valamelyik nincs is, ő is valahol csak onnan származik, ahonnan azok. Ennek ellenére érzékenyen érinti az ezer évvel ezelőtti magyarokkal való viccelődés, de ugyanaz nem zavarná, ha aha ugyanez a németekkel, szlávokkal, pláne ha zsidókkal kapcsolatban folyna. És ő, aki ősei egy részét ilyen csúfondárosan ignorálja, még arról beszél, hogy mi vagyunk tiszteletlenek őseinkkel. Szegény meghasonlott elme...

493 zegernyei 2015. június 4. 18:10

@GéKI: (491.): Látja, megint félreérti. Az általam leírt mondat éppen azt jelenti, hogy ön finnugrizmusnak nevezi azt, ami nem az.

494 Untermensch4 2015. június 4. 19:23

@GéKI: Érdekes, egyesek ironikus humora menthetetlenül gyalázatnak nyilváníttatik, míg másokét kötelező észrevenni és tolerálni...

Ha el akarod kerülni a kettős mérce vádját, ezt az ellentmondást valahogy tisztázni kell. Elkerülendő a további félreértéseket.

495 huncsambocsange 2015. június 4. 19:52

@Fejes László (nyest.hu): a magad nevében beszélj.

.

az látszik, h fejben mix vagy. a genetikád meg engem nem érdekel, érdekli az ördögöt.

a zsidó vallást ne hozd föl, mer az nem vallás, azok 3-szor megtagadták istenüket. úgyhogy ne pofázz olyanról amiről fogalmad nincs.

496 huncsambocsange 2015. június 4. 19:58

@Buxoro: a portyázások oka az avar kincsek visszaszerzése volt.

mert azok közös örökség volt, ereklyék, amiket a nyugati sehonnai tudatlanjai elloptak.

ne keverd össze se a törökkel se a tatárral, azoknak itt semmi keresnivalójuk nem volt.

.

MÁSIK DOLOG:

a magyarok MINDIG valakinek az oldalán szálltak be a háborúba. úgy jutottak el Velencébe is! soha sem indítottak háborút valaki ellen csak úgy!!!

azt csak te gondolod, MERT MAGADBÓL INDULSZ KI, MERT fasiszták neveltek és mosták az agyad!

.

a "modern szemléletmód"-odat meg tudod hova dugd!

497 huncsambocsange 2015. június 4. 20:01

olyanok vagytok mint az arabok, azt hiszitek szépek vagytok és mindenki olyan akar lenni mint ti!

498 huncsambocsange 2015. június 4. 20:02

gyalázzátok ti a saját őseiteket! az anyátokat okoljátok, mert magyarul beszéltek!

.

magyarok nem vagytok csak magyarul beszéltek!

499 Krizsa 2015. június 4. 20:16

@Buxoro: @Fejes László (nyest.hu): Az első 1oo hozzászólásban már TÍZEN tiltakoztunk a cikk ellen. Nem beszélhetek mindegyikünk nevében, de biztos, hogy ebből kb. 8-unknak NEM a török VAJK-ból átkeresztelődött (mikor? azt se tudjuk) István király, a német feleségével, sem a korabeli források által hungarnak nevezett, a KM-be beáramló "honfoglalók" majd "kalandozók" (s azokon kiket értettek a források?) - nem szentek. Sőt abban sem vagyunk biztosak, hogy a "honfoglalók" nemcsak a nagy létszámú helybenlakók közé bekeveredett (török + ?) törzsek, hanem a mi őseink volnának. (Habár annak sem örültünk volna, ha őket nevezik a cikkíró rablóbandának - ami egy bűnügyi kategória.)

De a cikkíró MAGYAROKról írt.

S kik a magyarok? MA MINDENESTRE, mi vagyunk azok.

Mióta neveztük - mi magunkat - vagy mások minket - magyarnak? Sokkal később. Vagyis a "honfoglalás" és a "kaladozások" korában még egyetlen írott forrás sem nevez minket magyarnak. Mióta vagyunk a KM-ben? Nem tudjuk. Hol alakult ki a magyar nyelv, amit mi most beszélünk? Nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert mindezekre a kérdésekre eddig semmiféle választ nem adott a történelemtudomány, a régészet és a hivatalos nyelvészet.

A hungár, mint összetett szó héber jelentése: hone = táborozik, gár = lakik, tehát: táborlakó. De lehet, hogy mégsem ez a jelentés, hanem onogur: tíz törzs. Lehet. Ez a tíz törzs (kicsodák?) a jelek szerint beolvadt a sokkal számosabb KM népesség avar + szláv +? őslakói közé.

A honfoglalókat és a kalandozókat, mivel a korabeli források nem magyarnak, hanem hungárnak nevezik őket, ez a cikk is annak kellett volna nevezze!!! - hozzátéve, hogy ugyan MA a legtöbb idegen nyelv a magyarokat érti ezalatt, de nincs semmi bizonyíték arra, hogy a bejövők valóban magyarajkúak lettek volna.

Maffiázók meg azért nem voltak, mert mai, súlyosan elítélő bűnügyi cimkéket nem ragasztunk az 1ooo évvel ezelőtti népekre / törzsekre, amikor... ez volt a "standard" viselkedés.

Szóval nem kell mellébeszélni. NEM szentek és sérthetetlenek a "hungárok". S az sem biztos, hogy magyarok voltak (pláne tíz törzs!). Igaz, érdekelne minket, hogy kik jöttek be, és ha már bejöttek, milyen nyelvűek voltak (valszeg nem is egyféle) - de hiába, egyelőre nem tudhatjuk.

500 GéKI 2015. június 4. 21:04

@zegernyei: ( 493 )

Ezt írta:

„…amit ( ÖN ) finnugrizmusként definiált … azt oroszországi tudósok találták ki”

Ezt nem lehet félreérteni.

Hogy a szovjet orosz idők „finnugrizmusa” milyen is volt tulajdonképpen, amelyben az Ön állítása szerint „nincs mögötte semmi hátsó szándék, ellenben színtiszta tudomány” arra pedig pont az önök egyik cikke cáfol rá, eléggé szemléletes módon:

www.nyest.hu/renhirek/hol-nepek-sullyednek-el

Csak egy kis idézet – de érdemes végigolvasni az egész cikket:

„A hantik és manysik kultúrája az évszázadok, évezredek során természetesen folyamatosan változott, ám az oroszokkal való érintkezés során ez a változás felgyorsult. Már az első kutatóik is a kultúra hanyatlásáról, a régi életforma, szokások és költészet eltűnéséről beszélnek. A szovjet időszakban azonban a korábbiakhoz képest is rendkívül felgyorsult ez a változás.”

Úgyhogy nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a finnugrizmus pontosan az, aminek definiáltam. Vagyis ebből meg az következik, hogy amit eddig írtam az a szín tiszta valóság, és az „ostobaságokat” éppen hogy nem én írom, hanem egy az állítások szerint „képzett újságíró” vagyis egy „finnugrisztikus”, akit a szovjet időkben, a szovjet tudósok képeztek ki. Akinek a „megint mindent félreértett” - en kívül semmi értelmes hozzászólása nincs.

501 Untermensch4 2015. június 4. 21:13

@huncsambocsange: "a magyarok MINDIG valakinek az oldalán szálltak be a háborúba. úgy jutottak el Velencébe is! soha sem indítottak háborút valaki ellen csak úgy!!!"

Sztem ezt pont senki nem vitatta. Sőt, a kalandozásoknak ez a szegmense (hogy nem "egyedül a világ ellen" indultak harcolni, hasraütésszerűen) pont az a részlet ahol a racionális stratégiát látja mindenki, nem pedig a jellemtelen zsoldosi / szövetségesi seggnyalói mentalitást.

502 GéKI 2015. június 4. 21:24

@Fejes László (nyest.hu):

Egyre ostobább dolgokat írsz.

Azért mert a „zsidók honfoglalását” kértem tőletek, miért következik ebből, hogy a többiek, hasonló módban megírt története nem „zavarna”? Nem kérhetem a világ összes honfoglalásának megírását!

Nem mellesleg azt az egyet sem meritek megírni soha…mert te pontosan tudod, hogy nem volnátok képesek megírni anélkül, hogy ne húznák rátok a „antiszemitizmust”.

Ha hinnél benne, hogy meg tudjátok írni, már régen megírtátok volna.

503 GéKI 2015. június 4. 21:35

@Krizsa:

Egyszer, Petőfit „ferdírtve” azt írtam le:

„Hol sírjaik domborulnak, unokáik leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket”

Nincs az-az olvasni tudó, ostoba fajankó, aki ebből azt olvassa ki, amit a @Fejes László most itt „összehablatyolt”.

504 GéKI 2015. június 4. 21:39

@Untermensch4:

Nincs itt semmien kettős mérce:

Az URAK ezt a cikket véresen komolyan gondolták, „tudományos modellalkotásnak”. Majd amikor kiderült, hogy ez ostobaság, akkor elkezdték, „humoros – irónikus maffiázásnak” – hívni.

Ha Te ezt „megkajálod” – egészségedre… csak meg ne ülje a gyomrod…

505 huncsüngüküncse 2015. június 4. 23:05

anakronizmus.

el ne felejtsem.

majd amikor itt az ideje.

.

@Krizsa: "hone = táborozik, gár = lakik, tehát: táborlakó. De lehet, hogy mégsem ez a jelentés, hanem onogur: tíz törzs. "

hunul (hunile) a hon az hom (haza). a gar mint kashgar, garat (és gerezd meg garmad).

kassa volt a gar 418-ban meg 380-ban(?)

.

az onogur mint 10törzs, az türk féle, fele 5 (bes). a sah és a pasha. a szoliman meg a bejge.

a magyarok 7 (hetes) törzs. lásd. hetumoger

.

@Krizsa: De,

"szentek és sérthetetlenek a "hungárok".

szentek, azaz szvata és ártóinakazfala

506 huncsüngüküncse 2015. június 4. 23:12

még pontos dátumot is lehet adni, h mikortól onog-ur és mikortól on-ogur

ahogy meg lehet modani mikortol Almush mikortól Almosh és mikor Almish

melyik volgar melyik kubányi kutrug melyik obannyi utrugur melyik vulgar bulgar

h ki volt Balash ki volt baró ki volt kán ki volt kagán ki volt kajszár

507 Krizsa 2015. június 5. 06:54

@huncsüngüküncse: Persze, mind stimmel a héberből is: garón = garat, gerá = nyelőcső, gargerán = falánk, gur = fióka, kölyök (folyton tátja a száját) és "lakik" (egy helyben maradnak). Gar'in és gargir = mag, gorer = vonszol (anyjuk a kölyköket), stb.

A huná = mozgásba hozott, hone = táborozik (hon, honol), hen = kellem, tetszés (hónalj-szag), a hom = meleg.

Csak a "magyar" szóra nincs biztos megfejtésem. Van néhány elképzelhető: mog = elolvad, mági = varázslatos (az, hogy kikel a mag), magíja = megérkezik, magá = kapcsolat (maga, mögé). De a G nagyon új beszédhang, így a MGR váz nem lehet sokezer éves.

Más a helyzet, ha Gy-vel mondjuk, mert az inkább DJ: madjar. A D hang már sokkal régebbi. A meder héber rokonszava az azonos meder = kiszáradt agyag / folyóvölgy... Akkor már lehet mederjáró (jaár = erdőség). De ahhoz meleg éghajlaton kellett mászkálni annak, akit madjar-nak hívtak. Mert itt a kisebb folyók nyáron mind kiszáradnak, de körülöttük akkor is dús növényzet van. És tényleg a Kaukázus környékén vannak Madjar / Madzsar családnevek. Én is ismertem itt egy grúz nőt. Szóval a "magyar" népnév, az mindenesetre valószínű, hogy délről jött.

A lehullott lomb a magyarban: "avar". A héber avar = elmúlt, elment, átköltözött, átkelt a folyón. Avarok nemcsak a távolkeletről, hanem délkeletről is érkeztek.

Ami a nyelvünket illeti, arról jelenleg az a véleményem, hogy az ős- szlávnak a délvidéken, nyílt szótagúvá váló, "érett" változata. Vagyis, hogy a magyar a KM-ból származó és oda, immár már nyílt szótagokkal visszaérkező nyelv. S akkor a magyarok genetikája szláv (ami igaz) - a magyar nyelv pedig egy "kisimult" szláv.

508 Untermensch4 2015. június 5. 08:45

@GéKI: Miért gondolod hogy a tudományos modellalkotás és a humor kizárja egymást?

Persze azért mert hagyománya van annak hogy szigorú tekintetű proffesszorbácsik az emberi tudás hierarchikus csúcsa de attól még hogy valaki nagy tudást birtokol, nem kötelező elveszítenie a humorérzékét. És nem hiba hanem előny ha megtartja:

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pusrOpFwJ8U

A történelemmel kapcsolatban sem szeretik sokan a viccelődést mert ott ugye emberek haltak meg. Ettől még lehetséges megőrizni a humorunkat. Akár győzelemről, akár vereségről van szó.

Az érvelésed egyébként megfordítható. Elkezdtél etikátlanul piszkálódva megsértődni aztán amikor kiderült hogy ez ostobaság azzal mentegeted magad hogy csak viccelődtél...

509 Krizsa 2015. június 5. 09:25

@Untermensch4: Ez is humor, igen? Borzalmas, iszonyatos humor: "Többen jöttek vissza, mint ahányan elmentek." "Nincs elég szappan". Az angol magántanáromról, aki soha nem beszélt az elpusztult családjáról és csak sejtettem, hogy a gyerekét is... mert amikor egy anyát hívó kisgyerekről olvastunk, megmerevedett az arca és kiment... ezt mondta róla egy szülő: Az Ilonka néni tényleg egy becsületes nő és jól is tanít - érdekes, pedig zsidó.

A cikk alcímei: "Beindul a bolt". "Romló üzleti kilátások." "A magyar nyelv, mint a jövedelemszerzés forrása." Megalázó, kirekesztő, földbedöngölő humor: na, ugye visszasírjátok még a finnugor Szibériát, jöttmentjei...: idegenek vagytok, a nyelvetek is "rokontalan" itt... csak bajnak jöttetek Európába.

510 zegernyei 2015. június 5. 10:48

@GéKI: (500.): Alighanem valamit megint nem értett, éspedig ezúttal a saját szövegét. Ezt írta:

" Akinek a „megint mindent félreértett” - en kívül semmi értelmes hozzászólása nincs."

Biztosan arra gondolt, hogy én valami értelmeset írtam? Mert az idézett mondatban elismerte, hogy a "megint mindent félreértett" az egy értelmes hozzászólás. Mi persze ezt tudjuk, de önre nem volt jellemző, hogy bármit megértett volna az eredeti cikkből meg a vitánkból.

511 GéKI 2015. június 5. 11:20

@zegernyei:

Nem barátom én ezt írtam:

Úgyhogy nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a finnugrizmus pontosan az, aminek definiáltam. Vagyis ebből meg az következik, hogy amit eddig írtam az a szín tiszta valóság, és az „ostobaságokat” éppen hogy nem én írom, hanem egy az állítások szerint „képzett újságíró” vagyis egy „finnugrisztikus”, akit a szovjet időkben, a szovjet tudósok képeztek ki. Akinek a „megint mindent félreértett” - en kívül semmi értelmes hozzászólása nincs.

Ahol az utolsó mondatot, valóban lehet úgy hangsúlyozni, mintha a „megint mindent félreértett” az egy értelmes hozzászólás lenne – de nyugodjon meg, ezt senki sem így értette.

( De legalább ez az észrevétele valóban hordoz némi szellemességet… nem hiába nevelem már fél éve. A végén még embert csinálok magából…akárki meglássa… )

De átfogalmazom:

Akinek soha egy értelmes hozzászólása nincs, mindössze annyit bír kipréselni a billentyűzetéből, hogy „már megint mindent félreértett”.

512 GéKI 2015. június 5. 11:41

@Untermensch4: ( 508 )

A humor és a tudomány nem zárja ki egymást, de a „kocsmabaromkodás” az nem humor. Ebben a cikkben egyetlen humorosnak nevezhető megjegyzés sincs, tudomány meg még annyi se.

Ha figyeltél barátom, akkor láthattad, hogy eddig minden megállapításom visszaigazolást nyert. A @zegernyei a 487 – ben feketén fehéren beismerte, hogy a „finnugrizmus” amelyet én definiáltam itt e fórumon először ( ezt is elismerte ) az igenis létezik.

„…amit ( ÖN ) finnugrizmusként definiált … azt oroszországi tudósok találták ki”

Úgyhogy nekem nincs mire „megsértődnöm", te nem ezt a fórumot olvasod…

513 Untermensch4 2015. június 5. 11:49

@Krizsa: Olvassa a székely az újságot és hümmög: Azt gondoltam hogy megnyerjük a háborút de hogy még romániát is hozzánk csatolják...

Mint utaltam rá, a történelemben mindenki meghal és sokan szörnyű módon. A humort is lehet eszközként gonosz módon használni mivel kapcsolódik a valósághoz, valós eseményekhez és valós személyekhez. Például az etnohumor is olyasmi amin nagyon meg lehet sértődni de amit mostanában itt a nyest-en művelünk arra azért illik pl ez: Nézd ott van két magyar. Az már három párt.

514 GéKI 2015. június 5. 11:58

Talán így a vita vége felé összefoglalnám, a lényeget:

Ez a cikk egy a finnugrizmus nézeteire épülő, magyar gyalázás, amelyet egy finnugrisztikus, bértolnok tudósocska izzadott ki, némi baksis fejében.

E mondatnak, minden szava bizonyítást nyert az cikk alatti 512 hozzászólás között.

515 Untermensch4 2015. június 5. 12:07

@GéKI: "az etelközi szállásoktól távol lévő hadak után elindult nyugatra az otthon maradt nép megmaradt maradéka is. Ahogy az a Honfoglalás című filmben olyan szépen mozivászonra lett álmodva."

Mivel láttam a filmet, ez nekem így kiemelve is vicces.

Másrészt az egész több mint a részek összessége. Pont a kocsmabaromkodás jellemzője hogy kisebb, a kontextusból kiragadva már nem is vicces humor örvénylik kaotikus összevisszaságban. Azzal hogy konkrétan humoros részleteket hiányolsz, pont a cikknek a kocsmabaromkodás céljára való nem megfelelőségét támadod. Ez azért vicces. Egyébként OFF de a kocsma interdiszciplináris kommunikációs tér, pl a japánok is kocsmát használnak hogy enyhítsék a szigorúan hierarchikus rendszerekre jellemző információ-elakadást nagy cégek esetében.

Az meg hogy a finnugrizmus definiálásával igazolod hogy megsértődsz a cikk humorán (ami, mivel humor, tetszik vagy nem tetszik hiszen nincs humorra szabvány), na az külön vicces.

Egyébként figyeltem, nehéz ugyan 500 körüli kommentben visszakeresni a nem lajstromozott hivatkozásokat de vagyok annyira konok kun hogy szánok rá időt.

516 zegernyei 2015. június 5. 12:11

@GéKI: Kedves GéKl bácsi! A vitának nincs vége, mert el sem kezdődött. Ön ugyan írt ide mindenfélét, de az vita nem volt. Az egymás alá írt szövegekből kiderült, hogy ön teljesen járatlan a témában, sőt büszkén hirdeti, hogy nem is akar ismereteket szerezni. Ezen felül bebizonyosodott, hogy ön képtelen egy átlagos nehézségű szöveget felfogni, ráadásul elképesztően rossz indulatú, nemcsak félreérti, hanem félre is magyarázza az ön által olvasottakat. Ennek legszebb példája, amit a 487. hozzászólás kommentálásaként írt az 512-ben. Nos még egyszer: a 487. bejegyzésben semmi olyat nem írtam, amit ön abból kiolvasni vél. A finnugrizmus fogalmát ön találta ki, csak ön hisz benne, és teljesen ellentmond a tudomány eredményeinek. Legyen büszke magára, ön harcban áll az egész világgal. Előre a végső győzelemért!

517 Untermensch4 2015. június 5. 12:12

@GéKI: "Talán így a vita vége felé összefoglalnám, a lényeget:"

Az akaratátvitelhez ez nem eléggé jó mágia. Egyébként bárki végig tudja olvasni a vitát és végig tudja gondolni hogy mi a lényege. Ha erőlteted a saját véleményed rákényszerítését más emberekre az vagy nem fog működni vagy lépéseket kell tenned diktatórikus irányba.

518 GéKI 2015. június 5. 13:10

@Untermensch4:

Mi az, hogy "erőltetem" a véleményem?

Mindenki „erőlteti” – aki elmondja vagy leírja.

Ennek most itt… se füle …se farka…

519 szigetva 2015. június 5. 13:22

@GéKI: Csak uncsi, hogy már sokadszorra összefoglalod, hogy te hogyan látod ez a kommentözönt, főleg azoknak, akik nem igy látják.

520 Untermensch4 2015. június 5. 13:42

@GéKI: Az például erőltetés ha ragaszkodsz hozzá hogy a te elmondott véleményed az egyedüli igazság és aki ezt így mint kinyilatkoztatást nem fogadja el, személyeskedő stílusban támadod. Ezt nevezem "erőltetésnek" de ha tud valaki rá jobb kifejezést annak örülök.

"Mindenki „erőlteti” – aki elmondja vagy leírja.

Ennek most itt… se füle …se farka…"

Ez és a hasonlók már egy ideje a hittérítők szómágiájának stílusát idézik. Ha áttérsz a történelemkönyvekről a teológiára, kevesebb olvasnivalóból nagyobb sikereket érhetsz el.

521 GéKI 2015. június 5. 14:23

@szigetva:

Ötszáz fölötti "kommentözönt" nem könnyű átlátni, muszáj néha összefoglalni, hogy érethetőek legyenek az álláspontok.

522 GéKI 2015. június 5. 14:27

@Untermensch4:

Olyant te nem tudsz mutatni, ahol én azt írtam volna, hogy csak az enyém az igaz..

Az igaz, hogy én is „konok kun” – vagyok … nem adom fel egykönnyen…

523 GéKI 2015. június 5. 14:32

@zegernyei: ( 516 )

A finnugrizmust nem én találtam ki, ( ezt Ön is elismerte ) csak definiáltam a mibenlétét. Tettem ezt, azért mert Önök ezt megpróbálták a laikusokra tolni. Pedig, mint ahogyan bizonyítottam, a finnugrizmust, nem a laikusok, hanem bizony jól képzett „finnugrisztikus publicisták” gyakorolják.

Ráadásul azt is bizonyítottam, hogy a finnugrizmushoz, az igazi finnugristáknak, nem sok közük van, de leginkább semmi. A finnugrisztikusok ugyan a finnugristák kutatási eredményeit használják, de amit ezen eredmények kapcsán előadnak, az nem más, mint gyalázkodás, és semmi köze nincs a tudomány világához, még annak „népszerű” formájához sem.

Minden esetre az megtörtént, hogy definiáltuk a „finnugrizmust”:

A finnugrizmus egy mozgalom, amely a finnurisztika eredményeire épül, a finnugor nyelvű népekről, a finnugor nyelvről, dehonesztáló és lenéző stílusban szól. Egy rasszista nézet, amelyet nem is föltétlen finnugristák terjesztenek, de elegendően „szervilisek” vagy „szakbarbárok” ahhoz, hogy ezt ne vegyék észre, és hagyják, hogy megmérgezze ezt a tudományt, és környezetét.

Megpróbálhatja „relativizálni” azt, ami itt elhangzott, de aki figyelt azt nem lehet megvezetni. Ön itt több alkalommal kénytelen volt elismerni az állításaim igazát. Nekem ennél többre most egyenlőre nincs szükségem.

524 Krizsa 2015. június 5. 14:56

A finnugrizmus valóban a rasszizmus egyik fajtája.

525 Untermensch4 2015. június 5. 19:27

@GéKI: Persze hogy nem tudok olyat mutatni ahol szó szerint... ez egyébként lényeges tulajdonsága a nyelvnek, árnyalt közlésre ad lehetőséget és néhol többféle értelmezésre. Ez utóbbinak a magas szintű alkalmazása a művészi szintű irodalom. Amit te csinálsz az viszont olyan tárgyalástechnikának tűnik ami élőben, szóban jól működhet, testbeszéddel és hangsúlyozással kiegészítve, így írásban azonban "nem teljesen kerek". Nem egy konkrét valakivel folytatott párbeszédet hanem közléseid összességét tekintve alakult ki ez a véleményem. Nyilván egy nyelvész ezt ki tudná fejteni többoldalas elemzésben, ez azonban valószínűleg nem érné meg a ráfordítandó időt. Főleg hogy elolvasásakor bekezdésenként lenne esély a mellékvágányra futásra és egyébként is felesleges személyeskedés lenne, távlatosabb tudományos haszon nélkül.

Van akinek tetszik az angol humor és van aki ölni tudna hogy ne kelljen találkoznia vele. Neked is van olyan humor amit nem bírsz elviselni és/vagy értékelni.

526 GéKI 2015. június 5. 20:23

@Untermensch4:

Nézd! Ha már csak az a kifogásod, hogy az itteni kommentjeim, mérnök ember létemre, nem ütik meg az „Arany János” szintű írók fogalmazási színvonalát… akkor tulajdonképpen te engem agyba-főbe dicsérsz… aminek olvasása közben én szinte már „pirulok”… a meghatottságtól. Már szinte azt kell mondanom, hogy ennyire azért ne dicsérj… mert az már gyanús… még a végén félreértik a többiek… mármint, azt, hogy tulajdonképpen te mindenben egyetértesz velem, csak nem mered kimondani… csak bátran… nem lesz semmi bibi…

527 GéKI 2015. június 5. 20:35

@Untermensch4:

Ugye most már látod, hogy mi az a „finom humor” ami talán még belefér egy akár tudományos értekezésbe is. Amit ez a figura itt művel az ennek még csak a poros nyomába sem jöhet… már ha nem vagyok szerénytelen…

528 Untermensch4 2015. június 5. 20:59

@GéKI: A finom és durva humor közti határvonal egzakt kimérése irodalmi nobelt érdemelne. :) Mivel valamekkora mértékben mindkettőtök (egyébként egymást kizáró) álláspontjával egyet tudok érteni, nagyjából két végletes lehetőség közé kell pozicionálnom magamat: humor vagy tudathasadás. A humort választom és ebben nem ismerek tréfát. :)

"még a végén félreértik a többiek… mármint, azt, hogy tulajdonképpen te mindenben egyetértesz velem, csak nem mered kimondani… csak bátran… nem lesz semmi bibi…"

Most én is sértődjek meg hogy ilyen langyi csaliszöveggel jössz? :)

529 GéKI 2015. június 5. 21:47

@Untermensch4:

Na… jó, akkor ezek szerint, szerinted… egy Karinthy sem vagyok. …Hát bocs!

530 GéKI 2015. június 6. 06:58

ZÁRSZÓ - Mert, hogy megígértetett!

Finnugristák, és Finnugrisztikusok – Megvásárolható újságírók a finnugrisztika körül, avagy a „finnugrizmus diszkrét bája”

Mit mond a finnugrista:

A ma létező nyelvek halmazából képezhetünk egy olyan részhalmazt, amelyet nyelvészeti eljárások alkalmazásával vissza tudunk vezetni egy úgynevezett „finnugor alapnyelvre”. A finnugor alapnyelvet, közel 6000 ével ezelőtt beszélhették, amelyet az akkor létező vadászó – halászó – gyűjtögető életmód alapszavaiból vezethetünk le. Hogy valójában volt –e valaha olyan emberi közösség, amely ezt az „alapnyelvet” beszélte, erre a nyelvészeti módszerek, nem adnak elegendő bizonyítékot, tehát a helyes megállapítás az, hogy nem tudjuk. A finnugor nyelvekben, a földművelés alapszavai, indoiráni eredetre mutatnak.

Mit mond a finnugrisztikus:

„Az erdőövezetben lakó finnugor nyelvű közösségekhez minden kulturális újítás: a fémművesség, a földművelés, az állattenyésztés tudománya délről érkezett. A helyzet az, hogy a finnugor alapszókincs vadászó – halászó – gyűjtögető életmódra utal, az állattenyésztés és talán a földművelés minimális ismerete mellett. A finnugor nyelvű népekhez az új dolgok idegen megnevezésükkel együtt érkeztek….”

Összefoglalás:

A finnugor alapszókincs nem a vadászó – halászó – gyűjtögető életmódra utal, hanem a finnugor alapnyelv - mint nyelvészeti fikció - felállításához, ad segítséget, miután minden ősi emberi csoport kialakulásának ezek a tevékenységek képezik az alapját. Hiszen például az indoeurópai alapnyelv, (amelynek analógiájára lett létrehozva a finnugor nyelvcsalád) ugyanúgy a vadászó – halászó – gyűjtögető életmód alapszókincse szerint határoztatott meg. Hogy a földművelés alapszavai a finnugor nyelvekben miért mutatnak indoiráni eredetet, arra a nyelvészeti eszközök nem adnak magyarázatot, mint azt Honti Lászlónak ideidézett sorai is megállapítják:

…hiszen gondolkodni képes emberben fel sem merülhet az-az ötlet, hogy a nyelvtörténeti tényekből leszűrhető tanulságok összefüggésbe lennének hozhatók az etnikumhoz nem kapcsolható régészeti leletekkel…”

Tehát míg a finnugrista, kutatási eszközként tekint arra a tényre, hogy az értelmes emberi tevékenység hajnalát a vadászó – halászó – gyűjtögető életmód jellemzi, tehát számára e tevékenységek alapszavai alkalmasak a nyelvcsaládok tudományos igényű megalkotására.

A finnugrisztikus, pedig úgy fogalmaz, mintha a finnugor alapnyelvnél a vadászó – halászó – gyűjtögető életmód valamiféle minőségi mutató lenne. Mintha az alapnyelveket, egy adott történelmi pillanatban határozták volna meg, amiből az adott alapnyelvet beszélő társadalmak fejlettségi szintjére is lehet következtetni, tehát alkalmasak összehasonlításra.

Valahogyan így képzeli aztat a „finnugrisztikus”. Az alapnyelvek 6000 évvel ezelőtti vizgálata aztatat mutatja, hogy, az eggyes népekek életformáit eképpen lészen meghatározhatók:

1. finnugor alapnyelv vadászó – halászó – gyűjtögető életmód

2. indoeurópai alapnyelv atomkorszaki életmód

3. héber alapnyelv egyistenhit

És itt a végén talán „idézzünk meg egy klasszikust” - ( a „vájt fülek” ) érteni fogják:

„Legyen ez intő példa mindenkinek – nem érdemes a @GéKI - vel vitatkozni, mert mindig igaza van (vagy legalábbis a jövőbe lát – és a múltba is, természetesen)…”

531 GéKI 2015. június 6. 07:55

@Krizsa:

Kedves Barátnőm!

Talán nem sértődsz meg a megszólítás miatt, hiszen Te itt nyíltan megvallod nemedet. Csak meg szeretném köszönni, a hozzászólásaidat – hisz tudom, hogy a nyelvészeten kívül, másról nem szívesen nyilatkozol, irányomban azonban mégis képes voltál kivételt tenni. Van az-az emberi gesztus, amelyet nehezen tudunk viszonozni… és ott az ígéret sem számít… azért én meg fogom próbálni…

532 Untermensch4 2015. június 6. 07:56

@GéKI: "A finnugor alapnyelvet, közel 6000 ével ezelőtt beszélhették, amelyet az akkor létező vadászó – halászó – gyűjtögető életmód alapszavaiból vezethetünk le."

Itt egy jó példa hogy egyikünk félreért valamit. Én úgy értettem hogy nyelvészeti módszerekkel 6000 év a visszatekintési korlát ezért ennél régebbi időszakkal nem foglalkoznak mert nettó vallási tevékenység lenne.

"2. indoeurópai alapnyelv atomkorszaki életmód"

A költői túlzás és a csúsztatás közötti határ is olyan érdekes mint a finom és erős humor esetében.

533 GéKI 2015. június 6. 10:06

@Untermensch4: ( 532 )

Most aztán már tényleg nem értelek…

Te, aki ezt a cikket, képes vagy elfogadni… tőlem meg ezt a kis „költői túlzást”… sem tolerálod…

Azért ezt gondold át…ez már szervilizmus…

534 GéKI 2015. június 6. 10:18

@Untermensch4:

Ugye nem vártad komolyan hogy itt most egy valódi PhD - dolgozatot fogok közölni, ingyen és bérmentve a RÉNHÍREK – en. Nem ettem meszet… a @zegernyei meg felmarkolná tőlem a lóvét a szarságaiért…

Embörök!!!!.... :) :) :) :) :) :) ….nem „hülye vagyok” … csak a @GéKI.

535 Krizsa 2015. június 6. 12:25

@GéKi: A nagy csalás kulcszava a 6000 év. Mert az indogermán - oppardon indoeurópai - történeti nyelvészet és benne a finnugor fattyú, úgy csalás ahogy van. GéKi helyesen fogja fel, hogy sokkal előbbrevaló a finnugrizmus szennyesét kiteregetni, mint magát a finnugor NYELVÉSZETET támadni. Mert a finnugrizmus nem a nyelvtudomány, hanem csak azzal összefonódott cinikus, politikai ál-történészet. Csakhogy ez már évtizedek óta benne van a tankönyveinkben is!

Ez a gyagyi történészkedés a magyar identitású egyén / nemzet / ország jelentéktelenségét, gazdaságilag nulla, tehetség szempontjából nullértékű - sőt 1ooo éve az "európai" fejlődést csak akadályozó voltát súlykolja.

MINDEN BIZONYÍTÉK nélkül betonozta be az egész világ! köztudatába azt, hogy a magyarság ázsiai eredetű.

Hogyan? Először, kétszínű módon kinyilvánítja, hogy nép (genetika) és nyelv nem említhető egy lapon - majd megfordítja a köpönyeget. KIJELÖLI a magyarság KM-be érkezésének útvonalát. Miféle magyarságnak, a népnek?

Az ind és fn. nyelvészet eltagadja, hogy a ragozó nyelvek (Európából, a KM-ből, a Közel-Kelet és a Kaukázus térségéből) egész Eurázsiába szétáradtak - és később, igen sok hullámban, vissza is tértek (pl. a KM-be).

A Nyest is a magyarság történelmi, nyelvi, tehetségbeli, gazdasági jelentéktelenségét súlykolja. "Merjünk kicsik lenni" - ezt itt olvastam.

A finnugor nyelvészet MA elsősorban a magyarság ellen irányul.

Az Európa középpontjában élő, elég nagy létszámú, kétezer éve semmilyen gyarmatosító által nem betörhető (nem is latinosítható) és ma sem "európizálható szolga" - ellen.

Én is csak itt, ebben a hozzászólás dömpingben láttam be, hogy GéKi igazsága és annak KÖZISMERTTÉ tétele - előbbre a gyöknyelvészetnél.

Miért? Mert a finnugor nyelvi kapcsolatokat nem is kell tagadni - hiszen a magyar nyelvnek tényleg van hozzá valami köze. A hébernek ugyan több van:-) s az indiai ragózoknak szintén. De ezek mind más nyelvcsaládok tagjai, és más nyelvcsaládokhoz nem hasonlítunk semmit:-). Miért? Mert az nem lenne jó!

Nehogymár kiderülhessen, hogy a finnugor nyelvcsaládot egybefogó szabályok, "bizonyítékok" a világ minden nyelvére érvényesek.

A német nyelvészet múlt századbeli csalása (a nyelvcsaládokra való felosztás) szándékos trükk volt.

De mégis... emberek vagyunk. A legtöbb ember, kutató, nyelvész nem kriminális. Hogyan lehetett elkerülni, hogy mindezt ne csak a nagyközönség, hanem még a nyelvészek többsége se vegye észre? Úgy, hogy a nyelvészek nagy része ne is ismerjen (legalábbis ne tanuljon az egyetemen) flektáló sémi, vagy ragozó indiai nyelvet. Más nyelvcsaládokat, ha ő nem azzal akar majd foglalkozni a pályáján, minek is ismerné, nem igaz?

Tehát már a képzésük is "nyelvcsaládosan" van felépítve... Így aztán még azt is el lehet hitetni velük pl. (Wikipedia színvonalon), hogy a héber írásban "nincsenek" magánhangzók.

536 Untermensch4 2015. június 6. 12:37

@GéKI: Csak az illusztráció kedvéért tételezzük fel hogy a humor ábrázolható háromdimenziós testként. Az itteni esetben nem a "tömege" hanem a "formája" az amiből a konfliktus adódik. Nyilván nem tetszhet mindenkinek minden "forma", neked nyilván nem tetszik (vagy félreérted, vagy mindkettő) a cikkíróét, én pedig hasonlóan lehetek a tiéddel. Emlékeztet olyan meggyőzési technikára és stílusra amire teljesen mellékes előzmények miatt vszeg "túlérzékennyé" váltam. Ezért van az a jelenség hogy ami neked humor az nekem akár költői túlzásnak, akár csúsztatásnak tűnik pedig ugyanazt a nyelvet beszéljük. Hasonló félreértés/értelmezési probléma amikor a cikkíró humorát találod sértőnek.

Másrészt az is oka a konfliktusnak hogy mindenki a saját szakmai gondolkodásmódjával közelít egy adott dologhoz, ez hasonló szembenállást eredményezhet mint amikor a műszaki szemlélet hiányát kritizálja valaki jogszabályokon és jogászokon. Az is eléggé meddő harc de ugyanígy sokáig tarthat.

537 szigetva 2015. június 6. 12:54

@Untermensch4: Bennem mindig gyanút kelt, hogy a saját szakmájukban is kóklerek lehetnek azok, akik ennyire bele bírnak állni valamibe, amihez, hamar kiderült, szinte semmit nem értenek.

538 Untermensch4 2015. június 6. 13:51

@szigetva: Nem feltétlenül, a különféle (szakmailag determinált) gondolkodásmód önmagában hajmeresztő dolgokra képes. Az orvos-jogász és humán-műszaki konfliktus is feloldható lenne némi kölcsönös empátiával. Az orvos nem érti miért ragaszkodik a jogász a nem működő jogszabályhoz ami egy papír. A jogász nem érti miért nem tudja (nem akarja) megmondani az orvos hogy mi a betegség. A mérnököt meg jól felismeri az orvos mert precíz adatokat kérdez pl mikorra fog meggyógyulni. A mérnök meg nem érti meg hogy miért nem konvertálhatóak és "össze-vissza" időtartamúak az ítéletek.

Mondjuk az "iskolapadból kieső" és a gyakorlati tevékenység után leledző mérnök között is van különbség, az elmélet és a gyakorlat közti, tankönyvben nem tanítható különbséghez hasonlóan.

539 münkingetnemjáccotokki 2015. június 6. 23:38

@Untermensch4: "ami neked humor az nekem akár költői túlzásnak, akár csúsztatásnak tűnik"

mi ez? arc poetika?

.

@Krizsa: "kétezer éve semmilyen gyarmatosító által nem betörhető (nem is latinosítható) és ma sem "európizálható szolga" - ellen."

az a baj, h ez a nép nem szolgának született. és nem is lett szolga soha.

szabad azad népe

.

a szolgák nem mi voltunk.

540 münkingetnemjáccotokki 2015. június 6. 23:41

nem is olvasom vissza, mer dúlamúr

541 Untermensch4 2015. június 7. 00:35

@münkingetnemjáccotokki: S megint elkopott egy név... őszinte részvétem.

542 GéKI 2015. június 7. 06:34

@szigetva:

Az a helyzet, hogy itt a @Krizsán kívül szakmai hozzászólása nem nagyon van senkinek…a kevés kivételtől eltekintve… nekem sincs. Meg sem próbálom, ezért a @Krizsától már néhányszor elnézést kértem. Nekem nincs vitám – mert nem lehet, mert nem értek hozzá – sem a finnugrisztikával, sem a gyöknyelvészettel. Azt, a szakmai vitát a @Krizsa folytatja, én meg szurkolok, hogy derüljön ki végre az igazság, a magyar nyelvel kapcsolatban.

Amiről én itt firkálgatok, az elsősorban erkölcs.

Én csak azt ismertem fel és definiáltam itt, hogy a finnugrisztikát, körülveszi, és mint egy élősködő, elszívja tőle az energiákat, egy olyan szellemi környezet, amely a finnurisztika eredményeit, rasszista kirekesztő nézetek terjesztésére használja. Ez a réteg, oly szorosan fonja át ezt a szakmát, mintha maga is a szakma része lenne. Pedig nem…ez egy mozgalom, amely a kommunikáció módszereivel csak felhasználja a finnugrisztikát.

Én ezt az élősködő, burjánzó, értéktelen részt akarom leválasztani a finnugrisztikáról, hogy végre le lehessen folytatni azokat a szakmai vitákat, amelyekhez nekem már valószínűleg nem, lesz közöm…

Abban reménykedem, hogy - a szakma, tőlem, mint független kívülállótól – egyszer csak elfogadja ezt az önzetlen segítséget – mint ahogyan a @Krizsa ezt az ( 535 ) – ben már megtette.

Azt a vitát, amelyet majd a finnugrisztika és a gyöknyelvészet, és egyéb történeti nyelvészeti tudományok ( amelyekről nekem tudomásom sincs) le fog folytatni…azt én nagy valószínűséggel meg sem fogom érteni…

Él bennem a remény, hogy az igazi finnugristák egyszer csak észreveszik, hogy az Ő igazi ellenségük nem a „laikus múltba merengők” – hanem az általam definiált „finnugrizmus” – amelyet a tudományukra ráfonódó „finnugrisztikusok” – ha úgy tetszi a „megvehető újságírók” – képviselnek.

543 GéKI 2015. június 7. 06:57

@szigetva:

A hozzám kerülő fiatalnak mindig azt szoktam mondani, hogy a kötelező három hónap próbaidő alatt én azt fogom eldönteni, hogy ami Önben mozog „az kukac vagy tehetség” - ( Hofi Géza után )” - azt majd három év múlva mondom meg, hogy ön milyen szakember lesz…

544 GéKI 2015. június 7. 08:42

@Krizsa:

A "merjünk kicsik lenni" - kifejezés Kovács László MSZP ( MSZMP ) politkisocskához kapcsolható, Ő mondta egy vele készült interjú aklalmával, amikor már mint EU - biztos funkcionált. Neki sikerült!

545 Krizsa 2015. június 7. 10:01

@GéKI: Na, jó akar, merjen kicsi lenni. Mér, van olyan... a poloska is kicsi.

546 Untermensch4 2015. június 7. 10:30

@GéKI: Az első repülőt amatőrök építették, a titanic-ot profik. Lehetnek "külsősöknek" is jó meglátásaik ahogy a "profik" is hibázhatnak. (Pl kohómérnök aki nem értette miért nem jó ötlet az olvasztókemence nem tökéletesen záródó ajtaját és környékét nitrohígítós festékkel üzemelés közben lefesteni, pedig tudta hogy a nyitott ajtón egyébként kicsap a gázláng...)

De azért az emberek szívesebben utaznak olyan repülőgéppel amit mérnökök terveztek, nem pedig barkácsolók.

547 Krizsa 2015. június 7. 15:38

@Untermensch4: Vigyázat, megint a reál-humán szembenállás. A reál területeken már évezredekkel ezelőtt is lehetett tudni, mi a barkács, és ki az amatőr, mert ha beomlott az a szakramentum, onnantól nem volt vita. Régen lefejezték a barkácsolót - és akkor már nem lehetett tudományos munkatárs se belőle - ma meg, a reál szakmákban, elküldik a...

Már a FÉLREÁL-FÉLHUMÁN, vagyis a köztes területek (pl. jog- és orvostudomány) sem képes, egyetemi szinten sem képes megkülönböztetni még a hatökör barkácsolást sem a piszkos (trösztösített, az egész világot átfogó) üzleteléstől. Miért nem? Mert 1. általában nem okoznak azonnali katasztrófát, 2. ha mégis okoznak, akár azonnalit, a jogrendszer és az állam erőszakszervezetei (pl. rendőrség) - egyben a tudományosan elfogadott paradigma erőszakszervezetei is.

A tisztán humán úgy-tudomány -oknál pedig ma, 2015-ben is ez a helyzet: ÉIN DIN VE-ÉIN DAJÁN. Héber közmondás: Nincs ítélet és-nincs bíró (sem). A humán, pl. a nyelvtudományok egyszerűen olyan falfirkákat (pl.: "a nyelvek folyton változnak"),

cinikusan hazug jelmondatokat ("csak írásos dokumentumokra lehet nyelvészetet alapozni":-))))),

"csak 6000 évre lehet visszatekinteni", stb. jelentettek ki -

- olyan törvényeket / szabályokat / áltud. munkamódszereket véstek kőbe, amilyet akartak - és ezt ugyancsak erőszakszervezet - a "tudományos koncenzus" védi le.

Az ilyen humán áltudományok berkeibe a bírálat be se jut soha - így ítélet még 150 év mulva sincs. Megreformálni, modernizálni, vagyis belülről változtatni nem lehet őket. Csak párhuzamosan lehet kialakítani egy új, REÁLIS nyelvtudományt.

548 szigetva 2015. június 7. 15:55

@Krizsa: De vajon a te „tudományod” igazát mi bizonyítaná. Mert az biztos nem, hogy visszatérően kinyilatkoztatod, hogy „bizonyítottam.”

549 Krizsa 2015. június 7. 16:18

@szigetva: Dehogynem az, hogy bizonyítottam. S ehhez eddig több, mint 3000 oldalnyi tananyagod van. Igaz, hogy az alapmunkát, a 2012-ben kiadott "Gyöknyelvészetet" MA (ünnepelünk, pont ma) kezdem átírni - hisz azóta sokkal többet tudok.

Az új kiadás kijelöli majd a gyöknyelvészet helyét a tudományban - és tartalmilag is igényesebb lesz... De addig is nyugodtan használható az előző kiadás - meg az újabb tanulmányaim is.

550 szigetva 2015. június 7. 16:29

@Krizsa: Már beleolvastam, tömény bullshit, amint azt már jópáran megpróbáltuk neked elmagyarázni. Mivel a te „tudományod” semennyivel nem tud hardcore-abb lenni, mint az elfogadott nyelvészeti paradigma, ezért te sem tudod bizonyítani az igazad, csak úgy, ha másokat meggyőzöl. Ez viszont nem nagyon megy.

551 Untermensch4 2015. június 7. 16:54

@Krizsa: " pont ma) kezdem átírni - hisz azóta sokkal többet tudok"

Nekem úgy tűnik hogy a nyelvészek és történészek is így, többet tudva felülvizsgálják a korábbi koncepciókat, mivel a nem-reál területen kevés dolog van "kőbe vésve". Az írásos dokumentumok azért jók mert "a szó elszáll", biztos ismered azt a játékot ami szóban továbbadott történetek torzulását szemlélteti. A reál-humán "szembenállás"-sal azért hozakodtam elő mert az eltérő nézőpontok miatt könnyen megvan a félreértés.

552 Krizsa 2015. június 7. 19:13

@Untermensch4: "mivel a nem-reál területen kevés dolog van "kőbe vésve".

NEM IGAZ - kőbe vannak vésve. Kőbe van vésve pl. az, hogy a finnugor nyelvcsalád összetartozásának egyik szabálya a P-ből F-re hangváltozás. Csakhogy ez a világ bármely nyelv-párosára működik (de ahol a nyelvben már az F is megvan, ott azonos nyelven belül is). Tehát ennek SINCS (a többi "finnugor" szabálynak sincs) semmi köze semelyik nyelvcsaládhoz.

Nemcsak, hogy nem vizsgálják felül a korábbi koncepciókat, hanem a számtalan MIÉRT? (pl. a hangváltozások miértjei) hiányzó okainak megválaszolására már új nyelvtudományi ágazat is burjánzott szanaszét, és ez a FONOLÓGIA.

Miért nem vizsgálják felül "odabent" soha - az azonnali katasztrófákat nem okozó tévtanok - (a humán tudományok) a koncepciójukat?

Ennek oka egy általános viselkedéstudományi törvény: A Túlélés Elve. Minden munkavállalót (kutatót, kutatási intézményt is) szponzorálnak (fizetik őket). Általában az állam. De az államok döntéseit mi befolyásolja a háttérben?... hát természetesen a pénzvilág... és ez még hosszú mese.

A reál tudományok művelői azonban nem "élhetnek túl" (a munkakörükben), s a kutatási területeik sem maradhatnak sokáig talpon - tévtanokkal. Mert a katasztrófák és az azt követő botrányok félresöprik őket.

Minden más munkakörben (kutatási területen) viszont sokáig - s minél kisebb a laikusok szemében is összefüggésbe hozható katasztrófa lehetősége, annál tovább - igenis fennmaradhatnak.

A bérmunkás (a megélhetési kutató), és a tévtanok intézményrendszerei tehát gyakran sérthetetlenek. Miért? Mert a takarítónőktől az MTA személyi állományáig mind érdekeltek a javadalmazás folytatásában. Így természetes módon fognak megakadályozni minden "áltudományos" beleszólást. A jogrendszernek nincs rálátása - az államoknak meg nincs kontrollálási lehetősegük a tudományok "mi az istent csinálnak ott" működésébe. Ez az oka annak, hogy ez a játszma elvileg végtelen ideig is fenntartható.

A megértés kulcsa: A Túlélés Elve. A humán és félhumán "tudományok" bírálata tehát nagyon sokszor csak KIVÜLRŐL érkezhet.

Mit jelent az, hogy kívülrül? Sajnos, nagyon rosszat jelent. Azt, hogy csak ÉRDEKTELEN kutató képes új paradigmát felépíteni. Érdektelen az, akinek ebből sem anyagi haszna, sem elismerése (az is anyagi haszon-ekvivalens) - nem lesz soha. Legalábbis, mivel tudja, hogy erre max. a lottó főnyereményhez hasonló az esélye - nem is remél ilyesmit. A kutatáshoz azonban - tudomány területtől függő mértékben - pénz is kell. Legkevesebb a kutató megélhetése kell, hogy biztosítva legyen - s nyilvánvalóan más forrásból.

A motiváció és a hajtóerő azonban mindig, mindenkinél: ÉRDEK - ez alól nincs kivétel:-). Mi érdeke lehet a kívülálló kutatónak (pl. nekem) abban, hogy bármihez akár csak hozzá is kezdjen?

A motiváció az a velünk született kíváncsiság, amitől az ember emberré vált (s akikben ez nem volt meg, az nem is lett az elődünk, mert kipusztult). A hajtóerő pedig a jó ÉLETMINŐSÉG. A valódi kutató, aki biztos abban, hogy egyedülálló és hasznos dolgot csinál, nap-mint-nap élvezi a munkáját.

553 szigetva 2015. június 7. 19:50

@Krizsa: „hogy a finnugor nyelvcsalád összetartozásának egyik szabálya a P-ből F-re hangváltozás. Csakhogy ez a világ bármely nyelv-párosára működik” Látod, ezért érdemes előbb olvasni, utána írni, akkor ugyanis tudnád, hogy ez nem igaz. Így csak bőszen hirdeted a kis részigazságokból általad összetákolt képtelenségeidet. Mivel ez sikertelen, ezért összeesküvés-elméleteket gyártasz, hogy az „elméleted” iránti érdektelenséget legalább magadnak megmagyarázd. Elég szánalmas vállalkozás, de lelked rajta.

554 Untermensch4 2015. június 7. 20:31

@Krizsa: "Nemcsak, hogy nem vizsgálják felül a korábbi koncepciókat, hanem a számtalan MIÉRT? (pl. a hangváltozások miértjei) hiányzó okainak megválaszolására már új nyelvtudományi ágazat is burjánzott szanaszét, és ez a FONOLÓGIA."

Nekem jobb ötletnek tűnik hogy a fonológia (a "kőbe vésett" egyéb pozícióvédőktől némileg elkülönülten) a vizsgálódás kerete, nem pedig sorsolással választanak gyorsan új koncepciót.

Egyébként valóban, a mai felgyorsult fejlődés mellett már feszegeti a kereteket hogy részben ki kell halni előző koncepciók/paradigmák zászlóvivőinek hogy a helyükre lépő új emberek újíthassanak de ez nem a rendszer hanem az emberek tulajdonsága.

555 GéKI 2015. június 7. 22:15

@Untermensch4:

Ez a „reál-humán” ellentét lehetne sokkal kisebb is, ha elfogadnátok, hogy - mivel bennünket az élet nap, mint nap rákényszerít a „logikus szintetizáló gondolkodásra” (különben beomlik az a szakramentum) - van egy bizonyos képességünk, meglátni a lényeget( persze nem mindig ). Talán pont, azért mert „kívülállók” vagyunk. Talán ha kevesebbet, hallanánk, hogy mit keresünk itt – úgysem értünk hozzá – még fel is használhatnátok – ezt a másféle gondolkodásmódot.

A kommunikációhoz, ti úgy is jobban értetek, - valószínűleg – úgyhogy ha akartok, „leírtok” bennünket, és a legtöbbünknek elmegy a kedve a „beszélgetéstől”. Van néhány ilyen makacs figura, mint én, (akinek van valami vonzalma a humánumhoz) de nem sok. Legtöbb kollégám azt hiszem „csodálkozna” ha tudná, hogy mibe ütöttem bele az orromat. A múltkor Kelet – Ukrajna említésekor, megjegyeztem, hogy „mi az, hogy Kelet – Ukrajna? … talán Etelköz”. Úgy néztek rám mintha a holdról jöttem volna, … hogy hogyan jut ilyesmi az eszembe… a legtöbb mérnöknek ezt el kell magyarázni…kapásból nem biztos, hogy érti…

556 Fejes László (nyest.hu) 2015. június 7. 22:24

@GéKI: „Legtöbb kollégám azt hiszem „csodálkozna” ha tudná, hogy mibe ütöttem bele az orromat. A múltkor Kelet – Ukrajna említésekor, megjegyeztem, hogy „mi az, hogy Kelet – Ukrajna? … talán Etelköz”. Úgy néztek rám mintha a holdról jöttem volna, … hogy hogyan jut ilyesmi az eszembe…”

Nos, legalább kollégái véleményén elgondolkozhatna, ha már a „humán” szakemberekét nem veszi figyelembe...

Megjegyezném, hogy Etelköz helye meglehetősen bizonytalan, de abban a 20. században már mindenki egyetértett, hogy a Dnyepertől nyugatra lehetett: hu.wikipedia.org/wiki/Etelk%C3%B6z#Kutat...v.C3.A9lem.C3.A9nyek – ami ugye leginkább Nyugat- esetleg Közép-Ukrajna. Persze az Ön kutatási eredményei – „logikus szintetizáló gondolkodásának” köszönhetően – mindezt nyilván cáfolják.

557 Untermensch4 2015. június 8. 00:11

@GéKI: Ha katona lennél, azt amit művelsz úgy hívnák: fegyvernemi sovinizmus. „logikus szintetizáló gondolkodással” meg tudod állapítani hogy egy hagyományos hatoldalú dobókockának melyik a "teteje" és az "alja"?

558 Krizsa 2015. június 8. 07:31

@Untermensch4: Jaj, meg ne haragudj, Te mindig egymást tisztelő hangnemben társalogsz bárkivel. De ez a kockás probléma, úgy látom, valami közismert beugratás lehet... Habár én egyáltalán nem emlékszem, hogy milyen apropóra írhattam ezt a négysorost, vagy 2o éve. (Egy régi számítógép-fiókban találtam).

IQ vers

Küzdj meg érte panel-ócska

Hol nem hasonlít a kocka?

Művelcséggel tele, mind a ragyával

Vered a csalánt a másik... agyával.

559 GéKI 2015. június 8. 08:28

@Fejes László (nyest.hu): ( 556 )

Kedves @Fejes László!

Mi itt egy „levezető, stressz oldó, békülékeny" – polémiába kezdtünk, nem kell mindig mindent „véres komolyan” venni!.

Az a megjegyzésem sem tudományos igénnyel volt megfogalmazva, csupán egy „poén” volt, mivel hogy az egyik „ukrajnázó” beszélgető társ, történetesen éppen egy történész volt. Ő egyébként „tökéletesen vette a poént”… azóta is emlegeti… mert, hogy egy „mérnöktől” ő sem várt ilyent…

Tudom, hogy kissé neheztelsz rám, mert beleütöttem az orrom a TI dolgotokba – ( az 555 – ben éppen erről beszélek). Azért próbáld meg „józanul végiggondolni” amiket írtam. Hidd el nem fog megártani. Csak ugye megint az a fránya csomó azon a kákán… muszáj volt megkeresned… csak, hogy megint igazam legyen… a konfliktusgerjesztéssel kapcsolatban… tudod ezt is megírtam…

560 GéKI 2015. június 8. 08:36

@Untermensch4: (557 )

Eszembe nem jutott a „szakmai sovinizmus” – oda is tettem a (persze nem mindig) kitételt, hogy látsszon, nem kell ezt annyira komolyan venni… belátom tanulnom, kell ezt a fajta kommunikációt… mondtam, hogy ebben jobbak vagytok…

561 Fejes László (nyest.hu) 2015. június 8. 08:39

@GéKI: Ja, akkor oldogassuk a feszültséget.. Londonország fővárosa Párizs...

562 GéKI 2015. június 8. 09:17

@Fejes László (nyest.hu):

Úgy látom, azért ez egy kicsivel több, mint … neheztelés…!?

563 Untermensch4 2015. június 8. 09:32

@GéKI: Az "etelköz"-ös poén is jó példa arra hogy a humor nem tréfa... ööö... akarom mondani nem egyszerű. :) Nekem is van hasonló amikor valaki olyat mond hogy romániában volt, rákérdezek hogy "romániában vagy erdélyben?" de lényeges a hangsúlyozás. :)

A nehezteléssel kapcsolatban pedig ne sértődj meg, ahogyan mindenki aki sok, nem általa válogatott ügyféllel kerül kapcsolatba a munkája során, úgy a nyest stábját is sújtja (ly-nal aláhúzza a súlytja -t a smittpálellenőrző, érdekes) az a jelenség hogy idővel túl sok idegesítő emberrel kerülnek kapcsolatba és ez a sok ismétlődő trauma általánosságban lerontja a kedélyállapotát akárkinek. Meg ugye, mindenkinek különböző a humora és továbbra is írásban próbáljuk megérteni egymást.

564 GéKI 2015. június 8. 10:16

@Untermensch4:

A humor...

Valóban, nem könnyű… szükség van, hozzá egy kis „logikus szintetizáló gondolkodásra”... :) :) :) :)   

565 MolnarErik 2015. június 8. 11:06

@GéKI: De akkor mi ennek a sztorinak a lényege?

Hülyének tettetted magad és annak néztek (kivéve egy történészt, aki szintén annak nézett, de egyből levágta, h csak poénból vagy az)?

Vagy

Hülyének tettetted magad, annak néztek, de te meggyőzted őket, h nem vagy az (kivéve egy történészt, aki tudta h az vagy, de csak poénból)?

Vagy

Hülyének tettetted magad, nem néztek annak, de meggyőzted őket, h mégiscsak az vagy (kivéve egy történészt, aki egyből hülyének nézett, de egyből levágta, h csak poénból vagy az)?

566 GéKI 2015. június 8. 11:48

@MolnarErik:

Ne erőlködj! - Engem az efféle hozzászólások nem érdekelnek...

567 MolnarErik 2015. június 8. 11:54

@GéKI: Mármint a saját hozzászólásod nem érdekel? V miért nem vagy hajlandó leírni a saját hozzászólásod lényegét?

568 Untermensch4 2015. június 8. 13:06

@GéKI: "Ne erőlködj! - Engem az efféle hozzászólások nem érdekelnek..."

Pedig ha jóindulatúan kezdesz bele (a játékelméletileg legsikeresebb vagy még inkább a második legsikeresebb stratégiát követve, ha figyelembe vesszük hogy az első nagyon elméleti), akkor a fura kérdés is tekinthető a kommunikációs zavar megszüntetésére tett próbálkozásként. Egyébként a dobókockás kérdésem is ilyen "zavarcsökkentő" próbálkozás része, csak a rám jellemző körülményes és túlbonyolított módon.

569 zegernyei 2015. június 8. 15:19

@GéKI: (523.): Ezt írja rólam: "Ön itt több alkalommal kénytelen volt elismerni az állításaim igazát."

Kíváncsi vagyok, ezt megérti-e: semmit sem ismertem el az ön ostoba állításaiból.

570 El Vaquero 2015. június 8. 15:22

@szigetva: jó, de elfogult indobalatoni nyelvász vagy, úgyhogy alapból egyest dobtál, és kimaradsz egy körből. Inkább olvasd el az újabb tanulmányait is, különben ha nem bírsz magaddal, Viktorék csinálnak neked is olyan életpályamodellt, hogy belesárgulsz.

571 GéKI 2015. június 8. 17:46

@zegernyei:

...és még hazudós is... :) :) :)

572 huncsambocsange 2015. június 9. 20:00

@rdos:

@Krizsa: " jelenleg az a véleményem, hogy az ős- szlávnak a délvidéken, nyílt szótagúvá váló, "érett" változata. "

nem igaz.

se az nem igaz, h a sclavik itt éltek volna (a fekete-tengertől északra éltek).

az ős-szlávok a Visztula forrásvidékén éltek a 6-században, előtte keletebbre. a 620-as években jöttek le (a múltkor írtam pontos évszámot) a Bácska, alsó-Maros vidékére.

előtte csak a hunokkal jöttek a KM-be. államigazgatásuk előtte nem volt. MénMarót lehetett a déli Morvaország királya. azután a 8. és 9.sz. vannak nevek Vojnomir, Mojmir...

itt nem éltek szlávok a 7.század előtt.

illírek, dalmátok, markomannok, kvádok, gótok, dákok, trákok éltek. valószínűleg az egyikük nyelve se volt szláv, ős-szláv se.

és a jászok éltek itt, a jász-síkságon, már az időszámításunk előtt is. egészen komoly mértékben a 10valahányadik évszázadig: Jászvásár, Jász-nagyKun...

ez a történelmi része a dolognak.

.

a nyelvi része a dolognak meg az, h az ún. "ős-szláv" az

azt mondja: mogu (nem môžem, vagy moći), hanem a G volt az eredeti és abból lett ZS, CS.

más esetben G-ből H lett (bog > boh, bogat > bohatij, gore > hore...)

más esetben K-ból Cs lett (bok > bočiti, tok > teči, lijek > liječi)

más esetben T hozzáadódott vagy elveszett + ُE elveszett (središte stred середина)

.

azaz nem "nyíltabbá vált", hanem tömörítetté vált, hangzókat váltott és ejtett ki és lett az ami.

a magyar meg nem a szláv változásokat követte, hanem már akkor is az volt ami.

573 huncsambocsange 2015. június 9. 21:03

és hogyan lehet, h a szlávok ismerték Duklát, a vallásüldöző dákoromán császárt (diokleszt)?

csakis úgy, ha az elődeik ismerték. és talán még tisztelték is. a kérdés miért.

ehhez tudni, kell h a szarmaták voltak azok, akik fegyvert adtak a szolgáik kezébe, majd azok fellázadtak ellenük.

és ki volt az, aki a szarmaták ellen harcolt. hát Dukla.

en.wikipedia.org/wiki/Dukljan

en.wikipedia.org/wiki/Dukla

en.wikipedia.org/wiki/Duklja_%28town%29

ebből a Dukla-szoros az érdekes, ami a mai Szlovákia és Lengyelország között van északon.

és az időpont amikor Dukla arra járhatott:

(valamikor 289 és 299 között lehetett)

In the Balkans during the autumn of 285, he encountered a tribe of Sarmatians who demanded assistance. The Sarmatians requested that Diocletian either help them recover their lost lands or grant them pasturage rights within the empire. Diocletian refused and fought a battle with them, but was unable to secure a complete victory. The nomadic pressures of the European Plain remained and could not be solved by a single war; soon the Sarmatians would have to be fought again.

On his return to the East, Diocletian managed what was probably another rapid campaign against the resurgent Sarmatians. No details survive, but surviving inscriptions indicate that Diocletian took the title Sarmaticus Maximus after 289.

.

289 Diocletian fights the Sarmatians.

292 Diocletian gives the West to Maximian. He campaigns against the Sarmatians.

294 Constantius fights the Alamanni, Galerius fights the Sarmatian Iazyges.

299 Galerius defeats the Carpi and Sarmatians.

www.fectio.org.uk/articles/timeline3rd.htm

.

és hogy mi történt a szarmaték ellen fellázadókkal:

C.AD 334 Slaves of the Danubian Sarmatians revolt and rename themselves 'Limigantes'.

AD 358-59 After revolting against Rome the 'Free Sarmatians' submit, but the Limigantes are slaughtered en masse by Constantius.

ossetians.com/eng/news.php?newsid=412

574 Krizsa 2015. június 9. 22:01

@huncsambocsange: A népnevekkel a gyöknevésznek mindig baja lesz. Ez lehetetlenítette el a Czuczor utáni magyarok "gyökösködését" is. (Nem lett volna szabad ős-magyar nyelvnek nevezni azt, ami egy ragozni épp csak elkezdő ősnyelv volt.) S a Te reakciódból ugyanez látszik: nekem sem túl szerencsés ős-szlávnak neveznem a közös, torlasztó KM nyelvet - ami a délvidéken vált "éretté", nyílt szótagúvá - végül, valszeg a VEND-en (szlovák) keresztül - "magyarrá".

A zavart az okozza, hogy se magyarnak, se szlávnak nem nevezhetjük a "kései KM nyelvet". (Főleg nem azokat a populációkat, akik beszélték - akiket nem is tudunk megnevezni.)

SZLÁV az, amit a történelmi források - legkorábbról - annak neveznek. Magyar az, amit... szintén.

Nálam az volt az ok, ami miatt közös szláv-magyar protonyelvnek nevezem a "kései kárpátnyelvet", hogy a szláv jövevényszavak kitalált meséjével akarok leszámolni.

A valóság, ismétlem az, hogy a nyelvek kialakulása sokezer (esetenként több tízezer) éves múltra tekint vissza. Míközben a mai népnevek csak az írott (max. 3 ezer) éves történelem "hordalékai". NINCS tehát lehetőség a megfeleltetésre.

575 GéKI 2015. június 14. 09:18

Tisztelt felelős szerkesztők!

Egy másik cikk kapcsán jöttem rá, hogy az itt megírt véleményemmel egy félreértés áldozata lettem. Erre a félreértésre ugyan az „felelős szerkesztő ” egy alkalommal felhívta a figyelmemet, de a „vita hevében ez elkerülte a figyelmemet. A „felelős szerkesztő” egyszer megjelölte a jelen cikk „műfaját” ami szerint ez egy „humoros-irónikus ( Monty piton – stílusú ) - cikk. Elnézést kérek, hogy ezt nem voltam képes „felfogni” – és mindvégig ragaszkodtam az impresszumban megjelölt „tudományos ismeretterjesztés” – eredeti fogalmához kötött „régimódi stílushoz”.

Kérem a felelős szerkesztőket, hogy a továbbiakba jelöljék, ha a hagyományos „népszerű – tudományos” stílustól és mondanivalótól eltérő gondolatiságú, inkább a „shoderclubb” színvonalát idéző cikket kívánnak közölni.

576 Kornél 2015. július 8. 07:58

Magyar Bálintnak igaza van. Ha letisztogatjuk a metaforikus ködöt, akkor itt áll előttünk a mai pénzügyi maffia képe.

Így uralják a világot. S most épp Görögországban statuálnak példát.

A pénz és hatalom viszonyát az említett Coppola-filmben örökérvényűen meghatározta az egyik szereplő kb így:

"Mi a politikusokkal jól kiegészítjük egymást. Nekik hatalmuk van és pénzt akarnak. Nekünk pénzünk van és hatalmat akarunk. Mi adunk nekik pénzt, cserébe részt kérünk a hatalmukból."

Maffia--állam. Ugyanazon elvek szerint épülnek fel, a hierarchia is közös.

A választásnak nevezett bohóckodás csak színjáték, mert a programot úgyis kívülről írják, tehát úgy táncolnak a politikusok, ahogy fütyülnek nekik. A választási kampányban az ígérgetések, ha vannak, hamar elfelejtődnek...

577 honestesiologist 2015. július 8. 12:43

@Krizsa:

"1. Hol vannak az iratok? Vannak? Mennyi van, sokezer?

2. Ki nevében íródtak, HOL, HOVA küldték ezeket, milyen dátummal?"

Miért kellene erről irat? A szóbeli szerződések érvényességét a mai jogrendszer is elismeri. Egy nomád népnél, ahol az erő és a rátermettség számít a harcban és a rablásban, mi szükség volna írásba foglalni bármit is? Főleg, ha esetleg az ellenséges fél jobb ajánlatára lelkiismeret furdalás nélkül köpönyeget fordítottak?

"A legjobban azt tetszik, hogy a magyar polip az nem is ember, hanem csak foglalkozás. "Érdemes" volt magyarnak beállni a jó megélhetésért.

Tökéletes. Akkor nem is kell keresni, hogy ugorok-e, onogurok, vagy istenőrizz akármilyen KM beli nép, mert mit számít? Foglalkozás."

A nyelv eredete és az azt beszélő emberek genetikai eredete nem ugyan az. És ugyan miért ne lenne életszerű, hogy egy katonáskodó-rabló nomád állam szervezetéhez való csatlakozásnál a nyelv és identitás átvétele is megtörténjen? Példa nélküli lenne? A francia idegenlégióban bizony beléd verik a nyelvet, ha magadtól nem tanulod meg.

"3. MILYEN NYELVEN? (Gondolom törökül.) És milyen írással? Igen, milyen írással?"

Magyarul verik beléd a magyar nyelvet. A beszédhez pedig nem kell tudni írni.

578 Krizsa 2015. július 8. 13:10

@honestesiologist: 577 hozzászólás után, amikor a cikk témája történelem, és nem is a nyelvészet, amivel én foglalkozom...

...amikor a hozzászólások egymásutániságát, azokra írt válaszokat már rég nem lehet követni -

én a téma ismételt "felmelegítésében" nem veszek részt.

579 idiklat@gmail.com 2016. augusztus 10. 17:57

Miért természetes az, hogy ha magyar hadakozott bárkivel, akkor az rossz volt, durva, sértő, pogány és kalandozásnak hívták- miközben nyugat sokkal nagyobb és durvább csatákat vívott kelettel, nyugattal, azt viszont hódító és dicsőséges dolognak írjuk még mi is?

A történelem a győztesek, a háborút megnyerők, az agresszívebben, szívósabban támadók története önmagukról és rólunk is...

Kelet is megírta a honfoglalás kori ill. előtti, környéki történeteit- nem Bizáncra gondolok!- és egészen mást láttak, mint a nyugat által írt dolgok utalnak rá. A középkorban nem a magyarok csaltak be 400 évet a történetbe- hanem nyugat. Miért csaltak? Nos...akkor lenne jogos bárkit leszólni és kritizálni, ha az elsikkasztott éveket , na meg a miértet fárad az ember átnézni!

A pozsonyi csata- a tatárjárás közben a nyugati kultúrnép viselkedése- a török időkben a nyugat hozzáállása - de Atillával is kezdthettem volna, azzal a bizonyos csatával, amit NEM a hunok veszítettek el.

A 200 éves háború, a kelet lerohanása, fosztogatása is jellemzi a támadókat- utána kell nézni. Érdemes.

580 Roland2 2019. február 23. 20:23

" A vitéz hadfi porhüvelyét ott helyben, nagy tűzben emésztették el társai, ezzel a tettükkel megalapozván a magyar régészet örök rejtélyét: ha ott ilyesmi megtörténhetett, akkor miért nem ismerünk a Kárpát-medencéből honfoglalás kori hamvasztásos temetkezéseket?' Az nem lehet , hogy szlávok is voltak a kalandozó magyarok oldalán, akik elhamvasztották meghalt társukat ? A szlávoknál előfordult a hamvasztásos temetkezés, bár ha még szlávnak tulajdonítható hamvasztásos sírokat sem találtak a honfoglalás idejéből ,ill. a 10. századból,akkor ez az elmélet is gyenge lábakon áll.

581 bloggerman77 2019. február 24. 19:51

"még szlávnak tulajdonítható hamvasztásos sírokat sem találtak a honfoglalás idejéből ,ill. a 10. századból"

**

Dehogynem, csak te nem tudsz erről. A hamvasztás pogány rítus, tehát olyan szlávok temetkezek így a 9-10. században, akiket nem ért el a szlávok közti térítés első hulláma a 9. század elején.

Borsodban és Zemplénben vannak ilyen tumulusba temetett szláv hamvasztásos sírok, csak a magyar régészek kerülik ezeket, mint ördög a szenteltvizet, és a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum régészei járnak át ásni hozzánk :)

582 bloggerman77 2019. február 24. 19:54

@bloggerman77:

Amúgy a kalandozók azt a módszert követék, hogy az elhunyt fejét levágták és mézben tartósítva hozták haza. De ezt csak a főembereknél alkalmazták

583 Roland2 2019. február 24. 21:33

@bloggerman77: akkor talán mégiscsak az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a szerencsétlenül járt illető szláv segédcsapathoz tartozhatott, és a társai hamvaszthatták el pogány szláv rítus szerint.

584 blogen 2019. február 27. 19:46

@bloggerman77: Mivel a leletszegénység miatt lehetetlen megállapítani, hogy az utolsó hamvasztásos temetkezések mikoriak, így már azok IX-X. századi datálása is merész kijelentés! Legföljebb északkeleten és Erdélyben élhette meg a rítus a X. századot, mindenhol máshol úgy tűnik, hogy a VIII-IX. század volt az átmenet.

585 bloggerman77 2019. február 28. 20:36

@blogen:

Ha földrajzi ismereteim nem csalnak, Zemplén pont északkeleten van... Tehát miközben engem próbáltál cáfolni, pont azt állítottad amit én is...

586 Ahita 2019. március 28. 16:41

Az a hihetetlen ellenszenv a magyarsággal szemben, ami végigvonul a cikken, és a hozzászólások nagy többségén, és az ellenséget meghazudtoló megalázás, lealacsonyító szándék szinte felülmúlhatatlan. Értem én, de mégsem értem. Józan ész érv, jó szándékú kritika, szakmai cáfolat itt abszolút fölösleges és meddő próbálkozás. Ez gyógyíthatatlan.

""Milyen sivár az a kor, melyben könnyebb egy atomot szétrombolni, mint egy előítéletet!"

"Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos."

(Albert Einstein)

587 zegernyei 2019. március 29. 05:49

@Ahita: Sajnálom, hogy nem értette a cikket. Összefoglalom röviden:

1. Az állam eredendően maffiajellegű képződmény: úgy kezdődik, hogy egy kis csoport/közösség erőszakkal részesedést szed az egész nagy közösség vagyonából.

2. A kalandozások teremtették meg az anyagi alapját a magyar államnak. Ha őseink nem kalandoztak volna, most nem lehetne 1000 éves magyar államunk.

"Hajrá Magyarország!"

(Orbán Viktor)

588 blogen 2019. március 29. 09:54

@zegernyei: A nagyobb közösséget a kisebb közösség hozza létre azáltal, hogy uralma alá hajtja. Minden hatalom története mögött kellően agresszív, szervezett és intelligens férfiak érdekszövetsége áll. Hogy ezt jurtában vagy szakkollégiumban kötik az mindegy, ahogy az is, hogy egyes korokban a sztyeppéktől a dekadens nagyvárosokig nők is csatlakozhatnak e csoportokhoz egyenjogúként. Minden politikai rendszert ilyen csoportok uralnak. A demokrácia éppúgy elitek uralma alatt áll, mint a monarchia. Ezért sincsenek jobb, vagy rosszabb politikai rendszerek, csak jobb, vagy rosszabb elitek vannak jobb, vagy rosszabb intézmények, az elitek szolgálatában!

Orbán jó rendszert épít, mert sikeres. Stabilan gyakorolja a hatalmat az uralma alá hajtott erőforrások fölött. Történelmi léptékben ez az egyetlen siker, különösen nálunk, ahol a nagy nemzeti tragédiáink úgy kezdődnek, hogy nincs erős kéz, ezért hiába hordozzák körbe a véres kardot, mert a másra spekulálók nem engedelmeskednek! Hiába voltak a nemességnek sérelmei, IV. Béla volt a helyes válasz és nem azok, akiket aztán az apátságaikban égettek el elevenen, ahogy Tomori mellett kellett volna rohamozni és Zápolyaként kivárni. Akinek van esze, az ma is a vezér mellett áll, amikor az konfliktusba bonyolódik, Sorossal, Eu-val, Amerikával, mert a másik lehetőség a nemzeti vereség opciója agyalágyult számítgatásokból, amikből végül senki nem fog profitálni.

A saját maffia jobb mint az idegen Ahita! Akinek illúziói vannak a hatalom eredetével és természetével kapcsolatban, az csalódni fog és a csalódott olyan haszontalan sértett hülye lesz, mint egy ellenzéki Szombathelytől Budapestig!

589 blogen 2019. március 29. 09:55

@blogen: NEM Zápolyaként kivárni...

590 Pierre de La Croix 2019. március 29. 11:09

Azon azért vitatkoznék, hogy a kalandozások miatt alakult ki a magyar állam. Meggyőzőbb az az érvelés, hogy éppen annak ellenében (a régészeti és történeti források alapján). Főleg ha kivesszük belőle a szlávok "hódoltatását" (aki ismeri a forrásokat), azok tudják, hogy mire utalok ezzel). A régészeti leletekben ugyanis kevés "nyugati" leletet lehet fellelni, ami több okból is érthető. Egyrészt lovasnomádokról beszélünk, akik kevesebb dolgot tudtak szállítani magukkal, mint például a vikingek (nincsenek is Mo.-n Skandináviához hasonló kincsleleletek). Az írott forrásokból pedig tudjuk, hogy szokásuk volt "semleges" területre érve áruba bocsátani a magukkal hurcolt javakat és rabszolgákat (sokszor az "eredeti" tulajdonosnak). Másrészt nem lehetett annyira szervezett sem és a későbbi "központi hatalom" (azaz az Árpád-ház) sem részesülhetett ezekből annyira. (Vannak források, amelyek szerint a különböző kalandozó "bandák" sokszor egymás után kifosztottak egy-egy térséget: egy esetben konkrétan arra hivatkoztak, hogy hiába fizetett az a népesség sarcot és egyezett bele az évi adóba, nem az adott csapattal állapodott meg, így ők ki tudják fosztani őket). Ellenben voltak viszont keresedelmi kapcsolatok is, amelyekbe ezek a kalandozások bezavarhattak. (Ezek után nem csodálom, hogy Kelet-Európában egyedüli módon, az első krónikák hallgatnak róluk és főleg később "fedezik fel" őket újra: Nem is volt Árpád-ház, hanem a "szent királyok nemzetsége". Viszont hasonló található Skandináviában: a viking eredetileg rablót jelentett és ezért a későbbi királyok, a legtöbb - nem hódító célú* - hódításra nem szívesen emlékeztek. Csak Izlandon a 12.-13. századig, ami egy perifériális és speciális helyzetben volt... Megjegyzem, hogy a vikingek felemelkedése is azzal jár, hogy Skandináviában meggyengült előtte a központi hatalom. Addig ugyanis ott - is - a többi germán törzshöz hasonlóan "szent királyok" - vallási alapon és istenektől való leszármazásra hivatkozó uralkodók - voltak a vezetők. Erre jött a népvándorlás és Róma bukása)

*Pl.: Nagy Knut hódítása nem viking volt, hanem "klasszikus" állami hódítás.

- Az állam mint "maffia" pedig egy elfogadható világnézet, amivel nem kell egyetérteni, de egyáltalán nem "magyarellenes" (hanem az anarchistákhoz kötődik...)

591 mondoga 2019. március 29. 14:12

@zegernyei: "A kalandozások teremtették meg az anyagi alapját a magyar államnak. Ha őseink nem kalandoztak volna, most nem lehetne 1000 éves magyar államunk."

Csak nekem tűnik ellentmondásnak? - akartam kérdezni, de látom, már más is szóvá tette...

Ahogy egy hozzászólásban magad is említetted, (30 zegernyei 2014. március 10. 08:20) "Az augsburgi vereségecske után abbamaradtak a nyugati kalandozások."

Vagyis a honfoglalást követő jó félévszázadig volt "bevétel", azt követően viszont már nem. Az ismétlődő kalandokra is azért volt szükség, mert a korábbi bevételt jórészt felélték, a nagy vereség nyilván nem hozott a konyhára semmit. A cikkben magad is romló üzleti kilátásokról regélsz.De hát akkor hogyan beszélhetnénk a magyar állam anyagi megalapozásáról?

Egyetértve az előttem szólóval úgy gondolom, az államalapítást éppen az a felismerés indíthatta, késztette, hogy a döntően háborúskodásra, kalandozásokra alapozott életforma fenntarthatatlan.

592 Pierre de La Croix 2019. március 29. 15:27

@mondoga: Megvédeném zegernyeit, hogy ebben nincsen ellentmondás. Ennek oka, hogy akármennyire is elhanyagolhatóak voltak a kalandozások eredményei, azért az akkor létezett állam(kezdemény)* nagyban támaszkodott ezekre. Hogy ezzel pont a központi (Árpád utódok által vezetett) államhatalomnak tettek keresztbe, és partikuláris (elsősorban a saját) érdekeket szolgáltak? Speciel így alakult ki a szicíliai maffia is a távol lakó földesurak gazdasági intézőiből is a XIX. század elején (ezért is a leggazdagabb vidékeken erős máig: nem a belső száraz vidékeken, amely inkább a rablókat adta vagy a nagyvárosokban, ahol soha nem tudta megvetni a lábát: Szirakúzát és kikötőit máig más bűnszervezetek, gangek uralják. Jelenleg pont nigériai eredetűek) Hogy ez gazdaságilag is hatékonytalan és semmilyen eredménnyel sem járt? Ez nem sokakat érdekelt ekkor. "Cserébe" viszont lefoglalta a nomád harcosok izgágább részét - ha meggazdagodtak, jó volt, ha meg meghaltak, kit érdekelt - vagy a vezérek katonai kíséretét, illetve segített tapasztalatot szerezni. Így legalább nem itthon rontották a levegőt. Speciel talán éppen ez segített elkerülni a többi Kárpát-medencei nomád állam sorsát, amelyet végül polgárháborúk és lázadások téptek szét. Tehát rövid távon jó volt, hogy elmentek az ifjak kalandozni, még jobb, amikor pár évtized múlva a nagy vereségek után meghaltak (plusz még segített - bár ekkor ez még anakronisztikusan hangzik - a soknemzetiségű Kárpát-medence etnikai "egyesítésében" és a magyar nyelv fennmaradásában is - méghozzá viszonylag kis ráfordítással, csak a kalandozással szerzett vagyon ígéretével.

* Én szigorú álláspontot képviselek ebben a tekintetben. A 16. század előtt még Nyugat-Európában sem tartom valószínűnek egy állam létezését sem (legalábbis ahogy azt modern értelemben vesszük). Csak hagyománytiszteletből használom én is korábbi időszakokban.

593 Pierre de La Croix 2019. március 29. 15:27

@mondoga: Megvédeném zegernyeit, hogy ebben nincsen ellentmondás. Ennek oka, hogy akármennyire is elhanyagolhatóak voltak a kalandozások eredményei, azért az akkor létezett állam(kezdemény)* nagyban támaszkodott ezekre. Hogy ezzel pont a központi (Árpád utódok által vezetett) államhatalomnak tettek keresztbe, és partikuláris (elsősorban a saját) érdekeket szolgáltak? Speciel így alakult ki a szicíliai maffia is a távol lakó földesurak gazdasági intézőiből is a XIX. század elején (ezért is a leggazdagabb vidékeken erős máig: nem a belső száraz vidékeken, amely inkább a rablókat adta vagy a nagyvárosokban, ahol soha nem tudta megvetni a lábát: Szirakúzát és kikötőit máig más bűnszervezetek, gangek uralják. Jelenleg pont nigériai eredetűek) Hogy ez gazdaságilag is hatékonytalan és semmilyen eredménnyel sem járt? Ez nem sokakat érdekelt ekkor. "Cserébe" viszont lefoglalta a nomád harcosok izgágább részét - ha meggazdagodtak, jó volt, ha meg meghaltak, kit érdekelt - vagy a vezérek katonai kíséretét, illetve segített tapasztalatot szerezni. Így legalább nem itthon rontották a levegőt. Speciel talán éppen ez segített elkerülni a többi Kárpát-medencei nomád állam sorsát, amelyet végül polgárháborúk és lázadások téptek szét. Tehát rövid távon jó volt, hogy elmentek az ifjak kalandozni, még jobb, amikor pár évtized múlva a nagy vereségek után meghaltak (plusz még segített - bár ekkor ez még anakronisztikusan hangzik - a soknemzetiségű Kárpát-medence etnikai "egyesítésében" és a magyar nyelv fennmaradásában is - méghozzá viszonylag kis ráfordítással, csak a kalandozással szerzett vagyon ígéretével.

* Én szigorú álláspontot képviselek ebben a tekintetben. A 16. század előtt még Nyugat-Európában sem tartom valószínűnek egy állam létezését sem (legalábbis ahogy azt modern értelemben vesszük). Csak hagyománytiszteletből használom én is korábbi időszakokban.

594 Pierre de La Croix 2019. március 29. 15:28

Mért ment el kétszer, kétszer? :)

595 szigetva 2019. március 29. 16:08

@Pierre de La Croix: Mert idegesen kattintgatsz :)

596 mondoga 2019. március 29. 17:40

@Pierre de La Croix: Sajnos nem értem az érvelésedet. Szó szerint idéztem zegernyei megállapítását: A kalandozások teremtették meg az anyagi alapját a magyar államnak. Én itt látom az ellentmondást. Az államalapítást megelőző fél században nem volt zsákmány. Ami korábban volt, az addigra bőven elfogyott.

Amiről te írsz, az nem az anyagi alap. Ebben igazatok van, ezt nem is vitatom. A kalandozások - így vagy úgy - hozzájárultak a központi hatalom megerősítéséhez. De nem az anyagi alapot szolgáltatták.

597 Pierre de La Croix 2019. március 29. 18:27

@mondoga: Röviden: Szerintem zegernyei arra gondolt, hogy "szegény ember vízzel főz." Ti.: elenyésző volt az az összeg, amit a kalandozásokból a (későbbi) központi hatalom (elődje: azaz az Árpád-Géza-Vajk/István vonal) profitált. De nem nagyon volt más lehetősége (ui.: amellett érveltem, hogy a belső békéért - vagyis a legharciasabbak időleges "eltávolításáért" - cserébe megszabadultak a legaktívabb, legmobilabb és ami egy ilyen kora középkori és nomád állam esetében a legfontosabb, a legharcképesebb elemektől. Akik ráadásul vszeg - nomád szempontból - egyben a legtehetősebbek voltak és akik a legszívesebben költötték el vagyonukat.), mint hogy rá támaszkodjanak. (Vegyük például azt az esetet, hogy valahol aranyat találnak egy országban. Az állam tudja, hogy ez kevés, viszont nem tudja megakadályozni az aranyláz kitörését. Mivel egyben ez jó termőterület és jó ipari lehetőségekkel rendelkezik, szívesebben látna ilyen beruházásokat helyette, mint a hirtelen megjelenő embertömeggel való vesződést és a harcot ellenük. Pár évtized múlva mégis úgy látjuk, hogy az az aranyláz hozta létre az új államot...)

598 mondoga 2019. március 29. 18:35

@Pierre de La Croix: :D Szerinted arra gondolt, mégse azt írta. :D

A nyomaték kedvéért megismételte. De bízzunk benne, előkerül, és elárulja, hogy mire gondolt... :D

599 Mackósajt 2019. március 29. 18:39

@Pierre de La Croix: "Az állam mint "maffia" pedig egy elfogadható világnézet, amivel nem kell egyetérteni, de egyáltalán nem "magyarellenes" (hanem az anarchistákhoz kötődik...)"

Nem gondolom, hogy anarchistának kell lenni ahhoz, hogy valaki így lássa a középkori európai államokat. Azóta persze fejlődtek a dolgok (jó esetben).

Milyen szolgáltatást is nyújtott a feudális nemesség az adóért cserébe? Védelmet a többi bandától (és saját maguktól), mást nem igen. Ez pontosan ugyanaz, mint amit a vendéglátó helyektől védelmi pénzt szedő gengszterek is nyújtanak. A feudális nemesség semmiben sem különbözött ezektől a gengszterektől. (Az, hogy tettek jó dolgokat is, nem ellenérv. Egy maffiafőnök sem feltétlenül a megtestesült gonosz minden területen. Lehet gondos családapa, művészetek pártfogója, árvák gyámolítója, stb.)

600 Pierre de La Croix 2019. március 29. 19:13

@mondoga: Pff, akkor lehet, hogy félreértettem, de én így értelmeztem (túlélte a magyar állam a kalandozások elmúlását? Igen. A kalandozások gazdasági értelemben zsákutca volt? Igen. Volt hatása a magyar gazdaságra? Igen, ahogy a tervutasításos rendszernek is.)

@Mackósajt: Azért a feudális nemesség több szolgáltatást nyújtott ennél, ha csak nem értünk egyet a vulgármarxistákkal. Speciel az állam

(És itt nem arról van szó, hogy maffia lettek volna - legalábbis a legtöbb országban és hosszú korokon keresztül nem - és hogy "tettek volna jó dolgokat". Ennyi erővel a ma létező minden állam is "maffiaállam". Hiszen az állam definícója szerint is védelmet jelent. Igen, magától is...főleg magától. A többi csak időben rárakódott maszlag. A fő különbség, hogy ezt az adott állam a "jogon" keresztül látja el: ami lehet isteni alapú, íratlan jogszokás, nem kell hogy mindenkire egyenlő módon vonatkozzon, stb. De ez még nem maffia. Legalábbis nem a valódi...A Keresztapa ugyanis inkább egy kitalált "árnyékállamról" szól. A bűnszervezet működésében ugyanis inkább a gyűjtögető-vadászó életmódot idézi: mindent, lehetőleg a legrövidebb idő alatt, meg kell szerezni. Mert holnap eltűnik vagy más szerzi meg. Tehát például egy üzletből a lehető legtöbb védelmi pénzt sajtolja ki. Ellenben a feudális nemesség érdeke az volt, hogy a földjét átörökítse az utódjaira vagy évtizedek múlván is élvezhesse a megtermelt javakat, az elért eredményeket. Különben nem kerülhet fel a menybe stb, hogy utaljak a vallási megalapozottságra. Tehát úgy kellett manővereznie, hogy a "védelmi pénzek" esetében azok lehetőségeire is tekintettel legyen. Kénytelen-kelletlen, néhányszor annak ellenére is. De mégis inkább élnék mégis jobbágyként egy feudális úr alatt, mint egy szicíliai kisbolt tulajdonosaként, akire rászállt a maffia. Mj.: a maffia éppen hogy a feudális állam bomlásakor - és a modern, kapitalista Olaszország létrejötte utáni "átmeneti" helyzetben - jött létre! De ehhez már meg kéne keresnem az erről szóló tanulmányokat...)

601 rdos 2019. március 31. 18:55

Ezt nem hiszem el. Még mindig ez a téma?

index.hu/tudomany/tortenelem/magyar0131/

Nemes "uraimék" - későbbi nemességünk - vagy tudott magyarul, vagy nem. Egy biztos, a magyar nyelv, a magyar népzene és monda - mesekincs, valamint a tárgyiasult népművészet (hímzés, faragás, kerámiák, ...) nem hozzájuk köthető, hanem az itt őshonos paraszti társadalomhoz.

Ja? Hogy nekünk a saját hazánkban gyöttmentnek kell lennünk? A Névtelen világosan leírta. "Nehogy már holmi regösök vagy parasztok énekeljék meg vitézi tetteinket!". Nagyon határozottan különbséget tettek az elfoglalt (adózó) köznép és maguk között, mint hódítók között! A Névtelen már csak tudta. :-)

602 Untermensch4 2019. április 2. 15:14

@Pierre de La Croix: " Tehát úgy kellett manővereznie, hogy a "védelmi pénzek" esetében azok lehetőségeire is tekintettel legyen. "

Ez a nem állami szervezett bűnözés esetében is így van. Akik a "szpáhi tempót" nyomják azok nem lesznek hosszú távon sikeresek.

"A bűnszervezet működésében ugyanis inkább a gyűjtögető-vadászó életmódot idézi: mindent, lehetőleg a legrövidebb idő alatt, meg kell szerezni. Mert holnap eltűnik vagy más szerzi meg."

Az adót (tehát nem illetéket vagy járulékot hanem pont éppenséggel adót) szedő állam logikája miben különbözik ettől?

603 Pierre de La Croix 2019. április 2. 22:07

@Untermensch4: Speciel a krimonológiai kutatások azt mutatják, hogy a bűnszervezetek tényleg "szpáhitempóban" működnek. (Bár ez rossz elnevezés, elismerem, mert egy szpáhi - ha nem keveredett valami intrikába és nem aktív harci zónában volt a birtoka - számíthatott rá, hogy legalább 10-20 évig vagy élete végéig használhatja a birtokát). Ugyanis a - más bűnözői csoportok felől érkező nyomás (egy-egy utcai banda vagy helyi maffia élettartama hónapokban vagy 1-2 évben mérhető - az újak pedig minél előbb meg akarnak gazdagodni) miatt - legrövidebb idő alatti profitmaximalizálásban érdekeltek (azaz, ahogy írtam is szerintem, nincsenek tekintettel az adott vállalkozás/kisbolt működésére. Sőt - amit a Keresztapa-filmek homályban hagynak - abban érdekeltek, hogy éppen annál többet vegyenek ki - rendszeresen - mint ami hasznot realizál. Ezért a napi kiadása fedezéséért is hozzájuk kell fordulni, "kölcsönért". Arról nem is szólva, hogy míg az adó egy biztos dolog az életben. Vagyis többé-kevésbé meg van szabva, hogy milyen időközönként kell azt fizetni. Ellenben a bűnszervezet akkor szedi és úgy, amikor éppen "arra jár". Ami lehet egy nap, egy hét vagy két óra időközönként. És ez a legnagyobb különbség egy állam és egy bűnszervezet között.

A fentiekből következik, hogy egy maffia vagy bandák által uralt városrészben az üzletek és a bevételek hanyatlani fognak (ami empirikusan és tapasztalati úton is bebizonyítható), mert önmaguk fenntartására sem lesz elegendő erejük (a társadalmi változásokról nem is szólva). Végül a bűnszervezetkenek is más "megélhetés" után kell nézniük a pénzbehajtáson túl, amelyek rövid idő alatt, kis befektetéssel nagy hasznot hajtanak (pl.: drogkereskedelem, prostitúció stb.). Amelyet vissza fognak forgatni szintén ilyen tevékenységekbe vagy gyorsan fel fogják élni (mielőtt egy újabb, erősebb csoport nem fogja átvenni a helyüket). Vagyis az így szerzett vagyon jelentős kikerül a gazdaságból (eléggé érzékletes kép, amikor a sok készpénzzel egy bűnbanda nem tud mit kezdeni és ezt használja gyújtósnak, stb.). Mert nem tudja visszaforgatni azt a gazdaságba: A pénzmosásnak is hatalmas közvetlen és rejtett költségei vannak.

Az állam részéről ezek a körülmények - értelemszerűen - nem állnak fent.

Azt pedig szomorúnak találnám, ha valaki nem ismeri fel az állam és egy bűnszervezet közötti különbséget...

604 Untermensch4 2019. április 3. 14:21

@Pierre de La Croix: " a - más bűnözői csoportok felől érkező nyomás (egy-egy utcai banda vagy helyi maffia élettartama hónapokban vagy 1-2 évben mérhető - az újak pedig minél előbb meg akarnak gazdagodni) miatt - legrövidebb idő alatti profitmaximalizálásban érdekeltek (azaz, ahogy írtam is szerintem, nincsenek tekintettel az adott vállalkozás/kisbolt működésére."

Hát akkor én pont egy olyan esetről tudok ami kilógott a statisztikai gauss-görbe szélére. Évekig fizetett két vendéglátó egység ugyanoda és kölcsönös volt az elégedettség mert cserébe olyan tényleges közbiztonsági szolgáltatást is kaptak amit legális magáncég vagy a policáj nem tudott volna még sokkal több pénzért sem.

605 Pierre de La Croix 2019. április 4. 19:00

@Untermensch4: Erre három választ tudok adni (amellett, hogy "szerencsés" volt az ismerősöd, hogy kifogott egy ilyen bandát).

1. Nem írtam, hogy egy bűnszervezet nem végezhet "jobb munkát", mint a rendőrség, hanem az állam és a maffia közötti gondolkodáskodásmódbeli különbségről írtam. (Ami lehet "olcsóbb": elég belegondolnunk, hogy az USA-ban egy white trash által üzemeltetett, tehát egy "mezei" metlabort nem fog az FBI megvédeni, akármennyit is fizetne érte az előbbi) Egyáltalán, a rendőrség nem azért van, hogy megvédjen egy vendéglátó egységet (ahogy nem szól bele, ha két szomszéd vitatkozik a pontos telekhatáron. Csak ha az egyik megöli a másikat vagy ha másokat nagyon zavarnak vele. De csendháborításért sem nagyon jár börtön...)

2. Speciel ezért alkalmaznak közgazdászokat, szociológusokat és egyéb társadalomtudósokat, hogy segítsék működésüket. Mert úgy látszik, hogy ez egy hülye/tapasztalatlan banda volt. (röviden: nem gondolkozott jó kapitalista módjára és szegényebb volt, mint lehetett volna).

3. Olyan nagyon ismered a vendéglátó egység tulajdonosait, hogy biztos vagy benne, nem voltak a bűnszervezet "tbűntársai", esetleg "támogatói"? (Mármint olyan értelemben, hogy helyet nyújtottak, ahol megpihenhettek, találkozhattak, tervezhettek stb.? Mert azt azért ne felejtsük el, hogy a maffiózók és a bandtagok is emberek, akiknek kell a szórakozás, a pihenés, étkezés stb. Saját otthonába pedig nem piszkít az ember, ha van rá lehetőség. A bűnszervezetek vezetői pedig általában "decens" emberek: olyan értelemben, hogy nem csak izomerővel vívták ki pozícióikat - persze az utcai gangek kivételek - mint például az "eredeti" maffiában: a 19. század elején a távol lévő földbirtokosok gazdatisztjei, intézői voltak a donok, vagy van valami "legális", féllegális bizniszük. De ezt gondolom, te is tudod.)

606 Untermensch4 2019. április 4. 23:10

@Pierre de La Croix: ' 1.) Azért konkrét jogsértésnél (garázdaság és annak továbbfejlesztésével fenyegető egy v több ember) a rendőrségnek is kéne intézkedni. Ehhez képest "hátszél" nélküli elkövető esetén is előfordult hogy egyik helyre rendőrt hívtak ellene és semmi nem történt, a másik helyen a nagydarabkopaszokat hívták és megszűnt a rendbontás...

2.) 1-2 ciklusban gondolkodó korrupt politikusoknál hosszabb időtávban gondolkodó banda lehetett, gondolom egy közgazdász azt mondta volna hogy az árversenyt is bevetik a konkurencia ellen :)

3.) Mint bármely vendég, nem túl törvénytisztelők is előfordulhattak/előfordultak ott, de ritkán. Ha ilyen ilyen (vagy "ilyenebb") "támogatói" kapcsolat lett volna akkor arról nem szerezhettem volna tudomást.

4.) másik vendéglátó helyen egy adóellenőr páros egy héten belül kétszer kiosztotta az előbb említett hely havi védelmi pénzére rúgó csekket ilyen-olyan bírságként. A tulajdonos a második esetben megkérdezte hogy nem zavarja őket hogy a második bírságot biztosan érvényteleníti majd (vmikor később) a másodfokú hatóság v bíróság? "Nem, mert az hónapok múlva lesz. Én meg már a jövő hónapban megkapom ezekért a prémiumomat."

Jó hogy az adóellenőrök között sok a közgazdaságilag képzett... :)

607 gekovacsistvan 2021. május 2. 08:14

Vannak persze akik már akkor is "kissé" másként látták ezt a kort:

"Az eleinkről élő nyugat-európai sztereotípia is ekkoriban ( 1995

- GKI )módosult?

Az is beleillik a változó képbe. A már említett, az évforduló kapcsán rendezett kiállítást számos hazai helyszínt követően Európa más kulturális központjaiban is bemutatták. Ezek közül a francia, olasz és spanyol kiállítások azért is bírtak jelentőséggel, mert érdemben módosították a nyugat-európai gondolkodásban létező sztereotípiákat

a „rabló, dúló, fosztogató, barbár”, 10. században élt magyarokról. A bemutatott emlékek alapján a kiállítás látogatói egy teljesen más magyarságképpel találkozhattak: megismerhették eleink művészeti szemléletét, gondos kivitelű ezüstbe metszett ékszereit és hétköznapi eszközeit is. A kiállításokhoz kapcsolódó külföldi kiadványok pedig nemcsak ezt az eltérő szemléletű „találkozást” voltak hivatva elmélyíteni a látogatókban, hanem jelentős mértékben segítették az – angol, francia, olasz, spanyol – régészeti szaknyelv modern szókészletének formálódását. Azt gondolom, hogy olyan elismerést, mint amit ez a kiállítás-sorozat tett hozzá honfoglaló eleink imázsához, nem tett hozzá semmi az elmúlt negyedszázadban."

( Hol tart most a honfoglalás kutatása? – Langó Péter régész a Mandinernek 2021. május 2. )

Persze nem mindenkinél "módosult" - és nem csak nyugaton - nem!

608 Fülig James 2021. május 4. 17:23

@gekovacsistvan:

"érdemben módosították a nyugat-európai gondolkodásban létező sztereotípiákat a „rabló, dúló, fosztogató, barbár”, 10. században élt magyarokról."

érdemben, sőt módosították, ráadásul a sztereotípiákat - ezer éves tévedést beismerve.

Bravó, különös érzéked van a tiszta források megtalálásában, küldj még ...

Információ
X